Balatoni Futár 2016. december

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2016. december

Popular Pages


p. 1

2016. december utár Siófok: ünnepre készülődve Balatoni bormustrák Zamárdi: csúcsokat döntve Gyenesdiás városi címre aspirál Fotó: Stadler István „stöci photo”

[close]

p. 2

Aktuális Karácsonyfáim... Ifjúságom és felnőttkorom évei úgy elszálltak, mint a fellobbanó nagy érzelmek. Emlékeim azonban itt vannak bennem. Mintha testem részei lennének. Egyik súlyos, a másik könnyed, mint a tavaszi szellő. Karácsonyaim legnagyobb része a Balatonhoz köt. Nem is csoda, hiszen Almádi, Füred, Siófok, Keszthely, Lovas töltött fel emlékmorzsákkal… Karácsony közeledtével egyre több karácsonyfa kontúrjai buknak elő az idők homályból elmémben. Az időben legtávolabbi és éppen ezért talán a legmeghatározóbb - a „hazai”. Édesanyám és nagyszülém díszítgette nagy gonddal, míg testvéremmel édesapánk dolgozószobá- jában vártuk a csilingelést. Az öreg vaskályhában durrogtak a szén közé dobált vadgesztenyék, a zománcos lavórban felfelgyöngyözött a víz: apánk borotválkozott, mi meg tátott szájjal néztük, hogyan is engedelmeskedik a penge… Aztán gyermeki ártatlansággal néztük a csillagszórót, melyet sziporkának mondott apánk, s a gyertyákat, meg a sejtelmes csomagokat. Anyámék a Mennyből az angyalt énekelték, a Papa csak dörmögött, mi meg kísérni próbáltuk valamelyikük hangját. Mégis harmóniává olvadt bennünk minden: illatok, színek, dalok, kinti hóesés, ölelések. Ajtón kívül maradt szentestére a szegénység, a hideg, a nél- utár külözés. Éreztük: a Megváltó ezt az ajándékot küldötte mindannyiunk számára. A megbékélés és az együtt örvendezés küldte reánk a szentestei álmot. Egy újabb karácsony árnya az iskolánkból vetül elém. Fenyőünnep, Télapó, versek és dallamok. Most is hallom belsőmben: „A zöld fenyőfán kigyúltak a gyertyák, kispajtások örvendezve körös-körül állják…” A Télapó is színre lépett a karácsonyfa mellett, de mintha ő már Mikuláskor is ott lett volna… Zavar volt az apró fejekben és szívekben, de azért legalább kaptunk pár szem szaloncukrot. Az iskolában sem Jézuskáról, sem Betlehemről nem esett szó, mint otthon. Aztán láttam dísztelen fenyőfákat is (vagy csak a képzelet szüleménye volt?), melyek két oldalról vették közre egy mosolygós, sapkás bácsi szobrát, akiről – a kisdobos foglalkozások eredményeként – mindössze azt tudtuk, hogy neki köszönhetjük gondtalan gyermekkorunkat, meg hogy igazi hős volt, aki csak a népének élt. Ünnepein – ám ezek egészen már nem karácsonyra estek – zászlók lobogtak körülötte, virágágyások pompáztak, kisdobosok és úttörők szavaltak, s Lenin bácsi szobra reflektorfényben fürdött… A hosszú hazaút a templom előtt vezetett, ahova mindig betértünk. Elébb még katonásan tisztelegtünk, most térdet hajtottunk; elébb versre nyitottuk ajkunk, most imára; elébb villanyfényt láttunk, most dicsfényt; elébb mennünk kellett, most magunktól jöttünk; elébb fel- 2016. december emeltük a fejünket, most felemeltük lelkünket… Karácsonykor szeretett templomunk lépcsőjén óvatosan emelgettük csizmácskáinkat. Lelkünk is ünneplőbe öltözött, s ruháink közül is a legkevésbé kopottat vehettük fel. Az oltártól jobbra állt a hatalmas karácsonyfa. Rajta minden ezüst volt: a kicsiny csomagok, az angyalhaj, a díszgömbök. Különös, ünnepélyes hatást árasztott az elébe kitett jászollal. A karzati orgona fenségesen zengett, a tisztelendő úr a szokásosnál is nyájasabb volt. Szentmise alatt azon gondolkodtam, vajon a pár nappal korábban a szentségtartó elé kitett levelünket hogyan olvashatta el a Jézuska ilyen hamar, s küldte a bizonytalan betűkkel rótt levélben kért játékokat lakásunk nagyszobájába. Igaz – győztem meg magam – anyámék megígérték, nyitva hagyják az ablakot, míg távol vannak, hadd repüljenek be az aranyszárnyú angyalkák… Egy „lopott” karácsony is eszembe jut, melyet szerelmemmel előre hoztunk pár nappal, hogy aztán ki-ki a sajátjainál is meg tudjon ünnepelni. Furcsán néztek ránk a siófoki szálloda dolgozói, mikor poggyászaink mellett egy kis fenyőcskét is a kezünkben szorongattunk. Azt hiszem, este alatta fogant meg az „összetartani mindörökre” gondolata. Ártatlan gyermeki és ifjúi képzelet angyalkái, hol vagytok? Ott vannak, tessék csak megfigyelni: neonfénybe burkolózva felfeszültek a lámpaoszlopokra már november elején. Ott vannak az üzletek portáljain, a pultokon, a hirdetésekben, csaknem mindenütt. Varázsuk régen elsilányosodott: a kereskedelem eszközei lettek. Ha szárnyra kapnának, akkor sem csodálkozna rajtuk senki: műangyalok műmosollyal, mű érzelmekkel egy mű világban. De ki is tárna manapság - decemberi hidegben - ablakszárnyat olyan angyaloknak, akikkel úton-útfélen találkozhat… Zatkalik András 2

[close]

p. 3

2016. december utár Aktuális Elfogadta a kormány az új balatoni fejlesztési koncepciót A régió társadalma által egyhangúlag üdvözölt tavaly novemberi határozatában fogadta el a kormány a BFT által elkészített, a Balaton Kiemelt Térség 20142020 időszakra szóló fejlesztési dokumentumokat. A határozat rendelkezett a balatoni fejlesztések integrált megvalósításának keretrendszeréről, a szükséges európai uniós és hazai forrásokról, valamint a kiemelt fejlesztések köréről. A Balaton Fejlesztési Tanács által elfogadott fejlesztési dokumentumok - koncepció, stratégia, operatív program - végrehajtását, valamint a kormányhatározatban meghatározott fejlesztések, beruházások megvalósításának elősegítését, koordinálását a BFT és munkaszervezete megkezdte, s folyamatosan végezte. Ez év nyarán már változott a helyzet: a kabinet a turizmusfejlesztési célra felhasználható európai források összehangolásáról szóló új hatá- rozatával visszavonta a korábbit. A Balaton Fejlesztési Tanács decemberi ülésén Dányi Gábor, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár arról tájékoztatta a grémiumot, hogy a kormány megtárgyalta az új koncepciót, s döntésének megfelelően több területen lesz forrásnövekmény. A tájegységre fordítható hazai költségvetési támogatás a teljes kereten belül ugyancsak emelkedik: meghaladja a százmilliárd forintot. Az államtitkár előadásában kiemelte a fejlesztési prioritásokat, néhány létesítmény esetében a funkcionális változásokat. Hasonló tájékoztatás hangzott a Nemzeti Turisztika Ügynökség részéről is. Bóka István, a BFT elnöke reflexiójában hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy a fejlesztések, beruházások megvalósítása során a korábbi elképzelések valósuljanak meg. A tanács megtárgyalta és elfogadta a partnerszervezetek – Balatoni Szövetség, Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége - tevékenységéről szóló beszámolót, majd a „Mozdulj Balaton”strandi szabadidős program nyári tapasztalatai kerültek terítékre. Bartsch János, a sorozat szervezője elmondta: huszonháromezer résztvevője volt az általuk szervezett vetélkedőknek. Az aktív pihenést favorizálók között meghatározó volt a fiatalok száma, de egyre több hölgy is pályára lépett. Úgy fogalmazott: az idegenforgalom és a sport kéz a kézben jár, ám rendkívül hiányos még a tóparti infrastruktúra: kevés a nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas létesítmény. Ami azonban örvendetes a jövőre nézve – a sportállamtitkárság 2017-ben is támogatja a sorozatot. Süli Ferenc Fügedi László a „Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj 2016. évi kitüntetettje Kenéz István, Balatonlelle polgármestere felterjesztésére a BFT Közbiztonsági Testület díjbizottsága döntése alapján a „Balaton Régió Közbiztonságáért” díjban idén Fügedi László, a Fehér Gyűrű Áldozatsegítő Közhasznú Egyesület elnöke részesült. Az idei díjazott - Balatonföldvár lakosa - Érsekújváron született 1942-ben. A kitüntetett az Európa Parlament és Tanács 2001. március 15-én megjelent kerethatározatában leírt bűnmegelőzési és áldozatsegítési irányelveiben foglaltak alapján az egyesület akkori elnökével megszervezték a Balaton északi és déli partján szezonálisan működő áldozatsegítő irodáikat Balatonfüreden és Siófokon - ez utóbbit vezette is. Munkája kapcsán szoros kapcsolatot alakított ki a két legtöbb turistát kül- dő ország – német és holland – magyarországi nagykövetségével, akiknek képviselői több alkalommal megjelentek a siófoki irodában. Nyelvismerete nagyban meg- A díjat Fügedi László a BFT decemberi ülésén vette át Bóka Istvántól, a testület elnökétől. könnyítette a külföldi áldozatokkal való kommunikációt. A Fehér Gyűrű Egyesület irányítójának 2008 decemberében tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálakor az elnökség Fügedi Lászlót kérte fel elnöknek. Az elmúlt hét évben az egyesület komoly fejlődésnek indult, a korábbi hatról napjainkra már huszonháromra nőtt az irodák száma. Ezek közül az ORFK-val kötött megállapodás alapján, a Balaton partján újabb egész évben nyitva tartó irodák várják a károsultakat - a már említett siófoki és balatonfüredi mellett Balatonalmádiban, Tapolcán, Keszthelyen és a Velencei tónál Gárdonyban. Az eltelt 14 év alatt közel nyolcezer, bűncselekmény által áldozattá vált hazai és külföldi állampolgár fordult segítségért az egyesület balatoni irodáihoz. 3

