NSSU våren 2017

 

Embed or link this publication

Description

Katalog våren 2017

Popular Pages


p. 1

Program våren 2017 1

[close]

p. 2

Välkommen till Nordvästra Skånes SeniorUniversitet! Här kommer vårprogrammet 2017. Ett välfyllt program med 50 olika aktiviteter. En del vandringar och studiebesök är repriser, så att du som inte kom med förra gången kan få en ny chans. Hoppas att du skall finna något intressant och därmed förnya ditt medlemskap. För att du som är medlem 2016 skall kunna anmäla dig till vårens program måste medlemsavgiften vara betald senast 18 december. Vi öppnar även denna gången anmälan under 3 dagar för att minska trycket vid anmälans öppnande. Tisdagen den 10 januari kl 13.00 - Öppnar anmälan till Föreläsningar Onsdagen den 11 januari kl 13.00 - Öppnar anmälan till Kurser/Cirklar och Kulturevenemang Torsdagen den 12 januari kl 13.00 - Öppnar anmälan till Vandringar/Exkursioner, Studiebesök och Resor Tack till alla som medverkat vid tillkomsten av vårens program eller på annat sätt hjälpt föreningen. Vill också här passa på att tacka vår flitigaste kursledare, Reza Kiani, som fram tills nu lett 27 datakurser samt hållit ett föredrag. Tack Reza för att du hjälpt många av oss att förkovra oss inom datorns, smartphonens och surfplattans värld! Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Per-Olof Lindberg Ordförande Årsmöte 2017 Årsmötet håller vi på restaurang Parapeten se sid 10. Kallelse och dagordning finns på motstående sida. Alla handlingar till årsmötet finns tillgängliga på vår hemsida www.nssu.se under rubriken ”Om NSSU / Årsmöten / Årsmöte 2017” samt hos styrelsen fr o m 20 februari Valberedningens förslag till styrelse 2017 Ordförande på 1 år: Ledamöter på 2 år : Per-Olof Lindberg, omval Anders Larneby, Birgitta Larneby, Carin Lindroth, Åke Lindroth, Siw Thorén. Samtliga omval Redan valda för 2017: Ola Fogelberg, Inga-Lill Nilsson, Birgitta Randås, Gunnel Rosenqvist, Ingemar Thorén Revisorer på 1 år: Inger Heidne, Ingrid Jonasson. Båda omval Revisorssuppleant på 1 år: Kerstin Regebro, omval Valberedning på 1 år: Inga-Lill Nilsson, Anders Larneby, Ulla-Britt Ahlqvist Samtliga omval 2

[close]

p. 3

Årsmöte 2017 Kallelse och dagordning Anmälan senast den 12 februari Tid: Fredagen den 3 mars 2017 kl. 13.30 - ca 15.30 (lunch kl 11.30 för föranmälda) Plats: Restaurang Parapeten, Norra Hamnen, Helsingborg. Möjlighet finns att äta lunch kl 11.30 för de som önskar. Årsmötet börjar kl 13.30 och inleds med information och frågestund om NSSU. Frågor skickas till info@nssu.se senast söndagen den 12/2 Dagordning 1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2. Val av: a) mötesordförande b) sekreterare för mötet c) 2 justerare för mötets protokoll tillika rösträknare 3. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av dagordningen 5. Behandling av styrelsens a) verksamhetsberättelse b) ekonomiska redovisning c) revisorernas berättelse 6. Frågan om ansvarsfrihet 7. Av styrelsen framlagda ärenden 8. Frågor skriftligen väckta av medlemmar. Inlämnade senast 1 nov 9. Fastställande av antal ledamöter - utöver ordföranden - som skall ingå i styrelsen t o m nästkommande årsmöte 10. Val av: a) ordförande, 1 år b) halva antalet ledamöter, 2 år c) 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant, 1 år d) 3 ledamöter i valberedningen av vilka en utses till sammankallande, 1 år 11. Styrelsens förslag till a) verksamhetsplan för 2017 b) budget för 2017 12. Fastställande av medlemsavgift för 2018 - Styrelsens förslag: 200 kr 13. Övriga frågor 14. Avslutning 3

