Balatoni Futár 2017. június

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2017. június

Popular Pages


p. 1

2017. június utár Sikeres volt a Nemzeti Regatta Városiasodás és környezetvédelem a Balatonnál Média kupa horgászverseny: elképesztő fogások Balaton Szalon 2017

[close]

p. 2

Aktuális utár 2017. június Városiasodás és környezetvédelem a Balatonnál Jogszabályi változások védik a magyar tengert Rendkívül fontos és aktuális tanácskozásra hívták partnereiket a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. munkatársai, s a témaválasztásnak köszönhetően számos tóparti polgármesterrel, civil szervezeti vezetővel, turisztikai szakemberrel találkozhattunk a siófoki fórumon. Pozícióikból, személyes tapasztalataikból adódóan hol örömmel, hol aggodalommal nyugtáztak egy-egy tényt, koncepciót vagy véleményt. A Városiasodás és környezetvédelem a Balatonnál című konferencia nyitóelőadása a régió településfejlesztési lehetőségeire hívta fel a figyelmet. Kolossa József, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság főosztályvezetője elmondta, hogy folyamatban van a Balaton törvény átdolgozása – még ebben az évben „megnyílik” a jogszabály, s ez megkönnyíti az új ötletek, javaslatok befogadását. Várják az észrevételeket, kezdeményezéseket az önkormányzatoktól, civilektől, magánszemélyektől – a döntés előkészítés feladata ugyanis az államtitkárságra hárul. A főosztályvezető hangsúlyozta: a közel két évtizede elfogadott Balaton-törvény nélkül jelentős károkozás mehetett volna végbe a régióban, ám azt is látni kell: a jogkövetés nem mindig példamutató az ingatlantulajdonosok körében. Azt is egyértelműnek tartja, hogy a legmagasabb szintű, Balatonra vonatkozó jogszabályt indokolt szinkronba hozni az orszá- gos és megyei tervekkel – e téren elkerülhetetlen a társadalmasítás, s a fejlesztések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a bürokrácia csökkentése. A hallgatók nagy megelégedésére rögzítette: a vízpart védelme változatlanul prioritást élvez, s hasonló módon viszonyulnak a hatóságok a szőlőterületekhez, zártkertekhez is. A törvény előkészítése során a fő szempontok közé tartozik a környezetvédelem, a világörökség várományosi terület és a nádasok védettsége, valamint a vízpart elérhetőségének biztosítása. Ifj. Horváth János állami főépítész, a Somogy Megyei Kormányhivatal munkatársa a táj- és településképi értékvédelemmel, építészettel foglalkozott izgalmas illusztrációkkal színesített előadásában. Álláspontja szerint a legfontosabb teendőnk együtt élni a tájjal. Ez gyakran szinte teljesíthetetlen vállalás, mert az ember ökológiai lábnyoma és a nem elég körültekintően telepített ipari tevékenység nehezen visszafordítható károkat okozott. Az új kultúrák tóparti megjelenése esetenként elértéktelenedő ingatlanokat vonzanak maguk után, s az infrastruktúra bővítése sem segíti elő mindig a táj eredeti szépségének megtartását – példa erre a kőröshegyi völgyhíd. Vélhetőleg nem csak személyes óhaját fogalmazta meg azzal a felvetéssel, hogy növelni kell a parti sáv nagyságát – az optimális természetesen a tó szabad körbejárhatósága lenne. A jelenlegi állapotok azonban nem túl kedvezőek, hiszen a déli parti települések szövetei már összeértek – sok helyen már csak ki- sajátításokkal lehetne lendíteni az ügyön. Mind a helyi, mind a tóhoz érkező vendégek körében központi téma a kikötők elhelyezkedése, szabad megközelíthetősége, a csónakok, kisebb vitorlások tárolása. A főépítész úgy látja: óriási a szakma felelőssége is, mert az építtetők, beruházók egy részének magatartása azt a képzetet erősíti, hogy a jelentős jogszabályi szigorításokon egyszerűen átlép a társadalom. Konklúzióként leszögezte – jó, esztétikus épületek akkor születnek, amikor a tőke a tudással és a kultúrával találkozik. Wettstein Domonkos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) Urbanisztika Tanszékének munkatársa az üdülőterületek speciális gondjaira hívta fel a figyelmet. A lokális adottságok nem minden téren alkalmasak a modern életvitelhez, ám a magyar tenger „felfedezése” idején a polgári kultúra könnyebben belesimult a helyi tradíciókba. A negatív tapasztalatok ellenére az építészet területén is érzékelhető a kontinuitás. Az új funkciójú létesítmények apartmanházak, kikötők – már a XXI. század urbanizációjának első hírnökei. Buzás Kálmán, a BMGE címzetes egyetemi tanára a zöld infrastruktúra szerepét a települési vízgazdálkodás vonatkozásában elemezte. Álláspontja szerint ezen a területen is szemléletváltásra lenne szükség. A csapadékvíz ugyanis megújuló természeti erőforrás – hasznosítása a köz érdekében történne. Célszerű tehát a városokban a vízgyűjtő hálózat átépítése, a zöldterületek összekapcsolása a csapadékvíz rendszerrel. Ez táj- és városrendezési, tervezési szempontból is új kihívást jelent. A Balatoni Partnerségi Napok régiós szakmai együttműködési rendezvényso- rozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja. 2

[close]

p. 3

2017. június utár Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács Közel kétmilliárd forint jut strandfejlesztésre Biztonságosan, esztétikusabb körülmények között vehetik igénybe a fürdőzők a tóparti települések strandjait, lendületet kaphat a kerékpárút építés, s a közeljövőben sor kerülhet a világörökségi pályázat benyújtására – hangzott el a Balaton Fejlesztési Tanács május végén megtartott siófoki ülésén. A grémium egyik legfontosabb feladata a régió fejlesztését figyelemmel kísérő monitoring bizottságban való részvétel. Bóka István, a BFT elnöke hangsúlyozta: a pályázatok kiírását, a döntéseket fel kell gyorsítani – álláspontja szerint a 2018. évi költségvetés elfogadása felgyorsíthatja a folyamatokat. A régiós beruházások kapcsán Mozsár István, a Balatoni Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség 1,8 milliárd forintot biztosít strandfejlesztésre. Ebből az összegből ötvennégy balatoni fürdőhely újulhat meg - idén a fizető strandokat favorizálták. A tájegység vonzerejének, a versenyképesség megőrzésének érdekében nemzetközi színvonalra kell emel- ni a létesítmények esztétikai megjelenését, a szolgáltatások színvonalát. Elhangzott, hogy az útvonalak tervezésének megkezdésével új lendületet kapott a kerékpárutak megvalósítása, s még a nyár folyamán sor kerülhet a világörökségi pályázat benyújtására. Jamrik Péter, a BFT Közbiztonsági Testületének elnöke - az írásos előterjesztést kiegészítve - a turisztikai szezonnal kapcsolatos feladatokat foglalta össze. Ezek közül a legfontosabb: a rendezvényekhez kapcsolódó biztonsági tervek jogszabályi segédletének aktualizálása, segítségnyújtás a szervező cégek és önkormányzatok részére, hogy szakszerű és tervezett módon tudjanak gondoskod- Aktuális ni a rendezvények biztonságáról. A kiemelt, aktuális teendők közé tartozik az úszó világbajnokság füredi eseményeihez kötődő koordinációs tevékenység, a Kékszalag vitorlás rendezvénysorozat biztonsági tervének előkészítése, a helyszíni végrehajtásban történő együttműködés a Balaton-átúszás rendezvényének lebonyolításában, valamint a vitorlás OB, EB és VB futamokhoz a biztonsági tervek elkészítésben való közreműködés. SF 662 milliós átfogó hévízi tóvédelem A Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) országosan 38 milliárd forint áll rendelkezésre a természetes élőhelyek óvására, ezzel a növény- és állatvilág védelmi munkáira. Az összegből a hévízi természeti területen szükséges feladatok elvégzésére 2020-ig tartó programban 662 millió forintot fordítanak. A folyamat indításáról Hévízen megtartott sajtótájékoztatón beszélt a Földművelésügyi Minisztérium képviseletében V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár. A fejlesztés komplex tevékenységi kört fog át, célja a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó területek problémáinak kezelése. Ennek végrehajtására konzorcium jött létre, melyben vezető szereppel vesz részt kedvezményezettként a térségi nemzeti park, partnerként Hévíz város önkormányzata, a Szent András Reumakórház, valamint a Hévízi-tó környezetvédelmi alapítványa. Manninger Jenő országgyűlési képvi- selő, Zala megyei fejlesztési biztos szólt arról, hogy a feladatterv a Balaton-parti környezetvédelmi programnak is része, felölelve a Keszthelyi-hegységet a Kis-Balatonnal összekötő zöldfolyosó értékeinek kezelését. A konkrét célok közt Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója kiemelte azt érintett terület flórájának és faunájának főbb védelmi elemeit: a tó körül telepített mintegy 34 hektáros véder- dő és a környező gyepterületek rekonstrukcióját, az őshonos élővilágot veszélyeztető tájidegen özönfajok visszaszorítását. A cél a biológiai sokféleség növelése, a véderdő állapotának javítása, műtárgyak korszerűsítése. A műszaki tarta- lommal egy olyan komplex infrastruktúra fejlesztés végrehajtására kerül sor, mellyel a térségi természeti érékek bemutató helye is létrejön. Papp Gábor, a fürdőváros polgármestere hangsúlyozta, hogy az önkormányzat minden lehetséges eszközével részt vesz a tóvédelemben, hiszen a gyógyturizmus csak a tó értékeinek megőrzésével együtt lehet sikeres. Dr. Kvarda Attila, a Szent András Reumakórház főigazgatója hozzátette: a tóvédelem intézményi eszközrendszerének alkalmazása mellett, a továbblépéshez szükséges az induló programmal felölelt átfogó védelmi terv végrehajtása. H. Á. 3

