Revista TodoPirque Noviembre 2016

 

Embed or link this publication

Description

Revista TodoPirque Noviembre 2016

Popular Pages


p. 1

WWW.TODOPIRQUE.CL / AÑO XX - EDICIÓN N°229 - NOVIEMBRE 2016 / DISTRIBUCIÓN GRATUITA TodoPirque I Noviembre 2016 I 1

[close]

p. 2

Matrículas 2017 abiertas Prácticas de excelencia para un desarrollo integral Nuestro modelo educacional se centra en las personas y sus necesidades, y no solo en los resultados. El Colegio Virginia Subercaseaux busca encontrar el potencial de cada niño y joven, apoyar su desarrollo cognitivo, artístico, social y espiritual, en un espacio de desarrollo integral e integrado, utilizando como herramienta inspiradora al ecosistema biosicosocial inmediato. Rec dio Oficial de Play PreKinder: COMPLETO Kinder: COMPLETO Primero Básico: COMPLETO Segundo Básico: COMPLETO Tercero Básico: COMPLETO onocimiento ReMx 06I8N5 dEelD8.0U2.20C16 Group a IV Me Virginia Subercaseaux 2690, Pirque +co5le6gio2.v2s@84fu9n5da8c6io9norigen.cl www.colegiovirginiasubercseaux.cl 2 I TodoPirque I Noviembre 2016

[close]

p. 3

CEL: 962402593 22 2 MANTENCIÓN DE ARTEFACTOS Y REDES CLINICA - DOMICILIOS CIRUGIA - RADIOGRAFIA ECOGRAFIA - EXAMENES 08 922 62 97 H. PRIETO 3812 (PUENTE NEGRO) 22 853 12 28 22 853 18 19 9-829 17 87 ayo@acop.cl PIRQUE BOMBEROS 22 850 12 11 - 132 POSTA PUNTILLA 22 854 60 33 POSTA PRINCIPAL 22 854 70 40 POSTA LO ARCAYA 22 854 70 39 POSTA SAN VICENTE 22 854 70 38 POSTA SANTA RITA 22 854 65 13 65 COMISARIA DE CARABINEROS DE PIRQUE 022 922 6280 TELÉFONO CUADRANTE 9 929 1900 MÓDULO RÍO CLARILLO 22 854 84 97 EMERGENCIAS CONSULTORIO 22 385 85 80 - 22 385 85 81 22 385 85 70 - 22 385 85 74 PARROQUIA DE PIRQUE SANTÍSIMO SACRAMENTO 22 853 11 00 I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE 22 385 85 00 TodoPirque I Noviembre 2016 I 3

[close]

