L'Alternativa 88. Amiant fora de Badia

 
no ad

Embed or link this publication

Description

No als pressupostos del PSC/PP· Amiant fora de Badia · Ambulàncies Relleu al grup municipal AEB· Joan Oliver, pena o glòria? · Imprudències Clàusules sòl · Què passa amb els parcs · Coaching? · Eleccions a França

Popular Pages


p. 1

MAIG '17 88 CONTACTE: burgos, 18 08214 Badia del Vallès / www.aebadia.org / comunica@aebadia.org amiant fora de Badia TEMES D'AQUEST NÚMERO No als pressupostos del PSC/PP· Amiant fora de Badia · Ambulàncies Relleu al grup municipal AEB· Joan Oliver, pena o glòria? · Imprudències Clàusules sòl · Què passa amb els parcs · Coaching? · Eleccions a França

[close]

p. 2

GtrReUbP aMlUlNaInCItPAdL iDaE La’ALdTEiRaNApTIeVrA BD’EaSdQUiEaRRES Quim Duran Teresa Carceller Álvaro Pacheco El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres sorgit de les últimes eleccions, està format per cinc regidores que actualment no tenen responsabilitats de govern, sinó de proposta, oposició i control. Són a disposició de tota la ciutadania i des d'aquestes pàgines anirem informant periòdicament dels seus posicionaments al ple de l'ajuntament. Ruben Toro Miguel Rodríguez Badia pregunta Per qué s'ha retirat el monòlit commemoratiu del carrer Santander? Gener ‘17 • Votem contra els pressupostos (veure article a sota). • Subscrivim el manifest “Casa nostra, casa vostra” de suport als vot als 16 anys. • No subscrivim una proposta que nega el dret a l’autodeterminació i donem suport al manifest del pacte nacional pel ció ciutadana. • Subscrivim proposta pel foment del canvi de model energètic amb subministrament elèctric 100% renovable. José Luis | C. Santander refugiats. referèndum. • Votem a favor de l'adhesió • Votem favorablement a la pro- • Presentem moció per tal de de l'Ajuntament a la campanya Perquè es va aprobar una moció impulsada per l'AEB i BeC per la retirada d'aquest simbol franquista i monarquic que proposava també substituir-lo per un que recordi la lluita veinal impulsora dels ser- posta “Per la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH”. • Presentem moció per a promoure la figura de Joan Oliver que s’aprova per unanimitat. Febrer ‘17 • Votem en contra del Pla d’Ac- tuació Municipal que, com el pressupost, no resol els proble- crear un espai a la web municipal sobre l'atenció i prevenció de la pobresa energètica. S'aprova per unanimitat. • Recolzem la retirada del monòlit franquista del carrer Santander. Març ‘17 • Votem contra la modificació de crèdit per serveis de neteja. Badia lliure de publicitat sexista • S'aprova per unanimitat la nostra moció per un seguiment i control efectius del compliment de les mocions aprovades pel Ple. • S'aprova per unanimitat la nostra moció per a l'adhesió de Badia a la Xarxa de Municipis LGTBI. veis públics de mes reals de la ciutat. • Defensem la reforma constitu- • Recolzem l’adhesió de Badia la nostra ciutat. • A favor de demanar el dret a cional per millorar la participa- al consorci Besòs-Tordera. Aquell monòlit atorgava la construcció de Badia a la L’AEB vota en contra dels pressupostos 2017 No existeix cap partida destinada a l’estudi de la remunicipalització de serveis com la recollida d’escombreries o la neteja d’edi- Finalment, considerem que cap dels pressupostos que es portin a la sala de plens seran pressupostos dignes per a la ciutadania de gracia del caudillo i en el Quim Duran ficis públics municipals. Badia, en tant no es resolgui el seu nom al príncep Juan Carlos, deixant de banda que la construcció de barris com aquest va estar impulsada per la mort de moltes treballadores al Vallès en les riuades del 1962 que va posar al descobert la situació del barraquis- L'onze de gener va tenir lloc el ple extraordinari de pressupostos 2017 i els van aprovar PSC i PP. Nosaltres vam votar en contra. Per què? Amb una metodologia de treball diferent a la d’anys anteriors, no s’ha tingut en compte el treball per àrees i el govern no ha facili- Es tracta d’un pressupost continuista que no aposta clarament per resoldre cap dels problemes que tenim a la nostra ciutat, especialment per a la gent jove, amb més educadors de carrer i activitats i espais de lleure, culturals o educatives. L’envelliment de la població tampoc no s’entoma com mereix. tema del finançament de Badia. És responsabilitat de l'equip de govern dinamitzar les negociacions de la comissió paritària Ajuntament-Generalitat i no observem cap avanç. Resoldre d'una vegada per totes el finançament és una prioritat. Badia necessita el finançament per poder tenir uns serveis públics me a l'àrea de Barcelona. tat tota la informació fins a dues Tot i cedir la gestió del parc de dignes i no patir per arribar, com Creiem que és molt més hores abans de començar el Ple. Joan Oliver cap a l’AMB, el tantes famílies de Badia, ja no a important fer un recordatori que qui realment ha anat construint Badia han estat els seus habitants, sobretot els de la primera fornada que van rebre una L’AEB sempre ha defensat uns pressupostos participatius i la proposta del govern és insuficient en aquest sentit. Són els ciutadans que han de decidir el gruix de les inversions i no el govern unilateralment. pressupost de manteniment de parcs i jardins augmenta quan desapareixen contínuament parcs infantils per falta de manteniment. I més càrrecs de confiança a 55.984€/any. final de mes sinó a final d'any. El PSC s'estima més tenir un endeutament baix que tenir una ciutat digna. Aquest pressupost, com els anteriors, ens tornen a condemnar a ser el poble més pobre de Catalunya. 2 ciutat buida i van lluitar per ella. Recorda que per queixes, idees o propostes als regidors de l'AEB pots fer-ho els dimarts a la tarda al Casal de l'Esquerra, per telèfon al 931809421 o per e-mail a grupmunicipal@aebadia.org

