Runskriften mars 2017

 

Embed or link this publication

Description

Runkskriften mars 2017

Popular Pages


p. 1

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Tibble. Mars 2017 Årgång 47 Foto: Yvonne Eurenius

[close]

p. 2

RUNSKRIFTEN Aktuella adresser och telefonnummer Bostadsrättsföreningen Tibble Styrelsen Hjortronvägen 81 Ordf: Lennart Johannesson Vice ordf: Jan Lemar Sekr: Karl-Axel Jonsson Vice sekr: Peter Asmund Tel. 581 741 81 tibble@bredband.net Ha 82 Tel: 581 716 07 Ha 72 Ha 48 Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnesten Rö 23 Ledamot: Fredrik Gülich Ledamot: Robert Heina Ha 82 Ledamot: Johan Grip Ha 104 Ledamot: Åsa Lovén Rö 49 Representanter för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. Lokalutlånare Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 073-646 54 82 Nås lättas Måndag - torsdag mellan kl:19.00-21.00 Gårdsvärdar: Sökes, är du intresserad så hör av dig till: Lennart Johannesson tel: 08-581 716 07 eller till Åsa Lovén tel: 070-331 10 91 Föreningar TIBBLE SENIORKLUBB Hallonvägen 32 Ordf: Karin Nyström Ha 90 Tel. 581 704 94 tibble.pensionarsklubben@bredband.net TIBBLE VÄVSTUGA Hjortronvägen 21 Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 Tel. 581 713 39 TIBBLE SNICKARKLUBB Hjortronvägen 95 Ordf: Lennart Johannesson Tel. 581 716 07 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB Ordf: Roy Westin Tel. 581 707 41 TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING Mullbärsstigen 31 Ordf: Siv Nilsson Tel. 0734-303 740 VALBEREDNINGEN Folke Holtz Sammankallande. Rö 13 Tel: 072-151 17 21 Gudrun Stenberg Rö 23 Tel: 070-318 43 70 Sabine Bernhardtz Rö 9 Tel: 073-528 85 58 www.boitibble.se eller www.hsb.se/stockholm/tibble Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. Sida 2

[close]

p. 3

RUNSKRIFTEN N Innehållsförteckning: 2 Aktuella adresser och telefonnummer 3 Redaktionens sida 4-5 Styrelse ledamöter och gårdsvärdar 6-9 Styrelsen informerar - Kommande renoveringar mm. - Fjärrvärme - Regler gällande trafik o parkering i Tibble 10-13 - Pysseldagen - Förbjuden parkering - Grannsamverkan polisen - Gårdsvärdarnas aktiviteter 14-15 Fullmakt årsstämman 16-17 Hsb:s fastighetsservice 18 Fixartjänst Runskriften Brf. Tibbles informationsblad utkommer 4 ggr./år Redaktion: Julia Jansson Yvonne Eurenius Niclas Wennberg Ansvarig utgivare: Lennart Johannesson Enköping Hallonvägen. 82 Hjortronvägen 91 Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via e-postadress: runskriften@bredband.net Sida 3

[close]

p. 4

RUNSKRIFTEN Styrelsens ledamöter Styrelsens sidor Lennart Johannesson Ordförande Ansvarsområden: Övergripande ansvar över förvaltning, ekonomi, fastighet och markskötsel mm. Jan Lemar Vice Ordförande Ansvarsområden: Kontraktskrivning, utbyggnationer/balkonger samt inglasning av balkonger (boende). Fastighet: portar/balkonger/ fasader/städning/SBAbesiktning. Drift: värme/vatten/el mm. Karl-Axel Jonsson Sekreterare Ansvarsområden: Avtal/besiktning av uteplatser samt inglasning av balkonger. Möten, dokumentation, inkomna brev och mail. Fredrik Gülich Ledamot Ansvarsområden: Ekonomi- finansförvaltning och kredithantering Avtalsansvarig. Åsa Lovén Ledamot Johan Grip Ledamot Ansvarsområden: Besiktning av utbyggnationer/ balkonger samt inglasning av balkonger (boende). Utveckling av grönområden. Genomgång och uppföljning av mark- och trädplan, utemiljö och boenderegler. Hemsidan, e-post korrespondens med boende, information till nyinflyttade. Kontaktperson Gårdsvärdarna. Ansvarsområden: Kontraktskrivning utbyggnationer/balkonger samt inglasning av balkonger (boende). Fastighet: portar/balkonger/ fasader/städning/SBAbesiktning) Sida 4

