BM Magasin #6 våren 2017

 

Embed or link this publication

Description

Berättarministeriets Magasin VT 2017

Popular Pages


p. 1

volBolni tär! Berättarministeriets Magasin vår 2017 Möte med tre volontärer /sid 6 Storytelling som pedagogiskt verktyg /sid 9 Källkritik med Historieskrivarna /sid 13

[close]

p. 2

Din tid och ditt engagemang som volontär på Berättarministeriet kan göra verklig skillnad för barnen och därmed för vårt samhälle. Dilsa Demirbag-Sten OMSLAGSFOTO Hans Rosling, Dilsa Demirbag-Sten och Christer Fuglesang som medverkar i Berättarministeriets lm Imagine illustrerar hur all mänsklig utveckling bygger på att någon fantiserar en abstrakt tanke som sedan omvandlas till verklighet. Barns fantasi bör därför uppmuntras, stärkas och tas på stort allvar. Genom att uppmuntra barn att använda sin fantasi utvecklas kreativitet och kritiskt tänkande. Förmågor som är avgörande för vår samhällsutveckling. Se hela lmen på www.berattarministeriet.se SVERIGES MEST ÄLSKADE PROFESSOR Hans Rosling förstod på djupet vikten av kreativitet och kritiskt tänkande för mänsklig utveckling och framsteg. Han gav alltid Berättarministeriet sitt outtröttliga stöd och tvekade aldrig att medverka i lmen Imagine. Sveriges mest älskade professor ställde sig till mänsklighetens och demokratins tjänst och vi kommer alltid att minnas honom med respekt och värme. 2 Bästa framtida volontär… DILSA DEMIRBAG-STEN VERKSAMHETSANSVARIG BERÄTTARMINISTERIET …en bra skola och en god utbildning är den bästa garantin för fortsatta framsteg och politisk stabilitet – inte bara för individen utan också för vårt samhälle i stort. Den svenska skolan och dess lärare står dock inför stora utmaningar och er barn riskerar att hamna i utanförskap om vi inte vänder utvecklingen. I de områden som har en hög andel låginkomsttagare och arbetslösa möter skolan inte bara barnens oro och behov av närvarande vuxna, utan också samhällets alla problem i koncentrat. En verklighet som bekräftas och understryks i den senaste PISA-rapporten (6 december 2016). Berättarministeriet driver skrivarverkstäder i områden med hög arbetslöshet i kombination med låga studieresultat. Hela verksamheten syftar till att vara ett stöd för lärarna, men är lika mycket ett relationsbygge i ett allt mer segregerat Sverige. Som volontär är du en central del av det relationsbygget. Din tid och ditt engagemang som volontär på Berättarministeriet kan göra verklig skillnad för barnen och därmed för vårt samhälle. Vår verksamhet vilar på tre ben – näringslivet, kommunen och volontärinsatser. Näringslivet och kommunen säkrar verksamheten ekonomiskt. Tillsammans med våra medarbetare kan du som volontär vara de vuxna som i en trygg och tillåtande miljö lyssnar på barnen och uppmuntrar deras läs- och skrivutveckling. Sedan november 2011 har närmare 30 000 skolelever i Södertälje och Stockholm tagit del av våra skolprogram. Vi behöver er engagerade volontärer för att fortsatt möta den stora efterfrågan. Tillsammans kan vi ge er barn möjlighet att göra en resa och skapa sina egna förutsättningar och förverkliga sina drömmar. Vi behöver dig!