[close]

p. 4

Aktuális utár 2017. június Magyarok világtalálkozója Lellén került sor a megnyitóra Hálaadó szentmisével és a világ magyar- Tanka László elnöktől megtudhattuk, csoportosulásoktól függetlenül tevékenyked- ságának összefogását jelképező harang fel- hogy a Panoráma Világklub egy világmére- nek. E gondolatkör mellé kívánjuk állítani a szentelésével zárult a Szegedi Dómban má- tű, értékalapú, harmonikus együttműkö- társadalmi, a kulturális, a szociális, az üzleti jus végén a VII. Magyar Világtalálkozó, amely désen alapuló, baráti és civil szerveződés. élet, a média, a sport, valamint a karitatív és nyolc napon át tartott. A különféle esemé- Olyan közösség, amely - egyfajta szellemi a civil szféra jeles személyiségeit, közösségeit nyeken több ezren vettek részt mintegy fél- hídként – az elmúlt másfél évtizedben kap- és mindazokat, akik fontosnak tartják a cse- száz ország képviseletében: érkeztek egykori csolatait nem csak a Kárpát-medence ma- lekvést az összmagyarság érdekében. Mun- és jelenlegi honfitársaink Ausztráliából, Bra- gyarsága és a világba szétszóratott honfitár- kánkat számos hazai és külhoni médium se- zíliából, Argentínából, Indonéziából, Mon- saink között szervezi, hanem megszólítja és gíti, kiemelten a Panoráma világmagazin, s a góliából, Madagaszkárból, Mauritániából, bekapcsolja a Világklub-hálózatba hazánk www.vilagklub.hu és a www.vilagtalalkozo. Kongóból, Kurdisztánból, Sri Lankáról, Ve- és a magyarság iránt rokonszenvet érző, ér- hu honlapok. A Világklub különlegessége, nezuelából, s az USA több államából is. deklődő, barátságot ápoló idegen népek, hogy nem csak Magyarország és a nagyvi- A résztvevők Békenyilatkozatot fogad- nemzetek fiait is. lág, hanem a társklubok révén a különbö- tak el Aranyosapátiban, a reformáció jubi- - A XXI. század új kihívások elé állítja a ző országok egymás közötti kapcsolatainak leumi ünnepségén. Budapesten kezdemé- Föld lakóit, így bennünket, magyarokat is. A kialakítását is segíti. Rendkívül örvendetes- nyezték „A magyar konyha világnapjának” a világban zajló folyamatok felerősítik a nem- nek tartom, hogy sorra alakulnak az i ú- bevezetését. Átadták „A Világ sági klubok, amelyek a fia- Magyarságáért”, a Tisztelet- talabb korosztály igényeihez beli Magyar”, az „Összefogás igazodó programokat szerve- Díj a Magyarságért” és „Kari- zik, s megszólítják a „modern- tatív Díj” elismeréseket. Meg- kori kivándorló generációt” is. rendezték a Társadalmi Pár- Ezek a harmonikusan együtt- beszéd Fórumot, a Vallások működő, egymással partne- Párbeszédét, a Magyarság- ri viszonyban álló kisebb-na- híd Turisztikai Fórumot, vala- gyobb közösségek készek az mint az Üzletember Találko- értékek és teljesítmények köz- zót. A zárónapon bejelentet- vetítésére, Magyarország jó ték, hogy a VIII. Magyar Vi- hírnevének erősítésére szerte a lágtalálkozót 2018-ban május nagyvilágban, befogadva más 12-20. között rendezik meg, s népek, nemzetek értékeit, kul- a továbbiakban is hűek lesznek jelmondatukhoz: „Határtalan összefogás értékeinkért Kriskó-Káplány Zsuzsa, az Enyingi Világklub elnöke és dr. Tanka László egy kézműves kancsó ajándékot ad át Kenéz István polgármesternek túráját is. Különböző rendszerességgel tartanak összejöveteleket, fórumokat, konferen- – merthogy magyarok és Magyarország ba- zeti és a nemzetek közötti együttműködés ciákat, kulturális és szórakoztató rendezvé- rátai mindenütt vannak.” szükségességét, különösen gazdasági, kultu- nyeket. A Világklubok tagjai érdeklődésük Balatonlellén kezdődtek az események a rális és kommunikációs területeken. A tíz- szerint különféle fórumokat alakítanak. Így négy programból álló szezonnyitóval, több milliós ország határain túl ötmillió magyar jött létre a Művészeti Galéria, az Életmód Fó- mint százötven fellépővel, előadóval. Mint él a Kárpát-medencében és szétszórva az öt rum, az Üzleti Fórum, a Karitatív Fórum, a ismeretes, az első magyar-magyar randevú- kontinensen. A magyar nemzet határok fe- Partnervárosok Fóruma, a Világutazók Fóru- nak is a Balaton egyik legkedveltebb üdülő- letti összetartozása, együttműködésének elő- ma, a Társkereső Fórum, a Panoráma Ren- helye adott otthont hat évvel ezelőtt. Tanka mozdítása közös ügyünk. Az eredményesség- dezvényszervező Iroda, s folyamatosan ala- László, a Panoráma Világklub elnöke, a világ- hez nem csak a magyarság, hanem a velünk kulnak újabb közösségek. Kiemelt évenkénti találkozó főszervezője elmondta, a város la- együttműködő népek, nemzetek összefogá- eseményünk a Budapesten, a határon innen kóinak és vezetőinek példás hozzáállása, az sára is szükség van szerte a nagyvilágban. és túl több településen megrendezendő Ma- akkor tapasztalt segítőkészség és vendég- Mindezen feladatokban a civil szerveződé- gyar Világtalálkozó, amely a határokon át- szeretet mély nyomott hagyott a megjelen- seknek érdemi szerep juthat. A klubhoz csat- ívelő, sokszínű és kölcsönös előnyökre építő tek körében, s örömmel térek vissza a tópar- lakozók hisznek a jóban, az igazban, a szép- kapcsolatteremtés és együttműködés feszti- ti településre. Az érdeklődő publikumot Ke- ben és készek tenni értékeink megmaradá- vál jellegű nyolcnapos eseménysorozata, to- néz István polgármester köszöntötte, majd sáért és térhódításáért. A közösségek szelle- vábbi kapcsolódó programokkal. A tízezre- Balassa Balázs, Szigliget polgármestere, a Ba- miségét alapvetően nemzeti, polgári, konzer- ket vonzó találkozó a legszélesebb témakö- latoni Szövetség elnöke a szervezet céljait, vatív és a keresztény értékek képezik. Min- rökben nyújt programokat – így történt ez a feladatait ismertette, s mutatta be a magyar denféle megkülönböztetéstől mentesen, pár- közelmúltban befejeződött eseményen is. tenger csábító értékeit, vonzerejét. toktól, társadalmi szervezetektől és politikai Süli Ferenc 4