[close]

p. 5

RUNSKRIFTEN Styrelsens ledamöter Styrelsens sidor Peter Asmund Vice sekreterare Robert Heina Ledamot Ansvarsområden: Besiktning av utbyggnationer/ balkongen samt inglasning av balkongen (boende). Utveckling av grönområden. Genomgång och uppföljning av mark– och trädplan, utemiljö och boenderegler. Parkering, boendekort (Q-park.) Ansvarsområden: Besiktning av utbyggnationer/ balkonger samt inglasning av balkonger (boende). Utveckling av grönområden. Genomgång och uppföljning av mark- och trädplan, utemiljö och boenderegler. Våra Gårdsvärdar Bibbi Andersson Jenny Börlin Anna Svanström Romina Gonzalez Om du är kreativ och tycker om att fixa med aktiviteter som kan glädja andra i vår förening, ta kontakt med oss gårdsvärdar. Vi är ett glatt gäng på fyra personer, som anordnar en rad olika aktiviteter. Vi önskar bli fler till vårt gäng, så hör av dig. Ju fler vi är desto mer kan vi hjälpa varandra med alltifrån inköp till dekoration. Tveka inte, häng med i vårt glada gäng. Vi välkomnar Romina till vårt gäng och hoppas på många roliga aktiviteter i framtiden. Välkommen Romina. Valberedningen Folke Holtz Gudrun Stenberg Sida 5 Sabine Bernhardtz

[close]

p. 6

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Kommande renoveringar på gång inom föreningen: Lamporna i trapphusen kommer att bytas ut till ledlampor, arbetet kommer att ske under våren 2017. Anledningen till att vi byter ut den befintliga belysningen beror på att det är problem med den armaturen, det är lika dyrt att reparera dem som att köpa ny belysning därför väljer vi att investera i nytt. Våra kulvertar skall bytas ut, vad är då våra kulvertar för något? En kulvert är en anlagd mindre underjordisk gång eller tunnel. I kulvertarna ligger våra fjärrvärmerör, avloppsrör och vattenledningar. Anledningen till att vi ska byta rören i kulvertarna beror på att de är gamla och för att komma åt dessa måste man gräva upp kulvertarna som ligger framför balkongerna, i takt med att vi byter ut rören i kulvertarna passar vi på att renovera alla gårdar. Mer information om detta kommer senare. Tvättstugorna Tvättstugorna kommer att renoveras och maskinerna kommer till viss del att bytas ut pga. att en del maskiner är gamla och slitna tyvärr så håller de inte hur länge som helst. Mer info om detta kommer senare. Parkeringen på Rönnbärsvägen. Vi kommer också att renovera parkeringen på Rönnbärsvägen i år, så som tidigare gjorts på Hallonvägen 2-48 och Hjortronvägen 59-115. Uthyrningsrum Uthyrningsrummen som styrelsen fick i uppgift att titta över genom en motion som lämnades in 2016,. Styrelsen har undersökt detta och avsikten var att renovera om gamla fotoklubbens lokaler på Rönnbärsvägen. Kostnaden att bygga om dessa till två uthyrningsrum för besökande till boende i området hamnade på ca: 1,3 miljoner kronor. Denna kostnad anses inte stå i proportion till ändamålet varpå styrelsen undersöker saken vidare. F.n. används lokalen på Rönnbärsvägen av HSB städ och andra entreprenörer. Sida 6

