Szkolenia chirurgia

 

Embed or link this publication

Description

Folder z informacjami dla lekarzy

Popular Pages


p. 1

AKAADKEAMDIEAMAIALPAHLPAHBAIOBIO POPLSOKLASKA System Szkoleń ImpSlyasntteomloSgizckzonlyecńh dlaILmekpalarznytoi T-percohnteiktóywcznych Dentystycznych

[close]

p. 2

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA SPIS TREŚCI INSTRUKTORZY AKADEMII ALPHA BIO POLSKA REKOMENDACJE ABSOLWENTÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKADEMII ALPHA BIO POLSKA 2-DNIOWE PODSTAWOWE SZKOLENIE IMPLANTOLOGICZNE DLA LEKARZY 1-DNIOWE PODSTAWOWE SZKOLENIE ZABIEGOWE 2-DNIOWE ZAAWANSOWANE SZKOLENIE IMPLANTOLOGICZNE DLA LEKARZY 2-DNIOWE SZKOLENIE Z ZAAWANSOWANEJ CHIRURGII IMPLANTOLOGICZNEJ 1-DNIOWE SZKOLENIE ZABIEGOWE Z ZAAWANSOWANEJ CHIRURGII IMPLANTOLOGICZNEJ 3 4 6 8 10 12 14 2

[close]

p. 3

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA INSTRUKTORZY AKADEMII ALPHA BIO POLSKA Jerzy Foczpański, doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii szczękowej, od 28 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jeden z pionierów leczenia implantologicznego w Polsce. W trakcie swojej kariery przeprowadził lub uczestniczył jako konsultant i instruktor w ponad 6 tyś. zabiegów implantacji. Wieloletnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne dr Foczpańskiego stanowi podstawę systemu szkolenia implantologicznego ALPHA BIO POLSKA. Piotr Melon, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarz stomatolog specjalizujący się w chirurgii stomatologicznej, członek zespołu dr Jerzego Foczpańskiego w  Poradni Chirurgii Stomatologicznej i  Implantologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Implantolog z bogatym doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym. Swoje umiejętności rozwijał bezpośrednio pod kierunkiem dr Jerzego Foczpańskiego oraz uczestnicząc w kursach krajowych i zagranicznych. Do tej pory z sukcesem przeprowadził ponad 1500 implantacji. Często zapraszany przez implantologów do udziału w zabiegach jako konsultant. Paweł Czechowski, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarz stomatolog specjalizujący się w protetyce stomatologicznej, członek zespołu dr Jerzego Foczpańskiego w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Implantolog z bogatym doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym. W zespole dr Jerzego Foczpańskiego odpowiada za planowanie leczenia protetycznego. Do tej pory z sukcesem przeprowadził lub uczestniczył jako drugi implantolog w ponad 900 implantacjach oraz zaplanował leczenie protetyczne dla ponad 1400 pacjentów. Zapraszany przez implantologów do udziału w zabiegach jako konsultant. 3

[close]

