Edukacijske igre

 

Embed or link this publication

Description

Educational games

Popular Pages


p. 1

Edukacijske igre Luciana Malusà Tuntar & Ivana Ivanić OŠ Jurja Dobrile, Rovinj

[close]

p. 2

Tada reče učitelj: Govori nam o Poučavanju. A on reče: Nitko vam ne može otkri9 ništa osim onoga što je već ležalo, poluusnulo, u počecima vašega znanja. Učitelj koji se šeće u sjeni hrama, među učenicima, ne daje od svoje mudros9 nego od svoje vjere i svoje ljubavi. Ako je doista mudar, ne nudi vam da uđete u kuću njegove mudros9 nego vas radije vodi do praga vašega duha... Halil Džubran, Prorork, GZH, Zagreb, 1987.

[close]

p. 3

Učenje jezika kroz igru Ove igre prikupljene su tijekom stručnog usavršavanja "Language learning, fun and games" na Malti 2014. godine u sklopu programa Erasmus+. Igre su podijeljene na tri cjeline: Leksičke igre, Gramatičke igre te Igre opuštanja i zabave za razrednu nastavu kako bi učiteljima olakšali njihovu primjenu. Svaka igra može biti prilagođena svim uzrastima i svakom nastavnom planu i programu.

[close]

p. 4

Leksičke igre – služe za ponavljanje već usvojenih rječnika ili za učenje novih riječi. ➢ Igra 1 Učenike podijelite u dvije-tri grupe (ili po želji). Svaka grupa dobiva crtež koji prikazuje neku radnju ili osobu. Iz svake grupe jedan učenik izlazi pred ploču dok mu ostali učenici moraju objasniti ono što vide na papiru. Učenik na ploču treba, prema uputama suigrača, što sličnije nacrtati crtež. ➢ Igra 2 „Pogodi tko je?“- Svakom učeniku učitelj lijepi papirić na kojemu su nacrtani/napisani likovi iz poznatih crtanih filmova (npr. Petar Pan, Snjeguljica, Tarzan…) ili bilo koja druga tema. Učenik postavlja pitanja, dok ostali učenici odgovaraju s DA ili NE. Ako učenik ne pogodi, onda mu ostali učenici pomažu dodatnim informacijama.

[close]

p. 5

➢ Igra 3 Na ploči stavljamo sličice koje pokazuju siluetu nekog/nečega što vrši neku radnju. Učenici trebaju pogoditi koja je radnja prikazana. Uče opisivati radnju i razmišljati. (www.freedigitalphotos.com) ➢ Igra 4 „Prati vođu“- Vođa daje zadatke, a učenici ga prate. Npr. stanite iza stolice, sjedni na stolice, stani ispod lustera,… ➢ Igra 5 Izaberemo jednu slikovnu priču iz koje izdvajamo samo prvu i posljednju sliku priče te ih stavljamo na ploču. Razred dijelimo u grupe, kažemo im da je prva slika početak priče, a druga kraj. Svaka grupa mora smisliti tijek priče. Također, učenike možemo podijeliti u grupe tako da svaka grupa dobiva jednu slikovnu karticu. Iz svake grupe jedan učenik (koji je vidio sliku svoje grupe) crta istu prema uputama i opisu ostalih učenika iz grupe. Kad završe, uspoređuju se crteži.

[close]

p. 6

➢ Igra 6 „Smiješne priče“- učitelj/učenica čita priču (koja se može izmisliti), a učenici je glume. Npr. 1. Hodaš po kiši. 2. Stani! Tamo je velika lokva. Preskoči je. 3. Oh! Prestao je kišiti. Zatvori svoj kišobran. 4. Tamo je blato. 5. Posklizni se na to blato. 6. Padni. 7. Ustani i dobro se pogledaj. Sav si od blata. 8. Vrati se natrag na lokvu. 9. Stani na nju. 10. Skači! ➢ Igra 7 „Praznici“- Razred dijelimo u dvije grupe, a ploču također na dva dijela. Na svakoj polovici učitelj napiše neku riječ (pojam), npr. "Ljetni praznici". Učenici iz svake grupe stoje u koloni i jedan po jedan dolaze pred svoj dio ploče i pišu po jednu asocijaciju na zadanu riječ (pojam). Na kraju igre uspoređuju se riječi dviju grupa i ispravljaju pravopisne pogreške. Pobjednik je grupa koja ima više točno napisanih riječi.

