Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017

 

Embed or link this publication

Description

Dossier informatiu de la Recollida i Processó

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

2 Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 Un any més la Reial i Venerable Congregació de la Sang de Nostre Senyor Jesucrist es prepara per organitzar l’acte central de la Setmana Santa tarragonina. Amb l’objectiu de fer partíceps totes les confraries i germandats en el bon funcionament de la recollida i la processó, aquest document recull els diferents aspectes a tenir en compte des de l’experiència que ens atorga la perspectiva de la Setmana Santa viscuda l’any passat. L’any 2016 es va comptar amb la col·laboració de totes les confraries per tal de regular l’accés a la Plaça del Rei durant la recollida. Enguany, i degut a un major desplegament dels cossos i equips de seguretat que van permetre una millora en general del control del públic, es prescindirà del suport dels arrengladors externs a La Sang durant la recollida. En quant a l’estructura de la recollida, es mantindrà bàsicament igual que l’any anterior, només amb un petit canvi d'ordre de passos en la primera recollida i d'horari en la segona. La Processó del Sant Enterrament s’acull un any més a la Llei d’Autoprotecció de la Generalitat de Catalunya i el seu recorregut es manté igual que el del 2016. Com a organitzadors de la recollida i la Processó del Sant Enterrament, la Congregació de La Sang anima totes les confraries i germandats a difondre i fer extensiva als seus congregants la informació recollida en aquest dossier, per tal que la Setmana Santa de la nostra ciutat sigui un any més un èxit i un orgull com a tarragonins. Per últim, és necessari agrair a totes les entitats participants l’assistència i la cooperació aportada durant el passat 2016. El bon funcionament i desenvolupament dels dos actes que es recullen en aquest pla només podrà perdurar en el temps si es treballa en equip i comptem amb la implicació de tots els participants. La Junta de Govern Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 3

Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 3 SUMARI 1. La Recollida dels passos ....................................................................................................................................... 4 1.1. Horari 1.2. Primera Recollida: Rambla Vella, plaça Verdaguer i Rambla Nova 1.3. Segona Recollida: Part Alta 1.4. La baixada de la Pescateria 1.5. La plaça del Rei 1.5.1. Delimitació 1.5.2. Recomanacions per a la circulació de persones 2. La Processó del Sant Enterrament ........................................................................................................................ 8 2.1. Horari 2.2. Recorregut 2.3. Inici de la processó: Sortida de la Plaça del Rei 2.4. Circulació de la Processó del Sant Enterrament 2.5. Codi d'estètica 2.6. Codi ètic 2.7. El Sant Crist de La Sang 2.8. Tram final de la processó: Baixada de la Pescateria 2.9. Final de la processó 2.10. Tornada dels passos a l'església de Sant Agustí 3. L'organització ...................................................................................................................................................... 13 3.1. La Comissió d'Organització 3.2. El Coordinador General 3.3. Els arrengladors de La Sang 3.3.1. Els arrengladors dels Armats 3.3.2. Els arrengladors generals 3.3.3. Els arrengladors de zona 3.4. Els Armats 3.4.1. Rambla Nova: Acatament i escorta dels Armats al Sant Crist 3.5. Els caps d'arrengladors de les confraries 3.6. Els arrengladors de les confraries 3.7. Els caps de portants o majorals dels passos 4. La música ............................................................................................................................................................ 17 5. Pla d'Autoprotecció Urbana (P.A.U.) ...................................................................................................................... 18 5.1. Seguretat 5.2. Seguretat als passos 5.3. Zones de pas o circulació de persones 5.4. Mesures en cas de pluja 6. Altres temes ......................................................................................................................................................... 21 6.1. Servei de cadires, grades i llotges 6.2. Fotògrafs i reporters 6.3. Mòdul prefabricat 6.4. Servei de lavabos 6.5. Difusió i publicació 6.6. Informe d'avaluació 6.7. Incorporació de nous elements Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 4