[close]

p. 4

Aktuális utár 2016. december Továbbra is egy csónakban evezünk! 2017-ben is folytatódik a Balatoni Partnerségi Napok szakmai együttműködési rendezvénysorozat /természeti értékek, öko-tudatosság, egészség fejlesztés, kulturális örökség, családbarát-szolgáltatások …/ A Balaton régió fejlesztése szempontjából elengedhetetlen a térség szereplői közötti együttműködések ösztönzése. A közös célok megvalósítása érdekében összefogásra van szükség a különböző érdekű és tevékenységű szervezetek és intézmények között. A térségi együttműködések elősegítése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával 2016 novemberétől folytatódik a Balatoni Partnerségi Napok szakmai együttműködési rendezvénysorozat, melynek keretében számos műhelyfoglalkozás és konferencia kerül megszervezésre neves szakértők és szakmai szervezetek bevonásával. A rendezvények célja szakmai közösségek létrehozása, melyek egy-egy szakterület, projekt mentén alakítják ki a későbbi együttműködések, további projektek megvalósításának feltételeit. A rendezvények hozzájárulnak a térségi szintű együttműködések ösztönzéséhez, a meglévő, vagy „alvó” partnerségi kapcsolatok felpezsdítéséhez, valamint újabb közös célok kialakításához. A rendezvények négy nagyobb tématerület mentén kerülnek megszervezésre. A környezetvédelem terén a rendezvények többek között a környezeti fenntarthatóság, vízgazdálkodás, természeti értékek, tájkép védelem, valamint városiasodás – urbanizáció témájával foglalkoznak majd. A turizmus- és gazdaság fejlesztés tekintetében a foglalkoztatás, kreatív ipar, helyi termékek, családbarát szolgáltatások, térségi vállalkozások, világörökségi helyszínné válás, valamint a térségmarketinggel kapcsolatos kérdések, kihívások kerülnek áttekintésre. A társadalmi kérdéskört illetően pedig a rendezvények az egészséges életmódra, egészségfejlesztésre, időskori szolgáltatások fejlesztésére, felnőttképzésre, öko-tudatosság növelésére, valamint a kulturális örökség megőrzésére fókuszálnak majd. Mindezek mellett jövőre várhatóan sor kerül még egy átfogó, térségfejlesztési célokat be- mutató konferencia megszervezésére is. A rendezvénysorozat törekszik arra, hogy a különféle szaktudások és tapasztalatok egyesítésével, a kulcsfontosságú szereplők együttműködésével a természeti és kulturális értékek megőrzése, az életkörülmények javítása, az üdülés, az egészség és a munkakörülmények fejlesztése megvalósuljon, valamint az egyedi és komplex problémák megoldására projektek szülessenek. A rendezvények továbbá elősegítik a forrást biztosító szervezetek és a térségi szervezetek közötti együttműködést és együttgondolkodást is. A rendezvények pontos időpontjairól és helyszíneiről bővebb tájékoztatás a Balaton Fejlesztési Tanács honlapján (http://www.balatonregion.hu) található. A Balatoni Partnerségi Napok régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztés Tanács támogatja. Decemberi haltelepítés Az idei utolsó haltelepítéssel 5 750 kg háromnyaras pontyot telepített a Balatonba a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Ezzel együtt - mint honlapjukon olvashattuk - 376 803 kg pontyot telepítettek be a 300 000 kg-os kötelezettségükből. A túlteljesítésnek köszönhetően bizonyára a horgászok is örülni fognak. A halakat Balatonföldváron a Fesztivál Hotel előtt engedték a tóba, a helyi horgászok jelenlétében. A zrt. december elejére végzett a balatonföldvári tógazdaság lehalászásával is. A hozzájuk tartozó tavak jegesedése miatt az idei évre be is fejezték a balatoni haltelepítéseket. A folytatás 2017 elején az időjárás függvényében várható. -k -s 4

[close]