[close]

p. 7

➢ Igre 8 „Sagradi u paru“- podijelimo učenike u dvije grupe (ili više parova) i dajemo im jednake kockice (boja, veličine,…). Učenici trebaju sami napraviti neku konstrukciju te ju sakriti od ostalih. Nakon toga, prva grupa daje ostalim grupama upute prema kojima trebaju sagraditi jednaku konstrukciju i tako redom... Ovom igrom provjeravamo razumijevanje. Ove drvene kockice možemo koristiti i kako bismo ispričali/odglumili neku priču (Crvenkapica, Pepeljuga...). Učenici odrede koja će kockica biti koji lik i međusobno si podijele uloge. ➢ Igra 9 Učenicima dajemo određeni tekst. Svaki učenik treba napisati pitanja o tekstu. Nakon toga hodaju učionicom i jedan drugom postavljaju napisana pitanja. Na takav način učenici uče bit toga teksta.

[close]

p. 8

➢ Igra 10 „Razgovor“- učenici hodajući/sjedeći u razredu mogu jedan drugome postavljati tri pitanja. Trajanje razgovora može se odrediti glazbom. ➢ Igra 11 „Za ili protiv“- Učenike podijelimo u četiri grupe. Svakom učeniku u grupi dodijelimo jedan broj. Postavljamo pitanje-problem i onaj broj koji prozovemo treba iznijeti mišljenje svoje grupe. Npr. Školska uniforma: da ili ne, zašto? ➢ Igra 12 „Nađi nekoga tko…“- Svaki učenik dobiva list papira na kojemu su zapisani zadatci npr. "Nađi nekog tko: voli sladoled od limuna, voli putovati, voli jesti povrće... Dok muzika traje učenici, slobodno krećući se po razredu, jedan drugome postavljaju zadana pitanja. Svakom učeniku mogu postaviti samo tri pitanja. Cilj igre je da otkriju i zapišu što tko najviše voli. Kada muzika stane, prestaju sa pitanjima i govore ono što su zapisali.

[close]

p. 9

➢ Igra 14 „Utrka crtanja“- Učenike podijelimo u timove i postavimo ih u kolone. Na riječ kreni, prvi igrač iz svakog tima trči prema ploči i uzima karticu. Ono što piše na toj kartici treba nacrtati. I tako redom... Onaj tko prvi završi pobijedio je. ➢ Igra 15 „Idemo na plažu“- Učenike dijelimo na dvije grupe. Učitelj na jedan papir napiše što uzima na plažu (temu možemo prilagoditi...). Učenici trebaju pogoditi i zapisati svoje ideje u svoje bilježnice. Pobjednik je onaj učenik koji napiše najviše predmeta s našeg popisa.

[close]

p. 10

Igra 16 „Najduža riječ“- Učenici u grupama biraju sedam slova abecede. Kraj svakog slova trebaju napisati i jedan broj (od 1 do 20). U zadano vrijeme učenici od tih slova trebaj napisati što dužu riječ te zbrojiti vrijednost te riječi. Npr. A5, S3, I20, M12, T1, E2, N15 = ASISTENT (50). ➢ Igra 17 „Što činim na…?“- Učitelj/ica na ploči crta ono što čini na praznicima, a učenici to trebaju pogađati. Npr. kampiram, odlazim autom, uzimam pribor za ručak,… ➢ Igra 18 „Gusjenica“- Učenici na ploču crtaju gusjenicu i u prvi krug upisuju jednu riječ. Sljedeća riječ treba započeti sa zadnjim slovom prethodne riječi. Pobjednik je onaj s najviše i najtočnije napisanih riječi.

[close]

p. 11

➢ Igra 19 „Igra nizanja“- Učitelj/ica započne s jednom rečenicom. Npr. Otišla sam u dućan i kupila sam jabuku. Učenici trebaju (jedan po jedan) dodati po jednu riječ tako da svaki put ponove sve iznova. ➢ Igra 20 „Daj mi slovo“- Podijelimo učenike u grupe. Učitelj/ica izgovara jedno slovo, a učenici u zadano vrijeme trebaju napisati što više riječi koje počinju tim slovom. ➢ Igra 21 „Abeceda“- Na ploču se napiše cijela abeceda. Svi učenici sudjeluju. Zada se tema npr. voće. Učenici trebaju s određenim slovom npr. B reći što više voća koja započinju tim slovom. Jednako tako, učitelj može osmisliti pitanja tako da odgovor na prvo pitanje počinje slovom A, odgovor na drugo pitanje slovom B itd. Pitanja se postavljaju redom, svakom učeniku po jedno. Ako jedan učenik krivo odgovori, kreće se ponovo od prvog pitanja i tako do kraja.

