ValdemarsviksBladet augusti 2017

 

Embed or link this publication

Description

Gratistidning sedan 1992 i Valdemarsviks kommun med omnejd som ges ut en gång per månad.

Popular Pages


p. 1

BValalddeemt arsviksNr8/2017 25augusti2017 Malin – Italien nästa sidan 20 Josefine – Älskar studentlivet sidan 28 Medborgarinformation Valdemarsviks kommun sidan 2, 3 och 6 Valdemarsviksrodden sidan 14 Mikael Fall - Munspelsvirtuos sidan 26 HÄRADSKÄRS FYR V2inhyaarmfåotttiivn! Gryt och Yxningen Se även annons sidan 22 CVS GROUP Bygg 0768752427 eller: info@cvsgroup.se facebook: CVS Group Bygg www.cvsgroupbygg.se Nybyggnation Tillbyggnader Renoveringar Altaner Rot Turistcenter i Valdemarsvik AB | Storgatan 16 | 615 30 Valdemarsvik | 0123-121 81 | info@valdemarsviksbladet.se

[close]

p. 2

- Medborgarinformation från Valdemarsviks kommun - Louise Skymnevik - chef för Individ- och familjeomsorgen När jag först började arbeta i Valdemarsvik så gjorde jag en lite dagsutflykt för att se var staden låg. Nu känns det helt naturligt och jag kan inte förstå att jag missat denna sjöstad under mina år i Östergötland. Lite likadant var det med socialtjänsten, vilket var området inom vilket jag sökt arbete, och som jag innan jag för första gången började arbeta där inte heller visste särskilt mycket om. Däremot hade jag då en bild av det arbete som sker där, utan att för den skull veta om min bild var med sanningen överensstämmande. Mitt namn är Louise Skymnevik och jag är chef för IFO i Valdemarsvik. IFO står för Individ – och familjeomsorgen och är ju den del av kommunens verksamhet vi brukar kalla socialtjänsten. Precis som jag själv kände inför både Valdemarsvik och socialtjänst tänker jag mig att det finns fler av er därute som kan känna. Vår verksamhet präglas av en stor sekretess och oftast säkerhetsåtgärder i form av låsta kontor. Så jag hoppas att jag här kan både presentera mig själv som chef för verksamheten men även verksamheten i sig. IFO är ju en del av sektor Stöd och omsorg och vår verksamhet spänner över flera områden. Sammanfattningsvis så utreder vi behov, fattar beslut om insatser och följer sedan upp dessa samt arbetar med personer och familjer som på olika sätt behöver vårt stöd. Sedan skulle jag utifrån dessa korta ord kunna prata och förklara ytterligare i många sidor för att få visa allt det arbete som sker och som jag tycker är väldigt spännande och som flera med mig brinner för. Men jag försöker nedan att sammanfatta så gott det går. Valdemarsviks individ- och familjeomsorg innefattar alla de socialsekreterare och biståndshandläggare och LSS-handläggare som på olika sätt arbetar med handläggning av olika ärenden utifrån en myndighetsutövning. Det är till oss du vänder dig när du vill ansöka om bistånd i exempelvis i form av hemtjänst eller särskilt boende, insatser inom ramen för LSS-lagstiftningen (det vill säga lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), hjälp att komma ur ett missbruk, ekonomiskt bistånd eller kanske stöd i föräldraskapet. Vi tar emot både ansökningar och även anmälningar och gör utifrån dessa utredningar och fattar sedan beslut om eventuellt bistånd som vi kallar det. Det är oftast dessa anmälningar som gemene man känner igen och det är precis så det ska vara. Finns det oro för barn eller vuxna är det till oss man vänder sig. Men det är även till socialtjänsten du vänder dig till om du vill bli familjehem eller kontaktfamilj. Vi bekräftar även faderskap och beslutar i ärenden kring det som kallas familjerätt. Vi arbetar utifrån Socialtjänstlagen och har det yttersta ansvaret för de personer som bor och ibland även vistas i vår kommun. Men sen har vi även en verksamhet som inte finns i vårt kommunhus utan som ni hittar i funkishuset och det är enheten för Råd och Stöd där flera familjebehandlare och behandlingssekreterare arbetar med familjer som på olika sätt behöver stöd i sitt föräldraskap och sitt liv. Här arbetar vi både genom beslut från myndighet där vi kan arbeta med familjer i hemmet men man kan även söka själv och få komma och samtala kring olika delar i föräldraskapet. Vår öppenvårdsverksamhet Bojen, där vi arbetar för att hjälpa personer i missbruk finns även den inom socialtjänsten. Individ och familjeomsorgen är som jag skrev ovan en verksamhet som har många områden inom vilka vi på olika sätt arbetar för kommunens medborgare och där vi även finns med i utveckling på olika sätt både lokalt, regionalt och nationellt. Här i Valdemarsvik så kommer vi precis som andra områden inom stöd och omsorg arbeta med förbättringskunskap utifrån ett värdegrundsperspektiv under året. Men även i den rehab-satsning som genomförs kommer vi, främst inom områden för biståndshandläggning och LSS-handläggning, vara en del. Regionalt så tas gemensamma steg för att arbeta för att skapa bra förutsättningar för socialsekreterare att kompetensutvecklas och introduceras i sitt yrke vilket jag ser som roligt och spännande att fortsätta arbeta kring. Fortsatt samarbete för att utveckla och driva en familjecentral är också sådant som är positivt och som vi är glada att vi har möjlighet till. Då vi är en lagstyrd verksamhet så påverkas vi ju också genom att alla de lagar och förordningar som finns och ändras vilket gör att vi ständigt måste ha en omvärldsbevakning och följa med i det nationella arbetet kring dessa. Till sist vill jag säga att jag hoppas ni fått en liten bild av vår verksamhet men vill ni veta mera så är du/ni är ni välkomna att höra av er med frågor! Med vänlig hälsning Louise Skymnevik IFO-chef Valdemarsviks kommun Läsårstider 2017/2018 Höstterminen: Måndag 21 augusti - fredag 22 december 2017. Vårterminen: Tisdag 9 januari - torsdag14 juni 2018. Lovdagar: 171030 - 171104 Höstlov 180219 - 180223 Sportlov 180403 - 180406 Påsklov 180430 Klämdag (i samband med Valborg) 180511 Klämdag (i samband med Kristi Himmelsfärd) Studiedagar: 170925 - 170926 180108 180312-180313 Planeringsdagar – Förskola/Fritidshem: 170814 170925 180108 180615

