Memòria Anual ADB 2016

 

Embed or link this publication

Description

Memòria Anual ADB 2016

Popular Pages


p. 1

El talent guanya partits, però el treball en equip i la intel·ligència guanyen campionats. - Michael Jordan No preguntis que pot fer per tu l’equip. Pregunta que pots fer tu per ell . - Magic Jonson - Memòria Anual 2016

[close]

p. 2

PREsentació Equip tècnic OCUPACIÓ empresa FORMACIÓ tERRITORI TURISME eNERGIA FOTOVOLTÀICA Liquidació pressupost 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Memòria anual 2016

[close]

p. 3

pRESENTACIÓ 1 El 3 de juliol de 2013 es va constituir l’Agència de Desenvolupament del Berguedà a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou de Gironella. Quatre anys de balanç positiu, en els quals a partir d’un treball col·lectiu amb ens públics i privats, hem tractat de desplegar actuacions per assolir una comarca més competitiva i socialment cohesionada. Heus ací, doncs, la memòria de 2016, que posa de relleu l’immens treball realitzat i, sobretot, permet copsar una de les característiques que més bé defineixen a l’Agència, com és la seva voluntat de servei a les empreses, a les persones i a les administracions locals. Encara que a vegades resulti -volgudament- invisible, creguint-me que l’Agència és una entitat que és present a la majoria dels projectes de la nostra comarca. Un balanç de quatre anys que ens serveix per anar millorant i per ser plenament conscients que l’esdevenidor és complexe, per això estic convençut que per mitjà de totes les persones que conformen l’Agència (representants dels diversos ens, equip humà, socis...), continuarem remant plegats. Darrerament, esperem que la present memòria, que enguany hem volgut sintetitzar per facilitar-ne la lectura, serveixi tant per generar un major coneixement com una major valoració d’un ens cabdal per la comarca del Berguedà. David Font President

[close]

p. 4

Equip tècnic L’equip de treball marca la diferència 2

[close]

p. 5

Direcció Turisme i Comerç Imma Espel Direcció Administració Melcior Oliveres 3 Turisme Rosa Colomer Carme Padrós Karina Behar Mercè Mateu Gerència Eduard Barcons Direcció de Programes Laura Seuba Territori Carles Pastor Xavier Cobos J.Manel Solé Administració Antònia del Castillo Empresa Rosa Pujols Judit Corominas Jordi Escudero Sergi Serra Ocupació Anna Romero Gemma Simon Sara Vila Rosa M. Linares Manel Macarro Voler fer créixer a una empresa sense fer créixer als seus treballadors és com voler construir un edifici resistent sense maons - anònim - Formació Eva Sallés Isabel Sanchez Anna Ribera Gerard Esteban Judit Rosell Guillem Guirado Neus Baraldes Una gran visió sense grans persones és irrellevant - Jim Collins - Si compleixes amb els desitjos dels teus treballadors, els treballadors compliran la teva visió - Amit Kalantri

[close]

p. 6

OCUPACIÓ 4 Sessions grupals 392 participants 56 sessions Noves empreses 85 han utilitzat el servei Gestió de Plans d’Ocupació 13en municipis s’han seleccionat, coordinat i avaluat PO. Nous Usuaris 310 persones Sessions grupals als instituts 47 participants 4 sessions Assessorament individual 981 persones Ofertes de treball 740 persones con- tactades per oferir-los una feina 545 persones han trobat feina 45 reculls de d’ofertes laborals publicats

[close]

p. 7

Empresa 5 Sensibilització a l’emprenedoria 373 alumnes de primària 78 alumnes de secundària 17 candidatures al concurs emprenedoria Eines de suport al creixement empresarial 51 empreses assessorades 14 empreses en programes de creixement 63 persones formades Impuls i suoprt als Clústers tèxtil i agroalimentari Atenció i suport a la creació d’empreses 28 empreses constituides amb 42 llocs de treball 102 persones formades 147 persones emprenedores Economia social i solidària 35 assessoraments a projectes 1 associació constituïda 2 cooperatives constituïdes 32 persones formades Dinamització de polígons industrials 11 empreses gestionades al CEC Gestió del Geoportal: berguedaempreses.cat Cogestió polígon Rocarrodona Olvan

