Kronika_2014_2015

 

Embed or link this publication

Description

Kronika_2014_2015

Popular Pages


p. 1

Školní rok 2014/2015 Kronika Základní školy Brno, Slovanské náměstí 1

[close]

p. 2

Obsah Obsah .............................................................................................................. 2 Úvod ................................................................................................................ 4 Výuka ve školním roce 2014 /2015 ................................................ 5 1. září 2014 ................................................................................................ 6 Mezigenerační odpoledne ......................................................................... 7 Pohár starosty Králova Pole ................................................................ 10 Erbovní slavnosti Králova Pole ............................................................ 13 English Club zahájil svou činnost........................................................ 16 Beseda na Úřadě práce ......................................................................... 17 Den přírodních věd v ZOO Brno...................................................... 19 Evropský den jazyků .............................................................................. 21 Úpravy budovy naší školy ..................................................................... 24 Adaptační kurzy ...................................................................................... 25 Jak to vidí děti?....................................................................................... 27 O přestavbě školy v Rovnosti............................................................... 29 Rozhovor s panem ředitelem Královopolské listy 11/2014 .... 30 Erbovní slavnosti - program ............................................................... 31 Vánoční jarmark...................................................................................... 32 Mezinárodní zkouška Fit in Deutsch ................................................. 34 Zápis dětí do prvních tříd.................................................................... 35 2

[close]

p. 3

Sedmáci na horách ................................................................................. 36 Slovaňák má rodilou mluvčí francouzštiny! ................................... 38 Projekt Edison .......................................................................................... 40 Chemická olympiáda .............................................................................. 42 Active English Week aneb Týden výuky pouze v angličtině...... 44 Netradiční výuka ruské konverzace .................................................. 46 Den barev ................................................................................................... 48 Osmáci a jejich první e-kniha............................................................. 49 Pracovní dílny na školní zahradě ..................................................... 50 Den s dravci .............................................................................................. 53 Mezigenerace na Šelepce ....................................................................... 55 Dobrý den, Kociánko .............................................................................. 57 Rodilá mluvčí ve výuce ruského jazyka ............................................ 59 English Active Week................................................................................ 60 Branný den................................................................................................ 61 Soutěže a olympiády .............................................................................. 63 Naši absolventi .......................................................................................... 66 3

[close]

p. 4

Úvod Základní škola ZŠ Slovanské náměstí vstupuje do druhého století svého působení. Školní rok 2014/2015 byl rokem plným sportovních i kulturních událostí. Jako každý rok zahájily šesté ročníky školní rok adaptačními kurzy na Ramzové v Jeseníkách. Konaly se poznávací zájezdy do zahraničí, takže žáci mohli poznat krásy Německa, vánoční Vídně, 28 žáků se zúčastnilo sedmidenního zájezdu do Anglie a žáci druhého stupně navštívili Osvětim. Studenti školy byli velmi úspěšní ve sportovních a vědomostních soutěžích. Aktivně se též zapojili do práce s tělesně postiženými žáky na Kociánce, pro které připravili vlastní program a nezapomněli na každoroční setkání s místními seniory v rámci akce Mezigenerace. Na konci školního roku jsme se všichni tradičně rozloučili s žáky 9.ročníků v parku na Slovanském náměstí. 4

[close]

p. 5

Výuka ve školním roce 2014 /2015 V tomto školním roce navštěvuje naši školu celkem 786 žáků (stav k 1. 9. 2014). Máme celkem 34 tříd. První stupeň navštěvuje 444 žáků, druhý stupeň 342 žáků. Výuka jazyků je na naší škole realizována od prvního do devátého. ročníku. Prvním cizím jazykem, se kterým se žáci seznamují, je anglický jazyk. V prvním a druhém ročníku se žáci seznamují s jazykem hravou formou, od třetího ročníku po úspěšném složení přijímacích zkoušek pokračují v intenzivnější výuce ve třídách s rozšířenou výukou jazyků. 5

[close]

p. 6

1. září 2014 Slavnostní zahájení školního roku Jako každý rok zasedli poprvé do školních lavic naši noví prvňáčci. Jejich zvídavé oči si prohlédly nově vyzdobené třídy a strávili svou první vyučovací hodinu se svou paní učitelkou. Všem prvňáčkům i ostatním žákům školy popřál pan ředitel příjemný a pohodový vstup do nového školního roku, hodně úspěchů a spokojených chvil ve škole. 6

[close]

p. 7

Mezigenerační odpoledne Třetí ročník akce občanského sdružení Mezigenerace nesoucí název "Přijďte si hrát na Šelepku" proběhl v parku Národního odboje ve středu 10. září 2014. Na programu byly letos netradiční sportovní a společenské hry jako möllki, kubb, šipky, pétanque, pexetrio a sudoku. Taktéž naši žáci z 8. A nemohli u této akce chybět. Mezigenerační odpoledne začalo již ve 14:30 a zpestřily ho volby nanečisto, jež dostaly příhodný název "U nás můžete, i když Vám není 18". Iniciátorem těchto netradičních voleb byl Městský parlament dětí a mládeže Brno. Taktéž naši studenti si vyzkoušeli, jaké to je, rozhodovat o budoucnosti státu. 7

[close]

p. 8

Součástí programu byl minibazar knih, módních doplňků a patchworkový a perníkový workshop, který byl inspirací nejen pro starší občany k aktivnímu trávení volného času. Nechybělo zde ani zdravotnické stanoviště s měřením krevního tlaku. 8

