Справочник на Първокурсника 2017

 

Embed or link this publication

Description

Технически Университет София 2017

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

Съдържание Сайт на ТУ – София ………………………………………… 1 стр. Програма на ТУ – София …………………………………... 2 стр. Ориентиране в ТУ – София ……………………………...… 3 стр. Студентски Общежития и Столове ………………………. 4 стр. Студентски Съвет …………………………………………… 5 стр. Обща информация за ТУ – София ………...……………… 6 стр. Библиотека на ТУ – София ………………………………… 7 стр. Защо да изберем специалност във ФКСТ …………... 8 – 11 стр. За да бъде приятно нашето обучение в ТУ-София, ще трябва да се запознаем с няколко основни неща в университета.

[close]

p. 3

1. Как да си служим със сайта на ТУ-София ? Стъпка №1: “http://www.tu-sofia.bg/” Стъпка №2: “ Студенти ” Стъпка №3: Значения на менютата УИСС - Оценки и заверки Академичен календар Разпис на учебната година по дати Седмичен разпис - Седмична програма Изпитна сесия - Дати за изпити (излизат в края на семестъра) Относно допълнително информация за ФКСТ, ще проверяваме и сайта на нашият декан, проф. Гоцева - http://dgotseva.com/.

[close]

p. 4

2. Как да разчетем програмата си ?  Относно спортовете в ТУ Сайт за записване на спорт: http://sport.tu-sofia.bg/ Записват се 2 спорта, без значение дали еднакви или различни. Сами си избирате къде в програмата си, желаете да ги поставите.  Относно изучаването на чужди езици в ТУ През първата седмица от семестъра, в първия час по „Език“ – ще се запишете на избран от вас език. За английски език, се прави тест и в зависимост от оценката ще бъдете разпределени в група с различно ниво на натоварване или ще имате възможността да си изберете друг език. (Английски, Немски, Френски, Руски).

[close]

p. 5

3. Как да се ориентираме в сградите на ТУ-София ?  Това е една карта на всички блокове на нашият университет.  За разлика от други университети, тук всичко е на едно място, пресичаме една улица и сме в следващ блок.  Ректоратът е блок 1 там ще имаме най-много упражнения и лекции през следването си във факултет ФКСТ.  В 1ви блок се намират важни кабинети, като факултетната ни канцелария, кабинет на Студентски Съвет, кабинет на Студентски Общежития и Столове и други.

[close]

p. 6

4. Какво е СОС – Студентски Общежития и столове?  Общежития на ТУ-София са блоковете: На разположение са 10 блока студентски общежития. Блокове 2, 3, 4 – са в непосредствена близост до университета. Блокове 12, 13, 14, 16, 33А, 54А Б В Г, 59А Б В Г са в студентски град. В блок 3 и блок 14 не се настаняват първокурсници, там са само хора без невзети изпити.  Всеки блок на студентски общежития има „Домови съвет“, който помага за въдворяването на вътрешния ред, на блока.  Можете да станете част на тази структура, като се кандидатирате за член на „ДС“ при избори, за които ще разбере от плакати разлепени по блоковете.

[close]

p. 7

5. Какво е СС при ТУ-София ?  Значение на съкращението СС - Студентски Съвет при Технически университет София  Цел на Студентски Съвет: Да защитава правата и позициите на студентите. Също така  Комисиите в СС: КСБВУ – Комисия Социално Битови Управи (занимава се с въпроси относно общежитията) КВО – Комисия Връзки с Обществеността (организира партита на ТУ, забавни програми в големите почивки и т.н.) КУД – Комисия Учебна Дейност (Помага на студентите да получат заверка) КС – Комисия Стипендии (Гласува се стипендии) ФК – Финансова комисия (Занимава се с финансовата част на СС)  Можете да станете част на тази структура, като се кандидатирате на изборите за Студентски Съвет. За изборите ще разберете от плакати разлепени на ректората.  По традиция нека оставим няколко реда за записване на бележки: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

