Tidningen Gemenskap

 

Embed or link this publication

Description

Centrumkyrkan Norrköping Tidningen Gemenskap

Popular Pages


p. 1

GEMENSKAP Centrumkyrkan i Norrköping Årg. 44 nr 4 27 nov 2016 5 mar 2017 Julfrid? När jag ombads skriva något om advent/jul var den första tanken som kom till mig en sång jag lärde mig när jag bodde i Mora. Sången heter ”Julbön” och texten är skriven av Bo Setterlind. Stråla milt, du nattens stjärna, över allt som var över allt som är och kommer, tryggt i Guds förvar. Himlens frid kring flyktingbarnet, utan hem och grav stråla stort, du milda stjärna över land och hav. Hur gick det till när friden, som himlens änglar hälsade herdarna med den natten för drygt 2000 år sedan, byttes ut mot stress och överkonsumtion? Varför förväntas vi pynta våra hem med tomtar, godis och grisar? Hur ska det påminna oss om barnet som föddes i ett smutsigt stall av en judisk kvinna? Det är väl ändå därför vi firar jul? Jo, visst fanns det glans och gäster med fina presenter i stallet, jag har inte glömt de visa männen som hade med sig guld, rökelse och myrra. De följde en stjärna som de inte hade sett tidigare. Men trots att de var visa gick de ändå fel. De sökte en nyfödd kung och den självklara platsen att leta på var i ett palats. Deras misstag ledde till en massaker på småbarn och att Jesus tvingades tillbringa den första tiden av sitt liv i landsflykt. Jag anar att det var en stressande upplevelse för Maria och Josef. Så kanske är det inte något nytt att stressa kring jul och kanske behovet av änglarnas fridshälsning är det samma nu som då. Som avslutning har jag en uppmaning till dig som läser detta. Stanna upp en stund och fundera på vilken stjärna du vill följa. Jag hoppas att vi alla hinner med att känna lite julfrid i år. Karin Nilsson

[close]

p. 2

2 Kulturnatten Körbesök från Riga Under årets kulturnatt stod inte vi i Soon Gospel själva för gospeln under konserten i Centrumkyrkan utan vi hade sällskap av en kör från Riga. Våren 2014 var vi i Soon Gospel i Riga för andra gången, en resa vi i kören nog aldrig glömmer. Bland annat var vårt boende dubbelbokat och bara några dagar innan resan hade vi ingenstans att bo. Det löste sig och vi fick vara bland de första gästerna på ett helt nyöppnat hotell som hade vissa inkörsproblem om en säger så. Under den resan träffade vi LELB Gospelkör, eller Gospelkoris på lettiska, för första gången. Redan där fanns nog någon form av tanke att LELB Gospelkör kanske skulle komma till Norrköping längre fram. Så, cirka 2,5 år senare samlade vi i Soon ihop våra madrasser och extra sängar, bakade matpajer, inhandlade frukost och flera av rummen i kyrkan fick agera sovsalar. Vi var redo för ett nytt körutbyte. Under fredagskvällen repade vi samt åt middag tillsammans för att på lördagen lägga ytterligare några reptimmar ihop innan konserten. Efter lördagens konsert fick vi i Soon lära oss en ny låt, med text på lettiska, engelska och svenska. Denna skulle sjungas under söndagens gudstjänst, en låt som jag tror att ingen av oss i Soon någonsin hade hört. Medlemmarna i LELB fick även ta del av delar av Norrköpings historia och byggnader genom en stadsvandring, tolkad på lettiska, under helgen som de var här. Vi i kören har varit iväg i världen några gånger nu, besökt en manskör i Slovenien, varit två gånger i Riga och på Gotland där vi sjöng i den församling där Tomas Boström är aktiv. Att åka iväg på en resa tillsammans har nog gjort att vi lärt känna varandra bättre, att dela rum, äta frukost ihop, frysa ihop (något vi gjorde rätt ordentligt under vårt första Rigabesök) och åka buss, bil, båt eller flyg i några timmar gör att vi fått gemensamma minnen. Även om dessa resor skapat ett mervärde för oss har nog våra äventyr som genererat utbyte med andra körer som sedan kommit hit, skapat minst lika mycket minnen för oss. Att sjunga tillsammans med en ny kör med nya röster och en annan körledare gör att vi behöver anstränga oss lite, vara lite mer uppmärksamma för att den nya körkonstellationen ska låta som en gemensam röst. Körsång förenar, och även om språket inte alltid finns där och det kan uppstå vissa språkmissar så går det fortfarande att mötas genom tonerna. Några få veckor efter LELB:s besök hos oss var jag i Riga över en helg. Samma dag som vi skulle åka hem går jag och min mor en kortare promenad för att upptäcka nya hus att fotografera och ett nytt café att fika på. Och vem möter jag, mitt i centrala Riga; en av medlemmarna i LELB Gospelkör. Vad är egentligen oddsen för det? Maja Engström Foto: Göran Strömberg

