Uitblinkers Nr 02 2017

 

Embed or link this publication

Description

Het vakblad voor de professional die werkt met Eten, Drinken en Gastvrijheid

Popular Pages


p. 1

VAKBLAD OVER ETEN, DRINKEN EN GASTVRIJHEID IN DE ZORG NR. 2 - 2017 UITBLINKERS IS EEN UITGAVE VAN Gezonde voeding of een pilletje? Ouderen willen betalen voor een aangeklede lunch

[close]

p. 2[close]

p. 3

COMPLIMENTEN VAN WILLEKE Voordat ik het vergeet. Jullie krijgen de complimenten van Willeke Alberti. In het interview met Uitblinkers vertelt ze dat zorginstellingen er enorm op vooruit zijn gegaan. De tijd dat Willeke voorafgaand aan een optreden in een instelling een klef broodje kreeg, ligt een behoorlijk aantal jaren achter ons. Maar er is ook kritiek. Er gaan dingen niet goed. Dat lees je, dat hoor je. De nog altijd immens populaire zangeres en actrice veegt die kritiek niet onder het tapijt, maar merkt wel op dat mensen weleens overdrijven. Om toe te voegen dat muziek het leven in de zorg mooier maakt. En zo is het. Managers en medewerkers die zich bezighouden met eten, drinken en gastvrijheid kunnen in de zorg het verschil maken, hoor je steeds vaker. Maar dat gaat niet vanzelf. Een goed concept, teamgeest en betrokkenheid zijn daarbij onontbeerlijk. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het IJsselland Ziekenhuis. Lees de reportage er maar op na. En laat ook even je gedachten gaan over een paar suggesties van gastvrijheidstrainer Milo Berlijn. Geef slimme gastvrijheidsmedewerkers een plaats in de raad van bestuur, oppert hij. De eerste raad van bestuur die dat doet, krijgt een lintje en een kist wijn van Uitblinkers. We horen het graag! Jaap de Graaf, redactie Uitblinkers INHOUD 5 Test maakt ouderen wijzer 6 Uitblinkers onder elkaar 11 Agenda 12 Willeke over de kracht van muziek 16 Activiteiten WijGastvrij 17 Colofon 18 Bedrijfsleden 19 Smoothies stomen op 22 Nieuw elan op Zorgtotaal 25 Twietjes 26 Milo Berlijn: “Laat managers bedienen” 28 Column Eric van Reenen 29 Krachttraining tegen ondervoeding 30 Betalen voor speciale lunch 32 Column Monique Willemse 33 Productinformatie 34 Voeding geneest 38 Column Geert Hilferink

[close]

p. 4

PAVÉ 800 g MIDI PAPILLON 200 g PETITE BOULE 100 g GRAND PAPILLON 400 g CHARPENTIER 400 g DE RIJKE SMAAK VAN TRADITIE Waldkorn® Oergranen Naturale smaakt goed én doet goed en past bovendien perfect in een gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon. Alle Waldkorn® Oergranen Naturale broodjes worden volgens strikte regels bereid, zonder extra toevoegingen. Dat zie je meteen aan het ‘Our Bread Commitment’-label. Onze beste ingrediënten voor gegarandeerd puur genieten. PETIT PAPILLON 100 g Waldkorn®BE - Vlaanderen neemt de tijd voor smaak. CSM Benelux B.V. Postbus 284 | 4600 AG Bergen op Zoom | Nederland Tel. +31 (0)800 864 77 63 | Fax. +31 (0)800 864 77 66 www.molco-foodservice.nl | frozen.nl.benelux@csmbakerysolutions.com