[close]

p. 3

8 14 INNEHÅLL Sid 2 Ledare: Dilsa Demirbag-Sten Sid 3 Innehållsförteckning Sid 4 Volontärskapet – så funkar det Sid 5 Möt Gia, volontärsamordnare Sid 6 Möte med tre volontärer versmkkserFtidvaöadilnjre-ni Sid 8 Språket centralt för en likvärdig utbildning, intervju med Karin Wanngård Sid 9 Storytelling som pedagogiskt verktyg, intervju med Reza Saleh Sid 10 Följ med in i skrivarverkstaden Sid 12 Barnens böcker Sid 13 Källkritik med Historieskrivarna, intervju med Anna Ek Sid 14 Vad döljer sig bakom den hemliga dörren Sid 16 Det handlar om vilket samhälle vi vill lämna över till våra barn, intervju med Fabian Bonnier Sid 17 Så säger barnen Sid 18 Berättarministeriet i ord och siffror Sid 19 Tack! Så kan du bidra I din hand håller du Berättarministeriets Magasin. Berättarministeriet är en stiftelse som driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet i kombination med låga studieresultat. Vårt arbete möjliggörs tack vare samverkan mellan näringslivet, det offentliga och den ideella sektorn i form av volontärer. I det här magasinet kan du läsa mer om vår verksamhet och om hur Berättarministeriet jobbar för att er barn och unga ska bli trygga i det skrivna ordet. Men vi behöver din hjälp! Bli volontär du också på www.berattarministeriet.se/bli-volontar 3

[close]

p. 4

Volontärskapet så funkar det Att vara volontär hos Berättarministeriet är i grunden ett enkelt men oerhört viktigt uppdrag. Som volontär arbetar du sida vid sida med våra medarbetare i skrivarverkstaden där ni tar emot barn och skolklasser i åldrarna 8–12 år. Det handlar om att nnas där, att lyssna på barnen och ta deras fantasi på allvar. Du blir en vuxen förebild och ett stöd i deras utforskande av språket. Minst 2 gånger/termin vill vi att du kan vara volontär och du måste vara över 18 år för att anmäla dig. Vi behöver volontärer tisdag–fredag kl 9–12 och kl 13–15, onsdagar kl 15–17 och lördagar kl 12–15. Utbildning och utveckling Under grundutbildningen får du lära dig mer om volontäruppdraget och Berättarministeriet. Du får även med dig en handledning hem och vid varje volontärtillfälle får du stöd och coachning av vår personal på plats i verkstaden. Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev med matnyttig läsning, tips och tricks. Efter att du varit aktiv volontär en termin erbjuds du även en fortbildning då du kan fördjupa dig i Berättarministeriets metoder och pedagogik. 4 Svåoblolinrtdäur! Så blir du volontär 1. Läs våra etiska riktlinjer 2. Registrera dig 3. Anmäl dig till volontärutbildning i någon av våra skrivarverkstäder 4. Begär ett utdrag från polisens belastningsregister 5. Efter genomförd utbildning bokar vi in dig på dina två första pass! Läs mer och registrera dig på www.berattarministeriet.se/bli-volontar Här nns vi SÖDERTÄLJE Vår skrivarverkstad i Södertälje ligger centralt i Lunagallerian. Till Södertälje tar man sig enklast med pendeltåg från Centralen (restid 43 minuter) eller med buss från Liljeholmen (restid 37 minuter). HUSBY Vår skrivarverkstad i Husby ligger precis bredvid biblioteket i Husby centrum. Hit tar man sig med tunnelbanans blå linje 3 från Centralen (restid 19 minuter). HAGSÄTRA Vår skrivarverkstad i Hagsätra hittar du bredvid biblioteket, drygt 2 minuters promenad från tunnelbanan. Till Hagsätra tar man sig med tunnelbanans gröna linje 19 söderut från Centralen (restid 29 minuter).

[close]

