LP_1_2017

 

Embed or link this publication

Description

Journal

Popular Pages


p. 1

ЛегкаНАУКОВОТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ промисловість 02КЛАСТЕР ВІДКРИВАЄ НОВІГОРИЗОНТИ 12ПЕРШИЙ ВЕСНЯНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 18НАУКОВИЙ ПОШУК

[close]

p. 2

1 (248), 2017 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ щоквартальний фаховий науково-технічний журнал видається з 1921 року РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЖУРНАЛУ Головний редактор: ГРИЩЕНКО І.М. д.е.н., професор, академік НАПН України, заслужений працівник освіти України Заступники головного редактора: ЛІЩУК В.І. БОРОДИНЯ О.Г. КАПЛУН В.В. ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ Члени редакційної колегії: БАУЛА О.П. БЕРЕЗНЕНКО С.М. ВОРОНІНА Л.М. ГАВРИШ Л.Т. ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Л.М. ГАРКАВЕНКО С.С. ЗЕНКІН М.А. ЗУБКОВА Л. І. КОЛОСНІЧЕНКО М.В. ПОЛОВНІКОВ І.І. СКИБА М.Є. СОКОЛОВСЬКИЙ О.Б. ЧАБАН В.В. Відповідальний секретар редакції: МАЗУР Н.П. Журнал видається за сприяння: - Української асоціації підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» - Всеукраїнського об’єднання роботодавців легкої промисловості «Укрлегпром» Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 4443 від 01.08.2000р. АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: вул. Немировича-Данченка, 2, корп.1, к.1-0250, м. Київ, 01011 тел.: +38 (044) 280-60-47 e-mail: lp@knutd.com.ua www.lp.knutd.com.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК № 993 від 24.07.02р. Рекомендовано до друку Вченою радою КНУТД, протокол №9 від 19.04.2017 Журнал входить до переліку наукових фахових видань України. Галузь наук –технічні. Наказ МОН України № 374 від 13.03.2017 р. Підписано до друку 19.04.2017. Формат 60х84 1/16. Наклад 300 екз.

[close]

p. 3

02 КЛАСТЕР ВІДКРИВАЄ НОВІ ГОРИЗОНТИ 2 лютого 2017 року в ПАТ «Чинбар» відбулось чергове засідання Ради кластеру 03 ЗМІСТ УЗБЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 15 березня 2017 р. у Посольстві Узбекистану в Україні відбувся Узбецько-Український форум 06 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Тематичний семінар 10 ЕКСПОРТ ОДЯГУ І ВЗУТТЯ ДО КРАЇН ЄС Бізнес-посібник 11 СВІТ ВДЯГАЄ ТА ВЗУВАЄ УКРАЇНСЬКЕ: ЯК СПРИЯТИ ЦЬОМУ Наталія Микольська, торговий представник України 12 ПЕРШИЙ ВЕСНЯНИЙ ФЕСТИВАЛЬ Розвиток ділових контактів 14 АТ «ЧИНБАР» Партнери Освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої 16 ОДА СВІТЛИМ ГОЛОВАМ І ВМІЛИМ РУКАМ Микола Петрушенко 18 НАУКОВИЙ ПОШУК ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ В’ЯЗАЛЬНИХ МАШИН Рубанка М.М. ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ Ковальов Ю.А., Плешко С.А. ВИКОРИСТАННЯ ВОДОРОЗЧИННИХ ПОЛІМЕРІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЛІВОК МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Іщенко О.В., Ісак Н. В., Бессарабов В.І., Плаван В.П., Ресницький І.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ТА КОЛОРИТУ ТРАДИЦІЙНОГО ОДЯГУ ЖІНОК КРАЇН БЛИЖНЬОГО СХОДУ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДИ Баранова А.І., Ніколаєва Т.В., Петрунів О.М. МОДА ТА ЗАДАЧІ СУЧАСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИТЯЧИХ ЗАЧІСОК Пашковська Т. А. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ Махній Т.М., Волошин Г.А. 47 СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ: КОВДРИ І ПЛЕДИ Галько С.В. Михайлова Г.М. Осієвська В.В. 50 УКРАЇНСЬКА МОДА 1940-1990 Cпільний виставковий проект КНУТД та ЦУМу 54 KYIV FASHION 32-й Міжнародний фестиваль моди 57 INNOVATION NEWS Всі матеріали, які опубліковані в журналі, є власністю редакції. Будь яке використання (повне або часткове) статей чи ілюстрацій можливе лише за письмової згоди редакції. Редакція може не поділяти думку авторів. Відповідальність за достовірність інформації несе автор.

