Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

Program hösten 2017 1

[close]

p. 2

Välkommen till Nordvästra Skånes SeniorUniversitet Här kommer höstprogrammet 2017! Jag hoppas du skall uppskatta det och att du tycker att du har något att se fram emot när sommaren tar slut! I katalogen hittar du 44 aktiviteter att välja bland! Observera att vi öppnar anmälan kl 10.00 den 15, 16 och 17 augusti. Tack till alla som medverkat vid tillkomsten av höstens program eller på annat sätt hjälpt föreningen. Vill även du engagera dig i föreningens arbete är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller skicka en mail till info@nssu.se Hör av dig! Önskar dig en skön sommar! Per-Olof Lindberg Ordförande 2

[close]

p. 3

Innehåll Anmälan, Antagning och Avanmälan ........................................... sid 4-5 Information och medlemskap .......................................................... sid 6 Månadsföreläsningar........................................................................... sid 7-9 Föreläsningsserier ............................................................................... sid 10-13 Kurser och studiecirklar ................................................................... sid 14-23 Data/IT - Surfplatta/smartphone ............................................................. sid 14-15 Data/IT - Datakurser ................................................................................ sid 16 Data/IT - övriga kurser .......................................................................... sid 17 Kultur, musik och konsthantverk ............................................................ sid 18 Mat och dryck ........................................................................................... sid 19 Samhälls- och omvärldsfrågor ................................................................. sid 20 Språk, litteratur och skrivande ................................................................ sid 20-21 Kurser och cirklar - övrigt ....................................................................... sid 22-23 Kulturevenemang ................................................................................ sid 24-25 Vandringar . .......................................................................................... sid 26 Studiebesök............................................................................................. sid 27-29 E-ombud, Försäkring, Samåkning och Rabatter ..................... sid 30 Styrelse, Revisorer,Valberedning och Programgrupper ........ sid 31 3

[close]

p. 4

Anmälan Anmälan och antagning Hösten 2017 öppnar anmälan under tre dagar 15, 16 och 17 augusti kl 10.00.  Tisdagen  den  15 augusti kl 10.00 Öppnar anmälan till Föreläsningar Onsdagen den 16 augusti kl 10.00 Öppnar anmälan till Kurser/Cirklar och Kulturevenemang  Torsdagen den 17 augusti kl 10.00 Öppnar anmälan till Vandringar/Exkursioner, och Studiebesök Högt söktryck när anmälan öppnar Väldigt många anmäler sig samtidigt när anmälan öppnar. Det kan resultera i en viss väntetid innan din anmälan skickas. Tryck inte på bokningsknappen mer än en gång! Din anmälan kommer inte fortare fram. Det som händer är att du bokar samma aktivitet flera gånger. Bekräfta inte att du vill göra en dubbelanmälan om du får den frågan. Så här anmäler du dig till vår verksamhet 1. Anmälan via hemsidan www.nssu.se Det är enklast att göra anmälan via vår hemsida www.nssu.se där det också finns instruktion hur anmälan går till.  Då ser du dessutom direkt om det finns plats på den aktivitet du är intresserad av.  Gå in på www.nssu.se och klicka på: Anmälan HT 2017 När du anmält dig kommer du att få ett besked på mail (eller post om du saknar mail) Du får ett: • Antagningsbesked med uppgifter om betalning  mm om du fått plats på aktiviteten • Besked att du står på kölista - vi har inte fått tillräckligt många anmälningar ännu. Du behåller din plats och får antagningsbesked när/om kursen startar. • Besked att du står på reservlista - aktiviteten är fulltecknad. Du får antagningsbesked om du blir antagen 4