[close]

p. 3

- Medborgarinformation från Valdemarsviks kommun - Ny folkhälsoutvecklare i gemensam satsning Kampanj för att minska fallolyckor Mitt namn är Emelie Nisu och jag arbetar sedan augusti som folkhälsoutvecklare i Valdemarsviks kommun, i kommunchefens stab. Jag har arbetat med folkhälsofrågor i snart 11 år i Flens, Norrköpings och Nyköpings kommun. Tjänsten i Valdemarsvik är helt nyinrättad och en del i en gemensam folkhälsosatsning med Region Östergötland. Resultat från undersökningar om invånarnas hälsa har mynnat ut i en kraftsamling kring folkhälsoarbetet. Mitt huvuduppdrag här kommer att vara att ta fram en gemensam åtgärdsplan för kommunen och Regionen utifrån vår lokala lägesbild. Arbetet kommer också att innebära en hel del utåtriktade informationsinsatser och utbildningar. När jag inte är på jobbet hittas jag oftast i motionsspåret, trädgården eller på en resa med min familj. Jag bor tillsammans med min man och min 7-åriga dotter i en villa i Norrköping, där jag även är född och uppvuxen. Arbetet med folkhälsosatsningen i Valdemarsvik kommer att kunna följas på kommunens websida www.valdemarsvik.se/ folkhalsa. Jag kommer att använda kommunens Facebooksida och ValdemarsviksBladet för att informera om folkhälsoarbetet och de lokala aktiviteter som genomförs i hälsans tecken – så skynda att ”Gilla” vår Facebooksida! Emelie Nisu Folkhälsoutvecklare Fallolyckor är den olyckstyp som orsakar flest dödsfall, flest antal akutbesök och inläggningar på sjukhus. Varje år ramlar cirka 70 000 personer i Sverige så illa att de behöver uppsöka akutvård. Ungefär 1000 dör. De flesta som faller är över 60 år och majoriteten är kvinnor men sanningen är att alla kan falla. Under vecka 40 (2-8 oktober) arrangerar Socialstyrelsen en nationell uppmärksamhetsvecka för att förebygga fallolyckor: Balansera Mera. Valdemarsviks kommun deltar i kampanjen genom att bjuda in till fyra öppna föreläsningstillfällen för att sprida kunskap kring hur du som privatperson eller i ditt yrke kan minska risken för fallolyckor. Det finns många enkla tips och åtgärder för att förebygga fall. Föreläsningarna utgår från kampanjens tema för 2017: mat, motion och medicin. Ta chansen att få träffa kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter som kan ge dig tips och inspiration kring hur du, eller någon i din omgivning kan undvika fall. Vi bjuder självklart på kaffet. Välkomna! Klockan 13.30-16.00. Tisdag 3/10 Onsdag 4/10 Torsdag 5/10 Fredag 6/10 Gusum Folkets Hus Ringarum, Ringgårdens stora matsal Valdemarsvik, Folketshus, B-salen Gryt Gymnastiksalen Mer information om kampanjveckan i Valdemarsvik finns på www.valdemarsvik.se/fallprevention Rådgivning för nyföretagare Går du i tankar att starta eget företag, ta över ett företag, generationsskifte eller är i uppstart och bor i Valdemarsviks kommun kan du kontakta Ekubator för kostnadsfri rådgivning. Oavsett om du funderar på att starta, är i processen att starta eller nyligen startat upp ett eget företag och har frågor är du välkommen att boka tid. Du får råd om affärsplan, budget, bolagsformer, registrering, marknadsplan, finansiering, företagsnätverk m.m. Syftet med rådgivningen är att stärka dig som företagare och att du ska komma igång med verksamheten snabbare. Kontoret är inte alltid bemannat så ring 0123-80 99 80 eller mejla info@ekubator.se för att boka tid. Vi finns på Idrottsvägen 1A i Valdemarsvik, Guldnyckelnfastigheten. Foto: socialstyrelsen.se Frukostmöte: Valdemarsviks kommun möter det lokala näringslivet Sista onsdagen varje månad har du som företagare möjlighet att träffa representanter från kommunen under ett frukostmöte. Ta chansen att ställa frågor och diskutera! När: onsdag 30 augusti 2017 Tid: kl. 08.30 Plats: Lilla Blå Café & Restaurang VALDEMARSVIKS KOMMUN Besöksadress: Kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik Telefon: 0123-191 00, E-post: kommun@valdemarsvik.se www.valdemarsvik.se

