Backahill årsredovisning 2016

 

Embed or link this publication

Description

Backahill årsredovisning 2016

Popular Pages


p. 1

ÅRSREDOVISNING 2016

[close]

p. 2

Sid 8 Backahill Fastigheter Sid 14 Backahill Bjäre Sid 18 Backahill Innehav Sid 20 Backahill Utveckling Sid 24 Hansan Sid 30 Framtida projekt 2 Backahill Årsredovisning 2016

[close]

p. 3

Innehåll 5 Inledning 7 VD-ord 8 Våra affärsområden 24 Vårt affärsnav 27 Samtal med Erik Paulsson 30 Framtida projekt 34 Förvaltningsberättelse 35 Flerårsöversikt Koncernen 37 Resultaträkning 38 Balansräkning 40 Kassaflödesanalys Moderbolaget 41 Resultaträkning 42 Balansräkning 44 Kassaflödesanalys 45 Noter 64 Revisionsberättelse 66 Styrelsen 3

[close]

p. 4

Backahill Fastigheter Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm. Backahill Bjäre Våra bolag och utvecklingsprojekt i destinationen Båstad. Backahill Innehav Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag. Backahill Utveckling Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential. Hansan Vårt affärsnav i centrala Stockholm. Aktivitetsanläggningar Fastigheter och övriga Investeringar Logistikfastigheter 4 Backahill Årsredovisning 2016

[close]

p. 5

Inledning VI SKAPAR VÄRDEN MED FASTIGHETER Backahill är ett familjebolag med rötterna i nordvästra Skåne. Grunden i vår verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Vi drivs av en stark entreprenörsanda och är i dag verksamma över hela landet – både med egna företag och genom våra ägarintressen i några av Sveriges ledande fastighetsbolag. Vår ambition är att vara en långsiktig partner i projekt som skapar lönsamhet och tillväxt till glädje för många människor. Bolagets huvudkontor ligger i Ängelholm och vårt affärsnav Hansan finns i centrala Stockholm. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden som alla har fastigheter och utvecklingsprojekt som gemensamma nämnare. 5

[close]

p. 6

Verkställande direktör Anders Nelson omgiven av CFO Magnus Swärdh och ekonomichef Anette Bergenhem. 6 Backahill Årsredovisning 2016

[close]

p. 7

VD har ordet POSITIV UTVECKLING PÅ ALLA FRONTER Backahill har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren och även 2016 kan vi redovisa ett starkt resultat med bra kassaflöde och goda nyckeltal. Resultatet för verksamhetsåret blev 544 miljoner kronor före skatt och vi har en balansomslutning på 8,1 miljarder vid årets slut. Soliditeten uppgår till 74 procent. Konkurrenskraftiga bolag Bolagen i vårt strategiska innehav har utvecklats starkt under året. De är mycket konkurrenskraftiga på sina respektive marknader och redovisar samtliga goda resultat. Vårt senaste tillskott i aktieportföljen är Brinova som börsnoterades i september 2016. Bolaget är inriktat på hyresbostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler i södra Sverige. Under året har vi även sålt vårt innehav i Nolato och deltagit i två nyemissioner i våra intressebolag Platzer och Brinova. Destinationen Båstad Vårt engagemang i destinationen Båstad blir allt starkare. Våren 2016 invigdes poolhuset på Riviera Strand och hotellet stod värd för det svenska fotbollslandslaget inför EM. Det är också full fart på handelsområdet Entré Båstad som har fått ett par nya aktörer och därigenom optimerat sin butiksmix. I centrala Båstad fortsätter vi att utveckla området kring hamnen och Skansenanläggningen genom bolaget Båstadtennis & Hotell AB. De närmaste åren kommer vi dessutom att ägna stor uppmärksamhet åt Norrviken genom vårt bolag Lilla Båstad AB. Det kan också nämnas att vi har förvärvat Hjortens Hotell och Pensionat, att vi har beslutat att bygga ett nytt elevhem på Apelrydsskolan och att vi är i full färd med att skapa ett tjugotal hyresrätter i den anrika Agardhsgården. Cityhandeln ökar Vi har ett stort fastighetsbestånd i Ängelholm där cityhandeln ökade med 6,5 procent, enligt Fastighetsägarnas årliga undersökning. Under hösten flyttade butikskedjan H&M Home in i en av våra fastigheter på Storgatan, vilket också är ett bevis på att handeln i staden har en stark ställning. Ängelholm har länge varit i behov av ett modernt stadshotell och därför uppför vi nu ett nytt hotell med 112 rum, konferensmöjligheter och restaurang. Hotellet ersätter tidigare hotell Paletten och kommer att heta Hus 57 och ingå i Best Western. Stora projekt i Stockholm Genom vårt affärsnav Hansan och bolaget Backastad i Stockholm har vi även ett stort engagemang i huvudstadsregionen. Två aktuella projekt är omvandlingen av Gustavsbergs sanitetsporslinsfabrik till 240 attraktiva lägenheter och Graninge Strand i Nacka där vi ska uppföra äldreboende och flerbostadshus. Under året har vi även växlat vårt innehav i Gimmel Fastigheter till innehav i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). Det har varit ett mycket positivt verksamhetsår och vi kommer att hålla lika högt tempo under 2017. Redan under första kvartalet på det nya året har vi bland annat förvärvat fastigheten Norregården 1 i Ängelholm. Vi har starka finanser och är väl rustade för de utmaningar och möjligheter som vi ser framför oss. Ängelholm i april 2017 Anders Nelson, vd 7

