2017/2018 tanév szakkörei

 

Embed or link this publication

Description

Délutáni foglalkozások gyűjteménye

Popular Pages


p. 1

Szakköreink 2017/2018

[close]

p. 2

Alsós szakköreink • Mese • Mese és dráma • Let’s Play English • eTwinning • Matematika • Környezetismeret • Kézműves • Rajz • Kicsinyek kórusa • Aviso kórus • Harmónia • Látványtánc • Mazsorett • Játékóra • Kosárlabda • Kézilabda • Asztalitenisz • Grundbirkózás Felsős szakköreink • Dráma • eTwinning • Speed Up Your English • 2. idegen nyelv • Matematika • Természetismereti • Földrajz • Fizika • Fotó • Grafika • Campanella kórus • Fotó • Játékóra • Labdajátékok • Asztalitenisz • Atlétika

[close]

p. 3

Mese 3-4. évfolyam Foglalkozásvezető: dr. Mánfainé Fazekas Ágota A meseszakkör alapvető célja az olvasási kedv felkeltése és megerősítése. A gyerekek tanulási folyamatában a mese fontos szerepet játszik. Fejleszti az önismeretet, hozzájárul a tanulók lelki-érzelmi fejlődéséhez. Erkölcsi normákat közvetíthetünk vele egyszerű és érthető módon. Ezeken az interaktív mesefoglalkozásokon a gyermekeknek lehetőségük nyílik a tehetségük kibontakoztatására is. A szakkör tagjai segítséget kapnak a versés mesemondó versenyre való felkészülésben.

[close]

p. 4

Mese és dráma 2-4. évfolyam Foglalkozásvezető: Dornné Balogh Szilvia Cél a mesék, az olvasás megszerettetése. A meséket drámapedagógia eszközeinek felhasználásával dolgozzuk fel.

[close]

p. 5

Let’s Play English 4. évfolyam Foglalkozásvezetők: Tóth Ildikó Varga Ágnes A heti egy foglalkozáson a gyerekek angol nyelvi szókincsüket bővítő, beszédfejlesztő játékos feladatokat oldanak meg. Emellett a nyelvi szintjüknek megfelelő olvasmányt dolgoznak fel drámatechnika alkalmazásával.

[close]

p. 6

Matematika 2-3. évfolyam Foglalkozásvezető: Rab Csilla 4. évfolyam Foglalkozásvezető: Józsa Tímea A tehetséggondozó szakkörön felkészítjük a gyerekeket az egyéni és csapatversenyekre.

[close]

p. 7

Környezetismeret 3-4. évfolyam Foglalkozásvezető: Szabados Hajnalka A szakkörön közvetlen környezetünk megismerésével, környezetvédelemmel és az energiatakarékos szemlélet kialakításával, állatvédelemmel, projektek tervezésével foglalkozunk. Megismerkedünk a Botanikus kerttel is.

[close]

p. 8

Kézműves 1-4. évfolyam Foglalkozásvezetők: Fehér Sarolta Molnárné Unger Zita A kézműves foglalkozásokon különböző anyagokkal, különféle technikákkal készítünk munkadarabokat. Igyekszünk ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan, a gyerekek érdeklődési körének megfelelően témát választani. Minden elkészült munkadarabot hazavihetnek a gyerekek.

[close]

p. 9

Rajz 3-4. évfolyam Foglalkozásvezető: Eszteri Zsolt Ajánljuk azoknak, akik szívesen rajzolnak, agyagoznak és érdeklődnek a kézműves technikák iránt, valamint örömmel vesznek részt személyes vizuális műveltségük kibontakoztatásában.

[close]

p. 10

Kicsinyek kórusa 1-2. évfolyam Kórusvezető: Tőkés Erika A Kicsinyek Kórusába azokat az 1-2. osztályos gyerekeket várjuk szeretettel, akik szeretnek énekelni. A foglalkozás elsődleges célja a közös éneklés megszerettetése. Az éneklésen kívül légző-, artikulációs- és ritmusgyakorlatokat végzünk játékos formában, illetve rengeteg énekes játékot játszunk.

[close]

p. 11

Aviso kórus 3-5. évfolyam Kórusvezető: Oszoli-Pap Márta A kórus elsődleges célja az éneklés megszerettetése. A közös éneklés lehetőséget nyújt a zenei hallás fejlesztésére, a tiszta intonáció kialakítására. Műsorainkat változatos zenei anyagból: népdalokból, klasszikus gyermekkari kórusművekből, musicalrészletekből állítjuk össze. Szívesen szerepelünk iskolai ünnepségeken, városi rendezvényeken. A kórushétvége illetve kórustáborok a kórus közösséggé formálását is szolgálják. Várunk minden zene iránt érdeklődő gyermeket!

[close]

p. 12

Harmónia 9-12 éves korosztály Foglalkozásvezető: Oszoli-Pap Márta dr. Feketéné Antal Alice Új tehetséggondozó szakkört indítunk a Kodály-évben. A (max.) 20 fős csoportban a zene és a néptánc segíti az ide jelentkező gyerekeket a személyiségfejlődésükben, képességfejlődésükben. Tagjai többek között megismerkednek Kodály népdalgyűjtő munkájával, hangszerbemutatón, pécsi és budapesti színházlátogatáson vesznek részt, a tanév pedig háromnapos orfűi táborozással zárul. A szakkör költségeinek fedezetét pályázati úton nyertük el.

[close]

p. 13

Dráma 5-8. évfolyam Foglalkozásvezető: Papp Zoltán Az ajtóban letesszük a gondokat. Több nemzedék alkotja a csapatot. A kezdő gyakorlatoktól eljutunk a a színpadi előadásig. Nálunk a színház: komolyan vett játék.

[close]

p. 14

Speed Up Your English 7-8. évfolyam Foglalkozásvezetők: Tóth Ildikó Varga Ágnes A heti egy foglalkozáson fejlesztjük mind a négy nyelvi alapkészséget (beszéd, írás, olvasás, hallás utáni értés). A tanulók hatékonyan felkészülhetnek az angol nyelvi OÁTV és egyéb versenyeken való sikeres részvételre, a szóbeli felvételi vizsgára.

[close]

p. 15

3-4. évfolyam 5-8. évfolyam Foglalkozásvezetők: Tóth Ildikó Varga Ágnes Az eTwinning az európai iskolák közössége. Egy olyan biztonságos internetes felület, ahol a különböző országok iskolái kapcsolatba léphetnek egymással, közös projekteken dolgozhatnak. Nagyszerű lehetőség az élő nyelvhasználat során egymás kultúrájának megismerésére is. Iskolánk öt éve vesz részt a programban. Két szakköri csoportban dolgozunk. A projektek készítése során az alsó tagozatosok a Microsoft Office termékek (Power Point, Word) és online grafikus szerkesztőprogramok használatával ismerkednek. A felső tagozatosok ezeket az alkalmazásokat már önállóan használják, további Web 2.0 eszközökkel ismerkednek, melyeket a mindennapi tanulás során is használnak.

[close]

Comments

no comments yet