p. 5

2016. december utár Aktuális Rekordokat döntöttek a hajózásnál A sikeres gazdasági év eredménye: lesz tulajdonosi osztalék Én egy olyan BAHART-ról álmodom, amely egységes, szervezett és keményen dolgozó belül, kifelé pedig egy megújult, partnereivel, a tulajdonos önkormányzatokkal mindenkor nyitott és korrekt kapcsolatra törekszik. Olyan vállalatot álmodom, ahol a dolgozók mindegyike ismeri a közös célokat, lebontva arra, ami az ő egyéni feladata - ezekben a célokban hisz, és ami még ennél is fontosabb: tenni is akar és tud értük - nyilatkozta megválasztásakor Kollár József, a társaság vezérigazgatója. A másfél évvel ezelőtt megfogalmazott” ars poetica” stratégiai tervben öltött testet. A közel félezer pontból álló, a szervezeti működés korszerűsítését és az üzleti eredményességet egyaránt tartalmazó koncepció egynegyede napjainkra már a megvalósított kategóriába tartozik. - Komoly lépések következményeként már ebben az évben is kiváló eredményekről számolhatok be – számos területen rekordokat döntöttünk meg, minden szegmensben nőtt a bevételünk. A tények, a számok önmagukért beszélnek: a nettó árbevételünk 10 %-kal, a vitorláskikötők bevétele ennek felével, a komp forgalma 13%-kal nőtt úgy, hogy az egymillió-egyszázezer utas létszámmal tizennégy éves csúcsot adtunk át a múltnak. A személyhajózás is kiváló telje- sítményt nyújtott: hétszázhúszezren választották kirándulási, kikapcsolódási eszközként hajóinkat, s ezzel az elmúlt évhez képest 20 %-kal nőtt vendégeink száma. S még néhány adat, mely jelzi kollégáink remek mun- káját és a cég presztízsét: a vízi átkelések során kompjaink és hajóink háromszázharminchatezer gépjárművet és hatvanhétezer kerékpárt szállítottak. A vezérigazgató elmondta még: 2016ban hétszázmillió forintot fordítottak beruházásokra – a Kossuth komp felújítása önmagában százmillió forintos nagyságrendű. A szakemberek napjainkban is gőzerővel dolgoznak a Beatrix hajón, amely a jövőben sajátos metamorfózison esik majd át: minden évben a Nemzeti Regatta aktuális győztes településének nevét festik oldalára. Az ünnepélyes átadásra nagypénteken kerül sor. - A Balaton barátai az új esztendőben is érzékelni fogják a BAHART dinamizmusát a térségben: Alsóörsön százötven férőhelyesre bővítjük a vitorláskikötőt, a fonyódiban újabb húsz hajó elhelyezését biztosítjuk - összesen kétezren „parkolhatnak le” nálunk a biztonságot jelentő mólók mögött. Terveink között szerepel a tihanyi osztósziget magasítása, a boglári camping korszerűsítése, új munka- és szerszámgépek beszerzése. Január elsejével lényeges változások lesznek a vállalat irányításában - többek között ezért is elkerülhetetlen az informatikai háttér megújítása. Az önkormányzatok bizonyára örömmel fogadják a hírt, hogy egy háromszázötven millió forintos pályázati forrásnak köszönhetően cégünk mobil iszapkezelést lesz képes vállalni: néhány nap alatt egy teljes strand medrét meg tudjuk tisztítani. Bevezetjük a BAHART Joker Kártyát, amely 10-20 %-os megtakarítást jelent a magyar tengerhez látogató hazai és külföldi turistáknak. A rendszeresen viszszatérő családos vendégek azt is érzékelni fogják, hogy megújult a gyermek- és élményhajó is. Csattanóként pedig elmondhatom, hogy a százmillió forintos nyereségnek köszönhetően - ez 16 %-kal haladja meg a tavalyit - lesz tulajdonosi osztalék - nyilatkozta lapunknak Kollár József vezérigazgató. Süli Ferenc Magyar borok keszthelyi mustrája Több mint 70 szőlőfajtából készült közel 200 borkülönlegesség szerepelt a Magyar borok mustrája címmel a minap Keszthelyen megrendezett borkóstolón. A Goldmark Károly Művelődési Központ a szőlős-boros szakma helyi képviselőivel karöltve hetedik alkalommal tárta közönség elé a borok nagy arzenálját a Balaton Színházban. A házigazdák ezzel hagyomány szerint tisztelegtek a kiemelkedő szőlőnemesítő szakember, Bakonyi Károly, Keszthely város díszpolgára emléke előtt, aki idén lenne 95 éves. A szakmai fórummal együtt tartott eseményt országosan egyedülállónak, példa értékűnek nevezte Kocsis László professzor, a Pannon Egyetem rektorhelyettese. Mint mondta, a szakmai igényességet fejezi ki az, hogy oktatási intézmények, vállalkozók, civil szer- vezetek, a duális képzésben szereplő partneri kör találkozójáról van szó. - Méltó tisztelgés ez Bakonyi Károly munkássága előtt, az emlékezés jegyeit hordozva. Elismerés jár mindezért a szervezőnek - hangsúlyozta a megnyitón a professzor. Majd beszélt arról, hogy a jeles előd szakmai életútját általa előállított 13 fajta fémjelzi a szőlészetben, továbbá fajtajelöltjei is a legjobbakként kerülnek még az ültetvényekbe. A sétáló kóstoló mellett a szakmai délutánon a meghívott szakemberek tartottak előadásokat. A vendég borászatok saját kínálatában szerepeltek egri, móri, badacsonyi, neszmélyi borvidéki borok. A szőlészeti előadások témakörében szó volt a borvidékekre jellemző fajtákról, a hungarikum borokról, a magyar szőlőfajták borainak nemzetközi kínálatában való helyéről. A kísérő gasztronómiai kínálatban jelen voltak a sajtfélék, csokoládék, bonbonok, sós borkorcsolyák, pogácsák, s a pálinkafélék sem hiányoztak. Horányi Árpád 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Városi stásusra pályázik Gyenesdiás 2016. december Gyenesdiás nagyközség képviselő-testülete december 1-jén hozott határozattal döntött a település várossá nyilvánításának indítványozásáról - adta hírül hivatalos weboldalán az önkormányzat. - A település életében jelentős változást eredményező kérdés lakossági fórum keretében lett társadalmasítva, melyre közel száz résztvevő érkezett, köztük a település díszpolgárai, intézményvezetői, civil szervezetek vezetői, szakértők és a hivatal dolgozói. - olvasható a portálon azzal együtt, hogy a közel két órás disputát követően a résztvevők egyhangúlag támogatták a várossá nyilvánítás kezdeményezését. Az előzmény: a várossá nyilvánítás ügye már szerepelt a 2 évvel ezelőtti kampányígéretek között és beépítésre is került a település 5 éves gazdasági programjába. Idő- szerűségét a helyi társadalmi felvetéseken túl szakmai körök megkeresése is indokolja. A beköltözők száma folyamatosan emelkedik, az adóerő-képesség tendenciózusan nő, erősödnek a vállalkozók (jelenleg közel 460), valamint egyre nagyobb lehetőséget nyer a befektetői kör. Az indoklásban szerepel továbbá, hogy az iparterületek bővítésével megjelentek azok a cégek, melyek komoly munkahelyteremtő pozícióval bírnak. A helyben foglalkoztatottak 37 százaléka már bejáró. A nagyközségi vezetés nézőpontja szerint a vidékfejlesztés valószínűsíthetően degresszivítást fog mutatni a jövőben. A területi operatív programok révén az elsődleges szerepkör a jövőben a városokhoz fog kerülni, melyek a különböző finanszírozási és pályázati lehetőségek- kel nagyobb perspektívákat kapnak. A jelenleg 4000 fős Gyenesdiás Zala megye 8. legnagyobb települése, egyben a zalai községek között a legnépesebb. A pályázatok mellett várhatóan a befektetők érdeklődése is a városi rangú települések felé tolódik el, a pozíció erősödése mellett finanszírozottabbá válik az igazgatási rendszer. - Keszthely keleti bástyájaként önkormányzatunkat, hivatalunkat, intézményeinket a pozitív döntés révén erősíteni tudnánk. Gyenesdiás várossá nyilvánítása lehetőséget nyújtana a térség egészének egyöntetű erősödéséhez. Szándékunkkal a térség és környező települések operatívabb együttműködését szeretnénk elősegíteni. - fogalmazták meg a városi státus elnyerésével összefüggő terveket. Forrás: www.gyenesdias.hu A BALATONI HORGÁSZATI CÉLÚ HALGAZDÁLKODÁS FENNTART- HATÓVÁ TÉTELÉNEK MEGALAPOZÁSA, A HALFAUNA REKONST- RUKCIÓJA ÉS A TÁPLÁLÉKBÁZIS HASZNOSULÁSÁNAK VIZSGÁ- LATÁVAL, ALAP- ÉS ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREKKEL A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ - Halászati Kutatóintézet és a Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet konzorciuma 1,492 mrd Ft támogatást nyert a Stratégiai K+F kiválósága elnevezésű programban az Új Széchenyi Terv keretében. A Balaton hazánk és Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű sekély tava, nemzeti kincs. A Balaton hasznosítását tekintve a turizmusnak jelenleg igen kicsi szeletét képviseli a nagy gazdasági potenciállal rendelkező horgászturizmus, ezért fejlesztése szükségszerű, elengedhetetlen. A projekt során a konzorcium tagjai saját szakterületeiknek megfelelően, az egyes részfeladatokat szétosztva kívánnak tudományos alapot nyújtani a fenntartható, horgászati célú halállomány menedzsmentjének. A balatoni halászat megszűnésével szemléletváltás következett be a tó halállományának kezelésében. Előtérbe kerültek a horgászat érdekei, így felmerült a célfajok (ponty, süllő, keszegfélék) állományai költséghatékony megerősítésének igénye. Ehhez kíván konzorciumunk hozzájárulni a világszinten is újszerű mesterséges ívóhelyek kifejlesztésével, illetve a halállomány szerkezetét negatívan befolyásoló tényezők (invazív fajok, halpatogén mikróbák, vízminőség stb.) minél pontosabb megismerésével és megoldási javaslataikkal. Ezen komplex megközelítésmód unikálisnak tekinthető, ezáltal az eredmények hasznosíthatósága is kiemelkedő lehet. A sikeres projekt eredményei tudományos alapként szolgálhatnak a Ba- latoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. további költséghatékony és fenntartható halgazdálkodásához. A projektben kifejlesztésre és tesztelésre kerülnek a világszinten is egyedülálló, őshonos halfajok természetes körülmények közötti ívását elősegítő eszközök, amelyek hosszabb távon támogatják a Balaton fenntartható halgazdálkodását. Kidolgozzuk a Balatonban tömeges, idegenhonos vándorkagyló (Dreissena sp.) haltakarmányozásban való hasznosításának alapjait. Létrehozásra kerül két közösségi jelentőségű halfaj, a garda (Pelecus cultratus) és a kősüllő (Sander volgensis) balatoni állományának génbankja. Megvizsgáljuk az izolált balatoni garda, sudár ponty és balin populáció eddig teljesen ismeretlen genetikai hátterét. Kidolgozzuk a kősüllő (Sander volgensis) és balin (Aspius aspius) intenzív halastavi („tó a tóban”) nevelését, amely által hatékonyabbá válhat a faj egyedeinek utánpótlása. Megvizsgáljuk a Balaton eleddig szinte teljesen ismeretlen szaprofita baktériumflóráját, majd létrehozunk egy olyan adatbázist, amely alapján, a víz fizikai-kémiai paramétereinek mérése mellett következtetni lehet az esetlegesen bekövetkező halpusztulások okaira is. 6

[close]

