porotherm

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

cenník 2010 porotherm profi platný od 1 2 2010 · super ce na · doprava na stavbu · malta p rofi zdarm zdarma a · pena dr yfix extra zdarma · poroth správna verm profi ­ vasa oba rý c h lo ed -j noduch o -p r e sn e www.porotherm.sk infolinka 0850 111 283 be zmiaè k y es

[close]

p. 2

profi brÚsenÉ tehly tehly pre obvodové steny profi 44 40 profi 44 40 r rozmery lxbxh mm porotherm profi 44 248 x 440 x 249 profi 44 k profi 44 k 1/2 252 x 440 x 249 127 x 440 x 249 187 x 440 x 249 pevnos v tlaku n/mm2 p10 p10 p10 p10 p10 p10 p10 p10 p8 p8 tepelný odpor muriva m2k/w 3,49 1 ­ ­ ­ 3,19 1 ­ ­ ­ 2,80 ­ spotreba orientacná orientacná tehál spotreba výdatnos v murive malty peny v murive ks/m2 l/m2 m2/dóza 16 ­ ­ ­ 16 ­ ­ ­ 16 ­ 3,5 ­ ­ ­ 3,0 ­ ­ ­ 2,9 ­ 5 ­ ­ ­ 5 ­ ­ ­ 5 ­ profi 44 40 k profi 44 40 k 1/2 profi 44 r porotherm profi 40 247 x 400 x 249 profi 40 k profi 40 k 1/2 257 x 400 x 249 132 x 400 x 249 147 x 400 x 249 profi 38 profi 38 1/2 profi 40 r porotherm profi 38 250 x 380 x 249 profi 38 1/2 125 x 380 x 249 Údaje o spotrebe malty porotherm profi a o výdatnosti pu peny dryfix extra sú orientacné skutocné spotreby závisia od hrúbky steny poveternostných podmienok konzistencie malty a pracovných návykov investora v cene jednotlivých systémov porotherm profi je zahrnutá malta profi resp pu pena dryfix extra v mnozstve poda tabuky na vedajsej strane tehly pre vnútorné nosné steny a pre deliace priecky profi 30 profi 30 1/2 porotherm profi 30 250 x 300 x 249 profi 30 1/2 125 x 300 x 249 p12 p12 p12 p10 1,72 1 ­ 0,86 1 0,45 1 16 ­ 10,7 8 2,4 ­ 2,0 1,0 5 ­ 5 10 porotherm profi 25 375 x 250 x 249 porotherm profi 11,5 497 x 115 x 249 profi 25 profi 11,5 akustické tehly profi 25 akustik rw 58 db 3 profi 20 akustik rw 55 db 3 porotherm profi 25 akustik porotherm profi 20 akustik 1 375 x 250 x 249 400 x 200 x 249 p12 p12 0,32 1 0,30 1 10,7 10,0 0,5/130 2 0,5/100 2 5 5 2 3 tepelný odpor v suchom stave murivo murované na tenkovrstvovú lepiacu maltu porotherm profi alebo pu penu dryfix extra bez omietok tehly porotherm profi 25 akustik a 20 akustik sú keramické debniace tvarovky ktoré sa vypajú betónom murujú sa na maltu pre tenké skáry porotherm profi alebo na pu penu dryfiy extra akusticky deliacu stenu odporúcame murova spolu s nosným systémom pred zhotovením stropov v opacnom prípade posledný rad domurova plnou tehlou murované na maltu pre tenké skáry porotherm profi alebo pu penu dryfix extra vyplnené betónom s obojstrannou vápennocementovou omietkou hr 15 mm cena palety na ktorej sú výrobky balené t j wst palety 1000x1180 1000x1320 alebo eur-palety 1200x800 je 10 /ks 2

