Wspólnota Honoracka 1/2001

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

od redakcji pikno kociola 3 dokumenty benedykt xvi ycie witych stalo si pieni chwaly boej 5 marek przeczewski ofmcap 150 lat klarysek kapucynek w polsce 9 konferencja ministrów generalnych pierwszego zakonu i tor list z okazji 800-lecia powstania zakonu ubogich siÓstr witej klary 15 penitencjaria apostolska dekret 24 studium claude-charles billot ofmcap ojciec honorat komiski mÓwi o swoim nawrÓceniu i powolaniu 26 wojciech sugier ofmcap oczyszczenie czynne na drodze ycia z bogiem wedlug blogoslawionego honorata 38 ewa krlik csni milosierdzie boe na drogach ycia slugi boej franciszki marii witkowskiej 53 literatura i sztuka maria elbieta szulikowska wiersze 59 rodki przekazu zofia palubska kul recenzja maria elbieta szulikowska obudzi kamie 64 marzenna straszewicz recenzja wiktoria bursiak co jezus uczynil dla mej duszy 66 bogumila czemko honoracka sie strony internetowe zgromadze 2 68

[close]

p. 2

spis treci wywiad juliusz pyrek ofmcap wirtualny syrop beatyfikacyjny 73 biogramy lucyna czermiska matka wiktoria bursiak 1887-1963 83 informacje piotr stasiski ofmcap szkola modlitwy w centrum duchowoci honoratianum 86 fotoreportae na wewntrznych stronach okladki s 2 rodzina honoracka na beatyfikacji jana pawla ii s 3 jubileusz 125 rocznicy powstania zgromadzenia córek najczystszego serca najwitszej maryi panny zespól redakcyjny bogumila czemko jolanta milanowska juliusz pyrek ofmcap marzenna straszewicz wydawca konferencja rodziny honorackiej adres do korespondencji centrum duchowoci honoratianum ul blogoslawionego honorata komiskiego 36 05-170 zakroczym tel 22 785.23.28 22 785.34.96 tel/fax 22 785.20.18 e-mail wh.redakcja@wp.pl issn 1640-551x druk i oprawa drukarnia diecezjalna w sandomierzu ul eromskiego 4 27-600 sandomierz tel 15 644.04.00 fax 15 832.77.87 e-mail zamowienia@wds.com.pl http www.wds.pl 2 wh 1/2011

[close]

p. 3

ycie witych stalo si pieni chwaly boej kociól boy umiera ani si zmienia nie moe bl honorat pikno kociola nie bywa czsto w historii naszej widzianej z perspektywy jednego pokolenia aby tak wiele powodów do witowania dzialo si w jednym czasie wielkopostne oczekiwanie wielkiej nocy zbieglo si przecie jak co roku z oczekiwaniem na ostateczne przebudzenie wiosny i jej uroków sloce przynoszce cieplo drzewa zieleniejce nadziej ludzie cho czasem zmorzeni przesileniem wiosennym to jednak zadowoleni z budzcego si ycia i miloci wielkim znakiem dla wszystkich byl fakt e tego roku zadziwiajco zbiegly si czasowo wita ydowskie prawoslawne i katolickie wituj razem starsi braci w wierze i oba pluca chrzecijastwa czas polczyl witowania by moe wspólne wolanie do jedynego boga wyjedna równie jedno rodzaju ludzkiego nie tylko w witowaniu a równie w codziennym budowaniu cywilizacji miloci a gdy nadeszly uroczystoci oktawy wielkanocy koczcej si niedziel milosierdzia boego to oczekiwania nasze nadzieje nasze i milo nasza otrzymaly jeszcze nadobficie globalne witowanie beatyfikacji jana pawla ii ogldajc ze wzruszeniem i pociech msz wit beatyfikacyjn wspominalimy nasze spotkania z ywym czlowiekiem którego pamitamy i cenimy jako przewodnika naszego pokolenia pokolenia jana pawla ii gdy papie benedykt xvi zasiadal na katedrze w piotra i trzymajc pastoral w ksztalcie krzya uroczycie i nieomylnie oglaszal e jan pawel ii papie jest blogoslawionym to wtedy mielimy okazj zobaczy co istotnego z pikna kociola wielko naszego rodaka podkrelil papie benedykt xvi w slowach wypowiedzianych po polsku ale potem przetlumaczonych po wlosku swoim wiadectwem wiary miloci i odwagi apostolskiej pelnym ludzkiej wraliwoci ten znakomity syn narodu polskiego pomógl chrzecijanom na calym wiecie by nie lkali si by chrzecijanami nalee do kociola glosi ewangeli jednym slowem pomógl nam nie lka si prawdy gdy prawda jest gwarancj wolnoci benedykt xvi homilia prawda jest gwarancj wolnoci a kociól gwarantem i depozytariuszem prawdy wznioslo splendor i chwala owych dni uroczystych dopelnia uroczystoci w wojciecha który swoj krwi umacnial podwaliny wiary naszego narodu a koron owego wielkanocnego witowania byla uroczysto maryjna i patriotyczna uroczysto nmp królowej polski i wspomnienie kon wh 1/2011 3