p. 4

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA REKOMENDACJE ABSOLWENTÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKADEMII ALPHA BIO POLSKA ”W kwietniu 2016 roku miałam okazję uczestniczyć w 2-dniowym szkoleniu implantologicznym organizowanym przez ALPHA BIO POLSKA, a prowadzonym przez dr Jerzego Foczpańskiego, dr Piotra Melona, oraz dr Pawła Czechowskiego. Do tej pory brałam udział w wielu szkoleniach implantologicznych, zarówno w Polsce jak i za granicą. Szkolnie zorganizowane przez ALPHA BIO POLSKA zaliczam do grupy tych, które będę wspominać najlepiej. Pierwszy raz spotkałam się ze szkoleniem, w którym każdy uczestnik ma indywidualnego instruktora, bo do udziału w szkoleniu ALPHA BIO POLSKA zaprosiła tylko 3 lekarzy. Miało to szczególnie duże znaczenie podczas części praktycznej szkolenia. Nie zdawałam sobie sprawy, jak szybko i jak wiele mogę się nauczyć, kiedy podczas ćwiczeń cały czas pomaga mi doświadczony instruktor. To było bardzo intensywne 8 godzin. Na uznanie zasługuje fakt, że instruktor ćwiczył ze mną do skutku nie patrząc na czas. Pierwszy dzień szkolenia skończyliśmy dopiero ok. 21.00. Dużo nauczyłam się też, uczestnicząc w zabiegu pokazowym, prowadzonym przez instruktorów. Dzięki temu, że w szkoleniu uczestniczyło tylko 3 lekarzy, przy fotelu nie było tłoku i każdy z nas mógł zobaczyć, co krok po kroku robi operator. Bardzo pomocna okazała się również możliwość zadawania instruktorom pojawiających się pytań już w trakcie zabiegu. Na innych szkoleniach, w których uczestniczyłam, zabiegi pokazowe omawiane były dopiero po ich zakończeniu, co w mojej ocenie jest dużo mniej efektywne. Wartościową część szkolenia stanowią również warsztaty diagnostyczne, na które instruktorzy faktycznie przygotowali bardzo bogaty i urozmaicony zestaw przypadków klinicznych, z którymi spotkali się w swojej karierze, a które mogą zaskoczyć nawet doświadczonego implantologia. W trakcie tego modułu wywiązała się między nami bardzo interesująca i wartościowa dyskusja. Najważniejszy dla mnie rezultat? Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na szkoleniu po raz pierwszy przeprowadziłam zabieg, którego wcześniej samodzielnie nie wykonywałam. Podsumowując, szkolenia implantologiczne, prowadzone przez dr Jerzego Foczpańskiego, dr Piotra Melona i dr Pawła Czechowskiego, organizowane w ramach AKADEMII ALPHA BIO POLSKA, to solidna dawka praktycznej wiedzy implantologicznej, połączona z intensywnym treningiem na najwyższym, światowym poziomie. lek. dent. Anna Skalska 4

[close]

p. 5

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA Będę dobrze wspominać udział w 2-dniowym szkoleniu implantologicznym, prowadzonym przez dr Jerzego Foczpańskiego, dr Piotra Melona oraz dr Pawła Czechowskiego. Najbardziej ujęła mnie koleżeńska atmosfera, wprowadzona przez wykładowców od samego początku szkolenia. Szczególnie było to widać podczas omawiania licznych przypadków klinicznych. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie fakt, że wykładowcy potrafią otwarcie opowiadać również o niepowodzeniach, które przytrafiły im się w przeszłości. A przecież najwięcej możemy nauczyć się na błędach, swoich i cudzych. Sama możliwość wymiany doświadczeń, podczas otwartej,  szczerej dyskusji, która wywiązała się w trakcie omawiania przypadków klinicznych, przygotowanych przez wykładowców, warta była przyjazdu na to szkolenie. Najważniejszy dla mnie rezultat? Poznałam inny sposób wykonywania zabiegu wielopunktowego, który z sukcesem wykorzystałam, pomagając jednemu z moich pacjentów. Szkolenie polecam lekarzom, którzy w krótkim czasie, korzystając z pomocy kompetentnych, bardzo zaangażowanych i życzliwych instruktorów chcą  rozwinąć i utrwalić najważniejsze diagnostyczne i praktyczne umiejętności implantologiczne. lek. dent. Lisa Janczarska 5