[close]

p. 4

ПОДІЇ КЛАСТЕР ВІДКРИВАЄ НОВІ ГОРИЗОНТИ Минулий рік увійшов в історію Київського національного університету технологій та дизайну як рік наполегливого впровадження в життя прогресивної моделі організації виробництва – освітнього інноваційно-технологічного кластеру легкої промисловості у м. Києві. Його організаторами, крім університету, виступають провідні підприємства столиці та міська адміністрація. 2 лютого 2017 року в ПАТ «Чинбар» відбулось чергове засідання Ради кластеру. У своїх виступах ректор КНУТД, академік НАПН України Іван Грищенко, генеральний директор ПАТ «Чинбар» Віктор Ліщук, заступник директора департаменту - начальник управління промисловості та інноваційної політики КМДА Анатолій Баган, генеральний директор ТОВ «НВП «Гідростиль» Олег Пивовар, директор ТОВ «РА. ДА» Андрій Прохоровський, засновник ТОВ «Український взуттєвий альянс» Геннадій Космина підсумували результати роботи за минулий рік і визначили план дій на поточний. Зокрема, йшлося про участь Кластеру у розробленні та реалізації проекту Міська цільова програма виробництва продукції легкої промисловості підприємствами міста Києва для потреб міського господарства на 2017-2019 роки. Всі були єдині щодо необхідності активізації співпраці бізнесу і влади для відродження галузі. Можливості для цього є. Виробничники високо оцінили розробки університету щодо ефективного управління енергоспоживанням в умовах постійного зростання тарифів. За цим напрямом вже є готові напрацьовані проекти для співпраці. 2 І Легка промисловість №1, 2017

[close]

p. 5

15 березня 2017 р. у Посольстві Узбекистану в Україні відбувся Узбецько- Український форум, в якому взяли участь понад 50 представників зацікавлених текстильних, трикотажних, швейних підприємств обох країн, галузевих Асоціацій «Укрлегпром» та «Узбекенгилсаноат». ПОДІЇ УЗБЕЦЬКОУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 15 березня 2017 р. у Посольстві Узбекистану в Україні відбувся Узбецько-Український форум, в якому взяли участь понад 50 представників зацікавлених текстильних, трикотажних, швейних підприємств обох країн, галузевих Асоціацій «Укрлегпром» та «Узбекенгилсаноат». Учасників форуму особисто привітав Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Узбекистан в Україні Алішер Хабібуллаєвич Абдуалієв, який наголосив на необхідності більш ефективного взаємного використання промислового потенціалу та поглиблення давніх дружніх бізнес-відносин між країнами, зокрема у текстильній галузі. Відмітив, що нині Узбекистан – країна з економікою, яка динамічно розвивається, наслідує принципи розвитку міжнародного співробітництва, впровадження інноваційних інвестицій, новітніх технологій, вільних демократичних принципів, підвищення якості життя людей. Особливого значення Уряд Узбекистану приділяє розвитку промисловості, яка дає 34% ВВП, планується досягти 40% ВВП у 2030 р. Стратегічне значення для держави має текстильна галузь, завдання якої створити в країні інноваційні підприємства для глибокої переробки 85% бавовни і створення текстильної продукції з високою доданою вартістю. Почесний президент Української асоціації підприємств легкої промисловості В.А. Ізовіт подякувала узбецькій стороні за запрошення й організацію двосторонньої секторальної зустрічі на високому рівні для підприємців текстильної галузі. Україна має минулий позитивний досвід співпраці і сьогодні зацікавлена у співробітництві з Узбекистаном, щодо постачання бавовни, як стратегічної сировини галузі. За 25 років незалежності Узбекистану текстильниками освоєно 2,5 млрд. дол. США інвестицій, здійснено технічне й технологічне оновлення основних фондів, досягнуто глибокої переробки бавовни з 7% обсягу у 1991р. до 40% у 2016р. Державна програма розвитку галузі на 2017-2019 рр. передбачає залучення ще 2,5 млрд. дол. США для збільшення обсягів виробництва у 2,7 раза, створення десятків тисяч робочих місць. Пан Посол побажав учасникам Форуму укладення довготривалих взаємовигідних контрактів та запевнив у наданні необхідної підтримки. Легка промисловість №1, 2017 І 3