p. 4

DÓNDE RETIRAR e d i t o r i a l 321421028E111-6N269804E2S-T1A 1EDICIÓNAAAAANNNNNEEEEEIIIIISSSVSVVSVVPPPPEEEPEEEEEERERRRRCCCCCSSSSSIIIIAAAIAAAAAAARRRRRLLLLLIIIIIOOOOOTMMMMMMMMMTTTp5pp0qqnnnqq55ddeeoueeeoPwMMCCMP+FJ+oee2Tuhooouueoasp0q55eunqquuu5odehhhseosaoooaassss0055555eeocennnauuedoooessueeooaaapldqoooweeeiihuuuunldd5deeeeaddd5a0aaaeawwwulvhhherecssoucol55aaaaaaaaaaauuvvviuueeducccsssheccroas055ennoAoeseeniaesolrrra55aaou66rnneooiuuAAAclenedeeecnnniiaaassll55dvleew66666rrrhnccllleeennee5vvveacaaalllaeeeeuvoanonnneuaiics8pieecis5eeeccvoooaaeunuuuaaaiiiriiirrr88opppiiierivveewneeuuuoArrerrrrrrroooeniasl5antiiislawww66rtanulens8oaaasvnnttvlsseellaaatttennn,nuuirsssecooooosss99eiicttoa,,iiiuaicio8piscccooooo99999ntiiiiiiaaanvlcitreuqcccr"soorrrrsssesíeinnnwtcciirrr,qqm""aosssmrreesssrPtííaoeeentrslatnmmmsoaoaaommmosstrrPPotttsrrrntci,tqeiesss"ssrttteeeco.í-o99iiannotteeeeecorpstdieeeeerP...--naCcisdroooqt"srrrppsaratttdddeiisíesaaCCCTcndssddttttmraomaaaaaaerPeat-ssruTTTcccdddoo,tttrrrspstieeeaaaiuua99snsoodoo,,,eaiee.viii-sons99999essuoylraaapiitdiivvsssoonnuaCeeesoduuoñntyyyoilllMaaiiioFntisrTceadrñññnnntrroooiiMMMioooeFFFnnnavttiiiuorreeoaaaourrro,rrraalninsi99@ooospoooaaaaairaillsvnnnnsotssiii@@@ire9ppequyvlrrrnai42sssitiin99oqqñnadovvviennnMaal222444oFnnntisiiittrnnnpeaoorrddddooseeeoneqioic9oqadddoooooossaaboonnnlnensieeeqqqiiit@dccpodvrbbbeiaseeettttTidddr9qdddvvsvniaeeiaa24eestttiOTTTrrcnpoduneiiitssseOOO3dopptHvedozuuosnnottteoi0nooeeqir333cdddcoottHHHoieeezzzcooobr000oooooostetdcccpadoo9iiivupuicccnoooerrrissstttestxTroeaaat99uuuoppoiiioitasssxxOteeeoooooouyiiint.tttaastttus3donH9e.pzeiyyyao..0oonsssssxauussscnnnomhi1..ieeicaaaotqrsdnntassspsssaaalamm9hhh111upiiipiiitttqq.cdddsppsxo.ulllec7ae.ooepppeiccpncstamooo...tcc777aaameeeeeyai.Adpppcccssspsmmmusnr.OeaaaiiiAAcddnbtssacmhe1rrriOOOaietdbbtttplvtcslpaaaeeaa9AcdieuoA.acvvvtttcccsss7aelleoraaai999piibicsdeeemuuAAAaaapsooorraVeaiiiiAduiiidd4olerlpppssspOdaaaVVVoibtuu44ooolleeóc4ppraddeoolsstuvtchsóóócc444larrrpal9sssiaueAttt4nuuualhhhenpaaaodpppisoiaaaidennnuicnnnps8saVssslssiiiu4eeoosluuuiieqrdp888dssssoavoosssrooeóqqqrrrasc4ddoorcssaaalsstvvurrroooioooheeenaasooooapccanM4DjMJPaAiDRIDCJDnnna2ndssrriodvuiaaa222asd,oott8s0crrrrrroooddosqirddd,,,ddtttttt00susaapmva5rooeiriiaasuodddoc@n:aaadpppeeaa555nriirrrrnaauuuln0@@@vnnn:::heeeeeennrrrauurria2lllnnnltrvvrhhonqdarrraaaia.d,2ttlla03ttannnqqqearoenrJADA4MDaj4DPIJjMPDIiDMRiRDaMJ.DCDJleri222dtaaaar333iiivIeeaaarrrapaa5ieereauplttrrrt.@naA:maaaaaelenri5dreeealsnppp¡eususvatedeammlliiiPAAD4aDDJRMiRaIDJDjCDMiDjDMCJPJMI4ra555eddaasssrrsleeettdaRtttdddnqaaiaaeaa2a3dddtBeariii7lrueuuuuedavsstrMpussua5BBBaa77nammrrrbuu2esI..ssssspoMMMMIbg555aaosLleei222ellee5dsssasoooelaaMMMiiiiiiaIIotdgggassLL7n.2Yuujpuuresll..eqaadAAooommli...222eeppprr..sqqqeeellaaBoosL7oraeeseeullMssnrrrrsslaaMniiiiiidcRRIIaeeei5Eooaaasssa2r,eaaMMMsaaoi..ddaacccAAmmlgrsLTtaaa,,eeelavviilyppccoeepnttoe.2bbprIIaaasaaarrsrsryyydtIIqRRbblpponaOeñeeeee,aaaaiaulyyytttecouoonnteoasYYeeeejjMsvvaaauuulaAyppdllleesdcouuunneeebbda,e4sssIIssilllaaaAAAeddssII8dsbbotnddeeee44Caannttdeeynnr888dddsssaaii,nnEEYYjjtaa2lddddeesytrrrAo,,,oTTdaAell4oi222ssauselccccdarrruoooeeeeaaonoooosiiissgnldasAssbenndshdddaaiiEEq@eaardOOññooo4aaaagggaa,eeeeoohhh8dsrcoorrTTeeeerrrraeellvbaaaaads,,,ccccoorrr,eeeeedArrrvvvbbb5ss2nroennaaTeeeOOññCCoi555aafttttannnsrrsd2cc.ooeeeeaeeotterllgfffoimehssoo...2AAneiuraaasAAndeeea.a,raae22nneiiiuuunrsss.ulnnvoobCC....ttttddrrssbbrrdaaapqq@@óennnu...lltt5cll..GnRooooidddpppe2AAeaaAAuuucrccc4foRRoaa.eeecddOAAaccclnnooe444.ddoossbb08Tooo2Aqqt@@iuTTeñsal.Rnoooo88822aAAtttPdneeeiaa.lClnrllld.ooiirtonnndptnnqddAAiiiuiCCCeSnnddnnicytttRmeeeoAnlTTqqqeiiiDuucEiiil4rrrrrroo22ooulllóóeeeEErrllloooiirrrarrrGGvo8oooisoeVAnnterrronnddlaavvvnoisssseeooooVVlccOOViuuCDooooEnrrrrtooo00TTsss1ldilllóóq3ñiRaaiaGGiztr6roVolldddiiilPPdd33ellrrEuddlrrrrooen5ott666CásooottccOOeeSSuuucsyyavnnn00555TTmsoVessslñnn3ññMaaoscc6ssssédommmsqneeeuuRléPPddlledtsaddrrooooGMmmd"eennnldtti3,rrSSeeeedddctttsssaaayyiims6oo""i"domnnVVoaSuan5m11dddnsuummmnpaPRRerrSScesaaa7oomzzrraeerrnnnefrappparro@Tree777eeii5muaaa2CCooFiáánFsaVVrrrsooieSdtsrrrs55r222o11"FFFññneFF4aMMRRiiirrss66ééddoazzrrrrqqrredRRmnnoeeeéé444rSaaeeoooáGGdl5sddCCánap,rpiiraaaVeaa7udddssjsssarrcññroMMppiiicsssFl66rdóééedduu52qqaFcccRRééFnnmPPdiesssFFFllddóóm2GGeorddeffSc4,,poo@@lTTaasuámmm222o2ooossuudáuisstaaRAlllpladRaósssssad222ssddooAááánpbiiittnnPPpieRRRVuaaaaassseeMhrccbbboooffiJo,oo@@TTsFalPdóVáállpuudMMhhhooossaadooo,,,iirrraaiVVnssVVm2uvIooprpomoorootrrrccl4énnseeuaaunI2IIoorrrdmmmMaaáMeelioommqddauñs444RVIanáánnsllprfb0eSSccriirreVVnsssnrááuMh@a000roeeRRaoooirrr,ccccAAa6eeeappnnnaVeeepuAAlaacnneaappcrmmrddaaa666dpaaanonVVquIrmrrgeaaaerrriiSScciidddoPPpppM4oooinniiááqqqnruleesRRddeAAppiiesiiiiiiooouuullAAnnpp0errttreeenuéépnVVsi“ooornMMirrorellepiicucqqaS6uuPPtaoiII“““errnnnluiiijfftrooornapppqrrddmSSdiitettpioDcnrrtnqme“eeoojjjttennn@@aadtrrliittccHccrééiccciseeelmmeeemasaulMMllccsraaalloogqiHHqqaSLuuerr“sssIIeeeeaasssaaasorrffssFggeggaaaiiLLanooMM“““t7rriii“rr:dScniasssssyross@@paaeeeiiccHcceeStrl777enueeiiaee::ii:oSSStlljccyyyonaoogPeñrmuaLuppacuuuemFCtttrrosggFñgeeeúccuurrmmHuuiiuaaaoorMMaaasiiearrsauuatsseqqrrgúúúaommFaeeiLy“aiiSttó““iiotantttsdesdderllmuiiiiune7uurppSSSióó:oootttSerrnnndd2yíee“ccuuqqGiiiiseeerrriucssseetuu22FF2ííézóuqqrr“““irrmmmuaaannsssóFiiaittó““cccnsssoddccaadredduuurúlllaobiFóllóóeFFanoeenmFneenooeoiatrrrliíeee.rrralllPPqqiimmoññbbiTeAFmeeSmmMóFFFFFosstCCiiianadFFFFññggraisommmpeuuiaaTTTnnnFerFrFinnsddeccaaaah2ímdbsssaF“otDeeeerooFFenbryyFeFFFllnneFFiiianneu2ceesssnooa(a2heehhdddFaauFFPPooññotttoDTDDreeereee“uusóFFaaaiieeF22Fuuu2noCC(((4222rnFFññggFdFFnerlpbuuoFnrFFFiiMnFsiiaaadddéédzzóóaF“mppprrorooFFoooTyynnnqrrrnnoeCiiMMMSle2ini.eeeidddsAm““oooeoaaoouuFBaanneeFoooooFirCCCiiensooooheeeiiiiidaFnaaammootDreeoeeAAoimmBBtnBiiave2uia(2oFééaaózzóiieoocCoa“jarrpprrsíoooooe“nnooCnFiiyvvvoeaaaoooommd.eeejjjerrrrrpssíííQaaroooooeeerro““deenpraaooMnniooeeeoooaoooaiiSdt...eaa0a“mmooo,CoQQenee“e“AAossmmppdEneoeCooo44ennoiannariieeooarrpp8snCCeeeenn“eennedd0Báneeáoauoocmmarraaaarrr888nQoeerrro.ee000cqqnnnnnáávSSllnn22SnnHa..ccolemmiojrrSsCíunqonerr“rc““nssdDcccldooeo44nnnnMnrn.nnciiiendSS,SnuuuQnnnonnniiDrDttn1llláooon:onrnnnocnnMMMeccccCCnn,,,CeonnnoonSdedCCqqnsneeruSSllnLo22nnnnoon..zrlurLisrmmSar8nedddnol0DsssnrrrráauuuannenLLoozzzaadsrrrcnaarrrSSttsssnncSS00n,,5ourooiilllcttnnEE:oaaIRaaeeed:nsssnfcciCCnSuun5o55uuneeCCDlolooooaaLuuoudddoonnoon6anMacS:@nu,nonotolotuarmeoLaeoooSSenaakaataa0SrroSttll00oo,uuu,,nnnqqoouoodttlllootttoEEsddrmmoucmoLLLnLpznortttooorsSee.,,,ttotttolee11osoaoalcieEaaa……eVuue::rrsooooodoadbaaoou5ouSS:ooeoeeollloccceeeEEE……………VV2dSdSnfddduuo2LL3lliiirruuoo,:qqi::icooo:ddoioddffddarrt333oaaaeaeeoun:2dzoiilot11oy:::::oooomiiiLVeebc::s::rronoato:aaaaauaaaeeeaaas,bnnscuu:ciSSa:tet:o-yyyeeelcluudsssf66oaaeu:uLL::oiirrss::bbbcocc::::iiii.e::o---ouuloPrrlceE…Vlleedd:kkd::rrée00n8ual:eeeoll2l::PPccceepdp::n:f::nn---aéénn3x:errebs..lolllenn:uuRioo:n2s222:llaaoiccc2luu2i66:bob2xxxeeermaaeebab::llrPln2nnAuuyiPrrt22222sAeeiikkaé00eoon2222:oii2eees,,bc:iiilll:ccAAo2i-o2a2cclppt:tte.ooorr2ySqaRnmrcRbtl..r22oddzzseoo2e222dlaa122aaPtbbcci:-ébobn2922qmmrRSRaqccmnRraqnrSyScnyyaRRRttrlsseaassseeceeeAa21ee11ccpictt222299ó9xeiibl,,ooeee2crii2nccap2birii2tieott882@2emt2é2e22dd22zzernrltAo2SppprtbcbcDnne2opeeVoo2e2ee2sseeeRReeaaeeattt222222aeeSS2rrSoccr922DDee-oLL222sppp2SRnyaRmrqtVVaioo22vr2saare1roooiii999twcAAryooLL2Lreoee88sss98gu222M22228ee22“aiioorriiioeewwwreDyynntt22reeerroooee..gguguueeMsVooeeMMlRRc2ra2dd2p8rleeeeee22rrroPnesssrr22ecccse2cctsaa2crSairiPirrDeAAyrPPP2c2óócpee22VMnicccsssasssiioovorr9rrrerrtttaottL2Isesecc..cmmnn2laiiicc2á8ddíardauiaew-ytqtt8aaa2222eroegucrreeMialllaaeccaa88Sííícuuseeaaa8--revv--re88eLLceaóó8cccs5nii3ccvvccee5rr5eccrrasss8cceevvvvvvrreeettPEeeecceeeaaa8u8888emmp888saa““5s5a5eeeaat8tu5aooaaa-r8ar89me8auuucMMpppcCee88llnicieaaaaaatte88ll88e88o--aaat999a882cLLi“nnaarccPalcvvRirre8eeíccePuPo1ac-coorr8cc488ncPP8gii88ccem““aaltlvveeecxN111aoos8svvell85eceii4w4naa8nnMMncunollsiiisrmmm5elllaa88aaxxllaaaeeoo35ll55siiiiiinnAwwwu4a58ponnno7dP8sscrorrraatSSccPPbe58sa5e98ccisss4a8o55555c777dddlM33455sssevvsxbbbeee5a5daossseel5EE5iiiy5ts888EooooyPsiMMMfcaassssssssaaesaar551naadddaaees555555t4ttsssnyyiiidmlSSnexrrrnn5asss9eel5Pii““iiwq,t55tonV33ddd55raRRiii4óooa99e5eEEsoPPcPs5,s,,ttt57ydggeiaa344óóbeNN55n5aas4a3selldissccc,,sss8ottoa2Mnnssopse#Ls33ouºdnaa34a34a9433eteddd5pii““5t,s44ttttttaa88yoooaaainrnrooo##iRRiad3oooo4óroo4nannnsaeeesasoc-,eggllda440laaa3333oo2ssA44NNcaaasst39ellssyyPoooccc---,aEEts6aantss#a222i4óteatt33a3sc,s44aae88ssuwrttra73alaanneiiien4eeaaaaaai3a4