[close]

p. 4

od redakcji stytucji 3 maja w niej to wyrazila si wiadomo przodków naszych którzy wspominajc wielkie tradycje polskich pokole piastów i jagiellonów wyznali cenic droej nad ycie nad szczliwo osobist egzystencj polityczn niepodleglo zewntrzn i wolno wewntrzn narodu którego los w rce nasze jest powierzonym chcc oraz na blogoslawiestwo na wdziczno wspólczesnych i przyszlych pokole zasluy mimo przeszkód które w nas namitnoci sprawowa mog dla dobra powszechnego dla ugruntowania wolnoci dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z najwiksz staloci ducha niniejsz konstytucj uchwalamy konstytucja 3 maja prolog w tych to dniach moglimy dowiadczy owego poruszenia serca a moe glbszego zasluchania z którego ze zdumieniem rodzi si pelna zgoda na to co pisze bl honorat gdy mówi rzeczywicie kociól wity ­ jest tak piknoci nad któr nic pikniejszego nie ma na tym wiecie sam niebieski oblubieniec cigle si ni zachwyca w pieniach nad pieniami które cale ten stosunek boskiego oblubieca z jego kociolem opisuj widzimy go czsto wolajcego o jake pikna o jake pikna zranila serce moje pkk s 1 w tych dniach intensywniej ni zwykle poniekd w nadzwyczajny sposób kociól okazal swoje pikno dziki wychowaniu takiego narodu z którego kultury myli i dziedzictwa zrodzil si syn znakomity i blogoslawiony papie jan pawel ii jeli wic w tych dniach nie uda nam si nabra przekonania e kociól jest pikny boskim piknem cho grzeszny w swoich czlonkach na ziemi i w czycu to ju chyba nigdy nie uda nam si tego przekonania nabra i dowiadczy czas wyjtkowy czas nadzwyczajny czas którego nie wypadalo przegapi a jednak bóg dal nam tak wolno e nawet taki czas moe nas nie przekona bo miniemy si z prawd owego czasu i jego intensywnoci jeeli przeto wity nad witymi zachwyca si piknoci swego kociola ­ daleko bardziej nam przystoi podziwia piknoci jego pkk s 1 nosi w sobie zachwyt nad piknem kociola oblubienicy chrystusa moe czlowiek który kocha miloci chrystusa wspólnota honoracka cho kosztuje wiele pracy jest jednak okazj do uchwycenia i wyraenia tego zdziwienia podziwu i zachwytu jaki dostrzegamy w oczach oblubieca kociola a jednoczenie patrzc w jego oczy plonce pragnieniem miloci i podziwu moemy uczy si ycia które rodzi owo oblubiecze spojrzenie boga czytajc poznajemy poznajc kochamy kochajc posiadamy a posiadajc smakujemy piszc dajemy si pozna dajc si pozna wyraamy sw milo wyraajc sw milo dajemy si posi dajc si posi zaspokajamy jego pragnienie w ten sposób poglbia si i wyraa pikno kociola 4 wh 1/2011

[close]

p. 5

ycie witych stalo si pieni chwaly boej benedykt xvi ­ papie ycie witych stalo si pieni chwaly boej 1 drodzy bracia i siostry dzi na placu w piotra znów mamy wito witoci witam serdecznie i z radoci was którzy przybylicie nawet z bardzo daleka aby w nim uczestniczy witam w szczególnoci kardynalów biskupów przeloonych generalnych zgromadze zaloonych przez nowych witych jak równie oficjalne delegacje i wszystkich przedstawicieli wladz cywilnych postarajmy si razem wslucha w to co mówi nam pan w odczytanych przed chwil fragmentach z pisma witego liturgia tej niedzieli poucza nas o sprawie zasadniczej o tym e trzeba modli si zawsze niestrudzenie czasami jestemy zmczeni modlitw wydaje nam si e modlitwa nie jest zbyt przydatna w yciu e jest malo skuteczna dlatego odczuwamy pokus by powici si dzialalnoci by wszelkie ludzkie rodki wykorzysta do osignicia naszych celów a nie zwracamy si do boga jezus natomiast mówi e zawsze trzeba si modli a mówi o tym poslugujc si swoist przypowieci por lk 18 1-8 opowiada ona o pewnym sdzi który nie boi si boga i z nikim si nie liczy o sdzi który nie jest usposobiony pozytywnie ale zabiega jedynie o wlasny interes nie boi si sdu boego i nie ma szacunku dla bliniego inn postaci jest wdowa osoba slaba w biblii wdowy i sieroty nale do kategorii osób najbardziej potrzebujcych pomocy s bowiem bezbronne i pozbawione rodków materialnych wdowa udaje si do sdzi z prob by wymierzyl sprawiedliwo jej szanse na to e zostanie wysluchana s niemal adne poniewa sdzia ni pogardza a ona nie ma moliwoci wywrze na niego jakiejkolwiek presji nie moe nawet powola si na zasady religijne gdy sdzia nie boi si boga dlatego jak si wydaje owa wdowa pozbawiona jest wszelkich szans ona jednak nalega prosi niestrudzenie naprzykrza si i dziki temu w kocu udaje si jej uzyska u sdzi oczekiwany rezultat w tym miejscu jezus czyni spostrzeenie poslugujc si argumentem a fortiori skoro nieuczciwy sdzia na koniec daje si przekona probom homilia wygloszona w rzymie przez ojca witego podczas mszy w kanonizacyjnej 17 x 2010 do chwaly witoci zostali wyniesieni stanislaw soltys stanislaw kazimierczyk andrzej bessette kandyda maria od jezusa cipitria y barriola maria od krzya mackillop julia salzano i baptysta kamila varano klaryska tekst na podstawie l osservatore romano nr 11 327 2010 1 wh 1/2011 5

