Sommelier #2 2017

 

Embed or link this publication

Description

Sommelier #2 2017

Popular Pages


p. 1

no. 2 2017 Medlemsblad for Dansk Sommelier Forening Turen gik til EM i Wien Dansk Sommelier Forening var repræsenteret ved europamesterskaberne for Sommeliers i Wien. Det blev til en sjov og lærerig tur til et flot arrangement i en endnu flottere by

[close]

p. 2

SOMMELIER #2 2017 20. ÅRGANG Ansvarshavende redaktør: Rasmus Amdi Larsen. Annoncer: Peter Pepke & Julie Færch. Layout og art direction: SALVADOR / Salvador.dk. Tryk: Nybæk Grafisk. Udgiver: Dansk Sommelier Forening. SKRIV TIL REDAKTIONEN Invitationer til smagninger, rejser mv bedes rettes til ansvarshavende redaktør Rasmus Amdi Larsen på mail ral@sommelier.dk. PRAKTISK SOMMELIER udkommer fire gange om året og sendes til medlemmer og venner af Dansk Sommelier Forening. Bladet er baseret på frivillig arbejdskraft. Alle indtægter går til uddannelse, konkurrencer og fagligt samvær. Vennemedlemskab koster 1800 kr. årligt og tegnes ved henvendelse til Heine Egelund, mail: he@sommelier.dk Vennemedlemmer har adgang til D.S.F.s medlemsliste og modtager SOMMELIER. Alle henvendelser om adresseændringer, kontingentindbetaling og fakturaer rettes til Heine Egelund. Redaktionelt materiale sendes til Rasmus Amdi Larsen, tlf. 4019 9513, mail: ral@sommelier.dk. Færdigt annoncemateriale kan mailes til: Peter Pepke mail; Peterpepke@ gmail.com. Annoncer, nytegning og ændringer: Peter Pepke, Enghavevej 64, st.th., 1670 København V, mail: peterpepke@gmail.com, tlf: 2621 9885. DANSK SOMMELIER FORENINGS BESTYRELSE Præsident: Christian Aarø,
tlf. 3032 7191, mail: mail@aaro-co.dk Vicepræsident: Tim Vollerslev,
tlf. 2360 3109, mail: tim@vollerslev. dk Redaktionsmedlem: Keld Johnsen, tlf: 4038 4480, mail: madvin@ post9.tele.dk
kasserer: Heine Egelund, Bavnehøj Allé 111 a, 5800 Nyborg
tlf: 40181817, mail: he@sommelier.dk Sekretær: Christian Høj Jørgensen,
tlf: 2463 7430, mail: cthj@webspeed.dk Smagninger og facebook: Christian Thorsholt Jacobsen, christian@restaurant-anarki. dk
Webmaster: Kim Thygesen, tlf: 2615 8634, mail: Kt@sommelier.dk bestyrelsesmedlem: Jesper Boelskifte,
tlf: 4010 6649, mail: jb@mashsteak.dk bestyrelsesmedlem: Christian Thorsholt Jacobsen, christian@ restaurant-anarki.dk
bestyrelsesmedlem: Tabita Mortensen Forside: Christian Jacobsen i dyb koncentration ved semi-finalen i Wien. Foto: Martina Lex Adresseændring for venner og vennemedlemmer bedes informeres så hurtigt som muligt til Heine Egelund

[close]

p. 3

no. 2, 2017 Leder: At rejse er at lære  Referat frageneralforsamlingen i Dansk Sommelier Forening 2017 Velkommen til de nye medlemmer af Dansk Sommelier Forening Historier fra da Gammel Dansk var ung Mindeskrift Vine for en halv milliard på lager– toldfrit! Den tyske fremtid Californien og "gamle dage" På rejse med tidens tand Castello Monsanto ”Il Poggio” Storårgang i støbeskeen  DM i blindsmagning 2017  10 spørgsmål  Turen gik til Wien  4 8 10 12 13 16 18 26 33 38 40 44 47 50