[close]

p. 5

2017. június utár Aktuális Energiatakarékosság - kánikula - vásárlás Egészséget, pénztárcát kímélő praktikus tanácsok A klímavédelem napjainkban a világpolitika egyik legaktuálisabb kérdésévé vált – a 2015-ös párizsi fórum sikere, az akkor elfogadott határozatok és feladatsorok egyértelműen megfogalmazták az aláíró államok teendőit. A nemzeti kötelezettségek teljesítése azonban elképzelhetetlen a polgárok aktivitása nélkül. Cikkünkben olyan pragmatikus tanácsokkal kívánunk hozzájárulni az egyéni cselekvésekhez, melyek esetenként némi életmódváltásra inspirálhatják olvasóinkat, segítik a közelgő nyári, kánikulai időszak könnyebb elviselését, s egyben jelentősen csökkenthetik az egyes háztartások kiadásait is. A népi bölcsesség szerint tikkasztó hőségben egyet tehetünk: tűrjük és izzadunk. A modern kor technikai fejlesztései viszont lehetővé teszik, hogy otthon, a gépkocsiban és a munkahelyen szinte teljesen kiszűrjük a külső körülményeket. A klímaberendezések természetesen javítják komfortérzetünket, ám a túlzott energiafogyasztás mellett számos veszéllyel is járnak. Talán kevésbé ismert, hogy használatuk miatt megszaporodtak a légúti panaszok és mozgásszervi elváltozások, fokozódott az allergiás és megfázásos tünetek mértéke. A szűrőrendszer cserélése hiányában baktériumszigeteket telepíthetünk a lakásunkba, amelyek komoly betegségeket és szisztémás gombafertőzést is okozhatnak. A negatív következmények elkerülése érdekében elengedhetetlen a lakás rendszeres szellőztetése, s évente egyszer ajánlott a klímaberendezés tisztítása. A helyváltoztatás, utcai séta miatt sem érdemes a kinti hőmérséklethez képest 6-8 foknál hidegebbre temperálni a lakást vagy munkahelyet. Együnk hideg ételeket, süssünk, főzzünk kevesebbet, éjszaka szellőztessünk, a hajnali leghűvösebb órákat használjuk a lakás áthűtésére. Hordjunk lenge, lenből vagy pamutból készült világos színű ruhákat, széles karimájú vagy ellenzős sapkát, kalapot viseljünk a szemünk védelmére. A nagy melegben hűtsük magunkat és megfelelően pótoljuk az izzadással elveszített folyadékot és sót. Mindig vigyünk magunkkal folyadékot és gondoskodjunk annak hidegen tartásáról. Különösen vigyázzanak egészségükre kánikula idején az idősek, a szív-, vese-, máj- és cukorbetegségben szenvedők. A krónikus betegséggel élők forduljanak kezelőorvosukhoz, és tartsák be az orvosi útmutatást. Az idősek kánikula idején tartózkodjanak hűvös helyen, kerüljék a szervezetüket terhelő fizikai munkát. A közlekedés során vegyük figyelembe, hogy a hőség csökkentheti a koncentrációs képességet. A napon hagyott gépjárművek igen gyorsan felmelegedhetnek, még résnyire nyitott ablak mellett se hagyjunk semmiképpen se gyereket, se házikedvencet az autóban, valamint ajánlott utazás előtt alaposan átszellőztetni az utasteret. A meleg gépjárműben való utazás rosszulléthez, akár ájuláshoz is vezethet, így fokozott a balesetveszély. Kánikulában kulcskérdés: mit igyunk, mit együnk? Az előbbinél víz, ásványvíz, tea, szénsavmentes üdítők, paradicsomlé, aludttej, kefír, joghurt, leves feltétlenül ajánlott, s az is evidenciának tűnhet, hogy ebben az időszakban tartózkodnunk kell a kávétól, az alkohol tartalmú italoktól, a magas koffein és cukortartalmú szénsavas üdítőktől. Kell-e hangsúlyozni: az egészséges étkezés a bevásárlással, annak előkészületeivel kezdődik. Nyáron különösen nem praktikus dolog a rövid távú közlekedés autóval – a kevésbé forró napszakban célszerű a közelben lévő üzletekhez gyalog vagy kerékpárral eljutni. Ezzel nem csak környezetünket óvjuk – a napi szükséges mozgásigényt is kielégíthetjük. Az áruházak, élelmiszerboltok szédítő kínálatából valóban nehéz a legjobbat kiválasztani, de ekkor is gondoljunk arra, hogy a tudatos táplálkozáshoz az egyre bővülő bio-nyersanyagok is segítséget nyújtanak. Az év minden szakában ajánlott a hal fogyasztása, mert bővelkedik ásványi anyagokban s rendkívül kedvező a tápanyag öszszetétele is. Ha kedvünk támad egy kis nas- solásra, csokoládé helyett a gyümölcs az egészségesebb alternatíva. A gyümölcs ugyanis fitten tart, a gyümölcscukor pedig energiát ad. A nyár bővelkedik zamatos, illatos, szezonális gyümölcsökben. A háziasszonyok számára az egyik legnagyobb kihívás, hogy az általuk elkészített ételek alkalmasak legyenek többszöri fogyasztásra. Mint ismeretes, a modern hűtőszekrény optimális tároló hőmérséklete 6 - 8 °C, s minél hidegebbre állítjuk, annál több áramot fogyaszt. Az állandó hőmérséklet ellenőrzése érdekében célszerű egy hőmérőt folyamatosan a hűtőgépben tartani. S még néhány lehetőség az energiafogyasztás csökkentésére. Jelentős összeget spórolhatunk meg, ha számítógépünket és valamennyi elektronikai eszközünket használat után kikapcsoljuk. Ezek a készülékek ugyanis „standby” üzemmódban is fogyasztanak áramot - többet, mint gondolnánk. Érzékelhetjük azt is, hogy évente új, a csúcstechnikát jelentő számítógépes és video készülékek csábítanak bennünket vásárlásra – anyagi lehetőségeink függvényében megéri váltani, hiszen egy laptop lényegesen kevesebb áramot fogyaszt, mint egy asztali számítógép LCD-monitorral. Hasonlóan takarékos megoldást jelent a régi televíziók és a hagyományos izzók cseréje is. Visszatérve önmagunkhoz és a kánikulához: a napi többszöri zuhanyozás minden alkalommal felfrissülést jelent. E téren sem árt azonban takarékoskodni, ugyanis a tradicionális zuhanyfejek lényegesen több vizet használnak, mint az új, víztakarékos változatok. Egy négytagú család esetében száz liter vizet is spórolhatunk naponta. Keserű tény: a klímaváltozás olyan kihívások elé állít bennünket, melyekre feltétlenül reagálnunk kell. Önkéntesen, tudatosan – önmagunkért, s az élhető bolygónkért. A megjelenést támogatta a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. 5

[close]

p. 6

Aktuális utár 2017. június A gyermekmentők már a Balatonnál vannak Nyaranként háromszázszor riasztják a Lellén állomásozó orvosi kocsit Nem várta meg a tanítási szünet kezdetét, már a pünkösd előtt a balatonlellei strand szomszédságában kialakított nyári állomáshelyére rendelte egyik orvosi kocsiját a Magyar Gyermekmentő Alapítvány. A minilaborral is felszerelt személyautót elsősorban strandi sérülésekhez, allergiás panaszok kezeléséhez riasztják. Június 15-éig hétvégenként, azt követően a nyár végéig naponta lát el szolgálatot a Magyar Gyermekmentő Közhasznú Alapítvány (MGYA) mentőorvosi kocsija, ismertebb nevén a MOK. A rendkívül korszerű, rohammentőével azonos felszereltségű személyautó idén egy olyan minilaborral gazdagodott, amellyel ellenőrizni lehet a vérgázszintet, és azokat az ioneltéréseket, amelyek egy kiszáradt beteg esetében fontosak lehetnek - ismertette az alapítvány új szerzeményit Gesztes Éva aneszteziológus főorvos, az MGYA elnöke. Kérdésünkre, hogy kik látnak el szolgálatot a balatoni gyermekmentő-bázison, és milyen esetekhez riasztják majd leggyakrabban a MOK-ot, a doktornő elmondta: idén nyáron is az ország különböző részeiből érkező tizenöt, jó részt gyermekorvossal és hat, nagy gyakorlattal rendelkező mentőápolóval látják el a feladataikat. Gyakori, hogy hasmenéses, hányás miatti kiszáradásos panaszokhoz hívják őket, a felnőtteknél pedig a szív- és érrendszeri be- tegségben szenvedőkön igyekeznek segíteni. Mindezek mellett azzal is számolnak, hogy az M7-es autópálya dél-balatoni szakaszán előforduló balesetekhez is vonulnia kell a mérete miatt is kiváló manőverező képességű kocsijuknak. - Tíz éve, hogy Balatonlelle befogadott bennünket és díjmentesen rendelkezésünkre bocsátotta a Napfény strand és az élményfürdő mellett álló önkormányzati vendégház szobáit. Ugyancsak kedves gesztus, hogy az üdülőhely szabadstrandjának egyik lángossütő vállalkozója ingyenesen látja vendégül az éppen szolgálatban lévő orvost és mentőápolót. G.J. Időskori aktivitás a Balatonnál A társadalomkutatások szerint a jelen- tóintézet előadása nyújtott kitekintési le- kori demográfiai folyamatok, különös te- hetőséget. Az aktív módon való idősödés kintettel a népesség elöregedésének ten- előmozdításának témakörében elhangzott denciája kihívást jelentenek a közéletben szakértői előadásban szó volt arról, hogy az és a gazdaság terén egyaránt. Ez a ba- latoni térségben is megoldásra váró feladatokat generál. Az idősödő helyi társadalom, va- lamint a jelentős számú időskorú tu- rista ideáramlása, újfajta gazdaságfej- lesztési, idegenforgalmi és bevételi le- hetőségeket, egyben tennivalókat is teremt. Ebben a témában „A demog- ráfiai változásokhoz való alkalmazko- dóképesség javítása és az alkonygaz- daságban rejlő potenciálok feltárása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben” címmel egyéni elkötelezettség szemléletének alakí- szervezett szakmai konferenciát a Balato- tásában jelentős tartalékok vannak. Mo- ni Partnerségi Napok keretében a Balaton tiváció szükséges ahhoz, hogy a nyugdíja- Fejlesztési Tanács és munkaszervezete, a zás ne a visszavonulásra való készülődést Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit jelentse, hanem újabb terveket adjon. Ezt Kft. elősegítendő, a térségek speciális adottsá- A rendezvénynek a keszthelyi Balatoni gainak kihasználhatóságában kell gondol- Múzeum adott otthont. A szervezők an- kodni, azokhoz kapcsolható tevékenysé- nak teremtettek fórumot, hogy feltárás- gek szervezésére van szükség. ra kerülhessenek e terület problémái és a A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet népes- megoldások jó gyakorlatai. Ezek az érde- ség-előrejelzése témakörében vizsgálták a keltek körében kölcsönösen megismerhe- fórumon a régió demográfiai helyzetét. A tők legyenek, továbbá új javaslatok közös KSH Népességtudományi Kutatóintéze- kidolgozásárára kerülhessen sor, a különfé- te adataiból az derült ki, hogy a születések le szakemberek tanácsaival és közreműkö- és halálozások arányát tekintve a lélekszám désével együtt. csökkenő tendenciát mutat. Ezt a betele- Idősödő Európa - idősödő Magyaror- pülési mutatók csekély mértékben ellensú- szág és a korszerkezeti változások hatásai lyozzák, mintegy szinten tartást eredmé- címmel a KSH Népességtudományi Kuta- nyeznek. Korcsoporti szerkezetet tekint- ve tartós mutató a Balaton térségi lakosság átalagéletkorának növekedése. Országos összehasonlításban is az látszik, hogy az üdülőkörzetben gyorsabb az idősebb korosztály létszámának emelkedése. A tendencia kapcsán prognosztizálható az úgynevezett alkonygazdaság ágazatainak szükséges fejlesztése: szociális szolgáltatások szélesítése, stratégiai prioritások meghatározása, a demográfiai szerkezet átalakulásában rejlő társadalmi és gazdasági lehetőségek kiaknázása, az idősebb korosztály tanulási, rekreációs igényeinek megfelelő biztosítása. Horányi Árpád A Balatoni Partnerségi Napok régiós szakmai együttműködési rendezvényso- rozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja. 6