[close]

p. 8

Formació 6 Formació ocupacional 39 alumnes 1890 hores 33 insercions 7 accions Formació per joves 77 alumnes 2170 hores 35 insercions 7 accions Formació electes 36 alumnes 40 hores 1 acció Formacions amb calendari escolar CURS 2015-2016 184 alumnes 1650 hores 3 insercions 6 accions CURS 2016-2017 288 alumnes 1300 hores 4 accions Formació contínua 122 alumnes 125 hores 15 insercions 8 accions Resum anual accions formatives 746 total alumnes 5875 total hores 86 total insercions 33 total accions

[close]

p. 9

territori 7 Assistència tècnica al món local Gestió d’ajudes FEDER, de Diba i Projecte Masia Castellnou 6 projectes gestionals 9 municipis beneficiaris + Consell Comarcal Observatori desenvolupament econòmic Gestió d’ajudes FEDER, de Diba i Projecte Masia Castellnou 12 butlletins dades atur 12 butlletins dades contractació 1 butlleti informe anual 1 mapa projectes estratègics ITPB2016 Projectes de planificació estratègica Gestió del projecte de Estratègia Berguedana 2020 Conceptualització del projecte PECT_ Berguedà Energia i Forest Projecte innovador i experimental Competitivitat i Talent al Berguedà Petició de dos estudis de Planificació Estratègica Desenvolupament de projectes tractors Pla director EIN Riera de Merlès Dinosaures de Fumanya Espai Geologia Vallcebre Projectes indústries locals Projectes Europeus i/o internacionals Disseny programació, seguiment i justificació Digipay 4 Growth POCTEFA- Recerca de projectes SUDOE - Recerca de projectes Cooperació Europea al Casal d’Europa - Assistència tècnica en recerca d’ajuts

[close]

p. 10

Turisme 8 Infraestructura i creació de producte turístic Gestió d’equipaments: 4 esglésies romàniques 1 Torre de l’Amo Viladomiu Nou Gestió de l’Oficina de Turisme Comarcal Treball per la creació de nou producte turístic en cultura, parapent, senderisme, cicloturisme Comerç i Xarxa de productes de la terra 1 Campanya dinamització del comerç comarcal 78Suport a empreses locals 1 Estudi en innovació agroalimentària Organització de Benvinguts a Pagès amb 27 empreses participants Promoció, comunicació i comercialització 11 fires fora de la comarca 15 viatges de familiarització i premsa a la comarca 8 Edició fulletons promoció turística 64 empreses a Central de Reserves 3 campanyes gastronòmiques Organització Festival la Baells Setmana Saludable Jornades Colònies Industrials Camí dels Bons Homes 71 empreses adherides 42 empreses distingides en SICTED 3 tallers de turisme 35 empreses acreditades com a Punts Informació Turistica Treball per la creació de la Marca Territorial Formació i qualitat

[close]

p. 11

eNERGIA FOTOVOLTAICA 9 Generació d’energia solar a la planta fotovoltaica de Centre d’Empreses de Cercs 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Gener Febrer Març Abril Maig Juny kWh 2015 Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre kWh 2016 Total anual 2015 93.552kWh Total anual 2016 91.253kWh

[close]

p. 12

lIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS 10 PRESSUPOST INGRESSOS Taxes i altres ingressos Transferències corrents Altres ingressos patrimolials Actius financers TOTAL INGRESSOS Liquidat 2015 92.388,66 2.186.437,06 36.797,90 0,00 2.315.623,62 Liquidat 2016 144.131,35 2.394.801,16 44.316,52 146,49 2.583.395,52 Augment del 11,56% en INGRESSOS PRESSUPOST DESPESES Despeses de personal Despeses de Bens corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals TOTAL DESPESES Liquidat 2015 1.572.241,25 722.753,04 5.096,56 12.000,00 3.413,33 2.315.504,18 Liquidat 2016 1.789.933,54 775.228,30 4.751,32 0,00 0,00 2.569.913,16 Augment del 10,99% en DESPESES Pagaments anualitat 2016 6,97Període mitjà pagament dies Nombre pagaments 1.095 Import total 767.284,99 € Resultat pressupostari Liquidat 2015 119,44 Liquidat 2016 13.482,36

[close]

p. 13

Forjant un somni treballant pel Berguedà www.adbergueda.cat

[close]

p. 14

www.adbergueda.cat

[close]

Comments

no comments yet