aaa3d33sqqtteettoalwwwlano44aa#ii5osnnsniiitanaeyyatEEmsarattltLoa55sM3o4aeaaannnsocs-aatttde022rrrnnaaaalllreettroooLLpssssMMMnneen2ººCr5l9tttsissiqddsq20tts00taarrrii5ssaiM55orrru199eaaaaa3naa6ii00eaowu300allt22sn0MMM0mid666sldaa1066aa22ooonnteTeaaae22L2L5saess8ºº5ttiR0009mmmadd7d“ttnillllat01113auurrarttlqTTTtoaa77Meell88iiiRRRdaa77““TTaassd9uen0333aaaaaqqq00rlldsuse5rdddl9CaavTTTTTTsssieaaae0ennn66ot6ttadddLLd3uueu83Mtt7a“vvv262iaaaauauooo@6qaaa2aa77333sll33CC0mdss22.liiss222ea1ees9e2xdtqqTuey8iR11p7ñ“”aa5S...dt”222aaas99ss3aoeee222uu6dddtt33qaoq22uuLLre003ood255TTSSsi””ebnaeeqooduaauroooooCCisstv88ss22axbbb9aaoa96aiunrt3uuuxrr3eii11idttt25oSim”R9u9qse99uuaasm33q9oriii229ttt0xxx00eeeeddd1CC3ooo.eemmmt2ssaqqqd9sre2dmmeeudd99900aar.na1115S2235”aatttddd9onrroxe..ooennn5599u0usbrarooonnanrrrxaxddcrr0xx0ueeeyyrdaiCC””itaeei#000é9rrddddddrEccui00ddtxu6.dddeea8d0o22mm5647iiiaasoq”DE7Emruuux90do666eeeaaa88800g1o888877ekuaNtxxooodr””xx77c0nnlrr1yyddd.0Cn””#aae5eekuuukkRReaaNN6ri,onrE#r99Oxllle000CCeene04P33raa7eee066rrr,,”nldd7###c0adnnneeePPPPirrr888833iaNxxeoollEuaaannrrci6Cea809eiiia7tRR76o2eee#oooooorr,”79914liiidliee)6999eee533seku#a#Ne77722##rrl1d1144l”llole0llCii))e)666e55M5at33mmr4466eeee6t,DDqddd#CmoooeeeooneieeePCrttte.t2n#rrttlCCaé1a411idli##iaaº##ee..1iinennPaooaanéééOOeiiii4”ddd3iP9e44mmºº446672aPPP#tDDaCnnnt14iyl444””o”oiliiii)iPPP65PPPdee.sdao113eiiie##PPtaadddºttt,riiasssCPPOO16333P44Jdtr,,,rttre.rnaaa11aPPPPPPé.11””indPPPaPnJJPP8P8ºdddaPcnulnn4”lPiPiiPPnnn88888nttaattteqccc”1lll9lli7tJPd8i11tttcqqaaqq”s1u1ree””n333rP77ol8a888liaiit,raaa”””uuuPP1olPriiiioooJalllaaalldttdurnooon4árrNPe7n8ii8aa11dddiaacuuorrrennneei66ltDol33ieeeiiiiiiaaal”rr1taaiiiqlsoooeeiiittirii798i””””111”ssuurruiiqaeiiPP0uol99annl0oblrrrrrrr””euiui6u6ou9t9sqqqaaar000bbbrredqqsurrrrrrnr2sssie9iiaeeinoriLeiai2r2r2qqtPPsnns”a1riiisnnc””aa99qqqqqq!i44NNsss9psssqaaeqqrrcccrriurl5qadiippp0bqqq5qnraellls555dddNluls5aq5””eqq.eee2riieNNs4400NNuuualllzoo0eiinauuqqssiisosaaas005a0eeeqfciuucdNnssseooo.pcq””rriiiuuuuuuiilccddd5dsnn005ooa5aqugeuueNucl555aaaaaaPwr++FCMMMJCPuuuuceeeTnscccceaL0eunrruuouseeeiso5ssLLqqinnnoooiuuceenudniiisss555eeiiunnnuuiee5lLaaeeeeeeuage8iieeecssqqvpiaaaueeeuur888eoiLvvv55ppneeeoerrrootiiiesa5ntPPPCMJPMwM+rMMwC+C+MrJ+FFColiteeenuTTttiinnntttpeelllwuutttt,elieoaaantttvta,,,eeeot8iooovnn+PPCJMwr++FCMMMMCMJFCP+PrwpcieqTTr"oooraeeeaíuuccciiiaqqqAee"""trrrinaaleeerPííílntnl66rtaaluusoorrrPPP5555lnt,tneoosssmeeaveeeaa-oanoonnnaeetttiopivvieee---awwdcisduquu"rrrppporaeiiiooíisaaaaaaaaa5555ddwvvsssdddaooeevaarP”ssuooaoeeollsso””uuudwwnooooootAAllinnvllecov-o99iiaaaaaaavv6666rrullpiiisivvv”oooallaadsduuunnllitsreaAAmiioaiiimiinnll”tttruarrreee6666orruuoaalllrrrrrrootlnnsiillwwpnnaaaillle.vnnnnnnosssaiaa9pppquaiissaiitdooCiii999oqqquurrrrrrooaaaccoo9999tiiiiiirTcwweoooatssseacaaasssssloonens99cccpvmmooaammaeicceooeee999rriiiiir9qvvvlaeeettssiiieeerrrpouonMeeo..FnioppptarmmuuusaoaommnnnottddrrCCcoootttooootte@TTccooo9vttpieieesesee..aaxr999pppiiivttdd24asssxxxiCC9999npunaa.aaasuTTocct.tdello...nneeaassseiuuuom...eeeooMMbnnnooFFnnpii9999aammm9rrpiaacsppptxooTcellicccasO@@ccceeeooaMM.AdssooFFnnsiiu3Haa.rrzevvaaa0AAAddd2442nbiioonncmioerbbbtp@@alddeeenncisseeiiecelllrvvbb2424iiitiitnnrrraAdutt4TTslnedpdaiionnbuuusseea444OOiillleeeh1cpppdddebbooolssl33HHccclzzp00lllsssssitto.TTcc7aiirooiirrttsssOOaaiiu433leeHHiiiedpOzzdso00ttvttcciiascdddooaocsssrrlssttvvvssaannvtcaaasssooooooaaccca9Aaaeehh11ittddttllispp0Vdddoo..ssnn77aaidaa000sssaavaiiiihh11aas4oorciitaaallnriiiraaaOOappvaoon..nnnrrr77aarrraaltvvvssduvvttcc8lll0aaiittt99eAAoqeirOOtiiddeeeaaooieeeassaatttVVaaalnrvvttccdraaava99aAAlllddd2aaa44rrltiiraaarddaattedssaaVVaae7nneeeedst777pa5uu44usss88rr@:sLeltteooqqdarrnaalaaaasssLLLnoooorlllluuerrr2883lll7oooqq22rrsrrdrraoooooo,ddidddsLti,,,5sddiiielyppttt55r22uuyyyrr@@::rrloeeeeddnnBoooorddMdsd5ppd52,422uuie33Mdddsss@@::teeeeddd444nneeeyaa.2qoii5522ssees33Msssdscaad4aeBBrreii55asseeaaaMM55eee22MMtasBBurr..22laMMAqq55222aMM8222elMM.cc..22lll2...RqqroiaaRRRMMttcc2AeraaruuAAArlvbaa.llaaAA5Rtt88EfaauuuCitreonlnanvanllaQrciEtsnpQsnaleEEE22allaAArrVAooii.aaa88VVV.dleerr3u22aoondlrrerrlllrr333cvvbbooiiE4ao55caee8mVeerreeecccffanmmmmrresgurrraaeCvvsebbeeianiuauurmmmln3eee55..l..SluffrddaaauuSSSeecmeeuuaaravtcce44..o5mslp..eq88555cprdddídieeuuaamisnnrrr6eeoumccCCgS44ttt5apeeaesu88lleepppel.lldórruuunncg5caCCllldddóóóqir"eneeoossdlllloallarraoiudddnddiinpupro7u66MoomaaldóVaoo55pssFMMMllFaaasssssnVVVurpppddiia4vornnnveuuu66doonb55""DeluosseMtceeesFaaarVnpnnpprrnn77uoie"n"esanlttt,nnni2lFFmeeeiFFeRaaiiilllnnnoe44ppeee77anhrmicCotSdeFFrrrrFFrpSSSaneeeIiressecc44HFFrrrrianlcgeHHHoLerrrdaaaooszl0gggellLLLeunt22sssrcciirdeS6FFaRRdearrmauoorsqoohhorrrmmmHuuull,ryaaaa22eiigorrLlRRóIIoorrodsiiood“óóóennoooenidddhhíooóciiiteeeecííí00aprmrruseennFmnIIrrRaeib66FacadFFFnnnnnnsaaaarrdbbbeFFF“qqóoaaadm00.eieenn7yFns:SeyínaFrs66aaaFuFFnnnesssootaaaaaFFFrrrrrrFF“o“eqqeennnmiin.nepdicbotFtFFFsinatd“ooooneSmmooioiitce“s““oooennneeerF““nsssdnni.i2(aFe“aaerott““cemooueeaaarso“oooó77Fmm:S:SotoooyyerrrsssQo“““stuuFssoioottih“CQQQonTd““neopcureeeennCCCsnnnddddF77ár::SSetcthyyrrratauoDnnnaoSuuSááá2tt(2cccoFrlsnn“Demerrvono22abc““npccQnTnnenMDDDraMttnnnaquucccnnnoCsnóódoSSCLmereSnoyeeBrraáaFeFLLLiic22“S“SSraoooouTToooaaaaaaeeeonuueermeeílooouuunóFóFrDnónnoaihnhdee.ecnoDoDdooFF22no(i(i22aaaoFFiTTeoooaeoooLneoooooSaprp8eeonnFF0mrrnosdaMMalVehhsoouooDoDoour:aecoooooCCu22VVVd((fn22FFuuuSu:ni:::oBBlsoadddfffaMrpp:::oooiiicnnorrpMoMápmnao:eesrerooíímt:ootCCunlooraaa:I:::..ossscam:::lBBooPlVllooa:é::Mnoudo5ae:er2oPPPndfééénnnneebalarrrr88íí:ic200n2n22dooio2..dbbbllltaunorul222tAccnrmLqooiiiaeooo222:ms,SeSuunneea:AAAlal2oeoluoee:pMM2taarr88ooe00nnsaaa222PcEtCnndéne222tttisrrocc2iuuuntnttrrri3blSSuun2rll2Dll:ooiiaMoM2b225o25o22errrAsooDeinneeoVt222b222ca:ieeeao-,a2uunnpDeDeDeaorrom2VtVVouunnoo2aaaelllltñtblrmmiLLety:o-oo2nt,,M55ru222ooirrriiicryyyoo222cxeMMM,a2lvrunoccEE2addeepu2uq2nnooelcllttoommLLDer33eoeeeV,,nníca2o::iirrrpooocSmyraRqcnRnnncccs2e81ruccEiEe-y8tdd29obsbMicce:i:ieooo--o888uuuli8---e888Tc33piiirreeeeell::piip888eeei::--ecccoer8epltt2aSrccr8e2axxpeecob8b88rnccc::iicnnoo-ttto92l2oe888LnaaasreeclccP2celel8lluow-ooo:u8:--yeruo4oguosPPPoirccceo22lnxaceec8areil5c444xxeersRnnRqSRrarccyqamSmRoscssenene11xxxaaa22ii5lllP55599eeooooa8ssseesllsteoi5r5e558aococii22pplPr555aoteeea25aenmqycrnaRRSSRarymqcRyPiieeladcsstete22tí11SrSr,nnaaaaae22555949ppcyyyiiitqoeeacooixinnnsa99levv9eelLLem5esas8,os22ey5eopp4óaaww999eee5reoroos,u,gug,,ypreeeetatar223rSrS444óóó5eeecsr83ras9es2ss2,,,ppssccn#e333soo99fL333PPLLd5sssiyuid22nnnss###sseu41nswwrrrsreeooccgugunJiiiaoml444eeeertrt9taea2s2ssiiw,sssanlallaccaaatrííl4óaaetttPPanss,cce5sss7doytttssss3nccvbessaeeerrvvvvs3eeruceeieac8ac88oeeeslMiitunss#5e5e5syinnnCaadttaa522tuusappaalltaaoaa555líñír4aas8a8a99snsdicce0datttseeccf5Fs9vvvvteeeeeiPeessaa88dddt0su000to55eeesssHee55511aao999epcciiiduusnn0e00eppnaiimmaaaallsnl88aaa499Jdriiiitwwttannoaaaatiorre5eesossd8dni7gd“ess5577ddtttttaseee3o8ee88ilbbee11la777ssg“““yPiiocs-8d8oonne0MiiMpssssmmelssls25dd955noiiiitwwtsseee0nno6erraai3rraasstao32ssi55a77Qddoaooówodd666qaaa“eus333bbeeiss222iilPPiii88ootetl.9iMMtqqqissssussuPe8ddoaa7“n555Sccttas”stss999rnaoolouuuosMnerriss4aa4dd555SSS”””tttteoaaddoooooraooyrrnneeePPsttae9oe6a.aa33eoorrrM3óeaaaoa2ccoocc--isss999oqaP2022e0ma4a4adddlmttttsss19aooadooTuld000aooaii.iRnnaaaaaeae335Sn5s”r3awwrqoxaapn33loo...daaiiTTsoo-cc-555enjrrrr0dxxxu22rnlqaanvaattmarrr9rraraEccclli00i0oo3ssMMaaiizaaaa0ntaa33rro7seww”E7EEmrr0rri0i00nr.777uuaNd2ase”””2777dMM.aClgaarsnna66iaat5tcaaaNNN6nrro,oaallnraa,2xoo2MssMrtoorCCCt00mmddmaaall666b11ar,,,lScTTrr0urriiRRiiatao33aalllEqqitaxMMeddd0oTTTT6o6ssma7tq2nnes#oao”7ma1d4d229uuali00mmdd1vvllnaaanNt2122d1###uTT11144433allliiRCRniii6ee33aarto,GnriCtqqciddirqTTTT..ssTel.202aannsstett2e2lddddmCCCarddeauusidiAvvºieeeaa...aaaua336ooooea8ºººobb2eaaa#u14euudliiidottP..meuk22aatsseere2o2dddiilttoxxo0eeddPPPsootmmelqqats#mmCpi199oooqne11PJrtet.bbddaaáiaa111unuonniiPettJJJiei8ºaáseToooonrriiettinxnnexlVoeedd9PPPeoo888ummaaa070qqddddmmc99lOllllrdd)67115Pdniiettddyrduuore66enena8am8e777trlmoonoonrra1eeddarejJlellekuuk00nnddddunseélldindd0d0rrrPA8eaeiidaeesnPu#uu#uunet46”6leeinannea8Pe8PParruoosuaeaeetttddiir7aii9dgeeckkuuseeoooosssseaillii3liii0á0c99eet999l,eetr77eeda##PPiiiilloPr))enne665P5Prrdeededduaarooaeeeen8iitteeeeoooo,clnearrrlii99eeaa77tnnqsnnnééaaallsiddid))y66l5i5ei98miyaeeaanPP”uddnniioo44ee””aiiPPreeolattapo5qitozNiiscleoedd555iedenqnqqssbféérrnr3ii3ddNNNsveiiaitr,,trPbPiaasnAonnnPPPPai44””sssPPiinPPosdd”a1adcciinmnn88ddiccssEarrucccll33qaonnn0btrtr,,5ttiqqqaatvrPPPPesNPP)88iddi””uudru2e,smnnoon88lleaaaLiiccuuu”dooallqqtstsLLLpnttddqqnicrrnntcnunieeiiiii88aapiciqii””uuiiiooeiiluuu5di,uootllaa””11oePeoooiii,ulrddprrrrurrnnuuqqaadéeeaaiiiiaa00Lbb0edinipppMMoorréhiiessntsrioa””e11niiuua22eeeudtttiiivesiirrrrtiuuqqqqeqqaaissa5ss00ibbeaanaurrccieesseeoefpptqsqinnnrp22ll55ddeadiinaoaeeqqqqetniuuiasaasssa5llssnopccaarneidaaisppuq0q0eeeeolln55eoddsseaeoovesneelajiiuuuueedda8uuivvvllrvdeeralaa5500adeeaancrddduuaaeesssccoo”ntdltiiuuuuddleoaee”””iaatdAnnloo,ellliirssv5555oaaaauuinneeonescceaaaeeedciaeql"n.reeeeseí,mmlraannoouaA88qiissr55Pq”vvieeaaannlrrsoeeeentyeteee-annttallsttcaaMr88pjpeiavvttsdee,,órrpeoosaapoosrvnnttulltcciiottonqq""arrseeííett,,iirrPPvnoooucuuoossennccqiittdqq""iacrrleeeesíí--treauppiimrrPPnaaaRssododdcoaonlsnlnnssssennpttqeéee--uuai9ooqoosppdaiiaaossddaiivvoossaáuuefsaeuuuceqoooodiiuetterrieevoeiiie,vvpoonrtuuaaudllsannnnssspppduiinasrttíuuriiro99teeqqoraaneNooopaabrllnnnnssospp9p,ssis.xiicc99rqqoñaauaeeaoocvveeeii.ee.surrm.tassednpaecceppmuunnipfeeoottvveooteeiiscdeedrrpcooeoeieapp99ppuuiinnsaAdssxxpoottreoooºbaasauooepe..sssuum99t..ppleeiisuhnnissxxsmm.rraappV..ccuss4uulcceee..epeeedoolnnrlsmmcomaalAAsddspprrlccubbs2ccneelMueeuetilllaaAAddiiradandrrsCbbvoassooeceeluui44lleellppddplooiiioeloccairrllssssdir0uu44lleeisppgadd2oossaiiiamcceíllssssvgnrbroddgásveovvraassoooolccntiiacerestepddt,ssnddavvaaassoooo00ccenrelldiiasaaa9aaiiaabeiddunnrrerrns00vvln7iiisuullsttueaaiiaaeesLnnrrneerrmottolcvvnoiaar.aillttcrlllárddaauaaeeaaoeettdrsaalee,piio77tlliddaassayaaaazgrqilsssLLoaeevllvodd77Emtandrrurssfdsllrdo4epssLLdeooilldrr,,oiivllott,issyyiooaamddtmoou,,aebiiatteseeyyddssioseddqe44eesooseaaddss2asddoe44,psseerrl.,ecmaaeRoeessaatsnquAtraapeeprprr22nallE..irsaRRd22Vto,lllll..AAdlóó3dedddueRRiosooeeaacmtAArrtEEmeeaeaolVVaSEEll33aanaunnnoVVeeeeeeyaáaaa5ssssssccrmmrll33mmeellp.,ccummSSldómmaaee55dSSrraaMaV55pppnuuurrllddóóeppuuddllddóónMMeaaiVVppddlennuuMMrSaaVVeppeennuuHragLnnseeeeiilleermunnrereSSiieelleeóodHHirraaerríggSSLLeessFnHHbFrraaaggrmrmuuLLssFnsaFróeóooddrrmmuuiiFeeííoi“oFFneóónnooddbbiiFFeeaaííaoors“FFFFnnnnssoaFaFrrQbbFFeeaaCndFFrnooFFánnssiicaaFF““rrooneneeenDFFncaanooooiioo““rrssoo““nneeLooSQQoaaeaaCConnuooddnoorrrrssnn““ááoocacQQoooCCnnnnddDDnnrroccnnnnoááVccu:LLdfSS:inonoDDaaaaeennccnnoouunna:s:LLlaa:SSooooaaPooaaeeéonooouu2nnoobl2ooVViaao2uu::ooAooddffeoo::iia2oo2tooVVtaa::uuss::::llddff::::2iirPPéénn22e22eDaa::bsbsVlla::22lliio::oo22P2AArPPiy2éeéennM22aa222b2bttll22tiioo22eAAJreenc22rraa2222tt2222ee8utt-eDeD8VVieaa8eooc22r2r2rriiyy2222M8M22eeteDeD8aVVcaaoooeePPc22rriiyryr22o4MMnnccoxal5os88uu--858eeiiee588eerreccCnncca5y88iSat8t8uun--8888aacciiee88eoeo9ecc,PPcc4óos44,88tt3xxaa3ll8855aaccoossn#oo55CPPcc455eeAsr44aCsxxaaaatll5555Aosoyysisitnne55en5599eeee,,54ó4óaaruss55,,yyiit33nn33osd0nn##s5999eei,,044óó44ssss,,Caaa33st3t3essntntt##e8ee7“teenn44sseaa55Ettossott6att3ee2ssiddeeu00qrssnn5599ii009u55ra5Sb”aaottssnssdd00ttssee8r8559977““ii009eesaa0fssoot6t6aaee88.3377““22aii5rqqxtee99rdc0uul55StSp””oo6E6aoao33022ii7i”7qqrraN9999uuCa55SSae””s6s,oo00slErr..5599rrxxedss2rr#Gcc0014a00liisEE..00M5757t””77rCrxxaNaeN.rrcca00CCPaaaº66,,EE0077””ll77suPaaNNrCCaa6622##,,14141lliiJllnnPo8,attPCCNlae.e.22##aa1144Vllii7ººlttCCrPPuee..utaacººe11atJJsnnilPPPP988aaCiJll1177JJeernntPPn88lalaodnallrraauurt77eettall5qssiiNrr99íiuuiisnueetteessrrrciin9C9vnniaiaDaaaiasvCeeiurraL55qqonnaaNNaaiusssi55qqecceNNnnidepssaetiuuccnnóeLLendiiiuuiuuiiaeLLsalVoppiiAuudeettvtiiiivecnmeppdneenneeuttii”lnaaaaeenaneaoaavvaaanddBlieenvv””llcsbddaab””lloEsaaPaaudaaFrttidáVtMDealraexdderasoCio2,buroeiea:aR0PPcilShltñlnnó1JooEeioiia6arlaaugnsssleVqlNrraiectVasdLcdiuaºaolcaí2auieiaeluSror2:nd:cgpEr9iyeérlaiiqvonssoScauiuiaóiennñoos s Desarrollo Sitio Web NOVIEMBRE 2016 Fotografía Juan Andrés Acuña Marcelo Hernán Arre Márfull marcelo.arre.marfull@gmail.com Revista TodoPirque, no comparte necesariamente Antigua casona de Doña Virginia Subercaseaux y Don Hernán Prieto las opiniones de los colaboradores ni entrevistados Fono contacto 2 2 854 67 20 Práctica Fotografía Publicitaria las que son emitidas a título personal, del mismo modo, los avisos publicitarios y sus contenidos son +569 9231 9855 / +569 9407 4235 María Cristina Robles de exclusiva responsabilidad de los avisadores. revista@todopirque.cl - www.todopirque.cl Josefina Toro Revista TodoPirque es propiedad de Sociedad de Publicaciones Acval Ltda. 4 I TodoPirque I Noviembre 2016

