Balatoni Futár 2016. november

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2016. november

Popular Pages


p. 1

2016. november utár Balatoni horgász konferencia Korszerűsítik a kikötők védelmét Tihanyi őrtorony: ékkő a koronában Új sláger az Omegától: Az ötvenhatos lány

[close]

p. 2

Aktuális utár Horgászkonferencia Füreden Terítéken a balatoni halak királya Nemzetközi horgászturisztikai szempontból is komoly, eddig kevésbé kiaknázott lehetőséget jelent a Balaton; fejlesztése érdekében a balatoni halgazdálkodási társaság több mint háromszázmillió forint központi forrásban részesül – jelentette be Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára az október végén rendezett III. Balatoni Horgász Konferencián. A balatonfüredi eseményen az államtitkár hangsúlyozta: fontos, hogy a balatoni haltelepítésekhez szükséges alapanyagot a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. maga termelje meg. - Azon dolgozunk, hogy a két cégben meglévő értékek egy cégben összpontosuljanak, ami már kizárólag és kifejezetten a balatoni haltermelésre, a tóba telepítendő halmennyiség előállítására és horgászturisztikai fejlesztésekre koncentrál - mondta. Az államtitkár arról is beszámolt, hogy a balatoni halgazdálkodási társaságnak elkülönített több mint háromszázmillió forintot halgazdálkodási, élőhelyfejlesztési, horgászturisztikai beruházásokra, illetve a mögöttes tógazdasági fejlesztésekre kell fordítani. Jó döntésnek nevezte a nagyüzemi halászat leállítását a természetes vizeken, amelyet ismertetése szerint több felmérés, és a horgásztársadalom visszajelzései igazolnak. Beszélt arról is, hogy a Balatonon egyedi engedélyekkel ismét lehetővé kívánják tenni a rendezvényekhez kapcsolódó bemutató-halászatot – így például a tihanyi Garda fesztivál is megkaphatja ezt a kedvezményt. Álláspontja szerint a busával kapcsolatban szemléletleváltásra van szükség: nem a tóban lévő busák lehalászását kell szorgalmazni, hanem utánpótlásuk megszüntetését, hiszen a legújabb kutatások szerint a tóban lévő busa nem képes szaporodni. Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója előadásának témájaként egy aktuális kérdést választott. A hogyan kerül a balatoni fogas az asztalra felvetés kapcsán - a nemzetközi kitekintésnek köszönhetően - képet kaptunk arról is, hogy a világ élővizeinek jelentős részén halászati tilalom, illetve kvótarendszer van érvényben. A magyar tengeren közel három éve érvényes a halászati tilalom, s ezzel együtt új halgazdálkodási koncepció lépett életbe. A prioritást ennek megfelelően a horgászat, a halőrzés és a tógazdasági termelés jelenti. Az ökológiai jellegű halászat azonban nem szűnik meg, hiszen a busa és az angolna változatlanul célpontban marad. A vezérigazgató elmondta: a társaság munkáját annak ellenére éri kritika, hogy tevékenységüket az érvényes jogszabályok maradéktalan betartásával végzik. Ez az érdekek ütközésére vezethető vissza, a forrás pedig a tóparti étteremtulajdonosok körében található, akik a gasztro- nómiai kínálat bővítése érdekében szívesen szervíroznának asztalaikra balatoni fogast. Ebből az ízletes halból azonban napjainkban sincs a tóban az igénynek megfelelő mennyiség – a horgásznaplók tanúsága szerint évente mindöszsze ötven-hatvan tonna kerül a szákokba. A vendéglátósok egyébként korábban is csak minimális mennyiségben vásároltak a cégtől süllőt, holott éves szinten mintegy 60-80 tonnát dolgoztak fel konyháikban. A trend napjainkban sem változik: a balatoni rendezvényekre más forrásokból szerzik be a süllőt. Szári Zsolt reagált azon kezdeményezésre is, mely szerint legalizálni kellene a horgászok által kifogott kopoltyúsok eladását. Álláspontja szerint ezt számos egészség- 2016. november ügyi akadály nehezíti, s vélhetőleg hozzájárulna az adott vízterület „kifosztásához” is. Balogh Tibor, a Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének elnöke e tárgykörhöz kapcsolódva elmondta: nem támogatják sem a tavi halak balatoni „úsztatását”, sem a kereskedelmi célú pecázást. A horgászok évtizedes gondjait tolmácsolva javasolta azt is, hogy egy következő, hasonló fórumon vitassák meg a balatoni horgászkikötők fejlesztésének lehetőségeit. A konferencián bejelentették, hogy a balatoni horgászati célú halgazdálkodás kutatásainak és fejlesztéseinek céljaira 1,492 milliárd forint támogatást nyert a Stratégiai K+F kiválósága elnevezésű programban az Új Széchenyi Terv keretében a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezette konzorcium, amelynek további tagjai a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ - Halászati Kutatóintézet és a Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet. Ferincz Árpád, az egyetemi intézet kutatója előadásában kiemelte: a tó hasznosítása alapvetően változott meg az elmúlt évtizedekben. Napjainkban arra kell törekedni, hogy a tó eltartó képességének megfelelően nagyobb tömegekben és jó egészségben éljenek az őshonos halfajok. A horgászati célú hasznosítás erősítésének érdekében előtérbe kerül az ívóhelyek fejlesztése, a süllőfészkek számának növelése. A program keretében sor kerül a garda, a kősüllő, a sudár ponty genetikai vizsgálatára, s arra, miként lehet hasznosítani az invazív vándorkagyló fajokat haltakarmányozásra. A balatoni horgászok fórumán a részvénytársaság képviseletében Havranek Mihály a halőrzés tapasztalataitól, Nagy Gábor a műakadók vizsgálatáról és a horgászrend tervezett változásairól tájékoztatta a résztvevőket. A konferencia ars poetica-ja egyéb- 2

[close]

p. 3

2016. november utár Aktuális ként a hivatalos zárás Borbáth Balázs hal- után, folyosói beszél- preparátor és balatoni getésen hangzott el: horgász, aki alig négy- etikus magatartással, évesen fogta meg éle- önmérséklettel véd- te első halát a Dunán. jük együtt a Balatont. Kilencéves korától már rendszeresen a Bala- Balatoni Horgá- tonnál horgászott, Al- szatért életműdíj sóörsön előbb a pon- tyokra, majd később Szöllősi József és már a balinokra és a Borbáth Balázs kapta csukákra is komoly ve- idén a Balatoni Hor- szélyt jelentett. 1983 gászatért életműdíjat. A díjjal a Balato- Szöllősi József, Szári Zsolt vezérigazgató és Borbáth Balázs és 1997 között – már balatonfűzfői lakos- ni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. azok- horgász Egyesület ifjúsági felelőseként ként – a MOHOSZ balatoni bizottsága nak a munkáját ismeri el 2015 óta, akik egyengette az ifjú horgászok útját, ké- halőri állományának tagja volt. 1982 óta sokat tettek a balatoni horgászat nép- sőbb az egyesület elnökeként és a me- a balatonfűzfői horgászegyesület tagja, szerűsítéséért, a horgászélet szervezé- gyei szövetségben is szerepet vállal- 1989-től kezdve tag a tihanyi horgász egye- séért, a horgászifjúság oktatásáért. Az va élte meg, hogy a tagság 400-450 fő sületben is. Zákonyi Botond a Balaton és oklevelet és az azzal járó örökös balato- közöttire duzzadt. Vezetőségi tagsága vidéke című útikönyvben a Balaton egyik ni horgászengedélyt a III. Balatoni Hor- alatt készült el az első fonyódi horgász- legjobb horgászaként említi. A halra, mint gász Konferencián adta át a két hor- tanya 1964-ben, majd a jelenlegi he- hátrányos helyzetű játszótársra, valamint gásznak Szári Zsolt vezérigazgató. lyén lévő második is. Tizenhét évig volt asztalra kerülve, mint finom ételre egy- Szöllősi József, nyugdíjas matemati- a MOHOSZ Somogy Megyei Intéző Bi- aránt szeretettel tud gondolni, azaz tiszteli ka-fizika szakos tanár 1949 óta horgá- zottságának, majd a Horgászegyesüle- és védi a halakat amellett, hogy gasztronó- szik, 1961 óta a fonyódi horgászélet ak- tek Somogy Megyei Szövetségének el- miailag is profin bánik velük. tív szereplője. Előbb a Fonyódi Sport- nökségi tagja. Süli Ferenc Deák Ferencre emlékeztek Koszorúzási ünnepséggel emlékezett a napokban Deák Ferencre Keszthelyen a Nők a Balatonért Egyesület zalai csoportja. Az idén 15 éves közösség a fennállásának jubileuma jegyében tiszteleg mindazok előtt, akiknek korábban már emléket állítottak. A civil szervezet képviseletében Vetőné Zeke Erzsébet csoportvezető elmondta, hogy a haza bölcsének reliefjét 2003-ban állíttatták, a róla elnevezett keszthelyi utcában. Idén, halálának 140. évfordulója alkalmából emlékeztek meg az alkotásnál a szoros zalai kötődésű történelmi személyiségről. Az eseményen Cséby Géza irodalomtörténész mondott beszédet Deák életrajzának felidézésével, keszthelyi gimnazista életétől kezdve. A politikusi karrierje mellett puritán magánéletéről szóló, hiteles vagy kevésbé hiteles anekdotákat idézett fel, melyek a valós politikai cselekedeteivel együtt példázzák a nép szívéhez való közel állását. Az emlékhelyen a nőközösségi és a városvezetői képviselet helyezett el koszorút. Horányi 3

