Infogids Stad Brugge / editie 2011-2012

 

Embed or link this publication

Description

jaarlijks informatieblad over stads- en andere diensten in Brugge

Popular Pages


p. 1

gids brugge 2010 08-03-2010 14:16 pagina 1 noodnummers ambulance en brandweer 100 politie 101 rode kruis 105 antigifcentrum 070 24 52 45 tele-onthaal 106 europees noodnummer 112 child focus 116000 kinder en jongerentelefoon 102 brievenbus@kjt.org vlaamse wegentelefoon 0800 122 66 vlaams meldpunt ouderenmisbehandeling 078 15 15 70 zelfmoordpreventie 02 649 95 55 of chat via www.zelfmoordlijn.be zwanger ongewenst onverwacht ongepland 03 225 08 02 hulp@jongereninfolife.be wachtdiensten wachtdienst geneesheren centraal oproepnummer voor groot-brugge 078 15 15 90 · · · op weekdagen van 19 u s avonds tot 8 u s anderendaags weekends van vrijdagavond 19 u tot maandagmorgen 8 u wettelijke feestdagen vanaf avond voordien om 19 u tot eerstvolgende werkdag om 8 u algemene hulp en infonummers aids en soatelefoon 078 15 15 15 alzheimerlijn 078 15 29 11 anonieme alcoholisten 03 239 14 15 aquafoon defectennummer water 078 35 35 88 en algemeen 078 35 35 99 belgische brandwondenstichting 02 649 65 89 card stop bij verloren of gestolen betaalkaart 070 344 344 co-foon 0800 97 776 defensie infolijn 0800 14 936 diabetes infolijn 0800 96 333 druglijn 078 15 10 20 anonieme e-mail via www.druglijn.be griep/influenza 0800 99 777 holebifoon 0800 99 533 meldpunt discriminatie brugge 050 40 73 99 meldpunt toegankelijkheid westkans 050 40 73 73 opvoedingstelefoon 078 15 00 10 racismebestrijding en gelijke kansen 0800 12 800 rusthuis infofoon 078 15 25 25 slachtofferhulp anoniem via www.slachtofferchat.be teleblok 0800 13 144 vertrouwenscentrum kindermishandeling 0800 970 79 vlaamse infolijn 1700 vlaamse kankertelefoon 078 150 151 brugse huisartsenwachtpost vaste wachtpost tijdens het weekend en op feestdagen is er naast de dokter van wacht die huisbezoeken aflegt ook de mogelijkheid om een dokter van wacht te zien op raadpleging in de vaste wachtpost er zijn altijd twee artsen beschikbaar van 9 u tot 19 u prof sebrechtsstraat 1 8000 brugge wzc het minnewater bel het nummer 078 15 15 90 www.wachtdienst.eu wachtdienst apothekers van 18.30 u tot 22 u 0900 10 500 na 22 u tot 9 u 050 44 88 44 www.apotheek.be wachtdienst tandartsen centraal oproepnummer voor brugge 050 28 99 39 de tandarts van wacht is te bereiken op za van 16 u 18 u en op zon en feestdagen van 10 u 12 u en van 16 u 18 u oproepnummer wachtdienst tandartsen algemeen 0903 39 969 1,5 euro/min op za zo en feestdagen van 9 u 18 u www.tandarts.be nieuwjaarsdrink op de burg surf ook naar www.brugge.be 1

[close]

p. 2

gids brugge 2010 08-03-2010 14:16 pagina 2 2

[close]