[close]

p. 7

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Antal Sålda lägenheter 2016 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a Totalt 16 st 12 st 48 st 12 st 1 st 89 st Högsta försäljningspris 2016 1:a 1 800 000 2:a 2 115 000 3:a 2 350 000 4:a 2 630 000 5:a 2 250 000 Fjärrvärme ( Eon) Förbrukning Fjärrvärmeförbrukning i December 2016 blev 1 233 070 kWh, vilket är en ökning med 8,7% motsvarande period föregående år. Totalt blev förbrukning för 2016 9 445 700 kWh, vilket är en ökning med 2,5% jämtemot 2015. Kostnad Kostnaden för fjärrvärmeförbrukningen i december blev 970 757 kr vilket är en ökning med 10,29% motsvarande period året innan. Totalt blev kostnaden för 2016 8 542 657 kr. Vilket är en ökning med 4,73% jämtemot föregående år. Elektricitet ( Eon ) Förbrukning EL-förbrukningen för oktober 2016 blev 331 878 kWh vilket är en minskning med 0,2% jämfört med motsvarande period föregående år. Vilket gör att den totala elförbrukningen blev 3 150 834 kWh under 2016 vilket är en minskning med 1,9% sedan 2015. Kostnad EL-kostnaden för oktober 2016 blev 349 190 Kr vilket är en minskning med 1,3% jämfört med motsvarande period föregående år. Den totala elkostnaden för 2016 blev 3 397 107kr, vilket är en minskning med 4% jämtemot 2015. Sida 7

[close]

p. 8

RUNSKRIFTEN Regler gällande trafik & Parkering inom BRF Tibble Parkering Parkering av fordon får endast ske på uppmärkta parkeringsplatser. All parkering av fordon inom området är förbjudet. särskilt anordnade parkeringsplatser. 3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. All parkering inom bostadsområdet är förbjudet. Vid transport inom bostadsområdet är det endast tillåtet att lämna (parkera) fordonet i max 10 minuter. Boendetillstånd parkering Från den 1 maj 2015 är det möjligt att beställa ett Bevakning sker via parkeringsbolaget Q-Park vilka har rätt att utfärda kontrollavgift (felparkeringsavgift). boendetillstånd för längre tids parkering. Detta gäller tre eller sex månader och priset är för närvarande (maj 2015) 120 kr inkl moms per månad. De här avta- Kontrollavgift len förlängs automatiskt i tre respektive sex månader om man inte säger upp dem. Uppsägningstiden är en På privat mark/tomtmark är det markägaren som be- månad. stämmer villkoren för parkering. Det är inte ovanligt att markägaren anlitar t.ex. ett parkeringsbolag för Om du är i behov av boendetillstånd för parkering är övervakning. Markägaren ansvarar för att den som du välkommen till styrelselokalen på Hjortronvägen 81, övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor för helgfria måndagar kl 18:30 – 19:00. parkering har för ändamålet lämplig utbildning. Aktu- ella parkeringsregler för platsen måste vara utmärkta genom tydlig skyltning på platsen. Skyltningen ska ut- föras med vägmärken. Det ska även finnas skyltar med Motorfordonstrafik inom bostadsområdet markägarens eller parkeringsbolagets namn och telefonnummer. Parkerar du i strid med förbud eller villkor för parkeFör att minimera olycksriskerna för lekande barn och ringen som markägaren har beslutat, har markägaren övriga som befinner sig inom bostadsområdet är trafik rätt att ta ut en kontrollavgift. Avgiften får inte övermed motorfordon, även moped, i princip förbjuden. stiga den felparkeringsavgift som fastställts inom komUndantag medges för utryckningsfordon, handikapp munen. Liksom i fallet med felparkeringsavgift ska den transporter och transport av tyngre föremål. Den som som övervakar parkeringen antingen fästa kontrollav- ändå anser sig behöva köra in sitt fordon i bostadsom- giften på det felparkerade fordonet alternativt lämnar rådet skall framföra detta den till föraren. Till skillnad från vad som gäller för med största försiktighet och felparkeringsavgiften, är föraren och fordonsägaren respektera fartbegräns- solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att kon- ningspåbud, max 7 km/tim. trollavgiften kan tas ut från vilken som helst av dessa personer. I praktiken brukar dock parkeringsbolagen i Utdrag ur 8 kap Trafikförord- första hand kräva betalningen av fordonsägaren. ningen En ny kontrollavgift får meddelas för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Minst 1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller sex timmar måste dock förflyta från det att en kontroll- följande. avgift meddelats till dess att ett nytt får meddelas. 1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gång- Högst fem parkeringsanmärkningar får meddelas för fart. samma olovliga parkering. 2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än Sida 8