[close]

p. 4

Innehåll Årsmöte 2017, Valberedningens förslag samt kallelse .................................... sid 2-3 Anmälan, Antagning och Avanmälan ................................................................. sid 6-7 Information och medlemskap ..................................................................................... sid 8 Månadsföreläsningar ....................................................................................................... sid 9-11 Vi är vad vi äter ...........................................................................................................,,,........... sid 9 USA efter valet ........................................................................................................................... sid 9 Årsmötet ..................................................................................................................................... sid 10 Trädgårdsplanering ................................................................................................................... sid 10 Åldrandets gåta ......................................................................................................................... sid 11 Jag skänker dig mina vackraste ord ...................................................................................... sid 11 Föreläsningsserier ................................................................................................................ sid 12-15 Föreläsningsserie - Indien ..................................................................................................... sid 12-13 Religion och politik i dagens Indien ..................................................................................... sid 12 Dagens och framtidens Indien ................................................................................................ sid 13 Kvinnans roll i Indien ............................................................................................................... sid 13 Föreläsningsserie - Rymden den stora gåtan .................................................................... sid 14-15 Den yttre rymden ..................................................................................................................... sid 14 Senaste nytt från rymden ........................................................................................................ sid 15 Finns det liv i rymden? ............................................................................................................ sid 15 Kurser och studiecirklar ................................................................................................. sid 16-25 Data/IT ........................................................................................................................................ sid 16-19 Data/IT - Surfplatta/smartphone ......................................................................................... sid 16-17 iPad/iPhone för nybörjare. ......................................................... ............................................. sid 16 Surfplatta, smartphone eller dator-vad skall jag välja ....................................................... sid 16 Smartphones/Surfplattor med Android för nybörjare ...................................................... sid 17 Fotografering med iPad/iPhone ............................................................................................. sid 17 Data/IT - Datakurser .............................................................................................................. sid 18-19 Windows 10 ................................................................................................................................. sid 18 Microsoft Office Online inkl OneDrive och fildelning .................................................... sid 19 Kultur, musik och konsthantverk ................................................................................... sid 20 Musikhistoria - Strauss och Grieg ......................................................................................... sid 20 Mat och dryck ......................................................................................................................... sid 20-21 Baka matbröd .............................................................................................................................. sid 20 Matlagning tillsammans ......................................................................................................... sid 21 Vinprovning - vita viner till mer än fisk och skaldjur ...................................................... sid 21 4

[close]

p. 5

Innehåll Samhälls- och omvärldsfrågor ....................................................................................... sid 22 Familjerätt för seniorer ........................................................................................................... sid 22 Språk, litteratur och skrivande .................................................................................... sid 22-23 Franskt café ................................................................................................................................ sid 22 Bokcirkel - Ängelholm............................................................................................................. sid 23 Bokcirkel - Höganäs ................................................................................................................. sid 23 Kurser och cirklar - övrigt ................................................................................................ sid 23-25 Hjärt- och lungräddning ........................................................................................................ sid 23 Trädgård ...................................................................................................................................... sid 24 Boule ............................................................................................................................................ sid 25 Kulturevenemang ......................................................................................................... sid 25 Per Tengstrand - Konversationer vid klaviaturen ......................................................... sid 25 Vandringar och Exkursioner ....................................................................................... sid 26-28 En smakrik tidsresa på Fredriksdal ................................................................................. sid 26 Lär känna din stad - rundvandring i Helsingborg ........................................................ sid 26 Innanför Voldena - en vandring i Köpenhamn ........................................................... sid 27 Klockgrodans återkomst .................................................................................................. sid 27 Råådalen - vandring med Ulrik Alm ................................................................................ sid 28 Hallands Väderö ................................................................................................................ sid 28 Studiebesök .................................................................................................................... sid 29-31 Filbornaverket .................................................................................................................... sid 29 Vi besöker Höganäs AB .................................................................................................... sid 29 Flyg och militärmuséet i Ljungbyhed ............................................................................. sid 30 Fårvallning ......................................................................................................................... sid 30 Kullasparris ........................................................................................................................ sid 31 Resor ................................................................................................................. sid 32-33 Trädgårdar - heldagsutflykt ............................................................................................. sid 32 Från slott till koja - en heldags bussresa ........................................................................... sid 33 E-ombud, Försäkring, Samåkning och Rabatter ........................................ sid 34 Styrelse, Revisorer,Valberedning och Programgrupper ........................... sid 35 5

[close]

p. 6

Anmälan Anmälan och antagning Våren 2017 öppnar anmälan under tre dagar 10, 11 och 12 januari kl 13.00. Tisdagen den 10 januari kl 13.00 -- Öppnar anmälan till Föreläsningar Onsdagen den 11 januari kl 13.00 -- Öppnar anmälan till Kurser/Cirklar och Kulturevenemang Torsdagen den 12 januari kl 13.00 -- Öppnar anmälan till Vandringar/Exkursioner, Studiebesök och Resor Högt söktryck när anmälan öppnar Väldigt många anmäler sig samtidigt när anmälan öppnar. Det kan resultera i en viss väntetid innan din anmälan skickas. Tryck inte på bokningsknappen mer än en gång! 
 Din anmälan kommer inte fortare fram. Det som händer är att du bokar samma aktivitet flera gånger. Bekräfta inte att du vill göra en dubbelanmälan om du får den frågan. Så här anmäler du dig till vår verksamhet 1. Anmälan via hemsidan www.nssu.se Det är enklast att göra anmälan via vår hemsida www.nssu.se där det också finns instruktion hur anmälan går till. Då ser du dessutom direkt om det finns plats på den aktivitet du är intresserad av. Gå in på www.nssu.se och klicka på: Anmälan vt 2017 När du anmält dig kommer du att få ett besked på mail (eller post om du saknar mail) Du får ett: • Antagningsbesked med uppgifter om betalning mm om du fått plats på aktiviteten • Besked att du står på Kölista - vi har inte fått tillräckligt många anmälningar ännu. Du behåller din plats och får antagningsbesked när min antalet för kursen är uppnått • Besked att du står på Reservlista - aktiviteten är fulltecknad. Du får antagningsbesked om du blir antagen 6

[close]

p. 7

Avanmälan Avanmälan 2. Anmälan per post - om du saknar internet (anmälan per telefon tas ej emot) Du som saknar internet kan anmäla dig skriftligt genom att skicka in vår anmälningsblankett per post. Blanketten skickas ut tillsammans med katalogen till de som inte har e-postadress. Om du saknar mailadress och anmält dig skriftligt via Folkuniversitetet får du antagningsbesked och faktura per post. Pia registrerar anmälningarna efter ankomstdatum. Om flera formulär har samma ankomstdatum gäller slumpmässig ordning dem emellan Anmälningsblanketten skickar du till: Folkuniversitetet Att: Pia Grönsund, Box 7124, 250 07 Helsingborg Avbokning Ångra bokning • Du har 14 dagars ångerrätt när du gjort din bokning. Vill du ta tillbaka din anmälan gör du det genom att skicka ett mail till antagning@nssu.se Undantag är kulturevenemang och resor där ångerrätten är 48 timmar. • Bokningar som du inte är antagen till kan du alltid ångra utan begränsning. Förhinder eller om ett program ställs in • När ångerrätten gått ut är din anmälan bindande. Det går inte att utebli och inte betala avgiften eftersom systemet skickar ut påminnelser och sedan stänger av dig från att delta i fler aktiviteter innan skulden är betald. • Vi är tacksamma om du senast kl 12.00 dagen före aktiviteten meddelar oss om du får förhinder. Detta gäller även om din anmälan är bindande. Om det finns reserv som kan överta din plats får du tillbaka hela avgiften. Det är också en artighet mot de företag/institutioner vi besöker, om vi kan meddela hur många vi blir på besöket. • Vi kan tvingas ställa in en aktivitet innan den startar. Då får du självklart tillbaka hela avgiften. Om du uteblir från en gratisaktivitet utan avbokning Trots att många gör en avanmälan vid förhinder händer det ofta att deltagare uteblir utan att meddela detta i förväg. Detta gäller ofta aktiviteter som inte har någon avgift. Till de här aktiviteterna har vi ofta många reserver som skulle kunnat få platsen om vi vetat det i förväg. Om du uteblir från en gratisaktivitet utan att avboka tar vi därför ut en administrativ avgift på 100 kr. Om jag får förhinder kan jag överlåta min plats till någon annan? Nej det kan du inte. Vi har ofta personer på reservlista och de skall erbjudas platsen i första hand. All reservintagning sker av den person som ansvarar för aktiviteten. Du anmäler förhinder till antagning@nssu.se E-ombud om du behöver hjälp med att anmäla dig Om du har mail och tillgång till internet men känner dig osäker på hur antagningssystemet fungerar kan du få hjälp av våra E-ombud. Du hittar namn och telefonnummer på sid 34. 7

