Nordiska Etikettbolaget AB

 

Embed or link this publication

Description

Företagsförvärv

Popular Pages


p. 1

INFORMATION OM FÖRETAGSFÖRVÄRV Multiprofilering i Borås AB, som genom sitt dotterbolag Nordiska Etikettbolaget AB producerar produkter för textil profilering, har förvärvat samtliga aktier i dotterbolaget Nordiska Kvalitetsmärkning AB. Multiprofilering i Borås AB övertar aktierna den 1 mars 2017, verksamheten kommer framledes bedrivas i Nordiska Etikettbolaget AB med organisationsnummer 556203-2846. Nordiska Kvalietsmärkning AB är verksamt inom området brodyr. Syftet med förvärvet är att öka kundbasen samt komplettera den nuvarande verksamheten. Förvärvet beräknas ge positiva effekter. För ytterligare information kontakta Eva-Maria Larson, Henrik Swegmark eller Johan Sandström, 033-488 990, eller nordiska@etikettbolaget.se Nordiska Etikettbolaget AB • Besöksadress: Sagagatan 19 • Leveransadress: Sagagatan 17 • SE-506 35 Borås Sweden Telefon: +46 (0) 33 48 89 90 • nordiska@etikettbolaget.se • www.etikettbolaget.se

[close]

Comments

no comments yet