Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά 22 Μαρτίου 2017

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασίας Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά, 22 Μαρτίου 2017

Popular Pages


p. 1

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο Athens Plaza Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

[close]

p. 2

Σπάνια Bιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 22 Μαρτίου 2017 | 6.00 μ.μ.

[close]

p. 3[close]

p. 4

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 22 Mαρτίου | 6.00 μ.μ. Δημοπρασία ATHENS PLAZA Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, ὥρα 6.00 μ.μ. Ἐξέταση λαχνῶν Νεοφύτου Δούκα 10 Ἀπό 6 Μαρτίου ἕως 21 Μαρτίου 2017, Δευτέρα - Παρασκευή 10.00 π.μ. ἕως 4.00 μ.μ. Σάββατο 10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ. Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 BEƒ°√™ Δημοπρασίες Ἔργων Τέχνης & Βιβλίων Νεοφύτου Δούκα 10, Ἀθήνα 106 74 Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 books@vergosauctions.com www.vergosauctions.com

[close]

p. 5

Δημοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Γιώτα Καρακατσάνη Νατάσα Μπέσικου Εὔη Μπλέσιου Γιάννης Ἀντωνόπουλος Συντονισμός Ἀνδρέας Βέργος Παραγωγή καταλόγου Indigo Graphics Εἰκόνες ἐξωφύλλου Νο 365 & 178

[close]

p. 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ξένη λογοτεχνία 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 3. Λεξικά 4. Ἐφημερίδες – Περιοδικά 5. 16ος – 17oς αἰώνας 6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς 7. Ἑλληνική γλώσσα – Φιλολογία 8. Παιδεία 9. Θρησκεία 10. Μουσική 11. Φιλοσοφία 12. Ἐπιστῆμες 13. Χειρόγραφα – Ἔγγραφα 14. Ἱστορία 15. Ναυτικά – Στρατιωτικά 16. Τοπικά 17. Διάφορα 18. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά 19. Φωτογραφία 20. Τέχνες – Λαογραφία 21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις 22. Σχέδια, ὑδατογραφίες, κλπ. 23. Χαρακτικά 18ου-19ου αἰώνα – Λαϊκές λιθογραφίες – Ἀφίσες 24. Νεοελληνική χαρακτική 1-2 3-76 77 78-92 93-97 98-104 105-113 114-118 119-124 125-126 127-129 130-150 151-189 190-278 279-287 288-348 349-351 352-378 379-396 397-402 403-425 426-451 452-475 476-500

[close]