[close]

p. 4

VIKENDANSARNA Folkets Hus, Valdemarsvik kl. 19-23 23 september 21 oktober Bosse Franks På begäran en extra dans i september Cirrus 19 november Wretaz 20 januari Årsmöte 2018 kl. 18.00 Dans till Anders Nilsson Upplysningar: 0121-600 71, 070-657 28 69, 073-808 46 83 Konserter i Valdemarsviks kyrka Måndag 9 oktober 16.00 och 19.00 till förmån för Klockstapeln och Hjärt-Lungfonden 16.00 Pensionärskonsert 65+ Biljettpris 100 kronor Valdemarsviks Sparbank bjuder på kaffe och tårta innan konserten från 14.00 i församlingshemmet. 19.00 Ordinarie Konsert Biljettpris 200 kronor Medverkande: Abalone Dots, Mikael Fall Agnes Auer, Erik Gruvebäck, Nicole Biegniewska, Daniel Mitsogiannis, Roland Engdahl Izabella Swatrz, Albin Märsund m.fl. Förköp: Turistbyrån, Storgatan 16 0123-122 00 Lars Kasselstrand 0123-108 64 Sponsorer: Svenska kyrkan, Valdemarsvik Valdemarsviks Sparbank Turistcenter i Valdemarsvik AB Rosenserien Arrangör Lars Kasselstrand i samarbete med SPF och PRO Valdemarsvik Med reservation för ändringar MARKNAD FINNBYGGET • RUMMA Småbrukardag med marknad Lördag 2/9 och söndag 3/9 kl. 10-16 NÄRPRODUCERAT FÖR BARNEN kött, bröd, ostkaka, honung m.m. Ponnyridning Hantverksprodukter Åka hölass Slipare Ta med verktyg som du vill ha slipade Skattjakt Skyltat från E22 söder Valdemarsvik mot Falerum samt Rv 35 i Åtvidaberg mot Falerum För mer info ring Stefan 0120-611 33 Folkan Bio Gusum Den största kulturscenen i kommunen Film, Opera, Konserter och Konstprogram DARK TOWER (Action, äventyr, fantasy) 80 kr Fredag 25 augusti kl. 19.00 Söndag 27 augusti kl. 18.30 THE EMOJI MOVIE (Sv. tal) 70 kr Söndag 27 augusti kl. 15.00 2D THE HITMAN´S BODYGUARD (Action, komedi) 15 år, 80 kr, 111 min Onsdag 30 augusti kl. 19.00 BILAR 3 (Sv. tal) 7 år, 70 kr, 109 min Söndag 3 september kl. 15.00 3D Söndag 10 september kl. 15.00 2D Söndag 17 september kl. 15.00 2D BECKER - KUNGEN AV TINGSRYD (Sv. txt) (Action, thriller, komedi) 11 år, 80 kr, 86 min Onsdag 6 september kl. 19.00 BORG (Drama) 80 kr Söndag 10 september kl. 18.30 TILLBAKA TILL MONTAUK (Drama) 80 kr Fredag 15 september kl. 19.00 Söndag 17 september kl. 18.30 DET 15 år, 80 kr Fredagen 15 september kl. 22.00 KINGSMAN - THE GOLDEN CIRCLE (Action, komedi) 80 kr Fredagen 22 september kl. 19.00 Söndag 24 september kl. 18.30 Konst på Bio RAFAEL – RENÄSSANSMÄSTAREN (Sv. text) 140 kr 90 min Onsdag 13 september kl. 19.00 Musik på Bio AMERICAN VALHALLA 140 kr Fredag 8 september kl. 19.00 VÄLKOMNA! Med reservation för ändringar. Kenneth 070-629 64 37 Folkets Hus 070-640 21 92 Bokning/förköp: www.folkanbiogusum.se KULTURDAGAR FJORD Östgötadagarna 2-3/9 www.valdemarsvik.se KONSTRUNDA LÖRDAG - SÖNDAG KL. 10-17 Program se hemsidan Lör-Gratis buss från Folkets Hus, Vvik kl. 10.00. Begränsat antal platser. Ring boka 0123-19100 MUSIK LÖRDAG KL. 16.00 MATINKVARTETTEN Valdemarsviks kyrka Temat är musik som skrevs av tonsättare med anknytning till Östergötlands skärgård. BIO SÖNDAG Folkets Hus, Valdemarsvik och Folkets Hus, Gusum Folkan Bio Gusum FRITT INTRÄDE! VÄLKOMNA 4

[close]

p. 5

JAKTMÄSSA ÅKERHOLMS SÄTERI I LOFTA 9 SEPTEMBER KL.10-16 JAKT, JORDBRUK, SKOG, TRÄDGÅRD & FRILUFTSLIV Svenska Jägareförbundets styrelserepresentant Monika Stridsman talar klockan 12.00. Intressanta föreläsningar under dagen. Konstutställning Bo Lundwall, Hultsfred, enklare förtäring finns på mässområdet. ENTRE 100:- FRI ENTRÉ BARN UPP TILL 15 ÅR Hungrig efter mässan? Vi rekommenderar Linas Skafferi, Tindered Lantkök och Sjökrogen. Arrangör är Svenska Jägareförbundet, Vimmerby, Västerviks Norra- och Södra jaktvårdskrets samt Åkerholms Säteri i samarbete med Valdemarsvik, Tjustbygdens och Vimmerby Sparbanker Studiecirklar i höst! Akvarell Biodling VVäillkl odmu mläesna Bugg, nybörjare högt som för äldre? högläsare! Datakunskap, nybörjare Dekorationsmåleri Jägarexamen Lappteknik Medicinsk yoga Motorsågskörkort A+B ANMÄL Möbeltapetsering Röjsågskörkort RA+RB DIG NU! Skinnsömnad Starta en studiecirkel på Fabriken! Musik (Spela i band) Studio (Skapa låtar) Foto/Musikvideo Kontakta kenny.lundstrom@sv.se Hittar du inte vad du söker? Din idé kan bli en studiecirkel i SV! Välkommen! Frågor och anmälan: 0123-519 39 ostergotland@sv.se www.sv.se/ostergotland FOTO: LENA DAHLBERG Arbete på väg Ombyggnation av väg 820 Nu höjer vi trafiksäkerheten på väg 820 (Bruksgatan) för oskyddade trafikanter. Ombyggnationen planeras pågå mellan augusti och december 2017. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder innefattar: G En gång- och cykelbana avskild med räcke, längs Bruksgatan mellan pendlarparkeringen och samhället G Två nya busshållsplatser inne i samhället på Bruksgatan G Avsmalning av Bruksgatan samt utökad belysning i anslutning till de nya busshållsplatserna G Mindre åtgärder på pendlarparkeringen och vändplatsen för expressbussarna Mer information: Stefan Andersson, Projektledare, 010123 03 73 Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Ett samarbete med: www.trafikverket.se Lokaler i bästa affärsläge. Här i skärgården. Nu har vi två lediga affärslokaler på Storgatan. Rejäla butiksytor och bra biytor. Båda lokalerna kan anpassas efter din verksamhets behov. Varmt välkommen att ringa 0123-106 10. Storgatan 9-11 70 m2 butiksyta, 15 m2 personalutrymme samt ett källarförråd om 24 m2. Storgatan 10 100 m2 butiksyta, biytor 80 m2. Vi önesnkrairktaiglltaskvöånrasohmyrmeasgr!äster 5

