İkram Turizm Umre Rehberi

 

Embed or link this publication

Description

umre rehberi, ikram turizm

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

UMRE REHBERİ VE DUA KİTABI YAYINA HAZIRLAYAN İBRAHİM ÇETİN Mekke Ümmül Kur’a Üniversitesi İslam Hukuku Bölümü Mezunu

[close]

p. 3[close]

p. 4

İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş Umre Adayları İçin Pratik Bilgiler Umre Umre’nin Hac’dan Farklı Olan Yönleri Umre’nin Yapılışı Umreye Nasıl Niyet Edilir Umre Tavafı İçin Niyet Sa’y Umre Sa’yı İçin Niyet Seferilik Tıraş İle İlgili Hadis-i Şerif Umre İbadetinde Kadın ve Erkek Farkı İhram İhram Yasakları Mikât Mekke’ye Girerken Okunacak Dua Mekke’ye Ulaşılınca Okunacak Dua Kâbe’ye Ulaşılınca Okunacak Dua Tavaf Duaları Tavaf Namazından Sonra Okunan Dua Mültezemde Okunacak Dua Hatîm’de Okunacak Dua Zemzem İçince Okunacak Dua 08 10 12 20 21 22 22 24 27 27 30 32 33 35 35 37 41 43 44 46 61 65 67 70

[close]

p. 5

Sa’y Duaları Sa’y Tamamlanınca Merve’de Okunacak Dua Mekke Ayrılış Duası Medine-i Münevvere Medine-i Münevvere Uzaktan Görününce Okunacak Dua Mescid-i Nebeviye Varınca Okunacak Dua Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Kabri Önünde Selam ve Dua Hz. Ebu Bekir (r.a.)’in Kabri Başında Selam ve Dua Hz. Ömer (ra)’in Kabri Başında Selam ve Dua Cennetü’l-Baki, Uhut Şehitleri ve Başka Kabristanları Ziyaret Esnasında Okunacak Dua Medine’den Ayrılırken, Rasulullah’ı Ziyaret ve İki Rekat Namaz’dan Sonra Medine Ayrılış Duası 72 101 103 104 105 110 112 120 121 125 127 129

[close]

p. 6

Mekke-i Mükerreme ve Mekke Ziyaret Yerleri Kâbe Mescid-i Haram Hacer-i Esved Zemzem Cennet’ul Mua’la Kabristanı Cin Mescidi Cebel-i Nur Cebel-i Sevr Arafat Cebel-i Rahme Müzdelife Mina Medine Ziyaret Yerleri Uhud ve Uhud Şehitliği Kıbleteyn Mescidi Fetih Mescidleri Kuba Mescidi Cuma Mescidi Cennet’ul Baki Kabe-i Muazzama Krokisi Mescid-i Nebevi Krokisi Cennet’ul Baki Krokisi S. Arabistan’da Namazların Kılınış Biçimleri 130 133 141 143 146 149 150 152 153 155 155 156 157 158 159 161 162 165 166 167 169 171 173 174

[close]

p. 7

Sefer Duası

[close]

p. 8

Sefer Duası (Anlamı) Her türlü noksandan münezzehtir. O Allah ki, bunu bizim hizmetimize verdi, yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi. Muhakkak ki sonunda Rabbimize döneceğiz. Allah’ım bu yolculuğumuzda Senden iyilik, takva ve işlerimizde rızanı istiyoruz. Allah’ım bu yolculuğu bize kolaylaştır, uzaklığını yakınlaştır. Allah’ım, yolculuğumuzda bizi koruyan, ailemizi de görüp gözeten Sensin. Allah’ım yolculuğun verdiği sıkıntıdan, üzücü hallerinden, mal ve ailemiz hakkında kötü akıbetten Sana sığınırım.

[close]

p. 9

Önsöz Kâbe, Allah’ın evi manasına “Beytullah” ismini taşıyan ve yeryüzünde inşa edilen ilk mabettir. Mekke-i Mükerreme’de bulunan bu şerefli eve İslâm’ın beş temel esasından biri olan Hac ibadeti için dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca Müslüman akın eder gelir. Kalpleri aynı hedefler için çarpan siyahı, beyazı ve her rengi ile bu kardeş müminler Mekke ve Medine’de kutsal bir ibadeti yerine getirirler. İhrama girmek, Arafat ve Müzdelife’de vakfe yapmak, Kâbe’yi tavaf etmek, dünyanın dört bir yanından gelen müminler seline karışıp akmak, ruhları dinlendiren, gönülleri sevinç ve heyecanla dolduran ne güzel bir ibâdet akışıdır. Mü’minler, Allah’ın Evinin etrafında pervane gibi dönerken, Safa ve Merve tepeleri arasında Sa’y ederken ve nihayet Medine’de sevgili Peygamberimizin kabrini ziyaret ederken ne büyük bir coşku ve sevinç duyarlar. Onlar bu hususta haklıdırlar. Zira Cenab-ı Hakkın sayısız nimet ve ikramlarına mazhar olmuşlardır. - Hac farklı bir cihattır. Bu cihatta mü’minler sabrı, tevazuyu, olgunluğu, tevekkülü, Allah için harcamayı, Allah için sevmeyi öğrenirler.