[close]

p. 7

2017. június utár Aktuális Hamarosan startol a Kultkikötő 2017-es évada Június 23-án egy fergeteges Budapest Bár koncerttel startol a Kultkikötő 2017-es évada. A Balaton déli partjának legnagyobb összművészeti fesztiválja immár 12. szezonjának programjaira invitálja régi és új barátait. Három helyszínen, Balatonföldváron, Balatonbogláron és Balatonfenyvesen felejthetetlen nyárestékkel és önfeledt gyermekprogramokkal vár mindenkit a fesztivál csapata. Színház, tánc, koncert, irodalmi estek, gyermekprogramok, kiállítások és borkóstolók. Idén nyáron is érdemes lesz betérni a Kultkikötőbe, hiszen barátságos környezetben juthatunk - ahogy a fesztivál szlogenje is sugallja - víz tiszta kultúrához. „12 éves a Kultkikötő, ez már a kamaszkor kapuja” - mondja Nagy Viktor, a Kultkikötő igazgatója. „Három állandó helyszín, egy lelkes csapat és rengeteg barát: fellépők és alkotók, színművészek, zenészek, táncművészek, akik már egy kicsit hazajárnak hozzánk. Akiktől kamaszosan zsizsgő, izgalmas és mindig megújuló lesz a Kultkikötő. Ahova érdemes visszatérni.” Az utóbbi 11 évben a balatoni lakosok, az itt pihenők állandó hétvégi programjává vált, hogy egy pohár balatoni borral élvezik a Kultkikötő nagyszerű színházi és táncelőadásait, valamint a felejthetetlen koncertek nyújtotta kellemes nyárestéket. A boglári helyszínen a kamara előadásoké és koncerteké a főszerep, míg Fenyvesen a legkisebbeknek kedveskedik a fesztivál csapata színes programkínálattal. A látogatók pedig már az ország legtávolabbi pontjaiból is azért érkeznek, hogy a Kultkikötőben zárhassák strandolós estéiket. Bocs, félrement! - ez az Orlai Produkció előadásának címe, mely június 24-én várja Földvárra a nézőket. A nagy sikerű offBroadway komédia valós történet, valós e-mailekből. Sokan játszhattuk már valamelyik szerepét. Stephanie szerepében Kovács Patrícia, aki hosszú évek óta állandó vendége a Kultkikötőnek. Az Egyasszony Tenki Rékával a főszerepben már az országhatáron túl is meghódította a nézők szívét, július 7-én Balatonboglárra érkezik. Fergeteges komédiákkal jön a ália Színház, a kaposvári Csiky Gergely Színház, a kecskeméti Katona József Színház és a Játékszín is. A felejthetetlen előadásokban, a Bérgyilkos a szomszédomban, Spiró Prahjában, a Család ellen nincs orvosságban és a Kölcsönlakásban többek között Szabó Győző, Gubás Gabi, Nyári Oszkár, Nyári Szilvia, Cseke Péter, Lengyel Tamás, Szulák Andrea, Dobó Kata, Lévay Viktória és Erdélyi Tímea is színpadra lép. 7

[close]

p. 8

Aktuális utár 2017. június Média kupa horgászverseny: elképesztő fogások a parton és az asztaloknál A pecázás titkai iránt csak visszafogot- etetése teljesen legális, felvetődött annak ke ezúttal nem vetette be magát a csatá- tan érdeklődők számára fontos hangsú- lehetősége is, hogy zsákmányunkat a mér- ba, ám szemlélőként markáns véleményt lyoznom: a horgászfelszerelés egyik leg- legelés idejére felhizlaljuk: ennek leggyor- fogalmazott meg a viadalról: fontosabb eleme a belülről kor- - A Balatoni Halgazdálkodá- rekt módon kipárnázott hű- si Nonprofit Zrt. ezúttal is kiváló tőtáska. A kellékek közé tarto- házigazdának bizonyult, s talán zik a száraz vörös- és fehérbor, ezzel tehetett legtöbbet a Bala- a hazai gyártmányú folyékony ton népszerűsítéséért, ugyanis a kenyér, kiegészítve a Bajno- versenyzők jelentős része meg- kok Ligáját is szponzoráló cég határozó magyar médiumok- termékével, valamint az illatos nál dolgozik. A PR mellett azon- házipálinka. Ilyetén logisztikai ban nem szabad elhanyagolni előkészület után nincs az a kudarcos horgászverseny, amely A verseny díjazottjai a kupa sportértékét sem – remek eredmények születtek, s ne erősítené a csapatszellemet. sabban kivitelezhető variációjaként ven- ezúttal is tanúi lehettünk a horgászatban A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit dégül láttuk volna egy közeli étteremben. megjelenő új technikák térhódításának. A Zrt. által május végén szervezett hagyo- A menü pedig stílszerűen: halászlé, túrós verseny beágyazottságát a résztvevő csa- mányos Média kupa ezúttal sem oko- csusza. patok nagy száma is visszaigazolja, az pe- zott csalódást a lapunk olvasóiból össze- A dilemmát végül maga az élet oldotta dig különös öröm számomra, hogy több állított együttes tagjainak. A kellő hőmér- meg – a verseny vége előtt fél órával tel- rangos színész, előadóművész is tiszteletét sékleten tárolt – a rekkenő hőségben va- jesen váratlanul halak jelentek meg a bo- tette a szárszói horgásztónál. lóban üdítőnek minősülő – italok termé- tok végén, a kapások jelentős részét pe- Süli szetesen nem tudták teljes mértékben feledtetni, hogy a ki nem mondott cél, vagyis a győztesnek járó serleg megszerzése az idő múlásával egyre távolabb kerül tőlünk. A négyórás verseny felénél még csak egyetlen, egy férfitenyérnél alig nagyobb keszeg lapult a szákunkban, miközben a helyi riadólánc szerint a szárszói Nádfedeles horgásztó déli szegletén már több tucatnyi kopoltyús adott reményt az itt pecázóknak a végső diadalra. S mivel a halak dig nagyrészt sikerrel abszolváltuk, s ezzel a bravúros hajrával elértük, hogy a huszonhat csapat közül mindössze tizenhét előzte meg a Balatoni Futár együttesét. Az eredményhirdetést követő közös ebéd, a pompás halászlé és a remek rétesek arról tanúskodtak: nem csak szervezésben, szakmai felkészültségben is erős a szervező cég munkatársi gárdája. Kozári Miklós, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke, a MOHOSZ alelnö- A Média kupa végeredménye: • A legeredményesebb hölgyversenyző: Udvari-Kárász Edina • A legnagyobb halat kifogó versenyző: Göblyös Tamás • Csapatban: I. Drennan Csaliking Team (Csönge Ferenc, Töreki Gyula, Szélesi Csaba) II. Tímár-Mix III. BBHSZ 2 – Oké klub Pápa Májusi menyhal telepítés A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. májusi menyhal-telepítése kiemelt érdeklődést kapott. A figyelem nem véletlen, hiszen a 2015-ben indult menyhal újrahonosító program óta a ez az akció nevezhető a legnagyobb jelentőségűnek a halak méretét és mennyiségét figyelembe véve. Az elmúlt két évben - a most történt telepítéssel együtt 650 kétnyaras, 2.550 egynyaras, 4.000 előnevelt és 40.000 zsenge ivadék menyhal került a Balatonba. A számok kapcsán fontos tisztában lenni azzal is, hogy a menyhal mesterséges szaporítására és nevelésé- re nincs kiforrott technológia, a kutatók jelenleg ennek kidolgozásával foglalkoznak. Így nehéz pontos telepítési számokkal tervezni, de az adott évben sikeresen előállí- tott mennyiségeket kihelyezzük a Balatonba. A termelést limitálja az az elv is, hogy a menyhalakat kizárólag természetes táplálékon - artemia, szúnyoglárva - neve- lik. Táppal ugyanis nagyobb mennyiséget lehetne előállítani, de a Balatonba való kitelepítéskor a táplálékváltás miatt jelentős lenne a veszteség. Ha a Szent István egyetem munkatársainak sikerül a kész technológiát kidolgozni, azt a halgazdálkodási társaság rendelkezésére bocsátják, így a jövőben folyamatosan megoldott lesz a menyhal balatoni telepítése. 8