[close]

p. 5

Ondervoeding TEST MAAKT OUDEREN WIJZER Een nieuwe website met daarop een ondervoedingstest die ouderen wijzer maakt met betrekking tot hun voedingstoestand. Ook te raadplegen door zorgmedewerkers. De website www.goedgevoedouderworden.nl is ontwikkeld door de Stuurgroep Ondervoeding. Ondervoeding heeft in de media veel aandacht gekregen, maar dat heeft er nog niet toe geleid dat het probleem altijd tijdig wordt gesignaleerd. 15 tot 30% van de thuiswonende ouderen is ondervoed, zo meldt het Voedingscentrum. De nieuwe website biedt deze ouderen en hun verzorgers tips hoe ze hiermee om kunnen gaan. Psychische oorzaken Ondervoeding kan ontstaan als iemand over een langere periode te weinig eet. Soms komt dat door problemen met kauwen of slikken, misselijkheid of pijn. Ook psychische oorzaken of bijvoorbeeld achterliggende ziekten zoals dementie of kanker, kunnen een oorzaak zijn. Ondervoeding hoeft niet per se te betekenen dat iemand heel mager is. Iemand die onbedoeld is afgevallen of structureel bepaalde voedingsstoffen niet binnenkrijgt omdat hij bijvoorbeeld steeds hetzelfde eet, kan ook ondervoed zijn. De genoemde website bevat niet alleen een test maar ook informatie. Wat is ondervoeding, hoe herken je het, wat kun je eraan doen? Ook vind je er recepten, tips en ervaringsverhalen. 15 tot 30% van de thuiswonende ouderen is ondervoed. Foto: kivnl-Shutterstock.com opgepikt voor jou Werken als anderen slapen verstoort je bioritme. Waarschuwing BEPERK NACHTWERK Zonder nachtwerk gaat het niet in de zorg. Maar een waarschuwing is op zijn plaats. Onregelmatige arbeid verstoort je bioritme. Slaapproblemen, stress, hoge bloeddruk, depressiviteit en maagklachten kunnen het gevolg zijn, meldt arbodienst Zorg van de Zaak in dagblad Trouw. De Arbowet heeft daarom spelregels voorgeschreven. Als een nachtdienst eindigt na 2.00 uur dan is een rusttijd van 14 uur verplicht. Je mag maximaal zeven nachten achter elkaar werken. Na een reeks nachtdiensten mag je 46 uur niet werken. Eerst warme maaltijd Deskundigen benadrukken dat een gezonde leefstijl voor mensen die nachtwerk verrichten nog belangrijker is. De Stichting Time Design adviseert om een warme maaltijd te nuttigen voordat de nachtdienst begint. Na de nachtdienst niet meer dan een licht ontbijt, anders raakt het lichaam nog meer in de war. Aangeraden wordt om zo min mogelijk nachtdiensten te draaien. Wettelijk zijn 120 nachtdiensten per jaar toegestaan, aldus Trouw. Ondanks de nadelen voor de gezondheid is nachtwerk bij veel mensen populair, vooral vanwege de toeslagen die ze ontvangen. 5 “A LS JE ZIET HOEVEEL LEVENSLUST ZIEKE, KWETSBARE KINDEREN UITSTRALEN, STA JE WEER MET BEIDE BENEN OP DE GROND” Dirk Kuijt, aanvoerder van Feyenoord, tijdens het jaarlijkse bezoek van zijn club aan het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam in de Volkskrant.

[close]

p. 6

uitblinkers In de rubriek Uitblinkers onder Elkaar vertellen koks, voedingsassistenten en leidinggevenden hoe ze samenwerken: wat er goed gaat, wat er beter kan, wat ze samen bereikt hebben en nog willen bereiken. Dit keer: vier collega’s van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Tekst: Elsie Schoorel/ Fotografie: Sjoukje Kilian Uitblinkers onder elkaar: IJsselland Ziekenhuis DE MENSEN DRAGEN HET CONCEPT Overal tijd voor maken, alles moet kunnen, plezier in het werk. Dat is de houding die de medewerkers van het IJsselland Ziekenhuis uitstralen. Een voorbeeld: de voedingsassistent die aan het gesprek zou deelnemen is ziek, maar haar collega Lies Bax springt desgevraagd stante pede in, 6 geen probleem. Ze zijn hier trots op hun maaltijdvoorziening en willen dat graag uitdragen, in woord en daad – de journalist en fotograaf mogen proeven van de zelfgemaakte wortelcake. “DAT JE IEDEREEN IN DE KEUKEN ALS GAST BEHANDELT, OOK EEN VOEDINGSASSISTENT, WAS IETS NIEUWS” Dennis van der Pas (linksonder), Lies Bax (rechtsonder), Alex van den Doel (rechtsboven) en Hans Bouts (linksboven) vertellen het verhaal achter de nieuwe aanpak van het IJsselland Ziekenhuis.