[close]

p. 4

LEDER At rejse er at lære... AF RASMUS AMDI LARSEN D ette stykke er skrevet på flyveren, på vej hjem fra en tur til Alsace. Fire dage er gået med vin, vin, vin og så lidt mere vin. Intet er så lærerigt som det, selv at se marker, møde mennesker og spise den lokale mad. At opleve et område live, kan på ingen måde sammenlignes med den viden, man kan opnå, ved blot at sidde med snuden i en bog. Som sommelier, er vores vigtigste gerning i virkeligheden formidling, og man kan læse nok så meget om marker, producenter og druesorter, men at få et område ind under huden kræver simpelthen, at man har været der selv. Mange vil nok nikke genkendende til det faktum, at jo mere man lærer om vinens verden, jo mere går det op for en, hvor meget man IKKE ved. Det kan til tider være frustrerende, men det er vigtigt at man ikke mister modet. En rejse til et vinområde åbenbarer dette faktum på speed. En grundviden er yderst nødvendig, men derfra er det vigtigt at ankomme med åbent sind. Den viden, man får ved at lade et vinområdes kultur, teknikker og gastronomi komme til en, slår til hver en tid én persons holdninger – nemlig forfatterens - ud fra en lærebog. En flok gode kollegaer på tur. Det er et presset program – fire besøg hver dag, to før frokost og to efter frokost, krydret 4

[close]

p. 5

med en 114 flaskers siddende (!!) smagning. Man skal virkeligt være mere end almindeligt skør i bolden, for at kunne holde til det. Til at gide det. Man kan ikke overvurdere vigtigheden af at være sammen med ligesindede så intenst. Der bliver snakket, smagt og drukket fra klokken 9 morgen og hvad er det første der sker, når det officielle program slutter for dagen cirka 14 timer senere? Jo, så er det såmænd bare tid til mere. Blindere på hotellet, for man kan ikke lade være med at smage mere og snakke vin med gode, ligesindede nørder. Bevares, det er også en hård omgang. Det bliver ikke til så meget søvn, og indtaget sniger sig måske indimellem op over den almindelige funktionspromille. Men samværet med gode kollegaer er uvurderligt, i ens egen udvikling i vinens verden. Man bliver simpelthen bedre til sit arbejde – man kan på en helt anden måde formidle vinen fra det givne område til sine gæster. Hermed en opfordring. Tag afsted så tit du kan! Du kan jo altid tage dette nye nummer af Sommelier med dig til læsning i flyveren eller bilen. God fornøjelse

[close]

p. 6

God fornøjelse med bladet! Bladet du læser i, er designet af SALVADOR og udviklet i samarbejde Dansk Sommelier Forenings bestyrelse. Vi kan også hjælpe dit firma med kreative og nytænkende løsninger, med alt fra opsætning af hjemmeside, til konceptudvikling, design af logo, layout af menukort, m.m. RING: +45 4094 1929 SKRIV: kontakt@salvador.dk 6 SE MERE: salvador.dk

[close]

p. 7

Vins d’Alsace Forkæl dine sanser Crémant d’Alsace Boblende og livlig – til enhver lejlighed! Crémant d’Alsace er med sin lyse, gyldne farve og delikate små regelmæssige bobler en stilfuld og elegant oplevelse. Crémant d’Alsace hører til de mest solgte mousserende vine i Frankrig, og når man først har smagt en af varianterne – hvid eller rosé – forstår man straks hvorfor... Nyd hvor forfriskende godt Crémant d’Alsace smager både som aperitif og til måltider. www.alsacevin.net 7

[close]

