AITF 2017 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

AITF 2017 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

3

[close]

p. 6[close]

p. 7

5

[close]

p. 8

• Salamlama məktubları Hörmətli xanımlar və cənablar, “AITF” 2017, 16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər və “Horex Caucasus” 2017, 11-ci Qafqaz Beynəlxalq Mehmanxana, Restoran və Supermarketlər üçün Avadanlıq və Ləvazimatlar sərgilərinin bütün iştirakçılarını səmimi qəlbdən salamlayıram. Bu gün biz əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan dünya turizm sənayesində öz mövqeyini gücləndirməyə müvəffəq olub. İnfrastrukturun nəzərəçarpacaq dərəcədə təkmilləşdirilməsi, eləcə də məşhur brend otellərin və yeni kurortların inşa olunması sayəsində ölkəmiz MDB ölkələri arasında liderlərdən birinə çevrilib. Turizm sahəsinin Azərbaycandakı yüksək perspektivini və ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsində artan rolunu nəzərə alaraq, turizm sektoru ölkə rəhbərliyi və şəxsən dövlət başçısının dəstəyindən yararlanmışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri İlham Əliyev turizm sahəsində Hökumət orqanları arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, Milli Turizm Təbliğat Bürosunun yaradılması, sərhədkeçmə prosedurlarının sadələşdirilməsi və Azərbaycanda turizmin inkişafına təsir edəcək bir çox mərhələləri özündə birləşdirən Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsini təsdiq etmişdir. Regionun ən böyük beynəlxalq turizm yarmarkası olan “AITF” sərgisi yeni biznes əlaqələri və imkanları axtarışında olan bir çox turizm mütəxəssislərini özünə cəlb edir. Sərgi həmçinin reklam və kommersiya fəaliyyəti üçün media platforması rolunu oynayır. Mən, 16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər və 11-ci Qafqaz Beynəlxalq Mehmanxana, Restoran və Supermarketlər üçün Avadanlıq və Ləvazimatlar sərgilərinin bütün iştirakçılarına turizm sahəsində yeni biznes əlaqələrinin qurulması və əməkdaşlığın gücləndirilməsində müvəffəqiyyətlər arzulayıram! Əbülfəs Qarayev Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri 6 6-8 aprel 2017-Bakı, Azərbaycan

[close]

p. 9

• Welcome letters Ladies and Gentlemen, I am sincerely glad to welcome all the participants of the 16th Azerbaijan International Travel and Tourism Fair - AITF 2017 and 11th Caucasus International Hospitality Fair - Horex Caucasus 2017. Today, we can say with confidence that Azerbaijan has managed to take a strong position in the world tourism industry. Significantly improved infrastructure, construction of famous brand hotels and new resorts made our country one of the leaders among CIS countries. Taking into account the importance of tourism sector for the economy of Azerbaijan, tourism has always benefited from the support of the Government and personally from the President of the country. His Excellency Ilham Aliev approved the strategic road map for the development of tourism industry of the Republic of Azerbaijan which specifies activities aimed at better coordination among Government authorities in the field of tourism, establishment of National Tourism Promotion Bureau, border facilitation and many other steps that will ensure the development of tourism in Azerbaijan. Being the biggest international tourism fair in the region AITF attracts many tourism professionals looking for new business contacts and opportunities. The Fair also creates a media space for advertising and commercial activities. I wish new business relationships and every success to all participants of 16th Azerbaijan International Travel and Tourism Fair and 11th Caucasus International Hospitality Fair. Abulfas Garayev Minister of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan 6-8 april 2017-Baku, Azerbaijan 7

[close]