[close]

p. 7

Sinds 2013 heeft het IJsselland Partner Ziekenhuis een nieuwe werkwijze: Het management van de in de eigen keuken wordt zelf voedingsdienst is uitbesteed gekookt, met verse ingrediënten aan Albron, in de persoon van en snelle, hightech apparatuur: à Dennis van der Pas. Facilitair La Carte. De voedingsassistenten manager Hans Bouts hierover: nemen met een iPad de bestelling op “Het ziekenhuis wilde niet honderd (in de middag voor dezelfde avond), procent uitbesteden, maar het ook waarbij de patiënt niet alleen ruime niet helemaal zelf doen. We zijn keuze in gerechten op zoek gegaan naar en dieetafleidingen een partner om mee heeft, maar ook kan kiezen voor een halve of juist dubbele “WE ZOUDEN NOG VAKER DE samen te werken en zo meer kennis en kunde binnen te halen. portie. COMPLIMENTEN Dennis loopt hier De voedings­ assistenten gaan aan het eind van AAN ELKAAR DOOR MOGEN GEVEN” dagelijks rond namens Albron. De overige medewerkers zijn nog steeds IJsselland- de middag naar de mensen maar zij zijn keuken en kunnen wel meegegaan in de bij het portioneren à la minute vaart der volkeren.” aangeven of er op het bord iets Dennis van der Pas: “Veranderen extra’s of anders voor een bepaalde gaat niet zomaar. Er zijn veel patiënt gewenst is. Vervolgens gaan mensen die al heel lang in ze zelf met de kar naar de afdeling dit ziekenhuis werken; dan is om uit te serveren. verandering vaak extra moeilijk. Binnen het cateringteam is er wel wat geschoven en er is natuurlijk verloop geweest, maar er is een team ontstaan dat de omslag gemaakt heeft.” Lies Bax (56), voedingsassistent Is getrouwd en heeft 3 (volwassen) kinderen - H oudt van fotografie en creatieve dingen zoals ansichtkaarten en poppen maken - W as tandartsassistente en assistent dermatologie voordat ze in 2008 voedingsassistent werd bij het IJsselland (2 dagen per week) - V olgde de 1-jarige opleiding voor voedingsassistent bij het Albeda College “Ik heb het heel erg naar mijn zin in deze baan. Op de afdeling chirurgie is er veel verloop en zijn er steeds weer nieuwe mensen. Ik heb ook een sociale functie en sla weleens een arm om iemand heen. Dat maakt het leuk, maar soms ook verdrietig als er bijvoorbeeld iemand plotseling overlijdt. We worden daarbij wel goed gesteund door de zorgmedewerkers. Ik zag aanvankelijk op tegen het nieuwe concept, ook omdat het fysiek zwaarder is voor ons omdat we zelf met de karren lopen. En dat valt voor ons (de meesten zijn 50-plus) niet altijd mee. Vanwege mijn migraine kan ik geen avonddiensten draaien. Maar verder vind ik de veranderingen alleen maar leuk. Dit jaar moeten alle voedingsassistenten tien workshops volgen, over bijvoorbeeld slikproblemen, diëtetiek, problemen van de geriatrische patiënt, etc. Kennis bijspijkeren dus, dat kan geen kwaad.” Voedingsassistenten zijn het verbindende element tussen keuken en patiënten. uitblinkers 7