[close]

p. 6

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA 2-DNIOWE PODSTAWOWE SZKOLENIE IMPLANTOLOGICZNE DLA LEKARZY Podczas szkolenia lekarz stomatolog rozwinie zestaw wyselekcjonowanych umiejętności, które pozwolą zaplanować i przeprowadzić w sposób bezpieczny dla pacjenta pierwszy, samodzielny zabieg wszczepienia implantu. UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE UCZESTNIK ROZWINIE W TRAKCIE 2- DNIOWEGO SZKOLENIA: MODUŁ I: WPROWADZENIE Uczestnik zapozna się z niezbędną wiedzą merytoryczną oraz zacznie rozwijać umiejętność myślenia kategoriami planowania leczenia implantologicznego. MODUŁ II: DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE LECZENIA Instruktorzy przeprowadzą z uczestnikami warsztaty diagnostyczne w oparciu o ponad 30 starannie wyselekcjonowanych, najczęściej spotykanych podstawowych przypadków klinicznych. Materiały dydaktyczne pochodzą z prywatnego archiwum dr Foczpańskiego oraz jego współpracowników. Uczestnik nauczy się: • jakie są wady i zalety RTG zęba, zdjęcia panoramicznego oraz tomografii komputerowej, jako podstawy podjęcia niezbędnych decyzji w procesie diagnozowania pacjenta oraz planowania leczenia implantologicznego, • jak na podstawie wywiadu lekarskiego, badań dostarczonych przez pacjenta oraz tomografii komputerowej zakwalifikować pacjenta do leczenia implantologicznego, • jakie są różnice między systemami tomografii komputerowej, m. in. KODAK, ICAD, SAMSUNG - uczestnicy otrzymają zestaw praktycznych wskazówek, które pomogą im prawidłowo interpretować zdjęcia wykonane w każdym z systemów. Instruktorzy pokażą również, jak w praktyce podejmować decyzje: • czy pacjent kwalifikuje się do leczenia implantologicznego, • w jakich sytuacjach istnieją wskazania do zastosowania standardowej protetyki, a w jakich warto zaplanować leczenie implantologiczne, • k iedy można bezpiecznie przeprowadzić implantację natychmiastową, a kiedy trzeba bezwzględnie przełożyć zabieg, na okres po wygojeniu się kości, • c zy kość spełnia warunki pozwalające wkręcić w nią implant, czy też wskazane jest odroczenie zabiegu i wykonanie augumentacji materiałem kościo-zastępczym, Dr Foczpański, w oparciu o swoje 28-letnie doświadczenie opracował specjalną listę kontrolną, która pomaga w prawidłowy i bezpieczny dla pacjenta sposób zaplanować leczenie implantologiczne. Podczas szkolenia uczestnicy poznają listę oraz nauczą się stosować ją w praktyce. Jeden z ważniejszych kluczy do sukcesu w rozwoju umiejętności w zakresie implantologii stanowi nauka na własnych doświadczeniach. Dlatego uczestnicy na tym etapie szkolenia otrzymają również dodatkową listę kontrolną, która pomoże przeanalizować każdy przeprowadzony zabieg i wyciągnąć wnioski na przyszłość nawet doświadczonemu implantologowi. 6

[close]

p. 7

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA MODUŁ III: INSTRUMENTARIUM ORAZ UMIEJĘTNOŚCI CHIRURGICZNE Instruktorzy przeprowadzą warsztaty praktyczne, których celem jest rozwinięcie niezbędnych umiejętności chirurgicznych. Uczestnik rozwinie i utrwali umiejętność: • posługiwania się podstawową techniką szycia płata śluzówkowo-okostnowego, którą wykorzystuje się w przypadku 99% zabiegów implantologicznych, • posługiwania się fizjodyspenserem i wykonywania prawidłowych nawiertów w różnych warunkach kostnych, • prawidłowego wprowadzania implantów. MODUŁ IV: WPROWADZENIE DO PROTETYKI IMPLANTOLOGICZNEJ Uczestnicy poznają podstawowe uzupełniania protetyczne stosowane w leczeniu implantologicznym. Instruktorzy podzielą się praktycznymi wskazówkami, które pomogą zaplanować współpracę z technikiem dentystycznym. HARMONOGRAM: Pierwszego dnia szkolenie zaczyna się o godzinie 10.00 i trwa do późnych godzin wieczornych. Drugiego dnia szkolenie zaczyna się o godzinie 9.00 i kończy się około godziny 16.00. W ciągu tygodnia po szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje od instruktorów drogą mailową ocenę swoich umiejętności oraz instrukcje dotyczące dalszych działań. MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w Centrum Szkoleniowym ALPHA BIO POLSKA w Warszawie INSTRUKTOR PROWADZĄCY: Dr n. med. Jerzy Foczpański, lek. dent. Piotr Melon, lek. dent. Paweł Czechowski LICZBA UCZESTNIKÓW: Do 9 osób CENA i TERMINY: Szczegóły u Przedstawicieli ALPHA BIO POLSKA lub u Konsultantów Biura Obsługi Klienta GWARANCJA SATYSFAKCJI Jesteśmy pewni, że opracowany przez zespół instruktorów ALPHA BIO POLSKA system szkoleń pomoże każdemu uczestnikowi rozwinąć w skuteczny sposób niezbędne umiejętności, a szkolenia okażą się dobrą inwestycją. Dlatego prawdopodobnie jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy gwarancję satysfakcji. Jeżeli uczestnik do połowy pierwszego dnia szkolenia uzna, że szkolenie mu nie odpowiada, może zrezygnować, a ALPHA BIO POLSKA zwróci mu 100% opłaty za szkolenie. 7