[close]

p. 5

Avanmälan Avanmälan och ångerrätt  2. Anmälan per post - om du saknar internet (anmälan per telefon tas ej emot). Du som saknar internet kan anmäla dig skriftligt genom att skicka in vår anmälnings-  blankett per post. Blanketten skickas ut tillsammans med katalogen till de som inte har e-postadress. Om du saknar mailadress och anmält dig skriftligt via Folkuniversitetet får du antagningsbesked och faktura per post. Pia registrerar anmälningarna efter ankomstdatum. Om flera formulär har samma ankomstdatum gäller slumpmässig ordning dem emellan Anmälningsblanketten skickar du till:       Folkuniversitetet Att: Pia Grönsund, Box 7124, 250 07 Helsingborg Ångerrätt enligt lagen om distansavtal (DAL) I enlighet med lagen har du 14 dagars ångerrätt efter du fått ett antagningsbesked Undantag är kulturevenemang och resor där NSSU ger dig en ångerrätt på 48 timmar (den rätten saknas i DAL). • Har aktiviteten startat har du ingen ångerrätt. • Bokningar som du inte är antagen till kan du alltid ångra utan begränsning. • När ångerrätten gått ut är din anmälan bindande.  Hur avanmäler du dig till en aktivitet Vill du ta tillbaka din anmälan gör du det genom att skicka ett mail till antagning@nssu.se • Om du avanmäler dig under den tid du har ångerrätt (se ovan) tas avgiften bort. • Om din ångerrätt upphört kvarstår avgiften om det inte finns reserv som kan överta din plats. • Om du betalat avgiften och du därefter utnyttjar din ångerrätt alternativt om reserv övertar din plats får du ett tillgodohavande som du kan använda för att betala nya aktiviteter dvs aktiviteter du inte är antagen till. • Vi är tacksamma om du snarast och senast kl 12.00 dagen före aktiviteten meddelar oss om du får förhinder. Detta gäller även om din anmälan är bindande. • Vi kan tvingas ställa in en aktivitet innan den startar. Då får du självklart tillbaka hela avgiften. Om du uteblir från en gratisaktivitet utan avbokning Trots att många gör en avanmälan vid förhinder händer det att deltagare uteblir utan att meddela detta i förväg. Detta gäller särskilt aktiviteter som inte har någon avgift. Vi har ofta många reserver som skulle kunnat få platsen om vi vetat det i förväg. Det är dessutom en artighet mot de företag/institutioner vi besöker att vi kan ange hur många som kommer. Om du uteblir från en gratisaktivitet utan att avboka tar vi därför ut en administrativ avgift på 100 kr. Om jag får förhinder kan jag överlåta min plats till någon annan? Nej det kan du inte. Vi har ofta personer på reservlista och de skall erbjudas platsen i första hand. All reservintagning sker av den person som ansvarar för aktiviteten.. 5

[close]

p. 6

Medlemskap Medlemskap Vad är NSSU för en förening? NSSU är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Föreningen riktar sig till dig som har fyllt 55 år, uppbär pension av något slag eller är make/maka eller partner till person som är medlem. NSSU har inget kansli och inga anställda. Allt arbete i föreningen är ideellt och det är ett litet antal personer som ser till att verksamheten fungerar. Du hittar dem på sidan 31 i katalogen. Vår förening har, när den här katalogen skrivs, ca 780 medlemmar. Vi tar emot ca 6 000 anmälningar på ett år och hanterar ca 650 avbokningar och en stor mängd reservintagningar. Stora delar av detta hanteras manuellt. Har du lust att bidra med ditt kunnande och ditt engagemang så hör av dig till oss. Våra programgrupper är en bra start om du vill veta lite mer om vad arbetet innebär. Anmäl dig till: info@nssu.se  Hur blir jag medlem?  Du måste vara medlem i föreningen och medlemsavgiften måste vara betald innan du kan delta i våra aktiviteter (undantag föreläsningar). Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår. För den som blir medlem efter 1 oktober gäller medlemskapet även påföljande kalenderår.   Vill du bli ny medlem i NSSU så finns det två sätt att anmäla sig: 1. Medlemsanmälan via www.nssu.se     Du anmäler dig genom att klicka på knappen Bli medlem som finns på vår hemsida     www.nssu.se 2. Medlemsanmälan om du saknar internet          Du kan beställa blankett för medlemsanmälan hos Gunnel Rosenqvist, tel. 0707-52 06 61    Du kan inte anmäla dig till aktiviteter per telefon - se sidan 5 Får jag ta med mig en god vän som inte är medlem?  Nej det kan du tyvärr inte! Våra arrangemang är till för våra medlemmar. Du kan inte ta med dig en person som inte är medlem annat än till våra föreläsningar. Detta gäller både medlemmar och icke medlemmar om du/ni får förhinder - se sid 5. E-ombud om du behöver hjälp med att anmäla dig Om du har mail och tillgång till internet men känner dig osäker på hur antagningssystemet fungerar kan du få hjälp av våra E-ombud. Du hittar namn och telefonnummer på sid 30. 6