[close]

p. 8

uitblinkers Iedereen gast Samen maatwerk bieden Een van de mensen met een nieuwe Plezier in het werk heeft Lies functie is Alex van den Doel, die eerst Bax ook. Zij is een van de 45 kok was en nu chef-kok. Hij vertelt voedingsassistenten in het hoe vanaf 2013 de veranderingen ziekenhuis, werkzaam op de afdeling in gang gezet werden: “In het begin chirurgie: “Vroeger werden de hebben we tienminutengesprekken maaltijden in een kar gebracht en gehad met Dennis en iemand van daar zaten we vaak op te wachten. personeelszaken. Zo kon iedereen Nu gaan we zelf naar de keuken als zijn verhaal kwijt en daar is ook goed we er klaar voor zijn. De keuken naar geluisterd. Er is veel gesproken heeft altijd tijd om iets extra’s te doen, over gastvrijheid. Dat je iedereen in zoals wat meer van iets opscheppen. de keuken als gast behandelt, ook Alex is erbij om een oogje in het een voedingsassistent, dat was iets zeil te houden. Ik heb hem nog nieuws, voor ons in de keuken een meegemaakt als ventje, nu is hij echt cultuurverandering. We zijn anders een kerel.” gaan samenwerken en willen er met Alex: “Het is een leuk moment elkaar voor de patiënt het beste van voor ons als de voedingsassistenten maken. Dat is echt winst.” de maaltijden komen meenemen. Elkaar scherp houden hoort er Voor elke patiënt kunnen we ook bij, vervolgt Alex. “Dennis loopt maatwerk bieden, waarbij de veel rond en ziet alles: van iets wat in voedingsassistent de controle heeft.” de koelkast niet klopt tot een maaltijd Lies: “Eigenlijk zouden wij nog 8 die niet zo mooi geportioneerd is. Hij heeft veel oog voor details. Dat vaker de complimenten aan elkaar door moeten geven. Daar is genoeg is alleen maar goed, want daardoor aanleiding voor. Kort geleden kan ik mijn medewerkers ook weer waren er enkele‑ mannen die een scherp houden.” En dat gaat niet ten knieoperatie moesten ondergaan; koste van de sfeer, benadrukt hij. zij mochten ’s middags al naar huis “Het is er voor iedereen leuker op maar vroegen of ze hier nog mochten geworden en mensen werken met eten...” plezier.” Alex, lachend: “Dat horen we vaker tegenwoordig. Dan weet je als keuken dat je het goed doet.” Dennis van der Pas (44), manager catering (Albron) - Woont samen en heeft 3 kinderen - Is KNVB-scheidsrechter en houdt tropische vogels - V ervulde na de Hoge Hotelschool Maastricht diverse functies binnen Sodexo, Radisson en Albron - Is sinds 2013 vanuit Albron manager catering van het IJsselland “Ik ben heel erg enthousiast over mijn baan. Ik kan bijdragen aan een ontwikkeling in de zorg waarbij het belang van goed eten steeds meer wordt ingezien. Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen zorg en horeca. Het gaat hier ook om de gasten, alleen liggen die wel in een ziekenhuisbed, dus het uitgangspunt is anders. Mijn persoonlijke ambitie is plezier houden in het werk. In het IJsselland heb ik nog genoeg uitdagingen.” “IK HEB OOK EEN SOCIALE FUNCTIE EN SLA WELEENS EEN ARM OM IEMAND HEEN”

[close]