[close]

p. 6

- Medborgarinformation från Valdemarsviks kommun - Vuxenutbildning på distans Valdemarsviks kommun erbjuder ett brett utbud av utbildningar via olika avtal med andra kommuner och andra utbildningsaktörer. Det har dock inte funnits någon utbildning på plats lokalt i Valdemarsvik för vuxna på flera år, men sedan den 16 augusti 2017 finns återigen vuxenutbildning med Valdemarsviks kommun som huvudman. Utbildningen kommer bedrivas på distans med externa utbildningsleverantörer. Det som skiljer från vanliga distanskurser är att undervisningen kompletteras med lärarstöd på plats lokalt här i Funkishuset i Valdemarsvik. Syftet är att komplettera befintliga avtal, med en flexibel undervisningsform, så att det ska bli lättare att kombinera studier med ett arbete, arbetsmarknadsutbildning eller praktik. För att det ska bli en bra start börjar vi i liten skala. Vilket gör att vi i uppstartsskedet kommer erbjuda utbildning inom SFI (Svenska För Invandrare) och SAS (Svenska som Andra Språk grund). Inom kort kommer vi utvidga utbildningsutbudet med ett urval av yrkesutbildningar och gymnasiekurser, allt via understödd distansundervisning. Håll utkik på kommunens hemsida under fliken vuxenutbildning! musikskolan SKOLSTART=MUSIKSTART  Lär dig spela instrument med oss  Kör = gratis  Ministråk fr 5 år Röstcoach mm www.valdemarsvik.se VÄLKOMNA! DANSVERKSTAN Valdemarsvik, Ringarum, Gusum Kontakta vår studie- och yrkesvägledare eller vår utbildningssamordnare om du har frågor. Väl mött! Vuxenutbildningen i Valdemarsvik Richard Olovsson Ida Schröck Rektor Studie- och yrkesvägledare START 11 & 14/9 Märit Wallin Mikael Jonsson Språklärare Svenska, SFI, SAS Utbildningssamordnare Gusums simhall Simhallen öppnar åter tisdag 5 september Allmänna badtider enligt följande: Tisdagar 15.30-17.30 Flickor låg/mellanstadie 17.30-19.00 Flickor högstadie och uppåt 15.30-19.00 Även mammor med små barn 19.00-20.00 Damer Onsdagar 09.00-12.00 Pensionärsbad Torsdagar 15.30-17.30 Pojkar låg/mellanstadie 17.30-19.00 Pojkar högstadie 15.30-19.00 Även pappor med små barn 19.00-20.30 Herrar Danskurser: www.valdemarsvik.se * Kurs i mån av plats, vid kö gäller anmälningsdatum Anmälan: SMS 070-282 91 58 Disco, Slow, Hiphop, Cardiofunk, Show, Street, Barndans m.m. Fredagar 17.00-19.00 Mammor med små barn 19.00-20.00 Damer Lördagar under perioden oktober-april 10.00-11.00 Pappor med små barn och Herrar 11.00-14.30 Familjebad (barn & ungdom t.o.m. 16 år, endast i målsmans sällskap) 14.30- Möjlighet att hyra simhallen för t.ex. för barnkalas, möhippa, spa Bokning och frågor: 0123-205 41 VALDEMARSVIKS KOMMUN Besöksadress: Kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik Telefon: 0123-191 00, E-post: kommun@valdemarsvik.se www.valdemarsvik.se

