Informatiebulletin maart 2017

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Kalender Woensdag 1: Aswoensdag (vasten- en onthoudingsdag) 00.00 uur: Nachtelijke aanbidding van het uitgestelde Allerheiligste Sacrament (kerk open vanaf 9.00 uur) 10.30 uur: Plechtige zegen met het Allerheiligste 11.00 uur: Gelezen H. Mis met aswijding 19.00 uur: Gezongen H. Mis met aswijding Donderdag 2 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 3: Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis 19.00 uur: Kruiswegoefening Zaterdag 4: Eerste zaterdag, toegewijd aan het onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 5: Eerste zondag van de Vasten 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 6 – Geen H.H. Missen Dinsdag 7: H. Thomas van Aquino 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 8: Quatertemperwoensdag 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 9 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 10: Quatertempervrijdag 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis 19.00 uur: Kruiswegoefening Zaterdag 11: Quatertemperzaterdag 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 12: Tweede zondag van de Vasten 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 13 – Geen H.H. Missen Dinsdag 14 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 15: H. Mirakel van Amsterdam, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 16 11.00 uur: Gelezen H. Mis Maart 2017 Vrijdag 17 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis 19.00 uur: Kruiswegoefening Zaterdag 18 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) Zondag 19: Derde zondag van de Vasten 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 20: H. Jozef, bruidegom van de H. maagd Maria, patroon van de H. Kerk en van onze parochie, hoogfeest 19.00 uur: Gezongen H. Mis Dinsdag 21 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 22 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 23 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 24 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis 19.00 uur: Kruiswegoefening Zaterdag 25: Maria Boodschap, hoogfeest 11.00 uur: Gezongen H. Mis Zondag 26: Vierde zondag van de Vasten (Zondag Laetare) (Aanvang van de zomertijd) 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 27 – Geen H.H. Missen Dinsdag 28 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 29 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 30 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 31 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis 19.00 uur: Kruiswegoefening Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Deze maand beginnen wij aan de heilige vastentijd, een tijd waarin wij ons op de ontvangst van de Verlossing door Christus voorbereiden. Ieder van ons moet zich openen om de verlossingsdaad die Christus voor Zijn heilige Kerk mogelijk heeft gemaakt, ook in zijn persoonlijk leven te ontvangen. Daarom beoefent de gehele Kerk het vasten: om alles dat in de weg staat van Gods heilige Wil te verwijderen uit ons leven. Kruiswegoefening op vrijdag Op alle vrijdagen in de vastentijd zal om 19.00 uur in onze kerk de kruisweg worden gebeden. Aansluitend is er een korte kruisverering. Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost. De vasten begint op Aswoensdag en duurt tot en met Paaszaterdag. Het huidige kerkelijk wetboek schrijft de volgende verplichte oefeningen voor: Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn vasten- en onthoudingsdagen, waaraan katholieken tussen 14 en 65 jaar zijn gehouden. Het overtreden hiervan wordt als zware zonde beschouwd. Voor katholieken die buiten deze leeftijdscategorie vallen geldt niet de verplichting om te vasten, maar wel die tot onthouding. Vasten houdt in dat wij op die dagen slechts één verzadigende maaltijd gebruiken; onthouden betekent dat er geen vlees of vleesproducten genuttigd mogen worden. Alle vrijdagen door het jaar, maar bijzonder die in de vastentijd zijn dagen van onthouding, waarop katholieken dus geen vlees mogen eten. Het is raadzaam om de onthouding uit te breiden naar alle andere dagen van de vastentijd. Op zondagen en eersteklas feestdagen (hoogfeesten) vervalt de verplichting tot vasten en onthouding. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Sint-Nicolaasacademie Op zaterdag 18 maart houdt de heer Ernst Verduin, overlevende van de concentratiekampen, een lezing over de holocaust. Hij ziet het als zijn missie om de herinnering aan de verschrikkingen van de oorlog levend te houden. Hoe is het sindsdien de wereld vergaan? Uw gift voor de actie Kerkbalans op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 komt geheel ten goede aan onze eigen Jozefparochie. Van harte aanbevolen! Vastenactie Dit jaar wordt de vastenactie in onze parochie gehouden voor Christian Solidarity International, een organisatie gevestigd in München, Duitsland, die zich onder leiding van voorzitter Peter Fuchs, priester, inzet voor de heropbouw van christelijke gemeenschappen in de door islamitische terreur verwoeste oude apostolische kerken in het Midden-Oosten. U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van parochie H. Jozef, onder vermelding van ‘vastenactie 2017’, of deponeren in de speciale ronde bus achter in de kerk. Bij voorbaat hartelijk dank! 24 maart: H. Gabriël, aartsengel De evangelist Lucas beschrijft de belangrijkste rol van de aartsengel Gabriël in hoofdstuk 1, 26-38, als hij aan de maagd Maria aankondigt dat zij – in haar maagdelijkheid – zwanger zal worden, en een zoon zal baren die Jezus, Zoon van de Allerhoogste zal worden genoemd. Deze gebeurtenis noemen we Annunciatie of Maria Boodschap, een van de grootste christelijke feesten, dat we op 25 maart, precies negen maanden vóór Kerstmis, vieren. Sint Gabriël, die vlug en zacht, de Maagd de liefste boodschap bracht, zij heeft uw tijding blij aanvaard al bleef geen droefheid haar gespaard. Kom bij mij engel, als ’k vergeet wat Jezus’ Moeder voor ons leed. Gabriël Smit (1946)

[close]

Comments

no comments yet