TAKLIMAT PERINTAH KUALITI ALAM SEKELILING (AKTIVITI YANG DITETAPKAN)(PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING) 2015

 

Embed or link this publication

Description

TAKLIMAT PERINTAH KUALITI ALAM SEKELILING (AKTIVITI YANG DITETAPKAN)(PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING) 2015

Popular Pages


p. 1

TAKLIMAT PERINTAH KUALITI ALAM SEKELILING (AKTIVITI YANG DITETAPKAN)(PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING) 2015 27 MAC 2017 BAHAGIAN PEMBANGUNAN JABATAN ALAM SEKITAR MALAYSIA NEGERI PAHANG 1

[close]

p. 2

SKOP PEMBENTANGAN  PENGENALAN  EIA DI MALAYSIA  PERINTAH EIA 2015  KESIMPULAN

[close]

p. 3

APA ITU EIA?  KAJIAN KESAN KE ATAS ALAM SEKITAR (EIA) adalah satu kajian mengenalpasti, meramal, menilai maklumat berkaitan impak ke atas alam sekitar terhadap cadangan projek juga mencadangkan langkah-langkah mitigasi sebelum projek diluluskan dan dilaksanakan. (Environmental Impact Assessment (EIA) is a study to identify, predict, evaluate and communicate information about the impacts on the environment of a proposed project and to detail out the mitigating measures prior to project approval and implementation)

[close]

p. 4

EIA DI MALAYSIA 4

[close]

p. 5

KEPERLUAN UNDANG-UNDANG di MALAYSIA • EIA ADALAH SATU KEPERLUAN DI BAWAH SEKSYEN 34A, AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974, • (Sek 34A : Laporan mengenai kesan kepada alam sekeliling akibat aktiviti yang ditetapkan) • AKTIVITI YANG DITETAPKAN DI BAWAH PERINTAH KUALITI ALAM SEKELILING (AKTIVITI YANG DITETAPKAN)(KESAN KE ATAS ALAM SEKELILING) 2015

[close]

p. 6

PUNCA KUASA PERUNDANGAN AKTA KUALITI ALAM SEKELILING (EQA) 1974 (PINDAAN 1986) SEKSYEN 34A PERINTAH KUALITI ALAAM SEKELILING(AKTIVITI YANG DITETAPKAN)(PENILAIAN KESAN TERHADAP ALAM SEKELILING) 1987 6

[close]

p. 7

PUNCA KUASA 1987-2015 (27 TAHUN) PERINTAH EIA- 19 AKTIVITI PERINTAH KUALITI ALAAM SEKELILING(AKTIVITI YANG DITETAPKAN)(PENILAIAN KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR) 1987 7

[close]

p. 8

PUNCA KUASA PERUNDANGAN AKTA KUALITI ALAM SEKELILING (EQA) 1974 (PINDAAN 2012) SEKSYEN 34A PERINTAH KUALITI ALAAM SEKELILING(AKTIVITI YANG DITETAPKAN)(PENILAIAN KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR) 2015 8

[close]

p. 9

INPUT AND COMMENTS FROM GOVERNMENT AGENCIES (FEBRUARY 2009):- (1) Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (2) Bahagian Konservasi Alam Sekitar, NRE (3) PUU, NRE (4) PUU, JAS (5) Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) (6) Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) (7) Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) (8) Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) (9) Jabatan Taman Laut (JTL) (10) Kementerian Pertanian Industri Asas Tani (MOA) (11) Jabatan Pertanian (DOA) (12) Jabatan Perikanan (DOF) (13) Jabatan Veterinar (DOV) (14) Kementerian Kerja Raya (KKR) (15) Jabatan Kerja Raya (JKR) (16) Kementerian Pengangkutan (MOT)- Bahagian Darat (17) Kementerian Pengangkutan (MOT)- Bahagian Udara 9

[close]

p. 10

• sambungan... (18) Kementerian Pengangkutan (MOT)- Bahagian Maritim (19) Jabatan Penerbangan Awam (DCA) (20) Jabatan Laut Semenanjung Malaysia (21) Jabatan Keretapi (22) Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) (23) Jabatan Kerajaan Tempatan (24) Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (25) Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD) (26) Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi (KTAK) (27) Kementerian Pelancongan (28) Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) (29) Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) (30) Kementerian Kesihatan (MOH) (31) Jabatan Kesihatan (32) Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah (JPAS) (33) Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak (NREB) 10

[close]

p. 11

INPUT AND COMMENTS FROM PRIVATE STAKEHOLDERS:- (1) Federation of Malaysia Manufacturers (FMM) (2) Malaysian International Chamber of Commerce of Industry (MICCI) (3) Chemical Industries Council of Malaysia (CICM) (4) Malaysian Pulp & Paper Mill Association (5) Malaysian Petrochemicals Association (6) Federation of Livestock Farmer Association Malaysia (FLFAM) (7) Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB) (8) Malaysia Quarry Association (MQA) (9) Malaysian Chamber of Mines (MCM) (10) Real Estate and Housing Developers’ Association Malaysia (REHDA) 11

[close]

p. 12

INPUT AND COMMENTS FROM (NGO): 1. Malaysian Environmental NGOs (MENGO) 2.ENSEARCH 3. World Wide Fund for Nature (WWF) 4. Malaysian Nature Society (MNS) 5. FOMCA 12

[close]

p. 13

PUBLIC DISPLAY • WEBSITE FROM 21 MAY – 6 JUNE 2012 • Explanatory Notes • Draft Environmental Quality (Prescribed Activities)(Environmental Impact Assessment) Order 201X. • Table of First Schedule & Second Schedule. 13

[close]

p. 14

PERINTAH EIA 2015 14

[close]

p. 15

AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 (SEKSYEN 34A) ENVIRONMENTAL QUALITY (PRESCRIBED ACTIVITIES) (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) ORDER 2015 GAZZETTEMENT : 28 AUG 2015

[close]

Comments

no comments yet