[close]

p. 7

Klipp ut och spara Kommande program hösten 2017 ”Luther död eller levande” I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Detta blev början till att svenskarna bröt med katolikerna och blev protestanter. Se Per Ragnar som Martin Luther här ackompanjerad av Patrik Sandin på orgel. Valdemarsviks kyrka torsdag 31 augusti kl. 19.00 Biljettinformation Förköp: Vuxna 100 kr, ungdom 60 kr, samma pris vid entrén. Arbetar ihop med: Svenska kyrkan och NBV ”Monolog/musik” Speltid: 1 h ”1957 – en svensk rockhistoria” Så gick det till när farfar var ung och rock' n rollen kom till Sverige. En hejdundrande låtkavalkad från Rock-Olga, Rock-Ragge, Little Gerhard och deras samtida konkurrenter. Vi lyssnar till Åke Eriksson, Fredrik Matsson, Björn Melin, Joakim Norberg, Ove Gustafsson, Jea Portnoff, Inger Johansson och Eli Grönhaug. Gusums Folkets Hus lördag 9 september kl. 16.00 (OBS! tiden) Biljettinformation Förköp: Vuxna 200 kr, ungdom 60 kr Bilj. vid entrén: Vuxna 230 kr, ungdom 60 kr Arbetar ihop med: ABF och ICA Nära Birgersson ”Konsert” Speltid: 2 h inkl. kaffeservering i pausen. ”Daidalos och Ikaros” Daidalos är världens bästa uppfinnare. Han arbetar åt kung Minos på Kreta i det antika Grekland och konstruerar den ointagliga labyrinten.. Se Dario Fos monolog med Ola Citron i alla rollerna. Producent: Teater Sagohuset Gryts bygdegård söndag 24 september kl. 19.00 Biljettinformation Förköp: Vuxna 150 kr, ungdom 60 kr Bilj. vid entrén: Vuxna 180 kr, ungdom 60 kr Arbetar ihop med Vuxenskolan och Gryts bygdegård ”Monolog” Speltid: 1 h Kaffeservering! ”Han ska bli min!” Höstens stora teatersatsning! En arbetslös skådespelerska träffar en höjdare inom reklamfilmen och de delar en taxi hem. Han följer henne upp på en kopp te och då får hon en idé. Hon ska kidnappa honom och behålla honom ända tills han ger henne ett jobb. Så börjar en fullständigt galen gisslankomedi där alla medel är tillåtna! I rollerna ser vi Rafael Edholm och Sanna Ekman. Producent: Nöjeshunden HB Valdemarsviks Folkets Hus tisdag 10 oktober kl. 19.00 Biljettinformation Förköp: Vuxna 250 kr, ungdom 60 kr Bilj. vid entrén: Vuxna 300 kr, ungdom 60 kr Arbetar ihop med: Medborgarskolan ”Komedi/fars” Speltid: 2 h inkl. kaffeservering i pausen. Styrelsen för Valdemarsviks Riksteaterförening fick vid årsmötet i mars följande utseende: Ordförande V. ordf Sekreterare V. sekr. Kassör V. kassör Bengt-Otto Ottosson Inger Jonsson Marie-Louise Botvidsson Christina Ährlin Claes Steen Berth Andersson Ledamot Ledamot Ledamot Ingegerd Hermansson Ida Andersson Viktor Pettersson Ledamot Susanna Karlsson Ledamot Märit Linderholm 7

[close]

p. 8

Kommande program hösten 2017 ”Moa Martinsson” En gripande föreställning om en av våra mest lästa arbetarförfattare. Med tvära kast mellan svärta och humor gestaltar Lisbeth Johansson Moa Martinsons liv till ackompanjemang av Carita Jonssons nyskrivna musik. Här får vi följa Moa Martinsons liv som oäkta född torparunge till erkänd författare. Vi får förundras över hennes mod och rättframhet och skratta åt hennes slagfärdigheter. Långrådna bygdegård torsdag 26 oktober kl. 19.00 Biljettinformation Förköp: Vuxna 180 kr, ungdom 60 kr Bilj. vid entrén: Vuxna 210 kr, ungdom 60 kr. Arbetar ihop med: Vuxenskolan.och Långrådna bygdegård ”Musikteater” Speltid: 1 h 15 min Kaffeservering! ”Illusionistens assistent” Assistenten hälsar välkommen men illusionisten verkar inte komma till den magiska föreställningen. Publiken väntar. Assistenten väntar. Vad ska han göra? Vad kan han göra? Under sin väntan provar assistenten olika trolle- ritrick. Föreställningen bygger så gott som helt på kroppsspråk, trolleri och visuella element och passar därför alla oavsett språk. Showen framförs av Kalle Nilsson från Örebro Länsteater. Valdemarsvik "Fabriken" onsdag 8 november kl. 18.00 Biljettinformation Förköp: Vuxna 100 kr, ungdom fri entré! Bilj. vid entrén: Vuxna 100 kr, ungdom fri entré! Arbetar ihop med: Medborgarskolan och ungdomsgården ”Fabriken” ”Trollerishow” Speltid: 40 min. ”I en sal på lasarettet” Den här föreställningen handlar om ett liv. Att vara förälder till ett allvarligt sjukt barn är ju ingen liten sak, skulle det visa sig. Men den handlar också om hur smaken av snåttren kan framkalla ett särskilt ljud, om Greta Jonsson i Örträsk, om ett lyckat frieri på Burträskvägen och lite annat. Vi ser spelmannen Thomas Andersson och skådespelerskan Elleonor Lindgren. Fyllingarums bygdegård fredag 17 november kl. 19.00 Biljettinformation ”Visprogram” Förköp: Vuxna 180 kr, ungdom 60 kr Bilj. vid entrén: Vuxna 210 kr, ungdom 60 kr Arbetar ihop med: NBV och Fyllingarums bygdegård Speltid: 2 h inkl. kaffepaus Valdemarsviks Riksteaterförening stöttas ekonomiskt av Region Östergötland, Valdemarsviks kommun och Valdemarsviks Sparbank Biljetter till alla föreställningar säljs numera på Valdemarsviks Turistbyrå 0123-122 00 och på www.tickster.com (ej resor) Vill du bli medlem? Är du sugen på att sälja förköpsbiljetter? Bara hör av dig till någon ur styrelsen! Medlemmar kan beställa ”Teatertaxi” för 40 kr!(tur o retur) Bokas på 0121- 303 41, 070-395 31 94 (Ingegerd Hermansson) Vill du ha abonnemang i höst? För 700 kr! (OBS priset!) får du se alla föreställningar! (gäller ej teaterresor) Abonnemang bokas på 073-993 39 38 (Inger Jonsson) Bankgiro 5694-6726 (V-viks Riksteaterförening) Enstaka biljetter kan bokas redan nu på 0123-207 11, 070-671 40 33 (Claes Steen) Biljetter säljs också på Valdemarsviks Turistbyrå 0123-122 00. Biljetter säljs också till föreställningar i Gusum på ICA Nära Birgersson 0123-210 00 och till föreställningar i Ringarum och Fyllingarum på Matöppet 0121-300 09. För mer information se gärna vår hemsida: www.valdemarsvik.riksteatern.se 8