p. 10

• Salamlama məktubları Hörmətli xanımlar və cənablar, Ümumdünya Turizm Təşkilatı (BMÜTT) - Birləşmiş Millətlərin Turizm üzrə İxtisaslaşmış Agentliyi adından 16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisinin (“AITF” 2017) iştirakçılarını, təşkilatçılarını və qonaqlarını böyük məmnuniyyətlə salamlayıram. Azərbaycan - təbiətinin müxtəlifliyi ilə seçilən, zəngin mədəni irsə malik, böyük turizm potensialı olan, o cümlədən öz xalqının qonaqpərvərliyi, xeyirxahlığı və mehribanlığı, çoxsaylı adət-ənənələri ilə zəngin bir ölkədir. Bütün dünya üzrə 1950-ci ildə 25 milyon olan xarici turistlərin sayı 2016-cı ildə 1.2 milyarda qədər artmışdır. Hazırda turizm sahəsinin payına qlobal ticarətin 7%-i, ÜDM-in 10%-i və hər on bir iş yerindən biri düşür. Bu, yalnız rəqəmlərə deyil, eyni zamanda yerlər və insanlara da aiddir. Praktiki olaraq, turizm dünyanın bütün nöqtələrində insanların həyata keçirdiyi fəaliyyətə çevrilmişdir. Yer kürəsində elə bir yer qalmamışdır ki, insanlar ora səyahət edilməmiş olsun. Biz səyahət dünyasında yaşayırıq. Eyni zamanda turizm inkişaf etdikcə məsuliyyət səviyyəsi daha da artır. Turizmin inkişafı genişləndikcə davamlı və inkluziv cəmiyyətlərə innovasiyalar, əməkdaşlıq və kompleks yanaşmanın tətbiqi ilə dəstək vermək üçün biz birgə çalışmalıyıq. 2015-ci ildə 193 üzv dövlətin razılaşmasına əsasən, turizm yoxsulluğun azaldılmasından tutmuş gender bərabərliyi və iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizəyədək 17 Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin hamısının irəli çəkilib yüksəldilməsinə müvəffəq olmuşdur. Bunu nəzərə alaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası 2017-ci ili Beynəlxalq İnkişaf Naminə Davamlı Turizm İli elan etmişdir. Bu ilin qeyd edilməsi bizə iki aydın imkan təqdim edir: ilk olaraq istəyimiz davamlı inkişafa malik gələcəyə nail olmaq üçün burada və indi turizmi təşviq etmək; ikincisi, 2030-cu ilə qədər və həmin dövrdən sonra da davamlı inkişaf gündəliyində turizmin oynadığı rolu müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Sözügedən bu iki imkandan istifadə etmək isə bizim ümumi məqsədimiz və məsuliyyətimizdir. Turizm sahəsinin Azərbaycanda prioritet olaraq müəyyən edilməsi və turizm infrastrukturunu inkişaf etdirməklə turist axınına nail olmaq, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində daha çox addımlar atılması BMÜTT tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bu, hökumətin turizmə mühüm iqtisadi və inkişaf vasitəsi kimi yanaşdığını bir daha təsdiqləyir, o cümlədən onun bu sektorun gələcəkdə genişləndirilməsinə möhkəm töhfələr verdiyini də nümayiş etdirir. Azərbaycanın 2001-ci ildən üzv dövlət olduğu BMÜTT Azərbaycanın turizm sektorunun parlaq, təmiz və daha məsuliyyətli gələcəyinə şərait yaratmaq məqsədilə ölkə qarşısında geniş imkanlar açaraq Azərbaycanla yanaşı işləməyə davam edəcəkdir. Mən inanıram ki, Beynəlxalq İnkişaf Naminə Davamlı Turizm İlində keçirilən “AITF” 2017, Azərbaycanın beynəlxalq turizmə verdiyi artan töhfənisi, eləcə də hər birmiz üçün daha davamlı və ədalətli gələcəyə şərait yaradan turizmin böyük imkanlarını xüsusilə qeyd edəcəkdir. Ən xoş arzularla, Taleb Rifai Baş Katib Ümumdünya Turizm Təşkilatı (BMÜTT) 8 6-8 aprel 2017-Bakı, Azərbaycan

[close]

p. 11

• Welcome letters Dear Ladies and Gentlemen, On behalf of the World Tourism Organization (UNWTO), the United Nations Specialized Agency for Tourism, it is my great pleasure to welcome the participants, organizers and guests of the 16th Azerbaijan International Travel and Tourism Fair (AITF 2017). Azerbaijan is home to an enormous tourism potential, based on an immense wealth of natural diversity and cultural heritage, enriched with the hospitality, kindness and warmth of its people and their rich traditions. The number of international travellers grew from just 25 million in the 1950s to over 1.2 billion in 2016. Tourism now accounts for 7% of global trade, 10% of GDP and one in every eleven jobs. And it’s not just the numbers, but also the places and the people. Tourism has become a leisure activity pursued by those from all corners of the world and there is practically nowhere on Earth not travelled to. We really do live in a world of travel. But with tourism’s exponential growth comes increased responsibility. We must work together to ensure that, as tourism continues to expand, it fulfils its responsibility to contribute to more sustainable and inclusive societies through innovation, collaboration and a cross-cutting approach to tourism development. Tourism is capable of advancing all 17 of the universal Sustainable Development Goals (SDGs) agreed upon by 193 nations in 2015, from poverty alleviation to gender equality and the fight against climate change. Recognizing this, the United Nations General Assembly has designated 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development. This year presents us with two clear opportunities: to promote the contribution of tourism, here and now, to achieving the sustainable development future we want, and to determine, together, the role we will have tourism play in the sustainable development agenda, to and beyond 2030. To seize both of these opportunities is our common goal and responsibility. UNWTO is very pleased to see that Azerbaijan has defined tourism as a priority and is committed to taking further steps towards the diversification of its economy by developing tourism infrastructure and facilitating tourist flows. This confirms once again the commitment of the Government to tourism as an important economic and development tool, and demonstrates its firm dedication to further expand this sector. UNWTO, of which Azerbaijan has been a Member State since 2001, will continue to work alongside Azerbaijan to usher in a brighter, cleaner and more responsible future for its tourism sector. In this International Year of Sustainable Tourism for Development, I trust AITF 2017 will highlight Azerbaijan’s growing contribution to tourism, as well as the immense opportunities for tourism to contribute to a more sustainable and equitable future for all. Best wishes for an insightful fair. Taleb Rifai Secretary-General World Tourism Organization (UNWTO) 6-8 april 2017-Baku, Azerbaijan 9