4 Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 1. LA RECOLLIDA DELS PASSOS 1.1. Horari 16:00h Inici de la Recollida dels passos: Sortida dels armats de la R. i V. Congregació de la P. Sang des de l’església de Natzaret direcció Rambla Vella. Posició dels passos: Els passos hauran d’estar situats al lloc que a continuació s’especifica amb 30 minuts d’antelació. L’ordre dels elements interns de les confraries durant la recollida serà: penó, bandera, misteri, acompanyament musical i presidència. Els confrares podran agrupar-se al centre o bé, anar en filera als laterals. El penó i les banderes se situaran o bé en un costat, o bé uns metres més endavant durant la reverència dels Armats. Els arrengladors de cada confraria s’ocuparan d’alliberar de persones l’espai entre els Armats i el pas. Els Armats es desplaçaran d’un pas a l’altre en marxa de processó i en doble filera de dos. 1.2. Primera Recollida: Rambla Vella, plaça Verdaguer i Rambla Nova La Cohort sortirà de la plaça del Rei, es dirigirà al carrer Sant Hermenegild, baixada Pescateria, Cos del Bou, Portalet i arribat a la Rambla Vella girarà en direcció a la Capçalera del Circ per fer els acataments als dos passos següents: • 16:10h Rambla Vella (Capçalera del Circ): Oració a l'Hort i Vetlleu i Pregueu Al acabar, els passos començaran a desplaçar-se lentament en direcció cap a la Plaça del Rei a través del carrer Portalet, plaça de la Font, Cos del Bou, la baixada de la Pescateria i Sant Hermenegild. Per altra banda, els Armats canviaran de sentit i es desplaçaran des de la Capçalera del Circ fins al carrer Sant Agustí arribant a la Plaça Verdaguer on realitzaran els acataments als següents passos: • 16:20h Plaça Verdaguer (lateral gelateria Raffa Gelatti): Presa de Jesús • 16:25h Plaça Verdaguer (lateral Ibericus): Descendiment de la Creu Tot seguit, mentre els dos passos començaran a desplaçar-se en direcció Rambla Vella-Portalet, la Cohort es dirigirà cap a la Rambla Nova i entrarà pel tram central Adrià-Roger de Llúria en direcció al Balcó del Mediterrani per fer els acataments següents: • 16:30h Rambla Nova, 34: Jesús és despullat de les seves vestidures • 16:35h Rambla Nova, 30: Jesús Natzarè • 16:40h Rambla Nova, 24: El Cirineu • 16:45h Rambla Nova, 20: Retorn del Calvari Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 5

Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 5 Fets els acataments, els passos s'aniran desplaçaran en direcció cap a Sant Agustí mentre els Armats canviaran el sentit i es dirigiran al tram Adrià-Unió on faran els següents acataments: • 16:50h Rambla Nova, 40: Sant Enterrament • 16:55h Rambla Nova, 48: Sant Sopar • 17:00h Rambla Nova, 56: Cristo del Buen Amor • 17:05h Rambla Nova, 58/60: Ntra. Sra. de la Amargura con San Juan Evangelista A continuació, els passos citats es desplaçaran en direcció al carrer de Sant Agustí, alhora que els Armats giraran a l'esquerra i entraran al carrer de la Unió per fer l'acatament a: • 17:10h C. Unió, 21: Nostre Pare Jesús de la Passió Un cop realitzat l'acatament, el pas es dirigirà cap a la Rambla Nova alhora que els Armats faran un canvi de sentit i tornaran a pujar pel carrer de la Unió direcció Rambla i entraran al tram central Unió-Fortuny per fer l'acatament al següent pas: • 17:15h Rambla Nova, 64: Sant Ecce-Homo Aquest últim pas esperarà que el de Nostre Pare Jesús de la Passió enllaci amb el de Ntra. Sra. de la Amargura con San Juan Evangelista per situar-se al seu darrera i tots es desplaçaran lentament en direcció al Balcó del Mediterrani per girar al carrer de Sant Agustí i passaran pel Portalet fins al Cos del Bou. A la baixada de la Pescateria s’esperaran a rebre l’ordre de l’arrenglador de La Sang que els permeti l'accés a la plaça del Rei. Itinerari de la primera recollida: Rambla Nova, Sant Agustí, Portalet, plaça de la Font, Cós del Bou, baixada de la Pescateria (on es fa la tradicional pujada dels passos), Sant Hermenegild i plaça del Rei. 1.3. Segona Recollida: Part Alta Quan els Armats hagin acabat de recollir el pas del Ecce-Homo, canviaran el seu sentit i es dirigiran cap a la Rambla Nova en direcció al Balcó del Mediterrani. Es desplaçaran per les coques centrals en filera de dos passant pels laterals de les confraries que allí es trobin, seguint l'itinerari de la primera recollida. Arribats a la plaça del Rei seguiran pel carrer Santa Anna, dels Antics Jutjats, Ventallols, Merceria, Pare Iglesias, Les Coques i Arc de Sant Llorenç fins a la plaça de la Pagesia on realitzaran els seus acataments als passos següents: • 17:45h Plaça de la Pagesia (façana església Sant Llorenç): La Pietat • 17:50h Carrer dels Descalços, 3: Sant Sepulcre Tot seguit, els Armats canviaran de sentit per tornar cap al carrer de Les Coques, entraran al Pla de la Seu i al carrer Escrivanies Velles, mentre que els dos passos abans citats aniran desplaçant-se en direcció al carrer de Les Coques. Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 6

6 Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 Arribats els Armats al carrer Escrivanies Velles en fila de dos, faran l'acatament al pas: • 17:55h Carrer Escrivanies Velles: La Soledat Seguidament, els Armats canviaran de sentit i sortiran pel Pla de la Seu a marxa ràpida en direcció al carrer Pare Iglesias per encapçalar la segona recollida i seguir l'itinerari establert. Itinerari de la segona recollida: Carrer Pare Iglesias, Merceria, Major, baixada de Misericòrdia, plaça de la Font, Cós del Bou, baixada de la Pescateria (on es fa la tradicional pujada dels passos), Sant Hermenegild i plaça del Rei. 1.4. La baixada de la Pescateria L’entrada a la plaça del Rei es farà com cada any a través de la baixada de la Peixateria. El permís per començar a pujar el donarà l’arrenglador de La Sang quan l’entrada a la plaça estigui lliure. Es donarà un temps de 5 minuts als passos per a començar la marxa. La comitiva dels passos que pugen a marxa ràpida passarà davant del pas seguint el següent ordre de pujada: penó, confrares, banderes, presidències. Només quan aquests arribin al carrer Sant Hermenegild (Pilats), el pas podrà començar a pujar. Els passos que pugen a marxa lenta, seguiran l’ordre propi de la processó. Quan un acompanyament musical hagi d’anar amb dos passos, es donarà l’opció de pujar o bé junts, amb la banda al mig, o bé que pugi amb un pas i posteriorment, abans d’entrar a la plaça del Rei, girar i tornar a baixar. 1.5. La plaça del Rei Segons la normativa de seguretat definida al Pla d’Autoprotecció, l'accés a la plaça del Rei quedarà limitat tal i com es va plantejar ja el 2016 a partir de les 16:15h del Divendres Sant. Igual que els darrers anys, una cinta de seguretat delimitarà el pas del públic a l’interior de la plaça. Els passos se situaran tal i com es mostra a la imatge següent: Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 7

Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 7 1.5.1. Delimitació Es crearà una zona restringida durant tota la recollida a la plaça del Rei. Aquesta, limitada per un cordó, seguirà la línia definida pels arbres de la plaça evitant la circulació de persones alienes a l’acte. Les unitats de protecció civil regularan l'accès del públic a la plaça del Rei a través del carrer de Natzaret cantonada amb el carrer de la Nau, a la meitat del carrer de Santa Anna, carrer de St. Hermenegild cantonada amb carrer la Nau i carrer Portella. A més a més, a la plaça del Rei hi haurà la presència de la Guàrdia Urbana per a evitar qualsevol conflicte. La gestió interna de la plaça del Rei es farà mitjançant els arrengladors de la Congregació de la Sang i els cossos de seguretat. Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 8