[close]

p. 3

3 Sjukhuskyrkan vid Vrinnevi- sjukhuset Vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping finns en sjukhuskyrka som stöd för patienter, anhöriga och personal. Arbetet sker i samverkan mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna. Den frikyrkliga delen leds av Frikyrkliga sjukhusutskottet, Friskus, vars styrelse består av representanter från ett antal av de stödjande församlingarna. Sjukhuspastorn, Eva Gudmundson, arbetar halvtid i denna verksamhet. Ekonomiskt finansieras den av bidrag från ett 20-tal församlingar i östra Östergötland samt av statliga bidrag. En central del i sjukhuspastorns arbete är kontakter med inneliggande patienter på Vrinnevisjukhuset. Detta sker både i individuella samtal och genom gudstjänster och andakter. I samband därmed och när dödsfall inträffat är också kontakter med anhöriga ett viktigt inslag. Sjukhuskyrkan har också en viktig uppgift i relationer med vårdper- sonal på de olika klinikerna och medverkar också i utbildning och information för studenter i vårdyrkesutbildningar. Ett viktigt komplement till sjukhuspastorn är sjukhusvärdarna – frivilliga från olika församlingar som hjälper till i samband med gudstjänsterna, bl.a. genom att hämta patienter från olika vårdavdelningar till gudstjänstlokalen. Flera värdar behövs till dessa uppskattade insatser – du kanske kan tänka dig att hjälpa till? Friskus årsmöte kommer att hållas i Café Vetekornet torsdagen den 16 februari 2017 kl. 19 då alla intresserade är välkomna att delta. Stig Arlinger Centrumkyrkans församling stöder sedan länge sjukhuskyrkan genom ekonomiskt bidrag, genom att vi ansvarar för Friskus ekono- mihantering, och genom att enskilda Styrelsen för Friskus. Från vänster Per Anmedlemmar deltar i dersson, Susanne Borén, Kristina Wibäck, arbetet som sjuk- Sara Beijer och sjukhuspastorn Eva Gudhusvärdar och sty- mundson. Sam Hellgren saknas och likaså unrelsemedlemmar. dertecknad som höll i kameran. Är det någon som behöver ett handtag? Här kommer lite personliga reflektioner en helt vanlig unik söndagskväll. Våra gudstjänster är så mycket mer än bara gudstjänsten, förberedelser och tankar efteråt. Jag hälsar snabbt på några i kapprummet, klockan är 2 minuter i 11 och vi intar våra favoritplatser. Sen kommer den formella gudstjänsten tätt följt av den sociala gudstjänsten, detta ständiga kyrkkaffe så efterlängtat, så gott, så socialt så mycket arbete, så mycket kärlek men ibland frustration och tanken kommer smygande … hur ska vår grupp orka nästa gång … Jag tror att alla har ett behov av att vara behövd, efterfrågad, bli sedd helt enkelt. Att se någon är ofta enkelt, man möter blicken, ler, hälsar o frågar ”hur mår du”, ”läget”, ”allt väl?” Den som frågar förväntar sig nog mest ett ”de är bra” till svar, kanske man utbyter något mer sen går man vidare. Hur skulle det bli om vi vågade ta en minut till, lyssna och ställa en fråga som berör eller helt enkelt kan du ge mig ett ”handtag”, vi behöver flytta de här borden, hjälpa till med kyrkkaffet nästa söndag? Våra ”kyrkkaffe” är ett exempel på en del av vår verksamhet som nu är organiserade efter områdesgrupperna. Jag tror att vi måste fråga oss själva och varandra, ska vi fortsätta så här? Kan vi byta ut den hembakade kakan mot köpta för oss som inte kan eller hinner baka, var lägger vi ambitionsnivån? Finns det fler i vår gemenskap som kan och vill bidra med något men som ingen har frågat? Jag är en ostoppbar optimist och tror att det finns fler i vår gemenskap som vill bli behövda och kanske bli med i en kyrkkaffegrupp samtidigt måste vi också titta på förutsättningar och andra möjliga upplägg för det underbara kyrkkaffet. Billy Josefsson