[close]

p. 6

dokumenty wdowy o ile bardziej bóg który jest dobry wyslucha tego kto si do niego modli bóg bowiem jest uosobieniem wielkodusznoci jest milosierny a zatem zawsze jest gotowy wyslucha modlitw dlatego nie powinnimy nigdy traci nadziei ale winnimy by zawsze wytrwali w modlitwie na kocu ewangelicznego fragmentu mowa jest o wierze czy jednak syn czlowieczy znajdzie wiar na ziemi gdy przyjdzie lk 18 8 to pytanie ma na celu pobudzenie nas do poglbienia naszej wiary jest bowiem oczywiste e modlitwa musi by wyrazem wiary w przeciwnym wypadku nie jest prawdziw modlitw jeeli kto nie wierzy w dobro boga nie moe modli si naprawd w naleyty sposób wiara ma zasadnicze znaczenie jako fundament postawy modlitewnej tak bylo w przypadku szeciorga nowych witych którzy dzi zostaj przedstawieni by odbiera cze kociola powszechnego s to stanislaw soltys [stanislaw kazimierczyk andrzej bessette kandyda maria od jezusa cipitria y barriola maria od krzya mackillop julia salzano i baptysta kamila varano po polsku w stanislaw kazimierczyk zakonnik z xv w i dla nas moe by przykladem i ordownikiem cale jego ycie bylo zwizane z eucharysti najpierw przez kociól boego ciala na kazimierzu w dzisiejszym krakowie gdzie u boku matki i ojca uczyl si wiary i pobonoci gdzie zloyl luby zakonne u kanoników regularnych gdzie pracowal jako kaplan wychowawca opiekun potrzebujcych przede wszystkim jednak byl zwizany z eucharysti przez arliw milo do chrystusa obecnego pod postaciami chleba i wina przez przeywanie tajemnicy jego mierci i zmartwychwstania która w sposób bezkrwawy dokonuje si we mszy w przez praktyk miloci bliniego której ródlem i znakiem jest komunia po francusku brat andrzej bessette pochodzcy z québecu z kanady zakonnik ze zgromadzenia krzya witego bardzo wczenie zaznal cierpienia i ubóstwa sklonily go one do szukania pomocy u boga przez modlitw i intensywne ycie duchowe pelnic poslug furtiana w kolegium notre-dame w montrealu dal dowód bezgranicznego milosierdzia i dokladal wszelkich stara by uly w niedoli ludziom którzy przychodzili aby mu si zwierzy pomimo niewielkiego wyksztalcenia zrozumial w czym tkwila istota jego wiary dla niego wierzy oznaczalo dobrowolnie i z miloci podporzdkowa si woli boej calkowicie zafascynowany tajemnic jezusa yl blogoslawiestwem ludzi czystego serca czyli jako czlowiek prawy dziki jego prostocie wielu ludzi moglo zobaczy boga polecil zbudowa oratorium w józefa na mont-royal i a do mierci która nastpila w 1937 r pozostal jego wiernym stróem byl wiadkiem dokonujcych si tam niezliczonych 6 wh 1/2011

[close]

p. 7

ycie witych stalo si pieni chwaly boej uzdrowie i nawróce «nie zabiegajcie o to by wam oszczdzono prób ­ mówil ­ procie raczej o lask dobrego ich znoszenia» dla niego wszystko mówilo o bogu i o jego obecnoci obymy podobnie jak on potrafili z prostot poszukiwa boga aby zawsze odkrywa e jest obecny w centrum naszego ycia niech przyklad brata andrzeja inspiruje ycie chrzecijaskie kanadyjczyków po hiszpasku kiedy syn czlowieczy przyjdzie aby zaprowadzi sprawiedliwo wród swoich wybranych czy znajdzie wiar na ziemi por lk 18 8 dzisiaj patrzc na postaci takie jak matka kandyda maria od jezusa cipitria y barriola moemy ze spokojem i zdecydowanie powiedzie e tak serce tej dziewczyny prostego pochodzenia bóg naznaczyl swoj pieczci co sklonilo j bardzo wczenie do powzicia zdecydowanego postanowienia ­ pod kierunkiem swoich kierowników duchowych jezuitów ­ by y «tylko dla boga» jak sama wspomina tu przed mierci dochowala wiernoci temu postanowieniu yla dla boga i dla tego czego on pragnie nade wszystko dotrze do wszystkich nie wszystkim niezlomn nadziej a w szczególnoci tym którzy tego najbardziej potrzebuj «tam gdzie nie ma miejsca dla ubogich tym bardziej nie ma go dla mnie» ­ mawiala nowa wita która dysponujc skromnymi rodkami zaszczepila w innych siostrach pragnienie pójcia za jezusem i powicenia si wychowaniu i promocji kobiety tak narodzilo si zgromadzenie córek jezusa które dzisiaj maj wzniosly wzór ycia do naladowania w swojej zaloycielce i zadanie kontynuowania pasjonujcej misji któr pelni w licznych krajach gdzie dotarl duch i pragnienie apostolstwa marii kandydy po angielsku «pamitaj kim byli twoi nauczyciele od nich moesz nauczy si mdroci która prowadzi do zbawienia przez wiar w jezusa chrystusa» przez wiele lat niezliczeni mlodzi ludzie w calej australii mieli szczcie obcowa z nauczycielkami zainspirowanymi odwanym i witym przykladem gorliwoci i modlitwy matki marii mackillop jako mloda dziewczyna powicila si ksztalceniu ubogich yjcych w trudnych warunkach na nielatwych terenach wiejskich australii jej przyklad zafascynowal inne mlode kobiety które przylczyly si do niej tworzc pierwsz esk wspólnot zakonn w tym kraju troszczyla si o potrzeby kadej mlodej osoby która byla jej powierzana niezalenie od sytuacji czy majtnoci zapewniajc formacj zarówno intelektualn jak i duchow pomimo i spotykala si z niezliczonymi wyzwaniami jej modlitwy do w józefa oraz jej stale naboestwo do najwitszego serca jezusa którym powicila zaloone przez siebie nowe zgromadzenie daly tej witej kobiecie lask potrzebn by dochowa wier wh 1/2011 7