[close]

p. 12

• Salamlama məktubları Hörmətli iştirakçılar və qonaqlar! Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının adından Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisi “AITF” 2017 iştirakçılarını salamlamağa şadam. Beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ölkənin turizm təsvirinin formalaşmasında milli mədəniyyətin, milli turizm məhsullarının təbliği və təşviqinin möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verir. “AITF” kimi beynəlxalq turizm sərgiləri biznes əlaqələrinin yaradılmasında və möhkəmləndirilməsində mühüm vasitə olmaqda davam edir. Biz “AITF” mütərəqqi artımını, beynəlxalq səyahət və turizm sahəsində Azərbaycanın ən iri sərgi kimi yerləşdirilməsini məmnuniyyətlə müşahidə edirik. Son illərdə, Azərbaycan cəlbedici dostluq və dinamik ölkəsi imicinin təbliğində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etmişdir. Yüksək səviyyəli beynəlxalq tədbirlərin aparmaq qabiliyyəti: “Mstislav Rostropoviç Beynəlxalq Festival”, “Beynəlxalq Caz Festival”, mahnı müsabiqəsi “Eurovision”, “BAKU DÜNYA CHALLENGE”, “Avropa Oyunları 2015” və sairə - Ölkəmizi dünyanın bütün güşələrindən tanıtmışdır. Hal-hazırda ölkəyə xarici turistlərin cəlb edilməsi üçün çox iş görülür. Azərbaycanın mədəniyyət, təbiət və biznes turizmi üçün böyük potensial var. Ölkəmizin coğrafi xüsusiyyətləri, maraqlı tarixi və İpək Yolu marşrutu üzərində yerləşməsi bunu tam təmin edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İ.H. Əliyev tərəfindən aparılan uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycanın davamlı inkişafı və onun beynəlxalq səhnədə gücləndirilməsini təmin olunur. Mən əminəm ki bu sərgi Azərbaycanin cəlbedici turizm imici inkişafında bizə yeni bilgilər, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi, turizm peşəkarları sayını artırmaq üçün güclü təkan olması ilə yanaşı yeni bacarıqlar və davamlı turizmin inkişafı formalaşmasında gözəl bir vasitəçidir. Mən turizm sərgisinin inkişafı xeyrinə toplaşan iştirakçılara və qonaqlara maraqlı və faydalı görüşlər, həmçinin məhsuldar iş arzulayıram! Hörmətlə, Nahid Bağırov Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının Sədri 10 6-8 aprel 2017-Bakı, Azərbaycan

[close]

p. 13

• Welcome letters Dear exhibitors and visitors, On behalf of the Azerbaijan Tourism Association, I am pleased to welcome all participants of AITF 2017, the Azerbaijan International Travel and Tourism Fair. Holding such international events helps to build and strengthen Azerbaijan’s tourism image, promote the national culture, and raise awareness of the country’s tourism brand concept. An international tourism exhibition, such as AITF, continues to be an important tool for establishing and strengthening business relations. We are pleased to see the sustained growth of AITF and its role as Azerbaijan’s largest exhibition on international tourism and travel. Over the last decade, Azerbaijan has made significant progress in promoting its image as an attractive, friendly and dynamic country. With the ability to hold high-level international events such as the Mstislav Rostropovich Festival, the International Jazz Festival, the Eurovision Song Contest, the Baku World Challenge, the European Games 2015 and more, Azerbaijan has now become more recognisable all over the world. In addition, a lot of work is being done to attract foreign tourists, as Azerbaijan has enormous potential for cultural, regular and business tourism due to its geographical features, rich history, and its location on the Great Silk Route. Thanks to the policy led by the President of the Republic of Azerbaijan Mr. I.H. Aliyev, Azerbaijan maintains sustainable overall development, ensuring the further strengthening of its international prestige. I am confident that this exhibition will help us all to acquire new knowledge, explore and learn best practices in sustainable tourism development, will give a strong impulse to further developing an attractive tourism image for Azerbaijan, and increase the number of professional tourism businesses. I would like to wish exhibitors and visitors interesting and useful meetings and success in developing tourism. Yours Sincerely, Nahid Bagirov Chairman of the Azerbaijan Tourism Association 6-8 april 2017-Baku, Azerbaijan 11