[close]

p. 4

4 Läs en bok! Sekularisering För några veckor sedan var jag i Lidköping. Jag läste på Svenska Kyrkans anslagstavla att de skulle diskutera sekularisering med utgångspunkt i Bengt Kristiansson Ugglas bok: ”Katedralens hemlighet”. Jag hade just avslutat en annan bok om sekularisering av Magnus Malm: ”Som om Gud inte finns”. Båda är utgivna på Artos och Norma förlag 2015. Malms bok hade gjort mig både förvirrad och tyngd. Nu har jag läst båda! Katedralens hemlighet är delvis språkligt svårläst på grund av många facktermer. Innehållsmässigt öppnar den ögonen för nya tankar och reflektioner. Uggla konstaterar att ordet religion har fått en negativ klang. Att vara religiös förknippas ofta med en okritisk tro på dogmer. Han sätter det i motsättning till det kritiska och nyfikna sätt som Konsten att städa Om du fick välja endast en krydda, utöver salt, resten av livet, vilken skulle det vara?
Det finns många sällskapslekar som utmanar oss i att fundera över vad som är viktigt i vårt materiella överflöd. Jag snubblade för en tid sedan över den japanska städgurun Marie Kondos filosofi och läste hennes bok ”Konsten att städa”. För mig var utforskandet av Kondos inställning till prylar och i förlängningen även till mitt eget liv omvälvande och då har jag ändå lekt många lekar i stil med den i ingressen. (Timjan!) Kondos idé är att man ska börja med att se över en kategori i taget och börja med det som är minst laddat (min tolkning). Kläder är kanske det vanligaste att börja med. Metoden går ut på att man tar fram ALLA kläder man äger (även de som man sparat för att måla i – någon gång). i allmänhet förknippas med ett sekulärt synsätt. En av hans huvudteser är att visa att motsättningen mellan det sekulära och det religiösa är falsk. Han menar att det kritiska och öppna förhållningssättet är centralt i den kristna traditionen. Han ger ett historiskt perspektiv på detta. Han menar också att religionen inte är på väg att spela ut sin roll och säger att vi inte ser det specifikt kristna för att det är så insprängt i vår kultur. Som om Gud inte finns är språkligt lättläst. En av Malms huvudteser är att det inte är världen som sekulariserar kyrkan, utan att det är kyrkan som sekulariserar världen när den börjar leva som om Gud inte finns. Han skriver ”Det är inte den kritiserade tron som sekulariserar oss, det är den icke-praktiserade tron. Det är den bön jag inte ber. Det är de bibeltexter jag inte Sedan ska varje plagg plockas upp och de som ger en glädje/ ”glittrar” ska man behålla, de andra ska man tacka för tiden som varit och göra sig av med. Det är här magin sker. Man behöver vara fokuserad. Närvarande. Glittrar denna? Inte spara kläder på grund av dåligt samvete, eller för att den ju var så dyr osv. Är inte livet för kort för att omge oss med prylar vi inte ser på med glädje och således inte vårdar och respekterar? Hur ofta hanterar vi inte mer väsentliga saker än kläder på samma sätt? Den som så önskar kan dra paralleller till att vårda relationer, skapelsen, sin kropp, sina känslor och sig själv. Att öva i det enkla ”glittrar detta plagg” tränar upp en medvetenhet och snabbhet i att känna av och veta vad som är viktigt för mig. Så fort jag får tid (!) … Marit Sjöström återvänder till.” En annan tanke han har är att ju mer privat din tro blir ju större utrymme finns för en sekularisering. Han säger ”Sekularisering är ett sluttande plan. Det krävs alltid mer beslutsamhet och kraft att motverka sekulariseringen än att samverka med den.” Jag vill rekommendera er att läsa båda böckerna för att få lite olika perspektiv på vad sekularisering innebär. Gunilla Arlinger En läsares pilgrimsvandring Hur gör du när du befarar att en författare tänker låta bokens huvudperson göra bort sig å det gruvligaste? Stänger resolut boken och skänker den till Bra och Begagnat? Läser vidare med bara ett öga? Harold Fry och hans osannolika pilgrimsresa av Rachel Joyce, var en bok som jag efter ett tag läste vidare med vänster öga. Jag är glad att jag fortsatte. Att en författare kan inbilla läsaren att det är på riktigt, det som boken skildrar, är ett gott betyg. På många ställen i handlingen oroade jag mig för hur Harold och andra skulle göra. Harold Fry gör verkligen en pilgrimsvandring genom England och möter där i John Bunyans efterföljd vägval och frestelser men fullföljer vandringen tills han når målet. Fast Evangelistens roll är här delad av många. Göran Strömberg

