Vingåker för dig, nr 2 2017

 

Embed or link this publication

Description

Information från Vingåkers kommun

Popular Pages


p. 1

vingaker.se VINGÅKER FÖR DIG INFORMATION FRÅN VINGÅKERS KOMMUN NR 2 2017 1 NR 2 2017 VINGÅKER FÖR DIG

[close]

p. 2

Naturupplevelser i Vingåkersbygden Att vistas ute i naturen ger ro i kropp och själ men det också viktiga platser där arter som idag har blivit alltmer ovanliga kan leva. I Vingåkersbygden finns tre skyddade naturreservat med ovanliga växter och insekter. Nyinflyttade på guidad resa i Vingåkersbygden Tomsängen På vägen mellan Vingåker och Högsjö ligger infarten till Tomsängens naturreservat. Här växer det olika sorters lövträd som bildar en ljus och trevlig skog att besöka. Där finns ihåliga gamla ekar och hasselbuskar i en blandning av vildvuxen lövskog och hagmark. Norra delen av området domineras av olikåldrig ädellövskog med ek, lönn, ask, lind och hassel. Vid parkeringen börjar en markerad vandringsled på ca 1,5 km som tar dig säkert genom skogen. Igelbålen Från Båsenberga friluftsområde når du naturreservatet Igelbålen med många olika typer av natur som sjö, kärr, hagmark och skog. Vissa delar av kärret består av så kallad gungfly, en tjock matta av levande och döda växter som flyter på vatten, vilken är mycket osäker att gå på. Besöker du Igelbålen så finns det träspångar över gungflyn så att du säkert kan ta dig över. I norra delen av naturreservatet finns fastare mark där det växer örter och orkidéer. Se upp så att du inte trampar ner eller plockar med dig någon fridlyst växt. Perstorpsskogen Perstorpsskogen utgörs av ett stort sammanhängande barrskogsområde ca 1 km norr om Högsjö gamla station. Huvuddelen av området är bevuxen med gammal barrskog där många träd är mycket stora och runt 100-200 år gamla. Vissa delar av skogen domineras av mossa där arter som knärot och linnea är vanliga. Här finns även flera rödlistade svampar och ovanliga insekter. I Perstorpsskogen häckar vår största hönsfågel tjädern som trivs i gamla barrskogar. För att skydda och bevara våra naturområden samtidigt som vi vistas där är det viktigt att följa den svenska allemansrättens första regel, inte störa och inte förstöra! Vill du veta mer om allemansrätten kan du gå in på naturvårdsverkets hemsida, www.allemansratten.se Vill du läsa mer om djur och natur i Södermanlands län kan du gå in på www.lansstyrelsen.se SEDAN BÖRJAN av 2000-talet har Vingåker bjudit in det senaste årets nyinflyttade till en rundresa i sin nya hembygd. Som tradition sker det på nationaldagen. I år var det dryga 30 som följde med på resan och de lotsades runt av guide för dagen, Maria Pestrea, till vardags IT/kommunikationschef. Med på resan var även kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson som nöjt satte sig längre bak i bussen för att mingla. – Det är ett utmärkt tillfälle att få prata med våra nya invånare. Jag får bra inputs i både varför de valt Vingåker som ny hemort men likväl goda tankar och idéer från dem som ännu inte hunnit boa in sig. RESAN GICK från slottets historia vidare till konfektionsindustrins betydelse, genom landsbygd och öppna landskap till stråken med de röda stugorna i Österåker, men även en guidad tur genom Vingåkers utveckling som kommun. – Vid Kalkbrottet fick de går ur bussen för att titta på utsikten och vi svängde även av till Båsenberga friluftsområde för att visa backarna, elljusspåren och naturreservatet, berättar Maria Pestrea. HÄR FINNS MYCKET att berätta om hela Vingåkersbygdens förenings- och friluftsliv. I Läppe bjöds det på smörgåstårta och sedan vidare genom bygden för att visa Folkets Park, Göran Perssons barndomshem och ännu fler tips om utflyktsområden. En enkel enkät som gjordes på bussen visade på nöjda medresenärer. På frågan vad som fört dem till Vingåker var allt från kärleken, till barnbarnen, slumpen och sommarstugan. 2 VINGÅKER FÖR DIG NR 2 2017

[close]

p. 3

Foto: Jan Torbjörnsson Vingåkers kommun har fortsatt sitt arbete med att gå från en förvaltande kommun till att vara en aktiv kommun i expansivt läge. Med prognoser som pekat på ett sjunkande invånarantal så har Vingåker vänt till att vara en kommun med tillväxt. Inte bara med prognos på ökat antal invånare utan även av bostadsbyggande. Vi ser att fler och fler upptäcker Vingåker som en attraktiv bygd att bo i, snittpriset på villor har på ett år ökat med 45%, från strax över 1 miljon till dryga 1,4 miljoner kronor. Det är full fart på bostadsmarknaden, både på försäljning av hus som på ansökningar av bygglov. Vi ser att det är ett hårt tryck på samhällsbyggnadsområdet, och med sinande tillgång på tomter så har vi lagt extra resurser på att möta upp genom att både förstärka personellt men även att sätta fart på nya detaljplaneprocesser. Med en omvärld som består av tre storstäder inom pendlingsavstånd, både med buss och tåg, öppnas möjligheter till både in-och utpendling. ÖKAT INVÅNARANTAL ställer också krav på utökning av verksamheter inom vård, skola och omsorg. Vi är igång med projektering inför nybyggnation av högstadieskolan och en ny förskola med fem avdelningar. Planeringen av Tennisparken är klar och bygget drar igång till hösten. KOMMUNEN GÅR BRA, vi har en god likviditet och i nuläget inga egna lån. Näringslivsrådet signalerar om att företagen går bra och att det är ”all time high”. När det gäller bästa tillväxt med flest nystartade företag (Syna) ligger Vingåker topp tre i Sörmland. MED ETT SVERIGEUNIKT KONCEPT för utbyggnad av fiber är vi på god väg att vara först ut nationellt att kunna erbjuda alla medborgare möjlighet till bredbandsuppkoppling. Vi har skapat goda möjligheter och förutsättningar till utveckling och tillväxt, vår målsättning är att nå invånarantal närmare 10 000. JAG VÄLKOMNAR FRAMTIDEN med tilltro och stolthet och ser fram emot en fortsatt stabil tillväxt av Vingåker som kommun, med utmaningar och möjligheter för vår fantastiska bygd. Anneli Bengtsson Kommunstyrelsens ordförande I DETTA NUMMER 6 Hemtjänst när jag reser bort 8 10 Tennisparkens nya utformning 16 Årsredovisning 2016 20 Badplatser 22 Näringsliv 14 22 27 Bildspecial: Mångfaldsfestivalen 28 Evenemangskalender VINGÅKER FÖR DIG UTGIVARE Vingåkers kommun i samarbete med Linderoths Tryckeri ANSVARIG UTGIVARE Ralf Hedin REDAKTION Kommunikationsgruppen i Vingåker om inget annat anges TRYCK Upplaga 8000 ex Linderoths Tryckeri GRAFISK FORM Johan Eklöf OMSLAGSFOTO Maria Pestrea SPRIDNING Utges till hushåll, fritidsboende, företag och besökare i kommunen, och finns på biblioteket, badhuset, servicekontoret samt andra välbesökta platser. KONTAKT Växel: 0151-191 00 E-post: kommun@vingaker.se Postadress: Vingåkers kommun 643 80 Vingåker Besöksadress: Parkvägen 8 SOCIALA MEDIER vingakerskommun vingakers_kommun Vingakerskommun WEBB www.vingaker.se TILLGÄNGLIGHET Ljud-cd finns på biblioteket NÄSTA NUMMER Hösten 2017 ANNONSBOKNING Telefon: 0151–130 90 3 NR 2 2017 VINGÅKER FÖR DIG