[close]

p. 8

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA 1-DNIOWE PODSTAWOWE SZKOLENIE ZABIEGOWE Lekarz stomatolog, który ukończył z sukcesem podstawowe szkolenie implantologiczne posiada praktyczne umiejętności diagnostyczne i chirurgiczne, niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia pierwszego zabiegu. Zaleca się, aby uczestnik podstawowego szkolenia implantologicznego przeprowadził pierwszy zabieg najpóźniej w ciągu miesiąca od ukończenia szkolenia. Nasi instruktorzy zdecydowanie rekomendują, aby pierwsze zabiegi odbyły się z asystą doświadczonego implantologa. W tym celu przygotowaliśmy 1 dniowe szkolenia praktyczne, odbywające się w gabinecie stomatologicznym uczestnika szkolenia. CZĘŚĆ I ZABIEG DEMONSTRACYJNY Uczestnik szkolenia weźmie udział, w charakterze asysty, w przeprowadzanym przez instruktora ustalonym wcześniej zabiegu demonstracyjnym. Przed zabiegiem uczestnik: • przeprowadzi w praktyce procedurę przygotowania gabinetu stomatologicznego do zabiegu, • u trwali zestaw prawidłowych zachowań typowych dla pracy na bloku operacyjnym, których stosowania wymaga leczenie implantologiczne, • pozna prawidłowe zasady przygotowania pacjenta do zabiegu, • omówi z instruktorem tomografię pacjenta oraz plan zabiegu, • omówi zasady i zalety prowadzenia zabiegu przez zespół dwóch implantologów, Instruktor przeprowadzi zabieg w sposób, który pozwoli uczestnikowi obserwować kolejne czynności wykonywane przez operatora. Zabiegowi będzie też towarzyszył szczegółowy komentarz CZĘŚĆ II PIERWSZY SAMODZIELNY ZABIEG W trakcie szkolenia uczestnik samodzielnie przeprowadzi do 2 zabiegów z udziałem instruktora. Na jaką pomoc może liczyć lekarz, który zdecyduje się skorzystać z tej możliwości? • instruktor w razie potrzeby przywiezie na zabieg własny fizjodyspenser, • instruktor pomoże lekarzowi zakwalifikować pacjenta do zabiegu oraz zaplanować w prawidłowy sposób przebieg zabiegu i leczenia, • instruktor doradzi lekarzowi, jak przeprowadzić z pacjentem rozmowę przygotowującą do zabiegu, • w trakcie zabiegu instruktor asystuje lekarzowi, doradzając mu w kluczowych momentach, • po zabiegu instruktor wspólnie z lekarzem analizują zabieg posługując się otrzymaną na szkoleniu listą kontrolną. MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w gabinecie stomatologicznym uczestnika. Pacjentów zabiegowych zapewnia uczestnik. INSTRUKTOR PROWADZĄCY: Lek. dent. Piotr Melon, lek. dent. Paweł Czechowski LICZBA UCZESTNIKÓW: Szkolenie indywidualne CENA i TERMINY: Szczegóły u Przedstawicieli ALPHA BIO POLSKA lub u Konsultantów Biura Obsługi Klienta 8