p. 3

gids brugge 2010 08-03-2010 14:16 pagina 3 tussen haakjes vindt u de rubriek waaronder de gezochte informatie staat index a aanplakzuilen 21 academie onderwijs 91 affiches reclames en opschriften 110 afval containerpark huisvuil 37 59 agentschap ondernemen middenstand zelfstandigen 80 aids/soa-preventie 21 akte van bekendheid erfrechtverklaring 38 alarminstallaties 21 alimentatie 21 ambulante handel 22 arbeidsauditoriaat justitie 69 arbeidsbemiddeling tewerkstelling 123 arbeidshof gent afdeling brugge justitie 69 arbeidsongevallen 22 arbeidsrechtbank justitie 69 archeologische dienst raakvlak 22 archief 23 assebroek 8310 23 autodelen 25 az alma ziekenhuizen 137 az sint-jan ziekenhuizen 137 az sint-lucas ziekenhuizen 137 cultuurcentrum cultuur 39 cultuurcoach 40 d defensie informatiehuis west-vlaanderen militie 82 dementie 41 defecte straatlampen energie 47 diamantmuseum musea 84 dienstencentra ocmw 41 dienstencheques 43 dierenbescherming 43 dierengezondheidszorg 43 digitaal loket 43 discriminatie meldingen meldpunt 78 diversiteitsdienst 44 douane en accijnzen 44 dringende hulpverlening tel 101 1 drug en alcoholpreventie 45 druggebruikers 45 dudzele 8380 45 e eandis energie 47 eensluidend verklaren 47 elektriciteit energie 47 energie 47 entrepot jeugd 65 erfgoedcel brugge 47 erfrechtverklaring 48 erkenning van kinderen 48 europe direct 48 euthanasie wilsverklaring voor 48 exit cultuur 40 b bedrijvencentrum regio brugge middenstand en zelfstandigen 80 begraafplaatsen 25 beiaard 25 beisbroek 25 belastingen 26 bestaansminimum leefloon 75 bevolking 26 bewonersparkeren mobiliteit 83 bibliotheek 28 bloedtransfusiediensten 31 bloso sport 119 bodemsaneringen milieu 82 bomen 31 bouwvergunning stedenbouwkundige vergunningen 120 brandweer 32 brugge plus 32 btw 32 burgerlijke stand 32 buurtdiensten lokale diensten 76 buurtwerk 32 bureau voor juridische bijstand justitie 67 burgerlijke rechtbank justitie 67 f federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen gezondheid voedselveiligheid 52 131 federale ombudsman ombudsman van de stad brugge 87 federale politie 49 fietsendienst fietsen in brugge 49 fietsen in brugge 49 fietsgraveeracties fietsen in brugge 49 fietskaart fietsen in brugge 50 fietskluis fietsen in brugge 50 financiËle diensten/boekhouding 50 friesbie vakantieopvang voor kinderen en jongeren 128 frietmuseum musea 84 g gas energie 47 gasreuk energie 47 geboorte 51 gebouwen vlaamse overheid vlaamse overheid 131 gehandicapten zie personen met een handicap 103 gemeenschapswachten 51 gemeenteafdeling 51 gemeentelijk loket loketten kmo/ondernemers/gemeentelijk 76 geneesmiddelen bijsluiter gezondheid 52 gerechtsgebouw justitie 67 getuigschrift van goed zedelijk gedrag 128 gevangenis justitie 69 gezinszorg oppas chronisch zieke personen thuiszorg 124 gezondheid 52 gladheidsbestrijding sneeuw en ijzel 117 godsdiensten levensbeschouwingen 75 graffiti 53 griep vaccinaties gezondheid 52 groen 55 c cadans personen met een handicap 103 +cafÉ positief uitgaansklimaat +café 107 cambio autodelen 25 caw regio brugge centra voor algemeen welzijnswerk 35 centra voor algemeen welzijnswerk 35 centrum voor basiseducatie open-school onderwijs 95 centrum voor psychische revalidatie gezondheid 53 centrum voor morele dienstverlening levensbeschouwingen 76 choco-story musea 84 cgso aids/soa-preventie 21 clb bruggen onderwijs 87 clb de klaver onderwijs 87 comitÉ voor bijzondere jeugdzorg jeugd 65 communicatie 35 composteren compostmeesters 36 concertgebouw 36 condoomautomaten aids/soa-preventie 21 congresbureau meeting in brugge meeting in brugge 78 conservatorium onderwijs 91 containerparken 37 containers 39 correctionele rechtbank justitie 67 crematie 39 cultuur 39 h haven 55 het huis vzw neutrale bezoekruimte justitie 69 hof van assisen justitie 67 honden 55 huis van het nederlands inburgering 63 huisbrouwerij de halve maan musea 84 huisvesting 57 huisvestingsambtenaar 58 huisvestingspremies leningen 58 surf ook naar www.brugge.be 3

[close]

p. 4

gids brugge 2010 08-03-2010 14:17 pagina 4 pillen r.w.j bvba vlamingstraat 18 8000 brugge tel 050 44 20 50 cbfa 47240a cambridge jozef suvéestraat 29 8000 brugge tel 050 34.11.39 fax 050 37.59.56 bezoek ook onze website www.cambridge-schooluniformen.be verdeler schooluniformen van alle scholen uit de brugse regio · sportieve stijlvolle kwaliteits kleding aan betaalbare prijzen onze gekende merken cimarron cimarron junior ydd staxo birgini op dit adres is er ook een fintro-kantoor uw schooluniform in uw eigen stijl trendy sportief of klassiek aan u de keuze alle dagen open van 10u30 tot 12u30 en van 14u tot 18u30 zondag en maandag gesloten parkeermogelijkheid voor de deur of parking pandreitje 4