[close]

p. 4

Din trycksaksleverantör för alla behov av TRYCK  och  REKLAM Kontorstrycksaker  •  Broschyrer  •  Foldrar  •  Blad Reklamtryck  •  Mappar  •  Pärmar  •  Böcker Storformat  •  Spiralbindning och mycket mer www.linderothstryckeri.se Kaplansvägen 2 · Box 144 · 643 22 Vingåker Tel 0151-130 90 · Fax 0151-134 00 Butiken med det breda sortimentet Vi saluför sortiment från LOKALA leverantörer Öppettider: Måndag – Söndag 8-21 Bondegatan 9 • Tel. 0151-51 80 50 • www.ica.se 4 VINGÅKER FÖR DIG NR 2 2017

[close]

p. 5

Status: Bredband Kvartalets medarbetare Vingåkers kommuns unika bredbandssamarbete med IP-Only bygger på en solidarisk modell som kopplar in Vingåkersborna på bredband, oavsett om de bor i tätorten eller ute på landsbygden. Större delen av centralorten är färdig och arbetet pågår för fullt med landsbygden. Läppeområdet I Läppeområdet är samtliga hushåll som beställt fiber anslutna och driftsatta, förutom ca 4-6 fastigheter som berörs av förseningar medan förhandlingar pågår med markägare. Österåkerområdet Området har ca 385 beställda anslutningar och hela området beräknas vara klar under andra kvartalet 2017. Den tidigare målsättningen att det skulle vara klart till januari 2017 försenades på grund av isbildning i kanalisationen samt att en del utrustning behövdes bytas ut på grund av fabrikationsfel. Ytterligare förseningar kommer att beröra ca 5-10 fastigheter medan förhandlingar pågår med markägare. Marmorbynsområdet I tätorten var under kvartal ett 2017 ca 135 fastigheter anslutna och driftsatta. Målsättningen var att Marmorbyn tätort skulle vara driftsatt under oktober 2016. Man lyckade bara ansluta 105 fastigheter till oktober, på grund av is i kanalisationen som orsakade blåsstopp. Grävningen för nedläggning av fiber på landsbygden inom Marmorbyns område pågår och målet är framflyttat till andra kvartalet då förseningar uppstått på grund av hård tjäle i vägar. Baggetorpområdet I Baggetorps tätort är nu ca 200 fastigheter anslutna och driftsatta. Man har även påbörjat grävning i flera olika landsbygdsdelar av Baggetorpsområdet och området kring Kjesäter är anslutet och driftsatt. Området kring Viala beräknas vara driftsatt under andra kvartalet, och södra Baggetorpsområdet beräknas vara driftsatt under tredje kvartalet. Även i Baggetorpsområdet har målsättningen flyttats fram på grund av förseningar med isbildning i brunnar och kanalisation, samt hård tjäle i vägar. Högsjöområdet Tätorten Högsjö är driftsatt sedan våren 2016. Målsättningen är att hela Högsjö landsbygd ska vara färdiggrävt under fjärde kvartalet 2017 och driftsatt under första kvartalet 2018. Vill du veta mer går det bra att kontakta oss! Regina Westas Stedt, bredbandssamordnare Vingåkers kommun Tfn: 070-554 96 16 E-post: regina.westas@vingaker.se Kundservice IP-Only Vingåker Tfn 0200-43 00 00 http://www.vingaker.ip-only.se/ Grazina Larsson, Linda Nymark och Inger Lyberg arbetar där, på bilden tillsammans med socialchef Dag Wallströmer. Kvartalets medarbetare i socialförvaltningen är nu utsedd. Denna gång är det bemanningen i äldre-och handikappomsorgen som får utmärkelsen. Det är Grazina Larsson, Linda Nymark och Inger Lyberg som arbetar där. Bemanningen är en viktig kugge i organisationen och de har anpassat sina arbetstider efter verksamhetens behov, såväl helger som röda dagar. Motiveringen lyder: ”Arbetar efter en helhetsyn av verksamheterna och bidrar till kontinuitet för både brukare och personal”. AnhörigCentrum Har du någon i din närhet som på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruk, sjukdom eller hög ålder har behov av ditt stöd? Behöver du någon att samtala med? AnhörigCentrum 0151-193 70 Hesa Fredrik 4 Hesa Fredrik heter egentligen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Det är ett varningssystem, som talar om för oss att det är fara för liv och hälsa. Just nu pågår förarbetet med att införa detta varningssystem i Vingåker. Om det går enligt planerna så kommer systemet att finnas under hösten/vintern 2017. Vi kommer med mer information i nästa nummer av Vingåker För Dig. Illustration: Freepik.com Avvikande öppettider Vingåkersbadet Måndag 19 juni kl. 13.00 – 17.00 Tisdag 20 juni kl. 05.45 – 20.00 Onsdag 21 juni kl. 09.00 – 20.00 Torsdag 22 juni kl. 09.00 – 17.00 Från och med fredag 23 juni håller badhuset stängt för sommaren och öppnar åter onsdag 16 augusti. Glad sommar önskar vi i badet! NR 2 2017 VINGÅKER FÖR DIG 5

[close]

p. 6

Strandbad och algblomning I Vingåkers kommun finns sju badplatser: Vialabadet, Sjögölets bad, Marmorbyns bad, Hullabadet, Läppebadet vid Läppe Camping, Högsjöbadet och Lytterstabadet. tex. potatis i vatten med algblomning. DE FÖRSTA SYMPTOMEN vid förgiftning är likartade hos människa och djur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du får något av symptomen bör du ta kontakt med läkare. VANLIGTVIS KRÄVS DET större mängder vatten än en kallsup för att bli dålig, men avvakta och var uppmärksam på symptom. För vuxna människor är risken normalt liten att drabbas av förgiftning. Barn, speciellt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt. PROVTAGNING SKER 3-4 gånger per säsong (21/6-15/8). Det är inte alger man kontrollerar utan tarmbakterierna Escherichia Coli och Intestinala Enterokocker. Provsvaren redovisas på www.havochvatten.se/badvatten. ALGBLOMNINGAR HAR olika färg och utseende beroende på mängd och art. Blågröna algblomningar ser ofta ut som gröngul soppa eller blågrön trådig massa. Observera att det på våren och tidig sommar ofta förekommer en gulgrön hinna på vattenytan. Detta är oftast inte blommande alger utan frömjöl från tall och gran. DET KAN GÅ BRA att bada i vatten med algblomning, men se till att inte svälja något vatten och det är också en bra idé att duscha efteråt. Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem. Alggifterna förstörs inte av kokning, så tänk på att inte koka Husdjur, boskap och vilda djur är de som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker algbemängt vatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Husdjur som uppvisar symptom bör därför få veterinärvård så fort som möjligt. TÄNK PÅ ATT du alltid badar på egen risk och har eget ansvar. Läs mer www.havochvatten.se/badvatten www.1177.se/Sormland/Fakta-ochrad/Sjukdomar/Algforgiftning/ Hemtjänst när jag reser bort DU SOM HAR hemtjänst och planerar att tillfälligt vistas i en annan kommun, har rätt att få dina hemtjänstinsatser utförda av vistelsekommunen. Du behöver kontakta biståndshandläggaren i din hemkommun i god tid, ca 5-6 veckor innan, så att vistelsekommunen ges förutsättningar att planera dina insatser. Biståndshandläggaren kontaktar den kommun du tillfälligt kommer att vistas i och informerar dem om det de behöver veta. TÄNK PÅ ATT berätta hur miljön ser ut i den tillfälliga bostaden; tex finns det trappor, är duschutrymmet mindre än i din vanliga bostad och hur ser det ut med trösklar? Ju mer du berättar, desto bättre kan den tillfälliga hemtjänsten planera för dina insatser. Tänk även på att informera om vilka hjälpmedel du har idag och vilka av dessa du kommer att ta med dig. Kanske en sjukgymnast eller arbetsterapeut i den tillfälliga kommunen behöver göra en bedömning. KOMMER DU TILLFÄLLIGT att vistas i en kommun som har valfrihet inom hemtjänst kan du själv välja vilken leverantör som ska utföra den tillfälliga insatsen. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med denna information. OM DU BEHÖVER utökad hjälp under tiden i vistelsekommunen, ska du ta kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun. Mer information och kontakt Biståndshandläggare äldre och färdtjänst 0151-191 57, 0151-192 34 eller 0151-191 12 Telefontid måndag-fredag kl. 8.30-9.30 6 VINGÅKER FÖR DIG NR 2 2017 5