[close]

p. 9

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA 9

[close]

p. 10

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA 2-DNIOWE ZAAWANSOWANE SZKOLENIE IMPLANTOLOGICZNE DLA LEKARZY Szkolenie przeznaczone dla doświadczonych lekarzy, którzy samodzielnie przeprowadzili przynajmniej 20 zabiegów implantacji. Uczestnik szkolenia rozwinie umiejętności planowania i przeprowadzania leczenia implantologicznego w nietypowych lub trudnych warunkach klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów wielopunktowych. PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA: MODUŁ I: ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE LECZENIA Instruktorzy przeprowadzą warsztaty diagnostyczne w oparciu o 40 wybranych, zaawansowanych przypadków klinicznych. Materiały dydaktyczne pochodzą z prywatnego archiwum dr Jerzego Foczpańskiego oraz jego współpracowników. Ważne! Istnieje też możliwość omówienia przez instruktorów przypadków klinicznych zgłoszonych przez uczestników szkolenia. MODUŁ II: PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI CHIRURGICZNE Uczestnicy szkolenia rozwiną umiejętności potrzebne do przeprowadzania zabiegów implantacji w trudnych przypadkach klinicznych. Instruktorzy większość czasu zaplanowali na ćwiczenia związane z przeprowadzaniem zaawansowanych zabiegów wielopunktowych. UWAGA! Przywiązujemy dużą wagę do praktycznych umiejętności rozwijanych w ramach tego szkolenia! W związku z tym: • liczbę uczestników szkolenia ograniczyliśmy do 3 osób, a zajęcia prowadzi przynajmniej 2 instruktorów, • każdy uczestnik w trakcie części praktycznej ma zapewnione indywidualne stanowisko do wykonywania zaplanowanych ćwiczeń praktycznych, • instruktorzy cały czas nadzorują wykonywane ćwiczenia i dbają o to, aby kursanci czynili szybkie postępy, • z ajęcia praktyczne pierwszego dnia z reguły trwają do późnych godzin wieczornych, zdarza się, że kończymy nawet o 22.00. DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA: MODUŁ III: ZABIEG DEMONSTRACYJNY W drugim dniu szkolenia uczestnicy wezmą udział, w charakterze asysty bądź obserwatora, w zabiegu demonstracyjnym, przeprowadzanym przez Instruktorów. W trakcie zabiegu demonstracyjnego instruktorzy przeprowadzą zabieg u pacjenta o trudnych warunkach klinicznych. Instruktorzy przeprowadzą zabieg w sposób, który pozwoli uczestnikom obserwować kolejne czynności wykonywane przez operatora. Zabiegowi będzie też towarzyszył szczegółowy komentarz. 10

[close]

p. 11

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA HARMONOGRAM: Pierwszego dnia szkolenie zaczyna się o godzinie 10.00 i trwa do późnych godzin wieczornych. Drugiego dnia szkolenie zaczyna się o godzinie 9.00 i kończy się około godziny 16.00. W ciągu tygodnia po szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje od instruktorów drogą mailową ocenę swoich umiejętności oraz instrukcje dotyczące dalszych działań. MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w gabinecie stomatologicznym lek. dent. Pawła Czechowskiego w Koninie. INSTRUKTOR PROWADZĄCY: Dr n. med. Jerzy Foczpański, lek. dent. Piotr Melon, lek. dent. Paweł Czechowski LICZBA UCZESTNIKÓW: 3 osoby CENA i TERMINY: Szczegóły u Przedstawicieli ALPHA BIO POLSKA lub u Konsultantów Biura Obsługi Klienta GWARANCJA SATYSFAKCJI Jesteśmy pewni, że opracowany przez zespół instruktorów ALPHA BIO POLSKA system szkoleń pomoże każdemu uczestnikowi rozwinąć w skuteczny sposób niezbędne umiejętności, a szkolenia okażą się dobrą inwestycją. Dlatego prawdopodobnie jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy gwarancję satysfakcji. Jeżeli uczestnik do połowy pierwszego dnia szkolenia uzna, że szkolenie mu nie odpowiada, może zrezygnować, a ALPHA BIO POLSKA zwróci mu 100% opłaty za szkolenie. 11