[close]

p. 3

Editorial l número 88 de l'alter- al llarg d'aquestes dotze pàgines nativa s'ha fet esperar. farcides que comencen amb la reiEl motiu principal és que hem vindicació veïnal per la retirada de reestructurat la redacció per orga- l'amiant i la poca feina del govern nitzar la feina i millorar la infor- en aquest terreny i en les que també mació que oferim ja fa 23 anys. parlem del relleu al grup municipal Aquest retard ha fet que s'hagin de l'AEB, dels parcs de la ciutat, de acumulat força temes d'interès tant la conducció a Badia i fins i tot del de treball municipal com socials dia de la marmota. També i a tall de i polítics. Podeu comprovar-ho reflexió incloem algunes idees sobre les eleccions presidencials franceses del passat 7 de maig i les lliçons que en podem treure. Aprofitem aquestes línies per proposar a totes les persones que ens llegiu que ens feu arribar preguntes sobre el nostre municipi, el seu ajuntament o la seva història i nosaltres intentarem respondre-les breument. Desidia de l’equip de govern amb la retirada de l’amiant Teresa Carceller Hi ha un tema que preocupa a molts veïns i és el de l’amiant al nostre municipi. Tan sols cal donar una volta pel poble i veure les pancartes a molts dels edificis. Tal és la preocupació que l'Associació de Veïns va impulsar una comissió per la retirada de l’amiant fa prop d’any i mig, on hi participen mensualment tant veïns a títol individual o en representació d’entitats, com membres de l’ajuntament (el regidor de l’equip de govern encarregat i membres de l’oposició), així com el tècnic especialista que assessora l’ajuntament. Però creiem que el govern del PSC no mostra tanta preocupació pel tema, o almenys no la tradueix en acció decidida, més aviat en desidia. Per què diem això? En la comissió citada els veïns hem pogut saber de l'elaboració d'un Pla Director per la retirada planificada i responsable de l’amiant al municipi, així com la redacció d'uns protocols per ferho possible. El primer d'aquests protocols té la finalitat de definir el procés a seguir pel consistori en front l'avís d'existència de restes fibrociment (amiant) en la via pública o parcs i jardins comunitaris. Recordem que aquest material no pot retirar-se de qualsevol manera per la seva perillossitat i la legislació vigent estableix uns mecanismes força estrictes. Per això, el municipi necessita tenir aprovat aquest protocol que faciliti la retirada, el més ràpid possible, del material identificat complint en tot moment els requisits legals a través d'empreses inscrites en el Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA) i tècnicament solvents. Els altres protocols serien per atorgar la llicència d'obres amb risc d'exposició a fibres d'amiant, per a la contractació municipal d'empreses per l'execució d'activitats amb risc d'amiant i el protocol pel seguiment i tancament d'actuacions amb risc d'amiant a empreses subcontractades. Doncs, aquests protocols, que havien d'estar aprovats al desembre del 2016, segons se'ns va informar des de l'equip de govern, encara no han estat aprovats per part de les distintes regidories implicades, la qual cosa fa que no es puguin implementar per part del personal delegat per l'Ajuntament. I en què ens afecta la desídia de l'equip de govern? Per exemple, fa poc, uns treballadors municipals, van descobrir unes plaques de fibrociment en un jardí comunitari. Han trigat prop d'un mes en retirar les plaques tot i les protestes veïnals i l'alarma creada. I es dona el cas que treballadors municipals feinejaven a prop, amb el conseqüent perill de donar cops i trencar les plaques, com finalment va passar. De res servia que el material estigués segellat. Aquest és un exemple de la mala gestió del govern i de com pot ajudar aprovar uns protocols clars d'actuació. I quan preguntem per què no s'aproven ja aquests protocols, dissenyats expressament perquè aquests problemes no passin, la resposta per part del regidor competent és un "no ho sé", tot i que ens diu que estan per revisar i validar sobre la taula des de fa més d'un mes. Desidia. A falta de cap altre explicació que justifiqui aquest retard en l'aprovació dels protocols, nosaltres hem instat a l'equip de govern que ho facin el més aviat possible per tal de poder-los implementar ja que, com s'ha vist, són molt necessaris. En la mateixa línia veiem com s’escapen oportunitats de finançament per a aquest tema. Arran d'una moció a la Diputació on s’instava a la retirada de fibrociment en equipaments municipals hem estat coneixedors que Cerdanyola (sembla ser que té un govern que sí que aposta seriosament per la retirada de l'amiant) ràpidament va demanar que la Diputació fes una diagnosi dels seus edificis municipals, aconseguint que es faci allà la prova pilot. Badia mentretant paga la diagnosi dels edificis municipals amb els seus propis mitjans. Igualment, a la darrera reunió de la comissió de l'amiant, un diputat d'ERC present va comentar que tal i com havia vist d'organitzat al veïnat, li estranyava que l'ajuntament no hagués fet gens de "soroll" a la Generalitat. No pot ser. Els actuals responsables del govern del PSC porten dos anys, temps més que suficient per poder comprovar que, en aquest tema, més enllà de contractar un tècnic especialista per la redacció dels protocols abans esmentats i fer veure que hi estan implicats consignant partides amb mínimes quantitats en els pressupostos municipals, no hi ha una acció decidida veritable. Quan arriba l'hora que l'equip de govern faci la seva part, veiem que no tenen gens de pressa en fer-la, quedant així com un permanent "estem treballant en la retirada de l'amiant". Al grup municipal de l’AEB se’ns acaba la paciència i creiem que a molts veïns també. Passat aquest marge de dos anys, més que generós, creiem que l’actitud de l’equip de govern ha de canviar molt o no seran més que un llastre en la lluita per aconseguir la retirada efectiva de l’amiant al nostre municipi. 3

[close]