[close]

p. 7

21 augusti välkomnar vi tillbaka våra elever i grundskolan efter sommarlovet. Till dess önskar vi er en skön sommar! Foto: Jan Vašek Barn och utbildning Humlegårdens restaurang och kök är öppet som vanligt hela sommaren. Öppettider: kl 11.30-13.00, alla dagar i veckan Bricklunch och matlådor För mer information: 0151-192 45 Matsedel finns på www.vingaker.se Välkommen! 6 NR 2 2017 VINGÅKER FÖR DIG 7

[close]

p. 8

Dags att nominera kandidater till årets tillgänglighetsstipendium 2017 Socialnämnden delar årligen ut en utmärkelse till den som gjort förtjänstfulla insatser för att förbättra tillgängligheten. Det handlar inte bara om den fysiska tillgängligheten utan också om tillgänglig information, verksamhet, attityder och bemötande. Utmärkelsen ska premiera lösningar som förenar bra funktion med estetiskt tilltalande utformning.” ATT GÖRA SAMHÄLLET så tillgängligt som möjligt ökar den enskildes delaktighet och livskvalité, det minskar samhällets kostnader för stöd- och hjälpinsatser och det ökar möjligheten för besöksnäringen att expandera i det kundsegment som består av äldre och andra med någon form av funktionsnedsättning. Det är viktigt att lyfta fram goda exempel och framsteg Stipendiet ska delas ut till näringsidkare, lokalinnehavare, organisationer eller personer som gjort förtjänstfulla insatser för att förbättra tillgängligheten i Vingåkers kommun för personer med någon form av funktionsnedsättning. Tillgänglighet avser såväl fysisk tillgänglighet som tillgänglig information, bemötande, anpassning till allergier etc. Stipendiet uppgår till 5 000 kr samt ett diplom. Nomineringen bör innehålla en tydlig formulering på varför aktuell person, företag eller annan bör vinna. Skicka förslag på kandidater till årets tillgänglighetspris senast 31 augusti till lena.brannlund@vingaker.se eller: Socialförvaltningen Lena Brännlund Vingåkers kommun 643 80 Vingåker Märk kuvertet med: Nominering Tillgänglighetsstipendium 2017 Vid eventuella frågor kan du vända dig till Lena Brännlund, tfn 0151-19201 eller lena.brannlund@vingaker.se Vingåkersbygden erbjuder en mångfald av gratis aktiviteter för barn och unga under sommaren! Hela vårt sommarlovsprogram hittar du på www.vingaker.se/sommarskoj Ladda bilen? Vid outletområdet i centrala Vingåker finns laddstation till din elbil/hybridbil. Vingåkers kommun erbjuder här laddning via semiladdare. Så har man arbetat med medborgarlöftet i Vingåkers kommun 2017 tätorten Vingåker. Fokus har varit på hastigheten, felaktigt beteende samt nykterheten. Resultatet har blivit rapporter inom samtliga POLISEN OCH VINGÅKERS KOMMUN MEDBORGARLÖFTET ÄR NÅGOT som kategorier. Nio personer har blivit arbetar gemensamt för att införliva de polisen åtar sig att göra för att komma rapporterade för brotten olovlig medborgarlöften man åtagit sig. Här är tillrätta med ett problem som med- körning eller ratterfylleri under den en sammanfattning av polisens arbete borgarna upplever i sin vardag. med medborgarlöftesarbetet i Vingåker här perioden. • Vingåkers kommun har arbetat mellan januari och sista april 2017. ÅRLIGEN GENOMFÖRS s.k. tertial- aktivt med en säkrare trafikmiljö. Lokalpolisområde Katrineholm (Flen, uppföljningar där polisen redogör hur det Kommunen har delgivit polisen Katrineholm och Vingåkers kommun) går i arbetet med medborgarlöftena. Var trafikmätningar som gjorts. har sedan den 1 januari ett s.k. med- fjärde månad görs en sammanställning av • Till hösten planeras en trygghets- borgarlöfte i Vingåker kommun med vilka insatser vi inom polisen har gjort vandring. målsättningen att arbeta mot aggressiv beträffande medborgarlöftena. • Polisen och kommunen har vid två körning, felaktigt trafikbeteende och kontroll av förares nykterhet i tätorten • Under perioden har polisen genom- tillfällen genomfört medborgardialoger i tätorten Vingåker under Vingåker under kvällstid. fört drygt femtio trafikkontroller i mars månad. 8 VINGÅKER FÖR DIG NR 2 2017 7

[close]

p. 9

Tvätta bilen rätt! Var tvättar du bilen? Tvättvatten med biltvättmedel kan innehålla ämnen som skadar både människor och miljö. Vid biltvätten följer dessutom olja och tungmetaller ut med tvättvattnet. Ibilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada miljö och vattenlevande djur. Även milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen. När du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageinfarten rinner förorenat vatten oftast ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet går ibland till reningsverk men oftast orenat ut i närmaste vattendrag. Tänk även på att det kanske är där som ni badar och fiskar om somrarna. Tvättar du bilen i garaget leds vattnet orenat till kommunens reningsverk. De miljöfarliga ämnena i tvättvattnet stör reningsprocesserna i reningsverket och försämrar slammets kvalitet. Tvättvattnet innehåller miljöfarliga ämnen Tvättvatten från biltvätt innehåller både föroreningar som tvättas bort från bilen samt kemikalier från det rengöringsmedel som används. Vattnet innehåller bl.a. kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar (dessa metaller skadar reproduktionen hos vattenlevande organismer) samt tensider, olja och bränslerester. Välj istället en tvättanläggning med rening Det bästa sättet ur miljösynpunkt, är att tvätta sitt fordon i en automattvätt eller gör-det-själv-hall. På de flesta biltvättsanläggningar finns reningsverk för att rena avloppsvattnet från tvätten, vissa återanvänder även tvättvattnet. Vid reningen avskiljs en stor del av de föroreningar som annars följer med avloppsvattnet och hamnar i reningsverket. Även om du inte kan välja en biltvätt med eget reningsverk bör du ändå tvätta bilen på någon biltvättanläggning eller gör-det-själv-hall. Då passerar åtminstone vattnet en oljeavskiljare, där oljor och metallhaltigt slam skiljs bort innan det leds vidare till kommunens reningsverk. Använd miljöanpassat! När du tvättar din bil bör du använda miljömärkta rengöringsmedel och avfettningsmedel. Och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas. Tänk även på att avfettningsmedel endast ska användas fläckvis för borttagning av särskilt svårborttagen smuts som exempelvis asfaltsfläckar. Biltvättmedel är bättre på att klara av övrig smuts på bilen. Lagar och bestämmelser Håller du på med miljöfarlig verksamhet när du tvättar bilen? Ja, enligt miljöbalken är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Avloppsvatten är ”spillvatten eller annan flytande orenlighet”. När du tvättar bilen med vatten och rengöringsmedel (bilschampo/avfettningsmedel etc.) får du ett avloppsvatten och då gäller följande: ”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.” Mer information Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se Gröna Bilister www.gronabilister.se Tvättkemikalier Bra miljöval www.naturskyddsforeningen.se/ bra-miljoval/register Svanen www.svanen.se 8 NR 2 2017 VINGÅKER FÖR DIG 9

