Buku Laporan Tahunan Pusat Kualiti & Pengurusan Risiko (UTM QRiM) 2016

 

Embed or link this publication

Description

Segala aktiviti yang dijalankan oleh Pusat Kualiti & Pengurusan Risiko sepanjang tahun 2016

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

LAPORAN TAHUNAN 2016 PUSAT KUALITI & PENGURUSAN RISIKO

[close]

p. 3

KANDUNGAN PERUTUSAN PENGARAH KANAN LATAR BELAKANG FALSAFAH, VISI & MISI OBJEKTIF & PERANAN CARTA ORGANISASI PELAN STRATEGIK KUALITI AKADEMIK KUALITI PERKHIDMATAN PENGURUSAN RISIKO AKTIVITI STAF

[close]

p. 4

PERUTUSAN PENGARAH KANAN 1. PERUTUSAN PENGARAH KANAN

[close]

p. 5

PROF. DR. YAHAYA BIN MD. SAM Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada warga UTM QRiM yang telah memberi komitmen yang tinggi dalam menjayakan penerbitan Buku Laporan Tahunan 2016 Pusat Kualiti & Pengurusan Risiko (UTM QRiM). Penerbitan ini diharapkan akan menjadi wadah sumber respiratori ilmu kepada amalan kualiti di Universiti. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai model pengukur kepada tahap penghasilan dan pencapaian Kualiti Akademik dan Kualiti Perkhidmatan di universiti. Menerusi Laporan Tahunan 2016 ini juga diharapkan warga kampus akan menilai, meneliti segala pencapaian dan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh UTM QRiM sepanjang tahun dalam usaha untuk memastikan keberkesanan pembaikan amalan kualiti berterusan di universiti. Saya ingin mengambil kesempatan disini untuk merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa memberikan kerjasama, sokongan dan komitmen berterusan dalam memastikan pengurusan kualiti akademik dan kualiti perkhidmatan di universiti sentiasa berada di paras tertinggi yang menjadi teras budaya bagi warga kampus khususnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan sentiasa mengekalkan amalan budaya berkualiti dalam apa jua aspek.

[close]

p. 6

LATAR BELAKANG 2. LATAR BELAKANG

[close]

p. 7

Prime Minister Quality Award Transformation Division, Risk Management & Audit (BTPRA) Transformation Division, Risk Management (BTPR) Quality of Service (Registrar office) 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Academic Quality Unit Quality Unit Universiti (UKA) (UKU) Autonomy Status Centre For Quality and Risk Management (UTM QRiM) Self-Accreditation Status

[close]

p. 8

Unit Kualiti Universiti (UKU) ditubuhkan dalam tahun 2009 selepas penstrukturan semula sistem pengurusan kualiti Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang dibuat pada penghujung 2008 dengan pengwujudan semula Majlis Kualiti UTM dan UKU bertindak sebagai Urusetia. UKU diletakkan di bawah struktur Canseleri dan Pengarah Kualiti bertanggungjawab terus kepada Naib Canselor. Dengan penstrukturan semula ini, Unit Kualiti Akademik (UKA), yang sebelum ini di bawah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), diserapkan ke bawah UKU dan sebahagian peranan Bahagian Pengurusan Sistem (sekarang dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Organisasi) Pejabat Pendaftar diletakkan di bawah tanggungjawab UKU. UKU mula beroperasi di Aras 3, Dewan Sultan Iskandar pada 1 April 2009. Pada tahun 2014, Universiti telah melaksanakan penstrukturan sekali lagi dimana UKU telah bergabung dengan Bahagian Transformasi dan Pengurusan Risiko (BTPR) dan dikenali sebagai Pusat Kualiti dan Pengurusan Risiko atau UTM QRiM. Matlamat penstrukturan semula adalah untuk memantapkan struktur dan jaminan kualiti proses kerja yang berkaitan dengan kualiti akademik, kualiti perkhidmatan, pengurusan data dan pengurusan risiko bagi memenuhi keperluan pihak berkepentingan dan Universiti.

[close]

p. 9

Pusat Kualiti dan Pengurusan Risiko (UTM QRiM) adalah sebahagian daripada Pejabat Canseleri, bertanggungjawab untuk menyokong, mengurus dan menyelaras pelaksanaan dasar kualiti, prosedur dan aktiviti universiti itu dalam hal-hal yang berhubungan dengan jaminan kualiti semua program akademik dan perkhidmatan sokongan pentadbiran. Pusat ini juga bertujuan untuk menggalakkan pemahaman kakitangan prosedur dan proses yang berkaitan dengan amalan jaminan kualiti dan aktiviti peningkatan kualiti dengan memberikan nasihat, bimbingan, latihan dan perundingan kepada semua fakulti dan bahagian di universiti.

[close]

p. 10

FALSAFAH, VISI & MISI 3. FALSAFAH, VISI & MISI

[close]

p. 11

VISI Diiktiraf sebagai pusat pengurusan kualiti dan risiko bertaraf global. MISI Memacu kecemerlangan Universiti melalui program akademik berkualiti, budaya kerja berprestasi tinggi dan pengurusan risiko yang berkesan. FALSAFAH Hukum Allah adalah dasar kepada sains dan teknologi. Maka UTM QRiM berusaha secara menyeluruh dan bersepadu memperkembangkan kecemerlangan pengurusan kualiti dan risiko untuk kesejahteraan dan kemakmuran sejagat sesuai dengan kehendak-Nya

[close]

p. 12

OBJEKTIF & PERANAN 4. OBJEKTIF & PERANAN

[close]

p. 13

Memastikan program akademik memenuhi standard akademik. Memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Memastikan pelaksanaan menyeluruh pengurusan risiko di setiap peringkat. Memastikan data dan dokumen sentiasa dikemaskini dan berintegriti. Objektif UTM QRiM

[close]

p. 14

UTM QRiM Kualiti Perkhidmatan Kualiti Akademik Pengurusan Risiko

[close]

p. 15

CARTA ORGANISASI 5. CARTA ORGANISASI

[close]

Comments

no comments yet