[close]

p. 6

ПОДІЇ Раніше українськими підп- риємствами перероблялося до 200 тис.т бавовни за рік, нині лише 4-5 тис. т. Незважаючи на значні втрати текстильного виробництва за часи неза- лежності, вітчизняна легка промисловість має потужності для виробництва тканин, трикотажних полотен, швейні і трикотажні підприємства, які виробляють якісну продукцію, що користується попитом і на зарубіжних ринках. Для України цінний досвід державної політики Республіки Узбекистан щодо підтримки і стратегії розвитку текстильної галузі. Президент-голова правління Асоціації «Укрлегпром» Т.Л.Ізовіт підтвердила зацікавленість вітчизняних виробників у налагодженні прямих взаємо- вигідних стосунків з узбецькими текстильниками. Відзначила, що багатогалузевий комплекс української легкої промисловості - це понад 2,7 тисяч підприємств. У 2016 р. досягнуто приросту обсягів виробництва продукції на 2,2%, а експорту на 7% порівняно з 2015 р. Майже половина виробленої продукції галузі експортується, причому більше 80% до ЄС. Питома вага галузевої торгівлі з Узбекистаном нині незначна - лише 0,5%. Зовнішньоторговельний оборот скоротився з 20,8 у 2013 р. до 14,2 млн.дол.США у 2016 р. Експорт українських товарів за цей період скоротився утричі, імпорт узбецьких товарів зменшився на 20 відсотків та перевищує наш експорт у 7,5 разів (рис.1). Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами легкої промисловості з Узбекистаном, млн. дол. США Рис. 2. Узбецька бавовняна продукція в структурі українського імпорту у 2016р. - 6,1% 4 І Легка промисловість №1, 2017 Україна експортує до Узбекистану переважно текс- тильні матеріали (59 гр. УКТ ЗЕД), вату, у незначних обсягах трикотажний одяг, взуття, постільну білизну, вироби зі шкіри. Натомість, основу узбецького імпорту складають бавовна, пряжа, бавовняні тканини 72,2%, трикотажний одяг - 14%, трикотажні полотна - 7,6%, білизна постільна і кухонна 3,4%. Узбецька продукція з бавовни у структурі українського імпорту загалом становить 6,1%, у т.ч. бавовна – 31,2%, пряжа бавовняна – 19,8%, різновиди тканин бавовняних від 1,1 до 3,7% (рис.2).

[close]

