Newsletter

 

Embed or link this publication

Description

říjen

Popular Pages


p. 1

10/2016 Healthy Eating for Better Living: Let´s Move! 8.A http://www.zsjednicka.cz/ Vážení rodiče a žáci, v říjnovém newsletteru najdete informace a fotky aktivit, které proběhly v rámci Světového dne jídla. World Food Day – 16. říjen Průběh aktivit 17.-21. říjen Vyučující cizích jazyků připravili žákům různé aktivity týkající se jídla a zdravého stravování. Třída 8. A vytvářela kresby jídel různých světových kuchyní. Osmáci se v rámci slohu dozvěděli o zemích světa, kde lidé trpí nedostatkem jídla a podvýživou. Ve škole je na dvě desítky dětí, jejichž mateřským jazykem nebo jazykem jejich rodičů není čeština. Tito žáci nás informovali o jejich národních kuchyních. Aktivity probíhaly v rámci projektu Erasmus+.

[close]

p. 2

Světové národní kuchyně – práce žáků kroužku Erasmus+ 5.B,C Ochutnávka ovoce a zeleniny n Snídali jsme ve škole 2. místo Česko - 57m 7.C 3. místo Polsko - 9m 66cm 7.A 6.C 7.ročník

[close]

p. 3

Kvízy a projekty 7.C Kvízy Projekty Zdravé stravování 6.A 6.A,B 8. a 9. ročníky Práce s textem 7.A,B a 8.ročník – sezónní pochutiny Další podrobnosti můžete sledovat: Na stránkách školy http://www.zsjednicka.cz/?p=22071 http://www.zsjednicka.cz/?page_id=13115 V projektovém deníku https://twinspace.etwinning.net/23841/home Projektové aktivity na listopad: Tento měsíc vycestují vyučující angličtiny do Francie na projektové setkání s partnery a budou plánovat další aktivity. Z Francie dorazí maskot projektu. Zahájíme dopisování s partnery a vzájemně se představíme.

[close]

Comments

no comments yet