Caspian Ecology 2016 Official Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

Caspian Ecology 2016 Official Catalogue

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

1

[close]

p. 4

2

[close]

p. 5

3

[close]

p. 6

4

[close]

p. 7

5

[close]

p. 8

Salamlama məktubları Hörmətli Sərgi iştirakçıları! Sizi “Caspian Ecology” 2016 - 7-ci Azərbaycan Beynəlxalq Ətraf Mühit Sərgisinin açılışı münasibəti ilə salamlayıram. Çox fərəhləndirici haldır ki, ölkəmizdə ətraf mühit mövzusuna həsr olunmuş sərgilərin keçirilməsi artıq ənənəyə çevrilmişdir. Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən xalqımızın rifahının yaxşılaşdırılması naminə səmərəli istifadə məsələləri ölkəmizdə aparılan sosial-iqtisadi islahatlarda mühüm yer tutur. Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən başlanılan işlər Azərbaycan Respulikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. İqtisadiyyatın inkişafının nəticəsi olaraq gəlirlərin qeyri-neft sektoruna, ətraf mühitlə bağlı problemlərin həllinə yönəldilməsi ekoloji layihələrin həyata keçirilməsi imkanlarını xeyli genişləndirmiş, təbii ehtiyatların, su, torpaq, hava kimi əvəzsiz sərvətlərin, meşələrin və biomüxtəlifliyin mühafizəsi sahəsində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş və bu istiqamətdə işlər davam etdirilməkdədir. Başqa sahələrdə olduğu kimi, bu istiqamətdə də səmərəli idarəetmə sisteminin yaradılması və keçmişdən miras qalmış ekoloji problemlərin aradan qaldırılması Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq miqyasda nüfuzunun artmasına təkan vermişdir. Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə məqsədilə müasir texnologiyaların tətbiqi bu sahədə daha yüksək nəticələrin əldə olunmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması, tullantı sularının təmizlənərək yaşıllıqların suvarılmasında təkrar istifadəsi, alternativ enerji mənbələrindən istifadə və s. sahələrdə layihələr icra edilir. Zaman keçdikcə yeni tələblər ortaya çıxır və onların həlli üçün yeni metodlardan istifadə olunmasına ehtiyac yaranır. Elm və texnikanın son nailiyyətlərindən istifadə etməklə ölkəmizdə ekoloji tarazlığın bərpa edilməsində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsində belə sərgilərin böyük əhəmiyyəti vardır. İnanıram ki, sayca yeddinci olan sərgidə də qarşıya qoyulan məqsədə nail olunacaq və bu tədbir ətraf mühitin sağlamlaşdırılması istiqamətində atılan növbəti addım olacaqdır. Ölkə Prezidentinin rəhbərliyi ilə sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində müəyyən olunmuş düzgün siyasət indiyə qədər ölkəmizə yalnız uğur gətirmiş və bu siyasətin tərkib hissəsi olan ekoloji durumun sağlamlaşdırılması və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsinə bundan sonra da nail olunacaqdır. Hamınıza ətraf mühitin sağlamlaşdırılması sahəsində qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatmağınızı, işinizdə və şəxsi həyatınızda uğurlar qazanmağınızı arzulayıram! Hüseyn Bağırov Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri 6

[close]

p. 9

Welcome letters Dear Exhibitors, I welcome you all to the opening of the 7th Azerbaijan International Environmental Exhibition, Caspian Ecology 2016. It is very gratifying to see that the organisation of exhibitions devoted to the environment has become a tradition in our country. Environmental protection, and the sustainable use of our natural resources in efforts to improve the well-being of Azerbaijani people, takes an important role in socio-economic reform in our country. The activities initiated by our National Leader Heydar Aliyev to improve the environmental condition have been successfully continued by Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan. Indeed, many important measures have been taken to protect invaluable natural resources such as water, soil and air, including forests and faunal biodiversity. Many projects to support the above-mentioned measures are being continued. Such important projects as the desalination of sea water, the reuse of treated wastewater for the irrigation of plants and the use of alternative energy sources are implemented using upto-date technologies. As is known, new requirements are emerging over time, which in turn involves the application of new methods to address challenges. Such exhibitions are of immense importance in terms of studying the experiences of developed countries in their application of the latest scientific and technological innovations to restore environmental balance in our country. I am confident that the goals to be achieved at this seventh exhibition will be the next step we take in the rehabilitation of our natural environment. The balanced policy defined in the field of socio-economic development of our country under the leadership of the President has met with nothing but success. As environmental situation and the efficient use of natural resources are an integral part of this policy, we look for ongoing achievement moving into the future. I wish you all to reach the goals that you have set for yourselves in the field of environment protection! Huseyn Bagirov Minister of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan 7

