Dnevnik priprema

 

Embed or link this publication

Description

Dnevnik priprema

Popular Pages


p. 1

DNEVNIK PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE IZVAN UČIONICE

[close]

p. 2

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE LIKOVNE KULTURE PRIPRAVA: 7. razred NASTAVNI SADRŽAJ: • Nastavna cjelina: Masa i prostor • Metodička jedinica: Linijski istanjena masa CILJ OBRADE NASTAVNOG SADRŽAJA (metodičke jedinice): prepoznati i vrednovati estetske vrijednosti linijski istanjenih masa u kompozicijskim odnosima ISHODI: razlikovati i usporediti antički nakit s današnjim modernim nakitom; aktivno sudjelovati u radu; slušati upute i objašnjenja; osmisliti i kreirati vlastiti nakit NASTAVNI ZADACI : • Obrazovni: uočiti i spoznati dinamiku linijski istanjene mase u kompozicijskom odnosu; upoznati običaje i kulturu u antičkom dobu • Funkcionalni: razvijati preciznost kod uočavanja i opisivanja antičkog nakita, razvijati vještinu izrađivanja raznog nakit od žice i raznobojnih kamenčića • Odgojni: razviti kod učenika svijest o važnosti antičkog doba u odnosu na današnji svakodnevni život • Posebna nastavna sredstva i pomagala: savitljiva žica, kliješta, raznobojni kamenčići • Korelacija – veze s ostalim predmetima i područjima: • Metodički oblici rada:(kombinirani): frontalni i individualni

[close]

p. 3

ORGANIZACIJA NASTAVNOG RADA - ARTIKULACIJA METODIČKE JEDINICE Red. Faze rada i sadržaj broj Metodičko oblikovanje Vrijeme u minuti 1. Uvodni dio Učenici, putem medija gledaju nakit koji -demonstracija se koristio u doba antike: ukrasne igle koje su pričvršćivali na toge, naušnice, 15 min. prstenje ogrlice, itd. Razgovaramo o primjerima iz svakodnevnog okruženja u kojima -razgovor nalazimo linijski istanjenu masu. (paukova mreža, grančice drveta…) 2. Glavni dio Svakom učeniku dijelim komad žice i objašnjavam način rada sa njom. Žicu -slušanje modeliramo savijanjem i rezanjem. Učenici imaju zadatak oblikovati od linijski istanjene mase - žice komad -razgovor 60 min. nakita po izboru (prsten, narukvica, ogrlica) u koji će umetnuti raznobojne kamenčiće. -praktični rad Svaki učenik radi skicu na osnovu koje samostalno izvodi zadatak. Obilazim ih i potičem na rad. (Sugestije se daju isključivo za tehničko rješavanje problema). 3. Zaključak Svaki učenik predstavlja svoj rad -izlaganje (ogrlicu, naušnicu i prsten) i stavlja ju na stol, kako bi njegov rad bio vidljiv svakome. 15 min.

[close]

p. 4

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOGA SATA IZ HRVATSKOGA JEZIKA PRIPRAVA: 2. razred NASTAVNI SADRŽAJ: • Nastavna cjelina: IMENICE • Metodička jedinica: Imenice CILJ OBRADE NASTAVNOG SADRŽAJA (metodičke jedinice): usvojiti znanje o imenicama ISHODI: učenik će razlikovati imenice kao riječi koje imenuju sve što nas okružuje; primijeniti će temeljnu jezičnu (gramatičku i pravopisnu) normu i rječnik; ostvariti uspješnu usmenu i pismenu komunikaciju; učenik će prepoznati imenice među drugim riječima, obogatiti će rječnik govorenjem i pisanjem; steći će pozitivan odnos prema hrvatskom jeziku; slušati upute i objašnjenja NASTAVNI ZADACI : • Obrazovni: naučiti da su imenice riječi kojima imenujemo ono što nas okružuje; razvijati sposobnost prepoznavanja i razlikovanja imenica među drugim riječima; izgovarati i zapisivati imenice; • Funkcionalni: znati razlikovati i primijeniti imenice kao vrste riječi u govornoj i pisanoj komunikaciji • Odgojni: razvijati samostalnost u rješavanju zadataka i radne navike; poticati suradnju i komunikaciju među učenicima; utjecati na urednost i pravopisnu točnost; stvoriti ugodnu radnu atmosferu. • Posebna nastavna sredstva i pomagala: kartončići za pisanje (rad u skupini); neoblikovani didaktički materijal (kamen, list, grančica, šišarka, ...) • Korelacija – veze s ostalim predmetima i područjima: Priroda i društvo – kultura stanovanja; svakodnevno okruženje. • Metodički oblici rada: Frontalni, individualni, rad u skupini.

