Kocham Żagań Styczeń 2017

 

Embed or link this publication

Description

Kocham Żagań Styczeń 2017

Popular Pages


p. 1

ISSN: 2451-3687 Nr 5/2016 Amerykanie przyjadą do Żagania już w styczniu Czytaj - str. 3 Styczeń 2017 Nakład: 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny Miasto Żagań Dobry wskaźnik, dobry budżet Czytaj - str. 9 Największa czapka Świętego Mikołaja w Polsce Czytaj - str. 12 Ponad 20 milionów złotych Stacja paliw pod choinką na żagańskie projekty!!! 6,9 mln zł na rewitalizację pałacyku przy ul. Jana Pawła II oraz 13,5 mln zł na utworzenie Żarsko-Żagańskiej Strefy Gospodarczej w  Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym. Ogromne dofinansowanie dostały nasze projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.  Projekt zakładający utworzenie Żagańsko - Żarskiej Strefy Gospodarczej w  Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym otrzymał 20 milionów złotych. W jego ramach uzbrojona zostanie strefa gospodarcza przy ulicy Asnyka w Żaganiu za kwotę 11 milionów złotych dofinansowania!!! Wartość całego przedsięwzięcia to 13,5 mln złotych. Żagański projekt „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem, w celu nadania nowych funkcji społecznych”. Wartość projektu to 6,9 mln zł. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał on 85 proc. dofinansowania z RPO Lubuskie 2020. - To kolejna wspaniała informacja dla Żagania - podsumował decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego burmistrz Daniel Marchewka. - Bardzo się cieszymy ze wsparcia naszych inwestycji. Czytaj całość str. 8 i 9 Pracownicy Urzędu Miasta Żagań cieszą się z dotacji przyznanych na miejskie inwestycje.  Dzięki dokapitalizowaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego udało się zmodernizować stację paliw przy ul. Młynarskiej.... Czytaj str. 5 Magiczne kolędowanie w Kuźni Talentów  Na dużej scenie Sali Kryształowej Pałacu Książęcego wystąpiły grupy kolędnicze i jasełkowe z żagańskich szkół.... Czytaj str. 13

[close]

p. 2

2 INFORMACJE MIEJSKIE Styczeń 2017 To był dobry rok dla Żagania - rozmowa z burmistrzem Danielem Marchewką Jak ocenia Pan zmiany zachodzące w mieście, czy są one zgodne z Pana hasłem wyborczym: „Zmieniam Żagań na dobre”? Minęły dwa lata. To półmetek mojej kadencji. Jeśli miałbym się odnieść do poprzedniej, półtorarocznej kadencji, która była po referendum odwołującym poprzedniego burmistrza i Radę Miasta, to wydaje mi się, że to był specyficzny czas. Spoglądając na to z perspektywy czasu myślę, że to była tak właściwie kampania wyborcza, która trwała w mieście przez 1,5 roku. Był nacisk, żeby doprowadzić do takich, a nie innych sytuacji. Mieszkańcy miasta doskonale pamiętają, kto wówczas startował i jak to wyglądało. Te dwa lata obecnej kadencji były już zupełnie inne. Hasło zmieniania Żagania na dobre odzwierciedla moje intencje związane z wyborami i przyszłością. Oczywiście ja też mam swoje opinie i oceny, ale najważniejsze są oceny mieszkańców. Mam nadzieję, że te sprawy, na które miałem wpływ i prowadziłem w ich ocenie były zrealizowane dobrze. A jak te zmiany widzi burmistrz Daniel Marchewka? Ja mam obowiązek patrzeć na miasto jako na całość. To organizm, który ma spełniać wiele funkcji. Na przykład sprawy związane z administrowaniem miastem to między innymi jego promocja i dbanie o wizerunek. Żeby różne grupy zawodowe i mieszkańcy mieli poczucie, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Ja oceniam, że udaje się to realizować. Świadczą o tym wskaźniki ekonomiczne, czy też liczba osób bezrobotnych. Z danych, które uzyskałem wynika, że w Żaganiu bezrobocie jest ośmioprocentowe. Oczywiście burmistrz ma na to ograniczony wpływ, ale tworzenie dobrego klimatu w mieście temu sprzyja. Każdy, kto może porównać Żagań z 2013 i 2016 roku z pewnością widzi wiele zmian. Chciał- bym, aby te zmiany były głębokie. Pamiętajmy, że w czasie referendum byliśmy postrzegani w Lubuskiem jako najbardziej skłócony i źle rokujący samorząd. A teraz z sygnałów, które do mnie docierają, wynika, że jesteśmy bardzo dobrze ocenianym miastem i miejscem, które ma wielkie szanse, żeby zaistnieć na mapie województwa. Czy to oznacza, że czas walki się już zakończył? Nie oszukujmy się, pewien rodzaj walki wciąż trwa. Ciągle toczy się rywalizacja. Władza jest tym, co ludzi pociąga. A pod płaszczykiem rzekomo dobrych intencji kryją się złe intencje. Czy to taka uroda polityki? Nawet na szczeblu lokalnym? Myślę, że możemy to tak nazwać. Oczywiście należy doceniać ludzi, którzy mają prawdziwie dobre intencje, ale często bywa tak, że chodzi tylko o wykreowanie siebie. A jeżeli coś się miastu udaje, to starają się ten fakt umniejszyć i zdyskredytować. Dobrym przykładem jest ul. Żarska. Ludzie od dziesięcioleci czekali na to, żeby wreszcie zmodernizować drogę i chodniki. Zabraliśmy się za jej remont, ale pewnie Państwo pamiętają zachowanie niektórych osób. Wśród nich niektórych radnych. Karteczki z kwotami, konferencje prasowe i inne, dziwne zachowania. To oznacza, że kogoś ta ważna dla ludzi inwestycja bardzo zabolała. Prawda jest taka, że mieszkańcy oczekują, że problemy mają być rozwiązane. Niestety, nawet tak podstawowe sprawy, jak realizowanie potrzeb mieszkańców miasta mogą się niektórym nie podobać. Jak Pan postrzega Żagań w przyszłości? Jakie ma szanse rozwoju? Miasto musi spełniać swoje funkcje. To między innymi gospodarka komunalna, a także gospodarka jako przestrzeń, w której mogą funkcjonować przedsiębiorcy, usługodawcy i usługobiorcy. Ale jest też przestrzeń kultury, przestrzeń oświatowa. Te wszystkie przestrzenie trzeba wypełnić i zrównoważyć. Miasto powinno być możliwie najbardziej kompatybilne, zgrane ze sobą. I stąd na przykład inwestycje w pałacowy park, w zabytki. Stąd dążenie do tego, aby z parku zrobić jedno z najpiękniejszych miejsc w województwie. To powinno być widoczne już na wiosnę. Trzeba wypełnić przestrzeń kulturalną. Między innymi taką przestrzenią są wakacje. Ja sam jako dziecko nie miałem okazji wyjeżdżać na wakacje. Spędziłem wiele miesięcy w mieście, na swoim podwórku. Pamiętam, jak wówczas wyglądały rozrywki. Z tego powodu chcę, żeby wakacje były bezpieczne dla dzieciaków. Żeby basen miejski był najtańszym i najbezpieczniejszym miejscem. Wypełnianie przestrzeni przekłada się na wiele sfer życia miasta. Jeśli chodzi o przyszłość, to pewne jest, że jeśli chce się zebrać plon, to najpierw trzeba posadzić ziarno. A zanim zasiejemy ziarno, to trzeba czasami ziemię przewrócić do góry nogami, przygotować i nawozić. I w tej chwili my to właśnie robimy. Warto popatrzeć na ilość inwestycji. Nawet w drobne rzeczy. Drogi, chodniki, oświetlenie, itp. A także inwestycje w młodzież. To w przyszłości zaprocentuje. A co będzie miało wpływ na miasto i życie ludzi? Z całą pewnością wojsko. To, że wkrótce przyjadą do nas amerykańscy żołnierze, to jest coś fenomenalnego. Nasza dywizja jest najwyżej ocenianym ogniwem w siłach zbrojnych. Za to należy gorąco podziękować generałom Mice i Adamczakowi, dzięki którym tak właśnie jest. To wszystko nie jest dziełem przypadku. Na to składa się wiele czynni- Burmistrz Daniel Marchewka podczas świątecznego przedstawienia dla dzieci w pałacu. ków. Również zaangażowanie władz i mieszkańców. Do tego należy dodać nasze relacje z Żarami i tworzenie wspólnego, Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego, co już przynosi wspaniałe efekty. To daje powody, żeby patrzeć w przyszłość optymistycznie, ale nie zapominając o pracy tu i teraz. Pozyskanie ok. 20 mln zł dotacji na miejskie inwestycje to wielki sukces i szansa dla Żagania. To prawda. Bardzo się z tego cieszę i mam oczywiście nadzieję na jeszcze więcej. Oprócz rewitalizacji pałacyku przy ul. Jana Pawła II i pl. Gen. Maczka oraz utworzenia Żarsko-Żagańskiej Strefy Gospodarczej liczymy jeszcze między innymi na dotację na budowę ścieżek rowerowych. Jest już nawet inwestor zainteresowany strefą, który chce kupić działkę, ale na razie nie możemy mu jej sprzedać, dopóki nie zostaną sfinalizowane formalności związane z utworzeniem strefy w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym. Dodatkowym problemem jest fakt, że przez działkę przebiega linia wysokiego napięcia. Mam nadzieję, że uda się pokonać wszelkie przeszkody. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to zdarza się, że niektórzy są roszczeniowi, ale w większości to bardzo porządni ludzie i współpraca układa nam się bardo dobrze. Żeby były efekty, każdy musi dać coś od siebie. Ja jestem otwarty, urząd otworzył się dla przedsiębiorców. W magistracie pracuje osoba, której zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc dla przedsiębiorców. Nowa strefa to ok. 6 ha. Oprócz tego mamy działki przy ul. Würtha, które chcemy wnieść do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Co w ciągu dwóch lat było dla Pana najważniejsze? Jaka dziedzina życia miasta? Rozwój musi być odpowiedzialny i zrównoważony. Żagań jest miastem, które rozwija się w każdej dziedzinie. Jedną z najważniejszych dziedzin są finanse. W tym roku planujemy dochody na poziomie blisko 100 mln zł. Zobowiązania mamy na 15,7 mln zł. Bufor ustawowy to 60 proc. Jesteśmy zabezpieczeni, wypłacalni i w dobrej sytuacji. Budżet na 2017 rok jest bardzo dobry. Jest w nim bardzo wiele drobnych inwestycji, ale ważnych dla mieszkańców. Oświata i wychowanie to 26 mln zł. 12 mln zł musimy dokładać z własnej kasy. Pomoc społeczna to ok. 9 mln zł. To duże wydatki, ale jestem pewien, że im sprostamy. Wydawca: Gmina Żagań o statusie miejskim Adres: Plac Słowiański 17 68-100 Żagań tel. 68 477 10 40 fax 68 477 10 17 NIP: 924-10-00-673 Redaktor Agnieszka Zychla Zespół Małgorzata Trzcionkowska naczelny: redakcja@um.zagan.pl redakcyjny: tel. 68 477 10 55 Zdjęcia: Adam Żyworonek, Projekt, skład, Jan Mazur druk: Agencja Reklamowa Assist Media tel. 68 422 13 33 biuro@assistmedia.pl www.assistmedia.pl