[close]

p. 9

RUNSKRIFTEN Regler gällande trafik & Parkering inom BRF Tibble Bestridande av kontrollavgift olika sätt begränsade. T.ex. har man inte rätt till ersättning för nödvändiga ombudskostnader med mer än motsvarande en timmes juridiskt biträde. Givetvis gäl- Har man fått en kontrollavgift och anser att den är fel- ler dessa regler även för motparten, vilket gör att aktig skall man så snart som möjligt ta kontakt med kostnadsrisken med att låta saken gå till domstol i remarkägaren eller det parkeringsbolag som har utfär- gel kan överblickas ganska väl. dat kontrollavgiften. Däremot ska man, till skillnad från vad som gäller vid felparkeringsavgift, inte betala kontrollavgiften om man vill bestrida den. Bestrider du inte kontrollavgiften kan markägaren/ parkeringsbolaget efter en påminnelse vidta inkassoåtgärder för att kräva in beloppet. Om så sker har parkeringsbolaget/markägaren även rätt till er- Markägaren/parkeringsbolaget måste väcka talan om att få ut kontrollavgiften inom två år från det att den olovliga parkeringen upphörde och ska väckas vid tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum. Om så inte sker går rätten att få ut kontrollavgiften förlorad. sättning för inkassokostnaderna. Även en kontrollavgift bör bestridas skriftligen. Namn Ett fordon får endast parkeras på markerade parkeoch adress till markägare/ parkeringsbolag skall fin- ringsplatser inom HSB Tibbles område. nas på fakturan. Liksom vad som gäller för felparke- ringsavgiften är det även i dessa fall viktigt att få med Bestridandet kan endast godkännas om försummelsen alla omständigheter och bevis. Bifoga kopior på hand- berott på någon oförutsebar omständighet av mer än lingar, såsom t.ex. fotografier och annat som du vill bagatellartad natur. Som exempel kan anges egen åberopa till stöd för din sak. eller en nära anhörigs sjukdom. Om markägaren/parkeringsbolaget håller fast vid sitt krav på betalning och man fortfarande anser att man har rätt bör man upprepa sitt bestridande, för att på så sätt undvika att kravet lämnas för indrivning, med ytterligare kostnader som följd. Markägaren/ parkeringsbolaget måste då gå till tingsrätten för att få saken prövad i ett sedvanligt tvistemålsförfarande. Liksom vad som gäller vid felparkeringsavgift kan tingsrätten avgöra ärendet efter ett rent skriftligt förfarande, men det är vanligare att ärendet avgörs efter en muntlig förhandling. Också andra situationer som den ansvarige inte kan påverka själv kan vara skäl nog. Som exempel kan här anges att parkeringskvittot blivit svårläst genom starkt solljus, eller på annat sätt blivit svårläst. Vid bestridandet måste godkänt parkeringskvitto bifogas. Således kan konstateras att bestridande av för sent betald parkeringsavgift/kontrollavgift ej kan leda till att bestridandet kan godkännas. Om fordonet varit parkerat inom bostadsområdet i mer än 10 minuter kan ett bestridande således ej leda till att godkännas. Till skillnad från reglerna vid överklagande av felparkeringsavgift kan den part som förlorar i tingsrätten bli skyldig att betala rättegångskostnader i viss utsträckning. Dessa kostnader varierar från fall till fall, men Styrelsen HSB Tibble uppgår till lägst 900 kr motsvarande tingsrättens ansökningsavgift. I motsvarande mån har man alltså rätt 2017-01-01 till ersättning för vissa av sina kostnader i tingsrätten för det fall man vinner. Eftersom den här typen av mål handläggs som s.k. mål om mindre värden är möjligheterna att få ersättning för rättegångskostnader på Sida 9

[close]

p. 10

RUNSKRIFTEN Pyssel och Semeldagen Den årliga pyssel och semeldagen gick av stapeln den 8 februari och var lika uppskattad av både vuxna och barn. Det serverades saft och kaffe till semlorna. Tack alla ni gådsvärdar. Styrelsens sidor Sida 10

[close]

p. 11

RUNSKRIFTEN OBS! Vart är ägarna till dessa ? Bil: Ståendes på Hjortronvägen Båt: Ståendes på Hjortronvägen Husvagn: Ståendes på Hallonvägen Dessa fordon är uppställda på våra parkeringar utan tillstånd. Det är förbjudet att parkera båtar och husvagnar på området. Bilen på bild har utgången parkeringsbiljett samt att den saknar registeringsskyltar. Om det är någon som känns vid dessa eller kan veta vem som är ägare till något av dem, kontakta gärna styrelsen. Sida 11