[close]

p. 5

ORGANIZACIJA NASTAVNOG RADA - ARTIKULACIJA METODIČKE JEDINICE Red. Metodičko Vrijeme broj Faze rada i sadržaj oblikovanje u minuti 1. Uvodni dio Učenici na školskom dvorištu promatraju prostor u kojem se nalaze. Zapisuju na papir imena svega što su opazili u svojoj okolini. Čitaju što su napisali, uočavaju zajedničke riječi, …. Zaključuju da je čovjek svemu što ga okružuje dao ime – imenica. 10 min. 2. Glavni dio Nakon prepričavanja priče Moj pas Nero i njegovi prijatelji, učenici odgovaraju na postavljena pitanja, te u svakom odgovoru uočavaju imenice. Učenici rade u skupinama. Zadatak je da u zadanom vremenu napišu što više imenica (i vlastitih) koje su prepoznali u priči. 25 min. 3. Zaključak Učenici prepoznaju imenice koje ih okružuju zimi, u proljeće i ljeti, te ih svrstavaju u skupine (bića, stvari i pojave). Učitelj provjerava zadatak te ih zajedno s učenicima analizira. 10 min.

[close]

p. 6

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE IZ PRIRODE I DRUŠTVA PRIPRAVA: 1. i 2. razred NASTAVNI SADRŽAJ: • Nastavna cjelina: Naš grad • Metodička jedinica: Naša Batana Rovinja CILJ OBRADE NASTAVNOG SADRŽAJA (metodičke jedinice): istražiti i prikazati povijesnu i kulturološku tradiciju izrade batane (tipične rovinjske brodice) te njezino značenje gradu Rovinju ISHODI: razlikovati i usporediti batanu od drugih brodica ; osmisliti i kreirati vlastitu brodicu; slušati upute i objašnjenja NASTAVNI ZADACI : • Obrazovni: naučiti što je to batana, upoznati se njezinom kulturom i tradicijom, čemu je služila, kako se i zbog čega izrađuje, koja je najstarija batana u Rovinju • Funkcionalni: razvijati preciznost kod uočavanja i opisivanja oblika batane, vesla i njezinog jedra, razvijati vještinu izrađivanje makete i vlastite batane, razvijati stvaralačku maštu, razvijati sposobnost uživljavanja • Odgojni: doživjeti povijesnu priču svoga grada, razvijati uvjerenja i stavove naše tradicije, poštivati vlastitu kulturu grada. • Posebna nastavna sredstva i pomagala: maketa batane, video-klipovi o batani, papiri za izradu batane i jedra, kolaž, krep papir, škare, drvene bojice i flomasteri; - https://www.youtube.com/watch?v=ueobKG-jqxg (izrada batane), - https://www.youtube.com/watch?v=PqjsfQFYNhc (najstarija batana u Rovinju). • Korelacija – veze s ostalim predmetima i područjima: hrvatski jezik i likovna kultura • Metodički oblici rada:(kombinirani): individualni, frontalni i grupni rad

[close]

p. 7

ORGANIZACIJA NASTAVNOG RADA - ARTIKULACIJA METODIČKE JEDINICE Red. Faze rada i sadržaj broj Metodičko oblikovanje Vrijeme u minuti 1. Uvodni dio Učenicima pokazujem maketu rovinjske -demonstracija 3 min. brodice i postavljam im pitanja vezana uz -razgovor naš grad i naču luku 2. Glavni dio Učenicima čitam povijesni tekst o -čitanje rovinjskoj batani Naša Batana Rovinja -slušanje dok oni pozorno slušaju. Nakon -razgovor pročitanog teksta učenici odgovaraju na (odgovori na 35 min. moja postavljena pitanja: Je li vam se dopao tekst?; O čemu tekst govori?; Kakvog je karaktera (vesela, tužna,…)?; Jeste li upamtili koji se važni pojmovi, činjenice spominju? Učenici pozorno gledaju video-klip o pitanja) izradi batane. Nakon video-klipa odgovaraju na moja postavljena pitanja: Kakvog su oblika batana i njezino jedro? Koje je veličine batana? Od čega su izrađene batana i jedro? Ima li danas batana jedro? Čemu služe vesla i kako se s njima trebamo koristiti? Čemu služi batana u današnje vrijeme? Od papira izrađuju vlastite batane s jedrom. Svaki učenik svojoj batani daje ime i broj po kojemu će biti -slušanje -razgovor (odgovori na pitanja) -praktični rad prepoznatljiva. 3. Zaključak Svaki učenik predstavlja svoju batanu i -izlaganje 7 min. dolazi do panoa, koji simbolizira more i nebo i lijepi svoju batanu na pano.

[close]

p. 8

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE - UPOZNAJ SVOJE MJESTO PRIPRAVA: 7. i 8. razred NASTAVNI SADRŽAJ: • Nastavna cjelina: BLAGDANI • Metodička jedinica: Europski dan jezika CILJ OBRADE NASTAVNOG SADRŽAJA (metodičke jedinice): Europski dan jezika u našem gradu ISHODI: čitati QR kodove, upoznati svoj grad, proširiti vokabular stranih jezika, identificirati, bilježiti i pratiti slijed događaja zapisanih u brošuri, snalaziti se u okruženju, slušati upute i objašnjenja NASTAVNI ZADACI : • Obrazovni: upoznati se s aplikacijom QR kod, upoznati svoj grad. • Funkcionalni: znati čitati QR kodove, znati se snalaziti u prostoru. • Odgojni: suradnja s drugim školama u gradu, timski rad, proširiti svijest o važnosti stranih jezika. • Posebna nastavna sredstva i pomagala: mobitel, brošura • Korelacija – veze s ostalim predmetima i područjima: povijest, geografija. • Metodički oblici rada:(kombinirani): timski rad.

[close]

p. 9

ORGANIZACIJA NASTAVNOG RADA - ARTIKULACIJA METODIČKE JEDINICE Red. Faze rada i sadržaj broj Metodičko oblikovanje Vrijeme u minuti 1. Uvodni dio Učenici tri osnovne škole u Rovinju se međusobno upoznaju, te ih učitelji dijele u tri tima (po osam učenika). Svaki tim dobije bilten s zadacima koje zajedno trebaju riješiti. Učenici nemaju vremensko ograničenje. 2. Glavni dio Svaki tim ima bilten i mobitel. Učenici kreću sa startnih pozicija na kojim je prvi QR kod. Nakon što ga skeniraju i pročitaju, učenici odgovaraju na postavljeno pitanje i fotografiraju zadano. Učenici slijede put obilježen na mapi, obavljaju zadatke na engleskom i talijanskom jeziku zajedno surađujući. Na ovaj način učenici se upoznaju sa svojim gradom i mnogim zanimljivostima koje pruža. Također se međusobno bolje upoznaju. 3. Zaključak Učitelji provjeravaju zadatke i upoznaju učenike s rezultatima, te ih zajednički analiziraju 10 min. 60 min. 10 min.