p. 7

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, ὥρα 6.00 μ.μ. Mέρος Α´: 1-351 1. Ξένη λογοτεχνία 1 DANTE, Alighieri. Ἡ θεία κωμωδία, στά ἑλληνικά ἀπ’ τόν Ν. Καζαντζάκη. Ἀθήνα, Κύκλος, 1934. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 527 σ. Ἀρχικά χαρτόνια (λερωμένη ἡ ράχη, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). Κασίνης, II, 1374. € 150-200 2 FLORIAN, Jean-Pierre Claris de. Ἐστέλλη, μυθιστορία βουκολική, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπό Μ. Κροκιδᾶ. Ἀθήνα, Α. Ἀγγελίδης, 1836. 8ο, δ´ + 132 σ. (ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1836. 89, Κασίνης, I, 232. [δεμένο μαζί:] YOUNG, Edward. Ἡ Ναρκισσία, Χαρακτήρ τοῦ θανάτου, Ὠφέλειαι τῆς νυκτός καί τῆς μοναξίας, Θλίψις καί δυστυχία: Νυκτερινά ποιήματα, μετάφρασις κατά τήν γαλλικήν τοῦ Λετουρνέρου ὑπό [Δ.] Π[ανταζῆ] Ἀθηναίου, ἐκδοθέντα ἐπιστασίᾳ Ὁμήρου Ι. Κλάδου. Ἀθήνα, Α. & Ν. Ἀγγελίδης, 1835. 8ο, 51 σ. (λείπει ὁ τίτλος, ὀξείδωση). Ἠλιού 1835.188, Κασίνης, I, 224. € 80-120 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 3 Ἱστορία τοῦ Ἠμπερίου, υἱοῦ τῶν βασιλέων τῆς Προβέντζας, νεωστί τυπωθεῖσα καί μετ’ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1806. 8ο, 40 σ. (σφραγίδα). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1806.47, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 472. € 400-600 4 Ἱστορία διά στίχων ἁπλῶν, περιλαμβάνουσα τόν βίον καί τάς πράξεις τοῦ μεγάλου ἄρχοντος καί σπαθαρίου Σταυράκη, καί τό αὐτοῦ θρηνωδέστατον τέλος καί τόν ἐπονείδιστον θάνατον. Βενετία, Ἑλληνική Τυπογραφία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1850. 8ο, 14 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Λείπει τό πάνω ἐξώφυλλο). Γκίνης & Μέξας, 5202. € 70-90 5 Ἡ φυλλάδα τοῦ Μεγ΄ Ἀλέξαντρου, ἤ Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, βίος, πόλεμοι καί θάνατος αὐτοῦ, νέα εἰκονογραφημένη ἔκδοση μέ ἱστορική εἰσαγωγή τοῦ Α. Α. Πάλλη καί εἰκόνες ἀπό παλαιά περσικά καί ἰνδικά χειρόγραφα. Ἀθήνα, Πυρσός, 1935. 164 σ. Μέ 30 εἰκόνες (11 ἐκτός κειμένου, μία ἔγχρωμη). Πάνινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). € 60-80 6 ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, Χρῆστος Α. Νέα ποιήματα. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1858. 8ο, 215 σ. (ὀξείδωση). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας, 7642. € 30-40 7 ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἀλέξανδρος Ρ. Οἱ Τριάκοντα, δρᾶμα εἰς μέρη πέντε. Ἀθήνα, Λάζ. Δ. Βιλλαρᾶς, 1866. 8ο, 214 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1866. 350. € 30-40 8 ΚΑΡΥΔΗΣ, Σοφοκλῆς Κ. Ἡ κοινωνία τῶν Ἀθηνῶν, κωμωδία εἰς πράξεις τέσσαρας. Ἀθήνα, Σ. Κ. Καρύδης, 1868. 8ο, ς΄ + 175 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Στίς σ. 1715: «Δευτέρα προσθήκη συνδρομητῶν». Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1868.211. € 50-70 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. Ἑλληνική ἀνθολογία, ἤτοι συλλογή τῶν ἑλληνικῶν ἀσμάτων, ἔκδοσις πέμπτη, 6

[close]

p. 8

3 ἐπηυξημένη καί βελτιωμένη. Ἀθήνα, Καταστήματα Ὁ Κοραῆς Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1880. 8ο, 544 σ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.223. € 50-70 10 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, Δημήτριος Α. Ἡ κυρία Βεράντη, μῖμος. Ἀθήνα, Α. Κωνσταντινίδης, 1886. 8ο, 44 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1886.146. € 25-35 11 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Ρένος Η. Τρεῖς σταθμοί μιᾶς πορείας. Ἀθήνα, Πυρσός, 1945. 83 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ φίλου Γιάννη Σκαρίμπα / μέ τήν ἐκτίμηση / καί τήν ἀγάπη μου / Ρε.»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). € 30-40 12 ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας. Ποιήματα (ἐκλογή). Ἀθήνα 1954. 91 σ. Aὐτόγραφη συμπλήρωση δύο στίχων στή σ. 22, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό καλό κο- 12 ρίτσι, στή δα Ρέα Ἀγγελομάτη / πολύ φιλικά / Κώστας Βάρναλης / Ἀπρίλης τοῦ 1954»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). € 50-70 13 ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας. Αἰγαῖο, διηγήματα. Ἀθήνα, Πυρσός, 1941. 173 σ. Μέ ὁλοσέλιδες ἀναπαραγωγές σχεδίων τοῦ Γ. Βακαλό, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό κύριο / Χρ. Ἐμ. Ἀγγελομάτη / μέ βαθύτατη τιμή. / 1941 Η. Βενέζης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 40-60 14 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γιάννης. Τό Σοῦλι. Ἀθήνα 1912. 4ο, 14 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο). 30-40 15 ΒΟΥΤΥΡΑΣ, Δημοσθένης. Οἱ ἀλανιάριδες. Ἀλεξάνδρεια, Στέφανος Πάργας, 1921. 83 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐκτός κειμένου (ὀξειδωμένο). Πανί. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Μέσα στήν κόλαση, σάτυρα. Ἀθήνα 1927. 229 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος). Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα 7