[close]

p. 3

Styczeń 2017 INFORMACJE MIEJSKIE 3 W mojej pracy nie używam słowa problem, tylko zadanie  Grudzień przyniósł nam rozstrzygnięcia w zakresie przyznania dofinansowań z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Ogromne środki pozyskał utworzony z inicjatywy burmistrza Daniela Marchewki Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny.W kontekścienajnowszych wspólnych sukcesów obu miast „Kocham Żagań” zaprosił do rozmowy burmistrz Żar Danutę Madej. Jakiesąnajtrudniejszewyzwania w pracy burmistrza i czy bycie kobietą ma wpływ na sposób sprawowania tej funkcji? Część mieszkańców myśli, że burmistrz to władza absolutna i nieograniczone kompetencje. Trudno przekonaćwielu,żetakniejest.Poza tymczęstoniespójneprzepisy,które utrudniająwykonaniezadańi wydłużają czas realizacji. Płeć nie ma wpływu na sposób sprawowania funkcji. Ludzie w coraz większym stopniu przyzwyczajeni są do kobiet na tego typu miejscach. Widzą, że tzw. płeć „słabsza” doskonale daje sobie radę w zarządzaniu. Żagań i Żary łączy najbliższe sąsiedztwo, dzielą lata braku współpracy. Jak ocenia Pani dzisiejszą sytuację naszych miast? Minął już czas dyskusji, Żary koło Żagania ,czy Żagań koło Żar? Miasta w sposóbnaturalnywspółpracująze sobą. Warunkują to przede wszystkim ludzie, którzy ze względu na niewielką odległość, przemieszczają się do swoich miejsc pracy. Jest dobra współpraca między różnego typu instytucjami i oczywiście jednostkami samorządu terytorialnego. Poza tym rządzący rozumieją, że tylko dobrerelacje,wzajemniewspieranie się i tworzenie terytorialnych koalicji sprzyja rozwojowi. Jakie są wymierne korzyści ze wspólnego działania, jak ocenia PaninaszŻarsko-ŻagańskiObszar Funkcjonalny? Burmistrz Żar Danuta Madej. - Każda załatwiona sprawa daje mi zadowolenie. Żarsko-Żagański Obszar Funk- port. cjonalny,któryoprócznaszychmiast Czy istnieją płaszczyzny, na obejmuje gminy żarską i żagań- których warto byłoby rozwijać skątowłaśnieprzykładdobrejkoali- jeszcze wspólne inicjatywy? cji terytorialnej, która daje nam wymierne korzyści. Zawiązanie jej to Są jeszcze dziedziny, które postrzałw dziesiątkę.Jużpozyskaliśmy winny być rozwijane. Myślę mięwsparcie finansowe w ramach RPO dzy innymi o turystyce i wspólLubuskie 2020 na edukację. Dzięki nych projektów o tej tematyce partnerstwu liczymy na pozytywne promujący Żary i Żagań. W tej kaefekty konkursów w ramach takich dencji we współpracy z gminaobszarów jak gospodarka i trans- mi powiatu żarskiego utworzy- liśmy Żarski Sektor 3 wspierający organizacje pozarządowe. Jego rozszerzenie o miasto Żagań byłoby korzystne dla wszystkich członków. Co sprawia Pani największą przyjemność w pracy na rzecz lokalnej społeczności? Co uznaje Pani za swój dotychczasowy największy sukces w  pracy w samorządzie? Każda nawet najdrobniejsza sprawa załatwiona pozytywnie sprawia mi radość. Zadowoleni i uśmiechnięci mieszkańcy dodają skrzydeł. Nie mierzę efektów mojej pracy w kategorii sukcesów, ponieważ dla każdego z nas to słowo ma inny wymiar. W mojej pracy nie używam słowa problem tylko zadanie, które należy rozwiązać w jak najlepszy sposób. Amerykanie przyjadą do Żagania już w styczniu  W środę 14 grudnia, podczas briefingu prasowego Antoniego Macierewicza, ministra Obrony Narodowej i generała broni Fredericka Hodgesa, dowódcy Wojsk Lądowych USA w Europie padły konkrety dotyczące stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Żaganiu i okolicach. Podczas konferencji w Klu- bie Wojskowym generał Hod- ges zapowiedział, że już 6 stycznia pierwsi żołnierze z ba- zy Carson w Kolorado wraz ze sprzętem przypłyną do nie- mieckiego portu Bremen- haven. W sumie będzie ich ok. 4 tys. Przywiozą 87 czołgów abrams, 300 wozów opance- rzonych, helikoptery i kilkaset sztuk innego sprzętu. Pancer- na brygada zostanie rozloko- Minister Antoni Macierewicz i generał broni Frederick Hodges, dowódca Wojsk Lądowych wana w Rumunii, Polsce oraz USA w Europie, podczas spotkania w Klubie Wojskowym w Żaganiu. krajach bałtyckich. Kilkuset żołnierzy trafi również do Żagania i Świętoszowa. W Orzyszu stacjonować będzie brygadowa grupa bojowa. – Jesteśmy w Żaganiu w ramach rekonesansu – wyjaśnił gen. F. Hodges. – Ale to teren nam znany, dzięki ćwiczeniu Anakonda. Wpływ na decyzję miał m.in. profesjonalizm strony polskiej oraz 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Dowódca zaznaczył, że sojusznicy będą tworzyć u nas bazy wojskowe. – Będziemy się starali dobrze współpracować z władzami cywilnymi i lokalnym społeczeństwem – podkreślił generał Hodges. – Nasza obecność nie będzie specjalnie uciążliwa, ponieważ będziemy głównie ćwiczyć i wyjeżdżać na różne poligony, nie tylko w Polsce. Minister A. Macierewicz zaznaczył, że współpraca z gen. Hodgesem i stroną amerykańską układa się bardzo dobrze i sprawnie. – Realizujemy to, co zamierzyliśmy – stwierdził. Na pytanie dotyczące relokacji części sił 34 Brygady Kawalerii Pancernej minister powiedział, że decyzja już zapadła i z całą pewnością część wojsk z Żagania zostanie relokowana na wschód od Wisły. – Z tego powodu na tym terenie będą stacjonowali Amerykanie – dodał. Podczas pobytu w mieście minister A. Macierewicz złożył kwiaty pod pomnikiem generała Stanisława Maczka oraz zwiedził salę tradycji 11 Lubuskiej Dywizji Pancernej.

[close]

p. 4

4 INFORMACJE MIEJSKIE Styczeń 2017 Budżet uchwalony jednomyślnie Dochody ustalono na prawie 100 mln zł. Radnych i burmistrza Daniela Marchewkę najbardziej cieszy dofinansowanie w wysokości ok. 20 mln zł do najważniejszych inwestycji. Dzięki temu będzie możliwa m.in. rewitalizacja pałacyku po byłej bibliotece, przy ul. Jana Pawła II oraz placu generała Maczka, a także uzbrojenie i budowa drogi w strefie przemysłowej.  Za rekordowym budżetem jednomyślnie głosowało 11 radnych koalicji: Andrzej Chodań, Ewa AdamczykBryszewska, Grzegorz Kuźniar, Jacek Kwarciński, Ryszard Marchewka, Krzysztof Sieńko, Krzysztof Omieljańczyk, Józef Potyrała, Barłomiej Woś, Wanda Winczaruk i Anieszka Ziętek -Muszyńska. – Jestem im wdzięczny za odpowiedzialne podejście do tematu – zaznaczył burmistrz Daniel Marchewka. – Dzięki nim zostaną wykonane inwestycje. cławem Maciuszonkiem. Dzięki temu udało nam się pozyskać ok. 20 mln zł, a możliwe, że dofinansowanie będzie jeszcze większe, ponieważ konkursy na część projektów jeszcze trwają. Korek w szczycie na światłach? Radny Sebastian Kulesza postulował, żeby wyłączyć sygnalizację świetlną przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II. – Już o 6.45 tam się robią korki, bo ludzie z okolic osiedla Łąkowa jadą do pracy – stwierdził. Opozycja związana z ruchem Perspektywa, której honorowym i najważniejszym członkiem jest starosta Henryk Janowicz, postanowiła nie brać udziału w głosowaniu. – To nasz protest przeciwko budżetowi – stwierdził radny Sebastian Kulesza. Jego zdaniem głosy radnych opozycyjnych nie zostały w nim uwzględnione. – Posiedzenia komisji były i są jawne – ripostowała Wanda Winczaruk, przewodnicząca rady. – Każdy radny mógł na nie przyjść i zabierać głos. Nawet jeśli nie jest członkiem danej komisji. Podczas głosowania Na zdjęciu (od lewej) Ryszard Marchewka, Krzysztof Omieljańczyk i Agnieszka Ziętek-Muszyńska. w sprawie uchwalenia budżetu 10 radnych nie podniosło rąk ani na tak, ani na nie, ani też nie wstrzymało się od głosu. W czasie przerwy burmistrz i część radnych udała się do Klubu Wojskowego przy ul. Żarskiej, na jasełka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Pytanie... o ZIT-y W punkcie poświęconym interpelacjom padło wiele pytań. Rad- ny Sebastian Galasiak stwierdził, że oświetlenie placu Słowiańskiego jest zbyt jaskrawe i bogate, co może utrudniać na przykład wyjazd kierowcom. Powątpiewał, czy świadczy ono o dobrym guście. Burmistrz Daniel Marchewka odpowiedział, że również sam jeździ po placu, a dzięki głosom mieszkańców upewnił się, że iluminacja jest w dobrym guście. Dariusz Jadach pytał, czy uda się zrealizować zamierzenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i czy mieszkańcy miasta nie będą musieli za to zapłacić? - Ten, kto napisał panu interpelację nie był zorientowany, że Żagań nie uczestniczy w ZIT-cie – odpowiedział burmistrz. – To program, w którym bierze udział Gorzów i Zielona Góra. Żagań i Żary oraz gminy wiejskie Żagań i Żary uczestniczą w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym, który powstał dzięki wspólnej inicjatywie z byłym burmistrzem Żar Wa- D. Marchewka odpowiedział, że sygnalizacja nie należy do miasta. A wszyscy kierowcy doskonale wiedzą, że bez regulacji sygnalizacją bardzo trudno włączyć się do ruchu od strony ul. Piłsudskiego, czy Keplera. Były kwiaty i podziękowania dla skarbniczki Przyszłoroczny budżet będzie wynosił 99.522.690 zł. Za to wydatki 104.329.642 zł. Za przygotowanie dobrej uchwały budżetowej skarbnik Teresa Łapczyńska otrzymała kwiaty i podziękowania od burmistrza i radnych. Na Erazmusa+ i dla ZGM Radni trzech komisji zebrali się przed sesją i opiniowali uchwały dotyczące m.in. dofinansowania szkolnego projektu Erasmus+  Nowy budżet uchwalono z autopoprawkami. Będą pieniądze na remont dachu spalonej kamienicy i na szkolny projekt. Głównym punktem piątkowej sesji było podjęcie uchwały budżetowej. Ponieważ wszystkie komisje już na początku grudnia zaopiniowały projekt budżetu pozytywnie, to podczas ostatniego posiedzenia radni ograniczyli się między innymi do autopoprawek do tegorocznego planu wydatków, uchwał dotyczących sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych ich dotychczasowym najemcom, czy też ustaleniu wydatków, które nie wygasają z upływem bieżącego roku. Jednym z nich jest dotacja dla Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Żarskiej na realizację projektu Erazmus +. Szkoła otrzymała na ten cel dotację europejską, zaś miasto musi zabezpieczyć jej realizację. W tym roku to 9 tys. zł, w przyszłym będzie 42.356 zł, zaś w 2018 roku 30.839 zł. To razem 82.196 zł. O prawie 50 tys. zł zmienił się plan dochodów i jednocześnie wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Pieniądze jeszcze w styczniu mają być przeznaczone na dopłatę zakładu do remontu dachu kamienicy przy ul. Rybackiej 39, który ucierpiał podczas pożaru. Radni będą musieli w 2017 r. przeznaczyć podobną kwotę dla ZGM, na zaplanowane wcześniej przedsięwzięcia.