8 Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 Quan s’hagi completat l’arribada dels passos a la plaça del Rei, el Coordinador General de La Sang donarà les ordres oportunes per suprimir la cinta delimitadora, deixant així obert l'accés lliure a la plaça i donant per acabada la recollida. 1.5.2. Recomanacions per a la circulació de persones Es recomana que els participants de les confraries surtin de la plaça del Rei pel carrer de Santa Anna i per la plaça dels Àngels i Portella. Aquesta recomanació es farà extensible a les persones que vagin a recollir els participants (pares, parella, amics, etc.). 2. LA PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT 2.1. Horari 19:30h Plaça del Rei: Els Armats faran l’acatament al Sant Crist de la Sang i sortiran a la plaça del Rei a marxa lenta per encapçalar i iniciar la Processó. 2.2. Recorregut Sortirà de la plaça del Rei i passarà pel carrer Portella, passeig de Sant Antoni, portal de Sant Antoni, plaça de Sant Antoni, Descalços, plaça de la Pagesia, Arc de Sant Llorenç, Sant Pau, pla de Palau, Mare de Déu del Claustre, Escrivanies Velles, pla de la Seu, les Coques, Pare Iglesias, Merceria, plaça de les Cols, Major, baixada de Misericòrdia, plaça de la Font, Sant Fructuós, Comte de Rius, Rambla Nova -per la coca central-, Sant Agustí, Rambla Vella -lateral esquerre-, Sant Oleguer, baixada Pescateria, Sant Hermenegild i Plaça del Rei. *Veure pla de la pàgina següent 2.3. Inici de la processó: Sortida de la plaça del Rei La coordinació de la sortida de la processó es durà a terme pels arrengladors de La Sang corresponents i la resta d’arrengladors generals de La Sang. Els caps d’arrengladors de les altres confraries hauran de tenir preparada la comitiva de la seva confraria amb antelació suficient i esperaran l’ordre de sortida per part del seu arrenglador general. Per afavorir la fluïdesa de la processó les fileres sortiran en formació amb les cues plegades -agafades a la màfins arribar al carrer Portella, on les desplegaran. Els arrengladors de les confraries aniran encenent les atxes a partir d’aquest punt. L’arrenglador de La Sang podrà donar suport si és necessari. Per aquelles confraries que per a la seva sortida a la Processó han de travessar la plaça del Rei, rebran el suport dels cossos de seguretat i membres de l’organització per evitar que el públic interfereixi pel mig. Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 9

Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 9 Les darreres confraries de la processó sortiran de la plaça del Rei desfilant per la seva esquerra -passant molt a prop de l'església de la Trinitat- i limitant l’amplada de les dues fileres de confrares. Amb això es vol aconseguir deixar un passadís del màxim d’amplada per evitar dificultats amb l’arribada de les primers confraries (encapçalament de la processó). La cap d’arrengladores de la Congregació de Senyores de la Soledat juntament amb el responsable de protocol de La Sang, informarà a les autoritats en quin moment s’han d’incorporar a la Processó. *RECORREGUT DE LA PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 10

