PELAN STRATEGIK PDTKS 2016 - 2020

 

Embed or link this publication

Description

PELAN STRATEGIK PDTKS 2016 - 2020

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Prakata 004 Tujuan Perancangan Strategik 005 Sejarah & Latar Belakang 006 Peta Daerah di Negeri Selangor 007 Peta Mukim di Daerah Kuala Selangor 008 Keluasan Daerah & Mukim 009 Jumlah Penduduk Mengikut Mukim Tahun 2011 010 Guna Tanah 011 Visi, Misi, Misi Perkhidmatan Pelanggan, Objektif 012 Piagam Pelanggan 021 Fungsi Agensi 022 Fungsi Bahagian / Unit 026 Stakeholders / Pelanggan 027 Halatuju Pelan Strategik 028 Objektif Strategik 029 Strategik & Pelan Tindakan 039 Carta Organisasi 040 Nilai-Nilai Bersama 042 Penutup KANDUNGAN

[close]

p. 3

PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR PRAKATA SHAMSUL SHAHRIL BADLIZA BIN MD NOOR A.M.S. Pegawai Daerah Kuala Selangor

[close]

p. 4

PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan segala nikmatNya ke atas setiap hambaNya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah saya bersyukur dengan izinNya, Pelan Strategik bagi tahun 2016 hingga 2020 Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor telah berjaya disiapkan. Selaku Pegawai Daerah Kuala Selangor, pelan ini merupakan watikah asas panduan kepada seluruh warga kerja jabatan ini dalam menuju kearah sebuah perkhidmatan awam yang terbaik melalui transformasi menyeluruh menjelang tahun 2020. Malahan, ianya adalah merupakan gabungan holistik beberapa idea, asas dan gagasan utama pentadbiran dalam memastikan pentadbiran awam negeri dapat meningkatkan lagi keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan bagi memenuhi hasrat dan ekspektasi tinggi daripada pelanggan dan stakeholders serta berada di landasan yang sama dalam memacu transformasi Daerah Kuala Selangor yang tercinta ini. Harapan saya agar segala teras, strategi dan pelan tindakan yang telah dizahirkan di dalam pelan ini akan dijadikan panduan serta pedoman oleh semua pihak dalam menjayakan semua agenda. Semoga segala usaha murni dan usaha gigih yang telah dan bakal kita lakukan mendapat keredhaan dan keberkatan di sisi Allah SWT jua. Pelan Strategik ini merupakan pelan yang menyeluruh yang mana telah mengalami pelbagai evolusi perubahan dan rombakan besar dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuklah peningkatan tahap kecekapan dan kompetensi pegawai serta pembudayaan program inovasi dan kreativiti. Sekian, Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

[close]

p. 5

PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR TUJUAN PERANCANGAN STRATEGIK 01 Menyediakan rangka kerja dan hala tuju yang jelas kepada organisasi dan warga kerja dalam merancang, melaksana serta memantau sistem penyampaian perkhidmatan masa kini dan akan datang ; 02 Meningkatkan tahap akauntabiliti organisasi dan warga kerja ; 03 Selari dengan keperluan stakeholders dan pelanggan 4

[close]

p. 6

PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 SEJARAH & LATAR BELAKANG Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor ditubuhkan pada tahun 1958 bertempat di Pekan Kuala Selangor. Pegawai Daerah Kuala Selangor yang pertama ialah Mr. Bellamy. Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor berpindah ke Kompleks Pejabat-Pejabat Kerajaan Daerah Kuala Selangor pada Tahun 1986. Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pengurusan Tanah dan Bahagian Pembangunan. Setiap bahagian diketuai oleh Ketua Penolong Pegawai Daerah. Daerah Kuala Selangor merupakan daerah yang ke 2 terbesar didalam Negeri Selangor dengan keluasan 121,696.17 hektar. 48% daripada keseluruhan daerah ini menjalankan kegiatan pertanian manakala 33.0% merupakan kawasan perhutanan. 5

[close]

p. 7

PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR PETA DAERAH DI NEGERI SELANGOR 6

[close]

p. 8

PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 PETA MUKIM DI DAERAH KUALA SELANGOR 7