p. 7

ПОДІЇ Президент Укрлегпрому подякувала узбецькій стороні, підкреслила актуальність і важливість проведення заходу для розширення міждержавних стосунків, взаємного нарощування обсягів зовнішньої торгівлі товарами легкої промисловості. Акцентувала увагу на конкурентних перевагах двосторонньої кооперації з урахуванням дії Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і ратифікацію Угоди про ЗВТ з Канадою. Висловила побажання учасникам плідно використати майданчик форуму для налагодження бізнесових зв’язків. Про перспективи розвитку текстильної промисловості Узбекистану, стратегію співробітництва з українськими партнерами, основні принципи роботи узбецької галузевої асоціації доповів Д.А.Рустамбеков - начальник управління моніторингу експорту продукції і координації діяльності зовнішньоторгових компаній Асоціації «Узбекенгилсаноат». Узбецька галузева Асоціація є державною акціонерною компанією, що об’єднує 400 текстильних і трикотажних підприємств, з яких - 300 є експортерами текстильної продукції, 134 – підприємства з іноземним капіталом. «Узбекенгилсаноат» виступає майданчиком для діалогу між державою та бізнесом, акумулює пропозиції приватних виробничих підприємств стосовно вирішення проблемних питань, вироблення консолідованої позиції ефективного розвитку галузі та приймає участь у розробці державної стратегії промислового розвитку. Текстильна промисловість є однією з пріоритетних галузей промисловості Узбекистану, має потужну державну підтримку. З метою створення в країні інноваційних конкурентоспроможних підприємств з виробництва високоякісних пряжі, тканин, трикотажу, готових швейних і трикотажних виробів законодавчо заборонено ввезення обладнання, що було у користуванні або введення обладнання старше 2 років. Іноземним інвесторам надаються податкові канікули на 7 років. Виробнику готової продукції надається 15% знижка на бавовняне волокно. За І півріччя 2016 р. обсяги виробництва текстильної продукції склали 540 млн.дол. США, що на 18% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Зокрема, вироблено бавовняних пряжі - 164,3 тис.т (117,2%) і тканин - 99,4 млн. м2 (120,5%), нетканих матеріалів - 20,1 млн.м2 (114,3%), вати - 15,2 тис.т (113,1%), ниток шовку-сирця – 615 т (114,9%), тканин шовкових – 1,0 млн. м2 (118,2%), трикотажних виробів – 97,2 млн.шт. (120,4%), панчішно-шкарпеткових виробів – 23 млн.пар (127,2%), швейних виробів в оптових цінах – на 5,4 млн.дол. США (120,5% до І півріччя 2015 р.). Завдяки застосуванню комплексу преференційних заходів узбецька про- мисловість динамічно розвивається і зайняла вагоме місце у світовій текстильній галузі. Обсяг експорту зріс з 660 млн. дол. США у 2011 р. до 1,1 млрд. дол. США у 2016 р. Продукція експортується до понад 50 країн світу, основні з яких – РФ (40% від загального обсягу експорту), Китай (24%), ЄС (12%), Туреччина, Бангладеш. Товарну структуру галузевого експорту складають: бавовняна пряжа - 58%, готовий одяг – 27%, бавовна - 7%, трикотажні полотна - 5,2%, шовкові тканини – 2,8%. Очікується, що впровадження 132 інвестиційних проектів на суму 2,2 млрд. дол. США згідно з Державною програмою розвитку на 2017-2019 роки призведе до зростання промислових потужностей Узбекистану з виробництва пряжі від 557 до 900 тис.т, тканин – від 485 до 1238 млн.м2, одягу – від 411 до 1062 млн.штук, панчішно-шкарпеткових виробів – від 85 до 291 млн.пар. Узбецька сторона пропонує кооперацію та співробітництво у сфері переробки бавовни, виробництва пряжі, тканин, трикотажних полотен, готових швейних і трикотажних виробів. Серед конкурентних переваг текстильної галузі Узбекистану – історичний досвід та кваліфіковані кадри, відносно низька вартість сировинних та енергетичних ресурсів, обсяг внутрішнього ринку – 30 млн. осіб, обсяг ринку країн СНД – 300 млн. осіб., генеральна система пільг та преференцій. У ході Форуму було відбулися В2В зустрічі між підприємцями обох країн. Було підписано Меморандум про співробітництво між Українською асоціацією підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» та Узбецькою асоціацією «Узбекенгилсаноат». Основною метою цього Меморандуму є поєднання зусиль у формуванні сприятливого середовища для розвитку партнерських відносин та кооперації українських і узбецьких виробників у сфері текстильної промисловості на внутрішніх ринках сторін та забезпечення реалізації ефективної політики щодо просування товарів на світові ринки. За матеріалами Асоціації «Укрлегпром» Легка промисловість №1, 2017 І 5