p. 4

Badia i els parcs infantils Miguel Rodríguez AAl mes de març vam saber que l’equip de govern feia desaparèixer el parc infantil de la República desprès que el grup municipal de l’AEB, a l’anterior comissió de territori, demanés que es reparessin o es substituissin els elements infantils que estiguessin en mal estat per la perillositat que representava pels infants. Des de la regidoria havien enviat a una tècnica municipal que va comunicar que al seu parer l’estat dels jocs era acceptable, però, davant dels nostres dubtes, també van demanar a una empresa que en fes una valoració i aquesta va determinar que la rehabilitació d’aquests elements costaria almenys 5.000€, i si no es reparaven aconsellaven retirar-los. És així que vam ser coneixedors en comissió de territori de la seva retirada per la brigada d’obres, ja que evidentment, els jocs no estaven en bon estat. Recordem que al magatzem de la brigada d’obres estan emmagatzemats els elements infantils Què passa en aquest municipi amb els parcs infantils? Quan hi ha una preocupació veïnal per l’estat de conservació dels parcs infantils en comptes de buscar una solució a aquest problema, enlloc de mirar per conservar-los i mantenir-los tal i com demana la ciutadania, a on interpretem que mort el gos s’ha acabat la rabia. Deuen suposar que s’acaba també amb les queixes veïnals. Després fer promeses de nous parcs és fàcil! Què va demanar l’AEB a comissió de territori? L’AEB creu imprescindible un pla de manteniment dels parcs infantils per tal d’anar reparant elements deteriorats i no haver d’arribar a l’extrem, com passa massa sovint, d’haver de retirar tot el parc (recordem, construïts amb diner public!). No pot ser que es destrueixin més parcs dels que es creen, i aquests que es creen, sense cap mena de pla de manteniment, sabem que acabaran retirats al cap d’uns anys. En poc temps s’han perdut, a part del parc de la República Aquí hi havia el parc de la República que es van retirar amb la re- l’espai infantil situat al costat de modelació del Parc Joan Oliver La Llavor, d’on es va treure l’ara- amb la finalitat de que servissin nya que ara està al Joan Oliver, per substituir d’altres en cas de sense haver posat cap altre ele- necessitat, i és per això que es ment infantil, així com el parc va demanar la substitució dels de la Santander, el de la Menor- elements infantils del Parc de ca que cada cop està més deteri- la República per aquests altres, orat, el de la Plaça de la Dona... però segons se’ns va dir a comis- Quina va ser la resposta del re- sió, aquests elements emmagat- gidor de territori a la proposta zemats també estan força dete- d’un pla de manteniment? riorats i no es podien utilitzar Al començament defensava la 4 sense una reforma prèvia. idea de que era molt costós i Després d'això, van treure el parc i mai més n'hem sabut. no es contemplava per falta de pressupost. Finalment va comprometre’s a demanar a vàries empreses que elaborin un pla de manteniment dels parcs infantils per tenir-lo en compte a l’hora d’elaborar els pressupostos. Nosaltres creiem que això es podria fer amb el propi personal de la casa estalviant costos innecessaris però sembla ser que no és possible ja que no tenim «tècnic en valoració de parcs infantils». I els altres parcs del municipi corren perill de ser retirats? El regidor de territori va aixecar totes les alarmes quan en comissió va afegir, segons la seva percepció, ell tendiria a eliminar parcs petits i fer parcs grans, idea que els diferents grups de l’oposició vam comunicar que no compartíem. A més, que era impossible mantenir tants parcs infantils, oblidant-se de quin govern els va posar i que ja haurien d’haver contemplat, en el seu dia, que aquests parcs s’haurien de mantenir i això tindria un cost. Però, hi haurà parc nou a l’espai del Parc de la República? El regidor coneixedor de la reclamació veïnal per la reparació d’aquest parc infantil amb una recollida de més de 100 signatures, explica en comissió que volen posar-se mans a l’obra immediatament en la redacció d’un nou projecte, seient amb els veïns que van fer la proposta en el procés participatiu (que es va descartar en el seu dia ja que el terreny estava afectat pel desenvolupament del pla general, i que fa que la zona del parc infantil s’hagi de desplaçar de l’espai que fins ara ocupava) i amb la resta dels grups municipals per, entre tots, definir com quedaria aquell espai. Integrant també el Monument a la II República que l'AEB i altres organitzacions i persones de Badia van cedir a la ciutat i que actualment està guardat al magatzem de la brigada d’obres. Que farà l’AEB d’ara endavant? L’AEB vetllarà per a que l’equip de govern elabori un pla de manteniment i el posi en pràctica però també donarà recolzament a les iniciatives veïnals que vagin en aquest sentit, valorant positivament les reunions convocades a peu de carrer per l’AA. VV. per parlar d’aquests temes. A més a més, hem elaborat un mapeig de tots els parcs i jocs infantils del nostre municipi. Aquesta eina està disponible online (si entres al nostre web trobaràs un comunicat d’aquesta proposta més detallada «l’AEB mapeja els parcs i jocs infantils»). Si trobeu qualsevol canvi en l’estat no dubteu en fer-nos arribar les fotos i la descripció que creieu oportuna per poder-ho mantindre actualitzat -per si se’ns escapa alguna cosa-. Som molts els que dubtem que les promeses de l’equip de govern acabin sent realitat, ja que costa molt d’entendre que no es disposi de 5000€ per reparar els elements infantils deteriorats de qualsevol parc o no hi hagi disponibilitat pressupostària per la creació d’un pla de manteniment de parcs, però si hi hagi prou diners per crear un parc nou sense que hi hagi cap partida consignada als pressupostos.

[close]

p. 5

Nuevo accidente por imprudencia y van... Redacció El pasado 6 de enero nos despertamos con el resultado de un importante accidente justo en la puerta de la guardería La mainada. Segun los datos de la polícia al conductor se le fue el coche al salir de la rotonda. Cualquiera que viera el estado en quedaron barandilla, bancos, papelera y resto de mobiliario urbano se preguntaría a que velocidad iba el vehículo para producir tal destrozo. Seguro que a bastante más de 50 km por hora. Quizás haya quien diga que se trata de un hecho aislado, pero si estamos en las calles de Badia a ciertas horas de la noche (e incluso de día) sabemos que no, que, desgraciadamente, cada día hay alguien jugando con el coche, excediendo la velocidad máxima, haciendo trompos o cometiendo otras imprudencias. Ante esta situación, a lo primero que cabe apelar es a la responsabilidad de todos los que conducimos un vehículo. Hay que ser consciente del destrozo que puede causar un objeto de metal y plástico de más de 700 kilos lanzado a toda velocidad. No es una broma y seguro que muchos de los que estáis leyendo esto pensasteis en lo que podía haber pasado de pasar alguien por la acera en el momento del accidente o de haberse producido en horario de entrada o salida de la guardería. Por lo tanto, desde aquí queremos pedir un poco de sentido común y razonamiento a todos los conductores. Un poco de pensar en los demás y en las consecuencias que les pueden producir nuestros actos. Pero, dicho esto, también queremos apelar a la policia local y, sobretodo, a sus responsables. Aquellos que no sean capaces por si mismos de entender la peligrosidad de la conducción como un juego, por los argumentos que ya hemos dado, deben dejar de practicarla por miedo a la sanción. La sensación de impunidad que existe cuando un grupo de jóvenes se dedica a hacer trompos en el aparcamiento del mercado a escasos 100 metros de la policía local, no se puede permitir. Reclamamos órdenes claras para que nuestra policía se dedique de forma preferente a dejar claro que ciertas conductas con los vehículos no estan permitidas, en Badia tampoco. Al que no se le ocurre por si solo que ponerse en sentido contrario por la avenida Burgos y acelerar a más de 80 km por hora para adelantar al autobús en la parada puede provocar un atropellamiento en el siguiente paso de peatones sin visibilidad, necesita entender que a él le puede provocar una sanción. Para eso está la policía. La policía debería proteger al colectivo del individuo y no a ciertos individuos del colectivo por acción o por omisión. Teresa Reverter Si el poeta haguès vingut el 19... a la inauguració del parc que porta el seu nom s'haguès emprenyat. I si ara fos viu.... Si, si, no heu llegit malament. I nosaltres no ens hem equivocat. Quan es va posar nom al parc Joan Oliver, el poeta i dramaturg encara era viu, però va denegar la invitació per problemes de salud. Va ser a petició de l'Associació de Veïns que es va posar el nom al parc. El dia de la inauguració va venir en Celdoni Fonoll a recitar versos del poeta i ja llavors algunes varem passar vergonya per l'actitud dels regidors, en aquell moment de la Mancomunitat de Ciutat Badia, que no varen deixar de conversar entre ells mentre durava el recital. Aquesta vergonya s'ha convertit en tristesa el 2017 per com els qui manen actualment al nostre poble, passen d'aquest i altres fets culturals. Molts ciutadans i organitzacions hem manifestat el desig d'honorar aquesta figura literària tan nostrada. En el número anterior de la revista que ara tens a les mans jo mateixa vaig fer un escrit titulat L'any Oliver a Badia amb més pena que glòria en el que feia propostes d'actes i oferia col·laboració. Si el poeta... Després d'això l'AEB va presentar una moció al ple del mes de gener que va ser aprovada per unanimitat i que proposava fer una actuació que ressalti les lletres dels 40 anys d'exili, la col·locació d'un ornament floral que pugui donar relleu al monument, i sobretot, i nosaltres posem esment, la programació i la difusió de l'obra de Joan Oliver, entre els diferents ciutadans de Badia, sigui amb programació de teatre, música o altres, a les diferents festes, sigui la festa major o les festes de Sant Jordi. Doncs bé, ha passat Sant Jordi i res de res. Ni lletres pintades, ni floretes plantades. Bé, res de res no. Diuen, diuen, diuen...que hi ha una exposició gràfica dels seus poemes acompanyada d'expressió plàstica a l'audito- ri. Com pot ser? Si jo hi passo cada dia més d'un cop i no l'he vist! M'hi fixaré. I m'hi fixo. Deu quadrets, suposo que amb qualitat artística, i suposo que acompanyen deu poemes impossibles de llegir, si la porta està tancada, com ho està gairebé sempre. Bé, no ens desesperem, potser els nostres governants ens tenen reservada una sorpresa i durant aquesta Festa Major, veurem el monòlit amb les lletres pintades i unes flors al seu voltant posant-lo de relleu. Potser fins hi tot al tornar a l'escola els nostres estudiants trobaran una edició del Bestiari sobre les seves taules, per poder conèixer i treballar l'il· lustre literat i sabran el perquè del nom del parc. O potser l'11 de setembre es llegeixin uns poemes a l'entorn del monòlit. O fins i tot a la mostra de teatre de l'any que ve, es farà una representació d'una de les seves obres... Ai, las ! Somniar és tant bonic!. Responsables de cultura de l'ajuntament, us prometo que si aquest somni es fa realitat, les pàgines del proper número seran per posar-hi un M'AGRADA. No ho feu per mi que no sóc ningú, no ho feu pel poeta que ja és mort, no ho feu per arrencar vots que no és futbol, feu-ho per la cultura del nostre poble, per la cultura en majúscules. 5