[close]

p. 10

Təşkİlat komİtəsİnİn salamlama məktubu Hörmətli xanımlar və cənablar! Sizi beynəlxalq tədbirlərin professional təşkilatçısı olan “Caspian Event Organisers” şirkəti adından “Caspian Ecology” 2016 - 7-ci Azərbaycan Beynəlxalq Ətraf Mühit Sərgisində salamlamağa çox şadıq. Caspian Ecology sərgisinin hər il keçirilməsi yerli və beynəlxalq şirkətləri bir məkanda toplamaqla müxtəlif ölkələrin ən müasir texnologiyaları ilə tanış olub ölkəmizdə tətbiqində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Üç gün sərgi müddəti ərzində bu sahədə fəaliyyət göstərən peşəkar mütəxəssislərin qarşılıqlı şəkildə fikir mübadilələrinin aparılması, ətraf mühit texnologiyaları üzrə ən müasir avadanlıqların, məhsul və xidmətlərin nümayişi, iştirakçı və ziyarətçi qismində çıxış edən iş adamlarının bir araya gəlməsi işgüzar əlaqələrin qurulmasına və möhkəmləndirilməsinə geniş imkanlar yaradacaqdır. “Caspian Ecology” 2016 sərgisi Almaniya, Böyük Britaniya, Danimarka, Çexiya, Türkiyə və sair ölkələrin iri şirkətlərinin yeni xidmət və məhsullarını təqdim edəcək. Fürsətdən istifadə edərək, tədbirin təşkilində bizə göstərdiyi yüksək dəstəyə görə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə öz dərin minnətdarlığımızı və ehtiramımızı bildiririk. Sərgi iştirakçılarına və ziyarətçilərə isə uğurlu və səmərəli iş birliyi arzulayırıq. Ən xoş arzularla, Təşkilat Komitəsi 8

[close]

p. 11

A Message from the Organisers Dear Ladies and Gentlemen, On behalf of Caspian Event Organisers, a professional event organiser, we are very pleased to welcome you to Caspian Ecology 2016, the 7th Azerbaijan International Environmental Exhibition. The annual staging of the Caspian Ecology exhibition is very important for getting acquainted with modern technologies and their application in our country, bringing together local and international companies at a single venue. The exchange of views with professionals working in this field; the demonstrations of up-todate environmental technologies, products and services; exhibiting and visiting businessmen - all will come together to create opportunities for the establishment and strengthening of business relations during the three working days of the exhibition. New services and products from large companies from Germany, Great Britain, Denmark, the Czech Republic, Turkey and other countries will be presented at the Caspian Ecology 2016 exhibition. We would like to take this opportunity to express our deep gratitude to the Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan for the high level of support it has provided to us during the organisation of this event. We hope that all of the exhibition’s participants and visitors enjoy a successful and productive time at the exhibition. Yours sincerely, The Organising Committee 9

[close]

p. 12

10

[close]

p. 13

11

[close]

p. 14

ƏSAS GİRİŞLƏR MAIN ENTRANCES YANĞIN ÇIXIŞLARI FIRE EXIT Pavİlyonun Planı • Floorplan of the Pavilion www.caspianecology.az CASPIAN ECOLOGY 12 MEDİA / MEDIA

[close]

p. 15

www.caspianecology.az İştİrakçıların Sİyahısı • List of Exhibitors № stend İŞTİRAKÇILAR Stand № EXHIBITORS № stend İŞTİRAKÇILAR Stand № EXHIBITORS 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 1024 1026 1028 1030 1032 1034 1036 1037 1038 1039 1040 1042 1044 1102 1108 1112 1114 1118 1120 DIKKAN A.S. 1122 MINISTRY OF ECOLOGY AND KANEX KROHNE ANLAGEN NATURAL RESOURCES OF THE EXPORT GMBH REPUBLIC OF AZERBAIJAN DOGUS VANA / DVD VALVES 1124 EKOL ENGINEERING SERVICES CJSC ARKON FLOW SYSTEMS, S.R.O 1126 TAMIZ SHAHAR JSC BLUCAST JSC 1202 AZERTEXNOLAYN LLC UMWELT–UND INGENIEURTECHNIK 1204 AZERSU OJSC GMBH DRESDEN 1206 HERRENKNECHT AG ECOLEX ENVIRONMENTAL LAW 1210 BORTEK BORU VE TESISAT CENTER TEKNOLOJILERI DIS TIC. LTD. STI. ECOLIFE ECOLOGICAL PUBLIC UNION 1212 AZERBAIJAN CASPIAN SHIPPING CJSC DELEGATION OF THE EUROPEAN 1214 MINISTRY OF ECOLOGY AND UNION TO AZERBAIJAN NATURAL RESOURCES OF THE MINISTRY OF EDUCATION OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC OF AZERBAIJAN REPUBLIC REPUBLICAN CENTRE OF ECOLOGICAL 1216 STATE OIL COMPANY OF EDUCATION AND EXPERIENCE AZERBAIJAN REPUBLIC (SOCAR) GREEN DOT TRADE AZERBAIJAN 1218 BP / AZERBAIJAN ENPI EAST FLEG II PROGRAM AZERBAIJAN NATIONAL CENTRE FOR ENVIRONMENTAL FORECASTING OF AZERBAIJAN REPUBLIC MEDİA / MEDIA WWF - AZERBAIJAN HAZARDOUS WASTES LLC P102 APA HOLDING EKOSFERA SOCIAL-ECOLOGY CENTER P104 DAY.AZ / TREND.AZ / MILLI.AZ ASPIPE P106 WORLD ECONOMICS LAMOR ECO EKOIL SCIENTIFIC-ECOLOGICAL SOCIETY MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN GIZ GRUNDFOS POMPA SAN. TIC. LTD. STI POLYMART LLC TURAN MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI IDEA PUBLIC UNION SOCAR-CNG SOCAR POLYMER 13

[close]

Comments

no comments yet