p. 7

2016. december utár Aktuális Neves szakértők, remek előadások, aktív közönség Folytatódnak a balatoni partnerségi programok Vajon visszafordíthatók-e azok a kedvezőtlen folyamatok, melyeknek hatását egyre gyakrabban érzékelhetjük a földön – így természetesen szűkebb hazánkban, a Balaton régióban is? A tudós társadalom által megfogalmazott tézisek egyértelműen arra utalnak, hogy számos erőfeszítést kell tennie az emberiségnek a közeljövőben ahhoz, hogy életterünket a fenntartható fejlődés jellemezze. Magányos akcióknak, kezdeményezéseknek nem kedvez e kor: csak a közös gondolkodásban és cselekvésben találhatunk megoldást globális gondjaikra. A régiós összefogás már önmagában azt jelzi, hogy az azonos érdekek felismerése aktivizálhatja a tájegység jövője iránt elkötelezett polgárokat, s ha megfelelő súlyú és tekintélyű szervezet áll egy programsorozat élére, örömmel lesznek részesei az eseményeknek. Így történt ez azon a siófoki rendezvényen is, melyen a fenntartható fejlődés környezeti szempontjainak megvalósítása volt a központi téma. A Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete által szervezett fórumon az ország több pontjáról érkeztek a neves előadók: ők zömmel olyan sikeres projekteket ismertettek a népes hallgatósággal, melyeket a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben is érdemes lenne megvalósítani. Természetesen szóba került a szeszélyes időjárás is: az elmúlt években azt tapasztalhatjuk, hogy a téli időszakban a korábbinál több csapadék hullik, míg az augusztusi hónapokban 20% is lehet a csökkenés. Nyaranta jelentős hőmérsékletemel- kedést észlelünk, s ha nem sikerül érdemi lépéseket tenni, az évszázad végére öt fokot is meghaladó növekedés várható. Ez együtt jár azzal, hogy a hatvan-hetven százalékot is elérheti a párolgás mértéke, a tó tehát lefolyástalanná válik. Sok függ azonban attól, milyen lesz a tájhasználat, s a tó hasznosítását milyen módon tudjuk megváltoztatni. Lényegi kérdésekre adott adekvát választ Gyulai Iván, aki saját tapasztalatai alapján a környezetkímélő kertgazdálkodást mutatta be. Álláspontja szerint a tizenegyezer éve felforgatott – ásott, szántott, növényvédelmi- és tápszerekkel „ellátott” – föld az ember és a természet harmóniájának hiányát jelzi. A talaj önvédelmére kellene hagyatkoznunk, a gyomirtással ugyanis a mikroorganizmusokat is elpusztítjuk. A földalatti csodát tesszük tönkre beavatkozásainkkal, hiszen ott csak barátaink vannak, s egészséges növénnyel csak a televény talaj ajándékozhat meg bennünket. Tékozlóan bánunk a megtermelt élelmiszerekkel is – napjainkban három és félmilliárd emberre jellemző a minőségi éhezés. Végső konklúzióként megjegyezte: a szolidaritás, a természeti egyensúly a profit, a pénz hatalma miatt nem valósulhat meg. Kopek Annamária osztályvezető a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tevékenységét, szolgáltatásait mutatta be. Előadásában hangsúlyozta a természet megóvásával kapcsolatos feladataikat – a cél nem lehet más, minthogy az itt fellelhető értékek valóban gazdagíthassák a jövő nemzedékeit is. Tudatformáló szerepük annak fényében különösen jelentős, hogy a park létesítményei, az általuk gondozott és kezelt területek a turisták érdeklődésének homlokterébe kerültek. Ismertette az elmúlt évek fejlesztési eredményeit, s felvillantotta azokat a látogatóhelyeket, prog- ramokat, melyek a családok és a barangolni vágyók számára különösen nagy vonzerőt jelenthetnek. - A hölgyek dönthetnek, mit vesznek le az áruházak polcairól - ezzel a felütéssel kezdte előadását Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület elnöke, aki a környezetbarát háztartás jelentőségére hívta fel a figyelmet. Mint mondta: nem varrhatunk mindent a szolgáltatók nyakába, akik egyre újabb háztartási folyadékok, tisztítószerek piacra dobásával próbálják szélesíteni vevőkörüket. A hagyományok ápolása ezen a téren különösen fontos, mert számtalan olyan évszázados praktika létezik, amely a korszerű tisztítóeszközöknél jóval környezetkímélőbbek. A mosószóda, az ecet, a citromsav, a fehérítő és folttisztító só, a szódabikarbóna, az illóolajok hatása közismert – érdemes lenne ezekhez visszatérni. Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere filmmel illusztrálta azt a kísérleti szelektív hulladékgyűjtést, amelyet a kisrégióban kívántak megvalósítani. A kezdeményezés egyben kuriózum is, hiszen a hatalmas, modern kukás autók helyett igazi paripák jelenítik meg a lóerőt. A lóvontatásra való visszatérés nem nosztalgiázást jelent: jelentős anyagi megtakarítást eredményezhet, s a lakosság is pozitívan viszonyul az újdonsághoz. A projektet Kaposvár felkarolta – napjainkban Nagybajomban „tesztelik” ezt a módszert. A Balatoni partnerségi program rendezvény keretében a résztvevők előadásokat hallgattak meg a régió gyógynövényeiról, azok feldolgozásáról, a rezi Kerttől az asztalig mintaprojektről, a zöld iroda programról, s a környezeti fenntarthatóságról, mint értékrendről. A Balatoni Partnerségi Napok régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja. 7

[close]

p. 8

Települések Gasztro hagyomány Vonyarcon A hagyományok ápolásával elevenítették fel a falusi disznóvágást a minap Vonyarcvashegyen, a helyi turisztika egyesület szervezésében immár kilencedik alkalommal. A nap jóféle házi pálinkával kezdődött, majd a látványos munkamenet után hamarosan velő, resztelt máj, savanyúság került asztalra. Az esemény fő attrakciója tradicionálisan a kolbászkészítő verseny volt, rekord számú nevezővel. Baráti körök, cégek, intézmények, más közösségek képviseletében összesen 27 csapat versengett. A zsűrizés a program állandó díszvendége, Benke László olimpiai bajnok mesterszakács elnökletével zajlott, értékelve a készítési folyamatot, a kolbászok esztétikai megjelenését, megsütve ízét, állagát, az asztali dekorációt. Figyelmezető, tanácsadó, értékelő szavai idén is sok segítségül szolgáltak, s emellett elismerésül is: a neves séf a rendezvényen „A magyarok asztala” című nevével jegyzett kötetet adományozta a gyenesdiási Keresztes Józsefnek. A vendégek harmonikaszó mellett a hurka, a kolbász, a töpörtyű készítés módját is elleshették. A kínálatban volt friss házi rétes, s nem hiányoztak a helyi pincék borai sem. Horányi Keresztes József a kapott ajándék kötettel utár 2016. december „Az orgona nem csak egy hangszer, hanem a hangszerek királya, amin Is- ten dicsőségét hirdetjük” Mindezt i ú Tislér Géza lelkipásztor mondta, minekután ünnepélyes keretek között átadták a csopaki református templomban a felújított orgonát, mely közel 2 millió forintba került. A pénzt a helyi közösségek rendezvényekből befolyt összegekből, közakadozásából gyűjtötték össze. A családi istentisztelet a Református Általános Iskola diákjainak a műsorával kezdődött. A Csopak-Paloznak Református Egyházközség orgonája 1908-ban készült a pécsi Angszter József műhelyében. - Négy hónapon keresztül Csibi Balázs érdi orgonaépítő mester és Vígh István restaurátor a helyszínen újították fel a hangszert. Ami különlegessé teszi a 108 éves or- gonát, az a szemmel is jól látható sípok. Az első világháborúban ugyanis az eredeti sípokat elvitték és azokat bádogsípokkal helyettesítették. Most a készítők visszaállították ugyanabba az állapotba, ami a kezdetekkor volt – mondta i ú Tislér Géza református lelkész. A felújított orgonán Szabó Róbert Bach műveket, Herczeg Mihály pedig zsoltárokat szólaltatott meg. A zsúfolásig megtelt templomban köszönetet mondtak Szelencsik Ilona iskolatitkárnak, aki nyugdíjba vonult. Negyvenéves munkáját megköszönték az iskola diákjai és Ambrus Tibor polgármester. Szendi Péter Balatongyörök őrzi a virágos arculatát Településszépítő munkáért idén is kitüntető figyelemben részesült Balatongyörök. A Virágos Magyarországért Mozgalomban különdíjat kapott az üdülőfalu, ez az előző évi európai mezőnyben elért élvonalbeli szereplés méltó őrzésének is fémjele. Az elismerést a Kaposváron tartott ünnepségen vehette át a település küldöttsége. - A Magyar Turisztikai Ügynökség díját kaptuk - mondta Biró Róbert polgármester. - Az értékelés során kiemelték azt is, hogy községünk elsőként vett részt a nemzetközi mozgalomban már 1990-ben. Azóta több különdíjban részesült Balatongyörök, a 27 év alatt a magyar települések között kiosztott 7 Európa-díjból, valamint 10 arany minősítésből egy-egy jutott a községünknek. Ahogy az oklevélen áll: a Magyar Turisztikai Ügynökség nagyra becsüli Balatongyörök hagyományaihoz méltó, a település vonzerejét növelő, környezetszépítő munkáját, a magas szintű kulturális és turisztikai programok megvalósításában elért ered- ményeit. Az oklevéllel együtt az ügynökség félmillió forint értékű promóciós támogatást is nyújtott a településnek, a helyi értékek mind szélesebb körben való megismertetésének elősegítéséhez. - Az elismerés természetesen nagyon fontos, mert hírünket viszi és rangot ad, ezért minden évben nevezünk, de az alapvető cél az, hogy vonzó környezetben tudjuk fogadni a vendégeket - folytatta a polgármester. - Célunk, hogy mindig méltó legyen a településkép a korábban elnyert elismerésekhez, legalább tartani, de inkább emelni tudjuk a színvonalat. Mindez az önkormányzat és a lakosság szoros partnerségében valósul meg. Saját faluszépítő versenyük is van, hogy mind szebb, rendezettebb tiszta porták, virágos kertek járuljanak hozzá a megnyerő településképhez. Minősítik és díjazzák a kertek utcafronti megjelenését, létrehozták az Épített Örökség Díjat, amivel olyan felújításokat ismernek el, mely során régi épületek eredeti stílusukat megőrizve illeszkednek vissza a környezetbe. 8