p. 9

Mindset In het begin was er wel discussie met de voedingsassistenten dat het voor hen allemaal meer tijd zou gaan kosten, zegt Dennis. “Maar al snel merkten zij dat de nieuwe werkwijze voor de patiënt veel prettiger is en dat het werk daardoor ook leuker werd. Tijd is ook een mindset.” Eén keer in de zes weken is er een overleg waarbij behalve de chef-kok ook diëtisten en teamleiders van de zorg aanschuiven en één afgevaardigde van de voedingsassistenten per afdeling, vertelt Alex. “Want het werkt niet om met alle voedingsassistenten om de tafel te gaan zitten. Maar dan kan het weleens gebeuren dat de notulen door de anderen niet goed gelezen worden en informatie niet doorkomt. Dat is een verbeterpuntje.” Ontvangsthal Maar over het algemeen verloopt de communicatie prima, vindt Dennis: “De lijnen zijn kort, we lopen vaak bij elkaar binnen en gaan ook samen lunchen. Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter, maar we hebben al grote stappen gezet. Nu gaat het om kleine stapjes en verdere verdieping. Een voorbeeld is de menukaart waarop de gegevens over eiwit per gerecht vermeld staan. Daarnaast willen we aan de slag met smaaksturing. En we gaan de ontvangsthal verbouwen inclusief nieuwe horecavoorziening die deze zomer open moet gaan.” Hans heeft er alle vertrouwen in dat deze plannen ook gaan slagen: “Er staat een goed team, zeker ook door de komst van Dennis, die mensen optimaal weet te motiveren. De patiëntenvoeding heeft nu een heel hoog niveau en is erg belangrijk geworden voor het ziekenhuis. Uiteindelijk moet elk concept worden gedragen door de mensen die er werken. Ik denk dat wij het getroffen hebben met onze mensen.” Alex van den Doel (41), chef-kok - Is getrouwd en heeft 2 kinderen - Houdt van snooker spelen en koken - V olgde diverse koksopleidingen plus trainingen over leidinggeven - Deed ervaring op in de keukens van diverse zorginstellingen en kwam in 1995 als kok in het IJsselland werken - Is sinds 2015 chef-kok Alex: “De combinatie van koken, administratieve taken en leidinggeven vind ik erg leuk. Soms neem ik het werk mee naar huis, als het door onverwachte gebeurtenissen druk geweest is; dan wil ik bijvoorbeeld de vakantieplanning wel even rustig thuis doen. Er zijn veel uitdagingen, waaronder smaaksturing. De bedoeling is om hierin in elk geval twee modules van de opleiding vanuit Leuven te volgen. Ook wil ik nog meer groeien in het leidinggeven en bijvoorbeeld een cursus volgen in het voeren van functioneringsgesprekken. Er is hier nog genoeg te doen en te leren.” Hans Bouts (49), manager facilitair bedrijf - Woont samen en heeft 2 kinderen - H oudt van klussen en hockey (coach en scheidsrechter) - D eed TU Delft en een MBA aan de Rotterdam Business School - H ad diverse functies in het Haga ziekenhuis, o.a. projectmanager nieuwbouw - W erkt bij het IJsselland sinds februari 2015 Hans: “Het is een uitdagende baan die mij heel goed bevalt. Mijn ambitie is om het gehele facilitaire team naar een nog hoger niveau te brengen. En de komende tijd is het zaak om de complexe verbouwingen in goede banen leiden. Want naast de hal gaan ook de klinieken en de operatiekamer op de schop.” uitblinkers 9

[close]

p. 10

Serveren jullie het lekkerste menu? adv_lev_distrivers_beste_menu_2017.indd 1 2017 Ook in 2017 dagen we keukenteams weer uit om een creatief en origineel menu te bedenken. Gaat jouw keukenteam de uitdaging aan om een creatief en origineel menu te bedenken? Denken jullie een verantwoord en gezond, maar vooral lekker driegangenmenu te kunnen bereiden? Doe dan mee aan dé kookwedstrijd van de zorg! Verras de jury met een creatief en origineel menu voor maximaal ¤ 4,- en maak kans op ¤ 5.000,- voor jullie organisatie. Inschrijven kan tot 23 juni 2017. Kijk voor meer informatie op: www.distrivers.nl finale 16 november Jaarbeurs Utrecht T 0528 229 260 www.distrivers.nl 10 08-05-17 10:40 adv_GastvrijRotterdam2017_190x121mm.indd 1 9-5-2017 9:36:00

[close]

