Presentació

 

Embed or link this publication

Description

Presentació de l'escola

Popular Pages


p. 1

OBERTA a innovacions pedagògiques DEMOCRÀTICA i PARTICIPATIVA CATALANA Premi Baldiri Reixach “Es tracta d’una escola arrelada a la població i que, en estreta col·laboració amb tota la comunitat educativa, desenvolupa una tasca modèlica de catalanització, de cohesió social i de qualitat educativa.” COEDUCATIVA Del POBLE i compromesa amb l’entorn... ACONFESSIONAL Respectuosa amb el MEDI AMBIENT

[close]

p. 2

# ) "& % ,% ), 4 " 9" %>% & & ) ) ), "& % & %% ,% ? ) ) ), % 9" &* %" %")& % ), % 3 " ) 9" % %")& 4" " @& ) & ,% ? 9" 9" + * % ? ,% ) A& & %>% " % ? ) & % % , %% ) ) ' &B & * & ) 9" && 4 ' ? %% ? " % C %D A4 4" ) & ? &%; ? * 56 % % < E% & %% & & & &

[close]

p. 3

D) "% % &4%A F3 & % ? % & &4%A G !" 7 ) &% (4 & * ! % ) ) ), % ) ), & D& " 7 % %% &4" 4 4) 7 ,% , ,% %, & , % : )% &H ? & % ? & * %? ' & "% " % # & : *% : " # 4@4 9" ) 3' 3

[close]

p. 4

# $% !" # &' ( %% (* & % ) &% +% , !% , "& -) % " % .. / . 0 - % , "& 1+ 222 % , "& -& -- ) ( 3( , "& ) , "& 1 ) % ) , "& , 4 % ) ,% 4 )- 56 " 7 8 % & )8 )" % ; 9" % % % : ) % ) %% % )7& < =% & & %

[close]

Comments

no comments yet