Inform červen - červenec 2017

 

Embed or link this publication

Description

firemní časopis

Popular Pages


p. 1

č.21 červen - červenec 2017 Jištění zdarma Získejte s rozvodnicí jistič Acti 9 zdarma Představení oblasti Sonepar Praha Technické památky a zajímavosti v Praze Akce a prezentace na našich pobočkách

[close]

p. 2

www.eaton.cz Více energie s Eatonem! Za nákup 12 ks vybraných jističů PL7 nebo za 1 ks vybraných chráničů PF7 získáte energetický nápoj zdarma. nebo 12 ks 1 ks Akce platí od 10. 5. do 30. 6. nebo do rozdání dárků. Akce se vztahuje na 12 ks jističů PL7–B10/1 (262674) a PL7–B16/1 (262676) nebo 1ks chrániče PF7–25/4/003 (263584) a PF7–40/4/003 (263586).

[close]

p. 3

úvodní slovo Vážení obchodní partneři, milí kolegové a příznivci firmy Sonepar, konečně jsme se zase dočkali léta, jednoho z nejpříjemnějších období, které nás láká k tomu trávit co nejvíc času venku, ať už u vody, na cyklostezkách nebo s přáteli u rozpáleného grilu. My v Soneparu to cítíme stejně, avšak ani v letních měsících nepolevujeme v práci a snažíme se zdokonalovat naši nabídku a služby. Přístavba centrálního skladu v Hradci Králové je v plném proudu a ten díky rozšíření bude už po prázdninách disponovat mnohem větší skladovací plochou. To nám pomůže zvětšit nejen nabídku našeho obchodu, ale také rychlost při vyřizování objednávek. Na vaši návštěvu v nových prostorách se budeme těšit už v září. Zároveň nepřetržitě pracujeme i na přípravě dalšího ročníku elektrotechnické výstavy, která se uskuteční netradičně na konci letních prázdnin. Pozvánku a detaily letošního programu pro vás připravujeme už do nadcházejícího čísla časopisu Inform. Náplň letošního ročníku zatím nesmíme ani naznačovat, určitě vám ale můžeme slíbit, že se máte na co těšit. Přejeme vám, aby vám letošní léto přineslo jen samé pozitivní zážitky, spoustu slunce a především odpočinku, který vám pomůže načerpat síly do druhé poloviny roku. Těšíme se na další spolupráci s vámi. Váš Sonepar tým

[close]

p. 4

Josefa Kohoutka znají především zákazníci Soneparu z  Prahy a  Kolína, kde v  uplynulých 13 letech působil na  různých pozicích. V  poslední době šéfuje pobočkám v pražské Krči a Hostivaři, kde vede dva menší týmy. Pro další roky před ním stojí jeden velký úkol – najít místo pro další pobočku, kterou chce firma Sonepar v hlavním městě otevřít. Mohu se spolehnout na skvěle šlapající tým lidí, které jejich práce baví a  dokáží táhnout za  jeden provaz. Jak dlouho ve firmě pracujete a na jaké pozici jste začínal? Ve  firmě patřím ke  zkušenějším zaměstnancům, letos to je už 14 let, co jsem do Soneparu nastoupil. V  roce 2003 jsem začínal jako řadový prodejce za pultem na naší pobočce v Kolíně. Byla to tehdy moje první práce po  dokončení studia na  střední škole. Studoval jsem elektrotechniku na  Střední průmyslové škole a  Vyšší odborné škole v  Kutné Hoře a po jejím absolvování jsem chtěl vědomosti a  praktické znalosti, které jsem ve  škole získal, alespoň z  části využít. A  to se povedlo, za  což jsem moc rád. Perličkou je i způsob, jakým jsem se do Soneparu dostal. Inzerát, v němž firma hledala nového prodejce, mi tehdy vystřihla z novin moje babička. Vypracovat se z  řadového prodejce až na  oblastního manažera určitě nebylo jednoduché. Jak s odstupem času svůj kariérní růst vnímáte? Bylo to hodně složité? Začátky opravdu nebyly lehké, ale to není v žádném oboru, když v něm člověk chce být úspěšný a chce to v něm někam dotáhnout. Mojí velkou výhodou byl asi fakt, že mě práce hodně bavila (a  stále baví!), myslím, že i  z  tohoto důvodu je práce pro Sonepar zatím mým jediným zaměstnáním. Cesta na  post oblastního manažera občas byla i dost trnitá a vyžadovala ode mě spoustu energie a času. I proto jsem moc rád za to, kam jsem to dopracoval. Což samozřejmě neznamená, že bych teď usínal na vavřínech. Nové věci se musím učit neustále a stejné to je i s překonáváním překážek. V  oboru se pohybujete už hodně dlouho a  nepřetržitě. Dokážete posoudit, jak moc se za tu dobu práce v obchodě s elektroinstalačním materiálem proměnila? Změnila se hodně, a to hned v několika rovinách. Úplně jiná je dnes například komunikace se zákazníkem. Dříve, když jsem v oboru začínal jako pultový prodejce, bylo vše v  mnohem osobnější rovině. Zákazník přišel na pobočku, řekl, co potřebuje, a společně jsme vybrali nejvhodnější produkt. Nyní se díky moderní technice začíná více přecházet na  virtuální komunikaci, a to nejen pomocí e-mailu, ale i Skype či webových konferencí. Na  osobní jednání už v  této hektické době moc času nezbývá, což je možná škoda, protože v  některých případech je osobní kontakt nenahraditelný. Praha Představte nám vaše pobočky, které máte na starosti. V  tuto chvíli šéfuji dvěma menším pobočkám v hlavním městě. Tou první je Praha – Krč, která má 5 zaměstnanců. Druhá pobočka, Praha – Hostivař,