p. 11

opgepikt voor jou AGENDA 1 JUN S ymposium Focus op de Zorgmaaltijd. Korting voor leden van WijGastvrij. Zie pagina Wijs Academy. Locatie: Van der Valk Hotel, Veenendaal. www.focusopdezorgmaaltijd.nl 8 JUN ‘Ons merk als synoniem voor gastvrijheid.‘ Bijeenkomst van 13.30 – 16.30 uur van de Wijs Academy in samenwerking met Threewise en Syndle. Zie ook pagina Wijs Academy. Locatie: Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. www.wijgastvrij.nl/evenementen 15 JUN Managementbijeenkomst van de Wijs Academie van WijGastvrij in het teken van duurzaam leiderschap. Informatie met betrekking tot plaats en tijd is te vinden op www.wijgastvrij.nl/evenementen 22 JUN ‘Ons merk als synoniem voor gastvrijheid‘ van 13.30 tot 16.30 uur van de Wijs Academy in samenwerking met Threewise en Syndle. Zie ook pagina Wijs Academy. Locatie: Stenden Hogere Hotelschool in Leeuwarden. www.wijgastvrij.nl/evenementen 18-20 SEP Gastvrij Rotterdam in Rotterdam Ahoy. Vakbeurs voor professionals die zich bezighouden met gastvrijheid, eten en drinken in de zorg en de horeca. www.gastvrij-rotterdam.nl 4 OKT Health & Care Day te Apeldoorn. Inspiratie-event voor beslissers in de zorg die het ‘anders, slimmer, beter’ willen doen, een initiatief van Zorgnetwerk Nederland, Skipr en Food Inspiration. www.healthcareday.nl 7-11 OKT Anuga te Keulen. Voor professionals die op het gebied van eten, drinken, gastvrijheid en ict de jongste internationale trends en ontwikkelingen willen zien, ruiken en voelen. 160.000 bezoekers uit 92 landen zien wat 7000 standhouders te bieden hebben. www.anuga.com 160.000 bezoekers uit 92 landen bezoeken de Anuga. 9-11 OKT BBB Maastricht. Vakbeurs voor horecaprofessionals in MECC Maastricht. www.bbb-maastricht.com 16 NOV Dag van de Gastvrijheid 2017. Inspirerend event te Utrecht voor gastvrijheidsmedewerkers, koks en managers in de zorg met de uitreiking van de Awards van Gastvrijheidszorg met Sterren. Georganiseerd door Gastvrije Zorg in samenwerking met WijGastvrij. www.dagvandegastvrijheid.com 11 Gastvrij Rotterdam beleeft haar vijfde editie. Jubileum GASTVRIJ ROTTERDAM WIL RECORD OVERTREFFEN De 5e editie van horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam vindt plaats van maandag 18 tot en met woensdag 20 september 2017 in Rotterdam Ahoy. De organisatie stelt alles in het werk om de afgelopen recordeditie met 360 exposanten, 140 programma-onderdelen en ruim 10.000 bezoekers te overtreffen. Met een nieuwe indeling van de beursvloer en onder meer het toevoegen van de Nederlandse finale Bocuse d’Or, Wine & Fine Food en The Outdoor Cooking Square biedt het Nederlandse horecaplatform ambitieuze horecaprofessionals een nog completer aanbod producten en diensten voor de eigen bedrijfsvoering. Informatie vind je op www.gastvrij-rotterdam.nl.

[close]

p. 12

Tekst: Jaap de Graaf/ Fotografie: Nicole Langen entertainment 12 Optreden in de zorg bezorgt Willeke Alberti energie “M UZIEK KOMT UIT JE HART EN DAT VOELT IEDER MENS” Muziek maakt blij. Vooral ouderen en mensen die het moeilijk hebben staan ervoor open, zegt Willeke Alberti. Ze treedt enkele keren per week op in een zorginstelling. “Ik zou die optredens beslist niet willen missen”, laat ze weten in een interview met Uitblinkers. “Het zijn zulke mooie mensen, ’t is zó leuk om ze blij te maken.”

[close]