[close]

p. 9

2016. december utár Megújuló strandok, intézmények Földváron Települések Már rövidtávon gyümölcsözőek le- tethető – a nagyfokú érdeklődés szép nak köszönhetően befejeződött a ki- hetnek a turisztikai beruházások, ha reményekre jogosít bennünket. A siker kötőhöz vezető út felújítása, s négy valódi attrakciónak, kuriózumnak szá- természetesen nem szülhet elégedett- pályázattal kívánják az anyagi hátteret mítanak a Balaton partján. A nyári séget: a vonzerőt csak új marketing és biztosítani más elképzeléseik megvaló- csúcsszezonban átadott földvári kilá- reklámfogásokkal lehet fenntartani. A sításához. Eredményes kandidálás ese- tó és hajózástörténeti ki- tén – a produkciók meg- állítás valóban megfelel e tartásának lehetőségé- kritériumoknak – a láto- vel – átépítik a Kultkikötőt gatók száma a július 1-jei és a nyugati strandot, köz- nyitás óta már meghalad- kinccsé teszik a legendás ta a félszázezret. Holovits Kulipintyó épületét, s a vá- Huba polgármester sze- rosháza energia ellátását rint a helyszín kijelölése és is korszerűsítik. A keleti a funkció meghatározása strandon nyolcvan méter egyaránt helyes döntésnek hosszan fövenyes partsza- bizonyult. kaszt alakítanak ki, s a hely - Koncepciónk kettős szelleméhez méltó környe- célt szolgált: a hozzánk lá- zet várja majd a helybelie- togató vendégek által eddig kevésbé favorizált nyugati városrészt kívántuk be- A Széchényi-család pihenőhelye, a legendás Kulipintyó épülete ket a Boldogasszony kápolnában és környezetében. Folytatódnak az út- és jár- kapcsolni a helyi turizmus vérkeringé- csodálatos panorámát kínáló épület- dafelújítások, a számos kisebb fejlesz- sébe úgy, hogy közben új munkahelye- ben és zöldövezetében nívós, tartalmas tés mellett pedig érdemes megjegyez- ket is teremtünk. A pénzügyi tervek sze- rendezvényeket célszerű tartani. ni: jövőre már fizetős parkoló is várja rint a létesítmény már évi huszonnégy- A polgármester arról is tájékozta- az autóval érkezőket. ezer látogatóval is rentábilisan működ- tott: egy belügyminisztériumi forrás- Süli Jubileumot ünnepelt a györöki Hölgyklub Megalakulásuk 40 éves jubileumát ünnepelte a minap a balatongyöröki Hölgyklub. Az összetartó erő az egymásért és másokért való tenni akarás, aminek érvényesülését jegyzi a négy évtized. Működésükhöz a Bertha Bulcsu Művelődési Ház ad kereteket, összejöveteleik mellett részesei az intézmény minden rendezvényének, a programokat számos saját ötlettel gazdagították, kezdeményező szerepük is sok helyütt hasznosul. Negyven esztendő mérföldköveiben tallózó kiállítás és beszélgetés keretében tartották meg a születésnapi ünnepséget. A kezdetre díszítőművészeti darabok emlékeztettek, hiszen a megalakuláskor a kézimunka szakköri foglalkozásokra épültek az összejöveteleik. A taglétszám nagyságrendjében hasonló a kezdetihez, mintegy 25 fővel. Mikola Gézáné, mint alapító vezető volt jelen a születésnapi eseményen. Tőle Bán Károlyné vette át a tisztet, aki 8 éven át nagy gonddal folytatva a munkát, ön- képzéssel is törekedetett a különféle tájegységi népi hímzések elsajátítására, s azok továbbadására. Gyorsan teltek a téli esték, az elkészült kézimunkákból évente nyár elején a klubhelyiségben kiállítást rendeztek. A közösséget 16 éven át vezette Mikola Gyuláné, majd később Csizmadia Ferencné lépett a nyomába. A Nőklub tagjai mindig mindenütt ott voltak, ahol tenni kellett Balatongyörökért, amint az írásos visszaemlékezés ugyancsak idézi: „Mozgósító erejük másokra is kihatott, Györök igazi patriótái lettek.” Ez pedig ma sincs másképp, a Hölgyklub néven folyatott munkával, Király Lászlóné vezetésével. Részesei a falu minden kulturális programjának, amint arról nagy elismeréssel szólt Villányi Éva, a művelő- dési ház vezetője. A klub tagsága színesítői a szüreti felvonulásoknak, a 3 lábú gasztronómia bográcsos ünnepségnek, az adventi forgatagnak. Nevükhöz fűződik a rendezvények közé hagyományként beilleszkedett Palacsinta Fesztivál. A jubileumi találkozón fényképekkel is felidézték a régen együtt töltött estéket, beszélgettek, alkalmi kiállítást rendeztek a kézimunkákból. H. Á. 9

[close]

p. 10

Települések utár 2016. december Összefogtak a dél-balatoni borászok Tizenhat pincészet nedűit kínálták a kéthelyi Kristinus Borbirodalomban A kéthelyi Kristinus Borbirtokon tar- tőnek tekinthető igényt - hangsúlyozta tott Márton-napi bormustrát a Dél-Ba- Gádor Dénes. latoni Borút Egyesület tizenhat szőlőter- A köszöntőbeszédek elhangzása melője, hogy ezzel is demonstrálják: a jö- után Bujdosó Ferenc, a Balatonboglári vőben az eddiginél is szorosabb szövet- Hegyközségi Tanács elnöke kérdésünk- ségben kívánják népszerűsíteni a tájegy- re elmondta: úgy látja, hogy mára a Ba- ség nedűit. Mielőtt Ordacsehi, Boglár, latonnál is felnőtt egy olyan új generáció, Szőlősgyörök, Lelle, Rádpuszta, Kötcse, amely az elődök tapasztalatait tovább- Kőröshegy, Földvár, Szárszó jó nevű és fejlesztve a legmodernebb szőlőterme- messze földön ismert borászai az ízlése- lési és borkészítési irányzatokat köve- sen kialakított borospalackos standok- ti. Ennek eredménye, hogy a dél-bala- hoz szólították a jó részt újságíró ven- toni borok nemcsak a régióban, hanem dégeket, a házigazdák nevében Florian azon túl és külföldön is keresettek. Rá- Zaruba, a Kristinus Borbirtok ügyveze- mutatott: ma már nem elegendő a csa- tő igazgatója, Gádor Dénes, a Dél-bala- ládon belül, apáról, fiúra, unokára szálló toni Borút Egyesület-, és Bujdosó Ferenc, mesterség-átadásra építeni, „kivülről ér- a Balatonboglári Hegyközségi Tanács el- kezőkkel” is számolni kell. Ezért is jelen- nöke szólt a vendégekhez. tős, hogy a balatonboglári szakközépis- - Télen is várjuk a borbatárokat a dél- kolában szeptembertől újraindult nap- balatoni pincészetekbe, azt szeretnénk, pali és levelező tagozaton a szőlész-bo- ha nemcsak a főszezonban, hanem az rászképzés. ősziben, téliben és a tavasziban is meg- - A várakozásokhoz képest huszon- ízlelnék az itt termett szőlőkből készült öt-harminc százalékkal kevesebb volt a kiváló vörös-, a gyümölcs illatú, friss, fe- termés, a szőlő minősége viszont kiváló hér- és habzóborokat - mondta Gá- volt, így remélhetően sokáig fogjuk érez- dor Dénes. A borúegyesületi elnök első- ni a 2016-os évjáratot - vélekedett Bujdo- sorban arra emlékeztetett, hogy öt éve só Ferenc. Garamvári Vincét pedig arról döntötték el a dél-balatoni pincészetek, kérdeztük: hova kerülnek borbirodalmá- hogy Márton napján, közös borkósto- ból a finom pezsgők és habzóborok. lón ajánlják a sajtó és a nagyközönség fi- - Mivel a külügyminisztérium pályá- gyelmébe az adott évben szüretelt sző- zatából idén is sikerült pénzhez jutnunk, a nagykövetségek is „kostolót kaptak” a Garamvári nedűk- ből. Ma már a leg- nagyobb áruház- láncokban is hoz- zájuthat a vásár- ló a pezsgőinkhez.A csaknem félmillió palack borunk több- sége exportra, első- sorban az Egyesült A bormustra két főszervezője, Gádor Dénes és Bujdosó Ferenc Államokba megy - mondta elégedetten a lellei Kishegyen lőből készült nedűiket. - Az itt jelenlévő gazdálkodó szőlőtermelő. tizenhat pincészet tulajdonosának össze- - Régóta vártunk arra, hogy a dél-bala- fogásával sikerült elérni, hogy a Balaton toni borászok a rivalizálás helyett látha- partján balatoni borok kerüljenek a po- tó módon fogjanak össze. Ez az egyes pin- harakba, és azt látjuk, hogy már az üdü- cészetek, de a borrégió egésze számára is lőkörzet gasztroturizmusa is felismerte, és hosszú távon gyümölcsöző lehet - véleke- messzemenően támogatja ezt az alapve- dett Móring József Attila. A térség kor- mánypárti országgyűlési képviselője kijelentette: ha azt akarjuk, hogy a Balaton egész évben legyen vonzerő a hazai és a külföldi turisták számára, akkor minden gasztronómiai eseménynek meg kell adni a rangját. Úgy, mint ennek a kéthelyi rendezvénynek is. Kérdésünkre, hogy elég erős-e balatoni lobbi az üdülőkörzet nagy léptékű turisztikai fejlesztéséhez, és az ehhez hozzárendelhető forrás megszerzéséhez, továbbá, hogy van-e kapcsolat a különböző pártok balatoni országgyűlési képviselői között, válaszát azzal kezdte: a jó bor fontosabb, mint a politikai ellentétek, de sajnos még nincs összefogás a különböző pártok képviselői között. - És még a kormánypártiak között is várat magára a „finom hangolás” - fűzte hozzá a politikus. - Oktatási szakemberként több olyan rendezvényen és tárgyaláson vettem részt a közelmúltban, amelyeken szakképzett szőlész-borász munkaerő-igényt fogalmaztak meg a dél-balatoni pincészetek vezetői. Pócz József, a kiváló lellei borász vendéglátós végzettségű tanítványokat kért tőlünk, rögtön hármat is egész éves foglalkoztatásra. Úgy tapasztaltam, ezen a kéthelyi bormustrán sem voltak megkerülhetők az ágazat szakemberigényéről szóló, okos disputák - jelentette ki a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója. Szamosi Lóránt a borászati ágazatot érintő technológiai beruházásokon kívül a borászatokat erősítő és azokhoz kapcsolódó turisztikai fejlesztéseket, így gasztronómiai terek, szálláshelyek, borhotelek kiépítését is szükségesnek tartja. - A Siófoki Szakképzési Centrumnak ebben óriási szerepe lehet, nemcsak a szűkebb értelemben vett vendéglátós, szőlész-borász képzés területén, hanem szakácsok, marketingesek, sommelierrek (exkluzív szállodákban, éttermekben, pincészetekben foglalkoztatott borszakértők) utánpótlás-nevelésében is - hangsúlyozta a főigazgató. A „dél-balatoni tizenhatok” Mártonnapi borbemutatója a Kristinus Gasztro Műhely jó részt helyi alapanyagokból készült hatfogásos ebédjével zárult. Gulyás J.A. 10