[close]

p. 6

Relleu al grup mu Ruth Escolà, número 4 de la candidatura de l'AEB a dores del grup municipal de l'AEB des de llavors, ha d 7 de la candidatura. Hem parlat amb tots dos per co visions de Badia i de l'ajuntmanet e Redacció Ruth, a què es deu la teva renúncia com a regidora? En noviembre empecé a trabajar y el horario laboral que tengo no me permite compatibilzar una cosa con la otra. La tarea de regidora implica la dedicación de un tiempo del que ahora no dispongo. No creo que sea de ninguna utilidad para nadie, ni para AEB ni para la ciudadanía, tener a una persona ocupando un cargo meramente para figurar y nada más. Què et sap més greu d’haver de renunciar al càrrec? Entre otras cosas, que hay varias, no poder cumplir con la responsabilidad que asumí voluntariamente durante todo el tiempo que debería. Pero las cosas son como son y hay factores que escapan a nuestro control. Com valores la feina feta en aquests quasi dos anys com a regidora? Insuficiente. Creo que he hecho todo lo que he podido como regidora de la oposición, pero las posibilidades son muy limitadas cuando te encuentras con un equipo de gobierno que la mayoría de las veces tiene una gran falta de escucha activa. Es frustrante y te sientes como si estuvieses pegando contra un muro, aunque los muros también caen a fuerza de cabezazos. Amb quines dificultats t'has trobat per poder exercir correctament el teu càrrec? Con la falta de comunicación, de transparencia, etc.... Com a ciutadana de Badia, quin missatge li dones al govern ara que has pogut veure la seva gestió de prop? Que dejen de hacer oidos sordos 6 a lo que les llega desde la ciuda- dania y que no se limiten a poner parches sobre la marcha en cosas que son fáciles de prevenir. Llavors, quin creus que és el pla de ciutat que tenen? Asistencialismo puro y duro. No es que no se deba dar asistencia a quien la necesita pero las soluciones van más allà. Quin ha de ser el paper de l’AEB sobre aquest pla? Intentar señalar otros mecanimos para intentar corregir ese concepto asistencialista, dirigiendolo hacia otras vertientes más integracionales, formativas, de inclusión y autosuficiencia. Com valoraries la relació amb les teves companyes de grup? Muy enriquecedora. Es una de las mejores cosas que me llevo de estos casi dos años. Per acabar, que creus que pot aportar en Ruben (el seu substitut) al grup Municipal de l’AEB? Su formación técnica en relación a la integración y educación social le confieren un perfil crítico en las áreas de acopañamiento a las personas y puede detectar más facilmente los mecanismos que son más o menos adecuados a nivel institucional. Algun consell pel Ruben? Sí, que se arme de paciencia, que le va a hacer falta. Amb una paraula, com definiria el seu pas per aquesta res- ponsabilitat? Intenso. Ruben, t'ha sorprès arribar a ser regidor tenint en compte la posició que ocupaves a la llista? No m'ha sorprès, coneixia les situacions de les meves companyes i per això estem, per cuidar-nos entre totes i no només en casos com aquest... Totes les integrants de la llista estem més que preparades per portar la veu del poble i la de l'assemblea a l'ajuntament. Degut a la renúncia de Ruth i de la impossibilitat d’agafar el càrrec de Montse Fidalgo (n6), s’ha donat la circumstància que no hi haurà paritat al Grup Municipal. Creus que això pot condicionar al grup? Des de la meva humil opinió crec que no. Però sent crític, crec que donem una imatge que pot confondre d’entrada, ja que els homes amb els nostres privilegis ocupem molt d’espai, sobretot en l’àmbit polític. És important donar a coneixer a la ciutadania que el nostre enfocament de gènere és transversal en tot allò que fem i crec està lliure de qualsevol dubte. A l'AEB som un grup de ciutadanes compromeses amb Badia i el seu entorn comunitari. Compartim i cooperem per impulsar mocions, projectes i accions de foment de la igualtat, les diversitats, el coneixement, el diàleg, i la construcció d'espais sempre des d'una perspectiva interseccional. Què et sembla el repte de representar a l’assemblea del AEB a l’ajuntament? Em sembla un repte apassionant! Per a mi representa un pas més endavant quant a la militància política i social. Poder ferho amb les companyes de l'AEB i a Badia del Vallès que és el meu poble, és tot un orgull. Quins motius et van moure per participar en aquesta candidatura? El que en va moure és que formar part de l'AEB et permet participar en espais de transformació social i política que tenen com a objectius pensar que podem construir, plegades, una Badia més justa, on es treballi per poder satisfer les demandes de la ciutadania i on aquesta sigui activa i participativa. Aquests motius diguem-ne que provenen d'una part més racional, però hi ha també una part emocional. Va ser arran de la necessitat que tinc de poder participar d'aquesta transformació que ja s'està produint arreu, dels espais de lluita que en el seu dia vaig compartir en des de fora i des de dins de l'ajuntament. També el fet de poder continuar amb el llegat de companyes que ja no hi són amb nosaltres, (però són ben presents) és una enorme motivació per posar aquest granet de sorra. Es com deia L’Augusto Boal, un dels meus referents “Ciudadano no es aquel que vive en sociedad: ¡Es aquel que la transforma!” Què creus que pots aportar al