[close]

p. 8

ПОДІЇ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ТЕМАТИЧНИЙ СЕМІНАР 22 лютого 2017 р. відбувся тематичний семінар «Актуальні питання технічного регулювання у легкій промисловості», організований Українською асоціацією підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» для керівників галузевих виробничих підприємств. Спікерами на семінарі виступили фахові експерти Департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку Є.О. Доільніцин, Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» С.В. Павлов і О.З. Луковнікова, ДП «Укрметртестстандарт» Ю.В. Гілевич і Н.В. Азуліна, голова галузевого технічного комітету ТК-125 В.Д. Омельченко, відділу ринкового нагляду Держпродспоживслужби С.В. Литвиненко, представник в Україні австрійського Інституту екології, техніки та інновацій (ТОВ «ЕТІ») Р. Шутов. В обговоренні взяли участь також представники ТДВ «УкрНДІшвейпром», спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФСE, Київського національного університету технологій та дизайну А.М. Слізков. В рамках семінару учасники ознайомились з основними засадами державної політики, базовими законодавчими та нормативними актами у сфері технічного регулювання, організаційними заходами із введення в дію у 2018 році міжнародних стандартів, зокрема обговорено питання стану імплементації міжнародних стандартів у сфері легкої промисловості (ІSO, EN); готовності спецлабораторій до проведення контрольних досліджень; можливостей визнання вітчизняних сертифікатів якості на міжнародному рівні. У ході семінару висвітлені питання щодо особливостей ринкового нагляду за товарами легкої промисловості на внутрішньому ринку та можливих заходів боротьби з неякісною продукцією. Планові перевірки здійснюються згідно з секторальним планом, де зазначено види продукції, які будуть перевірені у наступному році (оприлюднено на сайті http:// www.consumer.gov.ua). Учасники зазначили, що позапланові перевірки здійснюються фахівцями Держпродспоживслужби за зверненнями споживачів (фіз.осіб, підприємств, громадських організацій тощо) у разі виявлення невідповідності продукції заявленому маркуванню, ознак її небезпечності для здоров’я людини та ін. 6 І Легка промисловість №1, 2017

[close]

p. 9

Важливоюбулаінформаціяпростан,перспективи розробки галузевих стандартів та результати роботи ТК-125, що реалізує державні вимоги з розробки і впровадження національних стандартів у легкій промисловості. Комітет створений згідно з Наказом Держстандарту України №529 від 24 липня 1998 р. “Про створення технічного комітету стандартизації ТК 125 “Легка промисловість”, який у своїй структурі має підкомітети по трикотажу, одягу, текстилю, взуттю, іграшкам. До 1 січня 2018 р. в Україні у галузі легкої промисловості діє 706 ГОСТів (бувшого СРСР, розроблених до 1992 р.). Наразі, згідно з розпорядженням Мінекономрозвитку передано пропозиції щодо можливого перегляду та подовження в частині випробувань 369 документів. Нині в Україні діє 468 національних галузевих стандартів (ДСТУ, ISO, ДСТУ EN, ДСТУ ГОСТ), розроблених ТК 125 після 01.01.1992 р. З них - 195 стандартів, розроблених і гармонізованих з європейськими і міжнародними стандартами, у т.ч. 128 – на текстильну продукцію, 15 - одяг, 40 – взуття, 12 – іграшки. Цікавим є досвід австрійського Інституту екології, техніки та інновацій із впровадження міжнародних стандартів з сертифікації OekoTex для стимулювання експорту на зарубіжні ринки. Учасниками та експертами у ході обговорення відмічено важливість скоординованої взаємодії всіх сторін, що розробляють та реалізують політику у сфері технічного регулювання. Прийнято рішення підтримати роботу ТК-125 «Легка промисловість» та звернутись до Мінекономрозвитку й національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» щодо необхідності включення до Програми робіт з національної стандартизації за державним фінансуванням галузевих стандартів на товари легкої промисловості, які є вагомою складовою внутрішнього ринку України; продовжити роботу по гармонізації галузевих стандартів по напрямкам підгалузей виробництва та проводити двічі на рік для підприємств організаційні заходи з опрацювання питань технічного регулювання. За матеріалами Асоціації «Укрлегпром» Легка промисловість №1, 2017 І 7

