CaspianPower 2017 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

CaspianPower 2017 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5[close]

p. 6

Salamlama • Hörmətli tədbir iştirakçıları! Gündən-günə gözəlləşən Bakı şəhərində “Xəzər Beynəlxalq Energetika və Alternativ Enerji” Caspian Power 2017 sərgisinin keçirilməsi artıq ənənəyə çevrilmişdir. Hər il keçirilən bu tədbir vasitəsilə ölkəmizdə, eləcə də beynəlxalq səviyyədə müvafiq sahələr üzrə əldə olunan son nailiyyətlər, elmi-texniki inkişaf göstəriciləri əyani olaraq nümayiş etdirilir. Qürurla qeyd edə bilərik ki, dünyada baş verən siyasi, iqtisadi təlatümlərə baxmayaraq Azərbaycan Respublikası öz mövqeyini qlobal səviyyədə daha da möhkəmləndirməkdədir. Müasir dövlətçilik ənənəmizin qurucusu Ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin məqsədyönlü uğurlu siyasəti nəticəsində ölkəmiz artıq regionun ən qüdrətli dövlətlərindən birinə çevrilmişdir. Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi, sosial islahatlar, qəbul edilən dövlət proqramları ölkəmizin post-neft istiqamətini hədəfləyən inkişafını daha da inamlı etmişdir. Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin ABOEM sahəsinə xüsusi önəm verməsi və 2004-cü ildə “Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı”nın, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının qəbul olunması bu sahəni dövlət siyasətinə çevirərək ölkəmizdə ABOEM-in inkişafını daha da sürətləndirmişdir. Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə enerji portfelinin şaxələndirilməsi məqsədilə 2020-ci ilədək ABOEM hesabına 420 MVt, o cümlədən 350 MVt külək, 50 MVt günəş və 20 MVt bioenerji üzrə yeni generasiya güclərinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu fərmandan irəli gələn məsələlərin və ümumiyyətlə ABOEM potensialından istifadənin genişləndirilməsi məqsədilə Dövlət Agentliyi tərəfindən ölkəmizin enerji təhlükəsizliyinə və iqtisadi inkişafına xidmət edəcək perspektiv layihələr işlənib hazırlanmışdır. Dövlət Agentliyi yarandığı müddətdən bəri ABOEM sahəsi üzrə respublikamızın müxtəlif regionlarını əhatə edən layihələr həyata keçirmiş, qəbul olunmuş dövlət proqramları üzrə işlər görülmüş və bununla da ölkəmizin şaxəli iqtisadi inkişafına öz töhfəsini vermişdir. Ümidvaram ki, region üçün vacib olan bu sərgi hamı üçün uğurlu olaraq əməkdaşlığın, beynəlxalq əlaqələrin qurulması üçün gözəl imkanlar yaradacaqdır! Bütün tədbir iştirakçılarına uğurlar və gələcək işlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirəm! Hörmətlə, Akim Badalov Azərbaycan Respublikası Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin sədri 182

[close]

p. 7

• Greeting Dear Exhibition Participants The organization of the Caspian International Power and Alternative Energy Exhibition Caspian Power 2017 in Baku, which is becoming more beautiful day by day, has now become a tradition. The latest achievements, and scientific-technological progress in the relevant fields made in our country, as well as on an international level are visually displayed throughout this annual event. We can proudly note that despite global political and economic fluctuations, the Republic of Azerbaijan is strengthening its global brand. Our country has become one of the most powerful countries of the region as a result of the purposeful and successful policy pursued by the President of Azerbaijan Ilham Aliyev, successor to the National Leader Heydar Aliyev, the founder of our modern statehood traditions. The socio-economic reforms implemented and the Government programs adopted in our country made the development of Azerbaijan aimed towards post-oil sustainability more confident. The special attention by the Honourable President Ilham Aliyev to ARES and the adoption of the “State Program on the use of alternative and renewable energy sources in the Azerbaijan Republic” in 2004 and the “AZERBAIJAN 2020: LOOK INTO THE FUTURE” Development Concept made this field into a part of public policy, further accelerating the development of ARES. Besides, the creation of new generating capacities of up to 420 MW from ARES, including 350 MW of wind, 50 MW of solar and 20 MW of bio-energy by 2020, in order to diversify the energy portfolio, is specified in the “Strategic Road Map for the Development of Utilities (electricity and thermal energy, water and gas supply) in the Republic of Azerbaijan” approved by a Decree of the President of Azerbaijan H.E. Ilham Aliyev dated 6 December 2016. The State Agency has developed prospective projects for the energy security and economic development of the country to expand the issues arising from the Decree and the use of the potential of ARES. Since its establishment, the State Agency has completed projects on ARES covering different regions of the country, and has implemented works under the framework of the adopted state programs and thus contributed to the diversified economic development of Azerbaijan. I hope that this exhibition, which is important for the region, will create excellent opportunities for the establishment of co-operation and international relations as a success for all! I wish all the participants every success and achievements in their future endeavours! Sincerely, Akim Badalov Director of the State Agency on Alternative and Renewable Energy Sources of the Republic of Azerbaijan 183