[close]

p. 5

gids brugge 2010 08-03-2010 14:17 pagina 5 tussen haakjes vindt u de rubriek waaronder de gezochte informatie staat huisvuil 59 huisvuilzakken huisvuil 60 huurdersbond huisvesting 57 huwelijk 61 huwelijksjubileum 61 hypotheekkantoor 63 meldpunt discriminatie meldingen meldpunt 78 meteropname energie 47 middenstand-zelfstandigen 79 milieu 80 milieu-educatie milieu 82 milieutelefoon meldpunt 78 milieuvergunningen milieu 81 militie 82 mobiliteit 82 monumentenzorg 83 musea 84 i ijken maten en gewichten 63 identiteitskaart elektronisch bevolking 27 illegalen vreemdelingen 132 imewo energie 47 in uit brugge 63 inburgering 63 inbraakpreventie 63 inentingen 63 indexis energie 47 infoblad bruggespraak 63 infoloket ondernemers loketten kmo/ondernemers/gemeentelijk 76 informatieborden 63 inritten wegen 133 interbad zwembaden 139 ivbo huisvuil 59 n naamsverandering en naamsverbetering 85 nationaliteit 85 natuur 85 natuurbehoud 86 natuurcentrum beisbroek 25 natuurvergunning natuur 85 nmbs openbaar vervoer 96 noord-zuiddienst 86 nummerplaat auto 86 o ocmw 86 ombudsman van de stad brugge 87 ondernemers infoloket loketten kmo/ondernemers/gemeentelijk 76 onderwijs 87 onderzoek putwater water 132 ongedierte 95 onthaalouders 95 ontvangkantoor der domeinen en penale boeten registratie en domeinen 111 onze-lieve-vrouw-brugge ziekenhuizen 138 openbaarheid van bestuur 96 openbaar vervoer 96 open-school centrum voor basiseducatie onderwijs 95 oppas chronisch zieke personen thuiszorg 124 oppas ziek kind thuiszorg 124 opvoedingswinkel 97 oranje personen met een handicap 103 orgaandonatie wilsverklaring voor 97 orde van advocaten justitie 67 ouderenmisbehandeling 97 overlijden 99 j jac aids centra voor algemeen welzijnswerk jeugd 21 jachtverloven en -vergunningen 64 jeugd 64 jeugdrechtbank justitie 67 justitie 67 justitieel welzijnswerk justitie 67 justitiehuis justitie 67 k kadaster 70 kerken levensbeschouwingen 75 kind en gezin gezondheid kinderopvang 52 71 kinderboerderij zeven torentjes 137 kinderopvang 70 kinderrechtswinkel justitie 67 klachten meldingen 78 kleine landschapselementen natuur 85 klinkers cultuur 39 kmo-loket loketten kmo/ondernemers/gemeentelijk 76 koolkerke 8000 74 kostuumatelier cultuur 40 kraamcentrum thuiszorg zwangerschap 124 138 kraamzorg thuiszorg 124 kredietvennootschappen voor sociaal krediet huisvestingspremies leningen 59 kringwinkel t rad huisvuil 59 p palliatieve zorg 99 parkeerkaart personen met een handicap personen met een handicap 104 parkeren 99 parkings parkeren 99 parochies levensbeschouwingen 75 parket van de procureur des konings justitie 67 pas partout sociaal restaurant 101 pensioen 101 pers en publicaties 102 personeel 103 personen met een handicap 103 politie 105 politieke partijen 105 politiehulp dringend politie tel 101 105 politierechtbank justitie 69 politieverordeningen 105 positief uitgaansklimaat cafÉ preventiedienst 107 postkantoren 106 preventiedienst 107 protocol public relations en onthaal 109 provincie west-vlaanderen 108 publiciteitsborden brugge-noord informatieborden 63 public relations en onthaal 109 pwa plaatselijk werkgelegenheidsagentschap in de lokale werkwinkel 110 l laatste wilsbeschikking 74 land en tuinbouw 74 leefloon recht op maatschappelijke integratie 75 leegstand 75 leurkaart ambulante handel 22 levensbeschouwingen 75 lichtkranten elektronische informatieborden 63 lissewege 8380 76 lokaal onderwijsbeleid onderwijs 87 lokale diensten 76 lokale economie en eigendommen 76 loketten kmo/ondernemers/gemeentelijk 76 lokale werkwinkel pwa 110 loopbaanonderbreking 77 lozingsvergunning riolering 112 lumina domestica musea 84 m maatschappelijke begeleiding 77 mantelzorgpremie 78 markten 78 mazouttanks 78 m bote welkom vakantieopvang voor kinderen en jongeren 128 meeting in brugge 78 meldingen meldpunt 78 r raakvlak archeologische dienst raakvlak 22 rampen 110 surf ook naar www.brugge.be 5