[close]

p. 5

je stejně velká. Obě pobočky jsou si podobné i co do složení aktivních zákazníků, každá jich má zhruba devadesát. Co do  struktury a  pracovního zaměření jsou však naprosto rozdílné. Jejich sílu vidím především ve  stabilních kolektivech, které se mi na  obou pobočkách podařilo vybudovat. Na  obou místech se mohu spolehnout na  skvěle šlapající tým lidí, které jejich práce baví a  dokáží táhnout za  jeden provaz, což u  lidí pracujících v  obchodě považuji za  velmi důležitou vlastnost. Svých kolegů si proto velice vážím a jsem moc rád, že mohu v  takovém týmu pracovat, neboť i  díky nim mohu být úspěšný jako oblastní manažer. S nefunkčním a rozhádaným týmem by byly i moje výsledky mnohem horší. Co je vlastně hlavní náplní vaší práce? Je jí vedení obou poboček, a  to především z  administrativního hlediska. Pravidelně také musím jednat s  našimi klíčovými zákazníky a  rozvíjet tak naše obchodní vztahy. Důležitou součástí mé práce je také zpracování a reportování výsledků mých poboček pro vedení firmy, což je jedna velká administrativa, díky níž však získávám prvotní zpětnou vazbu na svoji práci. Jakým způsobem chcete svůj region v nadcházejících letech rozvíjet? Za  nejdůležitější nyní považuji otevření třetí pobočky na druhém břehu Vltavy. Přesnou lokalitu teprve hledáme, takže bližší podrobnosti nemám. Zároveň bych rád přestěhoval krčskou pobočku do  reprezentativnějších prostor. To si zaslouží jak zákazníci, tak zaměstnanci. Toto je však také zatím jen výhled bez konkrétnějších obrysů. Až budeme blíž realizaci, zákazníci se to určitě dozvědí v jednom z vydání časopisu Inform i přímo na pobočce od našich kolegů. Máte při své náročné práci i  čas na  nějaké koníčky? Občas je těžké si čas najít, ale je to nutné, protože bez odpočinku by pracovní výkon za moc nestál. Momentálně se ve volném čase intenzivně věnuji rodině, která se mi v  loňském roce rozrostla o druhou dceru. Když to jde, snažím se také věnovat sportu, aktivně dělám florbal a cykloturistiku. Katedrála svatého Víta, Vojtěcha a Václava, Praha

