Informatiebulletin januari 2017

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Kalender Zondag 1: Octaafdag van Kerstmis – Nieuwjaarsdag 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 2: Allerheiligste Naam Jezus, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Dinsdag 3 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 4 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 5 11.00 uur: Gelezen H. Mis 11.45 uur: Wijding van het Driekoningenwater Vrijdag 6: Openbaring des Heren (Driekoningen), hoogfeest 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gezongen H. Mis Zaterdag 7: Eerste zaterdag, toegewijd aan het onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 8: Feest van de Heilige Familie 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 9 – Geen H.H. Missen Dinsdag 10 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 11 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 12 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 13: Doop van de Heer 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 14: H. Hilarius, bisschop, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zondag 15: Tweede zondag na Driekoningen 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 16: H. Marcellus, paus en martelaar Geen H.H. Missen Dinsdag 17: H. Antonius, abt 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 18: H. Prisca, maagd en martelares 11.00 uur: Gelezen H. Mis Januari 2017 Donderdag 19: H.H. Marius, Martha, Audifax en Abachum, martelaren, en H. Canutus, koning en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 20: H. Fabianus, paus, en H. Sebastianus, martelaar 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 21: H. Agnes, maagd en martelares, patrnones van ons kerkgebouw, hoogfeest 11.00 uur: Gezongen H. Mis 12.30 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 22: Derde zondag na Driekoningen 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis 12.30 uur: Nieuwjaarsreceptie (pastorie) H. Agnes, bid voor ons Maandag 23: H. Raymundus van Pennafort, belijder Geen H.H. Missen Dinsdag 24: H. Timotheus, bisschop en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 25: Bekering van de H. apostel Paulus 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 26: H. Polycarpus, bisschop en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 27: H. Johannes Chrysostomus, bisschop, belijder en Kerkleraar 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 28: H. Petrus Nolascus, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 29: Vierde zondag na Driekoningen 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 30: H. Martina, maagd en martelares Geen H.H. Missen Dinsdag 31: H. Johannes Bosco, belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak.

[close]

p. 2

Van een seminarist Drie maanden geleden, op 1 oktober 2016, mocht ik beginnen op het seminarie van de SintPetrusbroederschap in Wigratzbad, Duitsland. In de Sint-Agneskerk is mijn liefde voor de overgeleverde vorm van de Romeinse ritus zeer gegroeid. Nu ik vakantie heb en weer voor een korte tijd in Nederland ben, kan ik terugkijken en vooruitzien. Na ongeveer een week van Geestelijke Oefeningen in de stijl van de heilige Ignatius van Loyola ben ik met dertien anderen vol overtuiging, goede moed en vertrouwen begonnen. Mijn cours bestaat uit zes Fransen, een Amerikaan, drie Duitsers, een Oostenrijker, een Noor, een Zwitser en een Nederlander. Ver van huis kan ik mij met behulp van een vaste dagorde toeleggen op de voorbereiding op het priesterschap, die vooral bestaat uit studie en gebed. De liturgie en de lessen nemen een groot deel van de tijd in beslag, maar tijd voor zelfstudie en tijd met mijn medeseminaristen zijn ook voorzien. Met het heilig Misoffer als bron en hoogtepunt van de dag en onder begeleiding van een ervaren geestelijk leidsman kan ik een goed geestelijk leven opbouwen dat onmisbaar is voor een priester. Een dieper begrip van het priesterschap en het veelvuldig overwegen van het Hogepriesterschap van Christus zorgen voor een bestendiging van mijn roeping en een groter verlangen naar het gewijde priesterschap. Als God het wil, zal ik volgend jaar de tonsuur ontvangen en ingekleed worden. Met deze eerste grote stap richting de priesterwijding wijd ik mijzelf geheel toe aan God. De priesterwijding is nog ver, maar aan de hand van de allerheiligste maagd Maria ga ik deze weg in vertrouwen. Ik vraag u om uw gebed voor mij en voor mijn medebroeders opdat wij allen volharden mogen in deze bijzondere navolging van de Heer. Het antwoorden op de stem van de Heer is een stap die liefde en vertrouwen vergt, een stap die kan beangstigen. Daarom is het nodig dat u voor roepingen blijft bidden en dat u hen ondersteunt die overwegen deze stap te zetten. Hierbij dank ik u natuurlijk ook voor al uw steun in gebed en op andere wijzen. Alle jonge mannen die het priesterschap overwegen zijn van harte uitgenodigd om eens naar Wigratzbad te komen. Het doen van de wil van de Heer is de weg van het heil en van de ware vreugde. Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Zijn Rijk kome! Kevin Hoogeveen Wist u dat in januari 2017… Ø Een gelezen H. Mis wordt opgedragen op het feest van de Allerheiligste Naam Jezus (maandag 2 januari om 11.00 uur); Ø De wijding van het Driekoningenwater plaatsvindt op donderdag 5 januari; Ø Het Allerheiligste Sacrament niet zal worden uitgesteld op de eerste vrijdag; Ø De Sint-Nicolaasacademie geen bijeenkomst houdt. Nieuwjaarsreceptie Op zondag 22 januari wordt de traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden met de inmiddels bekende veiling van religieuze artikelen. Tussen 12.30 en 15.00 uur bent u van harte welkom in de grote zaal van de pastorie. Als iedereen een kleine (koude) schotel meebrengt, dan genieten we samen van een heerlijk buffet. Rozenkransnoveen voor verkiezingen ’17 In 1884 deed onze lieve Vrouw van de Rozenkrans de volgende belofte aan een jong maar ongeneeslijk ziek meisje, genaamd Fortuna Agrelli: “Wie dan ook een genade van mij verlangt, moet 3 novenen van de Rozenkrans bidden en daarbij 3 novenen van de Rozenkrans uit dankbaarheid.” In wanhoop is zij met haar familie de zes gevraagde novenen gaan bidden en de gezegende Maagd genas haar van al haar kwalen. In geloof aan de Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans willen wij iedereen uitnodigen deze 54dagen Rozenkransnoveen mee te bidden voor de komende parlementsverkiezing op 15 maart. Het zal geen uitleg nodig hebben waarom we dit zouden moeten doen. We bidden voor de volgende intenties: Terugkeer van christelijke waarden en normen in het parlement, in het bijzonder respect voor al het leven, en voor uw eigen intenties. Wat kunt u doen? Beginnen op vrijdag 13 januari, 27 opeenvolgende dagen, elke dag een rozenhoedje bidden voor bovenstaande intenties, 27 opeenvolgende dagen, elke dag een rozenhoedje bidden uit dankbaarheid. De eerste dag overwegen we de Blijde Geheimen, de tweede dag de Droevige Geheimen, de derde dag de Glorievolle Geheimen. De vierde dag opnieuw de Blijde Geheimen en zo door… U kunt ook enkele 'tientjes' of enkele Weesgegroetjes bidden gedurende 54 dagen achter elkaar, net wat u lukt. Iedere Weesgegroet telt. Laten we de hemel bestormen met ons Rozenhoedjes gedurende deze 54 dagen. De heilige Maagd heeft met de genezing van Fortuna en van zovele anderen bewezen dat geen enkele ziekte voor haar ongeneeslijk is, dus ook niet de ziekte van ons parlement. Laten we de leden van onze volksvertegenwoordiging in alle liefde opdragen aan God. Een volk dat niet bidt voor zijn overheid heeft ook geen recht op een stil en rustig leven. (vgl. 1 Tim. 2)

[close]

Comments

no comments yet