[close]

p. 9

2017. június utár Aktuális A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége az üdülőrégió szellemi műhelye A nyugat-balatoni térség közösségi életében kiemelkedően markáns jelei vannak a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége (BCSZSZ) munkájának. Az összefogás ereje megnyilvánul a tagszervezetek tevékenységének eredményességében, többek közt abban is, hogy a közösségek a székhelytelepüléseiken rangos balatoni témájú rendezvényeknek tudnak otthon adni. Ezeket hangsúlyozta a BCSZSZ Gyenesdiáson megtartott soros közgyűlésének megnyitóján házigazdaként Gál Lajos polgármester. Szólt továbbá arról, hogy a nemzetközi kapcsolatok is sok sikert hoztak. Köztük említette az 1998-óta működő Élő Tavak Hálózat (Living Lakes) programjaihoz való csatlakozást, mely számos tanulmány megismerését tette lehetővé. Sitku Erzsébet szövetségi elnök a múlt évet értékelve elmondta, hogy a vállalásokat sikerült teljesíteniük. Eredményes volt a működés támogatására benyújtott pályázat, továbbá augusztus 1-jével elindulhat egy 25 millió forinttal támogatott pályázati program, melynek kedvezményezettje a gyenesdiási Varázshangok Egyesület. A tagszervezeti delegáltak tavaly több fórumon képviselték a szövetséget. Partnerként tekinthet a BCSZSZ a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) tevékenységére, az üléseken meghívottként látnak el képviseletet. Gál Lajos a BFT üléseken való részvételről szóló tájékoztatójában beszélt annak a jelentőségéről, hogy a BCSZSZ képviselet ott tanácskozási joggal lehet jelen, a civil közösségi vélemények meghallgatása, a javaslatok érvényesítése jó irányt, s korrekt kapcsolatot jelez. Elhangzott, hogy a mind kiterjedtebb működéshez a BCSZSZ nyitott a taglétszám bővítésére, legújabban a balatonszepezdi Gesztenyevirág Egyesület jelezte csatlakozási szándékát, a felvételre idén sor kerülhet. A jövőre nézve az eddigiekhez hasonló feladatkörök vállalása mellett cél az Élő Tavak Hálózat 2018-ban esedékes 20 éves jubileumi közgyűlésének szervezéséhez való kapcsolódás. A kilátások szerint az ünnepi tanácskozás helyszíne a Balaton térségéből kerülhet kiválasztásra. Ugyancsak két évtizedes múltra tekint vissza idén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létrejötte. A BCSZSZ az igazgatósággal együttműködő partner, készülnek a jeles évforduló köszöntésére. A közgyűlés kinyilvánította szándékát annak támogatásáról, hogy Veszprém városa elnyerhesse és érvényesíthesse az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” címet. Ezzel elősegítik, hogy a kulturális fővárosi rang hatásai a megyeszékhelyi pályázatban megjelölt módon az egész balatoni térségre kiterjedhessen. Korábbi közgyűlésén a Balatoni Szövetség is hasonló módon határozott a kezdeményezés segítéséről. A BCSZSZ a regionális szemlélet jegyében foglalt állást a közreműködés, a lehetséges szerepvállalás mellett. A szövetség elmúlt évi pénzügyi beszá- molóját a felügyelő bizottság képviseletében Gálné Németh Ildikó és Vetőné Zeke Erzsébet terjesztette elő. A rendelkezésre álló források eredményesen és szabályosan lettek felhasználva, az erről szóló tájékoztatót egyhangúlag fogadta el a közgyűlés. Gyenesdiás polgármestere a civil tagszervezetek munkájának ismertetői során a Darnay Dornyai Béla Honismereti Kör és annak alapítványa képviseletében kiadványok megjelentetéséről szólt. Az újabb tervek közt említette, hogy Régi korok konyhája címmel előkészületben van egy kötet szerkesztése, ami kötődik a településen hagyományos Rügyfakadás - Tavaszünnep szabadtéri főző programjához, melyen a szomszédos települések civil közösségei is részt vesznek. Az ott készített ételek receptjei kerülnek a szakácskönyvbe. A kiadvány célja az ilyen alkalmakkor fogyasztott ételek mind nagyobb körben való megismertetése, s ezzel együtt a tavaszi rendezvény további népszerűsítőjének és hírvivőjének is szánják a kötetet. A Rügyfakadás - Tavaszünnep a Gyenesdiás Forrásvíz Természetbarát Egyesület tradicionális rendezvénye, ugyanígy a természetjáró Lepketúra. Mindezek számos társszerezettel karöltve zajlanak, széles körű érdeklődés mellett. Gálné Németh Ildikó, az egyesület elnöke elmondta, hogy a természetbarát rendezvényeik kapcsolódnak a kulturális élethez, a jeles napokhoz: ősszel a szüretünnep, továbbá a Márton nap megrendezése tartozik a kiemelt programjaik közé. Mindemellett gondoskodik az egyesület a létesítményi értékvédelemről: a múlt évben a János forrás rendbetétele jelentett nagyobb munkát, idénre a Balatongyörökön található Pele Apó tanösvény aktuális karbantartási, felújítási munkáit tűzték ki célul. A Nők a Balatonért Egyesület mintegy 20 tagszervezettel hallat magáról, ennek ré- szeként a helyi képviseletek a saját működési körzetükben szervezik az aktuális programjaikat. Vetőné Zeke Erzsébet a zalai csoport vezetője kiemelte a víz világnapja megtartását, amikor a Balaton teljes körében hallatnak magukról a csoportok, a munkát segítik a velük együttműködő társszervezetek. Ugyancsak átfogó, évenként változó helyszínű programjuk a Zöld Fesztivál, aminek tavaly Balatonalmádi adott otthont, ez évre pedig Siófokot választották házigazdaként. A badacsonytomaji polgárőrök részéről az hangzott el, hogy a bűnmegelőzési tevékenységi kört bővítették. Igyekeznek hangsúlyt fektetni a természetvédelemre, s a szükség diktálta módon kapcsolódnak be karitatív feladatok ellátásába, arra rászoruló zömmel idős, egyedülálló embereknek nyújtanak segítséget, könnyítve adott helyzetekben az életvitelükön. Az idén 10 éves Varázshangok Egyesület képviseletében Kőhalmi Balázs mondott köszönetet a BCSZSZ-nek a pályázaton való szereplés sikerességét előmozdító munkáért. Az egészséges életmód nyert támogatást, ami a térségben ugyanezen céllal további kis közösségek létrehozását, működőképességét, rendezvényeik segítését jelenti. A BCSZSZ kész támogatni a Keszthelyen már működő helyi termék közösséget, s mintájára újabbak létrehozását a Balaton körül, mely az őstermelői kínálat fogyasztókhoz való közvetlen eljutását célozza. H. Á. 9