[close]

p. 8

dokumenty noci bogu i kociolowi oby dziki jej wstawiennictwu dzisiejsi jej naladowcy nadal sluyli bogu i kociolowi z wiar i pokor po wlosku w drugiej polowie xix w w kampanii na poludniu wloch pan powolal mlod nauczycielk szkoly podstawowej juli salzano i uczynil j apostolk wychowania chrzecijaskiego zaloycielk zgromadzenia sióstr katechetek od najwitszego serca jezusa matka julia dobrze rozumiala znaczenie katechezy w kociele i lczc przygotowanie pedagogiczne z duchowym zapalem powicila si jej wielkodusznie i w sposób inteligentny wnoszc wklad w ksztalcenie osób w rónym wieku i rónego pochodzenia spolecznego powtarzala swoim wspólsiostrom e pragnie katechizowa a do ostatniej godziny swego ycia dowodzc cal swoj postaw e skoro «bóg stworzyl nas abymy go poznawali kochali i jemu sluyli w tym yciu» niczego nie naley przedklada nad to zadanie niech przyklad i wstawiennictwo w julii salzano wspieraj kociól w pelnieniu jego nieustajcej misji gloszenia chrystusa i formowania autentycznych sumie chrzecijaskich w baptysta kamila varano mniszka z zakonu klarysek yjca w xv w dawala w pelni wiadectwo ewangelicznego sensu ycia zwlaszcza przez wytrwal modlitw w wieku 23 lat wstpila do klasztoru w urbino i stala si jedn z czolowych postaci owego rozleglego ruchu reformatorskiego duchowoci eskich zakonów franciszkaskich który stawial sobie za cel powrót w pelni do ycia charyzmatem w klary z asyu zakladala nowe klasztory ­ w camerino gdzie kilkakrotnie byla wybierana na ksieni w fermo i w san severino w baptysta yjc calkowicie zanurzona w boej glbi nieustannie czynila postpy na drodze doskonaloci przez heroiczn milo boga i bliniego doznawala wielkich cierpie i mistycznych pociech postanowila jak sama pisze zaglbi si w najwitsze serce jezusa i zatopi si w oceanie jego niezwykle cikich cierpie w czasach kiedy kociól dowiadczal rozprzenia obyczajów ona zdecydowanie szla drog pokuty i modlitwy kierujc si gorcym pragnieniem odnowienia mistycznego ciala chrystusa drodzy bracia i siostry dzikujmy panu za dar witoci który janieje w kociele a dzi widoczny jest na obliczu tych naszych braci i sióstr jezus zachca take kadego z nas do pójcia za nim abymy zyskali w dziedzictwie ycie wieczne dajmy si zafascynowa tym wietlanym przykladom pozwólmy si prowadzi ich nauczaniu aby nasze ycie stalo si pieni chwaly boej niech t lask wyjednaj nam maryja dziewica oraz wstawiennictwo szeciorga nowych witych którym dzi z radoci oddajemy cze amen 8 wh 1/2011