[close]

p. 9

16 22 ἐκτός κειμένου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπουν τμήματα ἀπό τή ράχη). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό σπίτι τῶν ἑρπετῶν. Ἀθήνα, Α. Καραβίας, χ.χ. [π. 1940]. 128 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, σφραγίδα στόν τίτλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). (3) € 40-60 16 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Κατεβαίνοντας στή σιγή τῶν αἰώνων. Ἀθήνα, Α. Ν. Μαυρίδης, 1933. 71 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). € 80-120 17 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Τό βιβλίο τῆς Μαργαρίτας. Ἀθήνα, Ἀνδρομέδα, 1949. 46 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό Δημήτρη καί στήν Κατίνα / Φωτιάδη / Στούς φίλους μου / μ’ ὅλη μου τήν καρδιά / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τῆς Βάσως). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τά θολά ποτάμια. Ἀθήνα 1950. 30 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό / Δημήτρη / καί στήν Κατίνα / μέ τήν ἀγάπη μου πάντοτε / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη, λίγο λερωμένα). (2) € 80-120 18 ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ. Ἡ κρύπτη. Ἀθήνα 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 223 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 37 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό βάραθρο. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη, 1963. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 67 σ. Προμετωπίδα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2) € 60-80 19 ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ. Ὁ ταξιδιώτης. Ἀθήνα 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 322 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [38] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο). € 40-60 20 ΔΑΜΙΡΑΛΗΣ, Μιχάλης Μ. Λίγα τραγούδια. Ἀθήνα 1919. 39 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή πολυαγαπημένη μου φίλη / Τοῦλα Καλκάνη / Μέ παντοτεινήν ἀγάπη κ’ ἐχτίμηση / Μ. Δαμιράλης / Ἀθῆναι 15-6-21»). Πανί (λεκές ἀπό ὑγρασία στό κάτω κάλυμμα). € 30-40 8

[close]

p. 10

21 ΔΙΚΤΑΙΟΣ, Ἄρης. Δώδεκα ἐφιαλτικές βινιέτες (ποιήματα 1935). Ἡράκλειο 1936. 12 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). € 30-40 22 ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Εἶπε: 1912-1932. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, [1932]. 136 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Δ. Μπισκίνη), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν φίλο Τσούντα / γιά τό καλωσόρισμά του / τό σημερινό. / 4. 6. 32 Γ. Δρ.»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 50-70 23 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1944. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 340 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 23 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ζωγραφικοῦ ἔργου τοῦ ποιητῆ). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, ἄκοπο). € 200-300 24 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἔλευσις. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1948. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 43 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). € 200-300 25 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Μάνος. Μαθήματα μουσικῆς. Ἀθήνα, Κείμενα, 1972. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 15 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Πεζογράφο Γιάννη Μαγκλῆ / Μέ τήν ἀγάπη καί τήν φιλία μου / Μ. Ἐλευθερίου / 5. 1. 73»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 50-70 26 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Τό Ἄξιον Ἐστί. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 800 ἀντίτυπα. 92 σ. Μέ μιά λι- 31 θογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 200-300 27 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Τό φωτόδενδρο καί ἡ δέκατη τέταρτη ὀμορφιά. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1971. 67 σ. Ἔγχρωμη προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Ν. Νικολάου), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Κώστα Κυζούλη, / μέ πολλήν ἀγάπη. / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 150-200 28 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ὁ ἥλιος ὁ ἡλιάτορας. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1971. 29 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Κώστα Κυζούλη / Φιλικά. / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 150-200 29 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ὁ μικρός ναυτίλος. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1985. 129 σ. Ἔγχρωμη προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Γ. Στέρη), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή Νότα Ζωγράφου, / μέ ἀγάπη, / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 100-150 9