10 Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 2.4. Circulació de la Processó del Sant Enterrament És important una bona coordinació de totes les persones implicades en la gestió del ritme, per tal de mantenir la continuïtat de la Processó i evitar talls durant el recorregut. Igual que els darrers anys, els Armats seran els encarregats de gestionar el ritme amb les seves passades. Quan aquests hagin acabat el recorregut processional el ritme es controlarà mitjançant el temps d’entrada dels penons de les confraries a la plaça del Rei. Amb l’objectiu d’aconseguir un ritme fluït i adaptar el ritme a les necessitats dels diferents passos els Armats faran les seves passades estàtiques i dinàmiques a: 1. Passeig de Sant Antoni 2. Arc de Sant Llorenç 3. Pla de Palau 4. Pla de la Seu 5. Carrer Major, entre l’Abat i Cavallers 6. Plaça de la Font 7. Sant Fructuós (aturada tècnica) 8. Rambla Nova 9. Sant Agustí 10. Baixada Pescateria (opcional segons el ritme de la processó). L’objectiu és regular les seves tirades per a que siguin d’una llargada adequada, evitant així carregar i descarregar massa sovint els passos a espatlles. La durada de les exhibicions vindrà determinada per la velocitat de marxa dels Armats en els diferents trams de la processó amb l’objectiu d’igualar la velocitat mitjana del recorregut. 2.5. Codi d'estètica Amb l’objectiu de mantenir una estètica homogènia entre totes les confraries i germandats, cada confraria s’encarregarà d’informar i supervisar el compliment de les indicacions següents: Les vestes: caldrà tenir cura que les vestes es trobin en bones condicions de neteja i manteniment. Es tractarà que la llargada de la vesta sigui l’adequada per a l’alçada de cada confrare. El calçat haurà de ser sabata negra i els pantalons d’un to fosc. L’espardenya catalana: els portants que ho desitgin, podran portar espardenya catalana de color negre. Polaines negres: s’oferirà als confrares que no segueixin el punt anterior, la possibilitat d’utilitzar unes polaines de color negre per a mantenir la uniformitat. Cucurulla penitencial: les confraries participants animaran a tots els assistents a la processó a que participin amb cucurulla, a excepció d’aquelles confraries que tradicionalment no en porten. Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 11

Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 11 2.6. Codi ètic Els participants mostraran en tot moment respecte, solemnitat i sense ostentacions que interfereixin el silenci processional. Per tant, s’intentarà mantenir silenci per part de tots els participants el màxim possible. Queda totalment prohibit fumar, menjar i beure, mastegar llaminadures i utilitzar el telèfon mòbil. Tots els participants a la processó tractaran de seguir les indicacions dels arrengladors, així com no trepitjar la vesta dels altres confrares. Durant la processó no es faran salutacions davant del Palau Arquebisbal. Es recomana que els assistents menors de 8 anys vagin acompanyats d’un familiar o arrenglador específic de cada confraria. Seria convenient que els participants no abandonin la processó fins al final del recorregut, excepte en cas de força major. 2.7. El Sant Crist de La Sang La Processó del Sant Enterrament es donarà per celebrada quan el Sant Crist de la Sang surti de l'església de Natzaret per incorporar-se a la mateixa. Quan el Sant Crist passi per Pla de Palau girarà de cara al Palau Arquebisbal per tal que el Sr. Arquebisbe faci l'acatament. 2.8. Tram final de la Processó: Baixada de la Pescateria Els arrengladors de La Sang juntament amb els arrengladors de les confraries i Protecció Civil seran els encarregats de delimitar l’espai necessari per als confrares i misteris que van arribant. Tanmateix, si la processó no ha acabat de sortir, els passos que vagin arribant es posaran al mateix lloc de sortida, excepte el Sant Sopar que es posarà a la dreta. Quan una confraria o germandat arribi a la part inferior de baixada de la Pescateria, el seu penó seguirà fins a aturar-se al carrer de Sant Hermenegild (Pilats) per tal que el pas es prepari per pujar. Quan el pas comenci la seva pujada, el penó podrà entrar a plaça. En aquest tram final, les fileres recolliran les cues però seguiran amb les atxes enceses fins a l’entrada de la Plaça del Rei per il·luminar la pujada al pas. Es recomana que a l’acabar la processó, els confrares que baixin per la baixada de la Pescateria ho facin pels laterals exteriors de la processó (per la vorera), evitant creuar la mateixa. Per aquest motiu, dos arrengladors de cada confraria, juntament amb els arrengladors de La Sang col·laboraran en aquesta tasca fins a l’arribada de la següent confraria. Tots els passos finalitzaran el seu recorregut havent entrat a la Plaça del Rei, lloc de sortida de la Processó. Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 12

