Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Jan - Dis 2016

 

Embed or link this publication

Description

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Jan - Dis 2016

Popular Pages


p. 1

JANUARI – DISEMBER 2016

[close]

p. 2

Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MPJBT JANUARI – DISEMBER 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN 1. Proses pindahmilik Borang I/J di kaunter daripada individu selepas borang lengkap diterima. TEMPOH PIAGAM 10 minit JUMLAH PERKHIDMATAN JUMLAH MENEPATI STANDARD PIAGAM 3,787 3,787 % PENCAPAIAN PIAGAM 100% 2. Memproses terimaan bayaran di kaunter. 20 minit kecuali musim cukai 63,717 56,599 88.83% 3. Tindakan pembaikan kerosakan/ bencana alam bagi kes :  Kecemasan 24 jam  Kerosakan Kecil 14 hari bekerja  Kerosakan Besar 60 hari bekerja dari tempoh aduan/maklumat diterima 28 345 1 356 95% (membaiki kerosakan infrastruktur/ kemudahan awam dan pokok tumbang) 4. Pengeluaran Lesen Premis Perniagaan dan Iklan Tidak Berisiko dari tarikh permohonan lengkap 1 hari bekerja diterima 1,516 1,516 100% 5. Memproses dan memaklumkan permohonan peralatan keraian majlis dari tarikh surat permohonan 7 hari bekerja diterima 449 449 100% 6. Mempamerkan Senarai Jadual Tawaran Harga Kontraktor selepas tarikh tutup tender / sebutharga 14 hari bekerja 430 430 100% 1

[close]

p. 3

Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MPJBT JANUARI - DISEMBER 2016 BIL. PIAGAM PELANGGAN TEMPOH PIAGAM JUMLAH PERKHIDMATAN 7. Memproses tuntutan bayaran / wang amanah kepada kontraktor / pembekal / pendeposit dari tarikh invois / tuntutan diterima di jabatan 14 hari bekerja berkaitan 10,542 JUMLAH MENEPATI STANDARD PIAGAM 6,257 8. Memaklumkan keputusan permohonan tambahan / ubahan dan permit sementara selepas tarikh minit Mesyuarat Jawatankuasa OSC 14 hari bekerja diterima 863 863 9. Memproses Permohonan Pelan Kebenaran Merancang / Kerjatanah / Jalan / Perparitan / Bangunan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat 45 hari bekerja Setempat (OSC) 277 277 % PENCAPAIAN PIAGAM 59% 100% 100% Jumlah Perkhidmatan LAPORAN RINGKASAN Jumlah Menepati Standard Piagam Pelanggan Jumlah Tidak Menepati Standard Piagam Pelanggan 81,955 70,534 PERATUS PENCAPAIAN 86% 11,421 2

[close]

p. 4

Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MPJBT JANUARI - DISEMBER 2016 Pencapaian Piagam Pelanggan 14% 86% Jumlah Menepati Standard Piagam Pelanggan Jumlah Tidak Menepati Standard Piagam Pelanggan 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - 63,717 Pencapaian Piagam Pelanggan MPJBT Mengikut Jenis Perkhidmatan 56,599 3,787 0 6,257 18 449 0 430 0 863 0 277 3,787 7,118 374 356 1,516 1,516 449 430 10,542 4,285 863 277 0 Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard Piagam Tidak Menepati Standard Piagam 3

[close]

p. 5

MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MPJBT BAGI JANUARI - DISEMBER 2016 1. Proses pindahmilik Borang I/J di kaunter daripada individu selepas borang lengkap diterima. Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard Januari 2016 Februari 2016 267 267 - 303 100% 0% 303 - 343 100% 0% Mac 2016 306 343 100% 0% April 2016 386 306 100% 0% Mei 2016 386 - 374 100% 0% Jun 2016 374 100% 0% Julai 2016 Ogos 2016 September 2016 Oktober 2016 November 2016 Disember 2016 201 201 - 288 100% 0% 288 - 210 100% 0% 210 - 334 100% 0% 334 - 374 100% 0% 374 - 401 100% 0% 401 - 100% 0% 2. Memproses terimaan bayaran di kaunter Tempoh Piagam Pelanggan : 20 minit kecuali musim cukai Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard Januari 2016 Februari 2016 Mac 2016 April 2016 13,406 10,832 2,574 12,846 8,775 81% 4,071 19% 6,858 68% 32% 6,838 20 3,746 99.7% 0.3% 3,729 17 633 99.5% 0.5% Mei 2016 Jun 2016 2,610 625 2,595 98.7% 99.4% 8 15 1.3% 0.6% Julai 2016 3,175 3,154 21 Ogos 2016 8,122 99% 1% 8,059 63 September 2016 Oktober 2016 November 2016 Disember 2016 2,857 99% 1% 2,857 - 3,372 100% 0% 3,372 - 2,655 100% 0% 2,654 1 3,437 99.96% 0.04% 3,109 328 90.46% 9.54% LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH 1