[close]

p. 10

Települések utár 2017. június Rendészeti összefogás a Balaton-part nyári közbiztonságáért A rendészeti szervezetek idén 25. alkalommal hozták létre az üdülőrégió nyári közbiztonságának fenntartását elősegítő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottságot. A grémium alakuló ülését a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban tartották meg. Jó hagyomány szerint Zala, Somogy, Veszprém és Fejér megye rendőr-főkapitányságai működnek együtt plusz erőkkel, más érdekelt társszervezetekkel is karöltve szeptember közepéig, összefogva az idényben megnövekvő feladatok elvárható szintű teljesíthetőségéért. Az ORFK részéről Balogh János vezérőrnagy, főkapitány helyettes elmondta: az üdülőkörzetben élők, ott vendégeskedők biztonságának fenntartása része az országos szinten ellátandó feladatoknak. Kijelentette, hogy nincsenek olyan területek, ahol extrém kihívással kellene szembesülni. Az idei feladatok megegyeznek az előzi évivel. Eszerint nagy gondot fordítanak a leghatékonyabb módszert jelentő megelőzésre, a megyék együttmű- ködésének jó gyakorlata és tapasztalata ad biztosíték arra, hogy sehol nem lesz hiány rendőrből és rendészeti ügyek kezeléséből. Vállalásuk mindemellett az intézke- dést igénylő esetekre a mindenkor időben és kellő mértékben való reagálás. A rendőri létszám a biztonsági helyzet kívánalmai szerint alakul az együttműködési keretek közt. A feladatok végrehajtásában erőforrást jelentenek a rendőri szerveknél a belső személyi és technikai átcsoportosítá- sok, a készenléti kiegészítő erők, frissen végzett rendőrök szolgálatba állása, a polgárőrök segítsége. Lesz strandrendőri, kerékpáros, motoros és kutyás járőrszolgá- lat. Külön figyelmet kapnak a nagyobb vonzerejű rendezvények, a parkolók, a lakóövezetek a strandolási és az éjszakai időszakban. A bizottság gondot fordít az esetekkel kapcsolatos kommunikációra, gyors, objektív, hiteles tájékoztatással. Az együttműködésben a polgárőri segítség a rendezvények biztosítása terén, a helyismerettel, a vendégek figyelmét felhívó szórólapok kézbe adásával egészíti ki a rendőri munkát, s teszi azt hatékonyabbá. Az Országos Polgárőr Szövetség képviselete részéről példaként lett bemutatva a „Szolgálunk és nyaralunk” címmel már több éve működő gyenesdiási gyakorlat, miszerint a települési polgárőr csoport az ország más részeiből fogad társszervezeti tagokat, akik erősítik a szolgálat ellátást. H. Á. 10

[close]

p. 11

2017. június utár Települések Magyar-horvát projekt segíti a termékek gyors piacra jutását Két magyar – Somogy, Zala - és két horvát megye gazdálkodói, feldolgozói lehetnek érintettek abban a programban, amelynek célja olyan térségi szervezeti együttműködések létrehozása, melyek a rövid ellátási- és élelmiszer láncok módszertanának alkalmazásával elősegítik a helyi termékek piacra jutását, a termelői együttműködések létrejöttét, eredményes fenntartását, a termelők és a végfelhasználók közötti távolság csökkentését - összességében javítják a minőségi helyi termékek értékesítési és felhasználási feltételeit. A nemzetközi együttműködés keretében a partnerek fel kívánják térképezni a határ menti régiók ágazati potenciáljait, valamint a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptációs lehetőségeit. „Az „Agrishort – Rövid ellátási láncok a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének megalapozása térségi és intézményi együttműködések életre hívásával” című projektet az érintett felek május végén, Siófokon mutatták be. A tanácskozást megnyitó beszédében Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs Kft. igazgatója elmondta: mindkét országban a nemzetgazdaság meghatározó ágazata a turizmus, amely számos más jellegű vállalkozás, termelői ágazat számára nyújt bevételi forrást. Ezek közé tartozik az agrárium is. A helyi gazdaság és az idegenforgalom számára egy- aránt fontos, hogy a termékek mielőbb és minél jobb minőségben eljussanak a fogyasztóhoz. Ez a cél azonban csak újabb munkahelyek létesítésével, beruházásokkal érhető el. Valentina Hazic, a horvát REDEA szervezet vidékfejlesztési csoportvezetője szerint a program sikere elsődlegesen a fejlesztésekkel foglalkozó intézmények összefogásán múlik. Álláspontja szerint a rövid élelmiszerlánc sikeres bevezetéséhez a három célcsoporton - helyi, megyei és a nemzeti hatóságok – túl a munkaerőpiacot is meg kell győzni. A cél természetesen nem lehet más, minthogy a termék lehetőleg kerülőút nélkül, a leggyorsabban jusson el a felhasználóig. Az eredményességhez nélkülözhetetlen az átláthatóság és az érintettek precíz jogszabályismerete is. Megtudhattuk, hogy a projekt keretében az érdekelt gazdálkodók, termelők számára tréningeket szerveznek, s a helyszínen ismerkedhetnek meg a kedvező ausztriai tapasztalatokkal. Ezekre a közös programokra mintegy háromszázötven résztvevőt várnak - összesen huszonegy esemény ad lehetőséget a konzultációkra. Az Európai Unió által támogatott projekt keretében négy új dokumentum jelenik meg, a rendszeres kapcsolattartást pedig huszonnégy órás online fórum biztosítja. A partner szervezetek bemutatkozó előadását követően a rendezvény moderátora- ként is szerepet vállaló Fekete Károly, a Balatoni Integrációs Kft. munkatársa elmondta: a BFT társadalomtudományi kutatócsoportja lesz a felelős a projekt futamideje alatti helyzetelemzésért. Az általuk rögzített adatoknak, mutatóknak a későbbiekben is fontos szerepük lesz, mert az eredményeket az egész régióban szeretnék felhasználni a projekt végrehajtási idejét követően. Tényként említette: a helyi termékeknek óriási piaca van a Balaton mellett, s ez a csodálatos természeti környezetnek, a magas életminőségnek és a magyar tenger turisztikai vonzerejének köszönhető. Minden adott tehát ahhoz, hogy a térség Közép-Európa mintarégiója legyen. A Balaton Márka program, a közösségfejlesztő intézmények együttműködésének erősítése csak felgyorsíthatja ezt a folyamatot. Süli Élményt nyújtottak Immár negyedik alkalommal adott he- ta útjára a kezdeményezést, hogy verseny- A sorozat május végén Balatonakarattyán, lyet az MH Rekreációs, Kiképzési és Konfe- programok keretei között élményterápiás az MH RKKK-ban a Kerekes Regattával vette rencia Központ (MH RKKK) a LáriFári Ala- céllal, a lelki rehabilitációt elősegítve, egész kezdetét. A mozgáskorlátozott, kerekesszékes pítvány által szervezett Kerekes Regattá- napos kikapcsolódást biztosítson a bármely gyermekeket, felnőtteket és kísérőiket a par- nak. A nehéz élethelyzetben lévő ton is programok, kreatív foglal- gyermekek karitatív vitorlásver- kozások, játékok várták, de a nap senyén a résztvevő hajók között fénypontja természetesen a vízre volt az MH 1. Tűzszerész és Hadi- szállás izgalma volt. A karitatív ver- hajós Ezred „Baja” aknamentesítő senysorozatot rövid idő alatt szá- naszádja, és a Honvéd Üdülő két mos vitorlázó biztosította támo- elektromos hajója is. gatásáról, lehetővé téve, hogy ha- Idén ötödik alkalommal került jójukkal egy rövid pályaverseny ke- sor a LáriFári Alapítvány szerve- retein belül kóstolhassanak bele az zésében a nehéz élethelyzetben érintett gyermekek és családtagja- lévő gyermekek karitatív vitorlás- ik a vitorlázás élményeibe. verseny-sorozata, melynek fővéd- A rendezvényen Piros Ottó ez- nöke Litkey Farkas, tizenkétszeres Kékszalag győztes, világbajnok Maradandó élmény részesei lehettek gyerekek-felnőttek egyaránt redes, az MH RKKK parancsnoka elmondta: fontosnak tartja, hogy vitorlázó. Az alapítvány a Magyar Vitorlás okból, különösen, de nem kizárólag beteg- az üdülő a lehetőségekhez mérten ezeket a Szövetség karitatív stratégiai partnereként ség miatt nehéz élethelyzetben lévő gyer- civil kezdeményezéseket is támogassa. hagyományteremtő szándékkal indítot- mekek és családtagjaik részére. S. É. 11