12 Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 2.9. Final de la Processó L’església de Natzaret tindrà l’espai central buit de bancs i persones. Els passos de la Flagel·lació i el Crist de la Humiliació (Penitents), es col·locaran al seu lloc a l’interior de l’església. Quan el Sant Crist arribi a l’interior de l’església de Natzaret amb els Armats, una formació de 4 armats es quedarà com a escorta fins al final de l’acte. Amb l’entrada del Retorn del Calvari a la plaça, sortirà el Sant Crist a l’entrada de l’església esperant l’arribada de la Mare de Déu de la Soledat. Els arrengladors hauran de tenir cura que la Plaça del Rei estigui lliure de circulació per a facilitar l’accés de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat fins al centre de la plaça. La Mare de Déu de la Soledat es situarà al centre de la plaça del Rei tot mirant el Sant Crist i la banda de tambors deixarà de tocar. Quan les presidències i autoritats arribin només sonarà la banda Unió Musical. Al mateix temps, les fileres de la baixada de la Pescateria recolliran les cues i al arribar a la plaça es formarà un semicercle on només la primera filera tindrà enceses les atxes. Finalment, per acabar, la coral cantarà els goigs del Sant Crist. Aleshores, el Sr. Arquebisbe es dirigirà als presents amb unes paraules de cloenda. A la fi de l’acte, el Sant Crist i la Mare de Déu de la Soledat accediran a l'interior del temple. Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 13

Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 13 2.10. Tornada dels passos a l'església de Sant Agustí Una vegada acabada la processó, els passos tornaran a l’església de Sant Agustí pel Passeig de Sant Antoni i Rambla Vella (lateral esquerre mirant muntanya) sense música, en silenci i sense llum. 3. L'ORGANITZACIÓ 3.1. La Comissió d'Organització Estarà formada pels representants de La Sang i per un representant de cada confraria participant, preferentment, el cap d’arrengladors. Durant la Comissió d’organització, les confraries que ho desitgin podran presentar aquells temes que vulguin tractar tres dies abans de la reunió. El Coordinador General de la Processó presidirà la Comissió d’organització. 3.2. El Coordinador General El Coordinador General de La Sang serà l’encarregat de les següents funcions: Gestió i coordinació dels actes de la Recollida i Processó del Sant Enterrament. Es reunirà amb els diferents responsables de l’organització dels actes per tal de consensuar les diferents actuacions. Organitzarà trobades amb la Comissió Operativa, que coordina els cossos de seguretat i tècnics i recursos materials. Coordinarà i supervisarà el desenvolupament dels dos actes a través del seu recorregut. Rebrà el suport de dos coordinadors adjunts. 3.3. Els arrengladors de La Sang Els arrengladors de La Sang són membres de la Congregació i desenvoluparan les següents tasques: Seguiran les instruccions del Coordinador General i els seus adjunts. Mantindran l’ordre dels diferents actes, així com ajudar en tot el possible tant al públic com a les confraries participants i resta de cossos. Participaran en l’organització dels actes i mantindran una comunicació fluïda amb el Coordinador General i els adjunts. Assistiran a les formacions organitzades pel Coordinador General. Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 14