[close]

p. 5

Programbilaga 27 nov 2016  5 mar 2017 5 NOVEMBER 26 lö 10–12.30 Torgkaffe Soon Gospel 27 sö 11.00 Adventsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Kören och Soon Gospel Stråkmusiker Kyrkkaffe DECEMBER 3 lö 10–12.30 Torgkaffe Adventssånger 4 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Joel Miller Sång: Norrköpings Vokalensemble Kyrklunch (se separat info) 5 må14.00 Måndagsträffen Jultraditioner 9 fr 19.00 Julkonsert Studentkören SKÖN 10 lö 10-12.30 Torgkaffe Lucia 19.00 Julkonsert Studentkören SKÖN 11 sö 18.00 Christmas Carols Julens sånger och texter på engelska. Te/kaffe och mince pies 13 ti 19.30 Luciakonsert Bel Cantokören 17 lö 10–12.30 Torgkaffe Frälsningsarméns brass 18 sö 11.00 Vi sjunger in julen Predikan: Margaretha Rudén Kören, Förenade Brass Kyrkkaffe lö 24 11.00 Julbön i Immanuelskyrkan Samling vid krubban Familjen Per Jennervall 25 sö 08.00 Julotta Predikan: Margaretha Rudén Sång och musik: Emma Hernelid och Per Rikardson Julottekaffe. Tag med av ditt julbröd 31 lö 16.00 Nyårsbön i Immanuelskyrkan Åke och Mats Jansson JANUARI 1 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Per Rikardson Kyrkkaffe 6 fr 15.00 Julfest för alla Bull- och kakknytis 8 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Seta Seropian Kyrkkaffe 15 sö 11.00 Missionsgudstjänst Kongo i fokus, Ingegerd Rahm Sång: Pernilla Christians Kyrkkaffe – Fest för Dede “Mimmi” Lytonda 22 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Lillemor Appelvang Kyrkkaffe Små Frön 23 må14.00 Måndagsträffen Tre samekvinnor på vift i Kapstaden Greta Kadddik 28 lö 10–12.30 Torgkaffe 29 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Kyrkkaffe Kyrklunch den 4 december Jag fick ett mail från en av våra syriska vänner. I mailet stod det så här: ”Jag tänker mycket på människor som bor under kriget i Syrien. De flesta blir fattiga. Jag har inte pengar för att hjälpa dem men jag tänker om jag kan göra nåt t.ex. en dag kan jag laga mat ris och kyckling med gurka och yoghurt och bjuda människor. De betalar t.ex. exempel 100 kr. Sen skickar vi pengarna till Syrien och delar ut dem till några fattiga familjer före jul. Jag har pratat med två bra personer från min gamla grupp i min kyrka i Syrien att jag ska försöka göra nåt med kyrkan här och om det går bra skickar vi pengar. Jag bad dem titta omkring vilka familjer som behöver lite pengar, eftersom man tyvärr inte kan hjälpa alla.” Söndagen den 4 december kommer denna kyrklunch att serveras efter gudstjänsten i stället för kyrkkaffe. Anmäl dig gärna senast den 1 december antingen genom att skriva på en lista som ligger på kyrktorget eller en lista i Café Vetekornet. Det går bra att anmäla sig till expeditionen också. Välkomna! Gunilla Arlinger

[close]