[close]

p. 10

Bildkälla: MSB Vad skulle du göra om din vardag vändes uppochned? OM VINGÅKERS KOMMUN drabbas av en allvarlig samhällsstörning som till exempel ett längre elavbrott påverkas du på flera olika sätt. Har du tänkt på att du behöver el för att kunna få vatten ur kranen, och att el behövs för att ladda telefonen? Du kan inte heller spola i toaletten om vattenpumpen inte fungerar, och butiker behöver el för att kunna hantera betalning med kontokort. Det betyder att du inte kan handla mat om du inte har kontanter att betala med. Du kan inte heller ta ut kontanter efter- som bankernas uttagsautomater behöver el för att fungera. KOMMUNEN HAR BEREDSKAP för att ta hand om de mest sårbara och utsatta i samhället vid en samhällsstörning så som ett elavbrott, men du som är fullt frisk och kapabel att ta hand om dig själv och dina nära förväntas då göra det. Tillsammans kan vi även stötta de som behöver hjälp, till exempel din granne eller bekanta som har svårt att klara sig själva. DET GÅR ATT förbereda sig för kriser för att klara det på bästa sätt, det viktigaste är att du funderar igenom just din förmåga och dina förutsättningar. Vad behöver du ha hemma för att klara en kris? Tänk på att förutom mat, vatten och värme är det viktigt att du kan ta emot information för att kunna uppdatera dig om pågående situation. Då kan du inte använda en eldriven radio! FÖR ATT ÖKA invånarnas beredskap inför samhällsstörningar deltog i maj Vingåkers kommun i Krisberedskapsveckan 2017, en nationell kampanjvecka på initiativ av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Syftet med kampanjen ”Vad skulle du göra om din vardag vändes uppochned” var att få hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera. Ett utskick gjordes till alla hushåll i kommunen med en checklista med tips på bra saker att ha hemma för att klara en samhällsstörning. Checklistan och mer information om krisberedskap hittar du på www.vingaker.se/kommuninvanares-krisberedskap Tennisparkens nya utformning TENNISPARKEN ligger centralt i Vingåker, parallellt med övre delen av Köpmangatan. Området var en naturlig mötesplats för Vingåkersborna, med allt från Kvällskvitterkvällar vid scenen till tennisspel och tivoliyta. Efterfrågan har varit stor och diskussionerna många om hur det åter blir liv och rörelse i parken. Under en längre tid har arbetet pågått med att undersöka markförhållandena, skissa och detaljplanelägga området, samråda med grannar och slutligen fatta de viktiga besluten politiskt. DÄRFÖR ÄR DET GLÄDJANDE att få berätta att nu är det på gång. Just nu pågår upphandlingen som innehåller markarbeten, plantering av växter och montering samt uppsättning av lekutrustning och gym. I SKISSERNA går att se att ambitionen är att skapa en mötesplats där man ska kunna bara sitta ned, träffa vänner över picknick-korg, leka med barnen eller arrangera olika aktiviteter. Parken ska möbleras för olika syften och ändamål – och ytorna ska kunna utnyttjas till allt från att spela spel till att ha marknad på. Istället för en fast scen har Vingåkers kommun köpt in en portabel scen som kan användas runt om i kommunen. Naturligtvis får den plats att ställas upp i den nya parken. - Vi har lagt stor vikt vid att området ska upplevas ljus och tryggt, berättar Peter Grönlund, samhällsbyggnadschef. Vi jobbar med belysningen i parkområdet med allt från upplysta träd till bra armatur för att sprida ljuset. Vidare berättar Peter att gång- och cykelvägen får en annan sträckning genom parken. – Den kommer att gå mer mitt igenom. Detta för att kunna skapa aktivitetsområdet med plattor, grus och gräs upp mot Köpmangatan. Skiss på hur Tennisparken kan komma att se ut. Justeringar kan komma efter att upphandlingsförfarandet är slutfört. Mer information: www.vingaker.se/tennisparken OM ALLT GÅR som planerat kommer arbetet med parken att sätta igång under hösten. 10 VINGÅKER FÖR DIG NR 2 2017 9

[close]

p. 11

Trygg utskrivning PATIENTER SOM EFTER en sjukhusvistelse behöver fortsatt stöd från kommunen eller landstinget ska kunna återvända hem på ett tryggt och effektivt sätt. För att säkerställa detta har landstinget och länets kommuner ingått en överenskommelse kring nya riktlinjer för utskrivning och vårdplanering i Sörmland som en förberedelse inför en kommande lagändring 2018. Under 2017 har berörda chefer och medarbetare uppdraget att pröva och utvärdera de nya riktlinjerna så att arbetssättet är inarbetat till 1 januari 2018. I VINGÅKERS KOMMUN innebär detta att i stort sett alla patienter som blir utskrivningsklara från sjukhuset och som har hemsjukvård/insatser från kommunen från och med 1 januari 2018 kommer att vårdplaneras i hemmen istället för på sjukhus. Detta innebär att innan man lämnar sjukhuset får man med sig alla hjälpmedel, läkemedel och en utsedd fast vårdkontakt på vårdcentralen. Beroende på hur omfattande insatser man behöver och om man tidigare haft insatser från kommunen, tar en biståndshandläggare kontakt efter hemgång. VINGÅKERS KOMMUN har sedan tidigare ett team som arbetar med trygghemgång från sjukhuset och detta team kommer att möta upp vid hemgång även fortsättningsvis om du har detta behov. Ny lag om samverkan – Sörmland tidigt ute Bakgrunden till överenskommelsen är en kommande lagändring 2018 som kommer att kräva en bättre samverkan mellan kommuner och landsting. Med de nya riktlinjerna är Sörmland tidigt ute för att vara redo inför nästa år. Syftet med riktlinjerna är att lösa många av de problem kring utskrivning som har uppstått mellan kommunerna och landstinget hittills. Patienter blir idag kvar längre än nödvändigt inom slutenvården, vilket inte är förenligt med god och säker vård. Socialchef Dag Wallströmer: – Det är positivt att landsting och kommuner samverkar för invånarnas bästa och då inte minst de äldre och sjuka. Läs mer om de nya riktlinjerna på Landstinget Sörmlands webbplats: www.landstingetsormland.se/ tryggutskrivning Regionsbildning Eskilstuna Strängnäs Vingåker Flen Katrineholm Gnesta Trosa Nyköping Oxelösund JUST NU ÄR förslag om regionsbildning uppe på kommunfullmäktige runt om i Sörmland. Den 14 maj tillstyrkte kommunfullmäktige i Vingåkers kommun förslaget till remissvar om att Region Sörmland bildas januari 2019. FÖRSLAGET INNEBÄR att Landstinget Sörmland ansöker hos regeringen att få överta det regionala utvecklingsansvaret i länet och bilda Region Sörmland med direktvalt regionfullmäktige. Förslaget innebär att Regionförbundet Sörmland, Landstinget Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet tillsammans bildar Region Sörmland. Du kan läsa mer om bildandet av Region Sörmland och vad det innebär på Landstinget Sörmlands hemsida. Kulturskolans dag och nationaldagsfirande vid Säfstaholms slott 6 juni genomförde Kulturskolan och Upplevelseenheten en gemensam dag vid slottet i Vingåker. Under 3 timmar sjöngs och spelades det från den nya scenen där Kulturskolans elever stod i centrum. En härlig dag där solen sken och värmen fanns med och skapade en fantastisk inramning av nationaldagsfirandet vid vårt vackra slott. Som mest var det över 250 personer samlade i publiken och dagen till ära hölls slottscaféet öppet. Sista timmen avslutades med sång av nya Vingåkers Världskör under ledning av Karin Sköld som också var konferencier under hela evenemanget, tal hölls av kultur- och fritidsnämndens ordförande Caisa Sävheden Larsson och kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson delade ut diplom till våra nya medborgare. Sjöberg. Jag vill också tacka alla medverkande elever, alla föräldrar som stöttar sina barn i olika kulturutövanden, publiken som är så viktig för oss och inte minst alla goda medarbetare som vi har i Vingåker och som gjorde denna dag till en succé, avslutar Fred. – Jag är väldigt nöjd och glad över hela dagen, säger kulturskolechefen Fred 10 NR 2 2017 VINGÅKER FÖR DIG 11