[close]

p. 7

Föreläsningar Månadsföreläsningar 10 Tips - må bättre och lev 10 år längre Bertil Marklund är läkare och professor i Allmän medicin och folkhälsa vid Göteborgs Universitet. I sin forskning har Bertil funnit att våra gener står för endast 25 % av vårt åldrande. Uppkomsten av våra stora folksjukdomar och vårt åldrande beror på en och samma sak inflammation, som på olika sätt uppstår i vår kropp. Genom att fokusera på friskfaktorer istället för riskfaktorer ger Bertil Marklunds föreläsning och hans bok konkreta och handfasta tips på hur du påverkar din hälsa och ditt välmående. Han förklarar exempelvis varför att röra sig lite och ofta är bättre än att springa ett maraton, hur stress är en av de absolut värsta ohälsofaktorerena och hur små förändringar i matvanor gör stor skillnad. ”Övergången till en sund livsstil ska upplevas som något positivt och meningsfullt. Då håller de nya vanorna även framåt i tiden”. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 31 augusti kl 13.30 - ca 15.00 Bertil Marklund, läkare och professor 172101 29 augusti 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Birgitta Randås, tel: 0705 – 92 18 21 Synden i Mölle Synden i Mölle är ett ämne som Erik Magnusson och Frederic Täckström har fördjupat sig i. De presenterar i sin bok ”När synden kom till Mölle” nya historiska fakta om hur det gick till när kvinnor och män tilläts att bada sida vid sida i Mölle i frivola så kallade gemensamhetsbad. Erik Magnusson är journalist på Sydsvenskan i Malmö. Frederic Täckström arbetar med boklayout via ett eget företag i Mölle. De har tidigare gett ut fem böcker om turistlivet i Nordvästskåne Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 28 september kl 13.30 - ca 15.30 Erik Magnusson och Frederic Täckström 172102 26 september 70 kr för medlemmar, 120 kr för icke medlemmar. Avgifterna är inklusive fika. 200 Kapellet på Örestrand, Strömstadsvägen 4, Strandbaden Magnus Hellstrand, tel: 0705 – 70 56 00 7

[close]

p. 8

Föreläsningar Månadsföreläsningar Luangwa – vildmark och by i ZAMBIA Ulrik Alm berättar och visar bilder från ett av Afrikas mindre kända safariländer - Zambia (fd Nordrhodesia). Här störtade Dag Hammarsköld med sitt plan i början av sextiotalet, nära staden Ndola. En stad som ligger i ”kopparbältet” - en indikation på landets främsta exportprodukt, med allt vad det innebär av svängande råvarupriser. Ulrik visar bilder och berättar om Zambia med tonvikt på djur och natur, men också glimtar mot by- och skolliv. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 2 november kl 13.30 - ca 15.30 Ulrik Alm 172103 31 oktober 70 kr för medlemmar, 120 kr för icke medlemmar. Avgifterna är inklusive fika. 200 Kapellet på Örestrand, Strömstadsgatan 4, Strandbaden Clas Hellstrand, tel: 0708 – 82 13 08 Digitaliseringen - hur påverkar den oss? Digitaliseringen påverkar idag hela vår vardag och den innebär en lika omvälvande förändring av samhället som industrialiseringen en gång gjorde. Många menar att den digitala utvecklingen förefaller diktera livsvillkoren när bankärenden, deklarationer, köp av bussbiljetter mm förutsätter internet och smarta telefoner. Har vi något val eller är den ökade digitaliseringen ett svar på flera av de samhällsutmaningar vi idag står inför? Jan Gulliksen, mera känd som ”Gulan” är professor i Människa-datorinteraktion på KTH. Han var tidigare ordförande för Digitaliseringskommissionen och sitter nu i regeringens Digitaliseringsråd. Han är Sveriges Digital Champion för EU-kommissionen. ”Gulan” kommer att prata om den snabba digitala utvecklingen, vilken påverkan den har på alla människor, gamla som unga. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 9 november kl 13.30 - ca 15.00 Jan ”Gulan” Gulliksen, professor 172104 7 november 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg P-O Lindberg, tel: 0701 – 44 89 88 8