[close]

p. 8

Salamlama • Hörmətli xanımlar və cənablar! Sizi sərginin təşkilarçıları olan Böyük Britaniyanın “ITE Group ” və onun Azərbaycandakı tərəfdaşı “Iteca Caspian” şirkətləri adından 7-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika və Alternativ Enerji sərgisində səmimi qəlbdən salamlayırıq. Ötən illər ərzində ölkənin enerji sahəsi üzrə dövlət ve qeyri dövlət qurumları tərəfindən iqtisadi, sosial, elmi-texniki və digər yönümlü layihələr həyata keçirilmişdir. Hazırda Respublikada iyirmidən çox yeni su, külək və günəş elektrik stansiyaları, digər bu kimi obyektlər tikilib istifadəyə verilmişdir. Dünyanın iri energetika və alternativ enerji sahəsi üzrə şirkət təmsilçilərinin və bu sahədə tanınmış mütəxəssislərin iştirak etdiyi “Caspian Power” 2017 sərgisi ölkəmizin inkişafında mühüm rol oynayır. Regionda energetika sahəsinin gələcək inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması, işguzar ələqələrin qurulması, satış bazarlarının genişləndirilməsi və birgə müəssisələrin yaradılmasına, eləcə də ölkə bazarında investisiya layihələrinin, habelə texnologiya və avadanlıqların təşviqinə gözəl şərait yaradan bu tədbir, Azərbaycan Respublikasında energetika sahəsində olan tələbatın ödənilməsi məqsədini daşıyır. Sərgiyə dəstək və köməklik göstərdiklərinə görə, Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. “Caspian Power” 2017 sərgisinin iştirakçılarını və ziyarətçilərini bir daha ürəkdən salamlayır, keçirilən tədbirdə müvəffəqiyyətlər və səmərəli iş arzu edirik. Təşkilat komitəsi 184

[close]

p. 9

• Greeting Dear Ladies and Gentlemen, On behalf of the exhibition organisers British ITE Group and its partner in Azerbaijan Iteca Caspian, we would like to extend a warm welcome to each of you at the 7th Caspian International Power and Alternative Energy Exhibition. Over the last years, economic, social, scientific-technical and other projects have been implemented by state and private energy companies in Azerbaijan. More than 20 new water, wind and solar power plants, as well as other facilities have been built and commissioned in the country. Caspian Power 2017, which hosts representatives of the world’s largest companies in the power and alternative energy industries in addition to well-known experts in this field, plays an important role in the development of our country. This event, by contributing to the creation of favourable conditions for the further development of the energy sector in the region, the establishment of new business relations, the expansion of the market and the establishment of joint ventures, as well as the promotion of investment projects and technology and equipment, aims to meet the current and future demand in the energy sector of the Republic of Azerbaijan. We would like to express our sincere gratitude to the Ministry of Energy of the Republic of Azerbaijan and the State Agency for Alternative and Renewable Energy Sources for their support and assistance in the staging of this event. We once again cordially greet the participants and visitors and wish them every success and a very productive exhibition. The Organising Committee 185

[close]

p. 10[close]

p. 11[close]

p. 12[close]

p. 13[close]

p. 14

Sərgi iştirakçılarının siyahısı / List of exhibitors• İŞTİRAKÇILAR / EXHIBITORS № stend / Stand № - Zall / Hall AKSA JENERATOR BAKU CABLE GOKNUR ENERGOMERA JSC LUMASENSE TECHNOLOGIES GMBH LUNA ELECTRONIC ELECTRICITY METERS MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED AFTER V.I. KOZLOV SPETSKABELEXPORT LTD TECHNOAC-SK LLC URAL TRANSFORMER PLANT 1112/1 2108/2 2102/2 2222/2 2036/2 2128/2 2106/2 2048/2 2034/2 190

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet