Informatiebulletin februari 2017

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Kalender Woensdag 1: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 2: Maria Lichtmis, feest 11.00 uur: Gezongen plechtige Drieherenmis met kaarsenwijding en processie 19.00 uur: Gezongen H. Mis met kaarsenwijding en processie Vrijdag 3: H. Blasius, bisschop en martelaar – Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 4: H. Andreas Corsini, bisschop en belijder – Eerste zaterdag, toegewijd aan het onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 5: Vijfde zondag na Driekoningen 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 6: H. Titus, bisschop en belijder (commemoratie: H. Dorothea, maagd en martelares) Geen H.H. Missen Dinsdag 7: H. Romualdus, abt 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 8: H. Johannes de Matha, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 9: H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 10: H. Scholastica, maagd 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 11: Verschijning van onze lieve Vrouw te Lourdes 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 12: Zondag Septuagesima 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 13 Geen H.H. Missen Dinsdag 14: H. Valentinus, priester en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 15: H.H. Faustinus en Jovita, martelaren 11.00 uur: Gelezen H. Mis Februari 2017 Donderdag 16 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 17 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 18: H. Simeon, bisschop en martelaar 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) Zondag 19: Zondag Sexagesima 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 20 – Geen H.H. Missen Dinsdag 21 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 22: Sint Petrus’ Stoel, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 23: H. Petrus Damianus, bisschop, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 24: H. Matthias, apostel 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 25 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 26: Zondag Quinquagesima 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis 14.00 uur: Junioracademie (pastorie) Maandag 27: H. Gabriëli van de Moeder van Smarten Geen H.H. Missen Dinsdag 28 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) 19.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend tot Aswoensdag 1 maart, 10.30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament des Altaars Let op: Om 23.00 uur wordt de kerkdeur gesloten tot de volgende ochtend 9.00 uur. U kunt dan nog wel naar buiten, maar niet meer naar binnen. Wilt u aan de nachtelijke aanbidding deelnemen, dan moet u vóór 23.00 uur aanwezig zijn. Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Wij staan aan het begin van de voorvastentijd, de voorbereiding op de grote, heilige vasten, die ertoe dient om ons hart en onze ziel voor God te openen, opdat wij ons volledig overgeven aan Zijn heilige Wil. verlossing hopen. Het vasten heeft dus als doel om alles wat in ons is overgebleven van de oude mens te vernietigen. Vasten is gericht op de verlossing. Het sluiten van compromissen met of het toestaan van hetgeen ons daarbij in de weg staat is daarom geen optie voor hen die op Dit geldt niet alleen in het geestelijk leven, wij zouden consequent moeten zijn in alle aspecten van het leven. Veel mensen zijn ertoe geneigd te denken of hebben blindelings geleerd dat zij in de zichtbare wereld niet aan deze radicaliteit hoeven te voldoen. Dat is echter niet zo, want het zijn juist vaak de zichtbare dingen die de geest verzwakken. Het vasten is dus niet alleen een innerlijke houding, maar een houding die ook naar buiten wil dringen, een houding die tijd en eeuwigheid in ogenschouw neemt en het onderscheid tussen goed en kwaad weet te maken. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Zuster Berdine Op vrijdag 6 januari, het hoogfeest van de openbaring des Heren, is een van onze parochianen, Berdine Zoonen, zuster geworden in het klooster van de Benedictinessen van Maria, Koningin van de Apostelen in de Verenigde Staten. Zij verbleef al twee maanden in dit klooster als ‘kandidaat’ en heeft nu met vier andere jonge vrouwen de postulantenjurk met korte kap en de wonderdadige medaille ontvangen. Ze is nu een van de zeven postulanten in dit klooster. Tijdens het postulaat leert zij de geestelijke en leerstellige basisprincipes en alles over het reilen en zeilen in en om het klooster. Tot aan haar echte inkleding, die waarschijnlijk in de komende zomer zal plaatsvinden, zal zij zuster Berdine heten (vooraan op de foto). Zij zal dan, als bruid van Christus, een trouwjurk dragen, die zij tijdens die plechtigheid verruilt voor het traditionele habijt van de Benedictinessen met een witte kap. Daarbij zal zij ook haar nieuwe kloosternaam ontvangen. Op dat moment wordt zij novice en zal zij aan het echte kloosterleven beginnen. In een eerdere bijdrage van zuster Berdine zelf – gepubliceerd in het Informatiebulletin van de maand december 2016 – riep zij ons op tot gebed. Laten wij haar met gebed begeleiden op de weg naar haar inkleding, dat haar kloosterroeping vruchtbaar mag zijn voor de Kerk en voor haarzelf. Sint-Nicolaasacademie Op zaterdag 18 februari staat de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie in het teken van honderd jaar Fatima (19172017). Priester Peter Klos, die zich al 25 jaar bezighoudt met de Vrouwe van Alle Volkeren (1945-1959), spreekt over de actuele boodschap van de verschijningen in Fatima. In 1917 veranderde de landkaart van Europa. De H. Maagd voorspelde het gevaar van de communistische revolutie en de verzwakking van de Kerk. Hoe zit het met het derde geheim? Junioracademie Op zondag 26 februari vindt om 14.00 uur in de grote zaal van de pastorie weer een bijeenkomst plaats van de Junioracademie voor jongeren tussen 18 en 40 jaar. Jules van Rooyen spreekt over de 200-jarige oorlog, van Napoleon tot Roosevelt, de strijd tussen links en rechts, republikeinen en monarchisten, oost en west. Ieder jaar houden de kerkgenootschappen in Nederland de actie Kerkbalans, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de eigen parochie of kerkelijke gemeente. Onze parochie staat voor hoge lasten die niet uit de wekelijkse collecteopbrengst voldaan kunnen worden. In het jaar 2016 is de restauratie van de buitenkant van de kerk voltooid, maar ook de vaste lasten als verzekeringen, energie en belastingen moeten elke maand weer betaald kunnen worden. Mogen we daarom op uw extra bijdrage rekenen? U kunt deze overschrijven op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van R.-k. parochie H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Gift Kerkbalans’. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

[close]

Comments

no comments yet