20 години ПХГ "Дамян Дамянов"- Сливен

 

Embed or link this publication

Description

Юбилеен сборник на хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" - Сливен

Popular Pages


p. 1

ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ”- СЛИВЕН 1997 2017 ИнУодбнчтлииавлгощоияедщтамерсиятпноъзИамайтзеос,нхнваиизщимсделннсеоовадсеитттнлаъяаюнлхгебидгивомемндмни!оеан,нзи.и,ята ЮБИЛЕЕН 2017 СБОРНИК

[close]

p. 2

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 2

[close]

p. 3

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” ...ПЪТ, ЛЮБОВ, ТРУД... 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 3

[close]

p. 4

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 4

[close]

p. 5

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 5

[close]

p. 6

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 6

[close]

p. 7

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 7

[close]

p. 8

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 8

[close]

p. 9

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 9

[close]

p. 10

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС Уважаеми господин Радев, Скъпи колеги, Мили ученици, Драги гости, Прощавайте, че в този толкова вълнуващ момент не съм с Вас и ми позволете да Ви поздравя с ГОЛЕМИЯ празник! Юбилеят на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” – 20 години от създаването на училището по човеколюбие, 20 години от създаването на училището, в което българското слово и българската история са светини, е празник не само за образователната аудитория, но и за цялата сливенска общественост. Утвърждаването на ново, модерно училище в години на непрекъснати изпитания за българския народ и безконечно реформиране в образователното поле е доказателство, че няма невъзможни неща, стига да вярваш, стига да не спираш да се надяваш и силно да обичаш. Уважаеми господин Радев, Вие сте лидерът, Вие сте водачът, а това, според скромния ми (простете!) личен опит, е много повече отговорност, отколкото права. Пожелавам Ви от сърце да сте здрав, да сте все така упорит и да продължавате да намирате сили и вдъхновение за развитието на нашето училище, за осигуряването на нужния професионален и педагогически комфорт на своите учители, служители и ученици! Скъпи колеги, Вашият неуморен труд и доказан професионализъм са нещото, което превърна мечтата на сливенчани да имат своя хумантарна гимназия, носеща името на безсмъртня български поет Дамян Дамянов, в реалност. Позволявам си да отбележа, че не само наличието на хуманитарна гимназия на родна, сливенска територия, а и името на училището, е мечта на нашите съграждани, защото името на училището - Дамян Дамянов - бе избрано в 1998 г. с единодушно решение както на Педагогически съвет, така и на заседание на Общинския съвет. Драги ученици, възпитаници на най-младото общинско (а може би и държавно) училище, тези от вас, които вече са „на попрището жизнено в средата”, получавайки своя атестат за зрелост, продължихте напред, по начин такъв, че всички ние, родители и учители, не спираме да се радваме на успехите ви и да се гордеем с вас. Убедена съм, че и вие, настоящи възпитаници на Хуманитарна гимназия „Дамян 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 10

[close]

p. 11

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН Дамянов”, ще се реализирате не по-малко успешно от своите предшественици и ще продължавате да браните с достойнството и честта на истински българи ценностите, които ви завеща родната хумантарна гимназия. Не мога да си позволя на този светъл ден да не отправя поздрав и към родителите, да не им благодаря за доверието и подкрепата. Уважаеми родители, вие поверихте децата си в добри ръце, гордейте се с тях, с учителите на своите деца, гордейте се с успехите и достиженията на хуманитарна гимназия през изтеклите години, гордейте се с децата си, със себе си! Благодарим Ви, скъпи родители, и вие ни дадохте много, и ние научихме много от вас, без вашата всеотдайна помощ и подкрепа, създаването и утвърждаването на хуманитарна гимназия не би било възможно! А сега ми позволете да се обърна към един много специален човек: – Мила Надя, ти беше до нас и сред нас в нелеки години. Всички ние, които по един или друг начин сплетохме нишките на съдбата си с хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, помним протегнатата неведнъж ръка. Бъдете жива и здрава, госпожо Захариева, предана съпруга на нашия патрон и истински приятел на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”! Пожелавам на всички приятели и съмишленици на делата на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, на нейните възпитаници, учители и ръководители ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И СВЕТЛИ БЪДНИНИ! И нека следващите много по двадесет години бъдат честити и успешни за скъпата хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”! С обич Екатерина Иванова! 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 11