[close]

p. 10

ІНДЕКСИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СІЧЕНЬ 2017 р. * % Код за КВЕД- Січень 2017р. до Січень 2017р. 2010 грудня 2016р. до січня 2016р. Промисловість B+C+D 82,5 105,6 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13–15 80,3 113,0 Текстильне виробництво Ткацьке виробництво 13 81,2 13.2 96,2 121,5 103,5 Виробництво інших текстильних виробів 13.9 77,3 130,5 Виробництво одягу 14 76,4 104,9 Виробництво одягу, крім хутряного 14.1 80,3 105,4 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра 15 92,1 15.1 109,1 127,1 145,3 Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра Виробництво взуття 15.11 15.2 87,9 83,5 166,3 117,4 * Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У СІЧНІ 2017 р. Найменування продукції Тканини вовняні, бавовняні, з ниток синтетичних та штучних, тис.м2 Білизна постільна, тис. шт. Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-брюки, брюки, комбінезони та напівкомбінезони, бриджі та шорти, трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та дівчачі, тис. шт. Пальта, півпальта, плащі, накидки тощо, чоловічі та хлопчачі, тис. шт. Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби (крім піджаків та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям, ламінованих або гумованих), чоловічі та хлопчачі, тис. шт. Костюми та комплекти, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис. шт. Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби (крім жакетів та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям, ламінованих або гумованих), жіночі та дівчачі, тис. шт. Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис. шт. Трикотаж спідній, тис. шт. Колготки із синтетичних волокон трикотажні машинного або ручного в’язання з лінійною щільністю до 67 децитекс, млн. пар Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи шкарпетки), млн. пар Светри, пуловери, кардигани, жилети та вироби подібні, трикотажні та в’язані, тис.шт Взуття, тис. пар Січень 7493 769 220 19,8 25,6 18,9 46,9 16,8 122 1051 1,5 2,8 48,2 1736 8 І Легка промисловість №1, 2017 Асоціація «Укрлегпром»

[close]

p. 11

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У 2016 РОЦІ Обсяг зовнішньої торгівлі товарами легкої промисловості у 2016 р. досяг майже 3,0 млрд. дол. США (109,4% до 2015 р.)*. Сальдо від’ємне, оскільки імпорт традиційно перевищує експорт у 2,1 раза. Питома вага товарів легкої промисловості у зовнішньоторговельному обороті України зросла з 3,6% у 2015 до 4,0% у 2016 р. Обсяг експорту товарів легкої промисловості у 2016 р. склав 963,1 млн. дол. США (107% до 2015 р.) або 2,6% у товарній структурі експорту України. * За даними Державної служби статистики України ТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У 2016 році, % ТОВАРНА СТРУКТУРА ІМПОРТУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У 2016 році, % Асоціація «Укрлегпром» Легка промисловість №1, 2017 І 9

[close]