p. 5

Möt Gia, volontärsamordnare ✎ Av Senka Hasanovic Gia Arvanitopoulou är volontärsamordnare i Södertälje och barnsäkerhetansvarig på Berättarministeriet. Som volontärsamordnare tar hon emot och coachar de volontärer som varje dag kommer till Berättarministeriet i Södertälje för att få er barn att tycka det är roligt att läsa och skriva. –Att alla kan uttrycka sina åsikter och tankar är grunden för vår demokrati och har man inte språket nns det en risk att hamna i utanförskap. Vi vill ta ansvar och se till att våra barn får tillgång till sina rättigheter, oavsett förutsättningar, säger Gia. Alla Berättarministeriets volontärer genomgår i början en grundutbildning, och inför varje volontärtillfälle går man noga igenom dagens program tillsammans med volontärsamordnaren – vad storyn är och vem som ska göra vad. Om rollfördelningen och förväntningarna är tydliga kan fokus ligga på det viktiga – barnen. – Jag litar på mina volontärer till 100 procent och känner deras förtroende. Volontärernas viktigaste roll är att uppmuntra barnen till att tro på sin egen förmåga, att uppskatta dem som de unika individer de är. Gias bästa volontärtips! Tryck på att du behöver barnens hjälp. Du har en butter redaktör till chef som klagar på att du inte har någon fantasi och DU behöver hjälp av barnen som du vet har massor av fantasi. Med de orden sätter du igång deras inre motivation och de börjar tro på sig själva. När du visar att allt de säger är viktigt känner de sig respekterade och sedda. Du ger barnen ett minne av att en vuxen som de nyss har träffat verkligen tror på dem. Gå in på vår hemsida och bli volontär redan idag: www.berattarministeriet.se/bli-volontar vvävåheB–rirjsreäaVokirloovspäbnälaeotarmtronrdancotehrä!hmsrerlstiemignroaainåcstalftht,öeupdrarpåeilvelpåttsnråå Vi delar samma värderingar och vi har ett gemensamt mål – att uppmuntra barnen till att tro på sin egen förmåga, att uppskatta dem som de unika individer de är. Den vanligaste frågan som Gia får är hur man som volontär kan bemöta barnen på bästa sätt. – Då svarar jag att som volontär behöver du inte ha någon typ av förkunskap, det gäller bara att vara medmänniska. Barn behöver känna vuxenvärldens respekt, engagemang och tillit. Samtidigt besitter ju varje volontär olika förkunskaper och styrkor som de delar med sig av. Så småningom kommer du hitta ditt egna sätt att kommunicera med barnen. Vad är det bästa med ditt jobb? – Det händer att man möter barn som känner sig osäkra eller blyga, men efter två timmars aktivitet i verkstaden och med hjälp av engagerade volontärer väcks barnens inspiration och fantasi till liv! De skriker ut med stolthet: ”Jag är en författare!” De stunderna är ovärderliga. 5

[close]

p. 6

3Möte med volontärer Simon Uggla, studerande 1. Varför blev du volontär på Berättarministeriet? Min morsa läste den här bilagan i DN och tyckte att det lät som något jag borde lägga min tid på. Hon såg till att jag släpade mig iväg på en volontärutbildning i Husby utan någon vidare insikt i vad jag gav mig in i. Under min första dag som volontär i Hagsätra förstod jag att – ja, det här var något för mig… Tack mamma! 2. Vad ger det dig att vara volontär? Det korta svaret är att jag ser barnens glädje, hur de inspirerar varandra och inspireras själva. Jag ser hur de växer av att få ta plats och bli lyssnade på. Deras ny kenhet! Jag känner att jag bidrar till något viktigt som jag upplever ger barnen både glädje och självförtroende. Sen är jag helt övertygad om att jag blir en klokare människa av att hänga med dem och insupa deras klokhet med jämna mellanrum. 3. Vad är ditt bästa volontärminne? När ett barn står framför sin klass och visar upp sin teckning eller sin text, inte alltid helt nöjd med sitt alster, och en eller era klasskompisar väljer att lyfta upp hur bra det visst är. ”Kreativt, nt, spännande…” eller ny kna frågor kring en karaktär, handling eller slut. Det här är inte ett enskilt minne, utan något som jag upplever hela tiden. I ett samhällsklimat där vi ”vuxna” så ivrigt lägger energi på att påminna andra om deras fel och brister känns det hoppfullt att se våra barn göra om och göra rätt. 6