[close]

p. 9

Ett stort tack till alla sponsorer och publik! Utan er hade inte det varit möjligt att genomföra de fantastiska allsångskvällarna! Maria, Stefan, Jerry, Henry och Magnus Det är med glädje som vi på Ringarums nu utökar vårt samarbete med vår gamla resepartner Viking Buss till att även omfatta ett vinterprogram. Välkomna att följa med till nya spännande resmål! Ring eller maila så skickar vi vår nya katalog 0121-30 300 eller info@ringarums.se www.ringarums.se Foder & Gårdsbutik Däckverkstad Välkomna till den kompletta foderbutiken. Vi finns i Fastebo, 2 minuter norr om Valdemarsvik vid E22. Kontakta oss: info@karlssonsgard.se 0730-47 57 23 Ulf och Ingela Karlsson 9

[close]

p. 10

www.finnofisk.se Rökeri & Gårdsbryggeri AB Hosum Nya Skattgården, Gryt Väg 212 mot Gryt/Fyrudden. Här kan du handla våra rökta kött- och fiskprodukter, vår egen Skattgårdshonung samt annat smått och gott i vår gårdsbutik. ÖPPETTIDER: v 34-50: Fredag 12.00-18.00 ( v 44 stäng t) Lördag 10.00-14.00 v 51: Tisdag 12.00-18.00 Onsdag 12.00-18.00 Torsdag 12.00-18.00 Fredag 12.00-18.00 Lördag 10.00-14.00 v 52: Fredag 12.00-18.00 Lördag 10.00-14.00 Klipp ut och spara! Varmt välkomna önskar Uno, Märit & Tina 0123-405 88, 070-328 14 93 För öppettider, beställning och övrig info se www.finnofisk.se OldGold och PRESENTERAR Micke Syd & Tommy Ekman re good times m eet whe m eet whe re good times FÖRKÖP: m eet re good times m eet whe whe m eet re good times Lördagen den 2 September re good times Kl. 20.00 - 01.00 Biljettpris: 250:‘ Gilla oss på Facebook Förbutik whe m eet whe 10 re good times

[close]

p. 11

SISTA LÖRDAGEN i månaden ÖPPET 11-16 26/8 BAKLUCKE LOPPIS LILLA 30/9 SKÖRDEMARKNADEN Solkattens Blossom 28/10 HÖSTMARKNADEN Säsongsbetonade 25/11 JULMARKNADEN IInnttrreesssseerraadd?? BBookkaa ggrraattiissppllaattss nnuu!! VÅFFLOR! Stort TACK till Alla för i sommar! Lilla Bäckermåla 0705 – 89 09 39 St. Syltvik mellan Valdemarsvik och Gryt Noga utvalda varor från Klong, New Port, THG, Simply Scandinavia m.fl. Öppet dagligen t.o.m. 3/9 Fr.o.m. 16/9 öppet varje lördag 11-16 Följ oss på FB, Instagram och www.lillastallet.se Vi har fortsatt öppet och erbjuder nu Egenodlade tomater och grönsaker Fina perenner för höstplantering Inredning m.m. Följ oss gärna på Instagram @grytshandelstradgard Rågeterdalsvägen 7 • 610 42 Gryt Våra öppettider fram till september: Mån-tors 10-15 Fre 10-18 Lör-sön 10-15 Öppettider från september och framåt se vår hemsida grytshandelstradgard.se SVläåkrttkjaullabso,rfdödsteålsreudpapgdskuaklaats Fredagar: 4 december och 11 december kl. 18.30 eller andra tillställningar,Lördagar: 5 decemberoch 12 december kl. 17.30 hosGolösgsg,kjualbnornd iocbhåkadffee.bBookaobcohrd äta. 425 kronor per person Barn under 12 år betalar 20 kr per år Dryck tillkommer * Vi har fullständiga rättigheter Vid 20 personer eller fler tar vi emot bokningar andra dagar Vi erbjuder även catering Jultallrikav(Gorliyktas sjulalmg.arknad) Lördagen den 5 december kl.12-15 Jultallrik med varmt och kallt Välkomna!Pris 175 kr per person, dryck tillkommer Lise-Lotte och Ola med personal Bokning 0b1e2d3-&40b7r0e0ak•f0a7s2t -0• 6r9es2t2a2u9ra•ningfo•@cgartyetrsipnegnsionat.se konferens •wkwawja.gkrpyatdspdelinnsgio&nawt.seesternridning Boka på 0123-407 00 eller www.grytspensionat.se Fyrudden Nu med nya ägare! Vårt julbord står uppdukat Fredagar: 4 december och 11 december kl. 18.30 Lördagar: 5 decemberoch 12 december kl. 17.30 Glögg, julbord och kaffe. Boka bord 425 kronor per person Barn under 12 år betalar 20 kr per år Livsmedelsbutik RestaurangDryck tillkommer * Vi har fullständiga rättigheter Vid 20 personer eller fler tar vi emot bokningar andra dagar Handlar´n Lunch Á la carte GJullatassllrik (Gryts julmaBrokneandd)e Kafé VandrarhemLördagen den 5 december kl.12-15 Jultallrik med varmt och kallt Pris 175 kr per person, dryck tillkommer För aktuella öppettider se vår hemsida www.fyrudden.se Hjärtligt välkomna! Lise-Lotte och Ola med personal Restaurang • Livsmedelsbutik • Glass & Kafé BoBkonkiangpå010V213a2-n34d-04r7a0r02h01e•0m0, 74•20-B10å66t91ti2lel2bllee2rh9öf•yrrinu•fdoSd@jeögnmr@yathscopktemnsaiiol.ncaotm.se www.grytspensionat.se www.fyrudden.se 11