[close]

p. 3

profi ink nov 10 20 pocet tehál na palete ks porotherm profi 44 profi 44 k profi 44 k 1/2 profi 44 r porotherm profi 40 profi 40 k profi 40 k 1/2 profi 40 r porotherm profi 38 profi 38 1/2 60 60 120 72 60 60 120 96 60 120 a murovanie na maltu porotherm profi cena bez dph 2 murovanie na penu dryfix extra cena s dph 2 cena bez dph tehly eur/ks 2,67 2,60 1,81 2,12 2,29 2,31 1,66 1,83 2,22 1,27 tehál v m muriva eur/m2 42,720 ­ ­ ­ 36,640 ­ ­ ­ 35,520 ­ cena s dph 2 tehly eur/ks 3,18 3,09 2,15 2,52 2,73 2,75 1,98 2,18 2,64 1,51 tehál v m muriva eur/m2 50,836 ­ ­ ­ 43,601 ­ ­ ­ 42,268 ­ tehly eur/ks 2,47 2,41 1,68 1,96 2,12 2,14 1,54 1,69 2,06 1,18 tehál v m muriva eur/m2 39,520 ­ ­ ­ 33,920 ­ ­ ­ 32,960 ­ tehly eur/ks 2,94 2,87 2,00 2,33 2,52 2,55 1,83 2,01 2,45 1,40 tehál v m2 muriva eur/m2 47,028 ­ ­ ­ 40,364 ­ ­ ­ 39,222 ­ murovanie na penu dryfix extra porotherm profi 30 profi 30 1/2 porotherm profi 25 porotherm profi 11,5 80 160 60 96 1,79 1,29 2,18 1,75 28,640 ­ 23,326 14,000 2,13 1,54 2,59 2,08 34,081 ­ 27,757 16,660 murovanie na maltu porotherm profi 1,63 1,17 1,96 1,61 26,080 ­ 20,972 12,880 1,94 1,39 2,33 1,92 31,035 ­ 24,956 15,327 inka nov 10 pu pena dryfix extra 20 zdarma na kazdých 5 m2 muriva hr nad 150 mm resp 10 m2 muriva hr do 150 mm jedna dóza zdarma pena navyse 19 eur/ks bez dph murovanie na penu dryfix extra porotherm profi 25 akustik porotherm profi 20 akustik 45 50 3,10 2,71 33,170 27,100 3,69 3,22 39,472 32,249 malta porotherm profi zdarma na kazdé dve palety tehál 1 vrece malty zdarma malta navyse 10,83 eur/vrece bez dph murovanie na maltu porotherm profi 2,79 2,44 29,853 24,400 3,32 2,90 35,525 29,036 cena palety na ktorej sú výrobky balené t j wst palety 1000x1180 1000x1320 alebo eur-palety 1200x800 je 10 /ks 3

[close]

p. 4

profi zhotovovanie nosného a nenosného muriva z tehál porotherm profi je mozné týmito spôsobmi 1 na pu penu dryfix extra ­ pena sa nanása pomocou aplikacnej pistole v dvoch pásoch ­ u stien hrúbky 150 mm a viac v dvoch pásoch sírka pásu cca 30 mm vzdialenos od okraja steny cca 50 mm u stien hrúbky menej ako 150 mm v jednom páse v strede hrúbky steny pu pena dryfix extra aplikacná pisto na pu penu dryfix extra Úspora casu az 50 oproti klasickému spôsobu murovania pohad na nanásanie pu peny dryfix extra pomocou aplikacnej pistole 2 na maltu pre tenké skáry porotherm profi lepiaca malta kontaktným spôsobom ­ malta sa nanása na rebrá tehál valcom urceným na tento spôsob nanásania spotreba malty 8l/m3 malta pre tenké skáry porotherm profi valec na kontaktné nanásanie malty pre tenké skáry Úspora casu az 35 oproti klasickému spôsobu murovania pohad na kontaktný spôsob nanásania malty pre tenké skáry pracovné pomôcky a stenové spony balenie ks nivelacná súprava na nanásanie zakladacej malty 25 cm hrúbka muriva 30 cm 40 cm 44 cm aplikacná pisto na nanásanie pu peny dryfix extra cistic pu peny ­ dóza s obsahom 500 ml stenové spony ploché kotvy z nerezovej ocele ­ rozmery 300 x 20 x 0,7 mm jedna nivelacná súprava obsahuje dve urovnávacie listy malú vodováhu a kufor na prepravu 1 1 1 1 1 1 1 50 ks cena bez dph eur/ks 943,00 295,00 305,00 312,00 319,00 40,00 19,00 0,50 cena s dph eur/ks 1 122,17 351,05 362,95 371,28 379,61 47,60 22,61 0,60 valce na nanásanie lepiacej malty porotherm profi 4

[close]

Comments

no comments yet