[close]

p. 8

MMeeddlleemmsskkaapp Medlemskap Vad är NSSU för en förening? NSSU är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Föreningen riktar sig till dig som har fyllt 55 år, uppbär pension av något slag eller är make/maka eller partner till person som är medlem NSSU har inget kansli och inga anställda. Allt arbete i föreningen är ideellt och det är ett litet antal personer som ser till att verksamheten fungerar. Du hitttar dem på sidan 35 i katalogen. Vår förening har, när den här katalogen skrivs, mer än 800 medlemmar. Vi tar emot ca 6 000 anmälningar på ett år och vi har haft nästan 100 program. Har du lust att bidra med ditt kunnande och ditt engagemang så hör av dig till oss. Våra programgrupper är en bra start om du vill veta lite mer om vad arbetet innebär. Anmäl dig till: info@nssu.se Hur blir jag medlem? Du måste vara medlem i föreningen och medlemsavgiften måste vara betald innan du kan delta i våra aktiviteter (undantag föreläsningar). Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår. För den som blir medlem efter 1 oktober gäller medlemskapet även påföljande kalenderår. Vill du bli ny medlem i NSSU så finns det två sätt att anmäla sig: 1. Medlemsanmälan via www.nssu.se Du anmäler dig genom att klicka på knappen B li medlem som finns på vår hemsida www.nssu.se 2. Medlemsanmälan om du saknar internet Du kan beställa blankett för medlemsanmälan hos Pia Grönsund, tel 042 - 38 56 08 Du kan inte anmäla dig till aktiviteter per telefon även om du saknar internet - se sidan 7 Får jag ta med mig en god vän som inte är medlem? Nej det kan du tyvärr inte! Våra arrangemang är till för våra medlemmar. Du kan inte ta med dig en person som inte är medlem annat än till våra föreläsningar. Detta gäller både medlemmar och icke medlemmar om du/ni får förhinder - se sid 7. Varför är föreläsningarna öppna även för icke medlemmar? Universitet och högskolor har tre uppgifter. De två första huvuduppgifterna är självklart forskning och utbildning. Den tredje är deras uppgift att dela med sig av kunskap och aktuell forskning. Om vi har våra föreläsningar öppna för allmänheten får vi tillgång till duktiga föreläsare till ett mycket lägre pris än om de bara varit öppna för våra medlemmar. Icke medlemmar betalar dock ett högre pris. 8

[close]

p. 9

Föreläsningar Månadsföreläsningar Vi är vad vi äter - möt två tjejer som är bra på mat och hälsa Boken ”Food Pharmacy: en berättelse om tarmfloror, snälla bakterier, forskning och antiinflammatorisk mat” har toppat försäljningslistorna hösten 2016. För drygt två år sedan mötte Lina Nertby Aurell och Mia Clase professor Stig Bengmark (som föreläste hos NSSU vt 2015) och det förändrade deras syn på mat och hälsa. Kan man själv påverka kroppens försvar genom att äta rätt mat? Ja det kan man - kraftigt förenklat genom att äta mycket grönsaker. På så sätt minskas nämligen risken för inflammation, vilket är en viktig komponent i många av våra kroniska sjukdomar. Lina Nertby Aurell och Mia Clase driver den framgångsrika och vackra bloggen http://foodpharmacy.se och de har medverkat i ett antal radio och TV-program. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 26 januari kl 13.30- ca 15.00 Lina Nertby Aurell och Mia Clase, författare, bloggare 171100 24 januari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Per-Olof Lindberg, tel: 0701 – 44 89 88 USA – efter valet Valet i USA är över. Supermakten har valt en ny president, Donald Trump. Vi ställer oss frågan: Vad får det för konsekvenser i USA och för världen? Kommer spänningen mellan USA – Kina att öka eller kommer dessa stormakter att närma sig varandra? Kommer Nato:s styrka att minska och finns det anledning för Sverige att oroa sig för Putin? Hur kommer den globala världsekonomin att påverkas och vad händer med Parisavtalet, Obamas sjukvårdsreform och Black Lives Matter-rörelsen? Frida Stranne är universitetslektor i statsvetenskap vid Halmstads högskola. Hon var 2013-2014 gästforskare vid American University i Washington DC. Sedan hösten 2015 är hon knuten till Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet. Hon har aktivt medverkat i såväl radio som TV under de senaste amerikanska valen. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 9 februari kl. 17.00 - 18.30 OBS tiden! Frida Stranne, universitetslektor 171101 7 februari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705 - 60 06 60 9