p. 13

Topmaaltijden Willeke Alberti komt op veel plaatsen in de zorg en is tevreden over de geboden kwaliteit. Ze heeft weinig tot geen klachten. “Ik vind dat critici wel vaak overdrijven. Ik ruik het als mensen goed of niet goed worden verzorgd. Neem van mij aan: het is stukken beter dan jaren geleden.” Dat geldt ook voor het eten, voegt ze toe. “Ik weet niet beter of ze serveren topmaaltijden in de zorg. Zelden dat we een klef broodje krijgen of soep die niet lekker is. Vandaag kreeg ik heerlijke aspergesoep. Ik heb aan de kok gevraagd hoe hij die soep maakt, want zo wil ik hem thuis ook bereiden.” “ZINGEN IS GEZOND, HET WERKT OOK TEGEN STRESS” Ze voelt een band met mensen die het minder hebben. Ouderen, daklozen, mensen met een beperking, psychiatrische patiënten. “Mooie, oprechte personen vaak. Ik heb er altijd een zwak voor gehad. Mijn vader (Willy Alberti, red) had dat ook. Ook hij trad veel op in tehuizen.” Haar zoon Johnny de Mol maakt een programma met mensen die lijden aan het syndroom van Down, Hotel SynDroom. “Op een gegeven moment zei hij: ik heb een mooi programma gemaakt, wil je even kijken? Verder hadden we er nooit over gesproken. De betrokkenheid met deze mensen zit bij ons in de genen.” Foundation In 2001 richtte ze de Willeke Alberti Foundation op, een stichting die zich inzet voor goede doelen, optredens in de zorg bijvoorbeeld. Door nieuwe regels en wetten kan er nu wat minder dan vroeger, meldt ze . “Maar we zijn nog steeds in staat om optredens voor ouderen en zwakkeren te verzorgen tegen kostprijs. We maken gebruik van een orkest en een eersteklas geluidsinstallatie, want we willen wel kwaliteit leveren en dat brengt kosten met zich mee. Maar de prijs van deze optredens ligt veel lager dan normaal gesproken.” Ze heeft zojuist een optreden achter de rug in woonzorgcentrum Onze Stede van tante Louise in Steenbergen. Georganiseerd door vijf scholieren die daarmee een prijs wonnen. “Heel bijzonder”, zegt ze “het is ook onze wens om jongeren en ouderen of mensen met een beperking met elkaar in contact te brengen. We zijn bezig om iets landelijks van de grond te tillen. Een behoorlijke klus, maar we worden gelukkig geholpen door een andere organisatie.” Energie Voor Willeke Alberti is ieder optreden bijzonder. Ook al is ze inmiddels 72 en heeft ze alles meegemaakt. “Elk optreden is anders, nog steeds. En ik vind het iedere keer fantastisch. Het levert me veel energie op.” Na afloop van het optreden is ze altijd nog een uurtje aanwezig om met de mensen op foto te gaan. Niet zelden krijgt ze later zo’n foto toegestuurd door de kinderen. “Ma is overleden, maar ze vond het zo leuk om met je op de foto te gaan, dat wilden we toch nog even laten weten”, krijgt ze dikwijls te horen. Het is vrijdagmiddag 16.30 uur. Ze zit na het optreden in Steenbergen rustig op de achterbank van de auto. Ontspannen naar eigen zeggen. En vanavond lekker onderuit op bank. Het lichaam heeft rust nodig, geen roofbouw, dat zou ten koste gaan van de kwaliteit van de muziek. De maandag erop is ze aanwezig in de show van Umberto Tan, de woensdag daarna treedt ze op tijdens de Koningsnacht voor 7.000 mensen. En dan ook nog drie keer per week op de planken in de zorg. “Moet ik achter de geraniums gaan zitten? Die heb ik nog niet gekocht. Zolang ik gezond en goed bij stem ben blijf ik optreden.” Spiegelbeeld Bekende nummers, zoals Spiegelbeeld, komen ieder optreden aan bod. Mensen vragen erom. Daarnaast kunnen de bandleden ieder liedje spelen en zijn ze bekend met elke toonsoort. Muziek van artiesten als Tom Manders, Ramses Shaffy, Johnny Jordaan en Conny van den Bosch gaat er nog altijd in als koek. Willeke en haar orkest brengen deze nummers vaak ten gehore. Ze heeft de zorg zien veranderen. Ten gunste. Vroeger was het niet zo best. “Als je ergens een bejaardenhuis binnenkwam ging je bijna over je nek van de stank. Dat komt bijna niet meer voor. De hygiëne is beter geworden. Veel beter.”  lees verder > 13 entertainment