[close]

p. 7

unicipal de l'AEB les últimes eleccions municipals i una de les cinc regideixat el càrrec i l'ha substituit en Ruben Toro, número onèixer una mica més els motius del relleu i les seves en aquest equador de la legislatura. Grup Municipal de l'AEB? Crec que ens aportem mútuament! Això haurien de valorar-ho les meves companyes! D'entrada puc assegurar voluntat i esforç! Si la situació ho requereix, potser la meva experiència laboral generant espais de transformació amb joves, o el fet de treballar com a tècnic de dinamització juvenil al barri de Sant Andreu on elaborem projectes conjuntament amb l'administració, crec que poden servir d’ajuda. Encara que dependrá de cada tema, de cada situació, ho anirem veient a mesura que vagi agafant el ritme. Amb quines dificultats creus que et pots trobar segons el que has anat escoltant de les teves companyes de grup? La manca de fluïdesa en la comunicació en alguns aspectes per part de l'ajuntament, aquest és un fet que em preocupa i molt. Això és molt greu, crec que quan no es facilita informació en un temps normal que permeti a l'oposició treballar en una igualtat de condicions, és la ciutadania la que surt més perjudicada. I nosaltres hem de vetllar per eradicar, entre altres coses, aquestes pràctiques. En l’àmbit personal, què implica aquesta nova responsabilitat? Implica un gran esforç i responsabilitat. Compaginar feina, estudis i conciliar la vida familiar serà tot un repte. Però crec que gràcies al suport de les meves companyes de l'AEB i de la feina, família i sobretot de la meva companya, tot serà una mica més fàcil. Com a ciutadà, com valores aquests quasi dos anys de govern socialista? La sensació és d'impotència, de veure com el nostre Grup Municipal i l'assemblea ens deixem la pell dedicant esforços enormes en qüestions que són cabdals per al municipi. Aquests poden quedar en no res per aquesta mena de pacte d'amagatotis del PSC i del PP que a l'hora d'aprovar té una majoria que s’esdevé un mur perquè no prosperin algunes de les propostes l'oposició. Veure com en alguns municipis del la comarca governen formacions municipalistes és una motivació extra per continuar lluitant pel canvi. I clar mentrestant aquí estem instalades en ¨Más de lo mismo¨ i vivim en un continu ¨Dia de la marmota¨. Però bé, com diu la dita ¨Cuanto mas alto sea el muro, más ganas hay de saltarlo¨. És curiós que la Ruth també parla d'un mur a enderrocar quan parla d'aquesta majoria. Com el mur format per les mancances cròniques de Badia. Quines són les principals que té actualment Badia que creguis que es poden solucionar des d’un punt de vista polític. La llista pot ser enorme, ara de memòria potser em deixo d'importants. Crec que s'ha de prioritzar l'ela- boració de plans on es vetlli pel benestar de les ciutadanes. Repensar, per exemple, l'urbanisme en clau sostenible té un impacte positiu en la ciutadania, i si la gent està contenta amb el seu entorn, totes guanyem. Continuem tenint serveis externalitzats, aquí ens hem d'ajuntar totes per garantir uns serveis públics de qualitat amb una atenció que doni resposta a les demandes de la ciutadania i dignificant les condicions de les treballadores. La municipalització d'aquests serveis, privatitzats pel PSC, és l'alternativa a aquest model privat que només enriqueix a grans corporacions, algunes farcides d'excàrrecs polítics als llocs de direcció. Les connexions de transports públics són un greuge que arrosseguem des de fa dècades. Cal una aposta ferma per situar a les ciutadanes de Badia en les mateixes condicions que les dels municipis propers. Donar una resposta real i efectiva als problemes amb l'habitatge i a la cronificació de l'atur, dos temes cabdals que afecten moltes persones de Badia i que tenen conseqüències fatals per a les famílies. La participació ciutadana tal com la contempla l'equip de govern, té, sota el meu criteri, algunes mancances. No s'ha de fer a corre-cuita, cal dedicar temps per fer pedagogia de la importància que les ciutadanes tenim a l'hora de transformar el nostre entorn. S'ha d'incorporar al dia a dia del municipi i ha d'incloure més àrees i més franges d'edat. Sap tota la ciutadania com quedarà Badia després d'aprovar el pla urbanístic? Algú li ha preguntat als més joves com és la Badia que volen? De fet, falten joves implicades en la vida de Badia, s'ha de fomentar la seva participació ja que la seva visió del municipi és vital per una construcció més representativa del municipi. El comerç de proximitat de Badia fa temps que està tocat, la crisi ha estat fatal, però un factor a tenir molt en compte és la proliferació del model centre comercial al nostre voltant. Hem de vetllar per impulsar models d'economia sostenible, emprenedoria, cotreball de retorn social. No només per obrir nou comerç, sinó també per garantir la continuïtat del que ja funciona. Per últim, la representació de Badia front les administracions amb la posició d'acceptació com si se'ns atorguessin regals, com ha passat durant anys amb el finançament del municipi. Aquesta representació ha d'exigir el compliment dels compromisos de la Generalitat o la Diputació, per exemple, sense fer concessions i s'ha de mostrar com el garant dels interessos del poble de Badia. T'ha confiat algun secret del càrrec la Ruth? Potser ser si, potser no... El secret deixa de ser un secret complet quan se sap de la seva existència! Com definiries amb una sola paraula aquest nou repte? Seguim. 7

[close]

p. 8

El dia de la marmota Teresa Carceller De ben segur que tots recordem la pel·lícula còmica on el protagonista revivia un cop i un altre el mateix dia. Doncs anar a comissió de territori a l’ajuntament de Badia produeix la mateixa sensació: un cop i un altre es van repetint els temes, ja alguns enquistats. Començar les reunions recordant que és una falta de respecte cap als 1349 votants que recolzar la nostra candidatura el fet de no respondre els correus que la regidora envia ja és un ritual. El perquè l’equip de govern dona suport a mocions que “acaben al calaix”. Quan aquestes mocions són per facilitar el dia a dia dels nostres veïns és especialment punyent veure la deixadesa reiterada de l’equip de govern. No veiem difícil que si s’aprova una moció per unanimitat on es demana que hi hagi un punt d’informació i assessorament al veí sobre clàusules sòl, això s’acabi duent a terme ràpidament, però hem vist com ha costat gairebé dos mesos des que es va aprovar la moció fins que l’equip de govern fes res. Això posa de relleu i reafirma els nostres dubtes a l’hora de dur a terme eficaçment l’Oficina Local d’Habitatge que des del consistori es vol desenvolupar, tot i que tant AEB com BeC hem col·laborat en sessions de treball per tal que aquesta aigües i creiem que també hauria de ser feina d’ells detectar-ho. Preguntem per la substitució de la barana que protegeix un barranc situada al C/ La Manxa que fa tres mesos vam comunicar que creiem que era perillosa ja que està rovellada, es mou i, a més a més no compleix la normativa ja que és escalable. El cap de l’àrea de territori ens diu que es pensava que el problema era que estava trencada, tot i haver-ho explicat en un mail al regidor… Que la comunicació entre els membres de l’equip de govern no és la adequada no és una novetat, però que no ho sigui també amb el personal tècnic de la casa no sabem fins a quin punt no pot ser perillós. A hores d’ara i des del primer dia encara preguntem per les gestions fetes per l’equip de el departament de Carreteres a que sigui aquest departament qui reclami a l’ajuntament que és obligació seva reparar-ho! Tota aquesta deixadesa o desídia és inversament proporcional a les ganes i empenta que posen per assolir “cadires” als òrgans de direcció de la seva formacions polítiques. Això pot significar vàries coses: que les seves companyes de partit són igual “d’eficients” i per tan pensen que posar la cara és suficient en política o que per assolir aquests càrrecs dins del partit es deixen la pell i per tan deixen de banda les seves obligacions principals, que són les ciutadanes de Badia. Si pensem en el modus operandi d’aquesta organització s’expliquen moltes coses, com per exemple, que el secretari general d’aquesta sectorial aquests mails no s’han respost oficina s’ajusti al màxim a les govern per resoldre el proble- hagi hagut de declarar perquè per part del regidor de terri- necessitats dels nostres veïns. ma del col·lector de la C-58 cobrava un sou del consell tori mereixeria un llibre apart Tot i la costosa incorporació que està trencat a l’alçada de comarcal i presumptament ple d’excuses de mal pagador. d’un càrrec de confiança a l’Institut Badia del Vallès des no va anar ni un sol dia a Preguntar què s’està fent per l’àrea de territori que en te- de les obres d’ampliació de treballar. I aquesta, potser, és dur a terme les mocions que a oria ha de coordinar les tas- l’autopista i que vessa contí- la visió de l’èxit polític dins ple s’aproven per unanimitat ques de manteniment i obra nuament aigües fecals, sent d’aquesta organització on del i escoltar un “estamos miran- pública veiem com se’ls hi ha un autèntic Spa per les rates que es tracta és de fer-se mol- do como” també és un altre d’assenyalar punts del nostre del nostre municipi i per tant tes fotos, dir moltes paraules ritual que ja sabem que aca- municipi que requereixen un important problema de i fer gens de feina i sobretot, barà en un no res. de rehabilitació, com és el salubritat. Les gestions per cobrar a final de mes. Però hi ha casos de deixadesa cas del Parc de la República. resoldre aquest assumpte han Dit tot això què tal si millor en aquest sentit especialment Expliquem que el sistema de estat tant magnífiques que tornem al record de la pel· greus ja que malauradament drenatge del rehabilitat Parc s’ha passat de reclamar una lícula, que almenys sabem 8 veiem com habitualment Joan Oliver comença a fer reparació que havia de pagar que hi havia un final feliç?

[close]

p. 9

En record de Concha Hurtado Teresa Reverter El passat 24 de desembre ens vam reunir, un cop més, al voltant de l'arbre que simbolitza la presència que la Concha té entre nosaltres. Concha Hurtado, fundadora del Banc del Temps que du el seu nom i membre de l'AEB a qui va representar a l'ajuntament. Allà reunits li vam dedicar unes paraules que reproduim aquí com una altra manera de retre-li homenatge. La recordarem a la seva manera de fer com la manta solidària: bocí a bocí i amb la col. laboració de tothom. Ja fa 4 anys que no hi és físicament, però en el record, i en les nostres pràctiques al fer activitat social sempre hi és. El nostre és un sentiment agredolç. Agre perquè ja no la tenim, perquè com a persona, encara hauria d’haver disfrutat de la vida, i dels seus. De la natura que tant li agradava, d’aquest parc, de les excursions…. Com a activista li quedava molta feina a fer.. Dolç perquè l’hem tingut, perquè hem conegut a una persona de la que hem pogut aprendre actituds, idees, comportaments …. Defugia dels tópics i no li haguès agradat que el nostre record hi caiguès. Reservem els sentiments personals que tots vivim íntimament i verbalitzem les idees que tenia: Que l’acció sempre havia de superar les paraules. Que no ens podem deixar vèncer pel conformisme i esperar que algú ens resolgui el problema, hem de ser el canvi que volem veure al món. Que cal valorar el que sabem fer, conèixer els nostres veïns, i acceptar l’ajuda dels altres Deia, tot té la seva feina però en equip tot és possible, fins i tot els imprevistos. El món evoluciona i nosaltres amb ell i per damunt de tot, no es pot, anar amb l’ego pel davant. Obrim les portes, que les persones entrin a la seva manera, sense imposar normes ni mandats i especialment amb humilitat! L’ego per a les batalles guanyades, l’orgull pel què s’ha aconseguit, però la implicació i la unió han de ser l’ara i l’aquí. Per acabar és va col·locar una pedra al peu del seu arbre amb la frase "si las piedras del camino dañan tus pies, eso significa que caminas”. Endavant!!!!" que ens havia dit en més d'una ocasió. Concha, sempre et recordem amb aquella força a peu de carrer, lluitant, amb ferms valors, posant el teu granet de sorra per mllorar les coses i per deixar un món millor. Seguir amb la seva tasca,treballant per un món millor.. És l’homnatge més gran que li podem fer. Xerrada sobre Clàusules sòl Redacció El passat 23 de febrer va tenir lloc a la biblioteca una xerrada informativa sobre clàusules sòl i altres clàusules abusives a càrrec de Cristina Fàbregas i Noelia Escolano, advocades. Més d’una vintena de veïns son els que es van interessar i van voler participar d’aquesta xerrada. Així és com es va explicar com s’havia de demanar la devolució de les clàusules sòl, i què ens podem trobar un cop iniciada la negociació. Però també es va informar sobre les despeses de constitució d’hipoteca i altres que suposaven un cost pel banc i/o per la gestoria que el banc va decidir cobrar al client i que també han estat declarat nuls. Clàusula de venciment anti- Clàusules sòl què fer i com? cipat també van ser comentada per ser abusiva basant-se en el criteri de la proporcionalitat ja que donava dret al banc a reclamar la totalitat del préstec per una falta, tant sols, del pagament d’un préstec. IRPH és una clàusula que tot i que es considera abusiva per ser un índex marcat pels bancs i caixes els tribunals no acaben de donar la raó al consumidor quan aquest fa la demanda. Per tant es recomana fer una reclamació per clàusules abusives incloent IRPH i així ens estalviem els costos si ho tomben. Des de l’AEB creiem que és l’administració local qui ha de ser garant dels drets dels veïns i per això es va aprovar una moció instant a l’ajuntament a posar un punt d’informació i assessorament als veïns sobre aquestes clàusules. 9