[close]

p. 12

Västra Sörmlands Räddningstjänst informerar Ny RIB (Räddningspersonal i Beredskap) organisation i Vingåker från och med 8 maj 2017. Bakgrund RIB personal är personer som har ett ordinarie arbete men med en beredskapstjänst som RIB. Detta innebär att personen kan få larm under sitt ordinarie arbete eller fritid och blir ”brandman”. Grundtanken är att personen ska bo och arbeta på orten där de har beredskapen för att skyndsamt kunna vara allmänheten behjälplig vid en inträffad olycka. FRAM TILLS I DAG har RIB styrkan i Vingåker varit en arbetsledare samt fyra brandmän. UNDER EN LÄNGRE PERIOD har VSR haft svårt att rekrytera och behålla RIB personal i Vingåker för att upprätthålla beredskapen. Svårigheten att rekrytera RIB personal är inte unikt för VSR utan är ett problem för många räddningstjänster i Sverige. I BÖRJAN AV 2017 tecknades ett nytt centralt avtal för RIB organisationen i Sverige. Avtalet väckte stort missnöje bland många RIB organisationer i Sverige, så även i Vingåker. Detta ledde till att 10 stycken ur RIB styrkan valde att säga upp sig. För att säkerställa en fungerande RIB organisation i Vingåker var VSR tvungna att titta på alternativa lösningar omgående. Värt att poängtera är att detta hade varit nödvändigt att genomföra på sikt ändå, uppkommen situation påskyndade endast processen. Ny organisation VSR har arbetat fram ett förslag som grundar sig på en arbetsledare och två brandmän som utgår från stationen i Vingåker. Till detta tillförs en insatsledare och två brandmän från Katrineholmsstyrkan om larmet klassas som ett stort larm (larm som kräver fler än tre personer). Dessa åker direkt från brandstationen i Katrineholm, till skillnad från RIB som har en inställelsetid på stationen i Vingåker. Till detta tillkommer naturligtvis en körtid. Om olyckan kräver rökdykning eller annan större insats så finns mycket man kan göra och ska göra innan en klassisk rökdykning är ett faktum. Området har utvecklats mycket det senaste åren, till exempel kan en räddningsinsats påbörjas med en släckgranat/pulversläckare innan fulltalig rökdykargrupp är på plats. Innan rökdykning kan påbörjas ska även en riskbedömning genomföras och den hanteras av personalen som är först på plats. Effekter av omfördelning av personal förväntas bli: • Robustare organisation över tid • Ökad kvalité på räddningsinsats • Ökad kompetens Den nya organisationen är tidsbegränsad till 31 december Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det viktigt med kontinuerlig uppföljning av den nya organisationen. Denna kommer att genomföras av ledningsgruppen inom VSR och redovisas till såväl länsstyrelsen som förbundets direktion (politiken). UNDER DEN TIDSBEGRÄNSADE testperioden kommer alla larm som berört den nya RIB organisationen i Vingåkers kommun att noggrant följas upp. Även för denna åtgärd ansvarar ledningsgruppen inom VSR. Hur organisationen ska se ut från 201801-01 kommer att behandlas i förbundets direktion. Anette Lundin, Mattias Gårdeholt, Marcus Asplund - VSR Hemtjänst Minnas 5-årsjubileum För mer information om hemtjänst Minnas: www.vingaker.se/hemtjanst-minnas I slutet av april firade hemtjänst Minnas 5-årsjubileum på Humlegården. I firandet deltog brukare, anhöriga, personal på hemtjänst Minnas, AnhörigCentrum, äldreomsorgschef Karina Mattson, enhetschef Kristina Wiklund, demenssjuksköterska Caroline Henriksson och arbetsterapeut Sara Olsson. Speciellt inbjudna var pianisten Erik som spelade hela kvällen och Gunnel Farne-Wiborn som gav information om anhörigstöd och AnhörigCentrum. Det var god uppslutning, cirka 60 personer med gott humör festade under kvällen på smörgåstårta och kaffe med kaka. 12 VINGÅKER FÖR DIG NR 2 2017 11

[close]

p. 13

Skolavslutningar Vingåker växer! Slottsskolan F-6 Fredagen den 16 juni är det skolavslutning för eleverna på Slottsskolan F-6. Avslutningen äger rum i Västra Vingåkers kyrka med start klockan 11.00. Samling för eleverna i skolan, klockan 10.30. Slottsskolan 7-9 Fredagen den 16 juni är det skolavslutning för eleverna på Slottsskolan 7-9. Avslutningen äger rum i Västra Vingåkers kyrka dit eleverna tågar med start klockan 8.00. Klockan 8.20 börjar ceremonin, och vid 9.30 tar föräldrar och anhöriga emot eleverna när de kommer ut ur kyrkan. Sävstaskolan Fredagen den 16 juni är det skolavslutning för eleverna på Sävstaskolan. Avslutningen äger rum på baksidan av skolan med start klockan 11.30. Högsjö skola Torsdagen den 15 juni är det skolavslutning för eleverna i Högsjö skola. Avslutningen äger rum i Kvarnängsparken och börjar klockan 18.00. Marmorbyns skola Fredagen den 16 juni är det skolavslutning för eleverna i Marmorbyns skola. Avslutningen äger rum ute på skolgården med start klockan 10.00. Eleverna samlas nere på fotbollsplanen klockan 9.45. Vid regn hålls avslutningen inne i idrottshallen. Detaljplanelagt område i Marmorbyn som kan ge tjugotal nya tomter. Vingåker växer, det kan vi se både i befolkningsstatistiken som på antalet nybyggnationer. Det senaste halvåret har Vingåkers kommuns befolkning ökat med 95 personer, mars månads siffror låg på 9 155 invånare. Det senaste året har tre flerfamiljshus färdigställts, flera byggnader har byggts om till lägenheter och det har möjliggjort att fler haft möjlighet att hitta bostad i Vingåker. Dessutom ser man på samhällsbyggnadsenheten ett ökat tryck på efterfrågan av småhustomter. Fler och fler privatpersoner tittar på möjligheten att bygga nytt men även byggentreprenörer har visat intresse för att kunna bygga och sälja småhus. Marmorbyn har varit attraktivt att bygga i under de senaste åren och av de sedan tidigare färdigställda tomterna* finns endast ett fåtal kvar. Detta har lett till att samhällsbyggnadsenheten påbörjat arbetet med att detaljplanelägga ytterligare ett område i Marmorbyn. Planen är att skapa ytterligare ett 20-tal tomter. samråd för att ta in synpunkter från bland annat grannar till området och länsstyrelsen. Dessutom hålls en så kallad granskning som innebär att detaljplanen ställs ut under en begränsad period – vanligtvis i kommunhuset eller biblioteket. En detaljplan säkerställer vad området får användas till, till exempel småhusbyggnation eller affärslokaler. ETT EXEMPEL är slottsområdet som tidigare inte har detaljplanelagts. Därför pågår just nu arbetet med att ta fram en detaljplan för att säkerställa kulturarvet och parken. Ett annat område som man en gång tagit fram en detaljplan för men fått avslag på byggnation från länsstyrelsen är Stavhälla i Läppe. Nu ska justeringar göras så att möjligheten är större att detaljplanen kan godkännas. *I början av 2000-talet inleddes en kampanj med så kallade enkronas-tomter i Vingåkers kommun, denna kampanj är avslutad och tomterna säljs numera till ordinarie pris. ATT DETALJPLANELÄGGA ett område innebär att området inventeras för att se om det finns naturvärden eller för att visa eventuellt andra omständigheter att ta hänsyn till. Dessutom innebär detaljplaneläggning att kommunen har olika Om du är intresserad av tomtmark, kontakta byggnadsinspektör Tony Ljungberg, tfn 0151 191 45, tony. ljungberg@vingaker.se 12 NR 2 2017 VINGÅKER FÖR DIG 13