[close]

p. 5

Styczeń 2017 INFORMACJE MIEJSKIE 5 E-radni bez ryz papieru  W  przyszłym roku radni pięciu gmin, w tym radni miejscy z  Żagania zostaną wyposażeni w  służbowe tablety. Będzie to możliwe dzięki wspólnemu projektowi „Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w  partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego”. Liderem projektu jest fundacja Natura Polska z  Lubomyśla oraz Żagań, gmina Jasień, gmina wiejska Żary, Trzebiel, Przewóz i Tuplice. Projekt zakłada między innymi zakup komputów do biur rad i  tabletów dla radnych. Urządzenia będą praco- wały w  sieci. Mieszkańcy dzięki specjalnej aplikacji będą mieli elektroniczny dostęp do wszystkich uchwał, które podejmu- ją radni. Program zakła- da też dostęp do innych usług, na przykład do e-cmentarza. Oszczędnie i  ekologiczne Koszt całego przedsięwzięcia dla sześciu partnerów to ok. 3,2 mln zł. Lider projektu na początku przyszłego roku zamierza ogłosić przetarg na wykonawstwo. - Dzięki tabletom znacznie ograniczymy koszty obsługi radnych – informuje Wanda Winczaruk, przewod- nicząca żagańskiego samorządu. – Wszystkie materiały będą przekazy- wane radnym drogą elek- troniczną. Wydruki będą wyjątkami. Biuro rady ocenia, że przygotowanie materiałów na jedną sesję pochłania ok. pięciu ryz papieru. Do tego dochodzi częsta wymiana tonerów. Materiały na sesję muszą rozwozić strażnicy miejscy, którzy w  tym czasie mogliby wykonywać inne zadania. Sąsiedzi są skomputeryzowani Radni Małomic dysponują tabletami już od blisko pięciu lat. – Co prawda nie robiliśmy szczegółowych wyliczeń oszczędności z  tego tytułu, ale są one niebagatelne – tłumaczy sekretarz Wincenty Chłostowski. – Oszczędzamy tony papieru, tonery, a  także koszty związane z  rozwożeniem materiałów po terenie gminy. To też oszczędność czasu dla pracowników sekretariatu. Materiały są wysyłane jednocześnie do wszystkich radnych. Od kilku miesięcy samorządowcy ze Szprotawy na okres swojej kadencji mają do dyspozycji laptopy. Otrzymują wszystkie informacje drogą elektroniczną. Dotyczy to nie tylko materiałów na sesję, ale również odpowiedzi na interpelacje itp. Laptopy znacznie usprawniają komunikację między radnymi, a urzędem. Wanda Winczaruk, przewodnicząca Rady Miasta Stacja paliw pod choinką W 2016 roku miasto podniosło kapitał zakładowy spółki MZK o 98 tys. zł, w dwóch transzach. To pieniądze „znaczone”, które burmistrz Daniel Marchewka oraz Rada Miasta przeznaczyli na modernizację ogólnodostępnej stacji paliw przy ul. Młynarskiej.  Dzięki dokapitalizowaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego udało się zmodernizować stację paliw przy ul. Młynarskiej. Zakończył się też remont zakładowej dyspozytorni. Wymieniliśmy dwa zbiorniki podziemne – wylicza Bogdan Mucha, prezes MZK. – Są nowe dystrybutory i pawilon stacji. Do całkowitego zamknięcia inwestycji brakuje jeszcze tylko ok. 20 tys. zł na przyłącze wodno -kanalizacyjne stacji i estetyczną wiatę nad dystrybutorami. Mam nadzieję, że wszystkie prace zostaną zakończone jeszcze zimą. Prezes zaznacza, że teren zakładu jest rozległy i we- dług koncepcji burmistrza można go wykorzystać na otwarte, komplementarne usługi dla kierowców z mia- sta i nie tylko. – W ramach tego pomysłu, w przyszłości obok stacji powstaną myjnie bezdotykowe, które roz- szerząnasząofertę–dodajeB.Mucha.–Mamyjużdzia- łającyogólnodostępnypunktwulkanizacyjny,którycie- szy się sporym powodzeniem. Bogdan Mucha (z lewej) prezes MZK i Zbigniew Białkowski podczas otwarcia stacji paliw i Pracownicy chwalą się, że świadczą usługi dla kie- nowej dyspozytorni w zakładzie. rowców samochodów osobowych, a także dużych ma- szyn. Zakładali między innymi ogromną oponę, o średnicy 1,6 metra. Od czasu remontu odcinka ul. Żarskiej z punkukorzystająrównieżkierowcyciężkiegosprzętu. W grudniu zakończył się też wykonywany sposobem gospodarczym remont pomieszczeń i zaplecza socjalnego nowej dyspozytorni, która powstała w miejscu dawnej tokarni. Będzie w niej zainstalowany zakładowy monitoring. Żeby kierowcom wygodnie było się poruszać,naplacuprzedstacją,zmieniłasięorganizacja ruchu. Teraz obowiązuje ruch okrężny, jak na rondzie. W otwarciu stacji paliw i nowej dyspozytorni uczestniczył w imieniu burmistrza dyr Zbigniew Białkowski, szef Departamentu Infrastruktury i Oświaty w magistracie. – Z własnych zasobów udało nam się w grudniu zlikwidowaćstary,zardzewiałyprzystanek„grzybek”,przy ul. Armii Krajowej – informuje B. Mucha. – W jego miejsce stanął odnowiony, duży przystanek z ławką, który mieliśmy na stanie zakładu. Mam sygnały, że pasażerowie są bardzo zadowoleni.

[close]

p. 6

6 INFORMACJE MIEJSKIE Styczeń 2017 A gdzie w tym wszystkim jest dobro dziecka?  Pytają nauczyciele i rodzice dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu. Powodem protestów stało się nagłe odwołanie przez zarząd powiatu dyrektorki Renaty Sochy. Mimo iż ta przebywała na zwolnieniu lekarskim. – W czwartek 15 grudnia starosta odwołał nagle Renatę Sochę, dyrektorkę naszego ośrodka – powiedział Wojciech Olejarz, nauczyciel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu, podczas szkolnych jasełek w Klubie Wojskowym. – To kolejne szykany ze strony zarządu powiatu, które dotknęły naszą społeczność. Społecznośćszkolnaprzygotowaław piątek16grudniajasełkaw KlubieWojskowymprzyul.Żarskiej.Nawidowni,jako przedstawiciel organu prowadzącego, czyli powiatu, zasiadł Michał Cisek, naczelnik wydziału oświaty w starostwie. Przyjechał też zaproszony przez nauczycieli i rodziców burmistrz Daniel Marchewka, wraz z grupą radnych miejskich. Samorządowcyprzybylipodczasprzerwywewłasnejsesji,żebyokazaćwsparciedlaSOSW.–Chcieliśmypokazać,żedzieciz ośrodkasądlanasważne–zaznaczyłD.Marchewka.–Mamywielki szacunek do tego, co robicie i jak opiekujecie się dziećmi. Po jasełkach w imieniu SOSW wystąpił Wojciech Olejarz, który odczytał publiczne oświadczenie, dotyczące poczynań ze strony powiatu. – Mamy dość bezprawnych działań ze strony starosty Henryka Janowicza – powiedział. – Po trzech latach ciężkiej, ale przynoszącej efekty pracy starosta nagle odwołał Renatę Sochę, dyrektorkę naszego ośrodka. W sposób skandaliczny, ponieważ przebywa ona na zwolnieniu lekarskim. Do tego należy dodać obniżenie naszych dodatków przez radnych powiatu. Protestujemy przeciwko łamaniu prawa i działaniom mobbingowym wobec R. Sochy i wobec pracowników SOSW. Będziemy walczyć o sprawiedliwość u wojewody, kuratora oświaty i radnych powiatowych. Poprosimy ich o pochylenie się nad bezprawnym odwołaniem R. Sochy. Prosimy wszystkich o wsparcie i podpisanie się pod naszym protestem. W imieniu radnych powiatowych głos zabrał Tomasz Kwarciński, który zapowiedział, że będzie wyjaśniał sprawę. – Szkoda, że przed odczytaniem oświadczenia M. Cisek, naczelnik wydziału oświaty w powiecie wyszedł z sali – zaznaczył. – Życzę wam z całego serca, żeby wasza walka przyniosła skutki – stwierdził burmistrz. – Macie wsparcie z mojej strony oraz radnych miasta. Przypomnijmy, że sprawa obniżek nauczycielskich dodatków za pracę w trudnych warunkach była rozpatrywana na sesji 10 listopada. Nauczyciele z żagańskiego SOSW pojawili się na sesji powiatowej w opaskach z symbolem Solidarności.Powodembyłprojektregulaminuobniżającegododatki o 10 proc. Piotr Twardosz w imieniu związkowców podkreślał, że już wcześniej zabrano im 20 proc. Obniżka miała średnio wynieść ok. 500 zł. Wówczas regulamin został wycofany z obrad, ale zwołano sesję nadzwyczajną na 17 listopadai obniżkazostałaprzyklepanaprawiejednogłośnie.Sprzeciwił się jej radny T. Kwarciński. SOSWw ciąguostatniegorokuprzeżyłmnóstwokontroli, byłateżpróbaodwołaniadyrektorki.Zostałaonaponowiona 15 grudnia, w wigilię szkolnych jasełek. Nauczyciele podkreślają, że nie są winni tego, że powiat musi zwrócić 3,5 mln zł subwencji oświatowej za kilka lat. To zostałospowodowanezłymnaliczaniemsubwencjiw SOSW w Szprotawie i brakiem należytego nadzoru nad placówką. – W tej sytuacji szukanie oszczędności w naszych kieszeniach jest haniebne – denerwują się. – Jestem matką niepełnosprawnego syna – opowiada Grażyna Hekert, przewodnicząca rady rodziców. Przeżyłam już kilka dyrekcji, ale w ostatnich latach powiat odwołał aż dwiedyrektorki,niepodającżadnegopowodu.Protestujemy przeciwkopolitycepowiatui nieodpuścimy.Niewykluczamy strajku. Budżet z deficytem i ostrym protestem Radni powiatu żagańskiego jednogłośnie poparli projekt budżetu na przyszły rok, chociaż zaznaczali, że mają do niego zastrzeżenia. – Mimo moich wielu wniosków nie uwzględnia on remontu ulicy Żelaznej – zaznaczył radny Zbigniew Białkowski (Żagań), szef Departamentu Infrastruktury i  Oświaty w żagańskim magistracie. – Jednak jest w nim remont mostu przy Żelaznej, a także modernizacja chodników przy ul. Buczka i Śląskiej. Przez całą sesję pracownicy i rodzice z SOSW czekali na zabranie głosu, trzymając transparent, dotyczący Renaty Sochy  R a d n i p o w i a towi obradowali w poniedziałek 19 grudnia w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Gimnazjalnej, czyli w dawnym „włókienniku”. Na sesję przyszła duża grupa, złożona z nauczycieli i rodziców dzieci ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Żaganiu, aby zaprotestować przeciwko bezprawnemu – ich zdaniem – zwolnieniu dyrektor Renaty Sochy. Goście czekali na wysłuchanie dwie i pół godziny. Tak długo, aż radni uchwalą budżet na przyszły rok i podejmą szereg innych uchwał. - W przerwie starosta powiedział mi niezbyt grzecznie, co ja tu robię i czemu nie jestem w pracy – relacjonował nauczyciel Wojciech Olejarz. – Odpowiedziałem mu publicznie, że zgodnie z prawem zostałem oddelegowany na sesję przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nauczycielską Solidarność reprezentowali Piotr Twardosz i Daniel Dylewicz. – Najsmutniejsze jest to, że powiat widzi tylko liczby, majątek i słupki, a my widzimy dobro dzieci – stwierdził z goryczą P. Twardosz. Murem za dyrektorem Przez całą sesję rodzice trzymali transparent, na którym napisali, że stoją murem za dyrektorem. – Mamy nadzieję, że święta spędzimy z panią Sochą – podkreśliła Klaudia Salamon. – Nie odpuścimy. W podobnym tonie wypowiadała się Grażyna Hekert. – Mój syn jest w SOSW od pierwszej klasy – stwierdza. – Mam porównanie i bardzo dobrze oceniam pracę naszej pani dyrektor. W imieniu społeczności szkolnej głos zabrał radny Tomasz Kwarciński (Żagań). Odczytał sześciostronicowe pismo z ośrodka, stanowiące odpowiedź na zarzuty stawiane dyre- ktorce przez starostwo. Dotyczyły one między innymi odwołania w trybie natychmiastowym w czasie, gdy przebywała ona na zwolnieniu lekarskim i nie mogła przyjąć odwołania. Okazało się też, że negatywną opinię o jej odwołaniu wystawił Lubuski Kurator Oświaty. W  ciągu dwóch lat ośrodek przeszedł bardzo wiele kontroli. Były one spowodowane anonimowymi donosami. W 2016 roku pierwsza kontrola trwała dwa miesiące, a druga prawie cztery miesiące. W ich trakcie był rozszerzany zakres. - Przeżyliśmy bardzo wiele szykan – pod-