[close]

p. 11

2016. december utár Települések Balatoni civilek a Budapesti Víz Világtalálkozón A Budapesti Víz Világtalálkozó 2016. gyelmeztetett Áder János a konferencia és a Fiatalok Fórumainak szekcióülésein november 28. és 30. között került meg- sajtótájékoztatóján. beszélhették meg. A Budapesti Víz Vi- rendezésre a Millenáris Parkban, mely- A tiszta ivóvízhez való hozzájutást az lágtalálkozó alkalmával megrendezésre nek fővédnöke Áder János köztársasági ENSZ alapvető emberi jogként ismerte el, került a Fenntartható Vízgazdálkodási elnök volt. A konferencián 117 ország- de ez a világ egy részén nem biztosított. A Megoldások Expo, ahol ivóvíz előállítás- ból csaknem 1800-n vettek részt, köztük klímaváltozás hatásainak a nagy részét is a sal, szennyvíztisztítással, csatornázással, az ENSZ, a Világbank, az UNESCO, vala- víz közvetítésével érzékeljük. A vízhiány vá- mezőgazdasági vízfelhasználás csökken- mint számos ország vezető tisztségvise- rosok elnéptelenedéséhez, elvándorláshoz, tésével fogalakozó cégek mutatták be a lői, tudományos szaktekintélyek, az üzleti országon belüli és országok közötti konf- legkorszerűbb technológiákat. Az Expo szféra és civil szervezetek képviselői, hogy liktusokhoz vezet. A fenntartható fejlődés keretén belül mutatták be a vízgazdál- közös megoldásokat kodáshoz kapcsoló- találjanak a víz- mely dó képzéseiket a fi- a legkritikusabb ter- ataloknak a magyar- mészeti erőforrás je- országi egyetemek lenleg a bolygónkon is. Az Expo területén - problémáira. A Víz volt található a Víz Világtalálkozó szoro- Bár, ahol a magyar san kapcsolódott a ásványvizeket lehe- 2015-ben New York- tett megkóstolni. ban elfogadott ENSZ A 2016 Budapes- Fenntartható Fejlő- ti Víz Világtalálkozón dés 17 célkitűzés- a Balatoni Civil Szer- éhez, valamint a Pári- vezetek Szövetsége zsi Klímaegyezmény- részéről a Nők a Ba- hez, hiszen ezeknek latonért Egyesület a céloknak az eléré- Gál Lajos, Gálné Németh Ildikó és Székely Erzsébet a fórumon és a Forrásvíz Egye- séhez elengedhetet- sület képviselői: dr. len a vízvagyon biztonságának a megva- céljainak az eléréséhez újra kell gondolni a Burai-Kovács Jánosné, Gálné Németh Ildi- lósítása. Ezt a konferencia kulcsmondata jelenlegi vízgazdálkodást, magasabb szín- kó, Székely sz. Sitku Erzsébet és Gál Lajos pontosan megfogalmazta: „A víz, ami ösz- vonalúra kell emelni a szennyvízkezelést, át vett részt. szeköt”. A víz nemcsak az élővilág, termé- kell alakítani a jelenlegi erőforrás gazdálko- A Budapesti Víz Világtalálkozó üzenetei szetes környezetünk fenntartásához fon- dást - hangsúlyozta videó üzenetében Ban és elfogadott politika javaslatok a megva- tos, hanem elengedhetetlen az ipari, ener- Ki Mun, az ENSZ főtitkára. lósításhoz a következő linken, angol nyel- getikai, mezőgazdasági, élelmiszeripari, A vízgazdálkodás fontos kérdéseinek ven találhatóak meg: társadalmi fejlődéshez is. A víz maga az a megoldásához szükséges tevékenysé- http://www.budapestwatersummit. élet. Ennek megőrzése most a legfonto- gek, akciók megvitatását, meghatáro- hu/budapest-water-summit/budapest- sabb feladat. „ Ha a vizes csatát elveszít- zását a résztvevők a Plenáris ülés, a Ci- statement/budapest-statement-2016-780/ jük, akkor a klímaháborút is elbukjuk!”- fi- vil, a Tudományos és technológiai, a Női Székely sz. Sitku Erzsébet Az Erzsébetekre emlékeztek Nagy elődök emlékének tisztelgett Erzsébet nap alkalmával Keszthelyen a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) zalai csoportja. A közösség a fennállásának 15 éves jubileumi programjai jegyében tett sétát a belvárosban Vetőné Zeke Erzsébet csoportvezetővel, balatoni nagyasszonyokra emlékezve. A másfél évtizedes működésüket több általuk létesített emlékhely fémjelzi: így a Kossuth utcában Simon Böske, az első európai szépségver- seny győztese szülőházának falán, valamint Korzáti Erzsébet, Szabó Lőrinc múzsája tiszteletére a Városház utcában elhelyezett emléktábla. E helyeket látogatták meg Erzsébet napon. A helyszíneken Pappné Beke Judit, a Fejér György Városi Könyvtár igazgatója idézte a kulturális közélet ünnepelt szereplőinek életrajzát. A Korzáti táblánál Bajzik Lajosné, a NABE tagja olvasott fel egy Szabó Lőrinc verset. 11

[close]