[close]

p. 6

Nejen galerie, hrady, zámky a  další krásné objekty mohou zaujmout turisty. V poslední době získávají čím dál větší popularitu i  industriální památky a  zajímavosti, kterých je na  území České republiky nespočet a  mnohé jsou bohužel cestovateli neprávem opomíjené. Řada z nich ještě stále slouží svému účelu nebo je veřejnosti přístupná formou muzeí či prohlídkových tras. Milovníci vědy a  techniky si na  své přijdou i v hlavním městě Praze. Hlavní nádraží, Praha Pražský hrad, Karlův most či Staroměstské náměstí. To jsou notoricky známé historické pamětihodnosti, za nimiž do hlavního města České republiky přijíždějí miliony turistů z  celého světa. Kam ale vyrazit, když už ta nejslavnější místa Prahy znáte jako své boty? Třeba za  technickými zajímavostmi, kterých je v  hlavním městě několik desítek, řada z nich je totiž přístupná veřejnosti. Mezi technické památky mimochodem patří i  již zmiňovaný Karlův most či Staroměstská radnice se svým orlojem, jenž momentálně prochází rekonstrukcí. Ty však pro tentokrát vynecháme. Na  seznam památek patří například i  několik pražských nádraží. Kromě Hlavního a  Masarykova je mezi nimi i nákladové nádraží na Žižkově z  30.let minulého století, jehož památkovou ochranou se před čtyřmi lety podařilo zachránit unikátní funkcionalistické stavby, které ho tvoří. Místo nich měl podle záměru developerů vzniknout moderní komplex s byty a kancelářemi. Boj za  prohlášení nádraží památkou trval skoro deset let. Nyní v  prostorách žižkovského nádraží funguje kulturní prostor s kavárnou, v němž se konají výstavy, přednášky, koncerty či promítání v režii Národního filmového archivu. S  kolejemi souvisí i  další technická památka, a  to Vozovna Střešovice z  roku 1909, v  níž v současnosti sídlí Muzeum městské hromadné dopravy města Prahy. Technickými památkami jsou i  samy exponáty, Ministerstvo kultury prohlásilo za  památku celý soubor historických vozidel, mezi něž patří staré autobusy, trolejbusy i  tramvaje, které cestující mohli v  průběhu časů potkávat v  pražských ulicích, ale třeba i  staré montážní vozy, historické výhybkářské budky, sloupky, pražce, jízdenkové automaty a další malé či velké technické objekty. Nejstarším vozem, který je v  muzeu k  vidění, je vůz koněspřežné tramvaje z  roku 1886. Muzeum je v  tomto roce otevřeno až do 19.listopadu, a to každou sobotu, neděli a státní svátek od 9 do 17 hodin.

[close]

p. 7

Pražské technické klenoty se však nemusí dotýkat jen dopravy, ale například i  vodárenství. Za  návštěvu stojí určitě historická čistírna odpadních vod v  Bubenči z  počátku 20.století, která sloužila až do konce 60.let minulého století. Objekt s dochovanými parními stroji vyrostl podle návrhu britského inženýra Williama Heerleina Lindleyho, který na  přelomu 19. a  20.století navrhoval kanalizace v  řadě evropských měst. Návštěva muzea, jejíž součástí je i  procházka historickou stokou, je možná každý den, kromě vybraných dnů, kdy je čistírna rezervovaná pro soukromé akce. Termíny je možné si ověřit na webu www.stara-cistirna.cz. Kdo vyrazí do  čistírny v  Bubenči, by neměl vynechat ani další objekt ze seznamu technických památek, vodárnu v  Podolí, do  níž se před 20 lety přestěhovalo Muzeum pražského vodárenství. Sama monumentální budova nyní slouží hlavnímu městu už jen jako záložní zdroj pitné vody. V  době svého vzniku však byla pro Prahu zásadní. Takzvaná nová vodárna vyrostla ve  20.letech minulého století jako důsledek rostoucí spotřeby vody v  hlavním městě, které stávající vodárny již nedostačovaly. Budova je postavena v  neoklasicistním stylu a  vodu upravovala nejen pomocí filtrů, ale také chlorováním. Muzeum však má mezi exponáty i  řadu starších zařízení, například kus antického potrubí, část hradního vodovodu z  doby Rudolfa II. či čerpací stroj z poloviny 19.století. V muzeu se pravidelně konají dny otevřených dveří na jaře a na podzim, expozici je možné navštívit i  po  objednání na  adrese muzeum@pvk.cz. Nedaleko vodárny se nachází další technická zajímavost spojená s  vodou, která však stále slouží svému účelu, plavecký bazén v  Podolí. Plavecké centrum patří zároveň i  mezi ty mladší památky, vyrostlo teprve v  polovině 60.let 20.století a kromě plaveckých drah nabízí i bazén pro vodní pólo a  skokanskou věž. Areál by tak mohl hostit i  Olympijské hry, o  jejichž pořádání Československo v  minulosti uvažovalo, přítrž tomu však udělala invaze „spřátelených“ vojsk Varšavské smlouvy. Zajímavostí areálu je potrubí, které propojuje bazény s  Kavčími horami, kde studená voda z Podolí chladí televizní studia. Podolská vodárna, Praha