[close]

p. 11

33 36 30 ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Ἀργώ, μυθιστόρημα, ὁριστική μορφή σ’ ἕνα τόμο. Ἀθήνα, Πυρσός, 1936. 482 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ κ. Ἀνδρέα Μοθωνιοῦ / μέ φιλικούς χαιρετισμούς / Γιῶργος Θεοτοκᾶς / 1942»). Πανί (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο). € 60-80 31 ΙΑΚΩΒΙΔΗ, Λιλή. Φωτεινές ὧρες. Ἀθήνα, Ἐκδοτικά Καταστήματα Ἀκροπόλεως, 1932. 63 σ. (σβησμένες σφραγίδες). Μ’ ἕνα ὁλοσέλιδο πορτραῖτο στή σ. 6, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς Κυρίας Μαρίκας Κοτοπούλη / Μέ βαθύτατο θαυμασμό / Λιλή Μ. Ἰακωβίδη / Μάρτης τοῦ 32»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 60-80 32 ΙΩΑΝΝΟΥ, Γιῶργος. Ἡλιοτρόπια. Θεσσαλονίκη 1954. 18 σ. Ἀντίτυπο μέ κάποιες χειρόγραφες διορθώσεις. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 60-80 33 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Κτῖσται. [Ἀλεξάνδρεια, Πενασσών, π. 1891]. Μονόφυλλο, 210 x 131 mm. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο). Σαββίδης Α1. ΠΡΩΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ. € 800-1.200 34 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Δέησις. Ἀλεξάνδρεια, Ι. Κ. Λαγουδάκης, 1898. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη σέ 50 ἀντίτυπα. [4] σ. Ὁ τίτλος σέ κόκκινο πλαίσιο στή σ. [1], τό κείμενο στή σ. [3] (οἱ [2] & [4] λευκές). Σαββίδης Α3. € 1.000-1.500 35 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ἀρχαῖαι ἡμέραι. Ἀλεξάνδρεια 1898. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη πιθανῶς σέ 50 ἀντίτυπα. [4] σ. Ὁ τίτλος σέ κόκκινο πλαίσιο στή σ. [1], τόπος καί χρόνος ἔκδοσης σέ ὅμοιο πλαίστιο στή σ. [4], τό κείμενο στίς σ. [2]-[3]. Σαββίδης Α4. € 1.000-1.500 36 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Περιμένοντας τούς βαρβάρους. Ἀλεξάνδρεια, Ι. Κ. Λαγουδάκης, 1904. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη πιθανῶς σέ 50 ἀντίτυπα. [8] σ. Ὁ τίτλος στή σ. [1] μέ κόκκινο μελάνι, 10