[close]

p. 9

150 lat klarysek kapucynek w polsce marek przeczewski ofmcap minister prowincjalny 150 lat klarysek kapucynek w polsce homilia w czasie mszy witej jubileuszowej w brwinowie u ss klarysek kapucynek dnia 13 czerwca 2010 roku czytania 1 sm 3 1-10 flp 3 1-10 lk 10 38-42 kochane siostry klaryski kapucynki chc przede wszystkim i glównie do was zwróci si w tych slowach drodzy kaplani wspólbracia pozostale siostry zakonne te ukryte i te które si nie mog ukry drodzy siostry i bracia uczestnicy jubileuszu siostra teresa poprosila mnie ebym byl gospodarzem rzadko tu bywam wic od czasu do czasu mog t funkcj popelni i to co mam zamiar powiedzie przy okazji tego jubileuszu bd kierowal w takim razie take do siebie a moe najpierw do siebie a potem do sióstr które ten jubileusz w pierwszej osobie obchodz w ksidze kaplaskiej czytamy takie slowa odnonie do jubileuszy dziesitego dnia siódmego miesica zatrbisz w róg w dniu pojednania zatrbicie w róg w calej waszej ziemi bdziecie wici pidziesity rok i oglosicie uwolnienie w kraju dla wszystkich jego mieszkaców bdzie to dla was jobel jubileusz i kady z was powróci do swej wlasnoci i kady powróci do swego rodu w tym roku jubileuszowym kady powróci do swej wlasnoci nie bdziecie wyrzdza krzywdy jeden drugiemu bdziesz si bal boga twego bo ja jestem pan bóg twój kpl 25 9-10.13.17 jak dowiedzielimy si z prezentacji przed msz wit siostry obchodz 150 rocznic powstania zostaly oficjalnie zaloone 14 padziernika 1860 roku w duchu w franciszka i w klary z asyu przez bl mari angel truszkowsk i bl honorata komiskiego wedlug kalkulacji biblijnej 150 lat od tego wydarzenia to trzy jubileusze wedlug jubileuszy macie trzy latka trzy jubileusze siedem razy siedem czyli czterdzieci dziewi lat siedem lat szabatowych po czterdziestym dziewitym przychodzil rok pidziesity nazywany przez bibli jobel róg barak instrument którym oglaszano rok jubileuszowy jobel wity hieronim który jako pierwszy przetlumaczyl hebrajsk i greck bibli na jzyk laciski skojarzyl slowo jobel z laciskim jubilare cieszy si radowa i wlanie to uczucie bardzo mocno wh 1/2011 9

[close]

p. 10

dokumenty wycisnlo si pitnem na tym wydarzeniu rado wdziczno jubilare jubileusz ale prorocy bardzo mocno przestrzegali przed radoci która nie mialaby podstaw radoci pust która jest jak dwik cymbalów brzczcych przestrzegali i mówili w imieniu boga tak jak amos czy izajasz nienawidz brzydz si waszymi witami nie bd mial upodobania w waszych uroczystych zebraniach bo kiedy skladacie mi calopalenia i wasze ofiary nie znosz tego na ofiary biesiadne z tucznych wolów nie chc patrze id precz ode mnie ze zgielkiem pieni twoich i dwiku twoich harf nie chc slysze am 5 21-24 przestacie skladania czczych ofiar obrzydle mi jest wznoszenie dymu wita nowiu szabaty zwolywanie witych zebra nie mog cierpie wit i uroczystoci nienawidz cal dusz waszych wit nowiu i obchodów staly mi si ciarem sprzykrzylo mi si je znosi iz 1 13-14 bóg jest w tych slowach bardzo mocny bardzo radykalny dlaczego nie cierpi wit dlatego e te wita czsto nie maj podstaw w ludzkim sercu nie opieraj si na czystym sprawiedliwym sercu mówi dalej izajasz gdy wycigniecie rce odwróc od was me oczy chobycie nawet mnoyli modlitwy ja nie wyslucham rce wasze pelne s krwi obmyjcie si czyci bdcie usucie zlo uczynków waszych sprzed moich oczu przestacie czyni zlo zaprawiajcie si w dobrem troszczcie si o sprawiedliwo wspomagajcie ucinionego oddajcie sluszno sierocie w obronie wdowy stawajcie iz 1 15-17 a amos doda niech sprawiedliwo wystpi jak woda z brzegów i prawo jak potok nie wysychajcy wyleje am 5 24 rado kadego wita rado jubileuszu musi mie podstawy w czystym sercu w sercu które jest mocne bogiem w sercu uczciwym i sprawiedliwym dlatego jubileusz zanim stanie si czasem radoci i wesela najpierw jest czasem konkretnych czynów i zobowiza o których mówila ju cytowana na pocztku ksiga kaplaska w czasie jubileuszu ziemia miala odpocz odpoczywali take robotnicy nie siano wtedy i nie zbierano ziemia odpoczywala kadego pidziesitego roku w tym czasie kady izraelita sprzedany do niewoli za dlugi mial odzyska wolno kady izraelita mial wróci do swojej wlasnoci któr utracil na skutek trudnoci ekonomicznych rodziny jubileusz pidziesitego roku mial sluy przywróceniu idealnego porzdku spolecznego wszake nawet jeeli prawo mojeszowe bylo bardzo doskonale bardzo dobre bo troszczylo si o sieroty o wdowy o przybysza to jednak ludzka slabo z biegiem czasu brala gór i czsto w cigu lat spoleczestwo stawalo si niesprawiedliwe mnoylo nierównoci jubileusz mial sluy przywróceniu stanu pierwotnego stanu sprawiedliwoci równoci w spoleczestwie przepisy dotyczce tego roku bronily izraelitów przed zuboeniem tworzeniem si klasy bogaczy i klasy biedaków zakazywaly pobierania lichwy i procentów podkrelaly solidarno rodzinn wiele 10 wh 1/2011

[close]

p. 11

150 lat klarysek kapucynek w polsce z tych przepisów warto by i w naszych czasach w naszym spoleczestwie przywróci ale nie o spoleczestwie bdziemy mówi tylko o siostrach myl e nie ma u was ani lichwy ani nierównoci wynikajcej z bogacenia si jednych a uboenia drugich niemniej pewne duchowe znaczenie postawy jubileuszowej obowizuje kadego z nas kadego kto obchodzi i chce obchodzi jubileusz zanim czas ten wypelnimy radoci musimy uczyni go czasem konkretnych czynów postaw w roku jubileuszowym wedlug pisma witego kady mial wróci do kochajcie calym sercem swojej wlasnoci któr z jakich powodów utrato ycie które was cil a wic i siostry kapucynki powinny wróci do niebieskiego oblubieca do swojej wlasnoci a o tym co jest wlasnoci przyblia do którego naszych sióstr przypominaj nam dzisiejsze z nieprzebranego milosierdzia slowa pisma witego was wezwal i w którym najpierw wlasnoci sióstr jest brak wlaprzyobiecal wam wszelkie laski snoci owszem nawet wszystko uznaj za do uwitobliwienia waszego strat ze wzgldu na najwysz warto poznapotrzebne nia chrystusa jezusa pana mojego dla niego bl honorat komiski wyzulem si ze wszystkiego i uznaj to za mieci bylebym pozyskal chrystusa i znalazl si w nim ­ nie majc mojej sprawiedliwoci pochodzcej z prawa lecz bo sprawiedliwo otrzyman przez wiar flp 3 8-9a wasz wlasnoci drogie siostry jest brak wlasnoci jest to e wyzbylycie si wszystkiego dla chrystusa jeli wic z biegiem lat z jakich powodów utracilycie t wlasno bdc brakiem wlasnoci w mniejszym lub wikszym zakresie to znaczy jeli w jaki sposób chrystus przestal by dla was najwysz wartoci jedyn wlasnoci dzisiaj jest czas eby do niego wróci eby móc si cieszy i radowa pelni serca wyzby si wszystkiego nie oznacza jedynie wyzbycia si wartoci materialnych jasne o to take chodzi franciszek kiedy w swoich napomnieniach które byly slowami skierowanymi do braci zbierajcych si na kapitulach mówil o ubóstwie tak naprawd nigdy w tych napomnieniach nie mówil o ubóstwie materialnym zewntrznym ale zawsze odnosil si do ubóstwa wyzbycia si duchowego wewntrznego dla franciszka brakiem ubóstwa bylo przywlaszczenie sobie wlasnej woli zarozumiale przypisywanie sobie dobra które si czyni podczas gdy to pan dziala w nas przez czyny i slowa to co masz dobrego i piknego i czym instynktownie si chlubisz do ciebie nie naley to bóg jest wlacicielem tych rzeczy wielu zakonników zakonnic take którym wydaje si e widz lepsze rzeczy do zrobienia ni te które nakazuj przeloeni ci ogldaj si wstecz i powracaj do wymiotów wlasnej woli w ten sposób odbieraj to co zloyli bogu w ofierze a wic zno wh 1/2011 11

[close]

p. 12

dokumenty wu przywlaszczaj sobie to co kiedy bogu oddali wlasn wol wyzbycie si wlasnej woli np 3 ci którzy s postawieni nad innymi przeloeni ja siostra teresa inni przeloeni tu obecni tak powinni si chlubi ze swego przeloestwa jakby zostali wyznaczeni do obowizku umywania nóg braciom i siostrom jeli utrata przeloestwa zasmuca ich bardziej ni utrata obowizku umywania nóg tym wicej napelniaj sobie trzosy z niebezpieczestwem dla duszy np 4 w oczach franciszka jestemy prawdziwymi zlodziejami wtedy kiedy opowiadamy dziela dokonane przez wielkich witych tak jakbymy chcieli zdoby slaw opowiadajc o czynach innych sami mamy je dokonywa dalej wasz wlasnoci drogie siostry jest oczywicie sam jezus który do was przychodzi i ma konkretne oczekiwania slyszelimy o nich w ewangelii marto marto troszczysz si i niepokoisz o wiele a potrzeba «malo albo» tylko jednego maria obrala najlepsz czstk której nie bdzie pozbawiona lk 10 41-42 ta czstka której maria nie bdzie pozbawiona jest równie wasz czstk której nie bdziecie pozbawione jeeli bdziecie wiernie przy niej trwaly tylko jej zazdronie strzecie tak zazdroci jak zazdrosny jest bóg o was jeli z takich czy innych powodów tracicie t czstk dzisiaj jest czas powrotu do niej do tej waszej wlasnoci jest ni przywilej zajcia miejsca u stóp pana i moliwo sluchania jego slowa to rado spdzania dnia i nocy w przybytku pana jak mlody samuel powolne uczenie si rozpoznawania jego glosu aby wreszcie powiedzie mów bo sluga twój slucha 1 sm 3 9 a czsto bóg mówi a sluga nie slucha nawet jeeli niejednokrotnie bdzie si was odwodzilo od sensownoci tej postawy od tej drogi ycia uywajc choby glosu marty jeszcze jest tyle do zrobienia ­ nie dajcie si zwie obralycie najlepsz czstk której nie bdziecie pozbawione kady w mistycznym ciele chrystusa w kociele ma swoje miejsce i kady w mistycznym ciele chrystusa w kociele ma swoje zadanie do spelnienia oko jest okiem ucho jest uchem rka jest rk a serce jest sercem kady ma swoj misj wyznaczon przez pana najlepsz czstk nie dajcie si te odwie od sluchania slów pana przez wlasn slabo przez zmczenie zniechcenie oschloci wasz wlasnoci drogie siostry jest take wspólnota o której tak piknie mówilycie w tej prezentacji i mówicie niejednokrotnie kiedy si spotykamy rok jubileuszowy dla izraelitów byl czasem powrotu do wspólnoty poprzez uwraliwienie na potrzeby wdów i sierot przybyszów poprzez wyrównanie pojawiajcych si midzy brami nierównoci poprzez solidarno rodzinn i narodow franciszek i klara zaloyli wspólnoty braterskie i siostrzane w których mamy by jak czlonkowie jednej rodziny z zaufaniem wyjawiajc sobie nawzajem potrzeby aby ten drugi ta druga mogli uslucha wyslucha i przyj z pomoc w naszych wspólnotach najwaniejsze 12 wh 1/2011