[close]

p. 10

Månadsföreläsningar Föreläsningar Årsmöte med förtäring - endast medlemmar Årets årsmöte håller vi på Restaurang Parapeten i Helsingborg och vi börjar med en 3-rätters lunch serverad av eleverna på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet på Rönnowska skolan. Lunchen kostar 175 kr. Om du bara vill delta på årsmötet som börjar kl 13.30 bjuder NSSU på kaffe. Under kaffet får vi information om NSSU och det ges möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Efter detta börjar årsmötet. Kallelse till årsmötet och dagordningen hittar du på sidan 3 här i katalogen. På sidan 2 hittar du valberedningens förslag. OBS En anmälan till lunchen är en anmälan till årsmötet Tid: Fredagen den 3 mars kl 11.30 (lunch), 13.30 (kaffe) Årsmötet beräknas vara slut senast 15.30 Aktivitetsnummer: 171102 - Årsmöte inkl lunch 171103 - Årsmöte inkl fika Anmälan senast: 12 februari Avgift: Årsmöte inkl lunch: 175 kr. Årsmöte inkl fika: Ingen avgift Max antal: 100 (årsmöte med lunch), 40 (årsmöte med kaffe) Lokal: Restaurang Parapeten, Norra hamnen, Helsingborg Övrigt: Kom i god tid. Det finns bara ett fåtal parkeringsplatser på piren och flera parkeringsplatser i centrala Helsingborg är just nu byggarbetsplatser! Ansvarig: Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88 Trädgårdsplanering - föreläsning Vår föreläsare, Camilla Sandén, driver Knapp Trädgårdsdesign i Helsingborg. Camilla har bakgrund bland annat som kvalitetssäkringskonsult inom miljö och hälsa samt en masterexamen i ekonomi. Hon beslöt för ett antal år sen att att sadla om för att på heltid syssla med det hon älskar mest av allt - trädgårdar och trädgårdsdesign. Nu är hon utbildad trädgårdsarkitekt med mångårig erfarenhet inom området där bakgrunden med kvalitetssäkring och hållbarhet präglar hennes designarbete. Tid: Kursledare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 16 mars kl 13.30-15.00 Camilla Sandén 171104 14 mars 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Anne-Helene Jansson, tel: 0725 - 52 30 35 10

[close]

p. 11

FFöörreelläässnniinnggaarr Månadsföreläsningar Åldrandets gåta Vad kan vi lära av dem på planeten som själva blivit äldst och friskast? Henrik Ennart som är författare och vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet har länge skrivit om mat och hälsa, bland annat i boken Åldrandets gåta (2012) som handlar om hur forskare nu börjar skönja svaret på den eviga frågan: går det att bromsa åldrandet? I kokboken Den blå maten (2015), som han skrivit tillsammans med Niklas Ekstedt, utforskar han de så kallade blå zonerna – de platser på jorden där människor blir allra äldst. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 6 april kl 13.30 - ca 15.00 Henrik Ennart, journalist SvD och författare 171105 4 april 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Per-Olof Lindberg, tel: 0701- 44 89 88 Jag skänker dig mina vackraste ord! En av våra mest lästa och kritikerrosade författare med flera romaner bakom sig är Björn Ranelid. Björn har skrivit och gett ut trettiofyra böcker och cirka 800 essäer, artiklar och krönikor. Han har talat inför fler människor än någon annan svensk författare. I sina framträdanden talar Björn fritt från hjärnan och hjärtat utan manuskript, om språket, ordkonsten, etik, filosofi mm. Det är mötet med publiken som är av yttersta vikt för Björn och hans framträdanden sprakar av energi. Därtill har han medverkat i flera stora TV-produktioner som Melodifestivalen, Stjärnorna på slottet, Allsång på Skansen, På spåret, Skavlan och Let´s Dance. Han har även varit sommarpratare i P1. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Torsdagen den 4 maj kl 13.30 - ca 15.00 Björn Ranelid, författare 171106 2 maj 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Per-Olof Lindberg, tel: 0701 – 44 89 88 11