[close]

p. 10

-Hac maddi ve manevi birçok zorlukları yenerek eda edilir. Bütün ibadetler gibi haccın da Allah katında makbul ve daha sevaplı olması için usulüne uygun, eksiksiz, peygamberimizin yaptığı ve öğrettiği şekilde yapılması gerekir. -Hac ve umre namaz gibi her zaman ve her yerde eda edilen bir ibadet değildir. Çoğumuz bu ibadeti ilk defa eda etmekteyiz. Bu sebeble elinizdeki bu rehberi yola çıkmadan evvel bir kaç defa okuyunuz. Ayrıca daha evvel Hacca gitmiş hacılara ve özellikle Hac konusunda bilgili, tecrübeli ve ilmine itimat ettiğiniz hoca efendilere müracaat etmenizde fayda vardır. Zira elinizdeki bu rehber fazla teferruata dalmadan, öz olarak hazırlanmıştır. Cenab-ı Allah’dan faydalı ilim, salih amel ve helâl rızık niyaz ederiz. Keremi sonsuz mevlamız hepimize kolaylıklar versin. Haccımızı, Umremizi ve bütün ibadetlerimizi yüce katında kabul buyursun. İbrahim Çetin Fatih / İSTANBUL 29.09.2000

[close]

p. 11

GİRİŞ Giriş Kâbe’yi ziyaretle ilgili iki ibadet vardır: Hac ve Umre. Gücü yeten, imkân bulan Müslümanlar’a, ömründe bir defa hac etmek farz, umre Hanefi ve Maliki mezhebine göre sünnettir. Şâfi ve Hanbeli mezhebine göre farzdır. Hac ancak hac ayları denilen belirli bir zaman dilimi içinde yapılır. Bu zaman diliminin bütününe Hac Mevsimi veya “Eyyâmu’l-Hac” denilir. Hac Mevsimi Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce’nin ilk on gününü içine alır. Bu aylar girmeden hac ile ilgili menasikten biri yapılamayacağı gibi Arefe Günü öğle vaktinden bayram sabahı sabah namazına kadar çok az bile olsa, Arafat sınırları içerisinde bulunup vakfe yapmayanın haccı batıl olmuş olur. Yeniden hac yapması gerekir. Arefe günü ve kurban bayramı günlerinde hac ibadeti yapılacağından umre yapmak mekruh görülmüştür. 10 Umre Rehberi ve Dua Kitabı

[close]

p. 12

Umrenin ise, belirli bir zamanı yoktur. Arefe Günü sabahından, Kurban Bayramı’nın dördüncü günü akşamına kadar olan beş gün müstesna ister hac aylarında, ister hac ayları dışında, yıl boyunca her zaman yapılabilir. Mîkat sınırları ile Harem Bölgesi arasında (Hill Bölgesi’nde) bulunanlar, gerek umre, gerek hac için ihrama bulundukları yerde, (Harem bölgesine girmeden) Harem bölgesinde ve Mekke’de bulunanlar ise hac için Harem bölgesinde, umre için ise, Harem bölgesi dışındaki Mikatlar’dan, özellikle de Ten’im ve Ci’rane’den ihrama girerler. 11 Hac ve umre birbirlerinden ayrı her biri tek başına yapılabileceği gibi, hac ayları içinde ikisi birlikte de yapılabilir. Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâ'be'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir. (Bakara 158)

[close]

p. 13

PRATİK BİLGİLER Umre Adayları İçin Pratik Bilgiler Hac ve umre yapmak isteyen değerli müminlerin yolculukları sırasında dikkat etmeleri gereken bazı pratik bilgileri şöyle özetleyebiliriz. 1)Umre ve hac yolculuğuna çıkacak kardeşlerimiz Allah rızası için yapılacak ve sayısız ecir kazanılacak bu ibadetler için helal para temin etmeli, alacaklarını almalı, borçlarını ödemelidir. Bu mümkün değilse yazı ile tevsik ediniz. 12 2)Aile efradınız, hısım ve akrabalarınız ile helalleşiniz. 3)Aşırıya kaçmadan yol hazırlığı yapınız. 4)Hac yahut umre seferi, yorucu ve uzun bir seferdir. Bu ibâdetler bedeni ve mâli bir ibadettir. Öyleyse daima sabır gösterecek ve daima ilahi rızayı arayacaksınız. Umre Rehberi ve Dua Kitabı

[close]

p. 14

5)Yolculuğunuz, genellikle kafile içinde geçeceğinden, kafile başkanının molalarda verdikleri kalkış saatlerine uyunuz. Emir ve tavsiyelerini dikkatle dinleyiniz. Herşeye itiraz etmeyiniz. Bu yolda çektiğiniz ve çekeceğiniz her sıkıntıya karşı sabırlı olunuz. 6)Hac ve umreye genç yaşta gitmeye bakınız. 13 7)Hac ve Umre için gerekli bütün malumatı önceden mutlaka okuyunuz, öğreniniz. Zira her zaman sizi uyaran bir kimse bulamayabilirsiniz. 8)Yolculuğunuz boyunca ihlas ve samimiyeti terk etmeyiniz. Şeytan, özellikle bu yolculuk sırasında size tesir etmeye çalışacaktır. Onu asla dinlemeyiniz ve ona asla itaat etmeyiniz. 9)Arkadaşlarınızın hatalarını hoş görünüz. Affı ve bağışı elden bırakmayınız.

[close]

p. 15

PRATİK BİLGİLER 10)Allah’ı çok zikrediniz. Rasulullah’a çok salavat getiriniz. 11)Kimseye yük olmayınız. Herkesin yardımına koşunuz. Başkalarını asla rahatsız etmeyiniz. 12)Çok cömert ve bağışlayıcı olunuz. 13)Yemenizde ve içmenizde sünnete uygun hareket ediniz. Sağlığınızı koruyunuz, bunun için özellikle çok soğuk su içmekten, çok sıcak yemekten güneş altında uzun süre dolaşmaktan, bozulmuş yemekleri yemekten uzak durunuz. 14 14)Ağır yağlı ve kızarmış yiyecekleri yemeyiniz. 15)Bol bol Zemzem suyu içiniz, zira Zemzem suyunda mikropların barınması mümkün olmamaktadır. Umre Rehberi ve Dua Kitabı

[close]

Comments

no comments yet