[close]

p. 12

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA 2-DNIOWE SZKOLENIE Z ZAAWANSOWANEJ CHIRURGII IMPLANTOLOGICZNEJ Szkolenie przeznaczone dla doświadczonych lekarzy specjalizujących się w implantologii, podczas którego rozwiną zaawansowane umiejętności chirurgiczne. Dzięki tym umiejętnościom lekarz będzie w stanie zaplanować i przeprowadzić leczenie implantologiczne w każdym przypadku klinicznym. Zaawansowane procedury chirurgiczne, które na szkoleniu opanuje kursant: • podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą i zamkniętą, • rozszczepienie wyrostka zębodołowego, • autogenny przeszczep kości. Ważne! Podczas szkolenia uczestnik nauczy się również przeprowadzać zabiegi metodą piezochirurgii. PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA: MODUŁ I: WPROWADZENIE Instruktorzy przekażą uczestnikom szkolenia wiedzę teoretyczną, konieczną do prawidłowego przeprowadzenia każdego z 3 zaawansowanych zabiegów chirurgicznych. MODUŁ II: PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI CHIRURGICZNE Uczestnicy szkolenia wykonają zestaw specjalnie zaprojektowanych ćwiczeń, które pomogą rozwinąć umiejętności manualne i techniczne, niezbędne do przeprowadzenia każdego z 3 zaawansowanych zabiegów. Ważne! Przywiązujemy dużą wagę do praktycznych umiejętności rozwijanych w ramach tego modułu! W związku z tym: • liczbę uczestników szkolenia ograniczyliśmy do 3 osób, a zajęcia prowadzi przynajmniej 2 instruktorów, • k ażdy uczestnik w trakcie części praktycznej ma zapewnione indywidualne stanowisko do wykonywania zaplanowanych ćwiczeń praktycznych, • instruktorzy cały czas nadzorują wykonywane ćwiczenia i dbają o to, aby kursanci czynili szybkie postępy, • zajęcia praktyczne pierwszego dnia z reguły trwają do późnych godzin wieczornych, zdarza się, że kończymy nawet o 22.00. 12

[close]

p. 13

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA: MODUŁ III: DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE LECZENIA Instruktorzy przeprowadzą z uczestnikami warsztaty diagnostyczne w oparciu o 30 wybranych przypadków klinicznych. Materiały dydaktyczne pochodzą z prywatnego archiwum dr Foczpańskiego oraz jego współpracowników. MODUŁ IV: ZABIEG DEMONSTRACYJNY Uczestnicy wezmą udział, w charakterze asysty bądź obserwatora, w zabiegu demonstracyjnym, przeprowadzanym przez instruktorów. W trakcie zabiegu demonstracyjnego instruktorzy wykonają jedną z nauczanych zaawansowanych procedur chirurgicznych. Instruktorzy przeprowadzą zabieg w sposób, który pozwoli uczestnikom obserwować kolejne czynności wykonywane przez operatora. Zabiegowi będzie też towarzyszył szczegółowy komentarz. Następnie uczestnicy wspólnie z instruktorami omówią zabieg. HARMONOGRAM: Pierwszego dnia szkolenie zaczyna się o godzinie 10.00 i trwa do późnych godzin wieczornych. Drugiego dnia szkolenie zaczyna się o godzinie 9.00 i kończy się około godziny 16.00. W ciągu tygodnia po szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje od instruktorów drogą mailową ocenę swoich umiejętności oraz instrukcje dotyczące dalszych działań. MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w Gabinecie Stomatologicznym lek. dent. Pawła Czechowskiego w Koninie. INSTRUKTOR PROWADZĄCY: Dr n. med. Jerzy Foczpański, lek. dent. Piotr Melon, lek. dent. Paweł Czechowski LICZBA UCZESTNIKÓW: 3 osoby CENA i TERMINY: Szczegóły u Przedstawicieli ALPHA BIO POLSKA lub u Konsultantów Biura Obsługi Klienta GWARANCJA SATYSFAKCJI Jesteśmy pewni, że opracowany przez zespół instruktorów ALPHA BIO POLSKA system szkoleń pomoże każdemu uczestnikowi rozwinąć w skuteczny sposób niezbędne umiejętności, a szkolenia okażą się dobrą inwestycją. Dlatego prawdopodobnie jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy gwarancję satysfakcji. Jeżeli uczestnik do połowy pierwszego dnia szkolenia uzna, że szkolenie mu nie odpowiada, może zrezygnować, a ALPHA BIO POLSKA zwróci mu 100% opłaty za szkolenie. 13