[close]

p. 4

Aktuális utár 2016. november Korszerűsíti a kikötők védelmét a Bahart Nem állapítható meg a hajózási cég felelőssége a földvári gyújtogatás ügyében A balatoni vitorláskikötők mindegyikében működik egy nagyobb, részben analóg, kisebb részben hibrid (analóg és IP) kamerarendszer, proximity kártya alapú beléptetőrendszer, illetve helyi épületvédelmi riasztórendszer. Ezt egy jelenleg Balatonbogláron 24 órán át működő diszpécserszolgálat fel- viszont már megtalálhatók lesznek a specifikusan e célra kiépített eszközök. A teljes, analitikákkal kialakított rendszert várhatóan 2017. március 1-én adják át, ám ezzel még koránt sem fejeződik be a legkorszerűbb eszközökkel történő fejlesztés. Kérdésünkre, hogy a földvári ügyben miként oszlik meg a biztosítá- nem anyagi kártérítésben fogalmazódik meg, hanem - fenntartva a jó partneri viszonyt - más, nem anyagi jellegű segítségnyújtásban. - A Bahart igyekszik minden tőle telhetőt megtenni a földvárihoz hasonló esetek elkerülése, megelőzése érdekében. Újragondolja a vitorláskikötői általános szerződési feltételeket, melynek során az elektromos hálózatok használatának szabályait is módosítja - szögezte le Kollár József, a hajózási társaság vezérigazgatója. GJA ügyeli - közölte lapunk kérdésére Kollár József, a Bahart vezérigazgatója, azt követően, hogy október 13-án éjjel egy ismeretlen (lapzártakor még körözött) személy felgyújtott egy földvári kikötőben horgonyzó vízitaxit, amelyről a lángok átcsaptak két vitorláshajóra. A hajózási cég vezetője ugyanakkor azt is elmondta: függetlenül a sajnálatos balatonföldvári esettől hat ütemben folytatódik a vitorláskikötők biztonságtechnikai rendszerének fejlesztése, melynek eredményeként az összes biztonságtechnikai eszköz és maga a rendszer is egy saját fejlesztésű felügyeleti szoftverbe kerül. Emellett a siófoki hajóállomás épületében felállítanak egy új, a kor valamennyi követelményének maradéktalanul meg felelő diszpécserközpontot. A víz felől ez idő szerint hagyományos kamerarendszer védi a kikötőket, az új felügyeleti rendszerben si (kártérítési) költség a károsult hajóhelybérlők és a szolgáltató között, Kollár József rámutatott: a hajózási cég rendelkezik a tevékenységéhez szükséges összeghatárig szóló felelősségbiztosítással, amely kiterjed minden olyan káreseményre, amelyben a társaság mulasztása, felelőssége teljes egészében vagy részben megállapítható. Ezen belül a jó partneri viszony megőrzése érdekében igyekszik mindkét károsult fél részére kielégítő megoldást találni, de ezt az adott esetekre vetítetten kezeli. A kikötő szárazföldi vagy vízi területén tárolt hajókra vagyonbiztosítást vagy cascot a hajótulajdonos köthet, a Bahart csak a saját hajóikra rendelkezik vagyonbiztosítással. - Mivel már minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy nem a hajózási társaság mulasztásából következett be a sajnálatos esemény, a károsultaknak nyújtandó segítség Életmentő napok Almádiban November első hétvégéjén életmentő napokat rendeztek Balatonalmádiban. A hasznos és látványos programok sorából a balesetmegelőzési előadások és bemutatók vonzották a legtöbb érdeklődőt. Az újraélesztés oktatás szakképzett dolgozók segítségével történt, a gyermekek pedig közelről is szemügyre vehették, beszállhattak a mentő-, tűzoltó- és rendőrautóba, valamint az Ábrahám lomac hajóra. A Vöröskereszt kamionjában pedig azok számára biztosítottak szakszerű hátteret, akik véradással kívántak segíteni a rászorulókon. Az esemény egyik csúcspontjaként a szervező Hunquest Hotel Bál Resort halljában Vastag Tamás énekes, színész defibrillátort adott át Joós Adél szállodaigazgatónak. Vastag Tamás és Jóos Adél szállodaigazgató 4

[close]

p. 5

2016. november utár Aktuális Ülésezett a Balatonfüredi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum A Balatonfüredi Rendőrkapitányság által kezdeményezett tanácskozáson a járás polgármesterei, önkormányzatok, intézmények képviselői, valamint a rendőrség társszerveinek delegáltjai vettek részt. A Balatonfüredi Járási Hivatalban megtartott rendezvény moderátora, Szekeres Kornél címzetes rendőr őrnagy ismertette a tanácskozás napirendi pontjait, majd a rendezvény elöljárója, Anda György rendőr ezredes, megyei megbízott rendőrfőkapitány köszöntötte a megjelenteket. Ezután a 2016. évi turisztikai szezonban a kiemelkedően teljesítő kollégák jutalmazására került sor, a Balatonfüredi Önkormányzat felajánlásának köszönhetően. Fischer Rajmund címzetes rendőr törzszászlós baleseti helyszínelőnek, és Megmondja Péter címzetes rendőr zászlós nyomozónak az elismeréseket Anda György rendőr ezre- des, megyei megbízott rendőrfőkapitány, és Tárnoki Richárd jegyző adta át. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság határvadászképzéssel kapcsolatos toborzási tevékenységről, valamint az illegális migráció balatonfüredi járást is érintő helyzetéről Fábián Mónika címzetes rendőr őrnagy, őr és járőrszolgálati alosztályvezető adott tájékoztatást a megjelenteknek. Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények módszereit, és a microcenzus lebonyolításával kapcsola- tos tudnivalókat Szekeres Kornél címzetes rendőr őrnagy megelőzési kiemelt főelőadó ismertette a megjelentekkel. Regdon László rendőr ezredes kapitányságvezető értékelte a balatonfüredi járás közbiztonságát a 2016. év első kilenc hónapjának adatai és mutatói tükrében, valamint ismertette a kapitányság előtt álló elvégzendő feladatokat. A napirendi pontokat követően a résztvevők kérdéseiket feltéve, véleményüket megfogalmazva szóltak hozzá az elhangzottakhoz, és vitatták meg a fel- merült problémákra adandó leghatékonyabb megoldásokat. A rendezvény elöljárója, Anda György rendőr ezredes, megyei megbízott rendőrfőkapitány zárszavában a folyamatos együttműködés és közös gondolkodás jelentőségét hangsúlyozva köszönte meg a jelenlévők aktív részvételét. Szendi Péter Boeing-búcsú Sármelléken A Lufthansa kivezeti flottájából a Boeing 737 típusú gépeit, amit az 1960as évek végén a légitársaság támogatásával fejlesztett ki a gyártó. Ez alkalomból a sármelléki Hévíz Balaton Airporton is elbúcsúztatták a Boeingeket, az eseményre két géppel érkezett a Lufthansa képviselete. A repülőtéren november 1-jén Frankfurtból érkező két B737-es gép landolt, fedélzetén a Lufthansa légitársaság személyzetének összesen 280 fős képviseltével, akik ezzel az úttal búcsúztatták az 50 éve használt típust. A cég frissíti flottáját, a B737-es gépeket eladják. A Hévízzel és a repülőérrel való hosszú, tartós kapcsolat révén került sor a látogatásra. A vendégeket a terminálban fogadta a fürdőváros képviseletében Papp Gábor polgármester. Személyes hangvétellel szólva mondta: több utazási emlék is fűzi a Boeingekhez, a reptérnek pedig a Lufthansával 20 éve van együttműködése, mialatt nagyon sok Boeing fordult meg a már több éve önkormányzati vállalkozásban működő repülőtéren. Az eseményt a városvezető Hévíz iránti gesztusként értékelve köszöntötte. A vendégeknek azzal kívánt kellemes időtöltést, hogy szerezzenek olyan élményeket, amelyek hatására a későbbiekben is visszatérnek majd Hévízre. A két gép egy éjszakát a repülőtéren töltött, Benkő Attila, a reptér igazgatója elmondta, ez is újdonságnak számít a reptér történetében. Az utasok Hévízen 3 szállodában ünnepelték a Boeing búcsút, majd november 2-án utaztak vissza Frankfurtba. Horányi Árpád 5

