Projekt edukacyjny - Pisarze związani z Lublinem

 

Embed or link this publication

Description

Klasa 2 a gimnazjum

Popular Pages


p. 1

12 maja 2017 roku wraz z całą klasą i naszą wychowawczynią, wybraliśmy się na wycieczkę po Lublinie „Śladami znanych pisarzy i poetów związanych z Lublinem.”    Jakub Balbierz Adrian Sierański Konrad Fus Kamil Świerczek z klasy 2a Opieka: biblioteka szkolna

[close]

p. 2

* „Pierwszą, wtóra i trzecią, czwartą wieś i piątą, Szóstą także i siódmą, ósmą i dziewiątą, Nie wiem, miły doktorze, w której masz krainie, Jam tylko był w Dziesiątej, która przy Lublinie”.

[close]

p. 3

Szlak naszej wycieczki prowadził do miejsc związanych z życiem i działalnością pisarzy, którzy zaznaczyli swoją obecność w Lublinie i regionie lubelskim. Są wśród nich rodowici mieszkańcy miasta oraz ci, których los zetknął z Lublinem w jednym lub kilku momentach życia. Dla większości z nich Lublin był źródłem inspiracji dla twórczości artystycznej oraz działalności naukowej i patriotycznej.

[close]

p. 4

*Józef Ignacy Kraszewski ul. Grodzka 24, * Stancja Józefa Ignacego Kraszewskiego Tu, w latach 1826–1827, mieszkał pisarz Józef Ignacy Kraszewski podczas swojej nauki w Wojewódzkiej Szkole Lubelskiej. Miasto Lublin jest tłem i miejscem akcji w wielu powieściach historycznych Kraszewskiego: Syn marnotrawny, Bajbuza, Boży gniew. Jest on autorem największej liczby wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej.

[close]

p. 5

Wincenty Pol Dom przy ul. Grodzkiej 7 * Wincenty Ferreriusz Poll urodził się w Lublinie, w domu przy ul. Grodzkiej 7 w 1807 r. i mieszkał w nim do wyjazdu rodziny w 1812 r. * Z pochodzenia nie był Polakiem, ale stał się wielkim patriotą. Brał udział w powstaniu listopadowym. Znany jest ze swojej twórczości literackiej, a w szczególności romantycznej poezji i prozy. * Duże uznanie przyniosła mu Pieśń o ziemi naszej – poetycki cykl opisów ziem polskich, który przyczynił się do znacznego wzrostu zainteresowania wśród społeczeństwa rodzimą przyrodą i kulturą.

[close]

p. 6

*Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza – ul. Złota 3 * W swoich zbiorach muzeum ma dużą kolekcję rękopisów, przedmiotów i wydawnictw związanych z życiem i twórczością Józefa Czechowicza (1903–1939) oraz innych pisarzy m.in.: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Juliana Tuwima. * Budynek, w którym znajduje się muzeum, związany jest także z postacią Jana Riabinina (1872–1942), lubelskiego historyka i archiwisty.

[close]

p. 7

* * Urodził się w Lublinie w 15 marca 1903, a zmarł 9 września 1939 podczas bombardowania Lublina. * Dzieciństwo spędził w suterenie przy ulicy Kapucyńskiej 3 (na tyłach obecnej Galerii Centrum). * Polski poeta awangardowy dwudziestolecia międzywojennego, członek i jeden z założycieli grupy poetyckiej "Reflektor", był aktywnym uczestnikiem życia literackiego Lublina, redaktorem kilkunastu czasopism. W maju 1932 wraz z Franciszką Arnsztajnową założył Lubelski Związek Literatów. Wybrane publikacje: Poemat o mieście Lubline, Ballada z tamtej strony, Kamień, Nuta człowiecza, Nic więcej.