[close]

p. 12

40 44 τό κείμενο στίς σ. [3]-[5] (οἱ [2] & [6]-[8] λευκές). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο). Σαββίδης Α5. € 1.500-2.000 37 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Περιμένοντας τούς βαρβάρους – Μονοτονία. Δυό φύλλα ἀπό περιοδική ἔκδοση πού περιεῖχε τά ποιήματα, 217 x 147 mm., (21-24) σ. (φθορές στά περιθώρια). Μέ δυό αὐτόγραφους στίχους σέ ἐπικολλημένη ταινία στή σ. 23 («Γιατί οἱ βάρβαροι θά φθάσουν σήμερα· / κι αὐτοί βαρυοῦντ’ εὐφράδειες καί δημηγορίες»), αὐτόγραφη σελιδαρίθμηση: 1-3 (ἔχει σβηστεῖ ἡ ἔντυπη), τό δεύτερο ποίημα διαγραμμένο μέ μπλέ μολύβι (σ. 24). € 300-400 38 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1905-1915). Ἀλεξάνδρεια, [1930-1933]. 46 φ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένο τό φ. 1). Λυτό φύλλο μέ χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων στό τέλος, αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 12 ἄλλων, ἀντίτυπο μέ ἀφιέρωση («Στόν κ. Χρ. Ἀγγελομάτη / ἀπό μέρους τοῦ ποιητῆ / Καβάφη — / — μ’ ἐκτίμηση / ὁ Μάρ. Βαϊᾶνος / 28. 8. 31»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές στή ράχη). Σαββίδης Γ10. € 500-700 39 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1905-1915). Ἀλεξάνδρεια, [1930-1933]. 46 φ. (λείπει τό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων). Αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 10 ἄλλων, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τόν φίλον λόγιον Ι. Καραολάνη. / Κ. Π. Καβάφης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ10. € 800-1.200 40 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1907-1915). Ἀλεξάνδρεια, [1926-1930]. 44 φ. (λυμένα τά περισσότερα φύλλα, λείπει τό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων). Αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τόν φίλον ποιητή Τέλλον Ἄγρα. / Κ. Π. Καβάφης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ6. € 800-1.200 41 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1908-1914). Ἀλεξάνδρεια, [1920-1926]. 11

[close]

p. 13

45 29 φ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένος ὁ τίτλος). Αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τόν φίλον ἐπιστήμονα Γ. Ἀφεντούλη. / Κ. Π. Καβάφης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ4. € 800-1.200 42 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1916-1918). Ἀλεξάνδρεια, [1929-1933]. 30 φ. Λυτό φύλλο μέ χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων στό τέλος, αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 3 φύλλων, ἀντίτυπο μέ ἀφιέρωση («Στόν κ. Ἀγγελομάτη / τόν ἐκλεκτό συγγραφέα / καί ἐρευνητή — / Φίλος του / ὁ Μάρ. Β[αϊᾶνος] 28. 8. 31»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). Σαββίδης Γ8. € 400-600 43 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1916-1918). Ἀλεξάνδρεια, [1929-1933]. 30 φ. (λυμένα ὅλα τά φύλλα, λείπει τό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων). Αὐτόγραφη διόρθωση σ’ ἕνα ποίημα (φ. 20), αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 12 ἄλλων, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν φίλον λογοτέχνη Τέλλον Ἄγρα. / 12 Κ. Π. Καβάφης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ8. € 600-800 44 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 191 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ. Βιβλιοδεσία τοῦ Στεφάνου (Νάκη) Πιέρρη (1890-1964), περγαμηνή (μέ δυό παραστάσεις ζωγραφισμένες μέ τό χέρι καί ὑπογεγραμμένες μέ μονόγραμμα: «N. P.», ἡ πρώτη στό πάνω κάλυμμα, 43 x 104 mm. («Κεριά»), καί ἡ δεύτερη στή ράχη, 82 x 25 mm. (ξαπλωμένη μορφή σέ δωμάτιο μέ κερί), ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). € 800-1.200 45 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος. Μαραμποῦ, μέ ἕνα εἰσαγωγικό σημείωμα τοῦ Καίσαρος Ἐμμανουήλ. Ἀθήνα, Ὁ Κύκλος, 1933. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 245 ἀντίτυπα. 59 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἐκλεκτό ποιητή / κ. Δαμιράλη μέ πολλήν / ἐκτίμηση / Ν. Καββαδίας / 24-7-33»). Πανί. € 200-300 46 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος Βάρδια. Ἀθήνα, Α. Καραβίας, 1954. 178 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Παῦλο καί τή Μίνα Ζάννα γιά τή / μεγάλη, τήν πολύ μεγάλη χαρά πού μοὔδωσε / ἡ γνωριμία τους / Μέ βαθύτατη φιλία / Ν. Καββαδίας / ἐν πλῶ 21.7.60»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα (μικρές φθορές). € 150-200 47 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος. Τραβέρσο. Ἀθήνα, Κέδρος, 1975. 49 σ. Ἔγχρωμη προμετωπίδα τοῦ Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). € 80-120 48 [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος]. «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, Πέτρος». Ὁ Πρωτομάστορας, τραγωδία. Ἀθήνα, Παναθήναια, 1910.