[close]

p. 14

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA 1-DNIOWE SZKOLENIE ZABIEGOWE Z ZAAWANSOWANEJ CHIRURGII IMPLANTOLOGICZNEJ Lekarz stomatolog, który ukończył szkolenie z zaawansowanej chirurgii implantologicznej posiada praktyczne umiejętności diagnostyczne i chirurgiczne, niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia zabiegów. Nasi instruktorzy zdecydowanie rekomendują, aby pierwsze zaawansowane zabiegi odbyły się z asystą doświadczonego implantologa. W tym celu przygotowaliśmy 1-dniowe szkolenia praktyczne, odbywające się w gabinecie stomatologicznym uczestnika szkolenia. CZĘŚĆ I ZABIEG DEMONSTRACYJNY Uczestnik szkolenia weźmie udział, w charakterze asysty, w przeprowadzanym przez instruktora ustalonym wcześniej zabiegu demonstracyjnym. Przed zabiegiem uczestnik: • omówi z instruktorem tomografię pacjenta oraz plan zabiegu, • omówi zasady i zalety prowadzenia zabiegu przez zespół dwóch implantologów, Instruktor przeprowadzi zabieg w sposób, który pozwoli uczestnikowi obserwować kolejne czynności wykonywane przez operatora. Zabiegowi będzie też towarzyszył szczegółowy komentarz. Następnie uczestnik wspólnie z instruktorem omówi zabieg, posługując się właściwą do analizy przeprowadzonych zabiegów listą kontrolną. CZĘŚĆ II SAMODZIELNY ZABIEG W trakcie szkolenia uczestnik samodzielnie przeprowadzi z udziałem instruktora 2 wybrane i wcześniej zaplanowane zabiegi z zaawansowanej chirurgii implantologicznej. Na jaką pomoc może liczyć lekarz, który zdecyduje się skorzystać z tej możliwości? • instruktor w razie potrzeby przywiezie na zabieg własny fizjodyspenser lub nóż Piezo, • instruktor pomoże zakwalifikować pacjenta do zabiegu oraz zaplanować w prawidłowy sposób przebieg zabiegu i leczenia, • w trakcie zabiegu instruktor asystuje lekarzowi, doradzając mu w kluczowych momentach, • po zabiegu instruktor wspólnie z lekarzem analizują zabieg MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w gabinecie stomatologicznym uczestnika. Pacjentów zabiegowych zapewnia uczestnik. INSTRUKTOR PROWADZĄCY: Lek. dent. Piotr Melon, lek. dent. Paweł Czechowski LICZBA UCZESTNIKÓW: Szkolenie indywidualne CENA i TERMINY: Szczegóły u Przedstawicieli ALPHA BIO POLSKA lub u Konsultantów Biura Obsługi Klienta 14

[close]

p. 15

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA 15

[close]

Comments

no comments yet