[close]

p. 5

CARTAS AL DIRECTOR Ximena del C. Pizarro Swinburn 1932 - 2016 en Pirque después de vivir en nuestra comuna más de 30 años. Buena esposa, increíble madre y cariñosa abuelita. Para ella toda la gente le importaba, regalaba lo que le pidiesen e incluso se privaba de hasta lo más mínimo, ya que siempre pensaba que la otra persona necesitaba más que ella. Siempre dispuesta a hacer algo por los demás. Su vida eran sus hijos y nietos. Todo el mundo la quería mucho, porque siempre era el oído y apoyo a cualquier necesitado. La extrañaremos, no solo nosotros, sino también toda la comunidad pircana. Quien no la conocía es que no era de Pirque. HISTORIA DE UNA VECINA DE PIRQUE La señora Ximena del Carmen Pizarro Swinburn nació en Santiago el año 1932. Hace todos sus estudios en la capital, y se casa en el año 1957 con el extranjero Belga, Pierre Amand de Mendieta, que viene a vivir a Chile y juntos parten como colonos a vivir en la Patagonia, en Puerto Guadal, que está ubicado al fondo del Lago General Carrera. Esta localidad no contaba con caminos y todo el tráfico se llevaba a cabo en pequeños barcos o la alternativa era de hacer una travesía de dos días a caballo para llegar a Chile Chico. Comienzan una vida austera y feliz trabajando en aserraderos y posteriormente logran con mucho esfuerzo crear una planta minera para explotación de cobre. Después de muchos años en esta actividad familiar, ambos llegan a vivir a El Principal de Pirque. La señora Ximena siempre muy inquieta y con ganas de ayudar a la comuna, es elegida presidente de la junta de vecinos de El Principal, además entre otras cosas organiza con asesoría legal la distribución de las aguas de regadío del Rio Clarillo y Maipinas. Siendo muy activa se integraba con vigor a las actividades de Pirque. Escribe con un grupo literario cuentos de la vida de la gente de campo. Ayudaba a muchas personas desinteresadamente. Amante de la naturaleza, forma un parque natural con una pequeña laguna donde los patos, las taguas y las garzas lo hicieron su hogar. La Señora Ximena falleció sorpresivamente el 22 de octubre, pero su espíritu queda arraigado Lamentablemente, se nos fue al cielo inesperadamente, cuando tenia muchísimo más para dar. Te extrañaremos más de lo que tú piensas, ya que siempre fuiste una luz en este oscuro camino de la vida. LOCOMOCIÓN COLECTIVA Estimado director: Solo deseo hacer una reflexión de dos temas que afectan a muchos vecinos que viven en el sector de La Puntilla, el Huingán, Cooperativa Sigfriedo Bic y San Juan entre otros, me refiero a la locomoción colectiva, soy uno de los usuarios diarios de este medio de transporte, (Metrobus 73), no uso auto, soy un defensor del medio ambiente, pero no de protestas ni pancartas, solo lo hago para bajar la contaminación de todo tipo y descongestionar. Lamentablemente durante la noche este servicio es muy malo, los buses no pasan o suben a nuestro sector a partir de las diez de la noche y hay veces en que muchas personas hemos quedados varados en Puente Alto o Concha y Toro, y nadie entrega solución y menos fiscalizan este servicio, incluso muchas veces he tomado este bus en el paradero (intermodal de Plaza Vespucio) y en mas de una oportunidad se han negado a llevarnos hasta nuestro destino dejándonos en la plaza, hemos dejado constancia en Carabineros, enviado cartas al municipio, etc., y no hay cambios. solo lo planteo con el fin si de que a través de este medio respetado en nuestra comuna se logre algo, alguna acción de comunicación para buscar soluciones mas concretas. Atte. Carlos Muñoz Serrano AYUDEMOS A LA ABUELITA MARTA Se está recibiendo ayuda para la abuelita que fue víctima del incendio en La Puntilla. Perdió su casa completa, las causas son parte de la investigación pero a grandes rasgos se debería a un cilindro de gas mal sellado. Su nombre es Marta Jara Gaete. Principalmente, necesita Ropa talla XL y útiles de aseo. También se está recibiendo donaciones en dinero en la cuenta de: Salvadorina Quiroz, rut 7.016.369-1 Cuenta Rut Banco Estado. TodoPirque I Noviembre 2016 I 5