[close]

p. 7

Mattias Sjövall, yrkesverksam 1. Varför blev du volontär på Berättarministeriet? Jag jobbar på ett företag där alla anställda engagerar sig i olika ideella uppdrag, det är en stor del av vår kultur och en naturlig del av vår arbetstid. Vi följer en 1-1-1 modell som innebär att vi ger tillbaka 1 procent av våra produkter, 1 procent av vårt ekonomiska resultat och 1 procent av vår tid. Det är viktigt att på olika sätt bidra tillbaka till samhället som vi alla är en del av. För mig kom Berättarministeriet naturligt eftersom mitt stora intresse är att skriva och det är kul att få vara med och utveckla barn och ungdomar. 2. Vad ger det dig att vara volontär? Det är fantastiskt att barnen kan komma till en frizon på Berättarministeriet, med färre krav, där de får vara sig själva och framförallt är det så himla kul att höra och se deras fantasi skena iväg. De är obegripligt påhittiga, där historier ofta tar väldigt oväntade vändningar. Och så klart är det obetalbart att se barnen och grupperna vara så glada och tacksamma att få uppleva den här stunden av fritt skapande. 3. Vad är ditt bästa volontärminne? Båda mina första gånger ck jag agera lugn förebild för några superaktiva killar som till slut satt och ritade eller skrev ihop sina egna berättelser eftersom de såg att jag gjorde det. Klart att det bara varade en stund, men det var en n stund och jag hoppas att de ck mersmak att fatta pennan. Birgitta Andersson, pensionär 1 . Varför blev du volontär på Berättarministeriet? Jag vill göra något meningsfullt med min tid som nybliven pensionär. Jag har alltid varit intresserad av skrivande och av pedagogik och det är roligt att få lite mer insikt i skolans och barnens värld, en miljö som alltid diskuteras väldigt mycket. Utan egna barn är skolan en stängd värld för mig. 2. Vad är det bästa med att vara volontär? Det är kul att få veta lite mer om skolans och lärarnas värld och framför allt att träffa barnen. 3. Vad är ditt bästa volontärminne? Under Redaktör Schwartz bokutgivning kunde en elev inte komma igång med sin berättelse eller teckning. Plötsligt var han borta! Jag hittade honom ledsen och hopkrupen under bordet. Så jag kröp ner till honom. ”Så annorlunda det ser ut här nere. Som en helt annan värld. Det kanske vi kan hjälpas åt att skriva något om”, sa jag. Han satte sig upp och så blev det. Vid genomgången gick han också fram och läste upp sin text, en riktig seger! Ett annat bra minne är under ”Historieskrivarna” då en elev misstänkte att dagboken var falsk, framför allt på grund av att den var hopsatt med na blänkande häftstift. Han var ett nt exempel på kritiskt tänkande. Det hela ledde till en bra diskussion om både källkritik och kritiskt granskande i hela gruppen. Av Maria Larsson Bovin 7

[close]

p. 8

KARIN WANNGÅRD FINANSBORGARRÅD, STOCKHOLMS STAD Språket centralt för en likvärdig utbildning Alla barn och ungdomar, oavsett var de bor eller vilken bakgrund de har, ska få en god och likvärdig utbildning. Det är tyvärr inte självklart för alla barn idag. En viktig del för att komma tillrätta med detta är att skapa intresse och ny kenhet för läsande och skrivande, säger Karin Wanngård, nansborgarråd i Stockholms stad och partner till Berättarministeriet. lässtunden tillsammans med de egna barnen är viktig. –Det är en n stund tillsammans, framförallt nu när min dotter har blivit lite äldre och vi kan läsa lite mer ”spännande” böcker. Vid sitt besök i Berättarministeriets skrivarverkstad i Husby ck hon se verksamheten från barnens perspektiv, från Alien Supermarket med sina underliga utomjordingsprodukter, in genom Om man som enskild person vill göra en insats för barnen – varför inte jobba som volontär åt Berättarministeriet? Det är ett praktiskt och bra sätt att hjälpa till! stÄtimälaIvlraedBhknneötosirsSlmälmtöstematdenameudr2rnmmtn0eääi1annlrj7nieiesnsötnkgemposvrplmeiiieknvdmtteasiGtgsusöonepactnaäemhrbrnvtvopnyeoraerslgkorrks,tanrntniStievälstalrmrasreoadvorcme..dhr-ekl-l den hemliga dörren till bokförlaget och den buttra redaktör Schwartz. –Det var ett väldigt intressant besök. Det jag framförallt tog med mig var det stora engagemang som fanns hos volontärer och medarbetare, och den glädje och läslust som verksamheten inspirerade till, säger Karin Wanngård.  Av Emelie Risberg Hellström Hon ser mycket positivt på insatser där era aktörer hjälps åt för att ge alla barn goda förutsättningar. Stockholms stads samarbete med Berättarministeriet är en sådan insats. –Berättarministeriet stöttar lärare i arbetet med språkutveckling och hjälper dem att arbeta med kreativa metoder i undervisningen, samtidigt som de skapar mötesplatser mellan barn och engagerade vuxna. Det är ett viktigt jobb för att bidra till att er barn kan erövra det svenska språket och höja sina skolresultat, säger nansborgarrådet. Karin Wanngård läser själv mycket för att koppla av och få nya perspektiv, från fackböcker till skönlitteratur. Och 8 Karin Wanngård är sedan 2014 nansborgarråd i Stockholm. En likvärdig skola där alla barn kan läsa och skriva är för henne en hjärtefråga.

