WorldFood 2017 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

WorldFood 2017 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

3

[close]

p. 6[close]

p. 7[close]

p. 8

• Salamlama məktubları Hörmətli sərgi iştirakçıları və qonaqlar! Sizi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi adından 23-cü Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi “WorldFood Azerbaijan” 2017 sərgisində salamlamaqdan məmnunluq hissi duyuram. Qida sektorunun beynəlxalq görüş nöqtəsi olan “WorldFood Azerbaijan” sərgisi hər il qida dünyasını bir çox yeni məhsullarla tanış etməyə, biznes əlaqələrinin qurulmasına və genişləndirilməsinə xidmət göstərir. Belə ki, “WorldFood Azerbaijan” sərgisi və onu müşayiət edən tədbirlər hər il sərgini ziyarət edən bütün bazar subyektlərinin, o cümlədən qida məhsullarının təchizatçılarının, ərzaq məhsullarının topdansatış bazasının nümayəndələrinin, müxtəlif avadanlıq və inqrediyentlərin istehsalçılarının, habelə qablaşdırma müəssisələrinin və digər tərəflərin maraqlarını birləşdirməyə, eləcə də qida sənayesi mütəxəssisələrinin illik görüşləri üçün möhkəm zəmin yaratmaqla yanaşı, beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını və ərzaq çeşidinin müxtəlifləşdirilməsinin, Azərbaycanın qida sənayesində investisiya qoyuluşunun və yeni texnologiyaların tətbiqini təşviq edəcəkdir. Bildiyimiz kimi, iqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən biri olan kənd təsərrüfatının inkişafı üçün hökümət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər, məhsul istehsalına ayrılan subsidiyalar və güzəştlər, aqrar sahədə həyata keçirilən institusional və kadr islahatları, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ixracının stimullaşdırılması məqsədi ilə görülən işlər, sərmayə qoyuluşu imkanları, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə əlaqədar yerli istehsalın həcminin artırılması və kənd təsərrüfatının gəlirli sahələrinin, xüsusilə pambıqçılığın, baramaçılığın və tütünçülüyün inkişaf etdirilməsi aqrar sahədə dövlət siyasətinin mühüm istiqamətləri olaraq nəzərdə tutulur. Qida sənayesinin davamlı inkişafı Azərbaycanın ixrac potensialının artımına, habelə ixrac strukturunun şaxələndirilməsi məsələsinin həllinə öz töhfəsini verir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı və iqtisadiyyatın diversifikasiyası kontekstində kənd təsərrüfatı və qida sənayesi sahələrində əldə edilmiş nailiyyətlərin nümayiş etdirilməsində, yerli kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının ixracının təşviq olunmasında, mütərəqqi təcrübələrin və texnologiyaların ötürülməsində, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyinin gücləndirilməsində, eləcə də milli, regional və qlobal səviyyələrdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində bu sərginin müstəsna rolu vardır. Sonda 23-cü Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi “WorldFood Azerbaijan” 2017 sərgisinin təşkilatçılarına və iştirakçılarına uğurlu və məhsuldar fəaliyyət, eləcə də etibarlı tərəfdaşların tapılmasını və mövcud tərəfdaşlarla əlaqələrin daha da gücləndirilməsini arzulayıram. Hörmətlə, Heydər Əsədov Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri 6 17-19 MAY 2017 / Bakı, Azərbaycan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az

[close]