[close]

p. 7

Styczeń 2017 INFORMACJE MIEJSKIE 7 kreśla W. Olejarz. – Były kary i niezasłużone nagany. Nie mówiąc juz o tym, że nasz ośrodek jest większy, ma więcej dzieci, ale za to mniej nauczycieli, z powodu cięcia etatów. Na przykład odebrano nam etat kierownika internatu. Za to w Szprotawie SOSW, chociaż ma mniej dzieci, to jest więcej nauczycieli i znacznie wyższe finansowanie. Zarząd jednomyślny Starosta Henryk Janowicz odpowiedział, że powody odwołania dyrektorki zbierały się od dawna. – Dostaliśmy anonim, że kierowca wozi dzieci pijany – stwierdził. – Gdy powiedziałem to dyrektorce, bardzo go broniła. I co? Dwa tygodnie później złapała go policja. Starosta zaznacza, że zarząd był jednomyślny w decyzji o jej odwołaniu. A w posiedzeniu uczestniczył również Artur Niezgoda, przewodniczący komisji oświaty i Roman Śliwiński, przewodniczący komisji rewizyjnej. – Nikt nie miał wątpliwości – tłumaczył H. Janowicz. – Nie mogliśmy zareagować inaczej, gdy w grę wchodzi dbałość o majątek powiatu. R. Socha nadal jest chora. Mimo tego już 15 grudnia zarząd powołał na jej miejsce pełniącą obowiązki Urszulę Łysak. – W ten sposób mamy formalnie dwie dyrektorki – skomentowali związkowcy, którzy zapowiedzieli jednocześnie, że tak nie zostawią sprawy i będą się odwoływać do wojewody. Członek zarządu na etacie Podczas sesji starosta przyjął rezygnację Łukasza Kowczyka, który po dwóch latach kadencji zrezygnował z pracy. – Nie podał przyczyn – zaznaczył starosta. - Apeluję, żeby nie zatrudniać nowego, etatowego członka zarządu, a 180 tys. zł, które wydano w ciągu dwóch lat na jego etat przeznaczyć na sport, czytelnictwo, czy też na SOSW – prosił Z. Białkowski. Jednak starosta powiedział, że podpisze umowę z radnym Maciejem Boryną ze Szprotawy. W ten sposób zaoszczędzi się na jego diecie. Radni powiatu uchwalili budżet na przyszły rok. Zakłada on dochody na poziomie 71,619 mln zł, zaś wydatki to 73,728 mln zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty m.in. z emisji obligacji. Jedną z  ważniejszych inwestycji będzie modernizacja szkolnictwa zawodowego. Nie dajmy się oszukać! Bądźmy bezpieczni  Spotkanie z młodszym inspektorem Danielem Gotthardtem zastępcą komendanta powiatowego, aspirantem sztabowym Markiem Sawickim, zastępcą naczelnika wydziału ruchu drogowego oraz podinspektorem Sylwią Woroniec, oficerem prasowym KPP Żagań odbyło się w sali konferencyjnej siedziby policji, przy ul. Nowogródzkiej, w poniedziałek 12 grudnia. Policja zapisuje zagrożenia Zaproszeni na debatę seniorzy pytali o wiele rzeczy i zgłaszali problemy, które ich nurtują. – Jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w mieście jest przejście pod wiaduktem przy ul. Żelaznej – wytykał mieszkaniec osiedla Moczyń. – Byłem świadkiem sytuacji, gdy wąskim chodnikiem, o szerokości ok. 50 cm usiłowała przejść kobieta z wózkiem. W tym czasie pod wiaduktem przejeżdżał samochód ciężarowy. Mogło dojść do nieszczęścia, bo mógł potrącić pieszą. Jeden z seniorów postulował przebudowę wiaduktu lub przynajmniej poszerzenie chodnika, kosztem jednego pasa ruchu. D. Gotthardt tłumaczył, że takie przedsięwzięcie należy do właściciela drogi. Policja za to zwróci uwagę na niebezpieczne miejsce. W przypadku ul. Żelaznej jest nim powiat żagański. Mieszkaniec osiedla XXX-lecia zwracał uwagę na naganne zachowanie młodzieży, która pali papierosy, pluje i jest głośna. W tym przypadku zastępca komendanta zaproponował kontakt z dzielnicowym, a także korzystanie z mapy zagrożeń. – Oczywiście w przypadkach wymagających szybkiej interwencji prosimy dzwonić na telefon alarmowy policji – podkreślił D. Gotthardt. Mapa zagrożeń dla wszystkich Policjanci objaśnili seniorom zasady działania krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. To interaktywne narzędzie internetowe, dzięki któremu można anonimowo Spotkanie z seniorami odbyło się w Sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wskazać miejsca, w których z różnych powodów nie jest bezpiecznie. – Aplikację można znaleźć na stronach internetowych policji z całego kraju – tłumaczył D. Gotthardt. – Również na naszym portalu: http://zagan. lubuska.policja.gov.pl/ Na mapie należy znaleźć swoją miejscowość lub inne miejsce, które chcemy wskazać. Mapę możemy powiększać. Gdy już znajdziemy odpowiednie miejsce, należy wskazać rodzaj zagrożenia, z całego katalogu, który się rozwinie. Może to być na przykład złe oznakowanie drogi, dzikie kąpielisko, nielegalne rajdy uliczne, znęcanie się nad zwierzętami i wiele innych. Gdy już podłączymy do mapy nasze zgłoszenie, jest ono podświetlone na zielono. Gdy zostaje ono przyjęte do weryfikacji, zmienia status na żółty, zaś gdy jest już potwierdzone, wyświetla się na czerwono. To oznacza, że policja podjęła działania w tej sprawie. Chroń dane i dokumenty Jednym z ważniejszych tematów poruszanych podczas debaty z seniorami była ochrona przed różnymi oszustami i ochrona swoich dokumentów. – Nigdy nie wolno razem z kartą bankomatową nosić zapisanego kodu PIN – przestrzegała podinsp. S. Woroniec. – W przypadku zgubienia dokumentów należy zgłosić ten fakt w jednostce, która wydała dokumenty. Czyli w swoim magistracie, starostwie, itp., a także w najbliższym punkcie banku. Żeby uniknąć sytuacji, gdy ktoś na nasz dowód osobisty będzie chciał wyłudzić na przykład kredyt bankowy. Warto też zgłosić fakt utraty dokumentów na stronie internetowej: http://www.dokumentyzastrzezone.pl/ W przypadku utraty karty płatniczej, można zgłosić jej zastrzeżenie pod jednym numerem telefonu: 828 828 828. Obsługuje on wszystkie banki. Gdy dokumenty ktoś nam ukradnie, bezwzględnie trzeba też zgłosić sprawę policji. W ubiegłym roku zgłoszono ponad 37 tys. przypadków utraty dokumentów. Oszuści próbowali wyłudzić kredyty na cudze dokumenty ponad 1,6 tys. razy, na ok. 55 mln zł. Na wnuczka, na policjanta Policjanci ostrzegają, że oszuści polujący na seniorów wciąż zmieniają swoje historie. Na przykład do starszej osoby dzwoni oszust, który nieudolnie usiłuje wyłudzić pieniądze. Od razu wiadomo, że to próba przestępstwa. Po chwili dzwoni osoba podająca się za policjanta, funkcjonariusza CBŚP, czy CBA. Twierdzi, że dzięki pomocy seniora będzie można ująć przestępcę. Wystarczy tylko przekazać mu pieniądze. - Policjanci, ani funkcjonariusze nigdy nie proszą o pieniądze – podkreśla S. Woroniec. – Nie angażują też ludzi w prowadzone akcje, ani też nie zdradzają ich szczegółów. Jeśli z kimś takim się zetkniemy, to najlepiej powiadomić kogoś z rodziny i policję. Na opiekunkę i gazownika Klasyczne są też przykłady, gdy oszuści podają się za opiekunkę PCK, pracownika gazowni, itp. Gdy za drzwiami stoi obca osoba, która chce wejść do naszego domu, należy się upewnić, że jest tym, za kogo się podaje. Można zadzwonić do pomocy społecznej, gazowni, itp., żeby się upewnić. – Prawdziwy pracownik tej instytucji będzie wyrozumiały i poczeka – tłumaczy D. Gotthardt. – Jeśli to oszust, gdy zaczniemy go sprawdzać, ucieknie. Policjanci apelują, żeby nie podpisywać żadnych dokumentów bez uważnego ich przeczytania i najlepiej skonsultowania z kimś bliskim. – Bywa, że firmy oferują różne towary, wraz z ich montażem – wspomniała S. Woroniec. – Na przykład jakiś czas temu były to junkersy. Ludzie podpisywali umowy, które później okazały się umowami kredytowymi z bankami, a ostatecznie junkers wychodził znacznie drożej, niż zakupiony na przykład w sklepie. Jeśli chcemy wymienić okna, kupić junkers, czy inny sprzęt, najlepiej poszukać znanej na lokalnym rynku firmy i upewnić się co do tego, co kupujemy i w jakiej formie.