[close]

p. 9

Inspirující a velmi vzácné setkání našich osmáků proběhlo s olympijskou vítězkou z Londýna 1948 - paní Věrou Růžičkovou. Upevňování mezigeneračních vztahů mezi našimi studenty a aktivními seniory se letos podařilo na jedničku. Žáci školy si během tohoto netradičního mezigeneračního setkání uvědomili, jak důležitá je úcta vůči starší generaci, a senioři se inspirovali aktivitami, jež mohou zpestřit jejich život. Akce, která proběhla ve spolupráci naší školy a Klubem Šelepova, se letos vydařila a doufáme, že se uskuteční i příští rok. 9

[close]

p. 10

Pohár starosty Králova Pole 12. září 2014 se stal pro výběr našich žáků důležitým sportovním dnem. Konal se totiž turnaj "O pohár starosty Králova Pole" na ZŠ Herčíkova. Tohoto turnaje se zúčastnili žáci z 1. a 2. stupně brněnských základních škol, které prošly sítem kvalifikací ZŠ Košinova, ZŠ Herčíkova, ZŠ Staňkova a ZŠ Botanická. Podporu a doprovod našim žákům zajišťovali učitelé T. Fiala, I. Holásková a V. Veselíková. V 9:00 začal první zápas vybíjené. Zahájení padlo na ZŠ Botanickou a Staňkovu. Naše schopnosti jsme mohli poprvé ukázat ve 3. zápase, kde jsme vyhráli nad žáky ze ZŠ Staňkova. Další hru můžeme nazvat jako drtivou porážku pro ZŠ Košinovu. Skóre bylo neuvěřitelných 15:4. I když nám v dalším utkání štěstí nepřálo a prohráli jsme 10

[close]

p. 11

se ZŠ Botanickou o tři body, v rozhodujícím zápase jsme se vzchopili, nabrali síly a vyhráli nad domácími. Po tomto skvělém výkonu jsme se umístili na krásném 2. místě. Z důvodu deštivého počasí se odbíjená přesunula do tělocvičny, což zkomplikovalo průběh her. I přesto se našlo řešení. Každé utkání se tak hrálo do 15 bodů o jednom setu. První zápas pro nás nebyl moc příznivý. Naše síly a výkon však na výhru nad ZŠ Košinovou nestačily. Podruhé jsme se vzpamatovali a přijali výhru s otevřenou náručí. Poslední finální hru ovládla ZŠ Staňkova. Druhý stupeň ve svém volejbalovém turnaji dopadl hůře než spolužáci 11

[close]

p. 12

na prvním stupni ve vybíjené. Třetí místo však nebylo špatné a my si užili finálový zápas, kde si 1. místo tvrdě vybojovala ZŠ Staňkova. Závěrečné vyhlášení proběhlo ve velkém stylu. Ceny přišli předat vážení hosté, mezi které patřili například PaedDr. Petr Halík, ředitel školy Herčíkova, náš milý pan ředitel Mgr. David Jalový či místostarostka KP Ing. Andrea Pazderová. A co napsat na závěr? Všichni účastníci se snažili ze všech sil, podali stoprocentní výkon a užili si příjemné dopoledne strávené sportováním. 12

[close]

p. 13

Erbovní slavnosti Králova Pole Uběhl další rok a dne 13. září 2014 se uskutečnily už v pořadí 24. Erbovní slavnosti Králova Pole v Brně. V průběhu hlavního programu na jevišti mohli letos návštěvníci vyzkoušet různé aktivity, které byly připraveny pro malé i velké. Pro ty nejmenší pořadatelé nachystali zajímavé soutěže, pro starší nabitý program, kde nechyběla elektrická střelnice, šachy, ukázky juda, karate či workoutu. Letošní Erbovní slavnosti zahájily základní školy se svými představeními. A co je nejdůležitější - byl zde i Slovaňák. Jeho vystoupení, které mělo premiéru na akademii, sklidilo obrovský úspěch. Několik žáků naší školy též vystupovalo v programu ZUŠ Vítězslavy Kaprálové a taneční školy Barťůňkových. Taktéž velmi zajímavé vystoupení Jánošíčka se neobešlo bez známých tváří z našeho školního prostředí. 13

[close]

p. 14

Třešničku na erbovní dort položili královopolští hasiči, jejichž vystoupení bylo natolik působivé, že v případě požáru si už může být každý královopolský občan jist, že bude s přehledem zachráněn nejen on, ale i jeho okolí. V průběhu akce zaznělo z úst místostarostky Pazderové a ředitele školy Jalového připomenutí 100. výročí naší školy, které je spojeno s její rekonstrukcí. Zájemci z řad žáků, občanů i pedagogů se nemohli vynadívat na nová vitrážová okna a dozvěděli se spoustu nových informací. Asi k té nejzajímavější patří fakt, že lze do vitrážových oken vložit zprávu, což náš pan ředitel také učinil. I když žijeme v době moderních technologií a mladí lidé tráví většinu svého volného času u počítačů a tabletů, najdou se mezi našimi současnými i bývalými učiteli na Slovaňáku lidé, kteří dokážou motivovat žáky ke sportu natolik, že změní nejen svoji pohybovou aktivitu, ale hlavně svůj životní styl. I proto mělo vystoupení skupiny Workout Brno, kterou tvoří velká část našich studentů, tak velkou návštěvnost a ohlas. 14

[close]

p. 15

Cvičení s vlastní tělesnou vahou tak jistě získalo další příznivce a budoucí členy. Atmosféra, hladký průběh i dobré počasí zaručily neopakovatelné zážitky všem návštěvníkům, kteří se už nyní těší na další ročník. 15

[close]

Comments

no comments yet