[close]

p. 6

Aktuális utár 2016. november Gardafesztivál - még hosszú jövő vár rá Tizenötödik alkalommal rendezte november elején Tihany a Gardafesztivált, az esztendő utolsó, nagy tömegeket vonzó programját. Idén Várpalota volt a félsziget díszvendége. A háromnapos rendezvénysorozat egyik látványos eleme volt a gardahalászat, melyet az érdeklődők sétahajóról tekinthettek meg. A hagyomány szerint a nem is olyan nagyon távoli múlt halászait a Visszhang-dombról „navigálták” társaik, akik azt figyelték, merre úsznak a halrajok Az ő sorsuk már beteljesedett... téli vermelő helyükre. Fontos volt ez, hiszen a megélhetés egyik forrása a hal volt, idegenforgalomról még nem beszélt senki. Éppen ezért is lehet célja a Gardáliának, hogy emléket állítson az elődöknek. Mára a Balaton, sőt, Magyarország egyik legnagyobb szezonhosszabbító eseményévé nőtte ki magát a Gardália - mondta köszöntő beszédében Tósoki Imre, Tihany polgármestere, aki a rendezvény múltját is felidézve kijelentette: a kö- zösségi összefogásnak, a helyi civil szervezeteknek köszönhetően hatalmas rendezvénnyé nőtt a fesztivál. Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Kis Miklós Zsolt többek közt elmondta: Tihanyban egy olyan hagyományőrző rendezvénynek lehetünk a részesei, ami egyedülálló élményeket rejt magában. Apáról fiúra szálltak a halászat hagyományai, fortélyai. Az idő múlásával ez a hagyomány a feledésbe merült volna, ha nem lennének olyan rendezvények, amilyen a tihanyi. A Gardália díszvendége Várpalota volt. A város polgármestere, Talabér Márta a Nagy László Művelődési Házban rendezett értéktár kiállítás fontosságát méltatta. „Az itteni rendezvény is azt mutatja, hogy nagyon fontos lajstromba venni mindazokat az értékeket településenként, megyénként és országos szinten is, amelyekkel rendelkezünk, mert úgy lehet turizmust fejleszteni, úgy lehet egy településnek arculatot adni, ha a régi értékeinket, hagyományainkat, emlékeinket megpróbáljuk megőrizni. Tihany ebben nagyszerű példát mutat.” A palotaiak Bányász fúvószenekarukkal és néptáncegyüttesükkel mutatkoztak be nagy sikerrel. A korábbiaknál szerényebb fogás az apátság kéttornyú templomába vándorolt, ahol Korzenszky Richárd perjel mondott szentmisét, majd áldotta meg a halat és az újbort. „A szőlőnek törődésre van szüksége, hogy ne pusztuljon el. Így vagyunk mindannyian az élettel is. Időre van Mesterek kezemunkája nyomán sülnek át a halacskák Tekintélyes méretű sütőipari remek - természetesen levendula fölhasználásával Így kell a halat kínálni... szükségünk, odafigyelésre van szükségünk, egymással való törődésre van szükségünk. Itt, most, azért, hogy legyen majd az utánunk következők számára is élhető föld, élhető vidék” - mondotta. A hagyományoknak megfelelően a menet a Visszhang-dombra vonult, ahol szőlővenyige parazsa fölött, szakavatott előkészítés után sültek a halak. A rendezvénysátorban a Vinitores Tychonienses Borlovagrend egy karcagi borászt, Nyíri Lászlót, valamint a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatóját, Varga Lászlót vette fel soraiba ünnepélyes ceremónia keretein belül. A Gardália számos kísérőprogrammal, halételek készítésének versenyével vendégelte meg az érdeklődőket. Zatkalik 6

[close]

p. 7

2016. november utár Szobrot kapott az ötvenhatos mártír Települések Balatonalmádi Város Önkormányza- ta néhai Ungár Józsefnek, a kommunista diktatúra ellen az 50-es években kifejtett tevékenysége elismeréseként posztu- musz „Balatonalmádi Város Díszpolgára” kitüntetést adományozott. A kitüntetést az október 23-i nemzeti ünnep alkalmá- ból rendezett megemlékezésen Keszey János polgármestertől a mártír egykori elítélt-társa, Hatvári Hugó vette át. Az önkormányzat a Közép- és Kelet- európai Történelem és Társadalom Ku- tatásáért Közalapítvány által kiírt pályá- zat támogatásával „Balatonalmádi „Büsz- keségpont”-ot, Ungár József emlékmű- vet avatott a Szent Erzsébet ligetben. Ungár József (1932-1953) Vörösberényben született 1932-ben. Di- ákévei után sportszervezőként dolgo- zott Veszprémben. A II. világháború utá- ni Magyarországon fokozatosan kiépülő kommunista diktatúra miatt egyre töb- ben – köztük Ungár József is – érezték elviselhetetlennek a terrort, s próbáltak meg valamit tenni ellene. Ungár József 1951-ben hozott létre először Magyar Partizánszövetség, majd később Magyar Nemzetvédelmi Szö- vetség néven fiatalokból álló szerveze- tet. Az iskolás évek a szervezkedés szem- pontjából meghatározóak voltak, hiszen a résztvevők közül többen együtt jártak általános iskolába. Volt néhány kézifegy- verük is, de jelentős fegyverkészlettel nem rendelkeztek. Az Államvédelmi Ha- tóság hamar felgöngyölítette a szerveze- lanra változtatták, Ungár József és Bata tet, s 1952 őszén mindenkit letartóztat- Ferenc halálos ítéletét helyben hagyták. tak. A fiatalokat az Andrássy út 60-ba (a Ungár Józsefet 1953. augusztus 18-án mai Terror Házába) hurcolták, majd miu- 21 óra 40 perckor Budapesten, a Fő ut- tán válogatott kínzásoknak vetették alá cai börtönben felakasztották. Sírhelye is- a foglyokat, 1953-ban hadbíróság elé ál- meretlen, kopjafája a vörösberényi teme- lították őket. tőben áll, neve és arcképe a Terror Háza A vádirat szerint: „Ungár József 1951 emlékfalán látható. áprilisában lét- rehozott egy de- mokráciaellenes fegyveres szervez- kedést, amelynek feladata volt egy harmadik világ- háború esetén tá- mogatni az impe- rialista haderőket, és terrorcselekmé- nyeket végrehaj- tani a szovjet és magyar katonai alakulatok ellen“. Hatvári Hugó Jenő vette át a kitüntetést A budapesti hadbíróság 1953. febru- Ungár Józsefet így méltatta a Terror ár 5-én tartott zárt tárgyalásán hat, fegy- Háza főigazgatója, Schmidt Mária egy veres szervezkedéssel vádolt fiatalt ítélt 2012-es nyilatkozatában: „Az Andrássy el: Bata Ferenc iskolai tanulót kötél álta- út 60. a két totális diktatúra szimbólu- li halálra, Ungár József sportvezetőt kötél ma, itt a fiatalok szembesülnek azzal, általi halálra, Hatvári Hugó iskolai tanu- mit jelentett a szabadsághiányos álla- lót kötél általi halálra, Turi István műsza- pot. A pincebörtönben elhelyeztük egy ki rajzolót kötél általi halálra, Kuti Gábor szép szemű fiú, Ungár József arcképét. iskolai tanulót 15 év börtönre, Tolner Ist- 21-22 éves volt, amikor kivégezték, mert ván iskolai tanulót 12 év börtönre ítélte. igazi ellenállóként szembefordult a szov- A négy halálraítélt fellebbezett, Hatvári jet megszállókkal.” Hugó és Turi István ítéletét életfogytig- -k -s Balatongyöröki bronzvasárnap Idén 3 napos programmal készülnek az adventi ünnepkör második hétvégéjére Balatongyörökön. Az Adventi Forgatagot 9. alkalommal rendezik meg, szomszéd falubelieket is vendégül látva. A karácsonyra való felkészülésnek közös térségi hagyománya van: idén Vállus településen gyújtják a karácsonyváró időszak első gyertyáját, györöki, gyenesdiási és vonyarcvashegyi képviseleti körben. A gyenesiek a hagyományos gesztenyesütés mellett, a vonyarciak pedig a nevezetes Szent Mihály kápolnánál a negyedik gyertya gyújtásával várják majd a szomszédokat. A györöki esmények december 2-4. között zajlanak a Jüngling Zoltán Közösségi Háznál. A nyitónapon 17 órakor ünnepi műsor keretében mond köszöntőt házigazdaként Biró Róbert polgármester, vendégszerepel Hajba András színinövendék, karácsonyi melódiák csendülnek fel a White Stones Brass Band játékával, majd koncertet ad a Balaton Old Boys Band. Másnap 15 órától lép fel a Gyenesi Dalárda, s megérkezik a Mikulás. Bronzvasárnapon a 15 órai gyertygyújtás után színes zenés lélekmelengető muzsikus-dalos műsor mellett tölthetik az estét a vendégek. Horányi 7