[close]

p. 12

Települések Jubilált a rezi vártúra utár 2017. június Az immáron 30. Rezi vártúra csodaszép időben, gyönyörű környezetben, sok-sok túrázóval, lelkes, együttműködő csapatokkal zajlott. Rezi Község Önkormányzata a Rezi Várbarátok Köre Egyesület segítségével idén is megrendezte a hagyományos Rezi vártúrát, amit először 30 évvel ezelőtt indítottak útnak lelkes helyi várbarátok, melynek sikere azóta is töretlen a helyi és vidéki természetet és rezi várat kedvelők, valamint turisták számára. A túra reggel indult az általános iskolától szép számú résztvevővel. Csapatokat alkotva érkeztek Reziből, a környező településekről, de távolabbról, Tiszasülyről, Bonyhádról, Bakonypölöskéről, Szombathelyről, Kámból, Zalaegerszegről, Balatonfenyvesről, Zalabérből is. A túrázókon kívül ugyancsak szép számmal ér- keztek látogatók, akik a tűzrakhelyeket elfoglalva sütöttek-főztek, kikapcsolódtak. A túrára 21 csapat nevezett, és közel 150-en teljesítették a távot, vala- mint az útvonalon lévő állomások feladatait. A regisztrációt követően a második állomáson gyógynövénykivonatokat kellett felismerni, ízlelni, és azokat kitalálni; a harmadikon kötelet mászni, a negyediken airsoft puskával célba lőni, az ötödiken gumikesztyűt borotválni, a Színes csokorba öltöztették a falunapot Megújult a tanösvény Alsóörsön Május végén változatos, színes programokkal várták az érdeklődőket Alsóörs központjába, hogy többek között kiderüljön: kinek a pörköltje a legjobb az idén. A nap egyik fontos eseményeként átadták a vöröskő tanösvényt is. - Nyolc évvel ezelőtt mintegy ötven rendezvény volt Alsóörsön, de érdekes módon falunapot ekkor még nem tartottunk, holott más településeken évente csak ez az egy program létezik. Albrecht Sándor újságíró pedig egy ötletes címet adott neki, nevezetesen az Alsóörsi Színes CsokorFalunk Napja, amiben úgy érzem, minden benne foglaltatik – emlékezik viszsza a múltra Hebling Zsolt polgármester. A település első embere örömét fejezte ki, hogy a felvidéki testvértelepülés, Kalász küldöttei - Balázs János polgármester vezetésével - szintén megtisztelték a rendezvényt. A szervezők pedig kitettek magukért, hiszen valóban sokszínű programokat állítottak össze. Délelőtt a Merse-parkban sor került a hagyományos májusfa kitáncolására, majd kezdetét vették a gyerekprogramok a sportcsarnok mellett. Volt légvár, arcfestés, kismotorozás és Moszkvics kisautók vezetése, amely valódi retro hangulatot adott. Az amfiteátrumnál felavatták a vöröskő tanösvényt, amely hét táblájával és 850 méteres útvonalával egy újabb élménylehetőség a természetkedvelő családoknak a borúsabb napokra. A régi vörös homokkő bányaudvar öblét 2000-ben lerézsűzték, és ez a bányászati tájrehabilitáció alakította ki ezt az ókori Róma rendezvénytermeire emlékeztető tért. Hebling Zsolt polgármester hatodikon helyi aranyérmes borokat és Rézi néni szörpjeit felismerni, a hetediken vesszősöprűvel teniszlabdát célba kergetni, a nyolcadikon kőzeteket felis- merni, valamint a Keszthelyi-hegység, illetve Rezi barlangjaival és kőzeteivel kapcsolatos tesztet kitölteni, közben a barlangász felszereléssel ismerkedni. A végállomás témája pedig maga a cél, a Rezi vár volt. A túra vidám hangulatban zajlott, melyhez hozzájárultak a Rezi Várbarátok Köre Egyesület tagjai, a Balatoni Múzeum munkatársai, Takács Ferdinánd és Takács Szencz Lívia barlangászok, Balázs István Fatér, helyi fiataljaink, akik lelkesen segítették az állomásvezetők munkáját, és természetesen maguk a túrázók, akik partnerek voltak ebben a játékos, sportos vetélkedőben. -k -s és Korbély Barnabás, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság égisze alatt működő Bakony-Balaton Geopark munkatársa vágták át a nemzeti színű szalagot, és adták át hivatalosan is a tanösvényt. Elmondták, hogy a munkákban a legnagyobb szerepet a pénzesgyőri Pangea Egyesület vállalta - ők nyertek az FVM zöld forrás pályázatán, és ezt az összeget fordították a felújításra Közben kihirdették a pörkölt főzőverseny győztesét is. Voltak olyan csapatok, amelyek a hagyományos marha- és disznópörköltet részesítették előnyben, míg mások vaddisznó húsból főztek, de akadt olyan társaság, amely pincepörköltet készített, több fajta erdei gombával ízesítve. A részben Alsóörsön élő és idelátogató német baráti társaság, az Alsóörs FunKlub pörköltje lett a legízletesebb a zsűri döntése alapján, így az aranyérmet ők kapták. A falunap estéjén Dávid Roland és Hevesi Tamás is fellépett - az egész napos rendezvény a Rulett együttes utcabáljával zárult. Szendi Péter 12

[close]

p. 13

2017. június Jövőd a Balaton! NABE Zöld Fesztivál Siófokon 2017. május 27-én rendezte meg az idei Zöld Fesztivált Siófokon a Nők a Balatonért Egyesület. Az időjárás kegyeibe fogadta a rendezvényt, szikrázó napsütésben a város Fő terén zajlott az esemény, amely a tóról és környékéről, a környezetvédelemről szólt. Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület elnöke beszédében kiemelte, hogy a siófoki rendezvény már a második az egyesület életében. Tervezik, hogy hagyományosan évente, környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódva, más-más településen tartják a rendez- vényt amely figyelem felhívás a Balaton és környékének megóvására. 15 településről érkeztek a csoportok, minden település, a maga által választott témakörök szerint építette fel programját és mutatkozott be. Környezetvédelmi és vízügyi szakemberek egy csoportja fogadóórát tartott, ahol az érdeklődőknek szívesen adtak felvilágosítást a Balatont érintő szakmai kérdésekre. Deveczné Orosz Márta, a siófoki csoport vezetője elmondta, hogy a csoportok programokkal, bemutatókkal is készültek .A megnyitót követően szinte megtelt a Fő tér. Egy-egy sátorban, látványos interaktív foglalkozások zajlottak, ami iránt nagy volt az érdeklődés, főleg a gyerekek részéről. A legkülönbözőbb ötleteket láthatták, ismerhették utár meg az emberek. Aki valami különleges dolgot szere- tett volna megismerni, erre is volt lehetőség. A fonyódi csoport standjánál a Balaton és a befolyó patakok, csatornák vízi élővilágával találkozhattak. A gyerekek mikroszkópok és nagyítók segítségével ismerkedtek a kérész és szitakötő lárvákkal, vízi poloskákkal, piócákkal. Tanulmányozták a balatoni kagylókat és a befolyókban élő csigákat. Ugyanis, amikor a vízben fürdenek, sok minden nem látható szabad szemmel, nyilatkozta Piliszky Zsuzsa a csoport vezetője. Láthattunk ökojátszóházat a bala- tonkenesei csoporttól, újrahasznosított anyagokból készült a babaház és annak berendezése. Népszerű volt a „Vigyázz rám” társasjáték, amely a Balaton védelmét tudatosítja a játék során a gyerekekben. A játék megújult formában jelent meg az idei évben, a Balaton környéki vízimalmok népszerűsítésre a tó mellett lévő vízimalmokat jeleníti meg egy hagyományos malom-társasjáték kíséretében. Egy játék, kétféle játék lehetőséget is kínál.. Telegdi Ágnes mesekönyveit dedikálta. A könyvek fő témája természetesen a környezetvédelem, amelyet már egészen kisgyermekkorban kell tudatosítani. Láthattunk játékautót napelemmel működni, vegyszer mentes háztartási tisztítószereket, és ügyességi játékokat, amelyek mi másról is szólhattak, mint a Települések Balatonról. Aki kíváncsi volt Siófokra, egy kisvo- nattal helytörténeti utazáson vehetett részt, amely a városközponttól indulva az Arany- és Ezüstpartra vitte el utasait. Berlinger Ágnes Fotó: NABE csoportok Nők a Balatonért és zalai városáért Jeles történelmi évfordulóhoz érkezett Keszthely, az idei városnapon a település első írásos levéltári említés szerinti 770 éves fennállását ünnepelték, amiből kivette részét a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) zalai csoportja is. A város kultúrához kötődő, gróf Festetics György által indított Helikoni Ünnepségek eredete is jubilál, ennek 200 éves születésnapja jegyében hirdetett irodalmi pályázatot a NABE térségi képviselete. A díjkiosztásra a városnapi ünnepkörben került sor. A díjakat fiatal írók-költők részvételével lezajlott találkozó keretében adta át Vetőné Zeke Erzsébet csoportelnök és Pappné Beke Judit, a városi könyvtár igazgatója, valamint a zsűri képviseletében Szálinger Balázs, József Attila-díjas költő. A NABE csoport egy felújított létesítményt is avatott, közreműködésükkel újraindult a Balaton szökőkútja: egy kisebb vízoszlop tör a magasba a tóból partközelben, csobogása a pari sétány hangulatát teszi még kellemesebbé. 13