[close]

p. 10

Coaching o enchufing? Álvaro Pacheco és que hi ha alguna altra qües- treballadors no han demanat tió per no dotar aquesta partida aquesta formació, quin inte- L'equip de govern del PSC Badia, creu que les treballadores i els treballadors de l'ajuntament necessiten millorar les seves competències, i per aquest motiu han contractat una empresa, que ens ha costat a totes les badienques, 21.773,95 €. Aquesta despesa ja estava contemplada al pressu- com cal? Quantes partides més hi hauran com aquesta? Quantes partides hauran infradotat conscientment? Totes aquestes preguntes les anirem contestant a mesura que tinguem la informació, ja avancem que no serà fàcil, el punt fort del govern no és precisament la transparència i l'accés a la informació. rès té el govern per portar-la a terme? I el més greu, que no hi ha aspectes més importants per destinar aquest 20.000,00 €? Pel que fa al personal, creiem que hi ha altres aspectes on intervenir i també poden incidir directament en la qualitat de la feina que desenvolupen les treballadores i els treballadors post municipal 2017 (que vam votar en contra, entre d'altres per partides com aquesta, però que es va aprovar gràcies al PP, soci de govern de facto del PSC). La partida pressupostaria per la contractació d'aquesta empresa era de 20.000,00 €, però final- ment ha pujat vora 2.000,00 € extres. Què passa que no sabi- en quan costaria? Doncs sí que ho sabien, ja que, les empreses que aspiraven a aquest contrac- Però parlem de la necessitat de la municipals. Per exemple en la te, van enviar les propostes per contractació d'aquesta empresa. transparència i la igualtat de a realitzar aquesta activitat "co- Quan s'estava redactant el pres- condicions i oportunitat, per aching", al novembre del 2016. supost i l'equip de govern ens va promocionar o accedir a qualse- És a dir l'equip de govern va comunicar que dotarien aquest vol lloc de feina dins de l'ajun- infradotar aquesta partida. I 20.000,00 € per fer coaching, la tament. I ens expliquem, al mes què passa ara? Doncs que la di- pregunta que vam fer va ser: Qui de març es designar una nova ferencia 1.773,95 € ha de sortir ha demanat aquesta formació? cap de personal i recursos hu- d'una altra partida, s'haurà de Els sindicats? Els caps d'àrea? mans, càrrec que va immediata- deixar de fer o comprar algu- Les treballadores? La resposta a ment després de la regidoria de na cosa, per poder contactar aquestes preguntes va ser: "No, Serveis centrals i en conseqüèn- aquesta empresa. Des de l'AEB, és una decisió de l'equip de go- cia i orgànicament, per sobre de pensem que la desídia amb la vern". L'AEB va manifestar que tots els treballadors i totes les qual treballa el PSC Badia està veiem incoherent aquesta despe- treballadores de l'ajuntament. arribant a límits penosos, ni tant sa, si els màxims representants La treballadora triada pel càrrec solo poden copiar una xifra? O dels treballadors i els mateixos ha estat nomenada a dit, no s'ha ¿Qué ha pasado con las ambulancias? Miguel Rodríguez El pasado 9 de enero se inauguró la nueva base para ambulancia en la Avenida Tibidabo s/n (en el parquing trasero del antiguo polideportivo) substituyendo la base que hasta noviembre de 2015 estuvo ubicada en el patio del “Casal dels Infants” y que disponía de 2 ambulancias y zona de descanso. ¿Qué ha motivado este cambio? Qué hemos perdido por el camino? Entre finales de octubre y principios de noviembre de 2015 los trabajadores de la unidad nos alertaron que las condiciones de 10 mantenimiento de la base y la zona de descanso dejaban mucho que desear y que todo ello podría provocar la pérdida de la base en Badía. A partir de ahí estuvimos insistiendo y preguntando en el ayuntamiento donde planteábamos que Badía tenía que conservar ese servicio básico. Las respuestas llegan lentas, poco satisfactorias o contrarias a la información que disponíamos en aquel momento. Y, a medida que pasa el tiempo, vamos confirmando nuestras sospechas. Descubrimos que, durante el primer trimestre del año 2015 se habían publicado las nuevas bases de licitación para transporte sanitario. Estas bases dejaban de manifiesto que el espacio de la calle Bética ya no reunía las características mínimas necesarias para prestar el servicio, motivo por el cuál la empresa entrante (Falck) denegaría mantener su base en ese espacio. El gobierno municipal había ocultado esta información e incluso cuando se cerró la base y las ambulancias operaban desde Barberà intentaban convencernos que el tiempo de respuesta era el mismo. "No pasa nada". Después se demostró con datos que no lo era en absoluto. Dejaron de hacer el mantenimiento adecuado, eran conocedores de las nuevas condiciones y no se preocuparon de cumplirlas, las fet cap concurs, ni extern ni intern per accedir a aquesta feina. Aquesta manca d'oportunitats i de transparència, no haria de ser tan normal a les institucions públiques, no es pot permetre que el mèrit que més puntuï en els processos de contractació sigui l'amistat. Després d'això ens gastem prop de 22.000,00 € en una empresa per fer coaching, perquè motivi els treballadors i les treballadores. Com poden estar motivades, quan veuen com s'accedeix als càrrecs en aquest ajuntament? On queda aquesta motivació, quan hi ha càrrecs de confiança, amics de l'alcaldessa, que ens costen vora dels 50.000,00 € a l'any? I no és només qüestió del que cobren, sinó, sobretot, de la feina que desenvolupen. Una feina qüestiona tant pels partits de l'oposició com pels treballadors i treballadores municipals. És per tots aquest motius que creiem que el procés que ha engegat l'equip de govern és totalment inútil mentre no es canviïn les polítiques laborals al nostre municipi. No cal una empresa externa per detectar els problemes laborals obvis i cada vegada més insostenibles. Problemes que única i exclusivament l'equip de govern del PSC pot revertir. Potser haurem d'esperar a un canvi de govern. ambulancias marcharon a Barberà y ahora tenemos solo una ambulancia, pero no pasa nada. Al poco tiempo, donde estaba la base se construyó el campo de futbol de la Fundación Cruyff Courts. Si no hubiésemos presionado desde la oposición quizás otro servicio más habría desaparecido de Badia. Aunque el gobierno afirme que “desde fuera no se entiende porqué los ritmos son tan lentos…” en referencia a la oposición. Lo que no se entiende desde fuera es la mala gestión en temas tan importantes como la salud porqué nunca sabremos si hubiera acabado habiendo la base igualmente sin nuestra intervención.