[close]

p. 8

Települések utár Tihanyi Őrtorony: újabb ékkő a koronában Római kort idéző kilátóval bővült a tihanyi vendégcsalogató eszköztár november elején. Az Apáti-hegyen épült létesítmény avatásán a földművelésügyi miniszter mondott beszédet. Tihannyal valahogy úgy van az ember, mint a Rolls-Royce-szal: anélkül is, hogy reklámcsinnadrattát produkálnánk köré, tudjuk, hogy van. Egy gyönyörű koronája a Balatonnak. És ez a korona most újabb ékkövet (ki tudja, hanyadikat) kapott. A kilátó a római kori őrtoronyra hasonlít, s mágnesként vonzza a turistákat A Bakonyerdő Zrt. – összefogva Tihany Község Önkormányzatával, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával – tájhoz, szellemiséghez, történelmi örökséghez méltó kilátót emelt a félsziget legmagasabb pontján. Az avatón Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter elmondta, hogy a kilátó gazdagítja az amúgy is gazdag kikapcsolódási és pihenési repertoárt, s új perspektívát, szemléletmódot ad a tájra és benne az alkotó emberre. Utalt arra is, hogy harmóniában lehetünk a természettel, és az elődök munkájával. Tihany polgármestere, Tósoki Imre saját példáját hozta fel beszédében: „Eddig is az Apáti-tető volt az egyik kedvenc helyem, hi- szen ha fel akartam töltődni, vagy egy kicsit pihenni akartam, akkor ide kigyalogoltam, és az a látvány, ami itt szokott fogadni, mindenért kárpótolt”. A folytatásban megemlítette, hogy a kilátó „időben is egy kicsit kitágítja a látókörünket, hiszen már a római korban a közeli Csúcs-hegyen őrtornyok álltak”. A kivitelezők is igyekeztek a rómaiak által használt őrtoronyhoz hasonló tervet készíteni, melynek sikerét a folyamatosan érkező sokaság is igazolta. A Bakony Zrt. vezérigazgatója, Varga László kiemelte: a zrt. úgy végzi a munkáját, hogy közben megóvja a természetet, megőrzi történelmi emlékeit, vadász- és turistaházai helyet adnak a vadászni, túrázni vágyóknak, a kikapcsolódni vágyó embereknek. Erdei iskoláiba, vadasparkjaiba hívja a feltörekvő generációt. A folytatásban kijelentette: a kilátó egy jelkép is, mely nevében az ókori múltra emlékeztet, de magasságával a távolba tekintést szolgálja, s lehetővé teszi a balatoni táj, a Tihanyi-félsziget szépségének átélését is. A lelkeket semmi sem hozhatja egymáshoz annyira közel, mint a természet szépségeiben való együttes gyönyörködés. Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár, országgyűlési képviselő gratulált az öszszefogás szép példájához, s szójátékkal fejezte be gondolatait: az új őrtoronnyal Tihany kilátásai jelentősen javulnak... Befejezésül Korzenszky Richárd, az apátság perjele áldotta meg a kilátót. Egy kilátónak jelképes értéke van – mondotta – Amikor itt őrtornyok álltak, jeleket tudtak adni egymásnak az emberek. Néhány percen belül végig tudott futni a jeladás, a hír. Legyen az jó vagy rossz. Hozzátette: „a kilátó a következőt jelzi a számomra: az ember szeretne felülemelkedni önmagán, és amióta világ a világ, ez így van. Nem akar beleragadni a hétköznapi kisszerűségbe. És ha az ember tud felülemelkedni, akkor azt veszi észre, hogy ami lent zajlik, sokszor egymás gyilkolása, nyugtalanág, 2016. november Jobb úton járhatnak a lelleiek Csaknem tizenkét kilóméter hoszszan újulnak meg a járdák Balatonlellén, a Vágóhíd és a Berzsenyi utcai gyalogút már elkészült, és lesz járda a Kölcsey utcában is, tudtuk meg Kenéz István polgármestertől. - Nem kell vállalkozókra várni, a városüzemeltetés már önerőből is tud aszfaltozni – fűzte hozzá a polgármester. Az új tanév kezdetére elkészült az általános iskola sportcsarnoka, amelyhez az önrészen kívül az 50 millió forintos pályázati pénzre is nagy szükség volt. A felújítás eredményeként - mert hogy öltözőből is több lett - egy időben három osztály is használhatja a sportcsarnokot. békétlenség, az felülről nézve egészen rendezett, egészen más, mint ott lent. Erre az egészen másra figyelmeztet bennünket minden kilátó. Arra, hogy figyeljünk egymásra. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Emberek, mondja nekünk a kilátó, vigyázzatok egymásra, mert itt a Kárpát-medencében és szűkebb pátriánkban a Balaton-felvidéken ez a vidék mindanynyiunk hazája”. Z.A. 8