[close]

p. 9

PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR KELUASAN DAERAH DAN MUKIM BIL. MUKIM KELUASAN (HEKTAR) KELUASAN (EKAR) 1 TANJONG KARANG 2 JERAM 3 IJOK 4 PASANGAN 5 BESTARI JAYA 6 HULU TINGGI 7 HUJUNG PERMATANG 8 API-API 9 KUALA SELANGOR 43,162.17 15,600.37 13,833.50 11,773.35 10,060.57 9,665.85 8,176.95 6,975.52 2,447.89 106,656.03 38,549.35 34,183.33 29,092.58 24,860.20 23,884.84 20,205.69 17,236.89 6,048.87 JUMLAH 121,696.17 300,717.78 Sumber : Degis, Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor 8

[close]

p. 10

PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 JUMLAH PENDUDUK MENGIKUT MUKIM TAHUN 2011 TANJONG KARANG 43,162.17 Ha 30,624 Orang HULU TINGGI 9,665.85 Ha 154 Orang HUJUNG PERMATANG 8,176.95 Ha 9,835 Orang KUALA SELANGOR 2,447.89 Ha 11,649 Orang PASANGAN 11,773.35 Ha 7,312 Orang BESTARI JAYA 10,060.57 Ha 24,584 Orang API-API 6,975.52 Ha 21,628 Orang JERAM 15,600.37 Ha 45,352Orang IJOK 13,833.50 Ha 54,119 Orang * Data kepadatan penduduk mengikut skala dari Jabatan Perangkaan tahun 2011 9

[close]

p. 11

PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR GUNA TANAH 10

[close]

p. 12

PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 VISI, MISI MOTO PERKHIDMATAN PELANGGAN & OBJEKTIF Visi  Menjadikan Kuala Selangor Sebuah Daerah Yang Unggul Dan Maju Dalam Aspek Pengurusan Tanah Dan Pembangunan Daerah Menjelang Tahun 2020 Misi  Mentadbir Pengurusan Tanah Dan Pembangunan Daerah Secara Efisyen, Profesional Dan Seimbang Ke Arah Kehidupan Yang Harmoni Dan Sejahtera 11

[close]

p. 13

PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR Moto  Terbaik Daripada kami Objektif  Mewujudkan Perkhidmatan Yang Cekap Dan Berkesan Dalam Aspek Pengurusan Kewangan, Pentadbiran, Sumber Manusia, Pembangunan Fizikal Dan Masyarakat Serta Pengurusan Tanah Di Daerah Kuala Selangor 12

[close]

p. 14

PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN BIL PERKARA Memastikan prestasi pengemaskinian Profil 1. Peribadi, Profil Perkhidmatan, dan Pengisytiharan Harta mencapai sekurang- kurangnya 99%. Menyediakan warga kerja yang berkemahiran dan 2. cekap dengan memastikan semua warga kerja menghadiri kursus. TEMPOH MASA 3 bulan 7 hari setahun 3. Menguruskan semua baucer bayaran dengan lengkap dan teratur. 8 hari dari penerimaan bil dan tuntutan 4. Memastikan kad jemputan bagi majlis anjuran jabatan diurus dengan teratur dan efisyen. 3 hari sebelum majlis Pengurusan Aduan Awam 5. a) Mengemukakan akuan terima b) Mengemukakan maklumbalas aduan. 6. Mengemaskini maklumat ke dalam Portal Rasmi Jabatan. 3 hari bekerja 15 hari bekerja 1 hari bekerja Perkhidmatan Meja Bantuan (Help Desk) ICT 7. a) b) Kritikal Sederhana c) Biasa 1 hari bekerja 3 hari bekerja 5 hari bekerja 13

[close]

p. 15

PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN BIL PERKARA 1. Memproses dan menimbang permohonan projek kecil yang diterima. TEMPOH MASA 4 minggu 2. Menguruskan pelaksanaan projek kecil yang telah diluluskan. 10 minggu 3. Menguruskan bekalan/projek kecil yang telah diluluskan di bawah peruntukan wakil rakyat. 2 minggu 4. Melaksanakan pembinaan rumah di bawah program Kerajaan Prihatin mengikut kelulusan Kerajaan Negeri. 4 minggu dari tarikh pelantikan kontraktor Memproses, menimbang dan memanjangkan permohonan 5. bantuan di bawah Program Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES). 5 hari bekerja 14

[close]

Comments

no comments yet