p. 9

• Welcome letters Dear Exhibition Participants and Guests! I am pleased to welcome you all to the 23rd Azerbaijan International Food Industry Exhibition, WorldFood Azerbaijan 2017 on behalf of the Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan. As an international meeting point for the food sector, the World Food Azerbaijan exhibition annually serves to introduce numerous new products to the food world, and to establish and expand business relations. Thus, the WorldFood Azerbaijan exhibition and the accompanying events will create a solid foundation for combining the interests of all market participants, including representatives of food products suppliers and wholesalers, manufacturers of the various equipment and ingredients, packagers, and other parties visiting the exhibition every year, as well as for the annual meeting of experts of the food industry. The event provides a forum for diverse opportunities for international cooperation and expanding the range of the food, investments and the introduction of new technologies in the Azerbaijan food industry. As we know, the measures implemented by the Government for the development of agriculture as a leading economy sector, the subsidies and concessions allocated for production, the institutional and personnel reforms in the agrarian sector, the works carried out for export promotion in agricultural and food products, investment opportunities, increasing the volume of local production, ensuring the food security and development of profitable agricultural sectors, in particular cottongrowing, sericulture and tobacco-farming are all expected to be critical areas of government policy in the agricultural sector. The sustainable development of the food industry contributes to increasing Azerbaijan’s export potential, in addition to resolving the issue of diversification of our export structure. The exhibition has an important role in presenting the latest achievements made in the fields of agriculture and in the food industry, in promoting exports of local agriculture and food products, in transferring best practices and technology, in strengthening the position of our country in the international arena as a reliable partner, as well as in ensuring food security on the national, regional and global levels, in the context of the development of the non-oil sector and economic diversification. I wish the organizers and participants of the 23rd Azerbaijan International Food Industry Exhibition, WorldFood Azerbaijan 2017 successful and productive activities, and hope that they will find reliable partners and strengthen their relations with existing partners. Sincerely, Heydar Asadov, Minister of Agriculture of the Republic of Azerbaijan 17-19 MAY 2017 / Baku, Azerbaijan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az 7

[close]

p. 10

• Salamlama məktubları Hörmətli iştirakçılar, ziyarətçilər və qonaqlar! Sizi 23-cü Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi - “Worldfood Azerbaijan” 2017 sərgisində səmimi qəlbdən salamlayıram. Heç kəsə sirr deyil ki, iqtisadiyyatın bu sektoru ölkəmizdə qeyri-neft məhsullarının ümumi istehsalı və ixracı sahəsində böyük paya malikdir. Məhsuldarlıq üçün zəruri olan hər bir şəraitlə yanaşı, münbit təbiət və zəngin su ehtiyatının mövcudluğu yüksək keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi üçün münbit əsas yaradır, əlverişli və münasib iqlim şəraiti isə il boyu məhsul toplamağa imkan verir. Yerli istehlakçıların kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatının əsasən yerli istehsal hesabına ödənilməsi əbəs deyil. Uzun illərdir ki, Azərbaycanın təbii və rəqabətədavamlı kənd təsərrüfatı və qida məhsulları beynəlxalq ticarətə cəlb edilib və müxtəlif xarici ölkələrə ixrac olunur. Ənənəvi olaraq, bu məhsullar əsasən MDB bazarına ixrac olunur, lakin son illər ölkəmizin ixrac coğrafiyası genişlənərək bir sıra Avropa, Asiya və Amerika ölkələrini də əhatə edir, bu ərazini daha da genişləndirmək üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Şübhəsiz ki, bu tədbir kənd təsərrüfatı-qida sənayesini təmsil edən yerli sahibkarlar üçün mühüm platformadır və həm təcrübə, həm də bilik mübadiləsi baxımından səmərəli göstəriciləri təmin edərək öz töhfəsini verəcəkdir. Mən fürsətdən istifadə edərək Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO) adından bu sərgidə sizin hər birinizə uğurlar diləyirəm! Rüfət Məmmədov AZPROMO – nun Prezidenti 8 17-19 MAY 2017 / Bakı, Azərbaycan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az

[close]

p. 11

• Welcome letters Dear Participants, Visitors and Guests! It is a great honour and pleasure for me to welcome each of you at 23rd Azerbaijan International Food Industry Exhibition - Worldfood Azerbaijan 2017. It is not secret that this sector of economy has considerably great share in overall non-oil production and export in our country. While existence of almost everything needed for productivity, fertile nature and abundant water provide solid grounds for growing a wide range of high quality agricultural products, favourable and friendly climatic conditions allows harvesting throughout the year. This is not in vain that domestic consumer demand for agro-products is mainly met by local production. It has been long enough that Azerbaijan’s organic and competitive agricultural and food products have been involved in international trade and being exported to various countries. Traditionally, the main destination for these goods is the CIS market, but in recent years, our export geography has expanded to include many other European, Asian, American countries and various measures are being taken to extend this areal even more. This is for sure that this event is an important platform for Azerbaijani entrepreneurs representing agro-food industry and it will have fruitful records and contribution in terms of experience and knowledge exchange. So, taking this opportunity, I wish every success to all of you here at this exhibition on behalf of the Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation (AZPROMO). Rufat Mammadov President of AZPROMO 17-19 MAY 2017 / Baku, Azerbaijan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az 9