[close]

p. 9

2016. november utár Csak ehető gombát szednek Települések Lassan tíz éve gombászkodik egy társaság Balatonalmádiban, járva a környék erdőit. Ügyelve arra, hogy mérgező gombát ne szedjenek, ehhez azonban kellő ismeretekkel kell rendelkezniük. - 2007 őszén igen gazdag volt a gombatermés. Már abban az időben is sokan tudták, hogy gombaszakértő vagyok és hozták a gyűjtött gombájukat bevizsgálásra. Többen is beszéltek arról, hogy szeretnék a gombákat jobban megismerni és örömmel vennének részt egy alapszintű gombaismertetői tanfolyamon - emlékszik vissza a kezdetekre Szenthe László, az Almádi Gombászok Asztaltársaságának a vezetője. Miután elvégezte a gombavizsgáló szakellenőri képesítést, lehetségessé vált, hogy gombafelismerői foglalkozásokat tartson. A sok érdeklődőnek köszönhetően 2008 januárjában a Pannónia Kulturális Központban 38 fővel megalakult az Almádi Gombászok Asztaltársasága. A téli hónapokban csak elméleti foglalkozásokat tartanak, - ahová neves gombászokat hívnak meg előadóknak - majd a tavasz beálltával járják az erdőket, gyűjtik az ehető gombákat. A gombász szezon nyitányaként minden év áprilisában Hárskúton megkoszorúzzák Szemere László emléktábláját és megemlékeznek a munkásságáról. Szemere László egyike volt azoknak az áldozatos munkát végző tudósoknak, akik életüket és tehetségüket a hazai természet kutatásának és a tudományos ismeretterjesztésnek szentelték. A „TeSzedd” felhívására erdőt takarítanak, évente 15 gombásztúrát tartanak, melyeken 15 - 20 fő vesz részt. - A gombászaink elméleti és gyakorlati felkészítésének fontos része volt az elmúlt időszakban megrendezett három házi ve- télkedő és a jól sikerült két országos amatőr gombafelismerő verseny is. Az utóbbi rendezvényekre nagy volt az érdeklődés, az ország számos pontjáról érkeztek gombászok - elevenítette fel a közelmúltat Szenthe László. A gombász szezon lezárására, az élmények felidézésére, minden év decemberében jönnek össze, ahol egy asztaltársasághoz illően, fehér asztal mellett, beszélgetve búcsúztatják az évet. Szendi Péter Elkészült a szennyvízcsatorna hálózat déli ágának fejlesztése Elvégezték a csatornahálózat fejlesztést a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás uniós támogatásból megvalósuló, 2.565.387.903.- Ft. összköltségű beruházásában. A KEHOP 2.2.4-15-2015-00001 azonosítószámú „A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” elnevezésű projekt keretében öt somogyi településen valósulnak meg fejlesztések. A projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a kohéziós alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 2.427.101.463.- Ft. vissza nem térítendő támogatással valósul meg. A csatornahálózat-fejlesztés rész műszaki átadásának alkalmából Hidvégi József, a társulás elnöke köszöntötte a vendégeket. Beszédében kiemelte, hogy a beruházás hosszú idő óta fennálló hiányosságokra ad megoldást az agglomeráció településin élők számára és javítva komfortérzetüket, valamint javul a Balaton vízminősége is. Beszélt arról is, hogy a projekt az egész térség számára fejlődési lehetőséget biztosít, hiszen csak csatornával ellátott területen adható ki építési engedély. A kivitelező részéről Kovács Tamás, a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. vezérigazgatója az elvégzett munkálatokat és a beruházás várható eredményeit ismertette. A kivitelezés jelenlegi szakaszában megvalósult vízi létesítmények helye (déli ág) Somogytúr, Somogybabod és Gamás települések közigazgatási területe. A vízimunka célja a településeken keletkező szennyvizek összegyűjtése és elvezetése a somogytúri szennyvíztisztító telepre. A déli ágon véghezvitt beruházással további 814 ingatlan csatlakoztatható a rendszerre. A déli ágon 17.100 méter gravitációs csatornavezeték, 17.900 méter nyomott csatornavezeték és 14 darab szennyvízátemelő épült meg. A kiviteli munkák befejezésével a szennyvízátemelő aknák szaghatás kezelésének három hónapos próbaüzeme vette kezdetét. A megépült csatornahálózat 1800 lakos szennyvízének elvezetését biztosítja. A társulás a továbbiakban a lakossági rákötéseket szorgalmazza. Jelen projekt a Dél-balatoni régió szennyvízkezelésének megoldására jött létre azokon a településeken, amelyeken a fejlesztés szükségessége indokolható. Hidvégi József és Kovács Tamás 9

[close]

p. 10

Települések utár 2016. november Új időszakos kiállítás a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontban „Felfedezők a Bakonyban”– A bakonyi denevérkutatás képekben A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontja ad otthont Mészáros József denevérekről szóló fotókiállításának. A vándorkiállítás a látogatóközpont „Denevér termének” tematikájához kapcsolódódik és 2016. október 15-től jövő év március végéig tekinthető meg. A nemzeti park igazgatóság működési területe rendkívül gazdag denevérfajokban, ezért is tartjuk fontosnak a 2016-os év emlősének, a denevérnek mind szélesebb körű bemutatását. Az aktív denevérkutatás a Bakonyban nem új keletű, már negyed évszázada zajlik. Az országban kevés olyan hely van, ahol ebből a szempontból ennyire rendszeresen és pontosan mérték volna fel a területet. Az évek alatt tanulmányozták többek között a Bakony barlangjait, mint lehetséges denevér-élőhelyeket: ’93 óta a Bakony-régióban a hazánkban előforduló 28 denevérfaj- ból 27-et mutattak ki. A legújabb itt észlelt faj: az alpesi denevér, 2016 augusztusában került elő Veszprémben. Denevér kiállítás Tapolcán 2016-ban az év emlőse a denevér. Mészáros József, a Zirci Természettudományi Múzeum által koordinált Bakony-kutatás denevérkutatója, ennek tiszteletére állította öszsze kiállítása anyagát, amely először Zircen, a Természettudományi Múzeumban mutatkozott be. A fotók bemutatják a Bakony denevérfajainak nagy részét, és minden jellemző életciklusukból (a téli hibernált állapot mellett a szülőkolóniákról is) találunk képeket. Kiemelnénk azt a nagy patkósdenevért ábrázoló fotót, amely egy 19 évvel ez- előtt gyűrűzött példányt mutat be, amely minden évben szinte mindig ugyanazt a helyet használja a tél átalvására. Igazán érdekes kép a vízi denevér különleges színváltozatairól készített montázs is, amelyből az arany szín igazi kuriózumnak számít még a kutatók számára is. A kiállítás célja az emberek megismertetése ezzel a titokzatos és csodálatos állatcsoporttal. „Amiről elődeink még alig tudtak valamit, ami ismeretlen volt számukra, azt pozitív és negatív hiedelmekkel és babonákkal illették, s ezek a mai napig tartják magukat. Talán, ha jobban megismerik az emberek a denevéreket, akkor könnyebb megszeretni és egyben megvédeni őket. Hiszen, a természetvédelem a hétköznapi embereken múlik elsősorban!” – vallja a kiállítási anyag megalkotója, Mészáros József (Mészi). 12

[close]