[close]

p. 8

6. Обща информация Факултетна канцелария – работи от 10:00 до 15:00, с почивка 12:00 до 13:00 ч. Групов отговорник – избирате си някой колега от групата и той започва да осъществява комуникацията между групата и преподавателите. Какво е прекъсване – ако не съберете всички заверки или имате повече от 4 невзети изпита, не ви се позволява да запишете следващия семестър. Служебна заверка – ако не сте взели заверка по даден предмет, имате право на 1 служебна заверка през цялото си следване, която се получава от декан на факултета. Като се вземе служебна заверка, следващата година предмета се кара наново. Какво е сесия – на предметите които карате през семестъра и срещу тях в УИСС пише „изпит“ – трябва да се положи изпит. Сесията започва веднага след последната учебна 15-та седмица. Какво е заверка – в края на семестъра по всеки предмет получавате подпис в книжките и/или само онлайн. Курсова работа – изготвяне на проект за заверка. Курсов проект - изготвяне на проект за оценка. Почивни бази на ТУ-София – Созопол, Семково, Равадиново. Условията не са лоши, цените са в разумни граници.

[close]

p. 9

7. Библиотека на ТУ – София Библиотечно-информационният център на ТУ-София (БИЦ) се намира в самостоятелна сграда към учебен блок 2. Библиотеката осигурява комфортна и добре обезпечена технически среда за самоподготовка на студентите и научноизследователска дейност на преподавателския състав. БИЦ разполага с 216 работни места, от които 126 компютъризирани. За да се запишем, трябва да заплатим таксата от 5лв. Като това е обвързано с нашите iSiC карти. Сайт за повече информация: http://library.tu-sofia.bg/

[close]

p. 10

8. Защо да изберем ФКСТ ? ФКСТ е факултета с най-голям брой студенти в ТУ София. 99% от избралите специалност от този факултет в 4ти курс имат работа по специалността. Едни от фирмите които търсят добре подготвени студенти от нашия факултет са: BASSCOM, Байт, SAP, Microinvest, Visteon, Musala Soft, Johnson Controls, Интракол, SAP, HP, WMare, SAMSUNG, NOKIA, IBM и други.  Факултет "Компютърни системи и технологии" функционира като отделен университетски факултет от 1987 г. и в момента е най-големият и най-предпочитан факултет в Техническия университет - София.  Има 26 преподаватели с висок академичен ранг - 5 професори и 21 доцента, както и 8 главни асистенти, 20 асистенти, инженери и технически помощен персонал.  ФКСТ осигурява обучение на 1600 студенти, записани в курсовете си - 1300 от тях на курс "бакалавър" и около 300 „магистри“. Броят на докторантите във факултета е над 60.

[close]

p. 11

 Факултетът разполага с отлична инфраструктура, която включва 22 учебни и изследователски лаборатории, оборудвани с най-съвременна компютърна техника, интелигентна периферия и професионални софтуерни системи.  Преподавателският състав във факултета извършва активна научна и изследователска дейност, която обхваща над 50 научно-приложни проекти, финансирани от международни, национални и вътрешно-университетски програми.  Бакалавърските курсове, преподавани на български и английски език, продължават 4 години (8 семестъра) и имат за цел да осигурят на студентите здрава основа в областта на компютърните технологии. Завършилите получават професионална квалификация "Компютърен инженер". Те успешно се занимават с кариера в следните области: • Разработка на софтуер, информационни системи, уеб приложения и софтуер за мобилни устройства; • Софтуерни технологии • Администриране на мрежи и бази данни; • Информационна сигурност; • Модерни и високопроизводителни компютърни архитектури; • Управление в областта на информационните технологии.

[close]

p. 12

 Завършилите студенти получават диплома, призната в Европейския съюз и САЩ - 20% от студентите имат успешна работа в САЩ, Германия и ЕС.  Българските ИТ професионалисти са известни в световен мащаб със своите отлични постижения и награди  Студентите от ФКСУ участват активно във всички състезания и печелят места в ТОП 3 всяка година.

[close]

p. 13

 ТУ – София – традиция в успеха. 99,9% от избралите – ФКСТ в 4-ти курс работят по специалността си.  Стани един от нас!  Надскочи мечтите си с нашата подкрепа!  Възпитаниците на ФКСТ са навсякъде – в министерства, BASSCOM, Байт, SAP, Microinvest, Visteon, Musala Soft, Johnson Controls, Интракол, SAP, HP, WMare, SAMSUNG, NOKIA, IBM и други.

[close]

Comments

no comments yet