[close]

p. 9

Föreläsningar Månadsföreläsningar MANNERHEIM - Marsken - masken - myten Herman Lindqvist berättar med sedvanlig inlevelse om sin senaste bok MANNERHEIM – Marsken – masken – myten. Detta är bok nummer 61 som utkommer i slutet av augusti 2017. Det är i år 150 år sedan Mannerheim föddes och 100 år sen Finland blev en självständig republik. Mannerheims liv är otroligt intressant. Han föddes i en finlandssvensk adelsfamilj, förfäderna kom från Sverige. Hans grevlige far rymde från stora skulder, fru och sju barn och for till Paris med sin älskarinna. Hustrun dog av sorg. Familjen blev utblottad. Han relegerades från två skolor för sin bråkighets skull innan han växte upp och blev officer i Ryssland. Han var en alltid elegant kvinnokarl, äventyrare och upptäcktsresande. Bland annat red han i drygt två år genom Centralasien. Han var officer i tsarens finaste garde men drevs under revolutionen till Finland där allt kokade. Han ledde Finland genom tre krig och därmed kunde Finland behålla sin självständighet tack vare honom. Efter föreläsningen finns det möjlighet att köpa boken. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 23 november kl 13.30 - ca 15.00 Herman Lindqvist, journalist, författare och berättare 172105 21 november 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg P-O Lindberg, tel: 0701 – 44 89 88 9

[close]

p. 10

Föreläsningar Föreläsningsserie - Medicin Föreläsningsserier NSSU arrangerar två föreläsningsserier under hösten 2017. Genom att följa flera föreläsningar inom samma serie kan du fördjupa dina kunskaper inom ett visst område. Du kan självklart välja att bara gå på enstaka föreläsningar om du så önskar. Medicin De flesta av oss drabbas då och då av olika åkommor. Många har – eller känner någon som har – antingen artros, allergiska problem eller borrelia. Det finns fullt med huskurer mot alla de krämpor dessa åkommor för med sig. Vad fungerar, finns det något man kan göra på egen hand eller något man bör undvika? Vad säger experterna, som har forskat kring dessa frågor större delen av sina liv? Säkert kommer vi att bli lite klokare av att lyssna till deras kunskaper Artros Många drabbas i dag av artros. Smärtan kan upplevas som besvärlig och många söker därför hjälp. Kan man förebygga artros? Hur uppkommer egentligen artros? Är artros genetiskt betingad? Kan man träna bort artros? Vilka roll har sjukgymnasterna? Om man har problem med artros, ska man då vända sig direkt till artrosskolor eller blir man remitterad dit? Hur många lider av artros i dag? Har det alltid varit så många? Var befinner sig spetsforskningen i dag? Hur kommer den rimligen att se ut om 10 år? Leif Dahlberg är professor och överläkare vid ortopedkliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Han träffar dagligen patienter med ledbesvär och har mer än 25 års forskningserfarenhet inom området. Han leder bland annat en forskningsgrupp som arbetar för att hitta metoder för att optimera behandlingen av patienter med ledbesvär. Mottot är: Med rätt diagnos ska rätt åtgärd göras vid rätt tidpunkt. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 18 september kl 13.30 - ca 15.00 Leif Dahlberg, professor 172111 16 september 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705 – 60 06 60 10