[close]

p. 8

8 INFORMACJE MIEJSKIE Nowy szef sztabu przejął obowiązki Styczeń 2017 Gen. dyw. Jarosław Mika i jego zastępca gen. bryg. Stanisław Czosnek.  W poniedziałek 19 grudnia br., w Sali Tradycji 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej żołnierze powitali rozpoczynającego służbę gen. bryg. Stanisława Czosnka. Gen. Czosnek ostatnio pełnił obowiązki dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. W czasie uroczystości gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca 11LDKPanc nałożył na mundur witanego żołnierza czarny naramiennik, wyróżnik i symbol żołnierzy spod znaku husarskiego skrzydła. - Z wielką pokorą i dużą dozą nieśmiałości przychodzę do 11. Dywizji - powiedział gen. Czosnek. - Moim zamiarem jest zrobić wszystko, co jest tylko możliwe, ażeby budować chwałę i siłę Czarnej Dywizji. Źródło: 11LDKPanc. Tak obecnie wygląda ul. Kopernika. Nawierzchnia na ulicy Kopernika gotowa  8 g r u d n i a 2 0 1 6 r o k u został zakończony remont nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Kopernika w Żaganiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do parkingu sklepu POLO Market. Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem oraz wykonanie nawierzchni miejsc postojowych służących mieszkańcom osiedla. Modernizacja podniosła standard drogi oraz znacznie poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu. W wyniku zadania wymieniona została nawierzchnia jezdni na bitumiczną (poprzednia była ze starych, popękanych i mocno zniszczonych płyt betonowych). Uporządkowane zostały miejsca przeznaczone do parkowania sa- mochodów, dzięki czemu również zwiększyła się ich liczba – do 27 miejsc, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji wyniosła 388.572,19 zł. Zadanie realizowane było przy pomocy środków pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim, Filia w Zielonej Górze. Będą kary za porzucenie wraków Seminarium powiatowe bibliotekarzy Bibliotekarze podczas seminarium.  9 grudnia gościliśmy w Żaganiu dyrektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek publicznych powiatu żagańskiego na seminarium poświęconym nowym i sprawdzonym pomysłom na prowadzenie placówek. Przybyłych do miasta gości powitał Zbigniew Białkowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Oświaty UM Żagań oraz Magdalena Śliwak, dyrektor naszej miejskiej biblioteki. Uczestnicy seminarium omówili wskaźniki placówek w regionie, projekt wojewódzki “Tutlandia. Bawimy się w bibliotece” oraz wzięli udział w warsztatach kreatywnego myślenia. Na zakończenie swojego pobytu w Żaganiu goście zwiedzili Muzeum Obozów Jenieckich. To jedno z porzuconych aut. Stoi przy ul. Szprotawskiej, w okolicach internatu wojskowego.  Żagańscy strażnicy miejscy prowadzą akcję sprzątania wraków samochodów. Zostaną one wywiezione na koszt właścicieli.osiedla. - W mieście ujawniliśmy trzy wraki pojazdów – wylicza Roman Kuczak, komendant SM. – Na to, iż zostały porzucone przez właścicieli wskazuje ich stan. Opony wrośnię- te w ziemię, powybijane szyby, itp. Wszystkie trzy pojazdy mają tablice rejestracyjne i właścicieli. Jeden z wraków stoi przy ul. Sosnowej, drugi koło stadionu przy ul. Waryńskiego, w pasie ruchu. Trzeci przy ul. Szprotawskiej. Strażnicy zwrócili się już do właścicieli o ich uprzątnięcie. Jeśli tego nie zrobią, to auta zostaną ściągnięte lawetą na parking strzeżony w Czernej. Wszystkie koszty spadną na ludzi, którzy je porzucili. Udało się ustalić dwóch właścicieli. Wrak z ul. Szprotawskiej ma niemieckie tablice i jego właściciel jest poszukiwany.

[close]

p. 9

Styczeń 2017 GOSPODARKA / INWESTYCJE 9 Projekt gospodarczy dla Żagania za 13,5 miliona złotych!!! 9 grudnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listy rankingowe projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z  przeznaczeniem na badania i  innowacje oraz tworzenie terenów inwestycyjnych.  Projekt zakładający utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym otrzymał 20 milionów złotych. W ramach tego projektu uzbrojona zostanie strefa gospodarcza przy ulicy Asnyka w Żaganiu za kwotę 11 milionów złotych dofinansowania!!! Wartość całego przedsięwzięcia to 13,5 mln złotych. - To kolejna wspaniała informacja dla Żagania – podsumował decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego burmistrz Daniel Marchewka. – W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację o 6 milionach złotych przyznanych miastu na rewitalizację. Wcześniej o 2 milionach na projekt edukacyjny. 9 grudnia do puli tej możemy dodać 11 milionów przyznanych na kolejny z naszych projektów. Jest to przede wszystkim ogromny sukces współpracy samorządów oraz utwo- rzonego Żagańsko-Żarskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego powstanie zainicjowałem w 2014 roku wraz z byłym burmistrzem Żar Wacławem Maciuszonkiem. Powstał wówczas silny ośrodek na południu województwa, stanowiący przeciwwagę dla dużych miast ubiegających się o środki unijne i jak pokazują decyzje Zarządu Województwa Lubuskiego skutecznie te środki pozyskujący. Jest to wspaniały sukces, a jeśli uda się zrealizować wszystkie nasze pozostałe zamierzenia to będziemy mogli o nim myśleć i mówić w kategoriach historycznego wydarzenia. Miasto Żagań otrzyma największe środki w ramach projektu ŻŻOF! Żagańskie działania w zakresie uzbrojenia strefy gospodarczej warte są 13,5 miliona złotych (przy 11 milionach dofinansowania), co stanowi kwotę większą, niż suma działań realizowanych przez pozo- stałych naszych partnerów – działania gminy Żary (Miasto) wyniosą 7,5 mln (dofinansowanie 5,9 mln złotych), gminy Żary 1,8 mln złotych (dofinansowanie 1,4 mln złotych) natomiast gminy wiejskiej Żagań 3,3 mln złotych (dofinansowanie 2,2 mln zł)! Projekt w części żagańskiej dotyczy kompleksowego uzbrojenie terenu o powierzchni ponad 10 ha, w tym budowy dróg publicznych i wewnętrznych w strefie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowy oświetlenia terenu, wykonania kanalizacji teletechnicznej oraz usunięcia kolizji linii napowietrznych SN. Pozostała część inwestycji to uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Żarach, na terenie gminy wiejskiej Żary i na terenie gminy wiejskiej Żagań, w miejscowości Tomaszowo. Dobry wskaźnik, dobry budżet  - Mieszkamy w Rynku – mówią Krystyna i Piotr Dobrewscy. – Ale często chodzimy przez mostki w parku i ul. Wodną. To świetna wiadomość, że tutaj będzie nowy chodnik. Przydałaby się jeszcze modernizacja chodnika przy Jana Pawła II. Chodnik przy ul. Wodnej znalazł się w nowym budżecie miasta. Ale mieszkańcy doczekają się również naprawy chodnika przy ul. Jana PawłaII,którązajmiesięZarządDróg Wojewódzkich,przywsparciufinansowym samorządu miejskiego. Ważne inwestycje Żagań ma zadłużenie na poziomie 20,79 procent. Dzięki takiemu wskaźnikowi miasto może angażować się w nowe inwestycje, których w przyszłym roku będzie sporo. Na lata 2017 i 18 zaplanowano cztery duże przedsięwzięcia, które miasto chce realizować z pomocą środków unijnych. To: „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, budowę ścieżek rowerowych w mieście, utworzenie „Żarsko-Żagańskiej Strefy Gospodarczej w Obszarze Funkcjonalnym orazrewitalizacjępałacykuprzyul.Jana Pawła II 7 wraz z otaczającym go placem. – Dwóm ostatnim zadaniom dofinansowanie już zostało przyznane. Na drogi i chodniki Na remonty bieżące miasto chceodłożyćnaprzyszłyrok650tys.zł. 50tys.złbędziekosztowałoodnowienieznakówpoziomychi pionowych ulic.Doważniejszychinwestycjibędzie należeć przebudowa wąskiej i niebezpiecznej ulicy Sosnowej za 200 tys. zł, chodnika przy ul. Wesołej za 80 tys. zł, opracowanie projektu przebudowy ul. Klonowej, Świerkowej i Sosnowej za 70 tys. zł, projekt i wykonanie parkingu przy ul. Klonowej za 150 tys. zł, pierwszy etap wymiany chodnika przy ul. Libelta za 120 tys. zł, 120 tys. zł będzie kosztować wymiana chodników przy ul. Konopnickiej, 20 tys. zł miasto chce przeznaczyć na opracowanie projektu przebudowy zwężenia jezdni koło poczty,przyul.Mickiewicza,50tys.zł ma iść na chodnik przy ul. Okrzei, 55 tys. zł będzie kosztować opracowanie projektu kolejnego etapu przebudowy ul. Żarskiej – od ul. Młynarskiejdoronda,100tys.złbędziekosztowała modernizacja ulicy Nocznickiego,w rejonieszkoły.150tys.złpójdzienawymianęchodnikówprzyul. Łużyckiej, 100 tys. zł wymiana chodnikówprzyul.X-lecia,50tys.złnamodernizację pl. Orląt Lwowskich, 155 Krystyna i Piotr Dobrewscy często pokonują trasę z miasta przez park, przechodząc ulicą Wodną. Cieszą się, że zyska ona nowy chodnik. tys. zł na modernizację chodnika przy ul. Wodnej (od ul. Dworcowej do kładkidlapieszych),140tys.złnamodernizacjęul.Mostowejkołokąpieliska, 300 tys. zł pochłonie odnowienie chodników przy ul. Pomorskiej. Ponad2,6mlnzłmająkosztowaćnowe ścieżkirowerowe,o ileudasiępozyskać na nie dotację z UE. Ponad 5 mln zł na drogi W sumienadrogii parkingimias- to wyda ponad 5 mln zł. – Myślimy również o rozpoczęciu rewitalizacji odcinka ul. Szprotawskiej, od strony Pałacu Książęcego – dodał burmistrz D. Marchewka. – Zostało nam sporo kostki brukowej po remoncie pl. Słowiańskiego i ul. Żarskiej. Można ją wykorzystać do odnowienia innych odcinków ulic. Jedną z mniejszych, ale potrzebnych inwestycji będzie m.in. budowa placu zabaw przy PSP nr 1, przy ul. Wojska Polskiego.