[close]

p. 12

Föreläsningsserie - Indien Föreläsningsserier NSSU arrangerar två föreläsningsserier under våren 2017. Genom att följa flera föreläsningar i samma serie kan du fördjupa dina kunskaper inom ett visst område. Du kan självklart välja att bara gå på enstaka föreläsningar om du så önskar. FFöörreelläässnniinnggaarr Indien Indien – Harappakulturen – var för 5000 år sedan väldens kanske mest utvecklade område. Det var här som såväl hinduism som buddhism uppstod. Vedaskrifterna gav en tydlig bild över hur människorna skulle förhålla sig till världen. Såväl kristendom som islam togs in och accepterades i landet. I dag är Indien tillsammans med Kina världens folkrikaste land. Inom vissa näringsområden t.ex. datateknologi ligger Indien långt framme. Kontrasterna mellan människor är stora. Indien håller samtidigt på att bli en stormakt och satsar mycket på försvaret. Man frågar sig: Vart är landet på väg? Vad krävs för att landet ska bli en hållbar, jämlik och utvecklande demokrati? Religion och politik i dagens Indien Genom historien har vågor av invandrande folk bosatt sig på den indiska subkontinenten och gett upphov till den väldiga etniska smältdegel som Indien utgör. Gynnsamma jordbruksförhållanden och ett bra klimat har under århundradens lopp skapat utmärkta förutsättningar för högkulturer och mäktiga riken att uppstå och falla. Den indiska subkontinenten har ofta varit utsatt för attacker utifrån, allt från ariska stammar under förkristen tid, muslimska erövrare under medeltiden till britter i modern tid. Alla har de lämnat sina avtryck i Indiens historia, samhällsliv och religion. Dagens Indien står inför en rad religiösa och politiska utmaningar, vars rötter är att söka i de förändringar som skedde under kolonialtiden och i samband med att Indien blev självständigt. Olle Qvarnström är professor i religionshistoria med inriktning på indiska religioner. Tjänsten är den enda i sitt slag i Sverige. Ämnet omfattar studiet av hinduism, buddhism, jainism och sikhism under alla tidsskeden av dess utbredning i såväl Asien som i västerlandet. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 30 januari kl. 13.30 - 15.00. Olle Qvarnström, professor 171107 28 januari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705-60 06 60 12

[close]

p. 13

FFöörreelläässnniinnggaarr Föreläsningsserie - Indien Dagens och framtidens Indien Dagens Indien är ett av världens folkrikaste länder, 1,2 miljarder invånare. Landet är drygt sju gånger större än Sverige. Indien är kontrasternas land. Där finns många såväl rika som fattiga. Det är först under de senaste decennierna som en medelklass växt sig allt starkare. Indien har de senaste åren haft en bättre tillväxt än t.ex. Kina. Hur märks det? Revolter och våldtäkter har blivit vanligt. Är det tecken på att de gamla traditionerna ifrågasätts? Indien är i dag en kärnvapennation. Innebär det att Indien kommer snart att bli en stormakt? Hur tänker Indien möta klimatutsläppen och sopbergen, som de har problem med i dag? Per J. Andersson är författare och journalist. Han har arbetat på flera tidningar och sedan några decennier med tidningen Vagabond. Han är Indienkännare och skriver också på bloggen Indien Online. Han utsågs 2010 till Årets journalist på Tidskriftsgalan i Stockholm. Han har skrivit ett tiotal böcker, de flesta om Indien. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 27 februari kl. 13.30 - 15.00. Per J Andersson, författare och journalist 171108 25 februari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705-60 06 60 Kvinnans roll i Indien Medierna har de senaste åren rapporterat om upplopp orsakade av våldtäkter i Indien. Kvinnornas allt större intresse för västerländskt mode tycks många män inte acceptera. Hemgift, som också ingår i den indiska kulturen, har lett till många tragedier för kvinnor. Allt fler indiska kvinnor tycks starta egna företag, vilket ger dem större frihet. Håller den indiska kulturen på att justeras och har resan mot större jämlikhet börjat? Catarina Kinnvall är professor på den statsvetenskapliga institutionen i Statskunskap och Politisk Psykologi vid Lunds universitet. Hon har flera specialområden. Hon har bl.a. fokuserat mycket kring migration, religiös nationalism, globalisering i Sydasien och Europa. Hon har också skrivit ett antal böcker inom dessa områden. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 27 mars kl. 13.30 - 15.00. Catarina Kinnvall, professor 171109 25 mars 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705-60 06 60 13

