Informatiebulletin december 2016

 

Embed or link this publication

Description

Informatiebulletin van de personele parochie H. Jozef bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam

Popular Pages


p. 1

Sint-Jozefparochie R.-k. personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk te Amsterdam Amstelveenseweg 161-163 Telefoon 020-6629470 1075 XA Amsterdam Internet www.agneskerk.org E-mail oudemis@agneskerk.org Bank NL48 ABNA 0589 9700 89 Parochie H. Jozef NL58 INGB 0005 4404 82 Stg St-Petrusbroederschap NL Kalender Donderdag 1 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 2: H. Bibiana, maagd en martelares – Eerste vrijdag, toegewijd aan het heilig Hart van Jezus 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Uitstelling van het H. Sacrament 15.00 uur: Rozenkrans van Barmhartigheid Zaterdag 3: H. Franciscus Xaverius, belijder – Eerste zaterdag, toegewijd aan het onbevlekt Hart van de H. maagd Maria 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Zondag 4: Tweede zondag van de Advent 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 5: H. Sabbas, abt – Geen H.H. Missen Dinsdag 6: H. Nicolaas, bisschop en belijder 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 7: H. Ambrosius, bisschop, belijder en Kerkleraar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 8: Onbevlekte Ontvangenis van de H. maagd Maria, feest 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 9 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 10: H. Melchiades, paus en martelaar 12.00 uur: Gelezen H. Mis (niet om 11.00 uur) Zondag 11: Derde zondag van de Advent 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 12 – Geen H.H. Missen Dinsdag 13: H. Lucia, maagd en martelares 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 14: Quatertemperwoensdag 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 15 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 16: Quatertempervrijdag – H. Eusebius, bisschop en martelaar 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 17: Quatertemperzaterdag 10.00 uur: Gelezen H. Mis 11.00 uur: Lezing Sint-Nicolaasacademie (pastorie) 11.00 uur: Gelezen H. Mis December 2016 Zondag 18: Vierde zondag van de Advent 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Gezongen Hoogmis Maandag 19 – Geen H.H. Missen Dinsdag 20 11.00 uur: Gelezen H. Mis 12.00 uur: Catechese voor volwassenen (pastorie) Woensdag 21: H. Thomas, apostel 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 22 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 23 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 24: Vigilie van Kerstmis 11.00 uur: Gelezen H. Mis 22.15 uur: Kerk open 22.40 uur: Samenzang van Kerstliederen 23.00 uur: Plechtige gezongen Nachtmis Zondag 25: Hoogfeest van Kerstmis – Geboorte van onze Heer Jezus Christus 10.30 uur: Rozenkransgebed 11.00 uur: Plechtige gezongen Dagmis Maandag 26: H. Stefanus, eerste martelaar – Onder het Octaaf van Kerstmis – Tweede Kerstdag 11.00 uur: H. Mis met samenzang Dinsdag 27: H. Johannes, apostel en Zalig Kerstmis evangelist – Onder het Octaaf van Kerstmis 11.00 uur: Gelezen H. Mis Woensdag 28: H.H. Onnozele Kinderen – Onder het Octaaf van Kerstmis 11.00 uur: Gelezen H. Mis Donderdag 29: Onder het Octaaf van Kerstmis – H. Thomas, bisschop en martelaar 11.00 uur: Gelezen H. Mis Vrijdag 30: Onder het Octaaf van Kerstmis 10.30 uur: Lof 11.00 uur: Gelezen H. Mis Zaterdag 31: Onder het Octaaf van Kerstmis – H. Silvester I, paus en belijder - Oudejaarsdag 11.00 uur: Gelezen H. Mis, aansluitend plechtig Oudejaarslof met gezongen Te Deum. Biechtgelegenheid Er is dagelijks biechtgelegenheid vanaf een half uur voor iedere H. Mis of na (telefo– nische) afspraak.