p. 12

ПОДІЇ ЕКСПОРТ ОДЯГУ І ВЗУТТЯ ДО КРАЇН ЄС БІЗНЕС-ПОСІБНИК 7 лютого 2017 року відбулася презентація бізнес-посібника з експорту одягу та взуття до ЄС. В заході взяли участь заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торговий представник Наталія Микольська, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні Кейс Кломпенхаувер, керівник Офісу з просування експорту Мар’яна Каганяк, засновник та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська та виконавчий директор Українського центру сприяння інвестицій та торгівлі Олена Кудляк. З 1 січня 2016 року почала діяти Угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС. Українські виробники отримали доступ до ринків 28 країн, а це понад 500 млн споживачів. Однак українські товари користуються преференційним доступом в рамках не тільки ЗВТ, але й Генералізованої системи преференцій. Посібник розповідає, у яких випадках вигідніше використовувати кожну з цих систем, як пройти європейську сертифікацію і знайти оптимальну бізнес-модель. Український центр сприяння інвестицій та торгівлі (ITFC) розробив посібник на замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі та сприяння і Офісу з просування експорту. Проект підтримало Посольство Королівства Нідерландів в Україні. В рамках презентації посібника відбувся також короткий практичний семінар для дизайнерів та виробників легкої промисловості. Фото: http://fashionweek.ua Олена Кудляк розповіла про практичне значення посібника: “Створюючи цей посібник, ми прагнули зібрати в одному документі найбільш істотну практичну інформацію щодо експорту українського одягу і взуття до ЄС. Посібник містить простий, зрозумілий покроковий алгоритм виходу на європейський ринок, починаючи від оцінки готовності компанії до експорту, і закінчуючи тим, що має бути відображено в експортному контракті. Посібник орієнтовано на виробників одягу і взуття, однак описана в ньому модель може бути легко застосована і для підприємств інших галузей промисловості”. “Наше завдання створити систему для підтримки виходу малого та середнього бізнесу на нові ринки. Важливим елементом системи підтримки є просвітницька робота, тому ми ініціювали створення цього покрокового бізнеспосібника, що допоможе нашим виробникам знайти відповіді на найпоширеніші питання про вихід на ринок ЄС. Віримо, що такий інструмент буде корисним та дієвим для бізнесу,” - зазначає Наталія Микольська. “Виробництво одягу та взуття в Україні зараз на підйомі, а українські дизайнери не лише ідуть в ногу з трендами, але й задають їх. Україні однозначно є що запропонувати європейському ринкові. Нідерланди – відома торговельна країна. До того ж, ми дуже креативні, а так звана творча індустрія є однією з провідних галузей нідерландської економіки. Тому я бачу багато можливостей для співпраці при поєднанні наших зусиль,”- зазначив Кейс Кломпенхаувер. 10 І Легка промисловість №1, 2017 Мар’яна Каганяк закликала бізнес до співпраці: “Офіс з просування експорту запрошує представників легкої промисловості та fashion-індустрії до співпраці за напрямками: інформація для експортерів, послуги для експортерів, освіта для експортерів та бізнесможливості. Наприклад, вже сьогодні ми відкриємо реєстрацію в торгову місію до Швеції. Вона відбудеться 20-22 березня 2017 року і включатиме продукцію текстильної промисловості. Торгові місії, які Офіс регулярно організовує разом з Мінекономрозвитку, є ефективним інструментом для виходу на нові ринки та знаходження надійних бізнеспартнерів за кордоном. Місія до Швеці прекрасна можливість у цьому переконатися”. Посібник можна знайти за посиланням: https://issuu.com/mineconomdev Прес-служба Мінекономрозвитку

[close]

p. 13

СВІТ ВДЯГАЄ ТА ВЗУВАЄ УКРАЇНСЬКЕ: ЯК СПРИЯТИ ЦЬОМУ Наталія Микольська, торговий представник України Європейська правда http://www.eurointegration.com.ua/ experts/2017/02/14/7061579/ Презентація практичного бізнес-посібника “Експорт одягу та взуття до ЄС” об’єднала на майданчику Ukrainian Fashion Week велику кількість представників української легкої промисловості з усієї України. Посібник було спеціально розроблено на замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Офісу з просування експорту. Цей проект виконувався Українським центром сприяння інвестиціям та торгівлі (ITFC) за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні. <...> Чому виданий бізнес-посібник щодо експорту одягу і взуття до ЄС є надактуальним саме тепер? Передусім, товари з лейблом “Made in Ukraine” нині користуються великим попитом у країнах не лише ЄЄ, але й світу. За останній рік ми експортували готові товари легкої промисловості в 92 країни на суму $665,8 млн. А до ЄС – на $594,2 млн, експорт до цих країн зріс на 9,9%. Загалом країни ЄС – на першому місці серед держав світу, до яких надходить продукція нашого легпрому. На другому місці все ще Росія ($39,8 млн). І навіть незважаючи на всі обмеження, підвищення мит, товари української легкої промисловості усе ще конкурентні. На третьому місці Білорусь (близько $7,9 млн). Далі йдуть Казахстан, Молдова, Афганістан, США, Грузія, Норвегія, Канада. Окрім того, наші дизайнери нині не лише в тренді, але й самі задають тенденції світової моди. Погляньте лише на сторінки спеціалізованих видань світової індустрії моди. Ми присутні навіть у “глянці” Франції, Італії, Японії та багатьох інших країн. Так, від іноземних баєрів на Українському тижні моди я чула, що речі наших дизайнерів – це яскрава комбінація таланту, інновацій та якості. Тому наше завдання – перетворити це явище на тренд збільшення продажів вже існуючих експортерів та їхній вихід на нові ринки, а також включення до ніші експорту нових українських дизайнерів і виробників. Для цього нам усім разом потрібно зробити ще багато: і державі, і бізнесу, і відповідним асоціаціям. Проте навіть сьогодні ми можемо і повинні дати бізнесу інформацію та поради щодо виходу на зовнішні ринки. Зокрема, до яких практичних ключових кроків треба вдатися для розширення своїх горизонтів. Те, що ми саме тепер робимо акцент на експорті до країн ЄС, цілком закономірно. З 1 січня 2016 року почала діяти Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Тож наші виробники отримали преференційний доступ до ринків 28 держав. А це – понад 500 мільйонів споживачів.<...> Тому продовжуємо працювати! Keep calm & focus on #uaexports! Легка промисловість №4, 2016 І 13