p. 8

Referat fra generalforsamlingen i Dansk Sommelier Forening 2017 Tilstede ved generalforsamlingen var bestyrelsen samt et pænt fremmøde af foreningens medlemmer. Christian Aarø bød velkommen til generalforsamlingen, og gik raskt til første punkt på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Keld J, som takkede for valget. Han kunne konstatere, at der var indkaldt til generalforsamlingen efter vedtægterne, i rette tid. Herefter gav Keld ordet tilbage til Christian som kunne fremlægge beretningen om året der gik. I det forgangne år var der juniormesterskab i maj mdr. et nyt tiltag, som foregik ude på HRS skolen. Det var en god succes, der kunne dog godt være et lidt bedre fremmøde. Men det vil dog blive gentaget igen senere. VM i Argentina forløb ligeledes rigtig godt, Christian T gjorde en rigtig god figur under konkurrencerne, som strakte sig over 3 dage. Christian opnåede en rigtig flot 6 plads. Nordisk Mesterskab blev igen afholdt i Danmark, og konkurrencen foregik ude på HRS. Foreningen har fået et rigtig godt samarbejde op at køre med HRS, som har nogle fine faciliteter til den type arrangementer. Nina leverede varen og trak pokalen til Danmark, så et rigtig stort tillykke. Efter konkurrencen var der middag ude på No 2. Nina var dog ikke færdig med at vinde, ugen efter NM gik hun nemlig hen og vandt Castell Cup. Igen et rigtig stort tillykke fra foreningen. Præsidenten takkede bestyrelsen for det gode stykke arbejde, som den havde stillede for døren i et af de travleste år i foreningen. Der var ligeledes også en tak til Søren H. som altid kigger regnskabet efter i sømmene, så alting stemmer. Venne medlemmerne blev ligeledes takket, for uden dem ingen foreningen. Peter P. har gennem året gjort et stort arbejde med at skrabe penge sammen gennem sponsorater, disse er med til at skabe fundamentet til, at foreningen kan sende medlemmer til de store mesterskaber rundt om i venden. Der var et enkelt spørgsmål til beretningen, i forhold til hvor mange nye medlemmer foreningen har fået i det forgangne år. Her kunne Christian A berette at der blev optaget 4 nye medlemmer, i forbindelse med optagelsesprøven som blev afholdt under NM. Året der kommer bærer igen præ af stor aktivitet. I maj tager Christian T afsted og repræsenterer Danmark ved EM, DSF ønsker ham god kamp. I juni er der ASI møde i Bordeaux, og der er valg til en del af formandsposterne i ASI. Og da der er flere kandidater til disse, bliver det spænende at følge. Til september kommer der igen DM, datoen er fastsat til 3 september. Her vil ligeledes være optagelsesprøve, og det vil igen foregå ude på HRS. Vinderen skal straks efter i ilden til NM, som ligger i oktober, samt at skruen holdes i vandet til de efterfølgende mesterskaber i efterfølgende år. Ellers blev beretningen godkendt. Kasseren Heine E gennemgik regnskabet, og da der ikke var nogle spørgsmål til dette, blev det godkendt. Heine E, Christian A, Christian T og Peter P er på valg, og disse modtager alle genvalg. Bestyrelsen 8

[close]

p. 9

foreslår ligeledes at Christian H, bestyrelsens sekretær bliver valgt ind for 1 år. Derudover er der en ledig plads i bestyrelsen, og denne post er på valg. Denne´s post vil blive at skulle hjælpe Peter P med at styre annoncer/sponsorater. Julie Færch spurte ind til hvad Peter´s hjælpearbejde består i, og Peter forklarede dette kort. Herefter stillede Julie Færch og Johan op og der var derfor optræk til kampvalg bland disse to. Bestyrelsen kunne dog informere at den har drøftet at trække Thabita ud, da hun har ligget med sygdom i et halvt år tid. De fremmødte kunne stemme for at hun blev trukket ud af bestyrelsen og både Julie og Johan blev derefter valgt ind begge to. Thabita er dog forsat velkommen til at stille op til valg, når hun igen er blevet rask. Alle takkede herefter for valget. Søren Hansen var på valg til revisor, han modtog genvalg og takkede for valget. Der var ingen indkommende forslag og der blev derefter gået videre til eventuelt. Julie F forespurgte i forhold til optagelsesprøven, hvad den går ud på m.m. således at fremtidige medlemmer kan få en fornemmelse for sværheds- graden. Bestyrelsen kunne fortælle at dette står på hjemmesiden. Peter P, orienterede lidt omkring bladet, opsæt, priser m.m. Peter spurgte de fremmødte i forhold til at bladet blev elektronisk for medlemmer og trykt for vennemedlemmer. Der kom kommentarer til dette og der var en god dialog frem og tilbage hvad de forskellige mente om dette. Hvad der kunne være af fordele og ulemper. Samt at foreningen skal arbejde hen mod en App også. Kim T konkurrence hold: er dette muligt at stable på benene på samme måde som i Norge og Sverige. Dette skal medlemmerne være med til at søge/ stable på benene. Det kommer ikke fra bestyrelsen, men bestyrelsen hjælper gerne til, også med mulige midler. Det er dog stadig medlemmerne der skal tage teten på dette. Keld J takkede for fremmøde og god ro og orden. Efter generalforsamlingen var der vinsmagning hvor Kenneth fra KK-Wine var mødt frem med gode vine, for de fremmødte. NÅR POSTEN IKKE FREM FRA DANSK SOMMELIER FORENING? Kære medlem Vi oplever, at medlemmer indimellem henvender sig til os, hvis emblemer, medlemsblade eller indbydelser ikke når frem til privatadressen. Vi opfordrer alle til, at være bedre til at skrive til foreningens kasserer Heine Egelund på he@sommelier.dk ved adresseændringer. Al arbejde i Dansk Sommelier Forening er baseret på frivillig arbejdskraft, og derfor er det vigtigt, at alle hjælper til, så arbejdet kan fortsætte så gnid- ningsfrit som muligt. På forhånd tak 9