[close]

p. 14

Települések utár Veszprém megyei borok versenyeztek 2017. június tételekkel és külön- leges borokkal is. A szakértők hét bi- zottságban kóstol- ták a nedűket. Ösz- szességében négy nagy arany minő- sítés, számos arany és ezüst besorolás született. A verseny érde- A nagy aranyosok a veszprémi Hangvillában kessége, hogy a tíz legeredményesebb A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara borászat nyerte el a jogot, hogy egy ún. (NAK) Veszprém Megyei Szervezete im- „sétáló borkóstoló” keretében be is mu- már huszadik alkalommal rendezte meg tassa borait. Íme a „tízek”: Söptei Bor és a Veszprém megyei borok versenyét. Az Gasztronómia, Egly szőlőbirtok és Bo- eseménynek idén is a badacsonyi Nemzeti rászat, Tornai Pincészet Kft., Hudák Sző- Agrárkutatási és Innovációs Központ Sző- lőbirtok és Borászat, Varga Pincészet lészeti és Borászati Kutatóintézete adott Kft., Koczor Pincészet Balatonfüred, otthont, míg a díjátadóra a veszprémi Kálmánpince, Feind Borház. Hangvillában került sor májusban. A díjátadón Radovits Tibor, a NAK A rangos versenyre mintegy 230 tételt Veszprém megyei elnöke elmondta, hogy neveztek a Veszprém megyei borászok, az elmúlt évtizedekben a hazai borkultú- s ezúttal a megye mind a négy borvidé- ra rohamos léptékben fejlődött a kamara ke képviseltette magát nagyon változatos kezdeményezésének köszönhetően. A me- gyei borverseny ráadásul nemcsak a borászatoknak jelent egyfajta visszajelzést, de egyre nagyobb marketingerővel is bír. A nagy arany minősítést kapott borok mellett az egyes hegyközségek egyegy különdíjjal ismerték el az általuk legjobbnak ítélt borászatot, míg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a legkiválóbb bornak ítélte oda különdíját. A badacsonyi hegyközség tanácsa különdíjjal tüntette ki a Varga Pincészetet. A Balatonfüred-Csopaki borvidék hegyközségének tanácsa a Hudák Szőlőbirtoknak adta különdíját. Díjat vehetett át továbbá az Egly Szőlőbirtok a Balaton-felvidéki hegyközség tanácsától. A NAK Veszprém megyei szervezete különdíjjal jutalmazta a Koczor Pincészet késői szüretelésű olaszrizlingjét is. Fotónkon a „nagy(on)” aranyosok: Hudák Szőlőbirtok és Borászat 2016-os olaszrizlingje, Tornai Pincészet Kft. 2015-ös Zeusz bora, Egly Szőlőbirtok és Borászat 2009-es olaszrizling jégbora, Söptei Bor és Gasztronómia 2013-as sárga muskotálya. Zatkalik Pünkösdi szezonnyitó Balatongyörökön Hagyományosan a pünkösdi ünnepkörben nyitotta a turisztikai szezonját Balatongyörök zenés szórakoztató műsorokkal. A rendezvény keretében kitüntető címeket is átadtak ez alkalommal két személy részére, az üdülőtelepülés turizmusáért hosszú időn át végzett, kimagasló munka elismeréseként. A jó szezon reményének jegyében vendégként Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke, Tab város polgármestere mondott ünnepi beszédet. A díjátadó rávilágított Balatongyörök vendégszeretetére, vonzerejére, elismerések átadásával pedig példákat is kiemelt. Ingatlanfejlesztő munkával volt jelentős részese a község gyarapodásának Horváth Lászlóné, a Turisztikai Egyesület alapító tagja, 2012-től az elnöke. Személyes élményei, a közös- séggel elért sikerek tették egyre aktívabbá a településért végzett munkában. Szívén viseli az üdülőfalu jövőjét, amibe kezdettől fogva hittel lelkesedéssel fektet azóta is sok munkát. Mindezért Balatongyörök önkormányzata a Pro Civitate kitüntetésben részesítet- te. A Balatongyörökért Kitüntető Díj elismerést vehette át dr. Nagy Endréné, a balatonedericsi Afrika Múzeum tulajdonosa. Férje, a neves afrikavadász halála óta egyedül vezeti, fejleszti a múzeumot, adományaival több alkalommal is jelentős támogatást nyújtott közéleti fejlesztési célú munkákhoz. A kitüntetéseket Biró Róbert polgármester adta át. Június 24-én máris következik a Nyitott Pincék Napja borkóstolós program. Balatongyörök szőlőhegyén, a Becén rendezik meg évek óta a közkedvelt bortúrát a Szépkilátó büfésorától 15 órakor Dottó kisvonattal indulva. Az 1800-as években épült Bece-hegy kápolnánál helytörténeti ismertetőt is kapnak a látogatók. Különleges élményt ígér a Mőcsényi-kert meglátogatása, Mőcsényi Mihály világhírű tájépítész professzor egykori kőbányából kialakított nyári otthona ez alkalomra ugyancsak kinyitja kapuit. H. Á. 14

[close]

p. 15

2017. június utár Települések SIÓFOKI NYÁR: több program, új marketing stratégia, nagyobb biztonság Siófok a korábbiaknál is több kulturális programmal és sporteseménnyel várja idén a vendégeit, egységes marketingstratégiát dolgozott ki, továbbá újabb lépéseket tett a közbiztonság fokozására – hangzott el az önkormányzat nyárindító tájékoztatóján. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere arról beszélt, hogy a város elindult egy olyan stratégai mentén, amelynek végén szeretnék elérni: ne csak a nyári szezonban, hanem egész évben kedvelt úti cél legyen a település. A kulturális programkínálat bővítése mellett egyfajta irányváltás- nak számít, hogy növekszik az országos, illetve nemzetközi jelentőséggel bíró sportesemények száma - tette hozzá. Szólt arról is, hogy az elmúlt két évben már egymillió fölé emelkedett a város vendégéjszakáinak a száma. „Korábban problémát jelentettek - főként a Petőfi sétányon - a várost nyári időszakban elözönlő bulituristák” - emlékeztetett a polgármester, beszámolva arról, hogy a tavaly meghozott biztonsági intézkedéseknek köszönhetően „egyre nagyobb a rend”. Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület elnöke elmondta, hogy Siófokon tavaly elindult egy igen erős marketing munka, elkészült a város középtávú turisztikai koncepciója, amelynek legfontosabb eleme a város imázsának és arculatának újrapozícionálása volt - nagy hangsúlyt fektetve a mindent korosztályt vonzó játékosságra. A következő évek egyik legfontosabb hívómondata lesz: „Ha hétvége, akkor Siófok!”. A cél az, hogy a település ne csak a Nyár Fővárosa legyen, hanem az őszi fesztiválok, a téli kulturális programok, vagy a tavaszi gasztronómiai kalandok városa is. Mélygarázs lesz a füredi parton Jó ideje nem lehet az építési munkálatok miatt megközelíteni a balatonfüredi Zákonyi utcát, ugyanis itt épül egy 190 férőhelyes, két lifttel ellátott mélygarázs. Hírek szerint június végére birtokba is lehet venni a „tetején” parkosított létesítményt. Mint azt a város honlapján olvashattuk, a július 15–22-e között rendezendő vizes világbajnokság előkészületi munkáinak részeként épül a mélygarázs. Az építkezés ütemszerűen halad, június 20-tól próbaüzemben működik majd a parkoló, amelyet legkésőbb július 5-én átadnak. Ezzel párhuzamosan helyreállítják az Écsy, a Zákonyi, illetve a Honvéd utcát, a Huray utcai egykori piacon pedig kétszáz ideiglenes parkolóhely is megépül. A Zákonyi utcai parkoló felszínén egyelőre parkot alakítanak ki. A város beadta a pályázatát a Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című programra, amelyen mintegy 1 milliárd forint támogatást nyerhet Balatonfüred. A program keretében alakítanák ki a mélygarázs felszínét. A pályázatról egy- előre nincs döntés, szeptemberre várható ebben fejlemény. A honlapon azt is olvashatjuk, hogy ebben a szezonban zöldterületként használhatjuk majd a mélygarázs felszínét. Reménykedünk a beadott pályázat megnyerésében - mondta a balatonfured.hu kérdésére Bóka István polgármester -, s ha sikerrel járunk, akkor a terület északi oldalán két épületet emelünk majd. Egy kiállító vagy bemutatóhelyként működő 200 négyzetméteres épületet, illetve egy hasonló méretű éttermet és ajándékboltot. A park maga nyolcezer négyzetméter, az a célunk, hogy közösségi térként, zöldterületként funkcionáljon. A pá- lyázati forrásból látvány szökőkutat is kialakítanánk, amelyet úgy építünk ki, hogy télen jégpályaként is tudjuk működtetni a park egy részét. A következő fejlesztési ütemben a terület Halászkert felőli részén egy kisebb, maximum 10-12 szobás szálláshelyet létesítenénk, ha lesz rá megfelelő beruházó. (zatyipress) Lapzártánk idején még ilyen kép fogadott bennünket 15

[close]

Comments

no comments yet