[close]

p. 8

naše akce a 02.06. PÁ 06.06. ÚT 07.06. ST 08.06. ČT 09.06. PÁ 09.06. PÁ 09.06. PÁ 14.06. ST 14.06. ST 15.06. ČT 15.06. ČT 15.06. ČT 20.06. ÚT VaP Jihlava grilování spojené s prezentací VaP Jihlava prezentace firmy HellermannTyton Elektram Hradec Králové prezentace firmy FRÄNKISCHE CZ i-center Brno grilování spojené s prezentací Elektram Tábor vítání léta se Soneparem (soutěž ve skautském trojboji) Elektram Náchod a Trutnov setkání se zákazníky (cyklovýlet + nohejbal) VaP Vrchlabí jarní výstava s grilováním LEDVANCE TRUCK TOUR: LIGHT SHOW prezentace firmy Ledvance VaP Vrchlabí prezentace firmy Panlux Elektram Zlín prezentace firem Famatel a V-systém i-center Plzeň prezentace firmy Schneider Electric Elektram Pardubice slavnostní otevření nové pobočky Elektram Tábor prezentace firmy ABB

[close]

p. 9

prezenzace 21.06. ST 22.06. ČT 24.06. SO 12.07. ST 24.05. ST Elektram Hradec Králové prezentace firmy Hager Electro VaP Vrchlabí prezentace firem Legrand, E.S.T. Elektram Kolín a Praha 13. ročník tradičního cyklovýletu podél řeky Labe Elektram Hradec Králové prezentace firmy Hager Electro Elektram Hradec Králové prezentace firmy Lovato Electric LEDVANCE TRUCK TOUR: LIGHT SHOW LEDVANCE.CZ LEDVANCE s.r.o. jako výrobce tradičních světelných zdrojů OSRAM Prostřednictvím Truck Tour: Light show vám představíme zářivé novinky sezóny 2017/2018 pro průmysl i domácnost. • Tradiční světelné a LED zdroje OSRAM • Rozšířenou kolekci LED svítidel LEDVANCE • Retro kolekci Edice Vintage 1906 Občerstvení zajištěno. 14. 6. 2017, 7.00 –14.00 Sonepar, Táborská 298, Třebíč

[close]

p. 10

www.schneider-electric.cz 10 zJdišatěrmnía ZDARMA jistič Acti 9 ve vybraných rozvodnicích Easy9 Uvnitř níže vyjmenovaných akčních rozvodnic naleznete jistič A9F03116 (16A/1P/B/6kA): Rozvodnice Easy9 v akci: EZ9E118P2S_CZ, 18M, nástěnná EZ9E212P2S_CZ, 24M, nástěnná EZ9E212P2F_CZ, 24M, zapuštěná | akce probíhá u vybraných velkoobchodů od května 2017 do vyprodání zásob | navíc můžete získat body do věrnostního programu eplus | organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce | podrobné informace na www.eplus.schneider-electric.cz |

[close]

p. 11

Slavnostní otevření nových prostor pobočky Soneparu v Pardubicích Vážení obchodní přátelé Soneparu Pardubice, rádi bychom Vás pozvali na slavnostní otevření naší nové pobočky, které se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 od 9.00 do 16.00 hodin v prostorách Soneparu Pardubice na adrese Generála Svobody 339. Po  celou dobu konání akce pro Vás máme připraveno bohaté občerstvení, těšit se můžete na pečenou kýtu, grilované klobásy, výborný guláš, Plzeňské pivo, víno a různé míchané nápoje. Vše pak vyvrcholí barmanskou show Petra Hurty, vítěze velkého množství barmanských soutěží pořádaných v celé České republice. Akce bude zakončena rautem. Na setkání s Vámi se těší celý tým Soneparu Pardubice ... s podporou našich dodavatelů:

[close]

p. 12

Novinky ABB Divize Elektrotechnické výrobky Nouzové přivolání pomoci Spolehlivý signalizační systém od ABB Aby byl život handicapovaných osob o něco snadnější, je na ně pamatováno i při výstavbě či rekonstrukci objektů, které jsou určeny k užívání veřejností. V nich je povinné zřízení toalet pro tělesně postižené. Kromě jiného musí mít možnost přivolat si pomoc v případě nehody. Společnost ABB s.r.o. nabízí celou řadu prvků, z nichž lze vytvořit jednoduchý signalizační systém i řešení pro náročnější aplikace. Požadavky na vybavení budov určených pro užívání veřejností stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jsou-li v takovém objektu toalety, sprchy, vany nebo příp. šatny pro veřejné použití, musí být v oddělení pro muže i pro ženy alespoň jedno zařízení uzpůsobené pro handicapované osoby. Konkrétní požadavky jsou uvedeny v příloze 3 vyhlášky. Kromě prostorových dispozic a přítomnosti základních pomůcek je nutností možnost vyslání signálu tělesně postiženou osobou, dojde-li k nějaké nehodě nebo zdravotní indispozici. Proto je například stanoveno, v jaké výšce mají být nainstalovány prvky signalizačního systému nouzového volání. Konkrétní uspořádání přivolávacího systému závisí na druhu objektu, na přítomnosti dozoru v blízkosti či naopak na odlehlém místě nebo na speciálních požadavcích na funkcionalitu. ABB s.r.o. pro tyto účely poskytuje jak typizovanou sadu pro minimální konfiguraci systému (např. pro WC na čerpací stanici nebo v restauraci), tak i samostatné prvky, z nichž je možné sestavit složitější systém s centrálním dozorem, např. pro nemocnice, pečovatelské domy, penziony pro seniory apod. 12

[close]

p. 13

Kartový spínač v řadě Levit® Novým příspěvkem do designové řady Levit® je kryt pro tzv. kartový spínač. Kompletní přístroj pracuje na mechanickém principu – k sepnutí kontaktu dojde vsunutím běžné „hotelové“ karty štěrbinou v horní části krytu. Doporučená velikost karty je 54 × 86 mm. Pro optickou orientaci lze použít orientační doutnavku nebo LED. Reproduktory lze použít ke všem druhům „rádia do zdi“ – pro klasické s FM příjmem, pro verzi FM s Bluetooth i pro internetové rádio. Připojovací svorky jsou bezšroubové. IP 44 i pro systém SCHUKO® Vysavačová zásuvka Tango® I v řadě Tango® je ještě možné rozšíření. Příkladem je zásuvka centrálního vysávání. Je určena pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm. Zasunutím koncovky trubice do zásuvky se automaticky zapne agregát vysávacího systému. Stejně jako v dalších designových řadách je součástí dodávky základna. Zásuvku je možné nainstalovat i do vícenásobného rámečku. V řadách Tango®, Element® a Time® byly doplněny zásuvky se stupněm krytí IP 44 i pro systém chránění podle normy DIN (s ochrannými kontakty místo kolíku). Využití najdou v zařízeních určených pro export do „nekolíkových“ zemí. Zásuvky jsou vybaveny ochrannými clonkami a šroubovými svorkami. Pro více informací nás prosím kontaktujte: Nové reproduktory pro AudioWorld Pro systém AudioWorld je k dispozici nová dvojice reproduktorů pro montáž do dutých stropů nebo stěn. Díky rozšířené frekvenční charakteristice a nižší impedanci zprostředkovávají dokonalejší a hlasitější poslech v porovnání se stávajícími reproduktory. Liší se velikostí membrány – 3 nebo 5 palců. Větší provedení má dvojcestný zvukový systém. ABB s.r.o. divize Elektrotechnické výrobky Kontaktní centrum Tel.: 800 312 222 E-mail: kontakt@cz.abb.com www.abb.cz/elektropraga 13

[close]

p. 14

— Hrající vypínače a zásuvky Objevte svět moderních elektroinstalací ABB Ideální pro ozvučení kuchyně nebo koupelny. Internetové nebo digitální FM radio s Bluetooth v designu vypínačů a zásuvek. Nezabere žádné místo a skvěle vypadá. 16 designových řad, více jak 100 barevných a materiálových provedení. Od běžných materiálů po ušlechtilou ocel, dřevo nebo porcelán. Stmívače, snímače pohybu, termostaty, ovládání žaluzií, bezdrátové spínače, inteligence, domovní telefony a další. Elektroinstalace umí víc, než si dokážete představit. Více na www.abb.cz/elektropraga 14

[close]

p. 15

15

[close]

Comments

no comments yet