[close]

p. 6

gids brugge 2010 08-03-2010 14:17 pagina 6 6

[close]

p. 7

gids brugge 2010 08-03-2010 14:17 pagina 7 tussen haakjes vindt u de rubriek waaronder de gezochte informatie staat rechtbank van eerste aanleg justitie 67 rechtbank van koophandel justitie 69 reclames en opschriften 110 regiohuis kind en gezin brugge gezondheid 52 registratie en domeinen 111 reispas bevolking 27 rijbewijzen 111 riolering 112 rooms-katholieke kerk levensbeschouwingen 75 rsz rijksdienst voor sociale zekerheid 112 ruimtelijke ordening stedenbouwkundige vergunningen 120 ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing 113 rustenburg ziekenhuizen 138 rva loopbaanonderbreking werkloosheid 77 134 trottoir 127 tudor 127 tweedekansonderwijs onderwijs 95 u uittrekstel uit het strafregister 128 uittreksels 128 unizo middenstand zelfstandigen 80 urbanisatie en stadsvernieuwing zie rubriek ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing 113 v vakantiegeld 128 vakantieopvang voor kinderen en jongeren 128 vakbond werkloosheid 134 vdab tewerkstelling training en opleiding 123 vergunningen 129 verhuizen 129 verkeer 131 verkiezingen 131 verloren voorwerpen 131 verordening op het bouwen verkavelen en op de beplantingen 131 vissen 131 vlaams fonds voor sociale integratie van personen met een handicap personen met een handicap 104 vlaams woningfonds huisvestingspremies -leningen 59 vlaamse maatschappij voor sociaal wonen huisvestingspremies leningen 59 vlaamse milieumaatschappij milieu water 80 132 vlaamse ombudsdienst ombudsman van de stad brugge vlaamse overheid 87 vlaamse overheid 131 voedselveiligheid 131 voetpad trottoir 127 vogelopvangcentrum dierenbescherming 43 voka middenstand zelfstandigen 80 volkssterrenwacht beisbroek 25 volkstuintjes 131 vredegerecht justitie 69 vreemdelingen 132 vrijzinnigen levensbeschouwingen 76 s samenwonen 113 t sas 113 schuldbemiddeling 114 secretarie 114 senioren 114 sensoa aids/soa-preventie 21 sint-andries 8200 117 sint-jozef 8000 117 sint-kruis 8310 117 sint-michiels 8200 117 sint-pieters 8000 117 slachtingsaangiften 117 slachtofferhulp centra voor algemeen welzijnswerk 35 slechte woningen 35 sluikstorten 117 sneeuw en ijzel 117 snt onderwijs 91 sociaal huis 118 sociaal verhuurkantoor 118 sociale dienst gerechtelijke jeugdbijstand jeugd 67 speelpleinen 119 sport 119 sportparken 119 stadseigendommen 119 stadsbussen de lijn openbaar vervoer 97 stadskas 50 stadsschouwburg 120 stadswachten gemeenschapswachten 51 stadszalen 120 stedenbeleid 120 stedenbouwkundige vergunningen 120 storingen en defecten energie 47 strandcabines 121 stratenboekje wegen 133 strooizout sneeuw en ijzel 117 studentenkamers huisvesting 57 studietoelagen onderwijs 87 syntra vlaanderen middenstand zelfstandigen 80 syntra west onderwijs 95 w wachtdiensten 1 wapens 132 water 132 waterloket water 132 website 133 wegen 133 wegenfoon meldpunt 78 wegenwerken 133 werkloosheid 134 werkwinkel 134 wetswinkel 135 wijkcontainers containerparken 37 wis tewerkstelling 123 wok 135 wonen 135 wvi huisvesting 57 t taxibonnen personen met een handicap 104 taxi s 121 telecommunicatie ombudsdienst 121 teletekst 121 televisie 123 terrassen en uitstallen van koopwaar trottoir 127 tewerkstelling 123 thuisverpleging thuiszorg 124 thuiszorg 123 tijdskrediet 126 tillegem natuur/bos 85 tmvw water 132 toegankelijkheid 126 toerisme 126 toezicht volksgezondheid west-vlaanderen gezondheid 52 tolhuis provincie west-vlaanderen bibliotheek europe direct 108 29 48 tombola s 127 training en opleiding 127 z zeebrugge 8380 137 zeebrugge open haven 55 zeebrugse visveiling haven 55 zelfhulpgroepen www.zelfhulp.be 137 zeven torentjes 137 ziekenhuizen 137 zomercheques 138 zwaluwen 138 zwangerschap 138 zwankendamme 8380 138 zwembaden 139 surf ook naar www.brugge.be 7