[close]

p. 10

10 GOSPODARKA / INWESTYCJE Styczeń 2017 Rewitalizacja za miliony 2 dzień grudnia 2016 roku przyniósł nam wspaniałe wiadomości – pozyskaliśmy 6 milionów dofinansowania na rewitalizację miasta!!! Żagański projekt „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” .  Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wartość całego projektu wynosi 6,9 miliona złotych, dofinansowanie 85% tej kwoty. - Cieszy mnie dzisiejsza wiadomość. Wychowywałem się w tej okolicy. Pamiętam doskonale ogródki działkowe w tej części miasta, czołgi stojące na placu, które zostały usunięte w latach 90. – komentuje decyzję zarządu województwa burmistrz Daniel Marchewka. – Dzisiaj okazało się, że zdobyliśmy 5 ,9 milionów złotych, aby zrewitalizować cały ten obszar, wraz z budynkiem pałacyku, nadając mu nowe funkcje – tworząc w jego murach nowoczesnąplacówkęprzyjaznąseniorom. Nie mogę się doczekać, aby pokazać nowy plac mojej mamie. Nasz projekt zakłada kom- Dzisiaj plac generała Maczka jest miejscem uroczystości patriotycznych z udziałem wojska i mieszkańców miasta. pleksową rewitalizację zabytkowego obiektu pałacyku, rewitalizację pl. gen. Maczka oraz stworzenie na bazie odnowionej infrastruktury atrakcyjnej oferty działalności Centrum Kultury, poprzez realizację szeroko rozumianego programu społecznego – organizację nowatorskich cyklicznych spotkań i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, ukierunkowanych na realizację celu głównego rewitalizacji, czyli stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarcze- go miasta oraz poprawa życia mieszkańców Żagania. W ramach projektowanych prac budowlanych planuje się kompleksowy remont budynku pałacyku, w tym: wymianę pokrycia dachowego, wykonanie nowej elewacji budynku,wymianęposadzeknaparkietyoraz posadzki granitowe, wymianę stolarki okiennej na nową drewnianą, remont pomieszczeń, wykonanie nowych izolacji ścian zewnętrznych i posadzek na parterze, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, zmianę technologii kotłowni na kotłownię opalaną gazem, zaprojektowanie i wykonanie we wszystkich pomieszczeniach instalacji komputerowej i alarmowej. Natomiast w ramach nowego zagospodarowania terenu planujemy rewitalizację bezpośredniego otoczenia pałacyku oraz placu generała Maczka, poprzez stworzenie nowych kompozycji przestrzennych pod- noszących walory estetyczne terenu. Planujemy stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej z innowacyjnymi elementami sensorycznego placu zabaw oraz przestrzeni na potrzeby działań kulturalno-edukacyjnych. Uzupełnienie i wymiana elementów małej architektury pozwoli ożywić plac, a korzystać z niego będą mogły dzieci, dorośli i osoby niepełnosprawne, dla których przewidziano rekreacyjne udogodnienia. Wzdłuż nowych ciągów pieszych i w okolicach murów nastąpi też wymiana oświetlenia i stworzenie klimatycznej iluminacji. Projekt przewiduje ponadto stworzenie ścieżki historycznej z tablicami umożliwiającymi mieszkańcom i turystom zapoznanie się z historią miejsca i całego miasta. Zakończony proces rewitalizacji spowoduje, że Plac stanie się miejscem, na którym mieszkańcy będą chętnie spędzać czas. Projekt zakłada kompletną rewitalizację terenu i pałacyku po byłej bibliotece. Tak wyglądał plac Maczka w latach 70. Kiedys były tam ogródki działkowe, później stał czołg.

[close]

p. 11

Styczeń 2017 KULTURA / WYDARZENIA 11 Żagańskie Bobry Plac pełen mają już 50 lat mieszkańców  Już jako dziecko wiedziałem, że speleoklub Bobry i drużyna Czarnych Żagań to dwie najważniejsze marki, dzięki którym nasze miasto jest znane w całej Polsce i nie tylko – powiedział burmistrz Daniel Marchewka podczas obchodów jubileuszu 50. rocznicy powstania klubu. W piątek (8 grudnia) Bobry bawiły się w swojej siedzibie w Rynku. W sobotę obchody przeniosły się do Sali Kryształowej Pałacu Książęcego. Speleoklub od lat wspiera miasto Żagań, za co prezes klubu Daniel Oleksy serdecznie podziękował burmistrzowi D. Marchewce, który wręczył grotołazom rzeźbę bobra, autorstwa Jerzego Kupczyka. W uroczystości uczestniczył również Sławomir Maciejczyk – burmistrz Wojcieszowa orazWacławŁuka,przewodniczącyRadyMiasta. W Wojcieszowie od 25 lat znajduje się baza wypadowa Bobrów, stąd dobra współpraca z tamtejszym samorządem. Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych członków klubu. Między innymi wieloletniego prezesa Edwarda Kęska – „Dziuśka” i Krzysztofa Sawickiego. Historia Bobrów zaczęła się w 1961 r, od JózefaKlimasa,któryprzybyłdoŻaganiaz Częstochowy i powołał przy Technikum Włókienniczym harcerską drużynę grotołazów, skupiającą m.in. K. Sawickiego - byłego dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych, Eugeniusza Koniora i Ryszarda Obuchowicza. W sierpniu 1966 r. utworzono drużynę turystyczną Bobry, przy PTTK. Jej szefem został E. Kęsek, który prowadził klub przez 27 lat. W 1972 r. Bobry otrzymały pomieszczenie klubowe przy Rynku 11, które jest siedzibą Bobrów do dzisiaj. Do naszych grotołazów przez wiele lat należał jaskiniowy rekord świata, studnia Hades o głębokości 455 m. Po kilkunastu latach Łukasz Wójtowicz i Artur Nowak zeszli na dno najgłębszej jaskini świata, Krubera Voronia, o głębokości 2080 m. Speleolodzy mają na koncie wyprawy w najbardziej egzotyczne zakątki świata, m.in. doWietnamu,Kirgizji,Meksyku,Kolumbii,Wenezueli i Chin. Współtworzą opracowania naukowe. Bobra autorstwa Jerzego Kupczyka wręczył prezesowi Bobrów Danielowi Oleksemu burmistrz Daniel Marchewka. Mimo kiepskiej pogody mieszkańcy Żagania tłumnie wzięli udział w Miejskiej Wigilii.  18 grudnia 2016 roku mieszkańcy miasta spotkali się na placu Słowiańskim na tradycyjnej Wigilii Miejskiej. Życzenia zebranym złożył burmistrz Daniel Marchewka, który podziękował za tak liczne przybycie. Gospodarz miasta życzył mieszkańcom wiele szczęścia oraz dostatku – aby niczego w naszych domach nie brakowało. Poinformował również o podjętym właśnie przez Radę Miasta budżecie na rok przyszły i związanymi z nim działaniami. Burmistrz zaprosił zebranych do wspólnego podzielenia się opłatkiem oraz do zawieszenia w domu żagańskiej bombki, które w tym roku przygotowano z myślą o mieszkańcach Żagania. Dla uczestników Wigilii Miejskiej przygotowano świąteczny poczęstunek oraz jarmark pełen wyrobów lokalnych rękodzielników. Dzieci zaśpiewały kolędy. Można było też zrobić zakupy świąteczne. Opłatek z kombatantami Burmistrz Daniel Marchewka i Piotr Gubernator.  O wigiliach spędzony w niewoli opowiadali żagańscy kombatanci podczas świątecznego spotkania z burmistrzem Danielem Marchewką i dyrektorem Zbigniewem Białkowskim, szefem Departamentu Infrastruktury i Oświaty w Urzędzie Miasta Żagań. Uroczystość odbyła się w środę 14 grudnia w Willa Park. – To dla mnie dzień symboliczny i wzruszający – powiedział burmistrz Daniel Marchewka. – Dziękuję Wam, kombatantom za pokrzepienie i pamięć, które wnosicie w życie miasta. Składam Wam serdeczne życzenia w imieniu swoim i wszystkich współpracowników, aby nie opuszczało Was szczęście i żebyście cieszyli się miłością i szacunkiem nie tylko ze strony najbliższych. - Chciałem wspomnieć o wieczorze wigilijnym, jaki przeżyłem w 1942 r. podczas robót w Niemczech, w zakładach przemysłowych pod Berlinem – opowiadał 92-letni Piotr Gubernator. – Pracowałem w fabryce papy, a mieszkaliśmy w hali, z której zostały usunięte maszyny. Było głodno i chłodno, przykrywaliśmy się zawszonymi kocami. W wigilijny wieczór 1942 roku przyniesiono nam na salę kocioł ziemniaków. Wszyscy się na niego rzucili i w krótkim czasie kocioł został dosłownie wylizany, ale nie zaspokoił naszych apetytów. Wciąż głodni darliśmy się i śpiewaliśmy kolędy. Ktoś rzucił hasło, że za ogrodzeniem jest kopiec z ziemniakami. Więc zrobiliśmy podkop i dostaliśmy się do tych ziemniaków. Ale nie było jak ich ugotować, więc zostały sparzone gorącą, cuchnącą wodą z przemysłowych rur. Po jakimś czasie przebywania w trudnych warunkach pan Piotr zaczął chorować. Okazało się, że to zapalenie płuc. Dzięki pomocy znajomego lekarza ze Śląska został zwolniony do domu, później zaciągnął się do wojska. O Świętach Bożego Narodzenia na zesłaniu opowiedziała Maria Jastrzębska, prezes żagańskiego związku Sybiraków. – W 1940 roku wraz z rodziną zostałam zesłana na Sybir – wspominała. – Byliśmy w głębokiej tajdze i nie było mowy o dostawach żywności. Żeby ten wieczór był dla nas wyjątkowy, przez pięć dni zbieraliśmy chleb, żeby się nim połamać i złożyć sobie życzenia. Mimo głodu i zimna polskie dzieci i starsi przygotowali jasełka, w których każdy miał swój udział. Zabrzmiały najpiękniejsze kolędy, które zesłańcom dawały otuchę i nadzieję. W obcym kraju, na nieludzkiej ziemi zesłańcy śpiewali „Wśród nocnej ciszy”, Bóg się rodzi, moc truchleje” i wiele innych, znanych wszystkim pieśni. Specjalne podziękowania i dyplomy od burmistrza otrzymali: Piotr Gubernator, Jadwiga Jastrzębska, Kazimierz Pióro i Wiesław Niklewicz. Za wsparcie dla organizacji kombatantów dyplom dostał burmistrz Daniel Marchewka, dyrektor Zbigniew Białkowski, Stefan Kurek i Zbigniew Soroko.