[close]

p. 9

Storytelling som pedagogiskt verktyg ✎ Av Emelie Risberg Hellström Berättarministeriet har idag åtta skolprogram och tillhörande läromedel, särskilt utformade för att stärka och komplettera den ordinarie undervisningen i årskurs 2–5. Reza Saleh, program- och utbildningsansvarig på Berättarministeriet –Vi vill vara ett stöd och en inspirationskälla för våra lärare. De är experter på att lära ut, men det nns en stor efterfrågan på att få utvecklas och utmanas i sitt yrke, inte minst i våra upptagningsområden där det nns särskilda utmaningar och förutsättningar, säger Reza Saleh, program- och utbildningsansvarig på Berättarministeriet. –Det vi framförallt kan bidra med är storytelling och interaktiva metoder som stimulerar barnens alla sinnen. Med olika kreativa, pedagogiska grepp fångas barnens uppmärksamhet och stimulerar lusten att lära och utforska. Målet är alltid att träna förmågor som ingår i läroplanen, men med kreativa metoder och berättandet i centrum. I varje program nns en story som kretsar kring bokförlaget Berättarministeriet och den buttra redaktör Schwartz som ständigt behöver barnens hjälp. I Mystiska lådan får barnen bland annat lyssna på och tolka mystiska ljud, i Historieskrivarna undersöks gamla föremål genom att känna, titta, dokumentera och diskutera. När flera sinnen aktiveras stärks inlärningen. Dessutom blir det lustfyllt och spännande. –Hos oss ska det vara mindre viktigt att göra rätt direkt, barnen ska våga testa, utforska och våga göra om när det blir fel, säger Reza Saleh. Hon är övertygad om att dagens barn kommer att möta en framtid i ständig förändring, där förmågor som att söka och sålla bland information och anpassa sig till nya situationer blir än mer viktiga. Det ställer höga krav på dagens lärare. –Skolan ska rusta våra barn för framtida utmaningar så frågan är då hur vi kan vara det bästa stödet för dem och samtidigt se till att de utmanas och utvecklas? –Just nu ökar till exempel efterfrågan på fördjupning inom digitala verktyg i undervisningen. Vårt nästa utvecklingssteg är därför att bygga in digitala element i våra program så att de blir ännu bättre, säger Reza Saleh. ❂ FAKTA | ETT PROGRAM VÄXER FRAM • Lärarna har ett behov/önskemål • Tema/ämne för programmet väljs • Programmaterial utvecklas utifrån läroplanen i de utvalda ämnet/ämnena • Lärare och elever testar och utvärderar programmaterialet tillsammans med Berättarministeriets medarbetare • Programmet blir en del av den ordinarie verksamheten • Programmet utvärderas och förbättras terminsvis utifrån lärarnas feedback 9