p. 12

Települések utár 2016. december A Karib-tenger meghódítása, kalózok nélkül Megjelent előttük a boldogság kék madara A balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár és a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület szervezésében virtuálisan együtt vitorlázhattak az érdeklődők a Karib-tengeren Tormási Györggyel, aki Karib kék című könyvét mutatta be. Tormási György előadás Karnevál Ha már gondolkodott azon, hogy öszszegyűjtött pénzét érdemes lenne-e egy karib-tengeri utazásra költeni, feltétlenül olvassa el ezt a könyvet, garantáltan elmúlnak a kétségei. Néhány magyar vitorlázó ugyanis pontosan ezt tette, s élményeiket ebben a „szubjektív hajónapló” alcímű könyvben rögzítették. Egy közel tíz évvel ezelőtti karibi vitorlázós nyaralást mutat be a kötet, rengeteg képpel, földrajzi és történelmi kitekintéssel, hajós térképekkel. Mindez kötelező felkészítő olvasmány lehet mindazok számára, akik karibi vitorlázásra készülnek és azoknak is, akik csak álmodozni szeretnének ilyesmiről. Mindenesetre az álom megvalósult a füredi könyvtárban, ahol Tormási György csodálatos képekkel illusztrálva mutatta be a hajónaplót. Guadeloupe, Dominika és Martinque varázslatos világa tárult a szemünk elé. A trópusi fekvésű Karib-tenger az Atlanti-óceán és a Mexikói-öböl között, a Karib-lemezen helyezkedik el. A Föld egyik legnagyobb sós vízű tengere, területe 2 745 000 km². A terület a karib indiánok törzséről kapta a nevét, amely ez egyik legmeghatározóbb indián csoport volt a térségben, amikor az európai felfedezők megérkeztek oda a XV. század végén. De térjünk vissza az illusztris könyvre! 2007. február 5-ét írunk, amikor a bátor hajósok elindulnak meghódítani a karibi világot, bízva abban, hogy a Karib-tenger kalózaival nem találkoznak. Tormási György minden nap, folyamatosan vezette hajónaplóját, miközben 195 tengeri mérföldet vitorláztak. Első állomásuk Guadeloupe volt, melyet Kolumbusz fedezett fel, második útja során 1493. november 4-én. A hajóscsapat három napig időzött a szigeten és olyat láttak, amit elképzelni sem tudtak. Az egyik út jobb oldalán lévő dombra temető épült. Harlekines, pepitakockás, sakktáblás összhatása volt a magaslatnak. Kis házak voltak a sírok. Némelyiknek előtere, terasza is volt, szép kilátással a völgyre, pálmafákra. Feketefehér csempével burkolták a házakat, síremlékeket. Február 9-én folytatták tovább az utazást, miközben a karibi hangulat betetőzésére fél 6 körül a naplementében megjelent egy ötárbócos, keresztvitorlázatú, nagy „kalózhajó” és elegánsan elvitorlázott az öböl előtt, majd délnek fordult, hogy sokáig láthassák a naple- mentében. Február 13-án kikötöttek Dominikán, ahol a hőmérséklet egész évben egyenletes, 20–30 °C közötti. A legmagasabb hegyek csúcsán januárban éjszakai fagy van. A csapadékos évszak a nyár, amikor előfordulhat hurrikán is. A szigeten megtekintettek egy régi rumgyárat. A több mint 100 éves üzem energiatakarékos technológiával működött. A hegyekből érkező kis patak vize hajtotta a darálót, ami a cukornádat darálta, melynek cukrából néhány hét alatt alkohol lett. Ezt a folyadékot kazánszerű tartályban desztillálták. A felhevítéshez szükséges hőt a kipréselt cukornád elégetésével állították elő. Tartályban vagy hordóban érlelték a rumot, ami tükrös folyadékként került az üvegekbe. Február 16-át jelez a hajónapló, amikor megérkeztek Martiniquere, mely jogi státuszát tekintve Franciaország egyik tengerentúli megyéje. Itt többek között részt vettek egy karneváli felvonuláson, ahol sorjázott a tarka tömeg. Az esküvői pár, hófehér ruhájú menyasszonynyal népszerű motívum volt. A legjobb ötlet viszont az volt, amikor egy mozgó, magasba emelt hajó előtt sétáltak el. A szimbolikáját nem értették, pedig elemeit ismerték. Láttak néhány elegánsan öltözött hölgyet is szép kalapban, feltehetőleg bizsu nyakláncokkal. Megjelentek a mindennapi élet figurái, a cukornádat arató munkások is. Volt egy talpig aranyozott, napot utánzó fejdíszű, legalább 40 fős csoport, akikről nem tudták megfejteni, hogy mit is jelképeznek. A nyolc fős társaság végül február 23-án érkezett Budapestre. - Hajónk, a Diamant elég kényelmes volt 8 embernek. Jó volt a társaság, az időjárás és a karibi hangulat. Gondoljunk csak bele, hogy a boldogság kék madara valószínűleg karibkék és mi együtt láttuk néhány napig ezt a madarat – fejezte be epilógus gyanánt Tormási György. Szendi Péter 12

[close]

p. 13

2016. december utár Szenior gyógyturisztikai kínálat Települések A napokban Hévízen tartották a 4 ország 7 partnerének bevonásával lezajlott, szenior korosztálynak szóló turisztikai termékfejlesztő program záró konferenciáját. A rendezvényre a termálturizmus és a fürdőgyógyászat nemzetközi képviselete körében került sor. A végzett munkát a fennállásának 125. éves jubileumát ünneplő Magyar Balneológiai Egyesület nagygyűlésével is egybekötve, a Termálfürdők Látogatóinak Európai Szövetsége képviseletének részvétele mellett értékelték. Az egészségturisztikai fejlesztést megalapozó kutatás 15 hónapon át zajlott, magyar részről a Pannon Egyetem koordinátori tevékenységével, a Zala Megyei Közgyűlés és a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. szerepvállalásával. A nemzetközi workshop házigazdájaként Papp Gábor polgármester elmondta, hogy Hévíz széles körben nyitott a fejlesztéseket elősegítő együttműködésekre. Kiemelte: a közös tanácskozás is része a kap- csolatépítéseknek, s jó lehetőség a 6 éve elkezdett program szerinti munka továbbviteléhez. Idősekre vonatkozó piaci tanulmány készült felmérésekkel, összehasonlító elemzésekkel. A munka azt célozta, hogy a szenior korosztály számára olyan turisztikai ajánlat jöhessen létre, mely figyelemmel van az idősebbek speciális szükségletei iránt. Mindez által az időskor promóciójaként javul a turisztikai kínálat elérhetősége, specifikus gyógyászati és egészségtámogatási programok szolgálhatják az időseket. Az erre fókuszáló tevékenység kiváló eszköz ahhoz, hogy a korosodás aktív és egészséges folyamat legyen. H. Á. Elismerték több éves jótékonykodását Amikor megkondul a templom harangja, tudja, hogy menni kell Az alsóörsi Decsi Lászlóné országos dicséretben részesült, a közelmúltban vehette át a Caritas Hungarica-díjat. Az elismerés átadására Budapesten, a Magyar Szentek Templomában került sor, ahová elkísérte Berkes Péter plébános atya, aki részt vett a püspöki szentmise celebrálásában is. A Katolikus Karitász vezetősége 2012ben alapította a díjat. Mindezzel biztosítani kívánták a karitász önkénteseket arról, hogy a Katolikus Egyház értékeli a rá- Decsi Lászlóné a Caritas Hungarica-díjjal szorulóknak nyújtott karitatív munkájukat. A díjra minden évben egyházmegyénként legfeljebb három plébániai önkéntes karitászmunkatársat javasolhat a helyi karitászigazgató. Az elismerést olyan személyek kaphatják meg, akik sokat tettek a rászorultakért. Idén az alsóörsi Decsi Lászlóné több éves áldozatos munkáját ismerték el. - Nagy meglepetés volt számomra a díj odaítélése. Szeretettel fogadtam és büszke vagyok arra, hogy az alsóörsi Boldog Gizella Egyházközösség templomának tagja vagyok és a helyi Karitász csoportban munkálkodom. Hálával tartozom azoknak, akik gondoltak rám és megköszönöm Berkes Péter atyának, a jelenlegi plébánosunknak az őszinte szeretetét, figyelmességét. Márta 1995 tavaszán alapította meg az alsóörsi Kisboldogasszony Karitászcsoportot 27 fővel. 2005-ben betegsége miatt átadta a csoport vezetését, de továbbra is tag maradt és betegen is vállalt feladatokat. Sokszor erőn felül teljesített, segítette az elesetteket és a betegeket. - A belső béke több forrásból is elérhető, ezt nekünk magunknak kell megteremteni, irányítani. A leg fontosabb eleme az, hogy örömünket leljük abban, amit éppen csinálunk. Én úgy érzem, hogy a betegségem óta egy alkotói folyamat részese vagyok, nagyon jól érzem magam. Sőt hagyom magamat, had sodorjanak az események arra, amerre mennem kell. 2013-ban verseskötete jelent meg „Megtalált élet” címmel. Emellett autodidakta módon megtanult festeni és rajzolni, már több mint száz képet készített. Középpontban Krisztus, a Balaton szépsége, a környékbeli templomok és szeretett falujának nevezetességei. A mai napig boldogsággal tölti el, ha a szerdai szentmisén ő a kántor. Fiatalkorában kántornő szeretett volna lenni, számára Istenháza mindig is sokat jelentett. Örül annak, hogy a rákot legyőzve boldog családi élete van. Nemrégiben egy szép idézet hangzott el a rádióban az alsóörsi harangok története kapcsán, amely az ő életútját is jellemzi. - Csendül a csengő, van még teendő, én is így érzem, amikor a templom harangja megkondul. Mennem és tennem kell a dolgom, mert amit elértem, még nem elegendő. A Caritas Hungarica - díjban egyházmegyénként három, összesen ötvenhárom plébániai önkéntes részesült. A díjazottak a kitüntetést Spányi Antal megyéspüspöktől, a Katolikus Karitász elnökétől és annak igazgatójától, Écsy Gábortól vették át. A Veszprémi Főegyházmegyéből elismerésben részesült még Ehrenberger Józsefné Zircről, Németh Imréné Sümegről és Pichner Ferencné Nemesvámosról. Szendi Péter 13