[close]

p. 12

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН ВЯРВАМ В БЪДЕЩЕТО НА ХУМАНИТАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТЯ ЗА СИЛЕН ЕКИП Започнах работа в гимназия „Дамян Дамянов” след сложен професионален път, със стаж в различни професии и на различни длъжности, повечето в хуманитарната област. Въпреки че гимназията е най-младото училище в областната образователна инфраструктура, тук ме посрещна опитен екип, с ясни цели и с много добри практики. През последните години обаче, заради други приоритети и съображения, външната среда не бе благоприятна за средното хуманитарно образование. Едва през последните месеци, когато деградацията в обществено- исторически план стана безпощадно ясна, се появиха гласове, че би могло хуманитарното образование да бъде контрапункт на лошите тенденции. Мнозина започват да си дават сметка, че на обществото са потребни добри инженери, математици, физици, Жельо Радев Директор от 2014 год. преводачи и други специалисти, но за да бъде елитът повече ангажиран със съдбата на Отечеството, той трябва добре да познава собствената си история и литература, да има критичен поглед към обществените явления, да може да осмисля във философска дълбочина диалектиката на времепространството. Това младият лидер може да получи в профилираната подготовка по хуманитарните и обществените науки. Новият Закон за предучилищно и училищно образование отне възможността училището ни да осъществява прием след завършен начален етап и по този начин отпадна естественото ни право да „отглеждаме” хуманитаристи още от ранна ученическа възраст, които да продължат да надграждат навици, отношения, подходи, добри практики. Това няма да ни спре занапред да продължим да възпитаваме – вече само сред учениците от гимназиален етап – родолюбиви чувства и нагласи, да ги подготвяме да се реализират в житейското си поприще като обществено ангажирани личности, ерудирани, дейни, критично мислещи и активни граждани. Тези наново дефинирани задачи ще изпълняваме при едни променени базово ученици, при коренно различно от предходните, така наречено е-поколение, което е подвластно на новите технологии, при което земята е все по-позната, а хората, които я населяват – все по-енигматични. За да има резултати в съвременния образователно-възпитателен процес, информационно-комуникационните технологии трябва да са силно интегрирани в учебния час. В този процес електронното съдържание все повече ще доминира над старите хартиени учебници. В последните години искаме да видим себе си като училище, адекватно търсещо мястото си в новата среда, отворено за иновации, гъвкаво, развиващо се. Като ръководител на педагогическия екип, се стремя в тази посока да са и професионалните търсения на колегите. Знам, че успехът в училище може да се постигне при наличие на спокойна позитивна среда за ефективно общуване между учители и ученици и че тази атмосфера на екипност би могла да се появи само при наличие на колегиален дух сред педагогическия състав на гимназията. Жельо Радев - директор 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 12

[close]

p. 13

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН ВАЖНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ 15 септември 1997 г. Откриване на Хуманитарна гимназия. Въз основа на Решение № 101 на сесия на Общинския съвет от 19.12.1996 г. и Заповед на МОН № РД 14-13 от 27.03.1997 г. се открива Хуманитарна гимназия "Черноризец Храбър" в гр. Сливен. За директор е назначена г-жа Екатерина Иванова, учител по български език и литература. ХГ "Черноризец Храбър" открива учебната година с 2 паралелки - подготвителен "А" клас с профил Български език и литература и интензивно изучаване на Английски език (24 ученици) и подготвителен "Б" клас с профил История с интензивно изучаване на Английски език (19 ученици). На първия Педагогически съвет (ПС) е обсъдена структурата на училището - светско, общинско училище с безплатно, 5-годишно обучение. Първите преподаватели са: Е. Иванова - бълг. език и литература, Д. Пенева, Д. Маркова и Сийка Нотева - английски език, Б. Василева - математика. 17.09.1997 г. - Учредено е Училищно настоятелство (УН), с председател г-жа Ана Пейчева. През учебната 1997 / 1998 г. е издаден първи брой на училищния вестник "Ентусиаст". 01.03.1998 г. - С Решение на УН и ПС в ХГ "Ч. Храбър" са въведени униформи. 1998 / 1999 г. ХГ "Ч. Храбър" наброява вече 4 паралелки - два подготвителни и два осми класа, с общо 97 ученици. Увеличава се и педагогическият колектив. Утвърждава се сътрудничеството с Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Във връзка с патронния празник е проведен общоградски литературен конкурс под надслов "ХХІ век - век на хуманитаристиката". През същата учебна година ученичката Камелия Иванова от подготвителен "А" клас печели второ място в конкурса "Моите права и задължения в училище", организиран от МОН и фондация към Съвета на Европа. На ПС от 08.06.1999 г. е взето решение да се предложи Хуманитарна гимназия да носи името на сливенския поет Дамян П. Дамянов. На 15.06.1999 г. с Решение №508 на Общинския съвет е прието ХГ да носи името на Дамян П. Дамянов. Още същия ден с Решение №509 на ХГ "Дамян П. Дамянов" е дадена нова сграда. 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 13