[close]

p. 6

6 I TodoPirque I Noviembre 2016

[close]

p. 7

TodoPirque I Noviembre 2016 I 7

[close]

p. 8

8 I TodoPirque I Noviembre 2016

[close]

p. 9

TodoPirque I Noviembre 2016 I 9

[close]

p. 10

10 I TodoPirque I Noviembre 2016

[close]

p. 11

TodoPirque I Noviembre 2016 I 11

[close]

p. 12

Copa Juan Pablo Valdés P I R Q U EEL ABIERTO DE 10a Versión - 16, 17 y 18 de diciembre Gracias a la colaboración, empuje y aporte de un grupo de entusiastas empresarios y profesionales que compartían su amor por el polo, el Club de Polo y Equitación San Cristóbal, fue inaugurado en los terrenos ubicados en San José María Escrivá de Balaguer, el 21 de diciembre de 1947, con la bendición del Cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor José María Caro. Creado con el objetivo de ser un Club de primer nivel orientado a la promoción y desarrollo de las actividades deportivas, sociales y de sano esparcimiento familiar, el Club de Polo, adquirió en 1968, los terrenos de Lo Recabarren que permitieron la expansión del polo y la práctica del golf en una hermosa cancha de 60 hectáreas que rápidamente se consolidó como una de las mejores del país. Con el tiempo, y respondiendo al interés de los socios, se fueron creando las ramas de equitación y tenis y finalmente, el futbolito y área de Gym/Spa, actividades que en conjunto a la tradicional sede social constituyen espacios que a diario reúnen a la gran familia del Club. Durante sus 65 años de historia, innumerables triunfos deportivos y un dedicado cuidado de sus canchas e instalaciones ubican al Club de Polo y Equitación San Cristóbal en un destacado lugar a nivel nacional e internacional. El Abierto de Pirque, o más bien conocido por los amigos como Copa Juan Pablo Valdés, celebra este año su décima versión. Este evento tiene sus orígenes en el año 1984, cuando un grupo de aficionados poleros pircanos comenzó a darle vida al Club de Polo Santa Rita. Entre ellos destaca la participación de Pablo Ossa, Joaquín Achurra, José Miguel González, Agustín Ossandón, Juan Pablo Valdés Zegers, Felipe Lamarca, Sergio Gutiérrez, Tomás Müller y Alfredo Alcaíno, entre otros. Con el pasar de los años este Club fue creciendo, uniéndose el año 2009 con el Club de Polo El Principal de Pirque. Esta alianza da inicio a un grupo de fervientes deportistas apasionados por los caballos y la vida de campo. Hace 10 años atrás, en recuerdo del joven polero Juan Pablo Valdés, el Abierto de Pirque se ha ido consolidando como un evento deportivo de renombre a nivel nacional, contando en este momento con 16 equipos que se disputan la copa año a año. Los días 16, 17 y 18 de diciembre se llevará cabo esta nueva versión de la Copa Abierto de Polo Pirque, donde se espera una concurrida audiencia, para celebrar como todos los años con la familia y amigos del Club de Polo de Santa Rita de Pirque con buena música, un desfile costumbrista, entretención para los niños y buena comida. Por Josefina Ossa 12 I TodoPirque I Noviembre 2016

[close]

p. 13

TodoPirque I Noviembre 2016 I 13

[close]

p. 14

CLUBDE JARDINESPdireque PorJulia Tribes M. La primavera ya está instalada en nuestros jardines, y esperamos fervientemente, que también en sus corazones para que estos se encuentren llenos de color, perfumes, amor y vida. El Club de Jardines de Pirque se disculpa humildemente por haber tenido que suspender el taller de Propagación, siendo esta circunstancia totalmente ajena a nuestra voluntad, ya que desgraciadamente, después de haber publicado la invitación en la revista, fuimos desalojadas de un día para otro, de la sede que ocupábamos. Queremos asegurarles a ustedes que apenas tengamos un lugar físico seguro y estable, reanudaremos nuestros gratos encuentros. Labores en el jardín: - En primer lugar, ya debemos regar regularmente y es preferible regar profundamente 2 veces en la semana, que todos los días superficialmente, ya que este riego a veces no alcanza a llegar a las raíces. - Abonar las rosas, ojala con guano de caballo, y mejorar la tierra a todas las plantas de jardín, aplicándoles el compos que hemos preparado. Sacar las flores marchitas de rosas y en general, de todas las plantas que están floreciendo, para evitarles el desgaste de formar semillas. - Plantar bulbos de verano: achira, Amarylis, begonias tuberosas, dalias, lirios, lotos, algunos lilium. No usar salitre en bulbos porque produce pudrición. - Comenzar a cortar césped, fertilizar, sembrar o re sembrar. - Es el mejor momento para sembrar, pueden ser compradas o esas semillas que hemos guardados. - Remojar las semillas, las más duras en agua caliente y las otras en agua de la llave. - Preparar el contenedor (cajón, maceta, plástico reciclado, etc.) lavado y desinfectado, colocar papel de diario para contener la tierra (Tinta contiene anti hongos) - Llenar el contenedor con mezcla de tierra y arena desinfectada (agua hirviendo) aplastando la mezcla y regándola con lluvia suave. Dejar preparado el día anterior. - Hacer surcos o sembrar al voleo y tapar con la cantidad de tierra necesaria para tapar en el doble de su tamaño la semilla. Regar con lluvia suave y colocar en lugar resguardado sin sol directo. Preparar un lugar especial en el jardín para las fiestas que se aproximan (cumpleaños, primeras comuniones, navidad) aprovechando arboles crecidos, alisando el suelo, poniendo flores de temporada, hacer algunas bancas con esos troncos y/o ladrillos que sobran, etc. Nos encontramos en la próxima “TodoPirque” y recuerden que pueden hacer sus consultas a jardines.club@gmail.com ¡¡¡Felicitaciones al señor Cristian Balmaceda por su reelección¡¡¡ 14 I TodoPirque I Noviembre 2016

[close]

p. 15

TodoPirque I Noviembre 2016 I 15

[close]

Comments

no comments yet