[close]

p. 12

RUNSKRIFTEN Blandad information Grannsamverkan Informationsutskick 2017-02- Björn Svensson, trygghetsamordnare Hej. Under flera år har Nattvandringarna varit inaktiva från Ekhammarskolan åk 6-9. Samtliga övriga högstadieskolor har nattvandring med bärighet av främst föräldrar via kallelser till specifika helger. Så är tanken att även Ekhammarskolan ska göra. Antalet ungdomar som besöker fritidsgården ökar markant och vi ser även en ökning av trygghetsrelaterad brottslighet kopplat till ungdomar såsom skadegörelse, personrån och misshandel utomhus. Det är därför angeläget med engagemang, inte bara från kommun och polis, utan även också från övriga civilsamhället inom ramen för grannsamverkan mm. Nattvandringarna är viktiga i ett förebyggande syfte och för tryggheten för alla i närområdet. Nattvandringarna är inte förbehållet endast för föräldrar, utan alla och envar är välkomna att delta på fredags-och lördagskvällar med utgång från fritidsgården. Vi behöver även vandrarvärdar som kan styra och leda vandringarna tillsammans med fritidsgården. Om ni är intresserade att bidra till tryggheten i ert närområde och skapa trygga utemiljöer för våra ungdomar, så är ni hjärtligt välkomna att ansluta er till föräldravandringarna, som initialt ska genomföras på fredagskvällar med utgångspunkt fritidsgården Trappan på Ekhammarskolan. Vandrarvärdsutbildning för nya vandrarvärdar genomförs den 6:e mars på Ekhammarskolan. Vid intresse anmäl deltagande till: Annika.Twing@upplands-bro.se Tillsammans sänker vi brottsligheten och ökar tryggheten! ”Ett starkt och tryggt civilsamhälle bygger på samverkan och samordning mellan samhällets alla delar där medmänniskorna utgör samhällets största resurs. Ingen enskild aktör kan ensam skapa ett rakt igenom tryggt samhälle, bara tillsammans kan vi skapa ett tryggt och socialt hållbart samhälle”. Björn Svensson Björn Svensson Trygghetsamordnare bjoern.svensson@upplands-bro.se Kommunikationsstaben, Kommunledningskontoret Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 08-581 69 114 www.upplands-bro.se GRANNSTÖD: Vardagar 10.00 – 14.30 073-961 65 30 www.polisen.se www.14371.infoom.se www.samverkanmotbrott.se Sida 12

[close]

p. 13

RUNSKRIFTEN Blandad information Gårdsvärdanarnas aktiviteter våren 2017 Påskpyssel När: Lördagen 8 april Tid: 14:00-16:00 Var: Hallonvägen 84 Brännboll När: Onsdag 7 juni Tid: 17:00-19:00 Var: På ängen mellan Rönnbärsvägen och Hallonvägen Nu är det dags för lite aktiviteter för folk med spring i benen, ta på dig dina snabbaste skor och kom och spela brännboll med oss. Vi kommer även bjuda på grillad hamburgare med bröd. Sida 13

[close]

p. 14

RUNSKRIFTEN Inför årsstämman Fullmakt Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen ( betalat avgiften ). Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast make, sambo annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Med närstående avses förutom make eller sambo, föräldrar, syskon, barn. Ombud får bara företräda medlem. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad samt gäller högst ett år efter utförande. —————————————————————————————— Ort_________________ Datum_________________ Fullmakt för______________________________________ Att företräda ( namn på bostadsrättshavaren)________________________ Lägenhetsnummer_____________ —————————————————————Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning Fullmakten behöver ej vara bevittnad HSB Stockholm Sida 14

[close]

p. 15

RUNSKRIFTEN Inför årsstämman Årsstämman Brf Tibble Vi hoppas så många som möjligt kan komma. Din röst betyder mycket. Ni är varmt välkomna Torsdag 27 April Kl. 19:00 Ekhammarskolans Aula Sida 15

[close]

Comments

no comments yet