p. 11

2016. november utár „Lakossággal együtt, a lakosságért” Települések 2014-ben Balatonakarattya önálló településsé válásával szinte azonnal felmerült az igény, hogy a község közbiztonsága érdekében alakuljon önálló polgárőr egyesület, melynek mottója főcíműnkben található. Tavaly június 6-án jogerőre emelkedett az a törvényszéki végzés, amely kimondta a Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület hivatalos bejegyzését, megalakulását. Az egyesület 16 tagja tett akkor hivatalos esküt. Jelenleg három új polgárőrjelölt vár az eskütételére. A polgárőr egyesület már a hivatalossá vált minősítése előtt is aktívan részt vállalt a község életében. Legelső nagy „megmérettetésük” 2015. augusztus 20-án volt, ahol az új kenyér és Szent István királyunk ünnepének méltó megemlékezésének biztosították a helyszínét. Ezt követően több helyi rendezvényen is részt vettek és közben szorgosan járták a település utcáit, biztosítva a köznyugalmat. Tavaly november 13-án az Országos Polgárőr Szövetség felvette tagjai közé a Balaton Kapuja Polgárőr Egyesületet. Decemberben pedig a polgárőr egyesület és az önkormányzat jó hangulatú, közös disznóvágást tartott a községben, a helyi civilszervezetekkel együtt. Idén január 7-én a Veszprém Megyei Rendőr Főkapitánysággal írt alá együttmű- Szemetet gyűjtöttek a polgárőrök ködési megállapodást az egyesület. Az ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlétével Töreki Sándor rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány. Februárban került sor szintén egy kiemelkedő eseményre, amelyben a Balatonakarattyai Magyar Honvédség Rekreációs Kiképzési és Konferencia Köz- pont és a polgárőr egyesület együttműködési megállapodást kötött. A Balatonalmádi Rendőrkapitánysággal szoros kapcsolatot ápolnak, többször járőröznek együtt. A rendőrkapitányság kiemelte, hogy a közbiztonsági feladatok ellátásában a rendőrség jobb kezének szá- mító polgárőrök nagy lelkesedéssel vesznek részt a közös szolgálatokban, nemcsak gépkocsival, hanem gyalogosan is. A közvetlen Balaton-parti településen nagy hangsúlyt helyeznek a külterületi, téli időszakban üresen álló nyaralók, épületek figyelésére. A bűnmegelőzési célú járőrözést rendszeresen végzik a rendőrökkel együtt, így nagyobb terület ellenőrzése valósulhat meg. Május végén az Országos Polgárőr Szövetség elnöki ülés keretében „Sárkányölő Szent György” Emlékplakettet adományozta az egyesület elnökének, ury Pálnak, a polgárőr egyesület munkájának elismeréseképpen. SzP Disznótor és jótékonykodás Alsóörsön Disznóvágás, tökfaragás, játszóház, a Mikuláshoz pedig jókívánságokat lehetett írni és adományozni is. - Többféle programmal készültünk az őszi Nyitott Balaton programsorozatra. Ebben voltak éjszakai-nappali boros túrák, melyek nagyon népszerűek voltak, illetve a mostani disznóvágás - tájékoztatta lapunkat Zakar Zelinda TDM menedzser, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesülettől. Sokan keresték fel a település strandját, ahol a disznóvágáson kívül tökfaragó verseny is volt, a zsűri minden egyes versenyzőt jutalmazott. Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere örömmel nyugtázta, hogy a Balatonnál megjelentek az őszi programok, melyek új szezonokat teremtettek. Nemzeti kincsünk pedig ősszel is csodálatos, nem véletlenül keresték fel oly sokan a mostani rendezvényt is. A település első embe- re elmondta, hogy az elmúlt tíz évben folyamatosan növekedett a vendégéjszakák száma, hétvégenként pedig sokan keresték fel a strandot. Nem véletlenül alakult ki a szlogenjük, miszerint Alsóörs vár, marasztal, visszavár! - A Mikulásnak van egy segítője a Balatonon, úgy hívják őt, hogy Füred kapitány. Természetesen nem egyedül dolgozik, hanem azzal a több száz balatoni lakossal, akik itt a környéken élnek – mindezt már ÉsKovács Péter a Mikulásgyár sajtófőnöke mondta. A rendezvény egyben jóté- kony célt is szolgált. Tavaly közel 1 millió forint adományt gyűjtöttek, remélve azt, hogy idén is sokan adakoznak. Szendi Péter 11

[close]

p. 12

Települések utár Megszentelték és megáldották az újbort 2016. november Ínycsiklandó illat szállt a levegőben, sült a kolbász, miközben a gyerekek töklámpásokat készítettek. A Tájház udvarán az önkormányzat, a Csopak Környéki Borút Egyesület és a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület szervezésében borszentelésre és újbor mustrára került sor. Az eső ellenére sokan jöttek el, őket legelőször Czeglédy Ákos polgármester köszöntötte. Nagytiszteletű i ú Tislér Géza lelkész, az Alsóörsön született Fábián József egykori tótvázsonyi református lelkész Értekezés a szőlőművelésről című könyvéből idézett. A napokban olvasta a kötetet és arra jött rá, hogy mennyire aktuálisak a majd 200 évvel ezelőtt íródott gondolatok. A természet soha nem formált részegítő italokat, hanem a mesterség változtatta azt egy jó és kellemetes nedvességé, amit bornak neveztek. A mennyiség és a minőség bibliai fogalom, melynek ma is sok üzenete van. Vitéz Ajtós József László prépost, plébános a sáskahadjárathoz hasonlította a júliusi jégesőt, mely komoly károkat okozott a szőlőskertekben. Sokan panaszkodtak neki is az idei termésről, de bízik abban, hogy a természet idővel helyreáll. Ezután mindkét felekezet részéről megtörtént a borszentelés és boráldás. Englert Dezső, a Csopak és Környéke-BalatonaligaBalatonfőkajár Hegyközség alelnöke elmondta, hogy július 13. minden bizonnyal feketebetűs napként lesz bejegyezve a krónikákba. Ekkor hatalmas jégeső pusztított a környéken, jelentős károkat okozva a szőlőskertekben és a gyümölcsösökben. A kárfelmérés után az első dolog az volt, hogy gyorsan le kellett permetezni a szőlőt, megelőzvén a kórokozókat. A jégeső nemcsak a szőlőfürtökben okozott kárt, hanem a törzsben, a karókban és a levélen is. Egy-két hétnek el kellett telnie, hogy újrainduljon az élet az ültetvényekben. Átlagosan Zöld Nap Balatonarácson Harmadik alkalommal szervezett a NABE helyi csoportja „Zöld Napot” Balatonarácson a Népházban, ahol minden termet berendeztek. Ezúttal a helyi termékek előállításának, fogyasztásának a fontosságára hívták fel a figyelmet. Színes programot állítottak össze, megszólítva a családokat. Volt filmvetítés (A hülyeség kora c. dokumentumfilm), Egyed Gabriella dietetikus és Kelemen Lívia gyógynövényszakértő előadása, helyi termék bemutatója és kóstolója. Egész nap fáradhatatlanul tartott bemutatót Jánosik Zsuzsa biokonyhász, aki immunerősítésre, egészséges zöldségek, gyógynövények felhasználásával készített csalánléből turmixolva italt, a megmaradt csalánlevélből körözöttet. Ugyanitt készült a nyers cékla, torma, alma reszelékéből vitaminbomba. Negyvenféle helyi terméket lehetett megkóstolni, melyek között voltak saját készítésű lekvárok, befőttek, szörpök, füge, alma, dió és méz. A látogatók a legjobbnak ítélt csemegére leadhatták a szavazatukat. A gyerekek egész nap folyamatosan találtak elfoglaltságot maguknak, hisz volt játszóház, kézműveskedés, arcfestés. Végh Ferencné segítségével pedig a környezetünkben fellelhető termésekből, növényekből csodás ajtó- és asztaldíszek készültek. A szervezők azt tapasztalták, hogy van érdeklődés a „zöld” programok iránt, követve a környezettudatos szemléletformálást. SzP 30-40 százalékos terméskár keletkezett, ráadásul a szüret is eltolódott. Az újbor minőségére viszont nem lehet panasz, mely egy kicsit savasabb az előző évhez képest. Ezután a helyi és a környékbeli szőlősgazdák egymásnak kínálták finom boraikat. Koccintottak egy szebb jövőre, bízva abban, hogy 2017-ben a természeti csapások elkerülik a szőlőültetvényeket. Szendi Péter Zamárdi vendégek a bajorországi Malsch-ban Csákovics Gyula polgármester vezetésével önkormányzati delegáció utazott a közelmúltban a német testvérvárosba, Malsch-ba. A bajor kisvárossal másfél évtizede vette fel a kapcsolatot a balatoni település, s az elmúlt években élő és eredményes kapcsolat alakult ki a civil szervezetek között. Zenekarok, együttesek látogatják egymást és adnak közös koncerteket – legutóbb a zamárdi női kórus produkcióját élvezhették a német partner településen. Csákovics Gyula a látogatás kapcsán elmondta: útjuk aktualitását a korábbi polgármester nyugdíjba vonulása adta. Utóda pedig megerősítette, hogy személyesen is elkötelezett a kontaktus folytatása és erősítése mellett - ennek szimbólumaként a város egyik utcája ma már Zamárdi nevét viseli. 12