[close]

p. 14

Arla Foods Uw zuivelpartner in de zorg 1/1 adv Arla Dennis Iseger CSR & Communication Manager Wij zijn ervan overtuigd dat zuivel een onderdeel hoort te zijn van een gebalanceerd voedingspatroon. Het doel is om mensen te helpen met het maken van een gezonde keuze en hen te inspireren tot een gezonde levensstijl. Tegelijkertijd willen we een zo hoog mogelijke waarde creëren voor onze klanten én de eigenaren van ons bedrijf; de boeren. Arla Foods is een coöperatie in handen van melkveehouders. Als coöperatie is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met onze manier van werken. We willen ons bedrijf laten groeien, maar wel op een verantwoorde wijze. Als zuivelbedrijf zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid van mensen, maar ook voor de gezondheid van onze koeien en de planeet. Zo zijn wij de grootste verwerker van biologische melk, gebruiken we energie afkomstig van Nederlandse wind en heb-ben wij onlangs melkpakken geïntroduceerd met een 20% lagere CO2-uitstoot. Het terugdringen van voedselverspilling staat bij ons hoog in het vaandel. Het vervangen van monoverpakkingen voor literpakken kan hier een grote bijdrage aan leveren. Dit leidt tot minder verspillingen en meer aandacht voor de opmaak en presentatie van onze producten. Hierdoor wordt de beleving voor de patiënt, cliënt of bewoner aanzienlijk vergroot. Wij geven workshops op locatie aan zorgmedewerkers om hen hierin te faciliteren. Lonneke Peters Accountmanager Zorg Zuid-Holland Onze producten voorzien in specifieke gezondheidsbehoeften. Hiervoor bieden we de natuur een helpende hand en maken we onze producten nóg beter. Altijd met behoud van het goede uit de natuur en door gebruik van natuurlijke ingrediënten. Dit doen wij door continu nieuwe producten te introduceren, zoals ons eiwitrijke assortiment bestaande uit bijvoorbeeld Arla Protino, Arla Skyr, Melkunie Breaker High Protein en Protein by Melkunie. Michiel van der Net Accountmanager Zorg Noord-Holland

[close]

p. 15

Informatie over optredens Willeke Alberti richtte in 2001 haar eigen Foundation op, om het welzijn van ouderen en mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen te verbeteren. De Foundation streeft ernaar om op termijn zoveel mogelijk zieke kinderen, senioren, zieken en minder validen in zoveel mogelijk ziekenhuizen of andere instellingen binnen de gezondheidszorg, te laten genieten van speciale kleinschalige optredens. Dat hoeven niet per se optredens van Willeke Alberti en haar orkest te zijn. Ook andere artiesten worden ingeschakeld. Voor informatie zie www.willekealberti-foundation.nl. entertainment Mensen die in de zorg werkzaam zijn of daar als vrijwilliger hun dingen doen, hebben een roeping, voegt ze toe. “We hebben die mensen hard nodig en het wordt allemaal met liefde gedaan.” Ook voor hen treedt ze op. De medewerkers gaan vaak voorop in de polonaise. “Fantastisch om te zien.” “M IJN VADER TRAD OOK VEEL OP IN TEHUIZEN” Zingen is gezond Ze houdt een warm pleidooi voor muziekles op school en meer muziek in de zorg. Dat kan niet altijd Willeke Alberti zijn, het optreden van een pianist of een accordeonist is ook prima. “Er zijn veel meer artiesten die in de zorg optreden. Anders doe je het zonder artiest en ga je van start met een koor. Zingen is gezond, het werkt ook tegen stress.” Ze vindt het belangrijk dat mensen in beweging blijven. Om toe te voegen dat psychiatrische patiënten enorm zijn beknot. “Schrijnend, allerlei zaken zijn hen afgenomen, terwijl zij het het meest nodig hebben.” Ze somt vervolgens namen op van mensen en instanties die goeie dingen doen. Joke Zwanikken van Verwenzorg, dirigent Jaap van Zweden, die Papageno oprichtte, een stichting die kinderen met autisme helpt met muziek. Gerard Joling en Gordon die in de tv-serie ‘Geer & Goor: waarheen, waarvoor?’ wensen van ouderen vervulden. Willeke: “Er worden veel leuke dingen gedaan. Ik ken een huis in Zandvoort waar ze bijna iedere week entertainment verzorgen. Denk ook aan al die bedrijven die iets goeds doen voor de zorg, vaak iets met muziek. Daar ben ik natuurlijk een enorme voorstander van, want muziek komt uit je hart en dat voelt ieder mens.” 15

[close]

Comments

no comments yet