[close]

p. 13

150 lat klarysek kapucynek w polsce nie s relacje hierarchiczne kto jest wyej kto niej kto jest przeloonym a kto jest podwladnym chocia to istnieje waniejsze jest by sluy jeden drugiemu kady tym darem jaki otrzymal od boga do takiej wspólnoty bdcej wasz wlasnoci dzisiaj jest czas abycie powrócily jeli z jakich powodów j tracicie to jest rodzina kochajca si trwajca razem wspólnota w której najwiksz trosk otacza si najslabszych w której na kadej nam zaley nawet na najmniejszej na najbardziej krnbrnej i nieposlusznej owieczce bo to za ni idzie dobry pasterz i to z jej powrotu jest wiksza rado ni z calej reszty kady ma powróci do swojej wlasnoci w roku jubileuszowym drogie siostry jest jeszcze inny mistyczny sens tego powrotu wy jestecie wlasnoci jezusa jezus chce powróci do tej swojej wlasnoci w ksidze kaplaskiej slyszelimy uroczyste stwierdzenie ja jestem pan bóg wasz 11 44 on jest naszym bogiem a my jestemy jego ludem por kpl 26 12 on chce powróci do tej wlasnoci jeeli z takich czy innych powodów jest usuwany mniej lub bardziej na margines naszego ycia z krgu naszego zainteresowania za wielk bowiem cen zostalycie nabyte nie czym przemijajcym srebrem lub zlotem jak powie w piotr 1 p 1 18 ale drogocenn krwi chrystusa jestemy wlasnoci pana nikt z nas nie naley do siebie ale do chrystusa chrystus do tej wlasnoci chce wraca oto stoj u drzwi i kolacz jeli kto poslyszy mój glos i drzwi otworzy wejd do niego i bd z nim wieczerzal a on ze mn ap 3 20 stoi jak przy domu marty i marii chce tam wej jeli my oddalimy si w niewol czemu lub komu to dzisiaj powracamy do pana bo jestemy jego wlasnoci w roku jubileuszowym maj by uwalniani niewolnicy bylem za tymi kratami ze dwa razy i zapewniam wszystkich tu obecnych e nie znalazlem tam adnych niewolników siostry nie maj niewolników ani niewolnic ale co oznacza uwolnienie niewolników dla tych co obchodz dzisiaj jubileusz oznacza w sposób duchowy przebaczenie uwolnienie tych którzy s w okowach braku przebaczenia braku pojednania rok jubileuszowy rozpoczynal si w izraelu od dnia pojednania jeeli ten jubileusz ma by radoci musi si rozpocz od pojednania i przebaczenia we wspólnocie to jedno czyni ­ slyszelimy u w pawla jak pisal do filipian ­ to jedno czyni zapominajc o tym co za mn a wytajc sily ku temu co przede mn biegn ku wyznaczonej mecie ku nagrodzie do jakiej bóg wzywa w gór w chrystusie jezusie 3 13-14 rok jubileuszowy to wyzerowanie licznika zapomnienie o tym co bylo zlego w przeszloci midzy nami to uleczenie pamici do czego nawolywal papie w roku jubileuszowym 2000 uleczenie pamici przez przebaczenie w ten sposób moemy i powinnimy uwalnia naszych niewolników trzymanych w okowach braku przebaczenia jubileusz to kady pidziesity rok rok odpoczynku dla ziemi i dla ludzi w naszej pielgrzymce ku górze jestemy jak wdrowcy w górach trzeba wh 1/2011 13