[close]

p. 12

• Salamlama məktubları Hörmətli xanımlar və cənablar! Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası adından - “WorldFood Azerbaijan” 2017 - 23-cü Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisinin iştirakçı və qonaqlarını tədbirin açılışı münasibəti ilə səmimi qəlbdən salamlayıram. Bu gün Azərbaycanda dövlət siyasəti, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru üzrə genişləndirilməsinə yönəldilib. Ölkənin qida sənayesi fəal surətdə inkişaf edərək, Azərbaycanda ixrac potensialının artırılmasına töhfə verir. Yeni texnologiyalar və təcrübə mübadiləsi yüksək keyfiyyətli ixrac məhsullarının istehsalı üçün əsas şərtdir və bütün bu imkanlar hər il beynəlxalq “WorldFood Azerbaijan” sərgisində təqdim edilir. Sərgiyə qatılan yerli və xarici şirkətlərin sayının mütəmadi olaraq artması, əsası Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən iri miqyaslı islahatlar, o cümlədən qida sənayesinin əsas xammal bazarı olan aqrar sektorunun, habelə emal sahələrinin inkişafının aydın göstəricisi və birbaşa nəticəsidir. Bu əhəmiyyətli sərginin gedişatında bütün iştirakçı və ziyarətçilərə ən xoş niyyətlərimi çatdırır, işgüzar əlaqələrin yaradılması naminə görüləcək işlərdə uğurlar arzulayıram! Hörmətlə, Orxan Bayramov ASK-nın Baş Katibi 10 17-19 MAY 2017 / Bakı, Azərbaycan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az

[close]

p. 13

• Welcome letters Dear Ladies and Gentlemen! On behalf of the National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organizations of the Republic of Azerbaijan, I would like to sincerely welcome all exhibitors and visitors to the opening of WorldFood Azerbaijan 2017, the 23rd Azerbaijan international food industry exhibition. Today, the country’s national policy is aimed at the expansion of the economy’s non-oil sector. The food industry is intensively developing and making its contribution in improving Azerbaijan’s export potential. The necessary preconditions for the production of high-quality export products are new technologies and exchanging experiences. All these opportunities are annually presented at the international WorldFood Azerbaijan exhibition. The continuous increase in the number of local and foreign exhibitors is a true indicator and direct result of large-scale reforms established by the National Leader of the Republic of Azerbaijan, Heydar Aliyev, which have been successfully upheld by the President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev. It is also a clear demonstration and an immediate consequence of great development in the agrarian sector, which is the primary market of raw materials for the food and processing industries. I would like to express my best wishes to all exhibitors and visitors throughout the exhibition and wish them every success in establishing beneficial business relations. Yours Sincerely, Orkhan Bayramov General Secretary of ASK 17-19 MAY 2017 / Baku, Azerbaijan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az 11

[close]

