Informatiebulletin juni 2017

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Kalender Donderdag 1: H. Angela de Merici, maagd 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 2: H.H. Marcellinus, Petrus en Erasmus, martelaren – Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 3: Vigilie van Pinksteren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 4: Hoogfeest van Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 5: Onder het Pinksteroctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis Dinsdag 6: Onder het Pinksteroctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 7: Quatertemperwoensdag – Onder het Pinksteroctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 8: Onder het Pinksteroctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 9: Quatertempervrijdag – Onder het Pinksteroctaaf 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 10: Quatertemperzaterdag – Onder het Pinksteroctaaf 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 11: Allerheiligste Drie-eenheid, hoogfeest 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis 13.00 uur: Lezing over Syrische christenen (pastorie) Maandag 12: H. Odulphus, belijder (commemoratie: H. Johannes van San Facundo, belijder) Geen H.H. Missen Dinsdag 13: H. Antonius van Padua, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 14: H. Basilius de Grote, bisschop, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 15: Hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament (Sacramentsdag) 10.30 uur: Sacramentslof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Juni 2017 Vrijdag 16 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 17: H. Gregorius Barbarigo, bisschop en belijder 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) Zondag 18: Tweede zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 19: H. Juliana van Falconieri, maagd Geen H.H. Missen Dinsdag 20: H. Silverius, paus en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 21: H. Engelmundus, abt (commemoratie: H. Aloysius van Gonzaga, belijder) 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 22: H. Paulinus, bisschop en belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 23: Heilig Hart van Jezus, hoogfeest 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 24: Geboorte van de H. Johannes de Doper, hoogfeest 08.30 uur: Bedevaart naar Tancrémont en Banneux (LKZ) 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 25: Derde zondag na Pinksteren 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 26: H. Adalbertus, belijder (commemoratie: H.H. Johannes en Paulus, martelaren) Geen H.H. Missen Dinsdag 27: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 28: Vigilie H.H. Petrus en Paulus 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 29: H.H. Petrus en Paulus, apostelen, hoogfeest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 30: Gedachtenis H. Paulus, apostel 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor aanvang van de H. Mis, of na (telefonische) afspraak.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Begin juni vieren wij het hoogfeest van Pinksteren, het feit dat op de apostelen te Jeruzalem de Heilige Geest neerdaalde Die hen bekrachtigde in hun prediking, waarop onmiddellijk 5.000 mannen zich bekeerden. De Heilige Geest is op dezelfde wijze neergedaald op ieder van ons – in het heilig Vormsel – waardoor wij bekrachtigd zijn in onze dienst aan God, om trouw te blijven aan de belofte van ons doopsel namelijk om een dienaar van God te zijn, iemand die Zijn heilige Wil voltrekt, en daardoor met de heiligheid van ons doopsel na een voltooid leven op deze aarde het hemels Vaderland te kunnen ingaan. De bijstand van de Heilige Geest is daarbij niet alleen bevorderlijk maar absoluut noodzakelijk. Deze woorden zijn niet alleen maar theorie; ze zouden voor ieder van ons werkelijkheid moeten zijn, want het is de werkelijkheid van de Kerk, het volk Gods op weg naar zijn Schepper en Redder. Wie er anders over denkt, neemt zijn christen-zijn niet serieus en zal waarschijnlijk zijn eeuwige bestemming niet bereiken. Lezing op 11 juni Graag nodig ik u allen uit om een bijzondere lezing bij te wonen over de situatie van de christenen in Syrië. De lezing wordt verzorgd door priester Peter Fuchs, voorzitter van Christian Solidarity International, de organisatie waarvoor wij dit jaar de vastenactie hebben gehouden. De lezing is in het Duits en zal plaatsvinden op zondag 11 juni na de Hoogmis, tussen 13.00 en 14.00 uur. U krijgt de mogelijkheid om u een duidelijk beeld te vormen van de ramp die onze oosterse christenbroeders en -zusters moeten doorstaan. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Sint-Nicolaasacademie De laatste bijeenkomst voor de zomerstop vindt plaats op zaterdag 17 juni en gaat over het martelaarschap in het christendom en in de islam, en het verschil tussen die twee. Dr Huib Klink, dominee in Zuid-Holland, docent filosofie en kenner van de werken van Plato, Kierkegaard en Groen van Prinsterer verzorgt de lezing. Deze wordt om 10.00 uur voorafgegaan door een heilige Mis in de kerk. Dat is de enige heilige Mis van die dag. Er is dus geen Mis om 11.00 uur. (Niet) parkeren op kerkplein Op zon- en feestdagen ontstaan door de vele auto’s op het kerkplein vaak onwenselijke en soms zelfs gevaarlijke situaties. Het is voor voetgangers dan moeilijk om nog tussen de auto’s door te komen; ook wordt bij het hek de toegang voor rollators en fietsen versperd. Bovendien kunnen hulpdiensten in geval van nood niet met brancard en apparatuur de kerk binnenkomen. Daarom het dringende verzoek om zoveel mogelijk te parkeren op openbare parkeerplaatsen. Op zondagen is er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van de kerk; parkeren is dan gratis. Op andere dagen kost dat wellicht iets meer moeite, maar ook dan zijn er parkeerplaatsen beschikbaar. Indien u toch meent op het kerkplein te moeten parkeren, bedenk dan dat er wellicht anderen zijn die slechter ter been zijn en de parkeerplaats beter kunnen gebruiken dan u. LKZ-bedevaart naar Tancrémont en Banneux Op zaterdag 24 juni organiseert de afdeling Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen een bedevaart naar Tancrémont en Banneux (B). Vertrek- en eindpunt zijn bij onze kerk. In het programma zijn opgenomen een heilige Mis in Tancrémont en lof en ziekenzegening in Banneux. Onderweg wordt de rozenkrans gebeden. Deelnemers worden verzocht een eigen lunchpakket mee te brengen, en een fles voor het water uit Banneux. Meer informatie en aanmelding: mevrouw Betsy Macnac, telefoon 020-7861951 of 06-41415073. De kosten bedragen € 35. Eerbied voor het Allerheiligste Sacrament Op donderdag 15 juni viert de Kerk Sacramentsdag. In 2012 sprak paus Benedictus XVI op die dag als volgt: Tijdens het Laatste Avondmaal, heeft Jezus het sacrament van Zijn Lichaam en Bloed ingesteld, de gedachtenis van Zijn Paasoffer. Zo heeft Hij Zichzelf in de plaats van de oude offers gesteld, doch Hij deed dit in een ritueel, dat Hij Zijn apostelen bevolen heeft voort te zetten als het hoogste teken van het echte Sacrale, dat Hijzelf is. De aanbidding is een daad van geloof en gebed tot de Heer Jezus, Die werkelijk aanwezig is in het Altaarsacrament. De band met Jezus’ Eucharistie ontstaat niet alleen in de heilige Mis, ook de overige essentiële tijd en ruimte moet vervuld zijn van Zijn aanwezigheid. Jezus’ blijvende aanwezigheid onder ons en met ons is een concrete, nabije aanwezigheid te midden van onze huizen; Hij is het Kloppende Hart van de stad, van het land, het grondgebied en zijn verschillende expressies en activiteiten. Het Sacrament van Christus’ liefde moet heel het dagelijks leven doordringen.

[close]

Comments

no comments yet