[close]

p. 8

gids brugge 2010 08-03-2010 14:17 pagina 8 oud-ruimingsdienst quicke camiel zoon bvba quicke marnik ontstoppen onder hoge druk van alle afvoerleidingen en riolen ruimen reinigen van alle wc septische putten regenputten camera onderzoek en vetputten met verwerkingsattest kuisen buiten-gebruik stellen van mazouttank 050/31 40 36 31 83 21 · fax 050/31 30 31 grijze wagens grijze kaarten gotevlietstraat 36 8000 brugge e-mail marnik.quicke@pandora.be wij serveren u de beste ingrediënten voor een smaakvol interieur du fossé academiestraat 3-7-9 8000 brugge tel 050/33 84 24 fax 050/33 63 82 dufosse@dufosse.be www.dufosse.be 8

[close]

p. 9

gids brugge 2010 08-03-2010 14:17 pagina 9 voorwoord infogids 2010 2011 beste bruggelingen dit is de nieuwe infogids 2010-2011 deze jaarlijkse publicatie biedt u een overzicht van de dienstverlening van het stadsbestuur en andere openbare diensten netjes gerangschikt in alfabetische rubrieken daarnaast vindt u er ook de samenstelling in van het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad en de raad van het ocmw deze infogids is één luik uit het communicatiebeleid van de stad op dat vlak zijn er het afgelopen jaar enkele opmerkelijke initiatieven bijgekomen het meldpunt bijvoorbeeld een project waarbij alle stadsdiensten meldingen op eenzelfde manier en tijdig oplossen de diensten zijn daarvoor aangesloten op hetzelfde softwaresysteem om zo n melding te doen bieden wij u een waaier aan mogelijkheden een telefoontje de website van de stad een brief een meldingskaart in het infoblad bruggespraak dan is er ook zeebrugge open de haven van zeebrugge moet om verder te kunnen groeien nieuwe verbindingen krijgen met het binnenland via het spoor de weg en het water maar de stad brugge wil ook de leefbaarheid van de 4 polderdorpen rond de haven beschermen met zeebrugge open willen wij samen met de andere betrokken besturen duidelijk en open communiceren over de ontsluiting van de haven daarvoor is onder meer de website www.zeebruggeopen.be gelanceerd dit en tal van andere projecten belichten wij ook via uw tweemaandelijks infoblad bruggespraak ook via trefpunt brugge op de regionale zender focus brengt uw stad geregeld nieuws dat gebeurt op de tweede en/of de vierde woensdag van de maand wij hopen dat u belangstelling en waardering hebt voor onze initiatieven hebt u vragen of suggesties laat het ons dan zeker weten een vriendelijke groet patrick moenaert burgemeester colofon uitgegeven door publi-touch bvba oudebaan 246a 3000 leuven tel 016 25 50 43 fax 016 35 05 77 publitouch@skynet.be verantwoordelijke uitgever informatiegedeelte van de gids johan coens stadssecretaris burg 12 8000 brugge met medewerking van het stadsbestuur communicatiedienst stedelijke cel fotografie de stad brugge is enkel verantwoordelijk voor het informatiegedeelte van deze infogids afgesloten op 18 januari 2010 de gegevens en de bedragen in de gids zijn vermeld onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen na deze datum samenstelling sabien stieperaere linda bonte foto s jan termont mathias desmet cover linda bonte surf ook naar www.brugge.be 9