[close]

p. 12

TACK FÖR DEN HÄR SOMMAREN! Sista evenemang för säsong 2017 Lördag 18 november kl 10-15 Julmarknad på Grännäs Restaurang Mysig julmarknad i havsmiljö med mycket ljus i mörkret. Marknadsstånd med hantverk, mat, julsaker och julloppis. Sökes: hantverkare, jul(loppis)försäljare och övriga julprodukter. Kontakta oss för mer info & anmälan! Restaurangen har stängt men gruppbokningar (>20 personer) är fortfarande möjligt i överenskommelse. Grännäs Restaurang Festplatsvägen 1, 615 33 Valdemarsvik 0123 - 514 44 info@grannasrestaurang.se www.grannasrestaurang.se grännäs restaurang (gilla oss!) GRUPPBOKNINGAR FORTFARANDE MÖJLIGT! Sugen på att komma igång med din träning? Vi hjälper Dig! DU SOM ÄNNU INTE ÄR MEDLEM HOS OSS ÄR VÄLKOMMEN ATT HELT KOSTNADSFRITT PROVTRÄNA 3 GÅNGER HOS OSS. DU HÄMTAR DITT GRATISKORT HOS OSS UNDER VÅR BEMANNINGSTID TORSDAGAR 15.30-19.30 ELLER HOS VÅNGSTRÖMS GOLV. Erbjudandet gäller t.o.m. 2017-09-20 Du hittar oss i Sjöhusets lokaler i Valdemarsvik. Varmt välkommen till oss! Mer info finns på vår hemsida www.halsobruket.se Telefon 0771-100 333 12

[close]

p. 13

Helgens prisbomb Helgens prisbomb Café - Allt är hembakat - Grekisk fest Sista lördagen varje månad under hösten Start lördag 26 augusti - ring och boka bord! NYHET! Vi säljer Fröknäcke & Chutney LOKALEN UTHYRES till fester - med eller utan mat Gröna huset, Storgatan 20, Valdemarsvik ∙ 0765-809 313 Rea Nyheter på väg in! på sommarkläder! Progressiva glasögon fr. 3000 kr Avståndseller läsglasögon fr. 795 kr Ring och boka tid: 0123-510 00 Storgatan 9, Valdemarsvik 9-20ALLÖAPDPAEGTAR Välkomna! Sofia Gilla oss på STORGATAN 9, VALDEMARSVIK • 0123-100 80 Öppet: Måndag-fredag 10-18 ∙ Lördag 10-13 Citas Kläder REA! Utförsäljning av märket Storgatan 8, Valdemarsvik 0123-120 33 Öppet mån-fre 10-18, lör 10-13 Istället för plastpåse när ni handlar mat! Både långa och korthandtag Tygkassar med olika motiv 129:- 149:- Helgens prisbomb Helgens prisbomb Känn dig som hemma! Helgens prisbomb 1000 /kg Hel Vattenmelon Spanien Klass 1 Manuell disk för ost, fisk, kött och deli. Vi grillar och bakar 7 dagar i veckan Helgens prisbomb Gäller fre 25/8-sön 27/8 SALLADSBAR GOTT & NYTTIGT! 1000 /st Grillade Kycklingklubbor Kronfågel Sverige Gäller fre 25/8-sön 27/8 FÄRDIGA SMÖRGÅSAR Vammar Köpcenter Valdemarsvik Telefon 0123-196 90 Delikatess 0123-196 96 NYHET I FISKDISKEN! VECKANS ROLIGA FISK. En ny sort varje vecka, kom in och se! www.hemkop.se Följ Hemköp på Facebook! www.facebook.com/Hemkop Kepsar med älg- och fiskemotiv Storgatan 16, Valdemarsvik (Turistbyrån) 0123-121 81 13

[close]