[close]

p. 14

Települések utár Sikeresek az alsóörsi vállalkozók 2016. december Hetedik alkalommal rendezte meg az alsóörsi önkormányzat, valamint a Vállalkozásfejlesztési és Hagyományőrző Közalapítvány azt a vállalkozói estet, melynek az Eötvös Károly Művelődési Ház adott otthont. Mintegy hatvan vállalkozó jött el a hagyományos rendezvényre. Hebling Zsolt polgármester az önkormányzat nevében köszönetet mondott a helyi vállalkozóknak egész éves munkájukért. Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkára az ország kedvező gazdasági adatairól számolt be. Elmondta, hogy a kis- és középvállalkozások nagyobb százalékban fejlődtek, mint a multinacionális cégek. Detre Miklós, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltségének vezetője említést tett arról, hogy hamarosan átalakítják az MVH-t, egyben felajánlotta a mezőgazdaságban és borászatban dolgozó személyeknek a se- gítségét. Nagy Gábor, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály vezetője ismertette azon lehetőségeket a vállalkozóknak, amikor éppen munkaerőt keresnek. Beszámolójában elmondta, hogy rendkívül alacsony a munkanélküliség országos és járási szinten is. Zakar Zelinda TDM menedzser, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület munkatársa örömmel újságolta, hogy a térségben az idegenforgalmi szezon jó volt, annak ellenére, hogy az időjárás nem mindig volt kedvező. Alsóörs vonatkozásában a vendégéjszakák száma 10 százalékkal emelkedett. A beszédek után Koloszár Csilla pánsípművész adventi hangulatú műsorát hallgathatták meg a vendégek. Ferenczy Gábor alpolgármester pohárköszöntőjében elmondta, hogy az elmúlt időszakban közel 70 millió forintot osztottak ki kamatmentes kölcsön formájában, ezzel is hozzájárulva a helyi Hebling Zsolt vállalkozók sikeréhez. A legvégén baráti beszélgetésre és állófogadásra került sor, ahol a helyi borászok hozták a finom boraikat, az óvoda pedig ízletes hidegtálakat készített. Szendi Péter Átadták az új siófoki szennyvíztelepet Újabb milliárdok hasonló beruházásokra Impozáns látványt nyújt a közel öt- Szárszótól Világosig gyűjtik össze a köz- gyobb méretű szennyeződések, a homok, venezer négyzetméteren elterülő új sió- vetlen vízparti települések szennyvizét, majd a nyersiszap eltávolítása után meg- foki szennyvíztisztító. A tervezők termé- de Kőröshegy, Szántód, Szabadi, Siójut kezdődik a biológiai tisztítás. A folyamat szetesen nem a vizualitást helyezték elő- és Endréd is része a közös projektnek. végén a vizet – amely megfelel valamennyi térbe, hanem a funkcionalitást: a létesít- Az avatón Hidvégi József, a Dél-balatoni környezetvédelmi előírásnak – a Sióba ve- mény ugyanis olyan mutatókkal rendel- Szennyvízelvezetési Társulás elnöke hangsú- zetik. Az iszap sűrítése, szárítása során ke- kezik, amelyek legalább öt évtizeden át lyozta: joggal lehetnek elégedettek a prog- letkező biogázból villamos- és hőenergiát megoldják a szűkebb régió ilyen irányú ram irányítói, a kivitelezők és az üzemelte- termelnek – ebből oldják meg a telep fű- gondjait. A telepre beérkező vezetékek tő DRV Zrt. szakemberei, hiszen a számos tését is. akadály ellenére immár korszerű, a környe- A projekt zárása azonban nem jelenti azt, zetet védő infrastruktúra gazdagítja a siófo- hogy a kormányzat befejezettnek tekinti a ki agglomerációt, s ezzel táguló perspektívát magyar tenger környékén a szennyvízháló- nyújt az itt élőknek. Fonyód polgármestere zat kiépítését: a közeljövőben nyolcmilliárd köszönetet mondott az érintett agglomerá- forintot fordítanak erre a célra. Remélhető- ciók országgyűlési képviselőinek, Witzmann leg a kedvezményezettek között lesz több Mihálynak és Móring József Attilának, akik somogyi község, hiszen mint Witzmann kiemelten kezelték az öt agglomeráció lakó- Mihály elmondta: hasonló fejlesztésekre inak oly fontos ügyét. vár Kereki, Bálványos, Pusztaszemes, Lulla, Hidvégi József, a társulás elnöke Az összesen tizennyolcmilliárd forintos Nagyberény, Som és a tabi térség is. beruházás csaknem felét tették ki a félszáz S hogy a helyi lakosok komfortérzetének létesítményt magába foglaló komplexum javítása mellett más haszna is van a környe- építésének költségei: ezek zöme a szenny- zetvédő infrastrukturális fejlesztéseknek, ar- víztisztítás, az iszap vagy a biogáz kezelé- ról Késmárki Tibor, Endréd polgármestere sében kap szerepet, néhány további objek- adott szűkszavú tájékoztatást: a csatorná- tum pedig – garázs, műhely – a telep mű- zási munkák befejezése óta valamennyi el- Az új siófoki szennyvíztelep ködését, kiszolgálását segíti. A két vezeté- adó ingatlan elkelt a településen. ken érkező folyadék kezelése során a na- Süli Ferenc 14

[close]

p. 15

2016. december utár Települések Szentgyörgy: stabil gazdálkodás, megszépült vasútállomás Nyugodt évet zár december végén Balatonszentgyörgy önkormányzata - a pénzügyi terv megvalósulása azt jelenti, hogy idén is mintegy 40–50 millió forintot tudtak fejlesztésekre fordítani. Fontos döntés a község életében, hogy egy centrális helyen fekvő ingatlan megvásárlásával lehetőség nyílik az új központ kialakítására. A beruházások közül feltétlenül említésre méltó az út– és járdaépítés, az iskola és az óvoda légkondicionálóval való ellátása, valamint a sportpálya infrastruktúrájának fejlesztése. Farkas László Nándor polgármester arról is tájékoztatott, hogy a 2017-es tervek között szerepel a kis-balatoni kerékpárúthoz csatlakozás, s pályázati pénzből kívánják a védőnői szolgálat korszerű elhelyezését és az eszközellátást biztosítani. Az új évben felújítják az önkormányzat épületét, s egy mini bölcsőde megnyitása is terveik között szerepel. A közelmúlt legjelentősebb szentgyörgyi eseménye azonban a régió közlekedésére is hatással van, ugyanis szeptemberben átadták a szinte újjávarázsolt vasútállomást. A Balaton nyugati közlekedési csomópontjánál a személyszállítás szempontjából két fontos vasútvonal is találkozik, így kiemelt szerepe van a vasútüzem szempontjából. Az állomáson állandó forgalmi szolgálat működik, a jegykiadás folyamatos, a teherforgalom is jelentős. A múlt év tavaszán indított rekonstrukció fő célja az állomás kül- ső és belső utasforgalmi tereinek fejlesztése, megújítása, az utaskiszolgálás színvonalának emelése, a munkahelyek komfortfokozatának javítása volt. A projekt tartalmazta az állomás környezetének rendezését, valamint utastájékoztató- és infokommunikációs rendszerek, térfigyelő és biztonsági kamerarendszerek kiépítését is. A tervezés és a kivi- telezés során kiemelt figyelmet fordítottak az akadálymentesítésre. A rekonstrukciós munkálatokat a vasútüzem zavartalan fenntartása mellett kellett elvégeznie a ZÁÉV-nek, mellyel nyílt közbeszerzési eljárást követően szerződött a MÁV Zrt. a beruházás elvégzésére. A vasútállomás döntő részben uniós forrásból, összesen közel 615 millió forintból újult meg. A MÁV több mint százmillió forinttal járult hozzá a kivitelezés költségeihez. Süli Műjégpálya avatás és borkarácsonyfa a yacht klubnál Lellén nyitott szezont a Balatoni kör Látványos karácsonyi vásár keretében ló jogalanyi státuszt a Balaton. A Kör érvenyitotta meg a téli turisztikai szezont a Ba- lésének alátámasztására meghívták a szelatoni Kör december első hetének végén. A zonnyitóra Szőcs Géza ex-kulturális miniszlokálpatriota fiatalokból szerveződött egye- tert, miniszterelnöki főtanácsadót, aki emelsület és a lellei BL Yacht Klub vezetői ezút- kedett hangon beszélt a tó, mint történeti, tal a reprezentatív kikötőnél átadott mű- kulturális érték védelmének szükségességéjégpályához invitálták a vendégeket, hogy ről, és a Balaton önálló jogalanyi státuszának látványos körülmények között „építsék fel” indokoltságáról. BalatonBoros palackokból a borkarácsony- - A Balaton voltaképpen az ország legnafát, továbbá, hogy megízleltessék az újabb gyobb városa, azzal a különbséggel, hogy enBalatonBor címre pályázó nedűket. Italbe- nek a városnak a közepén van egy nagy tó, és mutató is színesítette az eseményt Bezerics amelynek kerületei Lelle, Füred, Keszthely meg Dániel vendéglátó vállalkozó ezúttal a szezon lélekmelegítő italkülönlegességével, forró borcsokival lepte meg a didergő vásárlátogatókat. Kardos Gábor, a Balatoni Kör szóvivője, az ezernél is jóval több érdeklődőt vonzó esemény ceremónia-mestere újságírók előtt megismételte a Balatoni Kör november végén közzétett kezdeményezését, miszerint kapjon önál- a többi település. Ezért nemcsak a tó élővilágának megmentéséről kell beszélni, hanem arról is, hogy a magyar állam, a nemzet kebelén belül van egy sajátos érték, amely hosszú történelmi fejlődés eredményeként, a természeti és emberi érték közös felhalmozása révén jött létre - mutatott rá a politikus. - Arra, hogy ez az érték megmaradhasson, nem tudunk választ adni, de hogy jogilag artikulálható legyen, csak arra kérjük a jogalkotót és az Alkotmánybíróságot, foglalkozzon ezzel a gondolattal - fűzte hozzá. - Hogy az önálló jogalanyi státuszt élvező új-zélandi Urewera nemzeti park példája alapján - illetve annak a nyomásnak figyelembe vételével, ami a mai világban nehezedik az egyre jelentősebb kardinális értékeinkre - a Balaton is jogi védelmet élvezhessen. Ez egy kérdés, kérés vagy felkérés, ha úgy tetszik kihívás - fogalmazott a főtanácsadó. G.J. 15

[close]

Comments

no comments yet