[close]

p. 8

BACKAHILL FASTIGHETER VI ÄR ETT AV DE LEDANDE FASTIGHETSBOLAGEN I ÄNGELHOLM. VÅR AMBITION ÄR ATT VARA DELAKTIGA I STADENS UTVECKLING OCH BIDRA TILL ETT LEVANDE CENTRUM. 8 Backahill Årsredovisning 2016

[close]

p. 9

Affärsområde Butikskedjan H&M Home öppnade en ny butik på Storgatan 2016. Ängelholm är en kuststad med goda kommunikationer, vackra omgivningar och ett varierat näringsliv. Vi är i dag ett av de ledande fastighetsbolagen och har ambition att vara delaktiga i stadens utveckling och bidra till ett levande centrum. Vår affärsidé är att skapa god lönsamhet och värdetillväxt genom en marknadsorienterad fastighetsförvaltning. Det betyder att vi strävar efter att ha välskötta fastigheter med hög standard så att våra hyresgäster trivs – och att vi är lyhörda för nya idéer som kan skapa affärsmöjligheter för de företag som hyr i våra kommersiella fastigheter. Fastigheter i centrum Många av våra fastigheter ligger på Storgatan som är stadens shoppingstråk och en populär mötesplats för ängelholmarna. Här finns en bra blandning av bostäder, butiker, service, restauranger och kontor som tillsammans skapar en trivsam och välkomnande stadskär- na. Att butikskedjan H&M Home valde att etablera sig i en av våra fastigheter under hösten 2016 är ett tecken på att cityhandeln i Ängelholm har en stark ställning. Det stöds också av Fastighetsägarnas undersökning som visar att handeln i stadskärnan har ökat med 6,5 procent det senaste året. Modernt stadshotell För att skapa ett levande centrum krävs också god service för besökare. Sommaren 2014 förvärvade vi därför hotell Paletten på Östergatan med 47 rum som vi nu förvandlar till ett modernt stadshotell med 112 rum, restaurang och konferensmöjligheter. Hotellet kommer att ingå i Best Western Plus och stå klart i januari 2018. Namnet blir Hus 57. I vårt affärsområde Backahill Fastigheter har vi i dag totalt 96 000 kvadratmeter yta i Ängelholm, fördelat på cirka 500 lägenheter och 160 lokaler för butiker, kontor, skolor, hotell och lättare industri. 9

[close]

p. 10

10 Backahill Årsredovisning 2016

[close]

p. 11

Tidigare hotell Paletten på Östergatan förvandlas nu till ett modernt stadshotell med 112 rum, restaurang och konferensmöjligheter. Nya namnet blir Hus 57. 11

[close]

p. 12

Rögle BK 12 Backahill Årsredovisning 2016

[close]

p. 13

Ängelholms FF FBC Engelholm Ängelholms Tennisklubb VI STÖDJER DET LOKALA IDROTTSLIVET Vår ambition att vara delaktiga i stadens utveckling gör det naturligt för oss att stödja det positiva arbete som stadens lokala idrottsföreningar gör. Här fostras Ängelholms framtid. 13

[close]

p. 14

Villa Abelin i Norrviken har renoverats med varsam hand och vi fortsätter nu att utveckla anläggningen. BACKAHILL BJÄRE BJÄREHALVÖN ÄR HEMMA FÖR OSS. I DET HÄR AFFÄRSOMRÅDET HAR VI SAMLAT DE BOLAG OCH UTVECKLINGSPROJEKT SOM VI DRIVER FÖR ATT UTVECKLA DESTINATIONEN BÅSTAD. 14 Backahill Årsredovisning 2016

[close]

p. 15

Affärsområde Båstad är Sveriges tennismetropol. Bjärehalvön är ett välbekant semestermål men också en bygd som kombinerar vacker natur med stark entreprenörsanda. I Backahill Bjäre har vi samlat de bolag och utvecklingsprojekt som vi driver i Båstad med omnejd. Vi har bland annat intressen i Hotel Skansen med den berömda tennisarenan och bolaget som äger och utvecklar hamnen i Båstad. Tillsammans bildar dessa navet i den växande besöksnäringen. Tradition och förnyelse Vi är också delägare i Riviera Strand som ligger vid stranden intill Malens havsbad, strax utanför Båstads centrum. Hotellet var värd för det svenska fotbollslandslaget inför EM 2016 och erbjuder ett modernt semesterboende med 148 sviter, varav en tredjedel är ägarsviter. Operatör är Scandinavian Resort som även driver Hotel Skansen. På andra sidan Båstad driver vi ett projekt för att utveckla Norrviken som är ett anrikt besöksmål med restaurang och historiska stilträdgårdar. Huvudbyggnaden Villa Abelin har nu återfått sin forna glans och vi har stora framtidsplaner för anläggningen. Attraktivt handelsområde På vägen in mot Båstad från motorvägen ligger vårt handelsområde Entré Båstad som har ett tiotal butiker med bra variation och attraktionskraft. Handelsområdet har haft en god utveckling och fortsätter att utvecklas. Senaste tillskotten är Grönkvist Handelsträdgård och Outlet Syd. Det strategiska läget gör att Entré Båstad med stor sannolikhet kommer att locka till sig ännu fler verksamheter i framtiden. Vi ser också positivt på det nya området som växer fram kring den nya järnvägsstationen vid Hallandsåstunneln. 15

[close]

Comments

no comments yet