[close]

p. 10

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE IZ TALIJANSKOG JEZIKA PRIPRAVA: 6. razred NASTAVNI SADRŽAJ:  Nastavna cjelina: Planovi za vikend  Nastavna jedinica: Buduće vrijeme pravilnih i nepravilnih glagola CILJ OBRADE NASTAVNOG SADRŽAJA (metodičke jedinice): ponoviti i uvježbati uporabu budućeg vremena pravilnih i nepravilnih glagola ISHODI: ponoviti nastavke za buduće vrijeme, slušati upute i objašnjenja, vježbati rečenice uz pomoć igre, identificirati rečenice s budućim vremenom NASTAVNI ZADACI:  Obrazovni: uvježbati i usvojiti buduće vrijeme  Funkcionalni: znati koristiti budue vrijeme u komunikaciji, znati koristiti igru „Kahoot“ uz pomoć mobitela  Odgojni: razviti kod učenika svijest o važnosti raspoznavanja budućeg glagoskog vremena u cilju uspješne svakodnevne komunikacije Posebna nastavna sredstva i pomagala: flash-cards, kocka s osobnim zamjenicama, Power-Point, mobitel Korelacija – veze ostalim predmetima i područjima: engleski jezik i informatika Metodički oblici rada: (kombinirani) a) frontalni, b) individualni,

[close]

p. 11

ORGANIZACIJA NASTAVNOG RADA - ARTIKULACIJA METODIČKE JEDINICE Red. broj 1. Faze rada i sadržaj UVODNI DIO Uz pomoć karata s različitim glagolima i kocke s osobnim Metodičko oblikovanje Vrijeme u min. zamjenicama ponavljamo buduće vrijeme. Učenici koje nasumce odaberem izvlače kartu s glagolom (scrivere), ja im pokazujem osobnu zamjenicu (kocka), a oni konjugiraju taj glagol uz tu zamjenicu koristeći buduće vrijeme (Luca -razgovor -provođenje gramatičkih pravila 4min scriverà). Tako ponavljamo s još 5-6 učenika. Na ploču zapisujem današnji datum i palim lcd projektor koji projektira naslov današnje lekcije (Futuro dei verbi regolari ed irregolari) 2. GLAVNI DIO Vježba uz PowerPoint prezentaciju i nastavni listić. -razgovor Prvi zadatak je tekst o izletu u Gardaland (Una gita a Gardaland) u kojem su izostavljeni glagoli. (rad u paru) Izostavljene glagole učenici će napisati u odgovarajućem licu u budućem vremenu. Rješenja provjeravamo tako da učenik -pisanje: (rješavanje zadataka, gramatičke vježbe) dolazi na ploču, traži na listiću odgovarajući glagol te ga lijepi na odgovarajuće mjesto. Drugi zadatak je igra „Kahoot“. Učenici vježbaju rečenice koristeći svoje mobitele. S LCD projektora ispišu odgovarajuću lozinku. Na projektoru je postavljena rečenica - rješavanje zadataka, gramatičke vježbe) sa 3-4 ponuđena glagola. Oni moraju pronaći odgovarajući glagol i na svoje mobitle kliknuti na odgovarajući znak (trok, krug, kvadrat, pravokutnik). Odmah im pokaže igra da li su pravilno odgovorili ili ne! 9min 25min 3. ZAKLJUČNI DIO Kao zaključni dio igra lopticom. -razgovor Bacam lopticu učeniku izgovaram glagol (parlare –tu) a on će konjugirati taj glagol i dovršiti rečenicu. 5min