[close]

p. 14

• Salamlama məktubları Hörmətli xanımlar və cənablar, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının adından 16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər - “AITF” 2017 və 11-ci Qafqaz Beynəlxalq Mehmanxana, Restoran və Supermarketlər üçün Avadanlıq və Ləvazimatlar “Horex Caucasus” 2017 sərgilərinin iştirakçı və qonaqlarını tədbirin açılışı münasibəti ilə böyük məmnuniyyətlə və səmimi qəlbdən salamlayıram. Aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində son illər ərzində ölkəmizdə turizm sahəsində güclü tərəqqi müşahidə olunmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının turizm sektorunun mövcud potensialını beynəlxalq aləmdə tanınması, xarici turistlərin gəliş həcminin artması, müxtəlif səyahət istiqamətlərinin inkişaf etdirilməsi - ölkədə müasir turizm infrastrukturunun inkişafına böyük təkan verir və daha geniş miqyasda təşviq edir. Hər il keçirilən və artıq ənənəyə çevrilmiş “AITF” sərgisi Azərbaycanda aparıcı beynəlxalq turizm tədbiri hesab olunur. Sərgidə fərqli turizm istiqamətlərini təqdim edən dünyanın bir çox ölkəsindən turizm şirkətləri, mehmanxana və mehmanxana şəbəkələri, aviaşirkətlər və müalicə mərkəzləri geniş şəkildə nümayiş olunurlar. “AITF” sərgisi ənənəvi olaraq eyni meydançada yerli və xarici mütəxəssisləri bir araya toplayaraq ikitərəfli görüşlər keçirmək, müzakirələr aparmaq və işgüzar əlaqələr qurmaq üçün ideal imkan yaradır. “AITF” və “Horex Caucasus” 2017 sərgilərinin gedişatında bütün iştirakçı və ziyarətçilərə ən xoş niyyətlərimi çatdırır, işgüzar əlaqələrin yaradılması naminə görüləcək işlərdə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, sərgi, iştirak edən şirkətlər üçün yeni müqavilələrin imzalanması, ticarət və kooperativ əlaqələrin genişlənməsində mühüm rol oynayacaq və həmçinin, səmərəli və faydalı əməkdaşlıq üçün münasib şərait yaradacaqdır. Hörmətlə, Orxan Bayramov ASK-nın Baş Katibi 12 6-8 aprel 2017-Bakı, Azərbaycan

[close]

p. 15

• Welcome letters Dear Ladies and Gentlemen, On behalf of the National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organizations of the Republic of Azerbaijan it is my pleasure to sincerely welcome all participants and guests to the 16th Azerbaijan International Travel and Tourism Fair, AITF 2017 and 11th Caucasus International Hospitality Fair, Horex Caucasus 2017 at the opening of these events. As a result of economic reforms carried out in recent years, there has been strong progress in the field of tourism in our country. International recognition of the current potential of the tourism sector, increase in the arrival of foreign tourists and the development of different travel destinations in Azerbaijan give a strong impetus to the development of a modern tourism infrastructure and encourage it on a larger scale. The annual and traditional AITF exhibition is considered the leading international tourism event in Azerbaijan. Travel companies, hotels and hotel chains, airlines and treatment centres from across the world, presenting different travel opportunities, are widely represented at the exhibition. As a traditional, the AITF exhibition gathers local and foreign industry experts, creating an ideal opportunity to hold bilateral meetings, strike up discussions and establish business contacts. I extend my warmest regards to participants and visitors of the AITF 2017 and Horex Caucasus 2017 exhibitions and wish them success in establishing new business relations. I am confident that the exhibition will play an important role in signing new contracts, expanding trade and cooperative relations, and will create favourable conditions for effective and mutually beneficial working relationships for the visiting companies. Yours Sincerely, Orkhan Bayramov General Secretary of ASK 6-8 april 2017-Baku, Azerbaijan 13

[close]

Comments

no comments yet