Informatiebulletin mei 2017

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Mei 2017 Kalender Maandag 1: H. Jozef, arbeider, hoogfeest 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Dinsdag 2: H. Athanasius, bisschop, belijder en Kerkleraar 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 3: H.H. Alexander, Eventius, Theodolus, martelaren, en Juvenalis, bisschop en belijder 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 4: H. Monica, weduwe (Dodenherdenking) 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 5: H. Pius V, paus en belijder – Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus (Bevrijdingsdag) 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 6: Eerste zaterdag, toegewijd aan het onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 7: Derde zondag na Pasen 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 8 – Geen H.H. Missen Dinsdag 9: H. Gregorius van Nazianze, bisschop, belijder en Kerkleraar 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 10: H. Antonius, bisschop en belijder 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.45 uur: Bijeenkomst Legioen Kleine Zielen (pastorie) Donderdag 11: H.H. Philippus en Jacobus de Mindere, apostelen 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 12: H.H. Nereus, Achilleus en Domitilla, maagd, en Pancratius, martelaren 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 13: H. Robertus Bellarminus, bisschop, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 14: Vierde zondag na Pasen 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 15: H. Johannes Baptista de la Salle, belijder Geen H.H. Missen Dinsdag 16: H. Ubaldus, bisschop en belijder 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 17: H. Paschalis Baylon, belijder 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 18: H. Venantius, martelaar 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 19: H. Petrus Coelestinus, paus en belijder 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 20: H. Bernardus van Sienna, belijder 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) Zondag 21: Vijfde zondag na Pasen 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 22 – Geen H.H. Missen Dinsdag 23 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 24: Vigilie van Hemelvaartsdag 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 25: Hemelvaart van onze Heer Jezus Christus, hoogfeest 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Vrijdag 26: H. Philippus Neri, belijder 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 27: H. Beda, de Eerbiedwaardige, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 28: Zondag na Hemelvaart 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 29: H. Maria Magdalena de Pazzis, maagd Geen H.H. Missen Dinsdag 30: H. Felix, paus en martelaar 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 31: H. maagd Maria, Koningin, feest 10.15 uur: Marialof 11.00 uur: Gelezen H. Mis

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Wij bevinden ons in de vreugdevolle Paastijd, die duurt tot aan de Hemelvaart van de Heer, waarop de Paaskaars na het zingen van het Evangelie gedoofd zal worden. Op dit moment is Pasen dus niet achter de rug, maar net begonnen. Begonnen is de tijd van het heil. Zo moeten wij als christenen dan ook leven, niet aan de oppervlakte van de uiterlijke feesten door het jaar, maar ons diep laten doordringen door de genaden die God ons wil doen toekomen door aan het liturgisch leven van de Kerk deel te nemen. De maand mei is in het bijzonder toegewijd aan de heilige maagd Maria. Wij vereren haar als beschermster van de christenen. Tijdens weekdagen kunt u deze verering zichtbaar maken door in de kerk tijdens het lof deel te nemen aan de gemeenschappelijke rozenkrans en de daarop volgende litanie. Onze tijd heeft zeker het gebed en de voorspraak van de Moeder der christenheid nodig, om niet te verzinken in ellende en vernieling. Aan u allen wens ik een zalig Pasen! Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Sint-Nicolaasacademie Op zaterdag 20 mei houdt de SintNicolaasacademie de volgende bijeenkomst in de grote zaal van de pastorie. De lezing gaat over paus Adrianus VI, de enige Nederlandse paus ooit, en wordt verzorgd door de heer Pim Walenkamp, leraar Nederlands, journalist, reisleider, gids, en bestuurder van het Katholiek Nieuwsblad. Hij werkt aan een proefschrift over paus Adrianus VI. De bijeenkomst begint om 10.00 uur met een gelezen heilige Mis in de kerk. Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid: van dinsdag tot en met vrijdag om 10.00 uur; op zaterdag en zondag vanaf een half uur voor aanvang van de H. Mis, of na (telefonische) afspraak. Legioen Kleine Zielen De gebedsgroep Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart komt elke tweede woensdag van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september en november) bijeen in onze kerk en pastorie. Het zaadje van het legioen werd op de akker van de Heer geplant door het verlangen van de H. Theresia van Lisieux. Haar gebed was: “Ik smeek U een legioen van kleine zoenoffers uit te kiezen die Uw Liefde waardig zijn.” Om dit verlangen te verwezenlijken heeft Jezus Zelf een kleine boodschapster gekozen. Haar naam is Marguerite, afkomstig uit Wallonië. Gedurende vele jaren heeft Hij haar gevormd en geleid en haar de ‘Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen’ ingeven. Het geestelijk kindschap heeft binnen de Kerk vaste vorm gekregen in een zichtbare verwezenlijking, het Legioen Kleine Zielen, waarvan Jezus de stichting aan Zijn kleine boodschapster Marguerite heeft toevertrouwd. In 1983 heeft de toenmalige bisschop van Luik, mgr G.M. van Zuylen, de statuten van het legioen, die zijn opgesteld naar kerkelijk recht, goedgekeurd. Deze officiële erkenning van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart maakte het mogelijk dat het legioen zich over de hele wereld kon verspreiden met de zekerheid een officiële vereniging binnen de Kerk te zijn. Het legioen heeft zijn centrum in Chevremont. Van daaruit wordt de boodschap van Jezus’ oproep tot Liefde, als enige remedie tegen het kwaad dat de wereld teistert en zelfs in Zijn Kerk tweedracht zaait, verspreid. De verschrikkelijke storm die door haat wordt aangewakkerd kan alleen verdwijnen door gebed en offerbereidheid. Het is aan de ‘kleine zielen’ om hieraan bij te dragen. Een ieder is van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te komen meebidden met de gebedsgroep. Niemand is te groot of te klein, wij zijn allemaal aan het oefenen. De bijeenkomst in de maand mei is op woensdag 10 mei. Na het Marialof en de heilige Mis is er om 11.45 uur de Rozenkrans van de Barmhartige Liefde met toewijding, aansluitend is er in de zaal van de pastorie een kopje koffie of thee en een conferentie. Opbrengst Vastenactie 2017 De Vastenactie 2017 voor vervolgde christenen in Syrië en Irak heeft € 2.447 opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen!

[close]

Comments

no comments yet