[close]

p. 12

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE IZ TALIJANSKOG JEZIKA PRIPRAVA: 8. razred NASTAVNI SADRŽAJ: • Nastavna cjelina: Ekologija i mi • Metodička jedinica: Ekologija i H2O CILJ OBRADE NASTAVNOG SADRŽAJA (metodičke jedinice): Ekolgija i H2O (očuvanje vode) ISHODI: izraziti svoj stav prema ekologiji i očuvanju vode; aktivno sudjelovati u raspravi; proširiti vokabular vezan uz ekologiju; slušati upute i objašnjenja; NASTAVNI ZADACI:  Obrazovni: proširiti vokabular vezan za ekologiju  Funkcionalni: moći razgovarati i iznijeti svoje stavove o ekologiji  Odgojni: proširiti svijest o važnosti očuvanja Zemlje  Korelacija s drugim predmetima: geografija, biologija  Posebna nastavna sredstva i pomagala: mobitel youtube video „Amici per l'acqua“ www.youtube.com/watch?v=OX8FTpnr_5Y, Metodički oblici rada: (kombinirani): grupni rad

[close]

p. 13

ORGANIZACIJA NASTAVNOG RADA - ARTIKULACIJA METODIČKE JEDINICE Red.broj Faze rada i sadržaj Metodičko oblikovanje Vrijeme u minuti 1. Uvodni dio Učenike dijelimo u grupe nakon čega gledaju video AMICI PER L'ACQUA (bez zvuka). -razgovor -slušanje 10 min. 2. Glavni dio Učenici moraju na temelju viđenog napisati tekst (dijalog) videa i to prezentirati. Nakon što svaka grupa pročita svoj tekst, učenici opet gledaju video sa zvukom. -pisanje 3. Zaključak Sat završava razgovorom o ekologiji. Učenici iznose svoja mišljenja i govore što čine kako bi zaštitili okoliš. Na samom kraju sata učenici igraju igru KAHOOT. -izlaganje 25 min. 10 min.

[close]

p. 14

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE IZ TALIJANSKOG JEZIKA PRIPRAVA: 4. razred NASTAVNI SADRŽAJ: • Nastavna cjelina: Namještaj • Metodička jedinica: „Il mostro“ CILJ OBRADE NASTAVNOG SADRŽAJA (metodičke jedinice): razumjeti i prenijeti informaciju dugom učeniku na talijanskom jeziku ISHODI: učenik će slušati upute i objašnjenja; primijeniti će temeljnu jezičnu (gramatičku i pravopisnu) normu i rječnik; ostvariti uspješnu usmenu i pismenu komunikaciju; steći će pozitivan odnos u okruženju NASTAVNI ZADACI:  Obrazovni: ponoviti i uvježbati naučeni vokabular vezan uz boje, dijelove tijela i oblika  Funkcionalni: znati razumjeti i prenijeti informaciju  Odgojni: razvijati samostalnost u rješavanju zadataka i radne navike; poticati suradnju i komunikaciju među učenicima  Posebna nastavna sredstva i pomagala: listići sa opisima (informacijama), list papira, bojice  Metodički oblici rada: (kombinirani): grupni rad

[close]

p. 15

ORGANIZACIJA NASTAVNOG RADA - ARTIKULACIJA METODIČKE JEDINICE Red.broj Faze rada i sadržaj Metodičko oblikovanje Vrijeme u minuti 1. Uvodni dio Učenike dijelimo u dvije grupe. Po jedan učenik iz svake grupe zadužen je za crtanje. Učenici crtači smješteni su u prve redove, svatko u svojoj klupi. Na zidu na dnu učionice smješteni su listići sa opisima čudovišta. Svaka grupa ima po jedan listić. Učenici iz svake grupe redaju se u kolonu jedan iza drugog. Učenike dijelimo u dvije grupe. Po jedan učenik iz svake grupe zadužen je za crtanje čudovišta na temelju uputa koje im učenici, jedan po jedan, prenose. -slušanje -razgovor -pisanje (crtanje) 2. Glavni dio Učenici jedan po jedan, čitaju redom rečenicu (opis), odlaze do svog crtača i prenose mu informaciju. Učenik crtač na temelju danom im opisa crtaju čudovište. -slušanje -pisanje 15 min. 25 min. 3. Zaključak Na samom kraju aktivnosti zajedno -izlaganje čitamo opis čudovišta i provjeravamo jeli isti točno nacrtan 5 min.

[close]

Comments

no comments yet