p. 6

6 Programbilaga 27 nov 2016  5 mar 2017 FEBRUARI 4 lö 10–12.30 Torgkaffe 14.00 Församlingens årsmöte 5 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Evelina Karlsson Kyrkkaffe Småfrön 6 må14.00 Måndagsträffen Mitt liv Berit Malmqvist 7 ti 18.00 Vardagsmässa 11 lö 10–12.30 Torgkaffe 12 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Kyrkkaffe 18 lö 10–12.30 Torgkaffe 19 sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar Frida L Petersson m.fl. Kyrkkaffe 20 må14.00 Måndagsträffen Sånger och historier Gunnel Enstedt och Seniorkören 25 lö 10–12.30 Torgkaffe 26 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Kyrkkaffe MARS 4 lö 10–12.30 Torgkaffe 5 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Kyrkkaffe Småfrön Församlingens offerdagar 27 nov 1:a Advent 4-5 februari Årsmöteshelgen Deltagande i nationella offerdagar 15 jan Equmeniakyrkans internationella mission Med reservation för eventuella förändringar. Se också Centrumkyrkans hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se Alla kulturprogram i samarbete med Gospelmässa Söndagen före domsöndagen framförde Soon Gospel en gospelmässa av Henrik Mossberg. Ordet mässa kommer av medeltidens missa som i sin tur kommer från latinets mittere. Egentligen betyder mittere ’skicka bort’ eller ’låta gå’ och användes i avslutningsfrasen ”Ite, missa est!”, ”Gå, församlingen är utsänt!”, vilket från början var vanliga avslutningsord vid gudstjänster. Missa kom senare att beteckna gudstjänsten som helhet istället för avslutningen, och försvenskningen mässa används likaledes, alltså en komplett gudstjänst. Reformatorerna Luther, Calvin och Zwingli, däremot, lärde att mässan främst var en måltid, därav det protestantiska bruket att benämna mässan som natt- vard. Lutheranerna företräder i likhet med de Romersk-katolska och Ortodoxa kyrkorna en tro på att brödet och vinet i och med instiftelseorden verkligen är Kristi kropp respektive blod. De reformerta (Calvins och Zwinglis efterföljare) avvisar denna tanke och menar att talet om ”Kristi kropp och blod” endast är symboliskt. Hur som helst, en måltid äter vi enligt vår nutida tradition vid ett bord, där måltiden står uppdukad. Bordet borde sålunda vara medelpunkten vid måltiden. Jag vet att det är ont om plats framme i kyrkan men det borde ha varit möjligt att ha nattvardsbordet på en central plats, som medelpunkt. Att Soon Gospel tar sig an en gospelmässa som projekt är lov- värd och Henrik Mossbergs musik kan vara såväl medryckande som meditativ. Dessutom var det klangliga resultatet över förväntan. Och det är rätt skönt när man kan klara ett sånt här projekt med helt egna resurser, såväl vad gäller solister som instrumentalister. Sedan medeltiden har det varit meningen, att samtliga mässpartier skall sjungas av församlingen. De medryckande synkoperna i gospelmässan kunde vara svåra att hänga med i och jag saknade Heligsatsen som församlingssång. Men med nattvardsbordet i centrum och färre synkoper har undertecknad "70+" kanske en bättre chans att delta när det är dags för nästa mässa? Henric de Koster

[close]

p. 7

Församlingsnytt 7 HÖGTIDSDAGAR HEMGÅNGNA VIGSEL ADRESSKALENDERN FVU för vår ungdom 14 feb kl. 18.00 årsmöte Centrumkyrkan i Norrköping Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan. Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta. Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011. UTMANING! Som vi hört så ofta från vår högt värderade kassör och kassaförvaltare så fattas det pengar för att den av församlingen antagna budgeten skall gå ihop. Det är ju vi gemensamt, som tillsammans har beslutad om en budget på vårt årsmöte. Eftersom det är ett gemensamt beslut bör det även vara ett gemensamt ansvar att budgeten går ihop. Jag tror att var och en förstår, att om vi tär på vårt kapital finns det inom en relativ snar framtid inget kapital kvar att ta utav. Jag utmanar var och en, som hittills inte gör någon månatlig automatisk överföring till församlingen att lägga in ett autogirouppdrag på 50 kronor i månaden. Själv tänker jag lägga in ett uppdrag på 100 kronor/ månaden. Har du möjlighet att istället ge ditt bidrag skattevägen genom kyrkoavgiften vore det ännu bättre. Blanketter för att fixa detta finns på kyrktorget. Låt oss hjälpas åt att budgeten i alla fall går ihop för vår kassör! Henric de Koster PS Bankgironumret till församlingen är 841-4377. Komplettera gärna uppdraget med texten ”Månadsgåva”. DS Tack Vi vill tacka alla som hedrat Elisabeths minne genom hälsningar, blommor eller gåvor till Centrumkyrkans arbete för flyktingar. Det är och har varit till mycken hjälp i den stora tomheten. Göran Strömberg, Lina Asserhed, Marit Sjöström Valberedningen 2017 Vi i valberedningen behöver få veta om du som är med i ett utskott, i styrelsen eller har en annan vald funktion i församlingen och INTE önskar fortsätta med den under 2017 eller om du (vad glada vi blir) önskar gå in i någon annan/ny uppgift. Hör av dig till någon av oss senast 18 december: claesjonsson@telia.com gunilla.skogwik@hotmail.com stickhult@gmail.com (Johan Ö) monika.svard@edu.norrkoping.se Årsmöteshandlingar Inför årsmötet sammanställs en årsberättelse som ger en inblick i allt som pågår i vår församling. Skicka ditt bidrag till sianpe@gmail.com senast 19 januari. Siân de Koster