p. 14

Valdemarsviksrodden 2017 Text och foto: Alfred EV Årets Valdemarsviksrodd bjöd på mycket folk, varierande väder och mycket kämparglöd. Som vanligt fylldes kajen vid hamnbron av nyfikna människor, människor i gamla kläder, människor som sålde saker i marknadsstånd och människor som ror. Under denna traditionsenliga dag i träbåtens tecken får man sig en återblick på hur det kunde se ut förr i tiden. En tid då Valdemarsvik verkligen var en stad som levde på sin hamn och fiskare som levde på och av sina träbåtar. Man kunde även få beskåda gamla traktorer, så kallade ”Grålletraktorer”. Ramunderblecket bjöd på bra musik och återigen var det kamp mellan Småland och Östergötland i den prestigefyllda kapprodden länen emellan. I år vann Småland igen, något som nästan blivit tradition. Att kommunpolitikerna var närvarande och rodde första träbåten som kom in visade på bra samarbetsvilja oavsett partitillhörighet. Vi tackar Waldemarsviks träbåtsförening och övriga inblandade för den fina inramningen nere i hamnen och alla som besökte evenemanget till denna trevlig tillställning! Stämningen var som vanligt god och man märkte att dessa gamla träskapelser verkligen lockar folk, både från kommunen men även från trakter runtomkring. Det är kul att se att hamnen verkligen lever upp och detta kan man framförallt tacka WTF – Waldemarsviks träbåtsförening för. Men även andra krafter som ser till att dessa båtar som betydde så mycket för våra släktingar och förfäder bevaras och förvaltas för framtiden. Trots allt det hårda jobb det krävs för att hålla dem i bra skick. Jordbrukardag Lördag 23/9 kl. 10-14 vid Bjursunds Slakteri i Valdemarsvik Slaktdjursbedömning av nöt kl. 10-11 Fint prisbord. Utlottning av presentkort och köttlåda på starttalongen ca kl. 12. AKTIVITETER FÖR HELA FAMILJEN Utställning & Försäljning: Maskiner - Serviceföretag - Förnödenheter Grålleklubben med veterantraktorer • Café Kårtorp säljer kaffe, bröd & varmkorv • Ponnyridning Möjlighet att slipa knivar/kvarnsatser • Radio Wix är på plats och sänder direkt hela dagen • Hoppborg för alla barn 30 september kl. 19.00: Prisutdelning och middag på restaurang Latitud Buffé med svenskt kött av entrecote, kyckling, fläskfilé och tillbehör samt kaffe & kaka för 199 kr/pers. Vill du bowla efter maten, kostar det 50 kr/pers. Anmälan senast 25/9. Anmälan är bindande. Anmälan till Max Johansson, Valdemarsviks Sparbank, tel 0123-129 44, e-post: max.johansson@valdemarsvikssparbank.se. Huvudsponsorer: Övriga sponsorer: Anders Svets & Fordon • Ostkustens Maskin AB • Lantmännen Maskin • Häggbergs • Holmen • Sverige Profil Södra • Proman • Järn & Fritid • Åhmans Traktorcentrum • Möbelkompaniet • Karlssons Gårdsbutik • Cafe Kårtorp Arrangörer: 14

[close]

p. 15

Den lilla butiken med det stora utbudet! Här i Kårtorp har högsäsongGprleeassne, nstmbiödcek,ekr,ervaamckikra, just svischat förbi och vi hoppkaorst, pmåed mera. en härlig sensommar och höstÄdavmegnsheejändlkplmareedvealr-som gäster både från vägen och närogmriprtäåndgeer,td.ynor, bra grepp. Välkommen! Butiken med det lilla extra! Glas, Smide, Textil, Keramik, Presentböcker, Trädgård och mycket mer... Som alltid bakar vi Utöver vår goda á allt kaffebröd la carte-meny sfjviäinlfivnnnass!c0a439km3s-ö4de2rI0oSsma0ELm0NånbgSarånOddnaMmeMd ÖAsRtgRötEadAagpaårnuatv2a-lt3 september sortiment! Veckans Rätt, vardagar 11.30–14.00 Öppet lördag-söndag 13.00-16.00 Välkommen! Förlängd säsong! Tel. 0493-420 00/411 86 www.svenska-presenter.se Vi finns 3 km söder om Långrådna Vi har öppet varje dag t.o.m. söndag 5 november! Augusti kl. 9-19 ∙ September kl. 9-17 Mera information om öppettider och julbord kommer i nästa nummer av ValdemarsviksBladet. Välkomna! Pia Wahlman med flitig personal Vid E22 södra infarten Valdemarsvik 0123-300 87 Byt ut annat fett till detta hälsosammare alternativ! Mild smak innehåller antioxidanter OLIVOLJA från Kreta Köp hel låda 12 st med 20% RABATT Trimmer FS38 MB2RT NU 3.990:- (ord 5.690.-) NU 1.790:(ord 2.090:-) Benny Peterson Gäller tom 201T6e-0l8.-31070-222 45 50 Lövbwlåswawre.•roTrrismemrveirc•eRiaöjtsvåigdaarb•eGrrgäs.skelippare Även uthyrning av trädgårsmaskiner mm UUknkanväagveän g15e, nFal1er5u,mF,aÅtlevirduabmerg 0705-92 17 660705-92 17 66 • info@falerummotorservice.se www.falerummotorservice.se Konst & Heminteriör Tel. 070-56 01 746 Uknavägen 21 Kvalitet utöver det vanliga! Falerumsdagen 2/9SISTA LÖRDAGEN i månaden ÖPPET 11-16 kl. 9.00-15.0026/8 BAKLUCKE LOPPIS LILLA Marknadsdag med3k0n/9allaSrKÖRDEMARKNADEN Solkattens Blossom KörniVneMgtSeianmrvaitiånidvnbeogillmai 22IIrnan58tst//rrk11eei10nssssJHeeUrÖraLaSMddT??AMBBRAooKkRkNaaKANggDrrAaaEDttNiisEsppNllaattss nnuu!! Säsongsbetonade VÅFFLOR! Musikunderhållning LuSmtourmt TbAaC&K Ctioll Alla för i Lilla sommar! Bäckermåla 0705 – 89 09 39 Välkomna! 0120-201 39 Foto: Josephine Diener 0120-200 52 www.falerumkok.se 0120-202 75 Öppettider: mån - fre 10-18, lör-sön 10-15 facebook.com/nyfiket 0120-12 112 070-331 65 12 Lennart Tingefors Försäkringsförmedling Länsförsäkringar Östgöta Falerums BAyrragngödr: ekommitté För uthyrning av Bygdegården 0120-201 90 15

[close]

Comments

no comments yet