[close]

p. 10

gids brugge 2010 08-03-2010 14:17 pagina 10 bmw gr oe n i dak so en la ew gro er en ke ge n ve ls echt rijplezier isola ewerken daktuinen groendaken groengevels o cocquyt nv waggelwaterstraat 27 8200 brugge tel 050 31 40 37 info@cocquytbrugge.net.bmw.be www.cocquytbrugge.bmw.be www.greenbuildingprojects.be grote moerstraat 76 8200 sint-andries gsm +32 486 35 81 48 fax 050/700 614 info@greenbuildingprojects.be www.greenbuildingprojects.be vesaliusinstituut school voor verpleegkunde www.vesaliusinstituut.be hoger modulair beroepsonderwijs ge gradueerd verpleegkundige kwaliteitsopleiding verpleegkunde georganiseerd op de campus van het kta te brugge dicht bij station 3-jarige opleiding met optie geriatrische gehandicaptenzorg thuis ziekenhuis en psychiatrische verpleegkunde opleiding voor volwassenen in samenwerking met de vdab of project 600 rijselstraat 3 8200 brugge 050/70 37 71 · 0498/92 18 91 vesalius brugge www.vesaliusinstituut.be · vesalius.brugge@g-o.be 10

[close]

p. 11

gids brugge 2010 08-03-2010 14:17 pagina 11 college van burgemeester en schepenen burgemeester patrick moenaert cd&v burgemeester bevoegd voor algemeen beleid coördinatie informatie administratieve vereenvoudiging politie verkeer en mobiliteit vergunningen stedenbeleid veiligheidscontract europese aangelegenheden haven kabinet stadhuis burg 12 8000 brugge tel 050 44 81 13 fax 050 44 81 49 kabinet.burgemeester@brugge.be spreekuur dinsdag van 14 u tot 17 u uitgezonderd de laatste dinsdag van de maand schepenen yves roose sp.a eerste schepen · schepen voor cultuur en onderwijs bevoegd voor cultuur cultuurcentrum protocol musea bibliotheken archief straatnamen onderwijs kabinet ac `t brugse vrije burg 11 8000 brugge tel 050 44 82 88 fax 050 44 82 81 schepen.roose@brugge.be spreekuur donderdag van 14 u tot 18 u uitgezonderd de laatste donderdag van de maand geen spreekuur in juli mercedes van volcem open vld schepen voor ruimtelijke ordening en huisvesting bevoegd voor stadsvernieuwing en monumentenzorg urbanisatie huisvesting kabinet dienst ruimtelijke ordening oostmeers 17 8000 brugge tel 050 44 85 04 fax 050 44 85 22 schepen.van.volcem@brugge.be spreekuur vrijdagnamiddag na afspraak surf ook naar www.brugge.be 11

[close]

p. 12

gids brugge 2010 08-03-2010 14:18 pagina 12 vitrum bvba iz waggelwater brugge tel +32 050/68 58 45 · fax +32 050/67 37 30 info@vitrumbvba.be · www.vitrumbvba.be aluminium constructies balustrades · glasconstructies autom at ischedeuren uw infogids brugge nu ook op www.pvl-sound.be verkoop verhuur plaatsing en dienst na verkoop van geluids en lichtinstallaties legeweg 123 · 8020 oostkamp · tel 050 35 10 46 · fax 050 35 13 20 e-mail philip@pvl-sound.be 12

[close]