[close]

p. 11

Föreläsningar Föreläsningsserie - Medicin Allergier Många lider idag av allergier och astma. Ibland hör man äldre säga: Så var det inte förr. Är det så att fler drabbas av allergier i dag än tidigare? Har det i så fall med ökade föroreningar att göra eller är det något annat? Är våra livsmedel besprutade med gifter eller kan konserveringsmedel spela någon roll? Är det sant att allergier mer har med psykisk hälsa att göra? Kan man få allergier vid vilken ålder som helst? Var är fronten i forskningen i dag vad avser allergier? Är det möjligt att i framtiden vaccinera sig mot allergier? Leif Bjermer är professor och specialist i lungmedicin och allergologi. Han bedriver aktiv forskning på sjukdomsmekanismer inom området astma och KOL och driver en klinisk prövningsenhet, där man testar morgondagens medikamenter inom området. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 16 oktober kl 13.30 - ca 15.00 Leif Bjermer, professor 172112 14 oktober 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705 – 60 06 60 Borrelia I Skåne bär en stor del av fästingarna på borreliabakterien och många blir fästingbitna under den varma årstiden. Borrelia är den vanligaste fästingburna infektionen medan TBE drabbar ett fåtal. Borreliautslag i huden kan se lite olika ut. Hur vet jag att det är dags att misstänka att jag blivit smittad? Hur kan läkaren konstatera att det är borrelia? Vad kan borrelia leda till, om man inte tar kontakt med läkare? Finns det olika typer av borrelia och var i Skåne förekommer mest borrelia? Katharina Ornstein är med.dr. och verksam som forskare på Lunds universitet och är överläkare på Kristianstads lasarett. Hon har skrivit åtskilliga artiklar om borrelia och är en av få experter inom området i Region Skåne. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 20 november kl 13.30 - ca 15.00 Katharina Ornstein, överläkare 172113 18 november 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705 – 60 06 60 11

[close]

p. 12

Föreläsningar Föreläsningsserie - EU EU De senaste decennierna har präglats av globalisering. I USA och Europa finns nu tecken på att nationalistiska strömmar blir allt starkare. Valet i USA är ett tydligt exempel. Storbritannien kommer sannolikt att lämna EU och årets val i ex. Nederländerna, Frankrike och Tyskland blir sannolikt vägledande för EU:s utveckling. Innan man tar ställning måste man förstå hur EU fungerar och vilka för- och nackdelar det innebär för Sverige att vara med i EU. Det är i detta perspektiv föreläsningsserien om EU ska ses. EU:s inre arbete Vad menar vi med det inre arbetet i EU? Hur ser organisationen ut och vilka frågor ansvarar EU för? Följer alla medlemsländer de beslut som fattas? Om man inte gör det, vilka påföljder får det? Finns det någon domstol som avgör om länderna gör rätt? Hur sker grupperingar inom EU? Håller länder ihop eller är det politisk tillhörighet som styr? Vad är den yttersta målsättningen med EU och varför har EU så många motståndare? Om det är brist på kunskap och delaktighet, varför utbildas inte ländernas befolkning? Vad kostar det att vara med i EU? Får Sverige tillbaka de medel vi satsar på EU på annat sätt? Rikard Bengtsson är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Han forskar huvudsakligen inom tre områden: Europeisk säkerhetspolitik, global politisk ordning och global politisk ekonomi. Han har skrivit åtskilliga skrifter, framförallt om EU. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 2 oktober kl 13.30 - ca 15.00. Rikard Bengtsson, docent 172114 30 september 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705 – 60 06 60 12

[close]