[close]

p. 14

dokumenty co jaki czas si zatrzyma to jest czas jubileuszu usi spojrze wstecz na drog któr przebylimy w patrzeniu wstecz powinny towarzyszy przede wszystkim dwa uczucia przebaczenie o którym mówilimy i wdziczno wobec boga za dary którymi nas obsypal i wobec ludzi dziki którym jestemy czsto tym kim jestemy bo byli narzdziami boga chwila odpojeeli wam przeto czynku czas teraniejszy sluy uwiadrogie jest wasze powolanie domieniu sobie e jestemy uczestnii jeeli szczerze pragniecie kami swego rodzaju sztafety ebycie ustalenia w nim nie wiem jak bardzo si wysilaly adto nie ustawajcie w wierze na z was drogie siostry 150 lat dzii ufnoci i nie klopoczcie si siaj nie ma ale obchodzicie jubileusz o wasz przyszlo tylko bo przed wami byly inne które pelne spelniajcie wiernie to wszystko ducha zapalu samozaparcia wiary czego powolanie wasze nadziei i miloci przeyly wlasne ycie od was wymaga wierne bogu i przekazaly wam to a bóg wam blogoslawi bdzie dziedzictwo teraz wy przejmujecie bl honorat komiski to dziedzictwo macie je w dloniach macie je w sercach nie dla siebie ale po to by przekaza je nastpnym pokoleniom bo trzy jubileusze to za malo trzy razy pidziesit bd kolejne z miloci i laski boga dlatego spojrzenie w przyszlo musi by przeniknite nadziej i wiar nadzieja pozwala nam dokonywa trzech rzeczy poniewa nadzieja oywia nasze czyny nasze dzialanie wiemy e nie jestemy sami e nasze dzialanie jest wspierane przez lask boga po pierwsze wic dziki tej nadziei robimy to co jest moliwe to co jest w naszej mocy po drugie czynimy cokolwiek eby bylo lepiej eby nie siedzie bezczynnie eby by narzdziem czynnym aktywnym w rku boga poniewa dokonujemy tych dwóch rzeczy robimy cokolwiek i robimy to co moliwe okazuje si e moemy dokona rzeczy trzeciej a wic osign to co wydaje si niemoliwe przekaza dziedzictwo tego piknego ycia najlepsz czstk nastpnym pokoleniom nawet kiedy wydaje si e ziemia jest sucha e nie ma deszczu e powola jest coraz mniej to dla tych którzy wierz w chrystusa w nim wszystko jest moliwe wszystko mog w tym który mnie umacnia flp 4 13 drogie siostry ­ w tym który was umacnia moecie wszystko niech bóg blogoslawi wam na nastpne lata i nastpne jubileusze amen 14 wh 1/2011

[close]

p. 15

list z okazji 800-lecia powstania zakonu ubogich sióstr witej klary konferencja ministrów generalnych pierwszego zakonu i tor list z okazji 800-lecia powstania zakonu ubogich siÓstr witej klary1 niech pan obdarzy pokojem was wszystkie ubogie siostry witej klary wci ywe jest wspomnienie obchodów zaloenia pierwszego zakonu franciszkaskiego a ju kierujemy nasze myli do roku 2012 w którym bdziemy dzikowa panu za 800 lat konsekracji w klary w porcjunkuli rocznica ta nie jest wspominaniem chwalebnej przeszloci lecz wydarzeniem które staje si pamitk majc na celu zaczerpnicie take z wlasnej historii dalszego bodca dla odnowienia woli sluenia kociola 2 powolane przez ducha do naladowania chrystusa ubogiego ukrzyowanego i zmartwychwstalego yjce wit ewangeli w posluszestwie bez wlasnoci i w czystoci jestecie straniczkami charyzmatu klariaskiego kobietami konsekrowanymi które wspóldzialaj ze wiatem kontemplujc znaki zasiewane przez ducha i rozprzestrzeniane przez niego w historii wsluchane w glos boga dzisiaj nadal przemawiacie do serc kobiet i mczyzn naszych czasów jzykiem miloci którego slowa zakorzenione s w egzystencji zamieszkanej przez boga pozostacie wierne waszym pocztkom wspomnienie wlasnego powolania jest okazj do zrewidowania motywacji wlasnego tak powiedzianego bogu odczytujc histori waszego powolania powracacie do spotkania z panem do którego doszlo poprzez slowo w niedziel palmow 17 iv 2011 wiat franciszkaski rozpoczl jubileusz 800-lecia konsekracji w klary osiem wieków temu biskup asyski gwidon podczas uroczystoci niedzieli palmowej wrczyl palm zamylonej klarze z asyu odczytala ona w tym znak do opuszczenia domu rodzinnego i udania si do w franciszka w porcjunkuli na znak rozpoczcia nowego ycia biedaczyna cil klarze wlosy a ona wloyla sukni przepasan powrozem pragnc odtd kocha jedynie jezusa chrystusa postanowila jak franciszek i drog miloci i ubóstwa wkrótce przylczyly si do niej inne siostry i tak rozpoczl swoje istnienie zakon ubogich sióstr z czasem nazwany imieniem w klary dzi dzikujemy bogu za wspaniale dziedzictwo duchowoci klariaskiej i radujemy si ze wszystkimi klaryskami jubileusz potrwa do 12 viii 2012 2 benedykt xvi podczas 23 zgromadzenia ogólnego midzynarodowej federacji uniwersytetów katolickich fiuc ­ fédération internationale des universités catholiques 19 listopada 2009 r 1 wh 1/2011 15

[close]

Comments

no comments yet