[close]

p. 14

FFöörreelläässnniinnggaarr Föreläsningsserie - Rymden Rymden - den stora gåtan Rymdens gåtor har i alla tider fascinerat människor. Det gäller även i hög grad i dag. Forskare tycks vara överens om att universum expanderar - vi får kanske säga vårt universum. Alla har naturligtvis ställt sig frågan: Vad finns då bortom universum? Vår galax Vintergatan, som har en diameter på 100.000 ljusår och innehåller några hundra miljarder stjärnor, är en oerhört liten del av vårt universum. Avstånden svindlar. De senaste åren har forskarna börjat leta efter liv på andra planeter. Finns det liv? Ja, säger forskarna. Var i så fall? Den yttre rymden Vad menar vi med den yttre rymden? De flesta av oss vet att Tellus, tillsammans med ett antal planeter, kretsar runt vår sol. Vi vet också att vår sol och de stjärnor som vi kan se är en del av Vintergatan. Men vad finns utanför Vintergatan? Hur vet man att universum utvidgas? Är orsaken att rummet är krökt och därmed finns inget slut? Går det att beskriva universums storlek? Vilken roll spelar de svarta hålen? Hur många galaxer finns? Går det att färdas till stjärnorna? Maria Sundin är docent på institutionen i fysik vid Göteborgs universitet. Hon har de senaste åren i radio, TV och dagspress gett allmänheten information om olika fenomen i rymden. I program som ”Christer och Morgan” i P4 och ”Go kväll” i TV1 har hon regelbundet varit gäst för att förklara olika astronomiska fenomen. 2012 tilldelades Maria det pedagogiska priset vid Göteborgs universitet. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 13 februari 2017 kl. 13.30 - 15.00 Maria Sundin, docent 171110 11 februari 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705-60 06 60 14

[close]

p. 15

FFöörreelläässnniinnggaarr Föreläsningsserie - Rymden Senaste nytt från rymden Nyheterna från universum duggar tätt. Under de senaste åren lyckades en sond – efter 10 års resa – landa på en komet och den första sonden någonsin passerade även Pluto. Dessutom presenterades stöd för att det finns vatten på Mars. 2015 års Nobelpris i fysik gick till upptäckten av neutriner, som förvandlas på sin resa i rymden, en upptäckt som ger ytterligare belägg för solens energiomvandling. Forskarna har även upptäckt så kallade gravitationsvågor och redan nu mumlas det i korridorerna om ett Nobelpris även till dem. Det finns också indikationer på ytterligare en planet runt solen. Astronom Marie Rådbo berättar om dessa och kanske ännu fler nyheter och vad de innebär. Marie Rådbo är astronom vid Göteborgs universitet och hedersdoktor vid Chalmers Tekniska Högskola. Hon har fått åtskilliga utmärkelser bl.a. utsågs hon till årets folkbildare 2003 och fick 2014 Astronomisk Ungdoms Hedersstipendium. 2005 var hon sommarvärd i P1. Hon har gett ut ett 20-tal böcker. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 13 mars kl. 13.30 - 15.00. Marie Rådbo, astronom, hedersdoktor och författare 171111 11 mars 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705-60 06 60 Finns det liv i rymden? Hur mycket slump är det att vi finns till? Finns det andra planeter som liknar jorden? Är vi ensamma i universum – i så fall varför? Kan vi få kontakt med en annan civilisation – och vill vi? Svaren på dessa frågor finns i Peter Lindes bok «Jakten på liv i universum». Visste du att forskare har påträffat ca 2000 exoplaneter, planeter som kretsar runt en annan sol, av vilka en del liknar jorden? Peter Linde är docent i astronomi vid Lunds universitet. Han är också ordförande för Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe, som bl.a. driver ett amatörastronomiskt observatorium utanför Malmö. Han är också vice ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet. Tid: Föreläsare: Aktivitetsnummer: Anmälan senast: Avgift: Max antal: Lokal: Ansvarig: Måndagen den 10 april kl. 13.30 - 15.00 Peter Linde, docent i astronomi 171112 8 april 50 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar 300 Stora salen, Pingstkyrkan, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg Ingemar Thorén, tel: 0705-60 06 60 15

[close]

Comments

no comments yet