[close]

p. 14

Västra Vingåkers Rödakorskrets Som medlem i Röda Korset hjälper du oss att lindra mänskligt lidande. Allt arbete i vår krets görs ideellt och alla inkomster går oavkortat till Röda Korsets hjälpinsatser. Bli medlem redcross.se/engagera dig Vill du också annonsera i Vingåker för dig Kontakta Linderoths Tryckeri 0151-130 90 Vingåker för digINFORMATIONFRÅNVINGÅKERSKOMMUN|NR12016 FBITÖONHÖERMSTBTMVPEAEPBARDåGE-E: HODTnRCEEAgHLMTSfEEaIKKOOlLNdNASOsSMfeI stival DVINÅRNBEYHGÅD”LfiEbALneTrSm|TvoeR1rdiAeg2lelH0.uS”1nEP6ikRRAÅRKVÄsVpirNlål kdvNuänb?lEi RARgFMonrRbeReaoedMtreaAsrritdtiamLVakVnLiaDriaVnsaauisAikUtanadviarnhHntnivtgieameddggaSouidårrseåilabSnokitktvsgrgkrrotussaeöhbAergnousrremsereohdntsntfTgensmökritvymroröacamdemknkrfdmieeaigrmrruAåi.nnuhnrnlobiAep1n,sekplrvegtaspoabäensfteirbmalsfennVslblUrkrlseöritSvneinagåekketsgsiSTssgspmtcmtrfUnöid,ohirtöhveeTnröpdykrkdgpipmkeesekRrtåedigcmaoriGpytoiroetdrlgkaf.ortnmtdValilbmciinenmrövateaiellaaDsgÄinelikapglvtngpbinamrrternopiehendnfilstemvtigaeaålsaredkrmiu8uvrlaesoregekd:.:etaaotsksloLsraä7ninuktntd6iånotmtbeisjuehoeginednc6stounanik.enfklåårn0kpmr,hkogecedls.5SeesentIldäa0vÖelhtnopeareeöu,nr4tnfuvn0uevbkeam,MnvrinynmlfankoosäbdöbatdnileSedpiern.fdavtarrsmageasxhyamraUnfeeedsiånoDvroepdbå.nörrspbis,jttrlUnicgnidhraabmmnaneitkmyoreeypöpeTkuiggsåevhreiocgdgtngggmnrtotafnisolntaåpyhtagodviivmheavmngnefarnckgrbdgdsäcHmäteilntetaurkneinfta,thgreeemekgentieloaa1lardicfrnlaeesnb,oevmVdrn.ltasöctbur6rioes.srktniblmvoseho,esrkiturnanymfB-elamelsfntuakrcTa-dVthplstdk–daeyklte-sreeihgaeåamovnbbiseSmhrsttngmrröVga-ecblBtalsäotvalåait6neimiicrvåsniyhtiineckkgVmiepllpnt4iveakPdilamleigoenlgsdbaedåissagåeå3oeårnltEnlroöagaöantg-änacVloaanitdkfghft-sktK8niaVksgolasötmhnjlSikrcgpäkåtgoaptas-et0tknärhvtmaåagoeaivbh.oxaAk-EooaetketrmbårnndsnrdhmnieeVsasiteDgddtiksrmlalFiauyittriyMtlketalggstoräriårri–_ao:vmr:evotkanbakrashtgnoekaänienrrkcIVnb0imoksnogkin:itmteomsVVgettktcokeshhos1.esipaFåtdiglmsiamfelvotnalm:iukrmod5moaaätOiekåo:tarrmeånmgfvfmöm1sfpeenrnmfnmaPpmomuehlörtröimeåa-gcrmkiålunma-tg1manecolurrkrkvurmokhrå-eAnonrNeå9ulhnnghnsrncoeoektckätmieim1nslnveäyod,ejånv@vnhhrdimemädäbsozgnrlgäirdnebå0bvrgjärklljäfasrvajogpManlagmr0sesmaoöae,sskr–orolliithedtanbsnoDheeinrdsbiruidnooefenmranänälguaaködntybdJabditlrelg2dhnntaetgandfaivaghsngr8jgateetalkatrn0tbaakygoakde.öjä,aldanadenfOatiaashe1etkuamnrmsxkerocIebMrrseerkgatrst4näettanfsoerhMftth.osleneladtieoiseöim.bhf.sdköä,dImkgrhpcarmarseffdrdaimSssTa,nat.esähaöeAsnkaeavtuAtcsogeärresiafrörs;ttaainoiddr.DnUoilngannnlnvtetnksfnSetNtehäemdrtakmeairelmtetsnnpaenifingtu.tFmsfngyvteaeäeolrlsiaoaeOnaleDroamttllessågomteethsriagnyVnLmidsMdriaantgnmmtlansSsevTnmätrAtnrle:oaÅjatiaiknanetiåoukesätgarwavtivsingåem0rrdgsdgnB.lWomndbgntaanbtlreantevegmbw1eieitSrlggägdieaf-iaahnonaegeoevoprnrierure5n-öicsrvlnfdwdålähetgfikioanatnlatedb1årmmåsr:ämgrferakn1ka.3öeosinmaeb.v–ggösLlrnekgfna01eålmemfaklio6tii:1iåauårlokntnprnnfrlornete1diAhasVs3h7mkfkidhregas.ötntgryKglndmö1rroissd0nsw-6ralmsnsbosascraihooAdvåsnsr1hneomk–5kpiv9jKMmkypoepgpeeojtelilenakra2gn0idäu3margtaHåeoziVnälodmärnsRE0iOås,åluormd.vrrtgSairctcatnsesboiaBfa1kvkoyisuntitihniomedeBkhkjhmeaikarm–r6nplevavognbtescMässgtärcmaaiaaaaFntarnlirbslnirätDmasheimmBroiVmn-njlhshsfngaohngvtsSoneoapgökfyfäåeakredid.aktvotaiansåietAlyhmrera.nssefrsnfiolnohkaegtlelsraröaaldtVnrsn-kttihonvkik.dvnsaktalrkirbacoarärrnnobvesVseiedottaoskäkåsiärtvharödunetllVtdivtenpneänk.eblanvtvrömolbidr.tnaältmsoäfaår0sasgrfoiiaerkneiriearobsmlekoökrkkväo-ramnsk7mrtåyeytvcalrrrrösmrettodleneänaacooLbtaeril0ikekmiorv-dagahnngverddhrsniurabpuaä,gkeån-genstevddIäamähksrtoeie5dåeåinnnmrsnmabdatiroagogföaätronravsieartkröee6dcrsdaAinketekdli,eckr.rtInktmiesedmsmgrttarbahekst0enkvoitagrtdsgrtrhtarldevolVbiianidafriaantäslnemynovvefviebehczenkearåuEm3nregdmvo4oöoketgitiågiaaohaatridmkov.VåssMagttts5vnståVn0ermtxeakmgerdtvsneaeragdgoeommnoThid.k!ilriMtsdmenvabotrmåtdhtosce2nterjaSdiasmoakcdeadenatkiosemalmegusikcnäemroSrn6ah,ihltihbuasornrraeivVblutcltkrarhtådlohggreslro.mho!.shäamanpdamtsaordsalkkatnisookiuelaviöamedmacacroåanrnAetfaalrajdeakee/naeetöVäitsmmrmetrhhtrrredsodg.llmsnssfmndttrnlmördm.sprplmiditddoittåppekpeivDpsnenddeavdlhmlvktrietväektrdfahveäeercprsurlvgånuaelaeiauaahöotIboirlåeåteeralrettärlaFhåeaiåkaisdtrtnkalåurla-nifkckhltnsuknioesnae-n,antsvogidklrotrtrnrtntvrtkvgMnee.nsvaspucnrabtäterreainensomåcäaaätsouardrtsäaonihanbstetmnpptreeos,kartslnnnfrrssftnnandsie-umnoågettrfäthdpsennka,avökotebiplsfettrårrvcirmaneeaöitafrnåeörhevamåttnäåroiahemälrtaag.rntmtelrkrag.eec.gmavealsiaFsrvlalodaöeh.VäavareiorevttöiävntrdNtklnarinnirdveåmjntaarneinyam,fvhråridnäln.tb2raåneatarrfeug,amrepuäå0ätåltrfmt.nsllrmåtu1öfek-aäftigpr5deägae-esråpTmsdgkh-reo.aax-oanltsirmksue&oasnfmhovo–sätsaaaorcmänHrk:hhgMaRbeeeevnal–onrälnetronis,dbtrlärtHlhtebMäjrfr.hrairaökfnaSeteVgavfaöailmrraDvbö–canritläsiteakjmtrrrteehtyaabvhAantayetMZddctimyalaiödcsrmtitgokmacrArvoäskktiroi,nieklonstegitbeaoiMnevlrthtasoeIikmtdä;rdpaldnaädvbnäreasaaaisDjirgMåerroeamclnnetoaEiohaobaetsogkrbråmäitdMbcnmosäosrnle–estemarliashoösfsnddakdgkhmtVtrMdsoåtpyojvAcenrrarigvsrantvaajrelchänäjikinirMeabdseämgieacnlälsätksrfåsacfäsgktpät.rnidnkrtfrvadeurusåmvkkfrstdeeäiVpaeeäemsekftkåtcvkennnaeinVldvsen–d,trfrknlreearirkiaosdiauyeäaåfeedAasdhirdsvpvoofajvJsencgneemnäd,sgaokeiuöanseäsipåvcmhänirnarogbg.