[close]

p. 14

ПОДІЇ 03 – 05 березня 2017 року в Міжнародному виставковому центрі відбувся Перший весняний фестиваль. Гостей-виробників підтримували Торговельно-промислові палати країн-учасниць. Фестиваль дозволив українським підприємцям ознайомитися із зразками товарів закордонних колег, налагодити нові контакти з виробниками, представниками ТПП та посольств. Організатор заходу – Український союз промисловців і підприємців. На урочистій церемонії відкриття були присутні Президент УСПП Анатолій Кінах, ректор КНУТД академік Іван Грищенко, Надзвичайний і Повноважний Посол Литви в Україні Маріус Януконіс, Надзвичайний і Повноважний Посол Молдови в Україні Руслан Болбочан, Радник Посольства Республіки Білорусь в Україні Юрій Колесов та інші високоповажні гості. Анатолій Кінах у своєму привітанні зазначив важливість проведення такого фестивалю та наголосив на необхідності ствердження на українській землі сучасних стандартів для підвищення якості життя громадян та розвитку бізнесу. Київський національний університет технологій та дизайну прийняв активну участь в цьому заході та представив всі сфери своєї діяльності: від освітніх програм до інноваційних розробок наших науковців. ПЕРШИЙ ВЕСНЯНИЙ ФЕСТИВАЛЬ Від імені колективу Київського національного університету технологій та дизайну учасників та гостей фестивалю привітав ректор Іван Грищенко та вказав на важливість підтримки партнерських зв’язків. Чим більше таких заходів, контактів з іноземними партнерами, контактів освіти, науки із бізнесом, тим швидше ми зможемо позитивно впливати на економіку України. “Будь-яка економіка не може розвиватися без підготовки кадрів. КНУТД вже 86 років поспіль займається підготовкою висококваліфікованих фахівців для різних галузей економіки. Сьогодні університет є одним із лідерів на ринку освітніх послуг. Крім того, КНУТД є центром інновацій, кластерної політики та бізнес-середовища.” 52 І Легка промисловість №4, 2016

[close]

p. 15

В рамках Першого весняного фестивалю Український союз промисловців і підприємців та Київський національний університет технологій та дизайну підписали Меморандум про співпрацю. Таке злиття бізнесу та освіти підвищить конкурентоздатність наших студентів, дозволить розширити можливості працевлаштування молодих фахівців в Україні. Почесні гості відвідали стенд Київського національного університету технологій та дизайну, де всі факультети представили свої наукові розробки та досягнення, а також освітні програми, за якими буде здійснюватись прийом абітурієнтів у 2017 році. Партнери університету – учасники Кластеру легкої промисловості також демонстрували спеціалізовані вироби своїх підприємств. На виставці свої розробки та продукцію представляли викладачі та студенти університету, які вже мають свої власні бренди. Редакційна колегія Легка промисловість №1, 2017 І13

[close]

Comments

no comments yet