[close]

p. 14

47 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῆς Κας Σοφίας Κ. Σπανούδη / μ’ ἐξαιρετική τιμή / Πέτρος Ψηλορείτης / Ἀθήνα, 28 τοῦ Μάρτη / 1912»). Πανί. € 80-120 49 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Νικηφόρος Φωκᾶς. Ἀθήνα, Στοχαστής, 1927. 111 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Του κ. Κώστα Ελευθερουδάκη / του εργάτη κ’ εργοδότη του νεοελληνικου νου. / Ν. Καζαντζάκης»). Δερμάτινη ράχη (φθορές, χαλαρωμένη ἡ πάνω σύνδεση). € 150-200 50 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ. Τό νερό τῆς βροχῆς. Ἀθήνα, Ἀετός, 1950. 118 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό Χρῖστο Ἀγγελομάτη / φιλικότατα / Μ. Καραγάτσης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό συναξάρι τῶν ἁμαρτωλῶν. Ἀθήνα, Γκοβόστης, [1935]. 244 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 80-120 51 ΚΑΡΥΔΗΣ, Νίκος. Ἡ χαμένη βροχή. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1947. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [24] σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Σπ. Βασιλείου, ἐν μέρει ἐπιχρωματισμένη μέ τό χέρι). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 30-40 52 ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων. Τά ποιήματα, πρώτη ἐπιλογή. Ἀθήνα, Πυρσός, 1939. 82 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). € 100-150 53 ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ [«ΜΠΑΣΤΙΑΣ»], Κωστῆς. Τό μοντέλο, δράμα σέ μέρη τρία. Ἀθήνα, Ζηκάκης, 1922. 104 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, μικρές φθορές). € 40-60 54 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Ἡ δασκάλα μέ τά χρυσά μάτια, τρίτη ἔκδοση. Ἀθήνα, Πυρσός, 1935. 48 333 σ. (λίγο λερωμένα μερικά φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Ὑπογραμμένο γιά θύμιση / Σ. Μυριβήλης / Ἀθήνα / Χριστούγεννα / 1935»). Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). € 30-40 55 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Ἡ ζωή ἐν τάφῳ (χερόγραφα πού βρέθηκαν μές τό γελιό τοῦ λοχία Ἀντώνη Κωστούλα). Μυτιλήνη 1924. 16ο, 303 σ. (λείπει ὁ τίτλος). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (στό ἐξώφυλλο: «Στό περιοδικό / “Αβγή”»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. <ὡς ἔχει> Πρωτοτυπώθηκε σέ συνέχειες στήν ἐφημ. Καμπάνα τῆς Μυτιλήνης, στούς συνδρομητές τῆς ὁποίας δόθηκε ἀπό ἕνα ἔντυπο δωρεάν. € 40-60 56 ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ, Ἀλέξανδρος. Διηγήματα, μετά προλόγου Β. Γαβριηλίδου, ἔκδοσις τιμητική ἐπί τῇ πεντηκονταετηρίδι τοῦ συγγραφέως. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, 1921 (τ. Α´-Ε´) καί 1928 (τ. ΣΤ´). 6 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 190, 180, 162, 164, 168 καί 158 σ. Μέ 14 εἰκόνες ἐντός κειμένου (οἱ περισσότερες ὁλοσέλιδες). Δερμάτινη ράχη (λερωμένη, ἔχουν διατηρηθεῖ τά πάνω ἐξώφυλλα τῶν τ. Α´-Ε´). € 60-80 13