[close]

p. 14

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН емблема, знаме, униформа 1999 / 2000 г. На тържественото откриване на новата учебна година, състояло се в зала "Май", специален гост е г-жа Надежда Захариева, съпруга на Дамян П. Дамянов. През тази учебна година е утвърден прием на две паралелки във випуск с профили Български език и литература и История. В ХГ вече съществуват 6 паралелки с общо 141 ученици. В началото на учебната година е създадена и библиотека, която първоначално разполага със 194 книги. Със стихосбирките на Дамян П. Дамянов, дарени от г-жа Надежда Захариева, е оформен кът, посветен на патрона на училището. На 17.01.2000 г. е честван първият патронен празник на ХГ - рождената дата на поета Дамян П. Дамянов. Тържествата са открити с театралната постановка "Криворазбраната цивилизация", подготвена от учениците на IXв клас с ръководител г-жа Веселина Тонева - учител по бълг.език и литература. Това е началото и на дейността на театралната трупа към ХГ. На 18.01.2000 г. в София се провежда тържествено честване на 60-годишнината от рождението на поета. Участие в него вземат и ученици от ХГ, които изнасят рецитал по стихове на поета. На следващия ден са наградени победителите в литературния конкурс "Благословено да е нещото, което..." . На 19.02.2000 г. ХГ "Д. Дамянов" сключва договор с ПУ "Паисий Хилендарски" с цел повишаване образователното ниво на учениците и прилагане на модерни образователни стратегии в процеса на обучение. През тази учебна година учениците от Гимназията вземат участие в редица регионални и национални конкурси. 2000/ 2001 г. Хуманитарна гимназия наброява вече 9 паралелки с 213 възпитаници. Утвърдени са символите на училището – емблема, знаме, униформа. По решение на ПС се създава Клуб за естетическо възпитание (КЕВ) със секции:  журналистика - р-л В. Тонева  театрална трупа - р-л В. Симеонова  музика - р-л С. Попова  художествено слово - Р. Стефанова Емблемата на училището по проект на Константин Цветанов, 2001 На 26.10.2000 г. излиза бр.1 от вестник "Стил". През тази учебна година са издадени 6 броя и един подлистник, посветен на Дамян Дамянов. Фондът на училищната библиотека нараства на 1088 книги чрез дарение от БАН. В началото на 2001 г. в ХГ е оборудван и компютърен кабинет. На 12.02.2001 г. по решение на ПС е организиран конкурс за емблема на училището. Избран е макетът на Константин Цветанов от 10 "б" клас. Брой 1 от в-к “Стил”, 2000 Текст: Деница Йорданова Музика: Деница Йорданова Ненко Раденков 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 14

[close]

p. 15

20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 2001 / 2002 г. Гимназията навършва 5 години от създаването си. Провежда се регионална конференция по литература, история и философия на тема “Националнен дух и европейско самосъзнание - свобода и отговорност”. За първи път е обявен национален литературен конкурс на тема: “И да извървя света на кръст, пак при теб ще дойда да живея!”. На 24.05.2002 г. е изпратен първият випуск на ХГ "Дамян Дамянов". 2002 / 2003 г. 17.01.2003 г. - Във връзка с патронния празник - 17 януари, е проведен регионален литературен конкурс "Вървя по стъпките, които все ме водят…". Сред наградените са Инна Николова и Елица Димитрова от XIIа клас. Театралната трупа представя пиесата по Ст. Л. Костов "Женско царство". Ученици от Xв клас, с ръководител г-жа Нина Неделчева, учител по немски език, участват в изработването на проект "Баварските гори", организиран от МОН и от Немското посолство в България. Учениците изработват 20-минутен филм по собствен сценарий "Приказката и гората". Отличени са с поощрителна награда. Константин Петров от XIIб клас става лауреат на ХV Национална олимпиада по философия. Донка Панева е включена в литературната антология “Български поети” на Издателска къща “Захари Стоянов” със стихотворението “Кокиче”. Министерство на образованието, младежта и науката удостоява с почетно отличие “Неофит Рилски” г-жа Маргарита Маркова, учител по философия. д.ф.н. доц. Мария Шнитер 20 ГОДИНИ ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “ДАМЯН ДАМЯНОВ” - СЛИВЕН 15

[close]

Comments

no comments yet