ötlgaASlcpntraihkrgarärlsdmaånnuisesrhgåävlrpdtfaåhrnaskeävptiar.tgiMakrföetfsiåvnnf-träraeåtdannåeemf.vrlilrrbsiåotrrirmemlyäinilnsyseaäntsl,orgcltr,mxekjtabton,rtäagkVäheiÖcsitonportsllenln.ils.ekhjöivagcdrsrinoevhnsr.sni.atrhktofelreaifcoaotdltöyMtgnlöbnntähnaamftmlesnåvar-irrarr.osn-lb.,oåeafdhiäohkgöggn,Påoascafadaroancdtiöhnmrarhechivrkarhmkboebeeottenodtäcenkenimångklt-d,olgyaaksemdosrnättpaeng.greaåirctktkh- aantt. få Vingåker för dig 3 • Distribueras till alla hushåll i Vingåkers kommun • Hela tidningen finns även utlagd på kommunens hemsida Foto: Rosmarie Sundström Foto: Robert Davidsson Foto: Jan Torbjörnsson Foto: Rosmarie Sundström OTA SUV:en som laddarP R E M I Ä R F Ö R T O Y O T A sig självNYA TOYOTA N YA TOYOTAJ US T NU HE TA ERBJ UDANDEN PÅ TOYOTA FLE X PRIVATLE A SING FLRJOUÅ(GVCDNÄÄHALJRBNELDLEXLERÄEP9CGÅS.5UTGK0TYNÖ0ILIVPKNEEERGT.). FLRJOUÅ(GVCDNÄÄHALJRBNELDLEXLERÄEP9CGÅS.5UTGK0TYNÖ0ILIVPKNEEERGT.). RAV4 HYBRID 2,5 E-CVT ACTIVE Månadskostnad från 3.995 kr/mån* MED TOYOTA FLEX PRIVATLEASING ande från 5 kr/mån* EX PRIVATLEASING C-HR 1,8 HYBRID Style & Executive C-HR 1,8 HYBRID Style & Executive C-HR 1,2 T BENSIN AWD Style & Executive C-HR 1,2 T BENSIN AWD Style & EPxreemcuiätriverebjudande från 244.900:-3.495 kr/mån* PrNisu mfreådn Toyota Flex PrivatleasingMEDTOYOTAFLEXPRIVATLEASING Pris från 244.900:- Det räcker med ett lätt tryck på startknappen, hybridsystemet svarar direkt och du glider iväg näst intill ljudlöst. Och du behöver inte ens ladda bilen. Det sköter den själv. Nya RAV4 är fullmatad med teknik som gör livet lite lättare, som till exempel det innovativa säkerhetssystemet Toyota Safety Sense, AWD och nya 360° Monitorn. Väljer du Toyota Flex Privatleasing får du dessutom ett bekymmersfritt bilägande där det mesta ingår – från service och försäkring till garanterat återköpsvärde. *TOYOTA FINANCIAL SERVICES: EXEMPEL MED FLEX PRIVATLEASING, MÅNADSKOSTNAD INKL. SERVICE, BASERAD PÅ FAST RÄNTA, 36 MÅNADER, 4.500 MIL, OCH GARANTERAT RESTVÄRDE. ÖVERMIL (10 KR/MIL) OCH SKADOR UTÖVER NORMALT SLITAGE DEBITERAS VID ÅTERLÄMNING AV BILEN. B*TTU*O4RILOTY.PC5EOCYPHN0OKYL0.OFTPÄUAEMRTGPLAIFIPGSLOILÄNFN,CÄOINIANHNGCNDAGPGHCRNRSNIIGAI-CNISNLAIGOÄAGRSANCLSAERDH-RSN.ROVEATEICINREVRCHVGRIBEAIAAASJCVVTRU:EGEI.DRSAIEXF:AEVRETSENGBMTXIDJSFPVEUAETEÄMDTMLSRAPATMGDENMIEESLDLDTK.TEMÖSIAFTGKEVTLGTDATEEITLTXROFTTOMPLICOMGRIEHLCTIXV3H(TAA11.PAVOT0RVGML.MIKGEIVAFR.IAAFR3T/STT1ESMILERNMIE2RLGAA0F)F,RR1SORMS7IÅÅCNÅ.N2NHGNB0,TAT1SRRMRD7KÄAASAÅONNKNDNCSOSSHLOAPSPEDRBOTOFSINURLÖRKTAETTROSNÖDSBSTTVMRITYNYEUÅNRRKRKESAELLTNNDL.SESIOSNEIEVERNNGRANMKVRTBLAIITACLL.LILERLATSK,LENESBOGKRDLAOIMVISASTMIMTDECARMREEGEKRAE,ERÖ.DRBBADR.APRDENMSÅÄBSIEENNFIERTDAGSNAESLARRD3TESAE,F8RTPSSÖ-ÄÅ3ER6VN1RB,FI3TVMDARAALUASÅ,T/TR3KTI16SNOER0I2RNMÄN00LÅNGF1ÄKNT7ÖOMMAA.RC,N,DHC3IEENOC6VRGO2.,M42-TA5-UÅRVU0TNYTB0SCASILKMLDLÄFEI8UOÄELPEN6RPPC,PL.-OP,PH1LCV4PÄHID4RGGIBGGSAL/ÄNRKANIAMNNDNGD.RTMASIE-NDIRLGOKAJAÖTCÖRHRRK.NELAESIANVRTSGIBVSA:JÄV5EURG,U0DDIR–FAE6OT.N,Ö68DS.VLMAEE/TME1RD0TGM0IRISLLKEKT(MSIA1GET0OTRTCKVTHROAO/1CTMM1HIOI7L3–NA)11VOF5GMCÖ8IHAFRGRTS/AESKKVRMA2VD.0FIBKOR1IEL7RÅLE.NUSNBTETRPÖRRÅÄV,ANPBENRSIRLSILNDSPEÄOEOFNNRÖRDMÄTRSRRABTILERNYTXUGRSTKAELRNLRIATISNUOAEGTGCNRHEBUTDTLSIELRATBLYANIKCDDTOKE.AFMMRDEAEMLDSKE.ÖRVBRREII.DLSNMEEÅINENRTDVGEPRAÅR3TLEB,IÄ8OSIM-LNE6DNRF,3EIVÖNNALRGT/ÄEAI1ORVV0.NE0XFKTÖMRRA, UCEOTVR2. U-TURSTTYSACLKDÄF. PEPL 86-144 G/KM. MILJÖKLASS EURO6.MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER, PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. TOYOTA i KatrineholmOrt Ort Ort Ort Ort Adress TÅOFY-xOxTxAx i Katrineholm Starrv. 5, Katrineholm 0150-48 91 90. Mån–tors 9–18, fre 9–17, lör 10-14SKTAATRRRIVNÄEGHEONTLe5Ml,:,xx-xxx xx xx Adress Tel: xx-xxx xx xx wwwTA.etdlor:exysxs-oxxtxaxxkxax trinehATeodlr:lexmsxs-x.xsxexx xx Adress Tel: xx-xxx xx xx KATROIrNtEHOLM, STeTlA: R0ATR1edV5lr:0Äex-Gsx4Es-8xN9x5x1,x9x0xx Ort Adress Tel: xx-xxx xx xx wOrwt w.toyotakatrOirnt eholm.se Adress Adress Tel: xx-xxx xx xx Tel: xx-xxx xx xx Starrv. 5, KatrinTeelh: 0o15l0m-4809119500-48 91 90. Mån–tors 9–18, fre 9–17, lör 10-14 14 VINGÅKER FÖR DIG NR 2 2017