14 Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 Es comunicaran amb els caps d’arrengladors de les diferents confraries per tal de passar les indicacions oportunes. Supervisaran: el recorregut dels dos actes i informaran de qualsevol incidència important. els llocs assignats per a cada pas a la plaça del Rei. l’arribada dels passos a la baixada de la Pescateria i l’entrada a la plaça del Rei. els temps dels diferents actes els acataments dels Armats als passos l’aplicació del sistema ‘acordió’ els acompanyaments musicals l’aplicació del codi d’estètica i d’ètica dels participants Tot plegat, ho faran evitant interferir en les passades dels Armats, bandes de música, passos, corals… 3.3.1. Els arrengladors dels Armats Els arrengladors dels Armats, seran responsables de desocupar l’espai central de l’església per tal d’obrir pas als Armats. Amb l’objectiu d’assegurar el bon començament de la processó, un d’ells transmetrà al Capità Manaies els temps de la processó en els punts establerts per a les passades estàtiques i dinàmiques. Un arrenglador dels Armats serà responsable de donar suport logístic a la Cohort. Igualment, Divendres Sant a la tarda, després de les reverències al Sant Crist, aquest s’encarregarà d’obrir les portes de l’església de Natzaret per començar la recollida. També es coordinaran amb la primera confraria de la processó, juntament amb el seu arrenglador general. 3.3.2. Els arrengladors generals La funció principal dels arrengladors generals és la d’assegurar que es respectin els 10m. acordats entre confraria i confraria al llarg de tot el recorregut de la processó. Un mateix arrenglador general, podrà gestionar dues confraries, si cal. 3.3.2. Els arrengladors de zona La funció principal dels arrengladors de zona és la de gestionar les parts més complexes i difícils del recorregut. Es coordinaran amb el responsable de recursos i seguretat, Protecció Civil i Guàrdia Urbana per tal de consensuar les tanques de protecció. Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

p. 15

Pla d'Organització de la Recollida i Processó 2017 15 3.4. Els Armats Grup format per membres de la Congregació sota la direcció del Coordinador General. Els Armats hauran d’estar formats a l’església de Natzaret 5 minuts abans de començar la recollida. Per això, esperaran en formació dins de l’església per tal de fer l’acatament al Sant Crist. Durant la recollida, els Armats faran els acataments als passos i encapçalaran la segona part de la recollida i la processó. Cinc minuts abans de començar la Processó del Sant Enterrament els Armats faran l’acatament al Sant Crist i iniciaran l’acte. Finalitzat el seu recorregut, entraran a la casa de Natzaret fins l’hora de fer l'escorta al Sant Crist, esperant l’avís per anar a la Rambla Nova. 3.4.1. Rambla Nova: Acatament i escorta dels Armats al Sant Crist A l’alçada del carrer Major-La Nau l’arrenglador pertinent avisarà al titular dels Armats i al propi Capità per a que es preparin per baixar a la Rambla Nova. Quan el Sant Crist es trobi a la Rambla Vella entrant al carrer comte de Rius es donarà el segon avís als Armats, els quals baixaran en filera de dos a marxa ràpida fins a la Rambla Nova a l'alçada del número 48, aproximadament. Els penons de les confraries s’aturaran i s’arreplegaran al centre per tal de deixar el màxim d’espai als Armats. També caldrà que els penitents s’apropin uns als altres, el màxim possible al centre, de manera que les fileres de la cohort romana passin pel seu costat. L’acatament al tram central de la Rambla Nova es farà en formació de quatre per part dels Armats. Acabat l'acatament, els armats continuaran la processó donant escorta al Sant Crist de la Sang en filera de dos o doble filera segons l’amplada del Carrer. Els Armats mantindran un pas llarg durant el recorregut i aplicaran la marxa lenta a la baixada de la Pescateria. A la plaça del Rei, els Armats que estaran desplegats en doble filera de dos, deixaran que el Sant Crist passi pel mig entri a l’església de Natzaret. Darrera seu entraran la coral i els Armats per fer-li els tres darrers acataments. 3.5. Els caps d'arrengladors de les confraries Cada confraria haurà de tenir un arrenglador responsable del funcionament intern de la confraria durant la recollida i la processó. Aquest estarà en directa relació amb els arrengladors de La Sang juntament amb els quals gestionarà l’implementació de l’efecte acordió. El nombre d’arrengladors de cada confraria han de ser proporcional al nombre de confrares participants. Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

[close]

Comments

no comments yet