p. 14

• Təşkilat komitəsinin salamlama məktubu Hörmətli xanımlar və cənablar! Biz “Iteca Caspian” beynəlxalq sərgi təşkilatçısı və onun Böyük Britaniyalı tərəfdaşı “ITE Group” adından, 23-cü Azərbaycan Beynəlxalq Qida sənayesi - “WorldFood Azerbaijan” 2017 sərgisi və Xəzər Beynəlxalq Qablaşdırma, Tara, Etiket və Poliqrafiya - “IPACK Caspian” 2017 sərgisinin bütün iştirakçı və qonaqlarını səmimi qəlbdən salamlayırıq! Artıq uzun illərdir ki, “WorldFood Azerbaijan” sərgisi həm qida, həm də emal müəssisələri üçün nəzərdə tutulmuş texnologiya və avadanlıqların təqdim olunması baxımından peşəkar platforma funksiyasını yerinə yetirir. Sözügedən sərgidə həmçinin ictimai iaşə sahəsi üzrə müasir istiqamətlər də nümayiş etdirilir. Məhz bu sərginin ekspozisiyasında hər bir mütəxəssis, iştirakçı şirkətlərin nümayəndələri ilə ünsiyyət, stendlərdə aparılan fikir mübadiləsi və müzakirələr çərçivəsində yeni ideyaları, eləcə də texniki və idarəetmə texnologiyalarını mənimsəmək, qida sənayesində yeni innovasiyalarla tanış olmaq, aktual məsələləri müzakirə etmək, qarşılıqlı faydalı tərəfdaş münasibətləri qurmaq və bu münasibətləri möhkəmləndirmək imkanı qazanır. “WorldFood Azerbaijan” ekspozisiyasının sahəsi ildən-ilə böyüyür və sərgi iştirakçılarının təxminən yarısını xarici dövlətlərdən təmsil olunan şirkətlər təşkil edir. Bu, Azərbaycanın ərzaq bazarına azalmayan beynəlxalq maraq və onun böyük potensialından, habelə sərgi forumunun qida sənayesi üçün daşıdığı əhəmiyyətdən xəbər verir. Bu il sərgidə Bolqarıstan, Belarus, BƏƏ, Hindistan, İtaliya, Litva, Rusiya, Şri-Lanka, Türkiyə, və digər ölkələrin şirkətləri təmsil olunacaq. Həmçinin sərgidə aparıcı yerli şirkətlər də fəal iştirak edirlər. Biz ümidvarıq ki, bu tədbir sərginin qonaq və iştirakçılarını perspektivli təcrübələrlə, maraqlı layihələrlə tanış etməyə imkan yaratmaqla yanaşı, qida və qablaşdırma sənayesində ən yaxşı və uğurlu həll variantlarını müəyyən etməyə də kömək edəcək. Bu isə öz növbəsində həmin sənaye sahələrinin sabit inkişafını təmin edəcəkdir. Sərgiyə hərtərəfli dəstək verdiyinə görə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təşkilatçılar adından xüsusi minnətdarlığımızı bildirir və bizimlə əməkdaşlıq edərək dəstək göstərən Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasına (ASK), eləcə də Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fonduna (AZPROMO) təşəkkür edirik! Sərginin iştirakçılarına, qonaq və ziyarətçilərinə məhsuldar fəaliyyətlə yanaşı, nəzərdə tutulan planların həyata keçməsini və səmimi dost münasibətlərinə kömək edən yeni işgüzar tanışlıqlar diləyirik. Sizinlə 2018-ci ildə yenidən görüşmək arzusu ilə! Hörmətlə, Edvard Stroon Regional direktor ITE Group PLC Fərid Məmmədov İcraçı direktor Iteca Caspian MMC 12 17-19 MAY 2017 / Bakı, Azərbaycan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az

[close]

p. 15

• A Message from the Organisers Dear Exhibitors and Visitors, On behalf of Iteca Caspian, the international exhibition company and its partner ITE Group, we are happy to welcome all participants and guests of WorldFood Azerbaijan 2017, the 23rd International Food Industry Exhibition and IPACK Caspian 2017, the Caspian International Packaging, Tare, Label and Printing Exhibition. The WorldFood Azerbaijan exhibition has been a professional platform for the presentation of technologies and equipment for food and processing manufacturers for many years, and has served very well as a means of demonstrating modern trends in the catering field. It is at this exhibition that, through communication with representatives of other participating companies as well as in exchanging views and holding informal discussions at the stands themselves, each specialist has the opportunity to generate new ideas, develop technical and management solutions, learn about the latest innovations in the food industry, discuss topical issues and establish and strengthen mutually beneficial partnerships. Every year, the WorldFood Azerbaijan exhibition area is growing. About half of the exhibitors are companies from foreign countries. This demonstrates the unrelenting international interest in Azerbaijan’s food market, its impressive potential and the importance of the exhibition for the food industry. This year the fair will feature companies from Lithuania, Italy, Bulgaria, Russia, Belarus, India, Sri-Lanka, Turkey and UAE as well as others. Leading local companies also actively participate here. We hope that this event will allow visitors and participants to acquaint themselves with promising practices and interesting projects as well as helping them to determine the best and most successful solutions in the food and packaging industries that will ensure their sustainable development. On behalf of the organisers, I would like to express special gratitude to the Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan for supporting the exhibition. We also express our gratitude to the National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organizations of Azerbaijan Republic (ASK) and Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation (AZPROMO) for their cooperation and support. We sincerely wish the participants, guests and visitors of the exhibition fruitful work, successful implementation of the marked plans and the development of new business contacts that will contribute to the maintenance of warm and friendly relations between all stakeholders. We look forward to seeing you in 2018! Yours sincerely, Edward Strachan Regional Director ITE Group plc Farid Mamedov Executive Director Iteca Caspian LLC 17-19 MAY 2017 / Baku, Azerbaijan www.worldfood.az / www.ipack.iteca.az 13

[close]

Comments

no comments yet