[close]

p. 10

VELKOMMEN TIL DE NYE MEDLEMMER AF DANSK SOMMELIER FORENING Søndag den 19. marts var scenen sat til endnu en optagelsesprøve til Dansk Sommelier Forening. Rekordmange var tilmeldt og over 50 håbefulde kandidater mødte op. Vi er i Dansk Sommelier Forening meget glade for den store interesse og opbakning omkring foreningen og dens arbejde. Det store antal tilmeldinger skyldes i høj grad, at de forskellige sommelier-skoler udklækker en masse utroligt dygtige folk. Prøven var svær, og kun få kom igennem nåleøjet. Til alle jer, der ikke klarede skærene denne gang: Fortvivl ikke! Man kan forsøge lige så mange gange man har lyst til, og vi er kun glade for, at så mange har lyst til at prøve kræfter med prøven. Den er svær og det skal den være, for at alle ved, at medlemmer af Dansk Sommelier Forening hører til blandt de skarpeste vinfolk i Danmark – ja måske endda på verdensplan. Bagerst i magasinet kan du finde 10 spørgsmål fra prøven – ville du kunne bestå? ET STORT TILLYKKE SKAL LYDE TIL FØLGENDE KANDIDATER OG NYE JUNIOR MEDLEMMER Trine Mi Lyngholm – Mielcke og Hurtigkarl, Frederiksberg Michelle Bøgelund Hemme, Restaurant Sletten, Humlebæk
 Cathrine Agerholm Thøgersen, Restaurant Anarki, Frederiksberg
 Anders Peter Jørgensen, Ristorante San Giovanni, Aalborg
 Emil Kehlet, MASH Århus
 Mathias Jensen, Restaurant Mêlée, Frederiksberg
 Mads Løwe Rasmussen, Restaurant Höst, København INDBYDELSE TIL DANMARKSMESTERSKABERNE OG OPTAGELSESPRØVE Den 3 september 2017 afholder Dansk Sommelier Forening optagelsesprøve i kombination med Danmarksmesterskaberne for Sommeliers. Der vil være separate prøver for de, der stiller op til DM og de, der stiller op til optagelsesprøve. Alle opfordres til at vove pelsen og stille op til enten DM for allerede medlemmer eller til optagelsesprøven for ikkemedlemmer. Det er gratis at være med og ingen bliver grint af hvis de ikke klarer den. Det er enormt lærerigt og en sjov eftermiddag. Resultatet ved DM afgør hvem, der skal repræsentere Danmark ved de Nordiske Mesterskaber i oktober 2017 samt Verdensmesterskaberne i 2019. Vi ses på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Mere info på www.sommelier.dk 10

[close]

p. 11

GRUNDKURSUS Skal du eller dine ansatte have et indblik i vinens verden? Grundkursus er for alle! Hvad enten du allerede arbejder i HoReCa eller har et ønske om en dag i fremtiden at arbejde i HoReCa. Målet med grundkursus hos Dansk Sommelier Uddannelse er at den studerende opnår gode basiskundskaber om vin samt en professionel smageteknik. Den studerende vil blive tryg i arbejdet med vinkort samt vil udvise større overblik og motiveret salg under service. Praktisk information: Hvornår: 4 tirsdage i Marts eller September kl. 9.00-17.00 Hvor: H. C. Andersen Slottet i Tivoli Nyhed fra efteråret 2017! 1 dags fordybelses-kursuser for studerende der har gennemgået og bestået grundkursus: - Mad og vinsammensætning - Praktisk arbejde samt salg/værtskab i restauranten - Øl og brændevin - Forstærket- og sød vin 11