[close]

p. 15

60 57 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Ὁ χρυσός μύθος. Κύπρος 1938. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 551 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 103 σ. (λίγο ὀξειδωμένα τά πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα, σφραγίδα). Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή φωτογραφικοῦ πορτραίτου τοῦ συγγραφέα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 60-80 58 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Ἀνθρώπινες καί ἄνθινες ζωές, ἔκδοση δεύτερη ὁλοκληρωμένη. Κύπρος 1938. 161 σ. (λίγο ὀξειδωμένα τά πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα, σφραγίδα). Ἔκδοση περιορισμένη σέ 551 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή αὐτοπροσωπογραφίας τοῦ συγγραφέα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). € 60-80 59 ΝΤΟΡΡΟΣ, Θεόδωρος. Στοῦ γλυτωμοῦ τό χάζι. Παρίσι 1930. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἐκτός ἐμπορίου. 91 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σελοτέιπ στή ράχη). € 60-80 60 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γρηγόριος. Ἄνθρωπος τοῦ κόσμου, 14 ἀθηναϊκή μυθιστορία. Ἀθήνα, Γραφεῖο «Ἐκλεκτῶν Μυθιστορημάτων», 1888. 16ο, [4] + 406 + [2] σ. (λείπει τό πρῶτο (λευκό;) φύλλο: σ. [1]-[2]). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλεύθερο καί μέ φθορές τό πάνω, χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1888.66. ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ. € 80-120 61 ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς. Ἡ ἀσάλευτη ζωή (τρίτη ἔκδοσις). Ἀθήνα, Ι. Δ. Κολλάρος, 1926. 214 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κύριο / Ἀνδρέα Μοθωνιό / Κωστῆς Παλαμᾶς / 1936»). Πανί. € 60-80 62 ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δημήτρης. Ἐν Πάτμῳ. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη, 1964. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 432 ἀντίτυπα. 22 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:]Ἐν Πάτμῳ καί δύο ἑρμηνεῖες. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη, 1966. 50 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 540 ἀντίτυπα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὅπως ὁ Ἐνδυμίων, ποιήματα. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη, 1970. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 450 ἀντίτυπα. 59 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3) € 60-80 63 ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Ν. Γ. Πραγματογνωσία καί ἄλλα ἑπτά κείμενα μυθοπλασίας γεωγραφικῆς. Θεσσαλονίκη, Ἐκδόσεις ΑΣΕ Α.Ε., 1984. Δεύτερη ἔκδοση, 259 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Κύριο Σ. Πάλλη / πού κατέβαλε τήν ἀξία / τοῦ βιβλίου, ἐνῶ ὁ / συγγενής ὁμηριστής / λέκκας ἀρβανίτης / μοῦ ’στειλε τζαμπέ / τήν Ἰλιάδα του / Ν. Γ. Πεντζίκης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. € 40-60 64 ΠΕΡΑΝΘΗΣ, Μιχάλης. Ὁ Κοσμοκαλόγερος, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μυθιστορηματική βιογραφία. Ἀθήνα 1948. 281 σ. Μέ μιά ὁλοσέλιδη εἰκόνα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Γ. Ν. Γλιάτα), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό μου Χρ. Ἀγγελομμάτη / ἐγκαρδιώτατα / Μ. Περάνθης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. € 30-40

[close]

Comments

no comments yet