[close]

p. 13

2016. november utár Vonyarci festmény a Vatikánban Települések Vonyarcvashegyi fiatalember az első magyar festő, akinek alkotása bekerült a világhírű Vatikáni Múzeum és Képtárba. Vollein Ferenc 17 éves diák, a Vatikánban a Szent Péter téri általános pápai audencia keretében adhatta át I. Ferenc pápának a Szent Márton megkereszteli édesanyját című festményét és a Tündérország című képzőművészeti albumát is. Az ifjú vonyarcvashegyi alkotó olaj-vászon technikával készült munkáját a Szent Márton év alkalmából festette, a pannóniai szent születésének 1700. évfordulója jegyében. Egyik legfontosabb életrajzi motívumát dolgozta fel, amikor Saváriába, a mai Szombathelyre visszatérőn megkeresztelte édesanyját. Az átadási esemény, a pápai audenciára a világ minden részéből összesereglett zarándok- és nézősereg, mintegy 50 ezer résztvevő előtt zajlott le. A fiatalember a közel 40 díszvendégnek kijáró figyelemben részesülve, közvetlenül a pápai pulpitus előtt foglalhatott helyet az audencián. A pápa által történő fogadás elismerése is az ifjú alkotó eddigi kiemelkedő művészeti teljesítményének, de a megkülönböztetett figyelem különösen a szakrális témájú festményeinek szólt. Vollein Ferencnek a pápával való személyes találkozójára hoszszas egyházi és diplomáciai előkészü- Tök jó délután volt Lovason letek után kerülhetett sor. Útját támogatta és figyelemmel kísérte a magyar és a nemzetközi egyházi-kulturá- lis diplomácia, a Magyarországi Apostoli Nunciatúra, a Vatikáni Pápai Prefektúra, személy szerint Márfi Gyula veszprémi érsek, Veres András győri püspök, Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet rektora. - A szentatyával történt találkozás csodálatos és megható érzés volt, hihetetlen módon áradt ki belőle az energia, a jóság és a szeretet - mondta élményéről a fiatalember, hozzátéve, hogy ennek megélését eddigi legnagyobb örömének és sikerének tartja. Művészi pályafutásában ezt meghatározónak tulajdonítja annál is inkább, mert tevékenységét már a pápai áldás fogja a továbbiakban lelkiekben erősíteni. Horányi Árpád Ötödik alkalommal rendezte meg a Lovas Jövőjéért Egyesület a faluház udvarán a gyerekek körében oly népszerű tökfaragást. A Halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak október 31. éjszakáján, bár mára már az egész világon elterjedt. Legismertebb jelképe a faragott töklámpás, amely eredetileg kettős célt szolgált. Egyrészt távol tartotta a gonosz szellemeket, másrészt pedig így világítottak a halottak szellemeinek. A hagyományos rendezvényre nemcsak Lovasról érkeztek családok, hanem Balatonalmádiból, Szentkirályszabadjáról és a szomszédos faluból, Paloznakról is. A gyerekek hamar birtokukba vették a nagy dísztököket. A szerve- zők gondoskodtak késről, kanálról, filcről, hogy minél szebb faragott töklámpások készüljenek. Érett tököt kerestek, nemcsak a gyerekek, hanem az apukák és az anyukák is, mert azt könnyebb volt kivájni. Az erős, jól csatolt törzs az egészség jele, fontos volt, hogy szilárdan álljon az asztalon, megakadályozandó, hogy a halloweentök felboruljon. Legelőször a tök tetejét vízszintesen le- vágták, de voltak olyanok is, akik különböző formát is vittek ebbe. Majd megtörtént az arc felrajzolása. Ezután a tök közepében található magokat egy kanál segítségével kikaparták. Majd egy rövid pengéjű késsel kifaragták az arcot. Többen rémísztő tököket faragtak, de voltak olyanok is, akiknek a töklámpása mosolygott. Ezután beletették a mécsest és rá a tetőt, este pedig több családi házban és a faluház udvarán töklámpások világítottak, je- lezvén, hogy a gonosz szellemeket távol tartják. Horváth Ferenc, az egyesület elnöke örömmel újságolta, hogy évről-évre egyre több család vesz részt a rendezvényen. A szervezők gondoskodtak sós és édes süteményekről, miközben a kemencében sült a tök és az alma. Szendi Péter 13

[close]

p. 14

Kultúra utár 2016. november „Balathoni” kerekasztal: jeles balatoni évfordulókról a tóvidéki helytörténészek III. konferenciáján Harmadízben jött össze a balatoni hely- vös Károly halálának 100., Zákonyi Ferenc történészek találkozója október végén, ez- halálának 25. éve alkalmából. Mindehhez úttal Balatonfüreden, a Múzeumok Őszi csatlakozott Soós Lajos kenesei jegyző és Fesztiválja keretében, mintegy hetven ku- költő születésének 160., Deák Ferenc halá- tató és érdeklődő részvételével. Az ese- lának 140. évfordulója is. ményről Takács Gábort, a találkozósorozat - Kik voltak (és milyen témákban) a főbb ötletgazdáját kérdeztük. megszólalók? - Az előzőekhez képest milyen témák - A köszöntők után „A Balaton össze- köré rendezték a találkozót? köt: évfordulók jegyében” mottóval nívós - Az ismerkedést szolgáló első talál- előadások következtek a balatoni helytör- kozó napirendje tavaly novemberben ténet neves alakjaitól. „A Balaton Gőzha- Edericsen abból állt, hogy a tóvidék mind- józási Társaság és az első Kisfaludy gőzös két partjáról összesereglett történészek története témában Lichtneckert And- rást hallhattuk, míg a „Deák Fe- renc Edericsen, út- ban Kehidáról Fü- red felé” c. előadást Töreky Andrástól. „140 éve született Cséplő Ernő (1876- 1938), a Balatoni Szövetség egyko- ri titkára, igazgató- Idén Balatonfüreden találkoztak a Balaton régió helytörténészei ja” címmel Makra Ernőné lelkes előadását követhet- egy bemutatkozás erejéig beszéltek saját tük, majd következett egy „Személyes em- helytörténeti-honismereti munkásságuk- lékezés a 25 éve elhunyt Zákonyi Ferenc ról (részletes beszámoló erről a Balatoni helytörténeti kutatóra” Györgydeákné Futár 2015. dec. és 2016. jan. számaiban). Takács Hajnalkától, hajdani balatoni ide- A második célja pedig idén márciusban a genvezetőtől és kenesei könyvtárvezető- Helka sétahajó Siófok–Keszthely üzem- től. „Csobántz, magos hegyen győzhetet- járatán tulajdonképpen egymás kollektív len vár” címmel Hangodi László beszélt össz-balatoni idegenvezetése volt, mely- kutatásairól, majd pedig Praznovszky Mi- nek során a somogyi és az északi part hály „Kiknek a vajdája Eötvös Károly?” résztvevői a tavon végighajózva egymás- címmel emlékezett a Balaton 100 éve el- nak beszéltek saját partszakaszukról, ami- hunyt írójára. A folytatásban Vér Lászlóné, nek hagyománya egyébként tudtommal aki sok évtizede a kenesei Tájház őrzője, a szintén nem volt (bővebben: Balatoni Fu- 160 éve született Soós Lajosra, a Balaton tár 2016. ápr. száma). A mostani, immáron poétájára emlékezett vissza. Őt Jákói Ber- a harmadik létrejötte P. Miklós Tamásnak, nadett követte, aki Cholnoky Jenő balato- a füredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény ni és veszprémi kötődésű turistaelnöki te- vezetője kezdeményezésének és házigaz- vékenységéről számolt be. dai szervezőmunkájának köszönhető, aki- - Számos új balatoni kiadvány létezik. vel együtt alakítottuk ki a füredi találkozó Ezekről kiknek az előadásában hallhattak délelőtti ülésének napirendjét az ő kon- beszámolót? cepciója szerint, mely azt célozta, hogy - Az ülés további – a P. Miklós Tamás ál- konferencia-előadásokkal alapvetően ba- tal szellemesen „Balathoni kerekasztal”-nak latoni kötődésű évfordulókról emlékez- elkeresztelt – részében az új balatoni hon- zünk meg a Kisfaludy gőzös és ezzel a ba- ismereti kiadványokról, a folyó munkákról latoni géphajózás indulásának 170., Eöt- és egyéb aktualitásokról számoltak be. „Az újabb balatonalmádi helytörténeti kutatásokról” Czuczor Sándort, a „Felkészülés a Holokauszt 75. évfordulójára” programtervezetről pedig Olti Ferencet hallgathattuk meg, aki az érdekelt kutatókat meghívta egy össz-balatoni projektbe, melyben a tómelléki zsidóság még elő emlékezetét dolgozzák föl, és így benne mindenki részt vehet, aki erről az egyre fogyó generációról emlékekkel hozzá tud járulni. Az „Üdvözlet Balatonmáriafürdőről!” c. könyv szerkesztési tanulságairól Huszár Mihály szólt, majd pedig a „Káptalanfüred évtizedei” c. könyv bemutatásával Polniczky József lépett elénk. „A Szepezdi krónika 2. kötetéről” utána Németh Ferenc beszélt. „Új Helytörténeti Gyűjtemény Fenyvesen” címmel Krizsai Mónika számolt be, végül a Badacsony és a Balaton-felvidék világörökségbe vételéről Káloczi Kálmán szólalt föl. - Intézmények vagy civil szervezetek is képviseltették magukat? - A társszervező, P. Miklós Tamás jóvoltából a balatonfüredi helytörténeti gyűjtemény adott otthont a rendezvénynek, melyet a sorozatot elindító Balatonederics polgármestere, Töreky Lászlóné, illetve Molnár Judit, a házigazda Balatonfüred önkormányzati képviselője és a város kulturális örökségét is gondozó Humán Erőforrás bizottság elnöke nyitották meg. Jákói Betty egyben a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetséget, a NABÉ-t is képviselte. Délelőtti ülésünkön részt vett többek között még Bándi László, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke; Gubicza Ferenc, a Balatonfüred Városért Közalapítvány működtetője, ki megannyi füredi helytörténeti kiadványt hozott tető alá az elmúlt évtizedekben; Káloczi Kálmán, Badacsonytomaj hajdani polgármestere és a Balaton Világörökségéért Közhasznú Alapítvány elnöke; Balatongyörök képviseletében pedig Villányi Éva, könyvtárvezető, ill. Bíró Róbert polgármester is. - Hogyan folytatódott a találkozó? - Akik továbbra is maradni tudtunk, egy tartalmas sétán vettünk részt P. Miklós Tamás szakavatott vezetésével a pompás „reformkori” városrészben. Utunk a Kerek templomtól a Vitorlázeumba, majd a megújult Jókai-villába vezetett. 14