[close]

p. 12

12 KULTURA / WYDARZENIA Styczeń 2017 Największa czapka Świętego Mikołaja w Polsce  6 grudnia 2016 roku burmistrz Daniel Marchewka zaprosił mieszkańców miasta na plac Słowiański, gdzie o godzinie 18.00 uruchomiono największe elementy iluminacji świątecznej. Wspólne odliczanie zakończyło się włączeniem ogromnej choinki oraz świątecznej bombki, która wzbudziła największe zainteresowanie najmłodszych uczestników spotkania. Takiej bombki jeszcze w Żaganiu nie było! Wśród zebranych przechadzały się również uśmiechnięte Śnieżynki, asystentki Świętego Mikołaja, rozdające zebranym słodkie upominki. Nie były to jednak wszystkie niespodzianki przygotowane tego dnia dla mieszkańców. Mikołaj zaprosił zebranych na krótki spacer ulicą Słowackiego. Z tego miejsca wszyscy mogli zaobserwować coś wyjątkowego – na szczycie Wieży Widokowej rozbłysła największa w Polsce, a być może w Europie, świetlna czapka Świętego Mikołaja! Iglica ma 20 metrów wysokości, a pompon 1,5 metra średnicy! Dzięki tej ogromnej dekoracji jesteśmy widoczni na każdej z tras wlotowych do miasta. Czapka wita przyjezdnych i udowadnia, że Żagań jest miastem czującym ducha Świąt Bożego Narodze- nia. – Miasto wygląda bajecznie – oto najczęściej powtarzane komentarze mieszkańców, widoczne na portalach społecznościowych. Trudno się z tym nie zgodzić! Tego roku na terenie miasta stanęło również 6 choinek – największa pod Urzędem Miasta oraz mniejsze na rondzie Czterech Pancernych, przed Pałacem Książęcym, na Moczyniu, Kolonii Laski oraz na osiedlu. Na lampach miejskich w całym Żaganiu umieszczono 75 ozdób świątecznych, dzięki którym miasto nabrało wyjątkowego charakteru.

[close]

p. 13

Styczeń 2017 KULTURA / WYDARZENIA 13 Magiczne kolędowanie w Kuźni Talentów 13 magiczne kolędowanie. Na scenie dzieci z przedszkola nr 2 w Żaganiu.  NadużejscenieSaliKryształowejPałacuKsiążęcegowystąpiłygrupykolędniczei jasełkowez żagańskich szkół i przedszkoli. – Po raz pierwszy po remoncie nasza scena gościła młodych wykonawców – powiedziała Beata Tołpa, dyrektor Centrum Kultury. – Obiecuję, że będziemyorganizowaćdlawaswięcejprzeglądówi innych przedsięwzięć, bo wprowadziliście prawdziwie magiczny nastrój. VIII Spotkanie Grup Kolędniczych i Jasełkowych w czwartek 8 grudnia zostało zorganizowane w ramach Żagańskiej Kuźni Talentów. Do przeglądu zgłosiło się osiem grup, reprezentujących szkołyi przedszkola.Przedstawieniabyłybardzoróżne.Odnawiązującychdoklasycznychtradycji,ażponowoczesne,przenoszące świętą rodzinę w czasy zupełnie współczesne. Dzieci dały nam wiele pięknych wzruszeń – zaznaczyła B. Tołpa. – Chciałam przypomnieć, że tradycję jasełek na całym świecie zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu. W jury zasiedli eksperci: Tatiana Kardynał-Grzegółka, szefowa teatru amatorskiego Kwadrat i zespołu wokalnego „CzarnejDywizji”,JagodaMikołajczyk–laureatkawielukonkursów wokalnych oraz Waldemar Dybalski, wieloletni instruktor w Żarskim Domu Kultury. -Oceniającwystępybraliśmypoduwagęwieleczynników –stwierdziłaT.Kardynał-Grzegrzółka.- Międzyinnymichoreografię,rekwizyty,itp.Doceniliśmyteżpomysłi pracęwłożoną w przygotowanie młodych aktorów. Tytułlaureatai nominacjędopowiatowegoprzeglądujasełkowego, który odbędzie się 11 stycznia w Szprotawskim Domu Kultury otrzymała grupa teatralna „Pro-Dziż-es” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żaganiu. - Bardzo się cieszymy – powiedział nauczyciel Krzysztof Dzimiński,którywrazz MałgorzatąWiadomskąprzygotował nagrodzonyspektakl.–Naszejasełkanoszątytuł„Niemusisz mówić nic” – tłumaczy K. Dzimiński. – I nasze przedstawienie jest bez słów. Pokazuje, że miłość Boga trwa bez względu na czas, rządy i ludzkie pomysły. Grupa z PSP 1 również w ubiegłym roku była najlepsza i zdobyła wiele nagród. W wojewódzkim przeglądzie jasełkowym, w ramach programu Pro-Arte w Sulęcińskim Ośrodku Kultury wywalczyła tytuł laureata. W żagańskimprzeglądzie,w grupiestarszejpierwszewyróżnienieprzypadło„Małymkolędnikom”z PSPnr2,zaprzedstawienie „Gdy Bóg podróżuje koleją”. Drugie wyróżnienie dostał spektakl„Wigiliaw autobusie”,w wykonaniuuczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Żaganiu. W grupie młodszej jury przyznało drugie wyróżnienie sześciolatkom z Miejskiego Przedszkola nr 2 za widowisko „Przedszkolaki kolędują”. Pierwsze wyróżnienie dostał spektakl „W Śnieżynkowie” w wykonaniu pięcio i sześciolatków z MP nr 5. Tytuł laureata otrzymały dzieci z MP 6, za „Skrzatowe jasełka”. Publiczność i jurorów ujęły między innymi wspaniałe stroje dzieci. -Tobyłnaszpierwszywystępnadużejscenie–powiedzieli nam Zuzia i Miłosz z MP 6. – Wcześniej występowaliśmy tylkow przedszkolu.Bardzocieszymysięz nagrody.Byłofajnie. Mali aktorzy zostali nagrodzeni zabawkami, które będą służyć w ich placówkach. -Jurywskazałonominacjenaprzeglądpowiatowy,alemogą w nim wziąć udział również inne, zgłoszone przez nauczycieli grupy – zaznaczyła B. Tołpa. My trzymamy kciuki za dalsze sukcesy naszych małych kolędników. O Pałacu Książęcym na stronie fundacji  Współpracująca z miastem Fundacja Pałac Bojadła zrealizowała kolejny etap projektu „Pałace i Parki Środkowego Nadodrza”, mającego na celu zainicjowanie kompleksowego opracowania i cyfrowego udostępniania obiektów zabytkowych architektury rezydencjonalnej w obszarze Środkowego Nadodrza. Od 21 września gościliśmy w Pałacu Książęcym wystawę “Rezydencje Środkowego Nado- drza i ich słynni mieszkańcy”. W grudniu nadszedł czas na opublikowanie zebranych przez Fundację materiałów na specjalnie stworzonej w ramach projektu stronie internetowej – www.palaceiparki.pl Na stronie tej znajdą Państwo szereg informacji na temat naszego Pałacu Książęcego, szczegółowe opracowanie historii zabytku, bogatą ikonografię obiektu oraz pozostałych zabytków stanowiących temat projektu.

[close]