p. 13

Föreläsningar Föreläsningsserie - EU EU:s försvars- och utrikespolitik EU står inför såväl inre som yttre spänningar. Hur USA:s utrikespolitik kommer att utformas vet vi inte så mycket om. NATO:s roll är därmed osäker. Rysslands alltmer aggressiva utrikespolitik skapar osäkerhet i närområdet. Hur NATO och länder i EU, som inte tillhör NATO, ska samarbeta är en annan fråga. Hur kan i detta perspektiv EU skapa ett gemensamt försvar? Vilken utrikespolitisk inriktning kommer EU att ha? Det finns spänningar mellan EU och Turkiet.. Samtidigt tycks Turkiet och Ryssland börjat närma sig varandra poliskt. Politiken börjar bli svår att förstå. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 23 oktober kl 13.30 - ca 15.00 Daniel Silander, docent 172115 21oktober 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705 – 60 06 60 EU:s handel efter Brexit Sveriges handel med övriga EU-länder, inte minst med Storbritannien, är omfattande. Det gäller varor och, i starkt ökande grad, tjänster. Storbritannien är på väg ut ur EU. Vad innebär det för Sveriges handel? Kommer WTO (World Trade Organization) att kunna kompensera för den handel som Sverige kanske inte längre kommer att ha med Storbritannien? Vilken roll kommer USA:s nye president Donald Trump att spela för Sveriges och EU:s handel med USA? Mats Hellström har varit statsråd (bl.a utrikeshandelsminister med ansvar för EU-frågor och jordbruksminister). Han var även vice ordförande i Europarådets svenska delegation och ledamot i Nordiska rådet, krigsdelegationen och utrikesnämnden. Mats Hellström har även varit FN-delegat och Sveriges ambassadör i Tyskland 1996-2001 samt landshövding i Stockholms län 2002-2006. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 13 november kl 13.30 - ca 15.00 Mats Hellström, f d statsråd 172116 11 november 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén tel: 0705 – 60 06 60 13

[close]

p. 14

Kurser Kurser och studiecirklar - endast medlemmar DATA/IT - SURFPLATTOR/SMARTPHONES Fotoredigering med iPhone/iPad och Android Det är enkelt att fotografera med din smartphone eller platta men vad gör du med bilderna? Vilket är bästa sättet att fotografera? Hur kan ett foto förbättras i efterhand? Google Snapseed är en kraftfull bildredigeringsapplikation för enheter med iOS och Android operativsystem. Appen är gratis och vi går igenom dess olika verktyg och funktioner. Vi lär oss även att lagra och organisera våra bilder på webben i ex Google Foto och iCloud. Förkunskaper för att kunna hantera din enhet behövs. Tid: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagar 25/9, 2/10, 9/10 kl 09.00-11.30 Reza Kiani 172201 10 september 400 kr 6 Folkuniversitetet, Gasverksgatan 15, vån 4, Helsingborg Reza Kiani, epost:reza.kiani@nssu.se iPad/iPhone för nybörjare Vi lär oss att hantera enheten och dess viktigare inställningar. Hur söker man på internet? Installation och avinstallation av appar. Installation av email. Hur skicka och ta emot meddelade och bilder. Hur kan du ta bilder och spela in video och hur sparar du dem? Inga förkunskaper behövs. Du bör ha en egen iPad eller iPhone för att kunna följa undervisningen och för att kunna träna mellan kurstillfällena. Tid: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Fredagar 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 kl 09.00-10.30 Reza Kiani 172202 1 september 400 kr 6 Folkuniversitetet, Gasverksgatan 15, vån 4, Helsingborg Reza Kiani, epost:reza.kiani@nssu.se 14

[close]

p. 15

Kurser Kurser och studiecirklar - endast medlemmar Smartphone/surfplatta Android för nybörjare Vi lär oss att hantera enheten och dess viktigaste inställningar. Hur söker man på internet? Installation och avinstallation av appar. Installation av email. Hur skicka och ta emot meddelade och bilder? Hur kan du ta bilder och spela in video och hur sparar du dem? Inga förkunskaper behövs. Du har en egen Android surfplatta eller smartphone för att kunna följa undervisningen och för att kunna träna mellan kurstillfällena. Tid: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Fredagar 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 kl 09.00-10.30 Reza Kiani 172203 12 oktober 400 kr 6 Folkuniversitetet, Gasverksgatan 15, vån 4, Helsingborg Reza Kiani, epost:reza.kiani@nssu.se Nyttiga reseappar för smartphone/surfplatta Vi går igenom några appar som du kan ha nytta av i din vardag. Vilka appar behöver du om JOJO kortet försvinner och du vill köpa biljett till regionala och lokala bussar? Kan man köpa tågbiljett på SJ och hur fungerar flygbolagens appar? Kan du använda mobilen när du parkerar din bil? Vilka appar har du nytta av när du åker utomlands? Tid: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 30 oktober kl 09.00 - 11.30 Reza Kiani 172204 22 oktober 50 kr 70 Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26, Helsingborg Reza Kiani, epost:reza.kiani@nssu.se 15

[close]

Comments

no comments yet