[close]

p. 10

Följ med in i skrivarverkstaden! 2. … en ny värld öppnar sig. Bakom dörren nns en skrivarverkstad. 1. Hit kommer barn varje dag för att skriva egna berättelser. Välkommen till Alien Supermarket! Sortimentet har allt en utomjording behöver: sju ngrade vantar, raketbränsle, grön-utan-sol ... Här nns även en hemlig dörr. Lista ut lösenordet och … 3. Berättarministeriets redaktör, N. Schwartz, tycker att personalen har brist på fantasi. Genom en högtalare pratar Schwartz med barnen. Är de mer kreativa än de vuxna? 10

[close]

p. 11

4. Vem har skrivit den här fantastiska berättelsen? –Det har vi! ropar barnen. 5. Tillsammans skapar barnen en historia. Plötsligt hörs Schwartz röst genom högtalaren … 6. Redaktören är nöjd och ser till att barnens böcker trycks och sprids över hela världen. Och varje barn får ett eget exemplar av boken. Det är annorlunda och spännande för eleverna att möta andra vuxna och få utveckla de förmågor de har med sig. Lärare på besök med sin skolklass i Hagsätra VT 2016. 11

[close]

p. 12

Skrivandet. En svår konst. En författare måste besitta fantasi, tålamod och kreativitet. Ordkonstnärerna i våra skrivarverkstäder bjuder i sina böcker på drama, spänning, humor, äventyr och vänskap… Ja allt man kan önska sig av en bra historia. God läsning! Det var en gång en tjej som hette Amanda och hon var modig och kunde allt. Hon hade en bästa kompis som hette Jasmine och de bodde i ett slott. Draken bor i en grotta. Draken var inte snäll. Deras högsta önskan var att få draken snäll. Tjejerna ringde till killen med trollstaven och han sa att han kunde lägga en förbannelse så att draken blev snäll. Då så släppte han fel förbannelse och draken blev mycket ondare… Det var en gång en gubbe som alltid hade otur. Han hette gubben Otur. Han hade en kompis som alltid hade tur. De tyckte det var för varmt så de åkte till en strand. Då kom en vithaj som ville äta upp dem... 12 Det var en gång en blå morot. Bästa vän var en ygande gris. De bor i godislandet. De satt i sitt godishus och äter godis. Då kom de på att de ville bli militärer. De började träna istället för att äta godis. När dom var och tränade kommer några svartklädda män och kidnappade dom...fortsättning följer... B E R ÄT TA R M I N I S T E R I E T

[close]

p. 13

Källkritiskt detektivarbete i Anna Ek LÄRARE Historieskrivarna Skolprogrammet Historieskrivarna genomförs i samarbete med Hallwylska museet och fungerar som stöd i undervisningen för lärare i åk 4 och 5. Allt börjar med ett brev som kommer till klassrummet, barnen får sedan agera historiedetektiver som undersöker gåtfulla objekt och bilder. Berättarministeriet tillhandahåller elevoch lärarmaterial under en hel termin. Som avslutning kan klassen även få göra ett besök på Hallwylska museet. Anna Ek har gått programmet tillsammans med sina femteklassare på Kringlaskolan i Södertälje. –De bästa var blandningen av ett färdigt koncept med nt material. Att man får besöka och arbeta i en annan inspirerande miljö med stor vuxentäthet är något som kan få eleverna att prestera bättre och fokusera mer på uppgiften, säger Anna Ek. Upplever du att Historieskrivarna har stärkt din undervisning? –Ja, på era sätt! Metoden har varit givande eftersom programmet sträcker sig över era lektioner och skapar en helhet. Att barnen har fått skriva brev och haft en mottagare till sina texter har gett uppgifterna en extra tyngd. Eleverna har till exempel varit mer öppna till att vara källkritiska. Förankringen i läroplanen är bra för oss som pedagoger och tydliggör vikten av programmet som ett komplement i undervisningen. Historieskrivarna är ett skolprogram för åk 4 och 5 i samarbete med Hallwylska museet. Programmet är förankrat i läroplanen och sträcker sig över ett ertal lektionstillfällen. Vad ser du att volontärerna kan bidra till i mötet med eleverna? –De volontärer vi har mött i verkstaden har varit engagerade och bemött eleverna bra. Det har varit givande för barnen att få sitta med andra vuxna som inte är lärare och ta till sig feedback. Barnen har fått personlig hjälp och tips på hur de kan förbättra sitt skrivande, vilket fått dem att fokusera mer på uppgifterna. Skulle du rekommendera programmet till en annan lärare? –Ja, jag rekommenderar alla program på Berättarministeriet. Det är ett bra koncept, oavsett vilket program man väljer! ✎ Av Senka Hasanovic 13