[close]

p. 12

➢ Igra 22 „Skačemo“- Kažemo jednu rečenicu, a učenici trebaju odlučiti je li to točno ili netočno. Ako je točno skaču naprijed, a ako nije skaču natrag. ➢ Igra 23 Na ploči su napisane riječi koje jednako izgledaju, a imaju više značenja. Učenici i učitelj/ica vode diskusiju o tome. ➢ Igra 24 Učitelj priprema slike, npr. dnevni boravak sa što više detalja i svakom se učeniku daje jedan. Učenici trebaju odgovarati na zadana pitanja učitelja/ice. ➢ Igra 25 „Što si čuo/čula?“- Pušta se glazba ili priča, a učenici trebaju zapisati (kada glazba stane) što su sve vidjeli, čuli, koliko se puta ponovila određena riječ…

[close]

p. 13

Gramatičke igre – potiču pravilno jezično izražavanje i uporabu jezičnih zakonitosti. ➢ Igra 1 „Konstruiraj me“- Podijelimo učenike u grupe. Svaka grupa dobiva riječi kojima moraju stvoriti rečenice. Cilj je u što kraćem vremenu stvoriti što više rečenica. ➢ Igra 2 „Simon kaže“- Onaj učenik koji je Simon daje zadatke. Npr. Simon kaže digni lijevu ruku i desnu nogu, a ostali ga učenici slijede. ➢ Igra 3 Učenici izaberu jednu kockicu (različitih su boja i veličina), ali nitko ne smije vidjeti. Zatim učenici jedni druge pitaju imaju li plavu, rozu ili žutu kockicu; malu, veliku itd. Ako pogode, mogu se zamijeniti ili potražiti svog para odn. učenika koji ima jednaku kockicu.

[close]

p. 14

➢ Igra 4 „Igrica – grad“- Pitamo učenike što možemo naći u gradu i oni nam govore: zgrada, crkvu, poštu, supermarket, bolnicu, policiju, školu… Svakoj ustanovi dajemo određenu boju ili veličinu. Učenicima dajemo kockice tih boja i onda oni čine rečenice od njih. Npr. Policijska ustanova je viša od pošte. Škola se nalazi iza bolnice i sl. Igra 5 „Sat“ – štapićima možemo učenike naučiti koliko je sati. Učitelj zada vrijeme na satu, a učenici pomiču kazaljke. ➢ Igra 6 „Unutar-izvan kruga“- u ovoj igri svi učenici sudjeluju. Imamo dva kruga u razredu s jednakim brojem učenika. Oni učenici koji se nalaze unutar kruga rješavaju „problem“, a kad netko od njih pogriješi mijenja svoje mjesto sa učenikom koji se nalazi iza njih. Npr. tema je grad. Učiteljica pita učenike koje se sve ustanove nalaze u našemu gradu. Ne smije se ponavljati jednaka ustanova. Može se jednako igrati s gramatičkim temama: imenice, glagoli…

[close]

p. 15

➢ Igra 7 Učenici u paru opisuju jednu sličicu sa što više imenica, pridjeva, glagola,…Npr. Učitelj daje sličicu lista. ➢ Igra 8 „Dodaj kartu“- učenici biraju jednu kartu na kojoj piše što sljedeći učenik treba učiniti. npr. skači na jednoj nozi, učenik koji je izvukao karticu učeniku do sebe kaže što da čini, nakon izvršenja zadatka, taj učenik uzima karticu i zadaje zadatak sljedećem učeniku ➢ Igra 9 „Šašavi vlak“- Učenici se kreću razredom u obliku vlaka, a učitelj daje upute (desno, lijevo, natrag, dolje,…). ➢ Igra 10 „Opisivanje“- Učenicima dajemo sliku o osobi i bijeli papir. Učenici trebaju opisati osobu sa što više pridjeva. Igru možemo i izmijeniti tako da učitelj na 10-15 sekundi pokaže neku sliku, učenici je moraju dobro pogledati i upamtiti što više detalja. Nakon toga učitelj miče sliku, a učenici opisuju što su vidjeli.

[close]

Comments

no comments yet