[close]

p. 6

3. Tindakan pembaikan kerosakan/bencana alam bagi kes: Tempoh Piagam Pelanggan : Kecemasan - 24 jam Kerosakan Kecil - 14 hari bekerja Kerosakan Besar - 60 hari bekerja dari tempoh aduan/maklumat diterima (membaiki kerosakan infrastruktur/kemudahan awam dan pokok tumbang ) Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard Januari 2016 360 356 99% 4 1% Julai 2016 Februari 2016 Ogos 2016 Mac 2016 September 2016 April 2016 Oktober 2016 Mei 2016 Jun 2016 November 2016 Disember 2016 4. Pengeluaran Lesen Premis Perniagaan dan Iklan Tidak Berisiko dari tarikh permohonan lengkap diterima Tempoh Piagam Pelanggan : 1 hari bekerja Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard Januari 2016 157 157 - 96 100% 0% Februari 2016 175 96 100% 0% Mac 2016 175 - 163 100% 0% April 2016 163 - 168 100% 0% Mei 2016 168 - 161 100% 0% Jun 2016 161 100% 0% Julai 2016 Ogos 2016 September 2016 Oktober 2016 November 2016 Disember 2016 111 140 77 92 52 124 111 100% 0% 140 100% 0% 77 100% 0% 92 100% 0% 52 100% 0% 124 100% 0% LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH 2

[close]

p. 7

5. Memproses dan memaklumkan permohonan peralatan keraian majlis dari tarikh surat permohonan diterima Tempoh Piagam Pelanggan : 7 hari bekerja Januari 2016 Februari 2016 Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 50 36 50 100% 0% 40 36 100% 0% Mac 2016 38 40 100% 0% April 2016 62 38 100% 0% Mei 2016 18 62 100% 0% Jun 2016 18 100% 0% Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 18 Julai 2016 27 18 100% 0% Ogos 2016 40 27 100% 0% September 2016 65 40 100% 0% Oktober 2016 55 65 100% 0% November 2016 55 100% 0% Disember 2016 6. Mempamerkan Senarai Jadual Tawaran Harga Kontraktor selepas tarikh tutup tender/sebutharga Tempoh Piagam Pelanggan : 14 hari bekerja Januari 2016 Februari 2016 Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 38 14 38 100% 0% 82 14 100% 0% Mac 2016 51 82 100% 0% April 2016 17 51 100% 0% Mei 2016 11 17 100% 0% Jun 2016 11 100% 0% Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 20 Julai 2016 3 20 100% 0% Ogos 2016 21 3 100% 0% September 2016 24 21 100% 0% Oktober 2016 November 2016 109 40 24 109 100% 100% -- 0% 0% Disember 2016 40 100% 0% LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH 3

[close]

p. 8

7. Memproses tuntutan bayaran/wang amanah kepada kontraktor/pembekal/pendeposit dari tarikh invois/tuntutan diterima di jabatan berkaitan Tempoh Piagam Pelanggan : 14 hari bekerja Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard Januari 2016 Februari 2016 Mac 2016 1,299 542 757 556 42% 58% 332 224 1,205 60% 40% 974 231 947 81% 19% April 2016 568 379 819 60% 40% Mei 2016 449 370 Jun 2016 1,198 55% 45% 664 534 55% 45% Julai 2016 Ogos 2016 September 2016 Oktober 2016 November 2016 Disember 2016 492 301 191 713 61% 39% 455 258 736 64% 36% 450 286 851 61% 39% 534 317 933 63% 37% 538 395 793 58% 42% 450 343 57% 43% 8. Memaklumkan keputusan permohonan tambahan/ubahan dan permit sementara selepas tarikh minit Mesyuarat Jawatankuasa OSC diterima Tempoh Piagam Pelanggan : 14 hari bekerja Januari 2016 Februari 2016 Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 74 40 74 100% 0% 93 40 100% 0% Mac 2016 75 93 100% 0% April 2016 95 75 100% 0% Mei 2016 109 95 100% 0% Jun 2016 109 100% 0% Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 21 Julai 2016 54 21 100% 0% Ogos 2016 September 2016 100 99 54 100 100% 100% -- 0% 0% Oktober 2016 50 99 100% 0% November 2016 53 50 100% 0% Disember 2016 53 100% 0% LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH 4

[close]

p. 9

9. Memproses permohonan Pelan Kebenaran Merancang/Kerjatanah/Jalan/Perparitan/Bangunan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Tempoh Piagam Pelanggan : 45 hari bekerja Januari 2016 Februari 2016 Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 19 18 19 100% 0% 21 18 100% 0% Mac 2016 21 - 32 100% 0% April 2016 32 - 18 100% 0% Mei 2016 18 - 48 100% 0% Jun 2016 48 100% 0% Jumlah Perkhidmatan Jum. Menepati Standard % Menepati Standard Jum. Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard 10 Julai 2016 28 10 100% 0% Ogos 2016 25 28 100% 0% September 2016 24 25 100% 0% Oktober 2016 14 24 100% 0% November 2016 20 14 100% 0% Disember 2016 20 100% 0% LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH 5

[close]

p. 10[close]

Comments

no comments yet