[close]

p. 12

Historier fra da Gammel Dansk var ung AF JENS PETER NEBSBJERG I bogen “Med skilning gennem svingdøren” beretter Bent Aamand og Søren Strunge om deres tid som tjenerelever. Vi følger de to forfattere under pseudonym - Jens og Flemming kalder de sig. Man skal ikke læse mange sider før man kan regne ud hvem der er hvem. Vi følger de to fra de starter i lære til de går til eksamen. Tiderne var anderledes og det ses tydeligt i følgende uddrag hvor Jens er til eksamen: “Selve serveringen for restauratøren og næstformanden for tjenerforeningen følte Jens han havde fuldstændig styr på, og han havde i anledning af dagen lært alle Aalborg - snapsene udenad. Da næstformanden i tjenerforeningen bad ham nævne alle de Aalborg snapse der fandtes, rettede Jens lige ryggen og nævnte dem alle flydende udenad. Restauratøren nikkede positivt til Jens, men næstformanden for tjenerforeningen mente, at der manglede det nyeste skud på Aalborg snapsenes portefølje. Jens gennemgik i tankerne hurtigt alle Aalborg snapsene og var sikker på, at han havde alle med i sin remse. Næstformanden i tjenerforeningen mente imidlertid han havde overset Gammel Dansk, som var helt ny på det dansk marked. Han fremførte dette for restauratøren uden i øvrigt at henvende sig til den unge elev. Jens mærkede blodet steg ham til hovedet og han skyndte sig ud til buffeten. Her fik han fremstammet, at han ikke ville fortsætte serveringen for sine censorer, når de ikke vidste bedre. Overtjerneren tog resolut en flaske Gammel Dansk, og gik ind til bordet, hvor han kort og præcist fortalte begge de herrer censorer, at hans unge tjenerelev vidste bedre end begge de herrer. Hvorefter han fremviste flasken, hvor der med alt tydelighed stod halvbitter på etiketten. Jens fuldførte serveringen, og han fik sit fortjente skudsmål for opgaven. Men ingen af de to censorer stillede flere spørgsmål til Jens, da de kunne fornemme, at de havde med en af de helt dygtige elever at gøre.” Bogen er sjov læsning fra en svunden tid og “Med skilning gennem svingdøren” er en informativ beretningsborg fra dengang, restaurantbranchen var en noget anden end i dag. Både på det gode og det mindre gode. 12

[close]

p. 13

Mindeskrift Bent Aamand, 70 år gammel, er gået bort – Dansk Sommelier Forening har mistet en elsket og dygtig ven - en meget stor støtte. Bent var uddannet både kok og tjener på Restaurant Skoven i Odense og havde arbejdet mange år i Hotel og Restaurationsbranchen både på Fyn og i Jylland før han i 80erne flyttede til København. Jeg lærte Bent at kende i midten af 80erne, da Bent var F&B chef på SAS Royal Hotel i København, hvor vi i mange år sammen afholdt vinskole for SAS Hotellernes mange kokke og tjenerelever. Bent blev, efter bestået ”sommelier kursus” hos Flemming Hvelplund, optaget blandt vores første medlemmer da vi stiftede Dansk Sommelier Forening i 1989, han meldte sig fra starten som frivillig hjælper i DSF og blev hurtigt optaget i bestyrelsen, hvor han med sin store forenings og restaurationsbranche erfaring var en fantastisk stor hjælp - først som sekretær og senere – næsten frem til sin bortgang - den 5. April 2017, som en dygtig og højt værdsat kasserer og forvalter af DSF´s økonomi. Tabet af hustruen Annette i 2012 tog meget hårdt på Bent, men han fortsatte uden tøven sine mange frivillige tillidsjob både som sensor og uddannelses hjælp for mange unge i restaurationsbranchen, i Chaine de Rotisseurs og ikke mindst hos os i Dansk Sommelier Forening. I 2016 udgav Bent Aamand sammen med vennen Søren Strunge bogen "Med skilning gennem svingdøren" - morsomme fortællinger fra deres lærlingetid. Restaurationsbranchen, Dansk Sommelier Forening og alle de andre Bent Aamand har hjulpet glemmer ham aldrig, hans mange nære venner heller ikke – vores dybeste sympati og kondolence går til Bent´s familie, særligt børnebørnene, datteren Christina, samt Bent´s kæreste Emmy, der var hans store støtte i de senere år. Tak for dit venskab Bent, R.I.P. – Vi kommer alle til at savne dig. På DSF Bestyrelsens vegne, kærlig hilsen Tim Vollerslev 13

[close]

p. 14

– vi har også vinhuse fra Tyskland og Østrig! Laudrup Vin & Gastronomi Mileparken 13 DK-2740 Skovlunde T 44 84 80 86 F 44 84 81 86 laudrup.dk 14

[close]

p. 15

Gastro »Deutz Brut Classic har aldrig skuffet mig. Det er en champagne, der leverer varen hver eneste gang« 15

[close]

Comments

no comments yet