[close]

p. 15

Stöd för barn och vuxna Öppenvården i Vingåker har två olika enheter, en familjeenhet och en vuxenenhet. Från vänster: Tina Lindberg, Elisabeth Östlund och Henning Samuelsson Familjeenheten Familjeenheten riktar sig till föräldrar och barn och har fokus på att ge stöd och olika typer av behandling. För att komma i kontakt med familjeenheten kan man dels ringa själv eller ansöka om en insats via socialtjänstens barnutredare. SOM BOENDE i Vingåkers kommun har man rätt till 5 öppnasamtal vilket betyder att man inte behöver ha kontakt med barnhandläggare, samtalen dokumenteras inte heller. Tillsammans med familjebehandlaren kan man till exempel prata om oro och/eller svårigheter i relationen till sina barn. Samtalen kan ske antingen på familjecentralen eller på socialtjänsten. Efter samtalen gör man antingen ett avslut av kontakten eller kommer överens tillsammans med familjebehandlaren om att göra en ansökan om fortsatt insats. EN ANNAN FORM av stöd man kan få som förälder är KOMET. KOMET är en KOmunikationsMETod som sker tillsammans med andra föräldrar. Denna föräldrastödsutbildning riktar sig till föräldrar som upplever att det är mycket tjat och bråk med deras barn eller ungdomar. Genom att diskutera mycket tillsammans med andra föräldrar samt att träna på de olika verktyg man går igenom på KOMET upplever många föräldrar en mer avslappnad relation till sina barn samt att man blir tryggare i sitt föräldraskap. Träffarna brukar ske på kvällstid och antalet träffar skiljer sig beroende på barnets ålder. För att veta när grupperna startar kan man antingen ta direktkontakt med ansvarig för KOMET eller hålla utkik efter anslag som sätts upp både på anslagstavlor men även i socialmedia. För mer information, se kontaktuppgifter nedan. Vuxenenheten På vuxenenheten kan du få tillgång till samtalsstöd och behandling. Man har rätt till 5 öppnasamtal vilket betyder att man inte behöver ha kontakt med vuxenhandläggare, samtalen dokumenteras inte heller. Dessa samtal kan vara bra om man till exempel själv känner oro för sin konsumtion av alkohol eller att andra i ens bekantskapskrets känner oro. Under dessa samtal fokuserar man mycket på vad man vill själv och hur man vill att ens tillvaro ska se ut. Att livet bara snurrar på är väldigt vanligt och att då kanske stanna upp och få ett par opartiska öron som ger en chans att reflektera kan vara betydelsefullt. Om man sedan har ett större behov än 5 öppna samtal får man hjälp att etablera en kontakt med vuxenhandläggare. De former av behandling man kan erbjuda är Återfallsprevention, motiverande samtal, HAP (hasch avvänjningsprogram) MET (Manual för motivationshöjande behandling). Återfallsprevention och motiverande samtal kan man få både enskilt men också i grupp. Mer information och kontakt Socialtjänstens reception 0151-191 61 Föräldrastöd KOMET Henning Samuelsson 070-585 04 35 Ställplatser DET HAR BLIVIT allt mer populärt att resa och semestra med husbil. I Vingåkers kommun finns tre ställplatser för husbilar. Den första är på parkeringen vid Vingåkersbadet, infart vid Storgatan 35, centralt men utan faciliteter. I BÅSENBERGA, vid stora slalombacken och i direkt anslutning till friluftsområdet, erbjuder Båsenberga slalomklubb ställplatser med eller utan el. Här finns bland annat WC, dusch, pentry samt möjlighet att tömma husbilens latrintank. Mer information och priser finns på www.bslk.se. I LÄPPE vid Hjälmarens strand ligger Hjälmargården med camping och konferens. Här finns badplats, aktiviteter och faciliteter som till stor del är handikappanpassat. Här kan du också tömma husbilens latrintank. För mer information och priser se www.hjalmargarden.se/camping NR 2 2017 VINGÅKER FÖR DIG 135

[close]

Comments

no comments yet