[close]

p. 11

foto noticia Cartell revindicatiu a l'av. Burgos [POSITIU] Que hi hagi veïnes crítiques que vulguin millorar la nostra ciutat més enllà del que veu l'ajuntament, i ho expressin. [NEGATIU] Que s'hagi manifestat en solitari en comptes de comptar amb un col·lectiu per tal de canalitzar les seves inquietuds. Col·lector de clavegueram trencat [POSITIU] Que les rates de Badia disposin d'un balneari. [NEGATIU] Que als ciutadans afectats no els hi faci gaire gràcia tenir el clavegueram obert en aquella zona, des de fa ja gairebé cinc anys, i no es vegin solucions per part del govern. Parada sense parada [POSITIU] Que Badia disposi d'un servei de transport públic per tal que els seus veïns puguin agafar l'autobús. [NEGATIU] Que a la parada d'inici no hi hagi una marquesina per resguardar-se de la pluja, el vent o el Sol, mentre que a l'avinguda Burgos hi ha una marquesina inutilitzada. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién, quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento. Y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma ¿quién quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor. No la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día eran principio de un pan que sólo el otro comía. ¡Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos! Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma: ¿de quién, de quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indican tu libertad la libertad de tus lomas. Miguel Hernández es va convertir en “la veu de milions de persones que volien expressar-se des de la seua realitat quotidiana. Miguel Hernández morí el 1942 a la presó d’Alacant on va estar encarcerat després de la Guerra Civil per motius polítics. Condemnat a 30 anys de presó, emmalaltí de tuberculosi i morí a la infermeria de la presó. Des de l'AEB ens unim a l'any Hernández publicant un dels seus poemes. Aceituneros | Miguel Hernández 11

[close]

p. 12

Ni Le Pen, ni Macron La França Insubmisa segueix el combat. De les eleccions presidencials franceses en poden sortir algunes reflexions polítiques. La primera consisteix en la perversitat del sistema electoral francès. Un sistema que modifica de tal manera la voluntat de l’electorat fins el punt que els republicans franceses anomenen sovint el seu règim com a monarquia electiva. Monarquia electiva per dos motius: primer per que es tracta d’un sistema presidencialista i segon pel sistema electoral majoritari en dues voltes. Podem parlar doncs, d’un sistema representatiu però poc o gens democràtic. Un sistema que ha permès des de la seva creació en 1958 falsificar la voluntat popular i fer d’un país republicà i d’esquerres (recordem maig del 68, el programa comú de l’esquerra de 1981, les mobilitzacions de 1995, les de 2005 i les de l’any 2016) en un país governat per la dreta o per un partit socialista que ha aplicat amb entusiasme l’austeritat imposada des de Berlín i des de la Unió Europea. La darrera manifestació perversa d’aquest sistema ha estat la lluita, en la segona volta entre la dreta extrema (Macron) i l'extrema dreta (Le Pen). Una lluita que no representa els veritables problemes dels francesos. La segona reflexió és que la premsa i les ràdios i teles espanyoles (incloses les catalanes) han ocultat la veritable notícia: Joan Tafalla l’aparició del moviment de la França Insubmisa. Un moviment que ha aconseguit 7 milions de vots triplicant els seus anteriors resultats. Un moviment hereu de les grandioses i sostingudes mobilitzacions generalitzades de l’any passat (encapçalades per la CGT i pel moviment anomenat “La Nit Dempeus”) contra les lleis dictades per la patronal i destructo- res de drets socials imposades pel govern d’un partit socialista. La veritable notícia es que ara, a França, hi ha una alternativa d’esquerres contrària a les ordres de Berlín, contrària a les polítiques austeritàries i favorable als treballadors. Aquesta França Insubmisa és l’alternativa a l’atur estructural (10%), a la manca de futur, a la misèria i desagregació social de les 1500 ciutats (banlieues) perifèriques on habiten 4,8 milions francesos deixats de banda de la globalització. a la Festa Major, Juga amb Nosaltres! 4 44 44 L’alternativa a les regions mineres del nord sumides en la manca de futur i a regions des-industrialitzades ja no és el discurs mentider de Le Pen i els seus. Per a els representants del moviment “Balieue respect”, els problemes d’aquestes ciutats i zones ha estat absent del debat electoral de la segona volta. Le Pen ha oferit un programa racista, xovinista i d’ordre públic. Macron ha oferit el programa de la banca: liberalisme econòmic pur i dur. Cap dels dos partits del sistema no ha parlat dels problemes de la gent, ni portava mesures per a lluitar contra aquesta situació en el seu programa. Sí ho ha fet La França Insubmisa i el seu candidat Melenchon. La veritable segona volta de les eleccions franceses seran les properes eleccions legislatives. Malgrat l’injust sistema electoral, en aquesta segona volta podem assistir a l’aparició d’una veritable oposició de combat a l’interior de l’Assemblea Nacional. Però la veritable tercera volta de les eleccions estarà al carrer, a les empreses i a les cités perifèriques (banlieues), estarà en els grans combats de classe que se’ns dubte s’oposaran a l’aplicació del programa anti-obrer i anti-social del gran capital i de Berlín que Macron tractarà d’aplicar. El combat continua. I ara, a França, hi ha una alternativa! 4 44 44 Vine al xiringo de l'AEB. Hi trobaràs de tot. 16, 17 i 18 juny | av. Burgos AEB i Festes Populars Per a qualsevol proposta, idea o col∙laboració ens trobaràs a av. Burgos,18 / tel. 931809421 comunica@aebadia.org / www.aebadia.org

[close]

Comments

no comments yet