[close]

p. 8

* Kamienice na lubelskim Rynku Na fasadzie kamienicy pod adresem Rynek 2, zwanej kamienicą Klonowiców, znajdują się cztery portrety słynnych poetów. * Pierwszy od strony prawej przedstawia Sebastiana Klonowica (1545–1602), który podpisywał się łacińskim tłumaczeniem nazwiska - Acernus. Był poetą, kompozytorem i wykładowcą w Akademii Zamojskiej, ale i wieloletnim urzędnikiem kancelarii miasta, rajcą i burmistrzem Lublina. * Biernat z Lublina (1465–1529). Był on autorem jednej z pierwszych książek wydrukowanych w języku polskim – Raju dusznego, wydanej w 1513 r. * Kolejny portret przedstawia Jana Kochanowskiego (1530–1584) – który znacząco przyczynił się do rozwoju naszego języka literackiego. * Ostatni portret to wizerunek Wincentego Pola, poety, pisarza i geografa.

[close]

p. 9[close]

p. 10

* Pomnik wybitnego lubelskiego poety autorstwa Tadeusza Skwarczyńskiego stoi przy placu jego imienia, pomiędzy Pocztą Główną a klasztorem Kapucynów. Został odsłonięty w 30. rocznicę tragicznej śmierci Czechowicza. W tym miejscu 9 września 1939r. Józef Czechowicz zginął pod gruzami kamienicy podczas niemieckiego bombardowania. Okoliczności jego śmierci łudząco przypominają śmierć bohatera lirycznego w wierszu Żal („ja bombą trafiony w stallach”).

[close]

p. 11

Jan Kochanowski kamienica Rynek 3 Urodził się w 1530 roku w Sycynie, zmarł w 1584 na zawał w Lublinie. Żył w epoce Renesansu. Był wielkiej sławy poetą, dramaturgiem i tłumaczem. Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie oraz Królewcu. Pełnił funkcję sekretarza na dworze Zygmunta Augusta. Interesował się wówczas polityką. Wielokrotnie odwiedzał Lublin i ziemię lubelską. Tytuły dzieł: „Treny” „Psałterz Dawidów” „Pieśni” „Odprawa posłów greckich”

[close]

p. 12

Pomnik Jana Kochanowskiego Pomnik (dzieło Franciszka Strynkiewicza) znajduje się na skwerku tuż obok kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej. Pierwotnie ustawiony był przed Trybunałem Koronnym na Rynku Starego Miasta. Ufundowany został z okazji 400-lecia urodzin Jana Kochanowskiego (1530–1584). W czasie II wojny światowej Niemcy nakazali jego zniszczenie, ale dzięki mieszkańcom Lublina udało się go ukryć i przechować do czasu ponownego wystawienia w 1951 r.

[close]

p. 13

* Nazwisko rodowe – Aleksander Głowacki. Pisarz, publicysta. Urodzony w 1847 roku w Hrubieszowie. Zmarł w 1912 w Warszawie. Uczęszczał do szkół w Lublinie, Siedlcach i Kielcach. Jako 16-latek został ciężko ranny w powstaniu styczniowym, a władze rosyjskich zaborców ukarały go odebraniem szlachectwa oraz karą więzienia w koszarach wojskowych i na Zamku Lubelskim. Po zwolnieniu zdał maturę w Lublinie i rozpoczął studia na wydziale matematycznym Szkoły głównej w Warszawie. Tytuły niektórych dzieł: Anielka, Placówka, Lalka, Faraon, Katarynka, Kamizelka

[close]

p. 14

*Przygotowaliśmy również biogramy i zakładki o autorach wymienionych poniżej: Andrzej Strug Julia Hartwig Marcin Wroński

[close]

p. 15

Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Początki biblioteki sięgają roku 1907, kiedy to po tragicznej śmierci Hieronima Łopacińskiego w uznaniu jego zasług powołano Towarzystwo Biblioteki Publicznej jego imienia. Zmarły pozostawił po sobie zbiory zawierające ponad 11 tys. tomów książek, rycin, rękopisów i atlasów, które zostały przez towarzystwo wykupione do nowo powstającej biblioteki publicznej. Wojewódzka Biblioteka Publiczna nazwana imieniem Hieronima Łopacińskiego, posiada księgozbiór liczący ok. 480 tys. egzemplarzy.

[close]

Comments

no comments yet