[close]

p. 15

2016. november utár Kultúra - Megfogalmaztak-e valamilyen közleményt? - Tulajdonképpen a napirend legelején azt a szándékot fogalmazta meg Töreky Lászlóné, aki az I. találkozó megrendezését Edericsen lehetővé tette, és így e hagyományteremtő sorozat elindulását elősegítette, hogy ezen a jogon, illetve az ötletgazda edericsi lévén, továbbra is szeretnénk, hogy a későb- bi találkozók megrendezése, helyszíne felől az egyeztetés és döntés a jövőben is Balatonedericsen legyen. Így alakult ki most az az új elhatározás is, melyet az ülés végén Krizsai Mónika, Balatonfenyves könyvtárvezetője jelentett be: a következő találkozót Fenyvesen hívjuk össze jövő év május 12-ére, ahol az új múzeum és kikötő ideális helyszínül szolgálhatnak a ter- vezett programokhoz. Ezt a javaslatot annál inkább örömmel fogadtam, mivel egybecseng kiinduló elképzelésemmel, hogy a találkozósorozat a somogyi, veszprémi és zalai partok helytörténészeit, érdeklődőit hozza össze kötetlen eszmecserére, illetve a partok és kistérségek közti együttműködésre hasson termékenyítően. Z. A. Bakony Expo - harmadjára Az élelmiszerláncot le kell rövidíteni – mondta Jakab István, az Országgyűlés alelnöke a III. Bakony Expo megnyitóján, a veszprémi Arénában. A három napon át tartó november eleji rendezvényen mintegy 120 kiállító mutatkozott be, köztük számos Balaton-régióbeli. A helybéli és őstermelőkre építő gasztrovásárt és kiállítást Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere álmodta meg bő három évvel ezelőtt. Akkor talán maga sem hitte, hogy óriási népszerűségnek fog örvendeni az expo, melyre a Dél-Balatontól a Bakony belsejéig jelentkeztek a gazdák. A látogatókat az Aréna előtt felhúzott rendezvénysátor fogadta, mely alatt olyan gasztroudvart rendeztek be a szervezők, ahol ki-ki kedve szerint kóstolgathatta az ételek, italok zamatát. Mi több: a környék vendéglátóhelyei is kitelepültek, szokatlan, ám vonzó helyen várva az érdeklődőket. Hasonlóképp volt az Aréna épületében is: minden szegletet kihasználtak az őstermelők. Nem feledkeztek meg a gyerekről sem, akik között bizonyára sok volt, aki először találkozott kecskével, lúddal, kismalaccal, pónilóval. A rendezvénynek helyet adó város polgármestere, Porga Gyula köszöntőjében elmondta: a hároméves rendezvény fokmérője, hogy évről évre nő a kiállítók létszáma. Hozzátette: „Város és vidéke egységet alkot, kiegészíti egymást. Egymásra vagyunk utalva, az erőnket együtt, összefogva tudjuk megmutatni”. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Győrffy Balázs rámutatott: „Van helye és szerepe a mai, globalizált világban a kismértékű termék-előállításnak”. Utalt arra is, hogy a kamara egy könnyen elérhető online adatbázist hoz létre, amelyben a helyi termelőket találhatják meg az érdeklődők. Szólt arról is, hogy bad egész Európán átutaztatni egy ter- a termékek megjelennek az igényes ven- méket, hogy az a fogyasztóhoz eljusson. déglátásban is, ám ehhez szükség lesz Éppen ezért az élelmiszerláncnak rövid- egyes jogszabályok módosítására. A vi- nek kell lennie! dékfejlesztési program pedig mindenki- A megnyitón öt kategóriában (élel- nek új lehetőséget kínál – hangsúlyozta. miszer: Cake-Couture Cukrászda, ital: Befejezésül ekképp fogalmazott Győrffy Stari Kézműves Sörfőzde, kézművesség: Balázs: Nemcsak a terméket, de arcát is, Cz. Budai Katalin bútorfestő, innováció becsületét is „vásárra viszi” az expón ki- Varjas Judit üveg- és villaékszer készítő, állító gazda. közönségdíj: Nagy Csaba késkészítő) ve- Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejleszté- hettek át díjakat a kiállítók. sért felelős államtitkár, az expo védnö- Zatkalik ke szerint az út helyes, hiszen egyre szín- fotó: Peresztegi Virág vonalasabb termékek jelennek meg a pi- acon. Ehhez a segítséget a kormányzat is megadja, többek közt hazai és uniós támogatásokon keresztül. Ma az élel- miszer-fogyasztás a kiskereskedelmi lán- cokon keresztül történik, de egyre na- gyobb szerepet kell adni a kistermelők kézműves termékeinek, rövidíteni kell az ellátási láncot, hogy a termelők köz- vetlenül a fogyasztókhoz juttathassák el termékeiket. Ezt pályázatokkal is támo- gatná a kormány. Az Országgyűlés alelnöke, Jakab Ist- ván (az expo fővédnöke) szerint „külö- nös a veszprémi expo, mert nemcsak termékeikkel jelennek meg a kiállítók, hanem a szívü- Széles volt a Bakony Expo kínálati palettája ket is elhozzák. Itt mindenki a mes- terségének a csú- csán van – tette hozzá. A folytatás- ban kiemelte: a vi- déki élelmiszerel- látás kezdi vissza- nyerni hitelét, hi- szen az élelmiszer egyben bizalmi termék is, s nem kell, s nem is sza- Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, az expo fővédnöke 15

[close]

Comments

no comments yet