p. 13

gids brugge 2010 08-03-2010 14:18 pagina 13 boudewijn laloo cd&v schepen voor financiën en patrimonium bevoegd voor financiën erediensten geschillen eigendommen kabinet stadhuis burg 12 8000 brugge tel 050 44 81 23 fax 050 33 55 15 schepen.laloo@brugge.be spreekuur woensdag van 14 u tot 16 u jean-pierre vanden berghe cd&v schepen voor openbare werken bevoegd voor openbare werken wegen kabinet ac `t brugse vrije burg 11 8000 brugge tel 050 44 82 12 fax 050 44 82 15 schepen.vanden.berghe@brugge.be spreekuur na telefonische afspraak tijdens de kantooruren lieve mus cd&v schepen voor jeugd en welzijn bevoegd voor jeugd gezinsvoorzieningen senioren personen met een handicap diversiteit noord-zuidbeleid kabinet ac `t brugse vrije burg 11 8000 brugge tel 050 44 81 99 fax 050 44 81 98 schepen.mus@brugge.be spreekuur maandag van 16 u tot 17 u uitgezonderd tijdens de maanden juli en augustus en na afspraak jean-marie bogaert n-va schepen voor toerisme bevoegd voor toerisme zeebrugge bad kabinet ac `t brugse vrije burg 11 8000 brugge tel 050 44 82 87 fax 050 44 81 76 schepen.bogaert@brugge.be spreekuur na telefonische afspraak tijdens de kantooruren annick lambrecht sp.a schepen voor personeel en sport bevoegd voor personeel werkgelegenheid sport kabinet ac `t brugse vrije burg 11 8000 brugge tel 050 44 81 06 fax 050 44 81 07 schepen.lambrecht@brugge.be spreekuur donderdag van 14 u tot 17 u uitgezonderd de laatste donderdag van de maand tijdens schoolvakanties op afspraak surf ook naar www.brugge.be 13

[close]

p. 14

gids brugge 2010 08-03-2010 14:18 pagina 14 oriental wok brengt exotische smaken op uw bord in buffetvorm smaakpalet onbeperkt buffetformule kunt u uw dankzij de voordelige est exotische gerechten ogelte verwennen met de me rgerechten vlees gev warme en koude voo er is keuze uit soepen eid dessertbuffet een heerlijk uitgebr vis en schaaldieren en rktverse ingrediënten alles uitsluitend met ma dat voor al uw feesten groot of klein bij oriental wok bent u aan het juiste adres wij bieden plaats aan meer dan 300 personen in een ruime rustieke oosterse sfeer met een westers tintje wij staan garant voor een snelle bediening een gevarieerd aanbod en de beste prijs-kwaliteit verhouding vraag naar onze special all-in formules we bespreken graag uw eindejaarsfeest communiefeest jubileumviering bedrijfs of personeelsfeest huwelijk verjaardag altijd à volonté st reservatie gewen dudzeelsesteenweg 27-29 8000 brugge · tel 050/33 87 65 · gsm 0479/22 35 33 e-mail info@orientalwok.be · www.orientalwok.be gesloten op maandag behalve op feestdagen en in de kerst paas en zomervakantie keuken open van 11u30 tot 14u30 en van 17u30 tot 23u00 14

[close]

p. 15

gids brugge 2010 08-03-2010 14:18 pagina 15 bernard de cuyper cd&v schepen voor bevolking burgerlijke stand en groen bevoegd voor bevolking burgerlijke stand en groen kabinet stadhuis burg 12 8000 brugge tel 050 44 81 68 schepen.de.cuyper@brugge.be spreekuur na afspraak hilde decleer cd&v schepen voor leefmilieu brandweer en logistiek en lokale economie bevoegd voor leefmilieu gezondheid hinderlijke inrichtingen en stadsreiniging brandweer onderhoud gebouwen elektromechanica schoonmaak wagenpark informatica economaat drukkerij lokale economie industrie landbouw en visserij markten kermissen taxi s bootjes en koetsen kabinet dienst infrastructuur en ruimtelijke ordening oostmeers 17 8000 brugge tel 050 44 85 05 fax 050 44 85 44 schepen.decleer@brugge.be spreekuur na telefonische afspraak frank vandevoorde sp.a ocmw-voorzitter · schepen bevoegd voor ocmw-materies relatie stad-ocmw sociale economie kabinet sociaal huis kartuizerinnenstraat 6 8000 brugge tel 050 32 77 67 fax 050 32 77 66 schepen.vandevoorde@brugge.be spreekuur de laatste dinsdag van de maand van 17 u tot 18 u en de andere dinsdagen uitgezonderd de eerste van 17 u tot 19 u in het ocmw-gebouw ruddershove 4 8000 brugge op de 4de verdieping stadssecretaris johan coens stadhuis burg 12 8000 brugge tel 050 44 81 21 fax 050 44 82 25 johan.coens@brugge.be adjunct-stadssecretaris dirk michiels stadhuis burg 12 8000 brugge tel 050 44 80 95 fax 050 44 80 96 dirk.michiels@brugge.be stadsontvanger financieel beheerder cathy brouckaert ac `t brugse vrije burg 11 8000 brugge tel 050 44 81 12 fax 050 44 80 51 cathy.brouckaert@brugge.be surf ook naar www.brugge.be 15

[close]

Comments

no comments yet