p. 14

14 KULTURA / WYDARZENIA Styczeń 2017 Będzie się działo w Żaganiu Zabawy na basenie, projekcja filmu, koncerty i dyskusje o książkach. Te i wiele innych atrakcji czekają na nas w styczniu. Przypominamy też, że 30 stycznia zaczynają się ferie i wielka laba dla uczniów. • Wtorek 10 stycznia godz. 15.00 - warsztaty młodego twórcy – laurka dla babci i dziadka. Oddział dla dzieci i młodzieży MBP w Żaganiu. • Piątek 13 stycznia - godz.18.30 Sala Inter w pałacu. W ramach „Spotkań z podróżnikami i ludźmi gór” - nurkowanie w najwyżej położonych jeziorach świata - Marcel Korkuś z Żar. Jest rekordzistą w nurkowaniu wysokogórskim, ma na swoim koncie jezioro Cazadero położone najwyżej na świecie, czyli prawie na 6 tysiącach metrów n.p.m. Na co dzień oficer, nawigator na statkach, absolwent akademii morskiej. Współorganizacja z fundacją „Piętro Wyżej” i speleoklubem „Bobry”. • Sobota 14 stycznia godz. 18.00 Sala Inter pałacu. „Stand – Up Żagań: vol 1” ( komicy: Antoni Syrek-Dąbrowski&Błażej Krajewski). • Niedziela 15 stycznia 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. • Wtorek 17 stycznia, godz.15.00. Dziadkowie kontra wnuczęta – turniej gier planszowych z okazji dnia babci i dziadka. Oddział dla dzieci i młodzieży MBP w Żaganiu. • Sobota 21 stycznia godz.12.00 Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży – na spotkaniu będziemy dyskutować o książce „Panika” Lauren Oliver. Oddział dla dzieci i młodzieży MBP w Żaganiu. • Godz. 18.00 Sala Familijna w pałacu. Koncert laureatów regionalnego festiwalu kolęd i pastorałek. • Wtorek 24 stycznia, godz.14.00 Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci – na spotkaniu będziemy dyskutować o  książce „Zmyślacz” Elizy Piotrowskiej Filia nr 1 MBP w Żaganiu (Kolonia Laski) • Czwartek 26 stycznia, godz.16.30 spotkanie w Klubie Super Mama. Oddział dla dzieci i młodzieży MBP w Żaganiu. • Godz.16.30 Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – na spotkaniu będziemy dyskutować o książce „Bohaterowie są zmęczeni” Marii Nurowskiej. Oddział dla dorosłych MBP. • Piątek 27 stycznia III Turniej Mistrzyń o Puchar Prezesa Lubuskie- go ZPN, godz. 11.00 - mecz Stilon Gorzów - Ferencvaros Budapeszt (boisko sztuczne Arena). • Sobota 28 stycznia, godz. 11.00mecz Medyk Polomarket Konin - Ferencvaros Budapeszt (boisko sztuczne Arena). • Mecze sparingowe na boisku sztucznym Arena: 13.00-15.00 Pogoń Przyborów-Amator Bobrowniki, 15.00-17.00- UKS Czarni Żagań - BKS Bolesławiec, 17.00-19.00Sprotavia Szprotawa - Odra Bytom Odrzański. • Niedziela 29 stycznia godz. 14.00 Sala Inter w pałacu. Projekcja bajki dla dzieci. • Od 30 stycznia do 10 lutego (poniedziałek-piątek), w godz. 11.00 14.00 ferie zimowe w bibliotece. Oddział dla dzieci i młodzieży MBP w Żaganiu. • Styczeń – luty wystawa małej formy graficznej - Andrzej Buchaniec. Galeria ekslibrisu: oddział dla dorosłych MBP w Żaganiu. • Poza tym w każdy poniedziałek w godz. 13.00 - 15.00 spotkanie kółka szydełkowego dla dorosłych w oddziale dla dorosłych MBP w Żaganiu. Zimowa oferta kompleksu Arena • Oferta promocyjna basenu: zimowe poranki - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-8.00 cena biletu wstępu na basen wynosi jedynie 4.20 zł. Szczęśliwe godziny • Od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-16.00 cena biletu normalnego i ulgowego jedyne 6 zł za godzinę. • Piątkidlaprzyjezdnych–rabat10proc. Niedziela w extra cenie • W każdą niedzielę dzieci i młodzież do 16. roku życia płacą za całodniowy bilet wstępu na basen jedynie 10 zł. Promocyjne czwartki na kręgielni • Promocjacenowa-15zł/godzina/tor. Cena nie dotyczy imprezy zamkniętej. Zgrupowania sportowe • 26-28 stycznia Ferencvaros Budapeszt – piłka nożna kobiety. • 29 stycznia – 3 lutego Falubaz Zielona Góra - piłka nożna chłopcy. Setki małych Mikołajów opanowały Pałac Książęcy W zabawie wzięło udział 770 dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.  Ponad 770 dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych w szkołach i miejskich przedszkoli bawiło się podczas spektaklu mikołajkowego w Sali Kryształowej. Każde dziecko dostało prezent od burmistrza Daniela Marchewki i dyrektora Zbigniewa Białkowskiego, szefa Departamentu Infrastruktury i Oświaty. – Co wam się najbardziej podobało? – zapytaliśmy Natalkę i Kasię z Miejskiego Przedszkola nr 2. – Wszystko było fajne. Ozdoby, dmuchane Mikołaje – odpowiedziały rezolutnie dziewczynki. – Ale najbardziej podobał nam się pa- łac i piękne żyrandole. Dzieci nie mogły od nich oderwać oczu. – Cieszymy się, że wystój Sali Kryształowej po remoncie robi wrażenie również na najmłodszych – skomentował zachwyt dzieci burmistrz D. Marchewka. – Dzięki temu, że mamy wreszcie scenę i  salę teatralną z prawdziwego zdarzenia, do miasta powracają spektakle i koncerty dla dzieci i nie tylko. Dawno temu wydarzenia kulturalne były organizowane powszechnie i cyklicznie, ale później tradycje wspólnych wyjść szkół i przedszkoli na przedstawienie, czy koncert filharmonii, zaczęły zamierać. We wtorek 6 grudnia na widowni zasiadły małe “Mikołaje” w czerwonych czapeczkach, rogach renifera, itp. Na scenie spektakl „W pracowni świętego Mikołaja” zaprezentowała grupa Prym Art. Dzieci przez godzinę siedziały grzecznie i wstrzymywały oddechy, żeby wspólnie tańczyć i śpiewać podczas piosenki finałowej. Najwięcej radości sprawiły im słodkie prezenty, przygotowane przez burmistrza i dyr Z. Białkowskiego. Bardzo głośno, chóralnie zapewniały D. Marchewkę, że były grzeczne i zasłużyły na prezenty. Beata Tołpa, dyrektor Centrum Kultury wystąpiła w stroju „Śnieżynki”, pomagającej św. Mikołajowi i burmistrzowi w rozdawaniu prezentów.

[close]

p. 15

Styczeń 2017 EDUKACJA / OŚWIATA 15 Mikołajkowe pływanie Koniec sezonu turystycznego na basenie w żagańskim Ogniwie Nad zawodnikami czuwali ratownicy w czapkach Mikołaja.  Ponad 140 uczniów miejskich szkół wzięło udział w Mikołajkowych Zawodach Pływackich na basenie Arena. – Dobrze mi się płynęło – mówi Emilka Walaszczyk, zwyciężczyni wyścigu na dystansie 25 metrów stylem grzbietowym, w grupie uczniów klas drugich. – Trenujępływanieoddwóchlat.Pierwszy sukcesmiałampodczaszawodów z okazjiDniaDziecka.Wówczaszajęłam drugie miejsce. Grzegorz Kowalski trenuje od przedszkola i świetnie radzi sobie w wodzie. Zwyciężył w grupie chłopców z klas drugich, w stylu grzbietowym. Dyplomyi medalenajlepszym zawodnikom z klas IV-VI wręczał dyrektor Zbigniew Białkowski, szef Departamentu Infrastruk- tury i Oświaty w Urzędzie Miasta Żagań. Najmłodszym pływakom medale wręczył Paweł Lóssa, prezes miejskiej spółki Pałac Książęcy. – Miasto co roku przeznacza 180 tys. zł na naukę pływania dla dzieci – zaznacza P. Lóssa. – Dzięki dotacji w lekcjach mogą uczestniczyćnaszewszystkieszkołypodstawowe.Dziecisąprzewożonena basen i odwożone autobusami MZK. Również latem zapewniamy im opiekę ratowników, podczaszabawnakąpieliskumiejskim w parku. –Mogępowiedzieć,żenakłady nanaukępływaniaprzynosząefekty–podkreślaKrystianRębacz,prezesżagańskiegoWodnegoOchotniczegoPogotowiaRatunkowego. – Od kilku lat nie odnotowaliśmy utonięć wśród naszych uczniów. Tabela wyników Klasy drugie styl grzbietowy, dystans 25 metrów : Dziewczynki I miejsce Emilia Walaszczyk PSP7 Chłopcy: I Grzegorz Kowalski PSP7 Klasy piąte styl klasyczny, dystans 50 m : Dziewczęta I Karolina Sobieszek PSP 7 Chłopcy: I Mikołaj Łazarowicz PSP 5 Klasy trzecie styl grzbietowy, dystans 25 metrów : Dziewczynki I Dominika Intek PSP 2 Chłopcy I Jakub Krupacz PSP 7 Klasy piąte kraul na dystansie 50 m: Dziewczęta: I Marta Jęduszek PSP 1 Chłopcy: Mateusz Truchlewski PSP 1 Klasy trzecie, dystans 25 metrów – styl kraul: Dziewczynki: I Marta Sielska PSP 7 Chłopcy: I Wojciech Kubalewski PSP 1 Klasy czwarte styl grzbietowy, dystans 50 m: Dziewczęta I Oliwia Kryżan PSP 7 Chłopcy: I Mateusz Welcz PSP 2 Klasy czwarte kraul: Dziewczęta: I Iga Fornal PSP 4 Chłopcy: I Sebastian Mikołajewski PSP 2 Klasy czwarte styl klasyczny: Dziewczęta I Oliwia Góralczyk PSP 2 Chłopcy: I Olaf Suszka PSP 1 Klasy piąte styl grzbietowy : Dziewczęta: I Maja Czerniakiewicz PSP 7 Chłopcy: I Karol Dzieńdziara PSP 3 Klasy szóste styl klasyczny, dystans 50 m Dziewczęta I Antonina Grabkowska PSP 5 Chłopcy: I Michał Nieporowski PSP 1 Klasy szóste kraul: Dziewczęta I Martyna Nawrocka PSP 7 Chłopcy: I Olgierd Paterek PSP 1 Klasy szóste styl grzbietowy Dziewczęta: I Oliwia Poznańska PSP 7 Chłopcy: I Maksymilian Żabko PSP 7 Drużynowo zwyciężyła PSP 1. Druga była PSP 7, trzecie miejsce zajęła PSP 2 Spotkanie Ogniwa odbyło się w Pałacu Książęcym.  Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Turystycznego Ogniwo podsumowali podczas spotkania w Pałacu Książęcym sezon turystyczny 2016. - Było o czym mówić, gdyż w mijającym roku zorganizowaliśmy szereg imprez turystycznych, wycieczek pieszych i rowerowych zarówno po najbliższej okolicy, jak też i wyjazdowych, m. in. do Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Łęknicy i do Kromlau w Niemczech – wylicza przewodnik Grzegorz Kołodziejski. - Kontynuowali- śmy imprezy cykliczne jak:XII Rajd Rowerowy po Ziemi Żagańskiej, Dzień Ziemi, wyprawa zagraniczna Mozela 2016 , czy też Dzień Turystyki w Żaganiu. Nową propozycją w tym roku było zorganizowanie pod koniec czerwca rajdu rowerowego wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej pod nazwą „Rajd rowerowy po pograniczu”. Rozpoczęła się też akcja społeczna „Bezpiecznie z Ogniwem”, skierowana do rowerzystów w każdym wieku, którzy stanowią najbardziej narażoną na obrażenia grupę uczestników ruchu drogowego. Uczestnicy akcji otrzymali kamizelki odblaskowe zakupione z funduszy uzyskanych dzięki wsparciu darczyńców, którzyprzekazują Ogniwu 1 proc. podatku. 2017 rok zapowiada się również ciekawie. Oprócz stałych wycieczek rowerowych i spacerów po bliższej i dalszej okolicy planowany jest rajd rowerowy po pograniczu, kolejna już, dziewiąta wyprawa zagraniczna, a także kolejna akcja „Bezpiecznie z Ogniwem”. Zapisy na 43. Cross Żagański o Puchar Wielkiej Ucieczki  W sobotę 25 marca 2017 na biegaczy czeka aż 800 miejsc, ale trzeba się pospieszyć, bo zgodnie z deklaracją organizatorów 16 grudnia pozostało około 100 wolnych miejsc! Cross Żagański to jeden z najstarszych i najbardziej znanych w Polsce biegów przełajowych. Dodatkowo od kilku lat umiejętnie łączący sport z historią, czyli Wielką Ucieczką. Biuro zawodów tradycyjnie zlokalizowane zostanie w replice obozowego baraku 104, a biegacze przed startem będą mogli oglądać ekspozycję sprzętu wojskowego oraz zwiedzić Muzeum Obozów Jenieckich. W tegorocznej edycji Crossu na biegaczy czeka 800 miejsc – 600 w biegu głównym oraz 200 w biegu dzieci i młodzieży. Tak wyglądała trasa ubiegłorocznego Crossu Żagańskiego.

[close]

Comments

no comments yet