[close]

p. 2

Van de pastoor Beminde gelovigen, Aan het begin van de Advent, de tijd waarin wij in vreugde de geboorte van de goddelijke Verlosser verwachten, wens ik dat in ons allen een diep besef van de ware betekenis van de Menswording mag ontwaken en dat wij daaruit ons leven, ons doen en laten vorm zullen geven. Concreet betekent dit dat alles in ons op Zijn heilige Wil gericht zal worden, en dat de tijdelijke zaken afgestemd en onderworpen zullen worden aan wat nodig is om Zijn redding te verkrijgen. Het christendom is geen kerstboom waaronder geschenken naar eigen keuze geplaatst worden, maar het is de religie van de Waarheid. Gods geschenk aan ons is Zijn barmhartigheid, onder de voorwaarde dat wij in Zijn Waarheid willen leven. Met mijn priesterlijke zegen, Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor Van de bisschop Op vrijdag 11 november heb ik in de Sint-Agneskerk in Amsterdam het heilig vormsel toegediend in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus aan vijf kandidaten van verschillende leeftijden. Tijdens de vormselplechtigheid die – zoals gebruikelijk in de Tridentijnse vorm – buiten de heilige Mis plaatsvond, werden de gezangen uitgevoerd door de Cantores Sancti Gregorii. De viering begon met de oratie van de heilige Agnes en het Veni Creator waarna ik een preek heb gehouden over de betekenis van het vormselsacrament, waardoor de vormelingen meer gelijkvormig worden aan Christus en op bijzondere wijze tot priester, koning en profeet worden aangesteld om van hun leven een eredienst en getuigenis te maken. In de buitengewone vorm wordt bij de vredewens ook de zogenoemde ‘ridderslag’ gegeven die eraan herinnert dat de vormelingen de goede strijd van Christus moeten strijden en moeten vechten tegen het kwaad. Aan het einde van de viering werden de geloofsbelijdenis, het Onze Vader en het Wees Gegroet gezamenlijk met de vormelingen gebeden als de gebeden die hun bijzonder worden toevertrouwd voor het dagelijks leven. Mgr dr J.W.M. Hendriks, hulpbisschop Haarlem-Amsterdam Sint-Nicolaasacademie Het najaarsprogramma 2016 van de SintNicolaasacademie heeft als hoofdonderwerp ‘de sacramenten’. Op zaterdag 17 december spreekt onze pastoor over het doopsel, dat de mens maakt tot christen en tot lid van de Rooms-katholieke Kerk. Tevens zal hij het sacrament van het vormsel ter sprake brengen. Bruid van Christus Zoals sommigen van u al weten ben ik begin november naar Amerika vertrokken om in te treden bij een kloosterorde. Sinds ruim een jaar kom ik met mijn familie in de Agneskerk. Vijf jaar geleden heeft God ons weer thuisgebracht in de Rooms-katholieke Kerk, daarvoor waren we Protestant. Drie jaar geleden mocht ik de roepstem van mijn Bruidegom horen, maar pas nadat wij de Tridentijnse Mis ontdekten wist ik het zeker: hier moet ik zijn. Ik ben aangenomen bij de Benedictinessen van Maria, Koningin van de Apostelen, in Missouri, Amerika. Deze orde is 20 jaar geleden begonnen onder de bescherming van de Petrusbroederschap en telt al bijna 30 zusters. De zusters zoeken boven alles een leven in vereniging met God in het gebed, en helemaal toegewijd aan de Koningin van de Apostelen willen zij zijn wat Maria was voor de vroege Kerk: een liefdevolle en gebedsvolle steun voor de Apostelen, de priesters. Om hen op te vangen hebben zij bij het klooster een retraitehuis. Ik zie er heel erg naar uit om mij door deze zusters te laten vormen tot een waardige bruid voor haar Bruidegom, mijn leven te offeren voor de redding van zielen, en in de stilte te bidden en te werken voor alle noden in de wereld. Ik weet zeker dat mijn roeping een vrucht is van onder meer uw gebeden en wil u daarom ook aanmoedigen om met nog meer vuur te bidden, maar ook regelmatig te biechten. Hoe meer we namelijk in Gods genade leven hoe krachtiger onze gebeden zijn. De heilige maagd Maria was immers vol van genade en haar Zoon weigerde haar niets waar zij om vroeg. Ik wens u allen Gods rijke zegen en de liefdevolle bescherming van de heilige maagd Maria. Berdine Zoonen Kerk en pastorie zijn vanaf 13.00 uur gesloten tussen maandag 26 december en zaterdag 7 januari.

[close]

Comments

no comments yet