[close]

p. 8

8 Ungdomssidan True Travel-reseprojekt Sedan min start här i Centrumkyrkan så har det gått som en berg-o-dalbana med besökarantalet i ungdomsgruppen. Det senaste året har det inte gått så mycket uppåt utan mest ner. Vi fick helt enkelt inse faktum  det finns ett stort generationsglapp i vår församling just nu. Vad ska vi göra då? Jo, vi startar nånting som inte alls är som de klassiska tonårskvällarna, vi förbinder oss inte till att ses samma dag varje vecka, men ändå något som är attraktivt för de unga som fortfarande vill vara med. Låt mig presentera: True Travel! Vi jobbar i projektform. Målet är att komma iväg på en resa tillsammans men innan dess måste de ”arbeta” för att få ihop tillräckligt med pengar för att täcka kostnaderna. Ungdomarna ska få fylla i en projektbeskrivning, och i dagsläget är dom i full fart med att sälja kakor/godis m.m. från Kakservice AB. Idéerna ska komma från ungdomarna själva och de måste vara den drivande kraften. Än så länge har vi inte fastställt vart resan bär, men vi har ett antal förslag som vi jobbar med. Ungdomarna har många goda idéer och ni kommer säkert stöta på projektet på ett eller annat sätt. I vår kommer de bl.a. försöka anordna ett disco för ungdomar med funktionsnedsättningar, skapa en ”eventgrupp” där de tillsammans sätter en repertoar och erbjuder sig att underhålla på t.ex. en konferens, kalas eller liknande. Vill du hjälpa de här ungdomarna att nå sitt mål, stöd True Travel! Köp kakor av oss, hyr in oss på ett barnkalas eller dela dina goda idéer/tips/råd. Små Frön … barnens egna gudstjänst här i Centrumkyrkan. Alla barn är välkomna (under 3 år i sällskap av en vuxen). I höst har undervisningen handlat mycket om bröderna Esau och Jakob som det står om i Första moseboken i Bibeln. Det är en spännande berättelse och vi har använt oss av olika verktyg för att göra den här berättelsen intressant för barnen. Dans, sång och lek har också fått ta stor plats. Besökarantalet har inte varit så högt nu i höst, men oavsett så finner vi det här värdefullt, fint och viktigt för våra små besökare. Vi vill att kyrkan ska vara en plats där alla får ”ta plats”, både stora som små. Vi kommer att avsluta terminen den 20 november med gudstjänst i Café Vetekornet. Till våren behöver vi fler ledare till Små Frön, du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. Ett gott hjärta och barnasinne räcker långt. Datum för vårens träffar: 22 jan 5 feb 19 feb Gudstjänst för alla åldrar 5 mars 19 mars 2 april avslutning Lucia Lördagen den 10 december kommer det att vara Luciafirande på Torgkaffet. Alla barn och ungdomar som är intresserade att vara med i luciatåget, prata med Britt Eriksson eller Frida L Petersson. En inbjudan kommer att skickas ut. Det brukar bli fantastiskt bra, så häng på du också! Guds rika välsignelse- Frida Centrumkyrkan i Norrköping S:t Persgatan 113 602 33 Norrköping Bg: 841-4377 Bank: 6591-161 094 562 Swish 123 219 60 38 Tel: 070-393 82 88 E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se Caféföreståndare Åsa Börjesson Tel. Café 011-13 58 32 vetekornet@vetekornet.se www.vetekornet.se Övriga telefonnummer Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32 Expeditionen är öppen tis–tors 8.30–9.30, 10.00–11.30 Besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan. Pastor Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88 pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se Barn- och ungdomsledare Frida Lundstedt Petersson, tel: 072-228 22 88 ungdomsledare@centrumkyrkan-norrkoping.se Expeditionssekreterare Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88 Redaktionskommitté: Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran Strömberg. Manusstopp nästa nr: 17 februari 2017 Ansvarig utgivare: Claes Jönsson

[close]

Comments

no comments yet