[close]

p. 14

Vad döljer sig bakom den hemliga dörren? Elin Mellerstedt För att ta sig in till Berättarministeriets skrivarverkstad krävs att barnen hittar en hemlig dörr. Att det just är en hemlig dörr som leder in till platsen där fantasin står i fokus är ingen slump. Även i barnlitteratur har dörrar symboliskt värde. –Lösenordet är godkänt! Öppnar hemliga dörren. Välkomna! Fyra dagar i veckan lyckas klasser med barn hitta och öppna den hemliga dörren in till det ktiva bokförlaget Berättarministeriet, som leds av den buttra redaktör N. Schwartz. Ingen har någonsin sett den mystiska redaktören som gömmer sig bakom sin kontorsdörr och endast kommunicerar via brev eller högtalare. Det enda som är säkert är att redaktören älskar fantasi. Att det nns mystiska dörrar på bokförlaget, där fantasin prioriteras högst, är ingen slump. Dörren, liksom andra typer av öppningar, har stort symboliskt värde. I barn- och ungdomslitteratur är de vanligt förekommande, speciellt i genrer med magiska inslag så som saga och fantasy. –Dörrar och fönster i barnlitteratur, som i exempelvis Peter Pan och Karlsson på taket, fungerar ofta som en kontakt med äventyr och nya möjligheter. De kan betraktas som en öppning mot barnens egen värld där vuxna inte spelar någon roll. Där kan barnen få vara med om saker de inte kan eller får göra i verkligheten, som att yga eller äta hur mycket godis som helst. Det är barnens fantasi, lek och tankar som räknas där. Vuxna får inte bestämma vad som gäller, säger Helena Bodin, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Genom att barnen själva får vara delaktiga i skapandet väcks deras nyfikenhet. Alla Berättarministeriets program bygger på en berättelse som barnen bjuds in att vara medskapare till. Reza Saleh är program- och utbildnings- MAGISKA DÖRRAR I LITTERATUREN Garderobsdörren i C.S. Lewis Berättelsen om Narnia Kaninhålet/spegeln i Lewis Carrolls böcker om Alice i Underlandet Hålet under rosenbusken Salikon i Astrid Lindgrens Allra käraste syster Plattform 9 ¾ i J.K. Rowlings böcker om Harry Potter 14 ansvarig på Berättarministeriet och har varit med och utformat de pedagogiska programmen. –Det kan handla om att lösa mysterier, som i Historieskrivarna, eller hjälpa bokförlagets medarbetare att skriva fantasifulla berättelser i Redaktör Schwartz bokutgivning. Genom att barnen själva får vara delaktiga i skapandet väcks deras ny kenhet, säger Reza Saleh. Alla klasser som kommer till Berättarministeriet lyckas öppna den hemliga dörren. Därmed kommer alla barn in till bokförlaget som vinnare och genom sin fantasi blir barnen experterna. Redaktörens dörr förblir däremot stängd för att hålla äventyret levande.

[close]

p. 15

Varje vecka lyckas klasser hitta och öppna hemliga dörrar i Berättarministeriets skrivarverkstäder. Dörrarna leder till ett bokförlag där fantasin står i fokus. På liknande sätt fungerar dörrar i barn- och ungdomslitteratur. De kan handla om en kontakt med äventyr, men också om en öppning mot fantasins värld där barnens tankar är gällande. 15

[close]

Comments

no comments yet